Rytmonorm

Rytmonorm
zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do wstrzykiwań
Dawka
3,5 mg/ml
Ilość
5 amp.a 20ml
Typ
Lecznictwo zamknięte
Refundacja
Nie
Producent: BGP PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.

Rytmonorm - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Cytrusy

Mimo dużej zawartości cennej witaminy C, cytrusy nie powinny być spożywane jednocześnie z przyjmowaniem leków, zawierają bowiem furanokumaryny. Szczególnie bogaty w nie jest grejpfrut oraz czerwone gorzkie pomarańcze, z których przygotowuje się dżemy. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z cytrusami.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Stwierdzone pojedyncze skurcze komorowe

Witam mam stwierdzone poj skurcze komorowe ok 4000 na dobę,serce zdrowe wiec dostalam betaloc zoo 25 i rytmonorm,chciałam zapytać czy rytmonorm mogę brać tylko doraźnie w razie ataku skurczy?czy jest to lek który należy zażywać systematycznie tak jak betaloc?

Rytmonorm i Concor a dawkowanie

Witam, mam 30 lat i czekam na ablację. Mam zdiagnozowane migotanie przedsionków. Lekarze przepisał mi Rytmonorm, który mam przyjmować trzy razy dziennie w dawce 150 mg oraz Concor (biorę zastępczy Bidop), który biorę raz dziennie, rano 5 mg. Czy dawki są prawidłowe, bo nie ukrywam że czuję się słabo i nie "słyszę" uderzeń tak wyraźnie. Szczególnie zastanawia mnie to, czy Rytmonorm nie został mi przepisany w zbyt dużej dawce....

Stosowanie Acard a obciążenie wątroby

Lekarz zalecił mi lek Acard ale złe się po nim czuje,wogole mam obciążona wątrobę bo biorę dużo leków, rytmonorm bisocard tamoxifen zaranta vitrum1250 i Acard. Nie mogę brać acardu ale moze są jakieś zastrzyki bo lekarz chemik mówi ze grozi mi zakrzepica i czy Acard ma rownież działanie przeciwbólowe

POKAŻ WIĘCEJ

Rytmonorm - ulotka preparatu

Rytmonorm - opis

Objawowe tachyarytmie nadkomorowe wymagające leczenia, takie jak: częstoskurcz węzłowy, częstoskurcz nadkomorowy u pacjentów z zespołem Wolffa-Parkinsona-White`a (WPW) lub napadowe migotanie przedsionków.

Ciężka objawowa tachyarytmia komorowa, jeśli lekarz uzna ją za zagrażającą życiu.

Rytmonorm - skład

1 ampułka (20 ml) zawiera 70 mg propafenonuchlorowodorku(Propafenoni hydrochloridum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Rytmonorm - dawkowanie

Dawkę należy ustalać indywidualnie dla każdego pacjenta, do uzyskania optymalnego działania leczniczego, kontrolując czynność układu krążenia badaniem EKG i mierząc ciśnienie tętnicze. Podczas podawania wlewu należy dokładnie monitorować zapis EKG (zespół QRS, odstęp PR i QTc) oraz parametry przepływu krwi.

Zalecana pojedyncza dawka wynosi 1 mg/kg mc. Pożądane działanie terapeutyczne często występuje po podaniu dawki 0,5 mg/kg mc. W razie konieczności dawkę pojedynczą można zwiększyć do 2 mg/kg mc. Leczenie należy rozpocząć od możliwie najmniejszej dawki, dokładnie obserwując pacjenta oraz kontrolując zapis EKG i ciśnienie tętnicze.

Wstrzyknięcie dożylne należy wykonywać powoli przez 3 do 5 minut. Przerwa między kolejnymi wstrzyknięciami nie powinna być krótsza niż 90 do 120 minut. W razie poszerzenia zespołu QRS lub zależnego od częstości pracy serca wydłużenia odstępu QT o ponad 20%, należy natychmiast przerwać wstrzyknięcie.

Krótkotrwały wlew dożylny

Jeśli propafenonu chlorowodorek podawany jest w krótkotrwałym wlewie dożylnym trwającym od 1 do 3 godzin zalecana szybkość podawania wynosi 0,5 do 1 mg/min.

Powolny wlew dożylny

Jeżeli propafenonu chlorowodorek podawany jest w powolnym wlewie dożylnym, maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 560 mg. Do sporządzenia roztworu do wlewu należy użyć roztworu glukozy lub fruktozy (5%). Nie należy w tym celu używać izotonicznego roztworu chlorku sodu ze względu na możliwość wytrącania się leku z roztworu.

Rytmonorm - środki ostrożności

U każdego pacjenta przed rozpoczęciem leczenia propafenonu chlorowodorkiem i w jego trakcie, należy wykonać badanie EKG i ocenę stanu klinicznego, aby ustalić czy reakcja na lek potwierdza konieczność jego stosowania.

