SMOFlipid

SMOFlipid
SMOFlipid
zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
emulsja do infuzji
Dawka
-
Ilość
100 ml (butelka)
Typ
Lecznictwo zamknięte
Refundacja
Nie
Producent: FRESENIUS KABI AB

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

SMOFlipid - ulotka preparatu

SMOFlipid - opis

Dostarczenie energii, niezbędnych kwasów tłuszczowych i kwasów tłuszczowych omega-3 pacjentom, jako część żywienia pozajelitowego, gdy odżywianie doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane.

SMOFlipid - skład

1000 ml emulsji do infuzji zawiera:
olej sojowy, oczyszczony 60,0 g

triglicerydy o średniej długości łańcucha 60,0 g

olej z oliwek, oczyszczony 50,0 g

olej rybny, bogaty w omega-3 kwasy 30,0 g

Wartość energetyczna: 8,4 MJ/l (2000 kcal/l)

pH: około 8
Osmolalność: około 380 mOsm/kg H2O

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

SMOFlipid - dawkowanie

Dawkowanie i szybkość wlewu powinny być uzależnione od zdolności pacjenta do eliminacji podanego tłuszczu, patrz punkt 4.4.

Dorośli

Standardową dawką jest 1,0-2,0 g tłuszczu/kg masy ciała (mc.)/dobę, co odpowiada

5-10 ml/kg mc./dobę.

Zalecana szybkość wlewu to 0,125 g tłuszczu/kg mc./godzinę, co odpowiada 0,63 ml produktu leczniczego Smoflipid/ kg mc./godzinę. Nie należy podawać więcej niż 0,15 g tłuszczu/kg mc./godzinę, co odpowiada 0,75 ml produktu Smoflipid/kg.mc./godzinę.

Noworodki i niemowlęta

Dawka początkowa powinna wynosić 0,5-1,0 g tłuszczu/kg mc./dobę, następnie powinna być sukcesywnie zwiększana o 0,5-1,0 g tłuszczu/kg mc./dobę do 3,0 g tłuszczu/kg mc./dobę.

Nie zaleca się przekraczania dawki 3g tłuszczu/kg mc./dobę, co odpowiada 15 ml produktu Smoflipid/kg mc./dobę.

Szybkość infuzji nie powinna przekraczać 0,125 g tłuszczu/kg m.c./godzinę.

U wcześniaków i noworodków z niską masą urodzeniową Smoflipid należy podawać

w sposób ciągły przez 24 godziny.

Dzieci

Nie zaleca się przekraczania dawki dobowej 3 g tłuszczu/kg mc./dobę, co odpowiada 15 ml produktu Smoflipid/kg mc./dobę.

Dawki dobowe należy stopniowo zwiększać przez pierwszy tydzień podawania produktu.

Szybkość infuzji nie powinna przekraczać 0,15g tłuszczu/kg mc./godzinę.

Podawanie produktu leczniczego
Wlew dożylny do żyły centralnej lub obwodowej.

SMOFlipid - środki ostrożności

Zdolność eliminacji tłuszczu jest cechą indywidualną każdego pacjenta, dlatego należy ją monitorować zgodnie z zasadami postępowania klinicznego. Na ogół wykonuje się to poprzez sprawdzanie stężenia triglicerydów. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów z podwyższonym ryzykiem hiperlipidemii (np. u pacjentów przyjmujących duże dawki tłuszczów, chorych na ostrą posocznicę oraz u niemowląt z bardzo niską masą urodzeniową). Stężenie triglicerydów w surowicy nie powinno generalnie przekraczać 3 mmol/l podczas wlewu.

Jeśli stężenie triglicerydów w surowicy lub osoczu przekracza 3 mmol/l podczas lub po infuzji, należy rozważyć zmniejszenie dawki lub zaprzestanie podawania emulsji tłuszczowej. Przedawkowanie może prowadzić do zespołu przeciążenia tłuszczem, patrz punkt 4.8.

Ten preparat zawiera olej sojowy, olej rybny oraz fosfolipidy jaj, które w rzadkich przypadkach mogą wywołać reakcje alergiczne. Obserwowano krzyżowe reakcje alergiczne między soją a orzeszkami ziemnymi.
Smoflipid należy podawać ostrożnie w stanach zaburzonego metabolizmu lipidów, co może występować u pacjentów z niewydolnością nerek, cukrzycą, zapaleniem trzustki, zaburzeniami czynności wątroby, niedoczynnością tarczycy i posocznicą.

Dane kliniczne dotyczące pacjentów z cukrzycą lub niewydolnością nerek są ograniczone.

Podawanie samych średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych może wywołać kwasicę metaboliczną. Ryzyko jest znacznie zmniejszone przez jednoczesne podawanie długołańcuchowych kwasów tłuszczowych zawartych w produkcie Smoflipid. Jednoczesne podawanie węglowodanów może zmniejszyć ryzyko jeszcze bardziej. Dlatego zaleca się jednoczesne podawanie wlewu roztworu węglowodanów lub aminokwasów z węglowodanami. Należy regularnie wykonywać badania laboratoryjne związane z monitorowaniem odżywiania dożylnego. Dotyczy to stężenia glukozy we krwi, czynności wątroby, równowagi kwasowo-zasadowej, równowagi płynów, pełnej morfologii

i elektrolitów.

W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów reakcji anafilaktycznej (takich jak gorączka, dreszcze, wysypka czy duszności), należy natychmiast przerwać wlew.

Smoflipid należy podawać ostrożnie noworodkom i wcześniakom z hiperbilirubinemią oraz

w przypadkach nadciśnienia płucnego. U noworodków, zwłaszcza wcześniaków żywionych pozajelitowo przez długi okres czasu należy regularnie kontrolować liczbę płytek krwi, czynność wątroby oraz stężenie triglicerydów w surowicy.

Wysokie stężenia lipidów w osoczu mogą wpływać na wyniki badań laboratoryjnych, np. hemoglobiny.

Nie należy dodawać leków ani innych substancji do produktu leczniczego Smoflipid, chyba że znana jest ich zgodność (patrz punkty 6.2 i 6.6).

SMOFlipid - przedawkowanie

Przedawkowanie prowadzące do zespołu przeciążenia tłuszczem może wystąpić po zbyt szybkim wlewie, lub w sposób przewlekły, przy zalecanych szybkościach wlewu, w związku ze zmianą klinicznego stanu pacjenta, np. zaburzeniem czynności nerek lub zakażeniem.

Przedawkowanie może prowadzić do wystąpienia działań niepożądanych (patrz punkt 4.8). W takich przypadkach wlew emulsji tłuszczowej należy przerwać, lub w razie konieczności kontynuować wlew w mniejszych dawkach.

SMOFlipid - przeciwskazania

- Nadwrażliwość na białko ryb, jaj, soi lub orzeszków ziemnych, lub na którąkolwiek substancję

czynną lub pomocniczą.

- Ciężka hiperlipidemia.
- Ciężka niewydolność wątroby.
- Ciężkie zaburzenia krzepliwości krwi.
- Ciężka niewydolność nerek przy braku dostępu do hemofiltracji lub dializy.
- Ostry wstrząs.
- Ogólne przeciwwskazania do leczenia wlewami: ostry obrzęk płuc, przewodnienie,

niewyrównana niewydolność serca.

- Niestabilny stan pacjenta (np. ciężkie stany pourazowe, niewyrównana cukrzyca, ostry zawał

mięśnia sercowego, udar, zatorowość, kwasica metaboliczna oraz ciężka posocznica

i odwodnienie hipotoniczne).

SMOFlipid - działania niepożądane
Działania niepożądane obserwowane podczas podawania emulsji tłuszczowej:
 

Często
≥1/100 do < 1/10

Niezbyt często
≥1/1000 do < 1/100

Rzadko
≥1/10 000 do < 1/1000

Bardzo rzadko
≥1/10 000

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

   

Duszność

 

Zaburzenia żołądka i jelit

 

Brak apetytu, nudności, wymioty

   

Zaburzenia naczyniowe

   

Niedociśnienie tętnicze,

Nadciśnienie tętnicze

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Nieznaczny wzrost temperatury ciała

Dreszcze

Reakcje nadwrażliwości (np. reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne, wysypka skórna, pokrzywka, nagłe zaczerwienienie, ból głowy), uczucie zimna lub gorąca, bladość, sinica, bóle szyi, pleców, kości, klatki piersiowej i lędźwi

 

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

     

Priapizm


W razie pojawienia się tych działań niepożądanych, lub zwiększenia stężenia triglicerydów podczas wlewu do ponad 3 mmol/l, należy przerwać wlew produktu Smoflipid, lub jeśli to konieczne, kontynuować wlew w mniejszych dawkach.

Smoflipid zawsze powinien stanowić część pełnego leczenia żywieniowego drogą pozajelitową, obejmującego podaż aminokwasów i glukozy. Nudności, wymioty i hiperglikemia są objawami związanymi ze stanem wymagającym żywienia pozajelitowego i mogą niekiedy towarzyszyć żywieniu pozajelitowemu.

Należy monitorować stężenia glukozy i triglicerydów we krwi, w celu uniknięcia nadmiernych stężeń, które mogą być szkodliwe.

Zespół przeciążenia tłuszczem

Zaburzona zdolność do eliminacji triglicerydów może doprowadzić do zespołu przeciążenia tłuszczem. Może to być również skutkiem przedawkowania emulsji tłuszczowych.

Należy obserwować możliwe objawy przeciążenia metabolicznego. Przyczyną może być uwarunkowanie genetyczne (różny metabolizm u różnych pacjentów), albo przebyta lub obecna choroba. Zespół ten może pojawić się również w ostrej hipertriglicerydemii, nawet przy zalecanej szybkości wlewu, lub może być związany z nagłą zmianą stanu pacjenta, np. zaburzeniami czynności nerek lub zakażeniem. Zespół przeciążenia tłuszczem charakteryzują: hiperlipidemia, gorączka, nacieki tłuszczowe, hepatomegalia z żółtaczką lub bez, splenomegalia, niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, zaburzenia krzepnięcia, hemoliza i retykulocytoza, odbiegające od normy wyniki badań czynności wątroby i śpiączka. Objawy te są zwykle odwracalne, jeśli przerwie się wlew emulsji tłuszczowej.

W razie pojawienia się objawów zespołu przeciążenia tłuszczem, należy przerwać wlew produktu Smoflipid.

SMOFlipid - ciąża i karmienie piersią

Brak danych dotyczących wpływu produktu Smoflipid na kobiety w ciąży lub karmiące piersią. Brak badań dotyczących toksycznego wpływu produktu Smofipid na rozrodczość u zwierząt. Żywienie pozajelitowe może być konieczne w okresie ciąży lub karmienia piersią. Smoflipid można podawać kobietom w ciąży lub karmiącym piersią tylko po dokładnym rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści.

SMOFlipid - prowadzenie pojazdów

Nie dotyczy.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Dostępne opakowania
  SMOFlipid

  SMOFlipid

  emulsja do infuzji - 100 ml (butelka)
  FRESENIUS KABI AB
  SMOFlipid

  SMOFlipid

  emulsja do infuzji - 250 ml (butelka)
  FRESENIUS KABI AB
  SMOFlipid

  SMOFlipid

  emulsja do infuzji - 100 ml (worek)
  FRESENIUS KABI AB
  SMOFlipid

  SMOFlipid

  emulsja do infuzji - 250 ml (worek)
  FRESENIUS KABI AB
  SMOFlipid

  SMOFlipid

  emulsja do infuzji - 500 ml (worek)
  FRESENIUS KABI AB
  SMOFlipid

  SMOFlipid

  emulsja do infuzji - 500 ml (butelka)
  FRESENIUS KABI AB
  SMOFlipid

  SMOFlipid

  emulsja do infuzji - 100 ml (worek)
  FRESENIUS KABI AB
  SMOFlipid

  SMOFlipid

  emulsja do infuzji - 500 ml (worek)
  FRESENIUS KABI AB
  SMOFlipid

  SMOFlipid

  emulsja do infuzji - 250 ml (butelka)
  FRESENIUS KABI AB
  Powiązane artykuły
  Inne choroby neurologiczne

  Głodna życia. Kiedy szklanka wody powoduje ból (WIDEO)

  Głodna życia. Kiedy szklanka wody powoduje ból (WIDEO)

  Historia Anny Świrk dla wielu osób może być niewyobrażalna. Jeszcze nie tak dawno, bo 3-4 lata temu, żyła jak każda zdrowa, młoda osoba. Niestety jej życie zostało wywrócone do góry nogami i dzisiaj musi zmagać się z bardzo rzadką i nieuleczalną chorobą....

  Cukrzyca typu 1 - zachorowalność, leczenie i życie z chorobą

  Co to jest cukrzyca typu pierwszego?

  Cukrzyca typu pierwszego jest przewlekłą chorobą o podłożu autoimmunologicznym. Oznacza to, iż to sam organizm prowadzi do niszczenia swoich własnych komórek, w tym przypadku są to komórki beta wysp trzustkowych. Niestety nie ma obecnie lekarstwa, które...

  Przeszczep trzustki

  Przeszczep wysp trzustkowych w leczeniu cukrzycy

  Cukrzyca jest chorobą społeczną, będącą prawdziwą plagą cywilizacji zachodniej. Aktualnie przyjmuje się, że w samej Polsce choruje na nią około 2 milionów osób (połowa spośród nich nie wie, że jest chora). Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że po roku...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Dlaczego nie można lekceważyć cukrzycy? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Dlaczego nie można lekceważyć cukrzycy? (WIDEO)

  Wpływ cukrzycy na zdrowie Wiele osób bagatelizuje cukrzycę - wydaje się, że to niegroźna choroba, która charakteryzuje się jedynie podwyższonym poziomem cukru we krwi. Nic bardziej mylnego. Diabetyk każdego dnia musi nie tylko walczyć o zdolność do normalnego...

  Leczenie cukrzycy

  Leki na cukrzycę tylko dla wybrańców

  Leki na cukrzycę tylko dla wybrańców

  Szacuje się, że obecnie na cukrzycę cierpią ponad 3 miliony Polaków. Aż milion z nich nie zdaje sobie jednak sprawy ze swojej choroby. Pomimo tego, że diabetycy stanowią prawie 8% naszego społeczeństwa, to przez Ministerstwo Zdrowia traktowani są po macoszemu....

  Glukometr - badanie, rodzaje, leczenie cukrzycy

  Czy twój glukometr jest dokładny?

  Cukrzyca jest podstępną chorobą cywilizacyjną. Szacuje się, że na świecie zmaga się z nią obecnie ok. 400 milionów osób. Brak odpowiedniej kontroli stężenia glukozy we krwi może skończyć się poważnymi komplikacjami zdrowotnymi. Chociaż rodzajów cukrzycy...

  #dzieńdobryWP

  Pierwsze objawy cukrzycy, które zazwyczaj lekceważymy (WIDEO)

  Pierwsze objawy cukrzycy, które zazwyczaj lekceważymy (WIDEO)

  Pierwsze objawy cukrzycy Cukrzyca jest jedną z głównych przyczyn śmierci na całym świecie. W Polsce na to schorzenie cierpi około 3 mln osób. Rocznie umiera ponad 21 tys. osób. Dlatego ważne jest, by zwracać uwagę na niepokojące objawy, co umożliwia...