Narażenie na propafenon może doprowadzić do ujawnienia zespołu Brugadów lub wywołać przypominające zespół Brugadów zmiany w zapisie EKG u nosicieli zespołu, u których nie obserwowano wcześniej objawów. Po rozpoczęciu leczenia propafenonem należy wykonać badanie EKG, aby wykluczyć zmiany wskazujące na zespół Brugadów.

Leczenie propafenonu chlorowodorkiem może wpływać na próg stymulacji i czułość wszczepionego stymulatora serca. Należy zatem sprawdzić działanie stymulatora i w razie potrzeby ponownie zaprogramować.

Istnieje możliwość przejścia napadowego migotania przedsionków w trzepotanie przedsionków z towarzyszącym blokiem przewodzenia w stosunku 2:1 lub przewodzeniem 1:1 (patrz punkt 4.8).

Podobnie jak w przypadku stosowania innych leków przeciwarytmicznych klasy 1c, u pacjentów z istotną klinicznie chorobą strukturalną serca wystąpić mogą ciężkie działania niepożądane i dlatego propafenonu chlorowodorek jest przeciwwskazany u tych pacjentów (patrz punkt 4.3).

Ze względu na działanie blokujące receptory β-adrenergiczne, należy zachować ostrożność stosując propafenonu chlorowodorek u pacjentów z astmą.

Rytmonorm - przedawkowanie

Objawy przedawkowania

Objawy ze strony mięśnia sercowego. Po przedawkowaniu propafenonu chlorowodorku występują zaburzenia czynności układu bodźco-przewodzącego serca takie, jak wydłużenie odstępu PQ, poszerzenie zespołu QRS, zahamowanie automatyzmu węzła zatokowego, bloki przedsionkowokomorowe, częstoskurcz komorowy i migotanie komór. Zmniejszenie kurczliwości (ujemne działanie inotropowe) może powodować niedociśnienie tętnicze, co w ciężkich przypadkach może prowadzić do wstrząsu kardiogennego.

Inne objawy. Często występować mogą bóle głowy, zawroty głowy, nieostre widzenie, parestezje, drżenie, nudności, zaparcia i suchość w jamie ustnej. W bardzo rzadkich przypadkach po przedawkowaniu obserwowano drgawki. Odnotowano również zgon.

W ciężkich przypadkach zatrucia wystąpić mogą drgawki kloniczno-toniczne, parestezje, senność, śpiączka i zatrzymanie czynności oddechowej.

Leczenie

Poza postępowaniem ogólnie stosowanym w nagłych przypadkach, należy w warunkach oddziału intensywnej opieki medycznej monitorować objawy czynności życiowych pacjenta i gdy to wymagane uzyskać ich normalizację.

Defibrylacja oraz podanie dopaminy i izoprotenerolu we wlewie okazały się skuteczne w kontrolowaniu rytmu serca oraz ciśnienia tętniczego. Drgawki można było opanować podając dożylnie diazepam. Może być konieczne zastosowanie ogólnego postępowania podtrzymującego czynności życiowe takiego, jak mechaniczne wspomaganie oddychania i zewnętrzny masaż serca.

Próby eliminacji drogą hemoperfuzji mają ograniczoną skuteczność.

Ze względu na znaczny stopień wiązania z białkami (95%) i dużą objętość dystrybucji, hemodializa jest nieskuteczna.

Rytmonorm - przeciwwskazania

– Nadwrażliwość na substancję czynną – propafenonu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

– Rozpoznany zespół Brugadów.

– Istotna klinicznie strukturalna choroba serca, taka jak:

– zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 3 miesięcy,

– niewyrównana zastoinowa niewydolność serca, z objętością wyrzutową lewej komory poniżej 35%,

– wstrząs kardiogenny, z wyłączeniem wstrząsu wywoływanego niemiarowością.

– Objawowa ciężka bradykardia.

– Zaburzenia czynności węzła zatokowego, zaburzenia przewodzenia przedsionkowego, blok przedsionkowo-komorowy II° lub wyższego stopnia, blok odnóg pęczka Hisa lub blok dystalny u pacjentów bez stymulatora serca.

– Ciężkie niedociśnienie tętnicze.

– Objawy zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej (np. zaburzenia metabolizmu potasu).

– Ciężka obturacyjna choroba płuc.

– Miastenia.

– Jednoczesne stosowanie rytonawiru (patrz punkt 4.5).

Rytmonorm - działania niepożądane

a. Skrócony profil bezpieczeństwa

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi związanymi z leczeniem propafenonu chlorowodorkiem są zawroty głowy, zaburzenia przewodzenia i kołatanie serca.

b. Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

W tabeli poniżej przedstawiono działania niepożądane zgłoszone w badaniach klinicznych oraz po wprowadzeniu propafenonu do obrotu.

Działania uznane za mające co najmniej możliwy związek ze stosowaniem propafenonu chlorowodorku przedstawiono według klasyfikacji układów narządowych oraz częstości występowania: bardzo często ≥1/10, często ≥1/100 do < 1/10, niezbyt często ≥1/1 000 do < 1/100 oraz częstość nieznana (działania niepożądane zgłoszone po wprowadzeniu produktu do obrotu, częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Częstość występowania działania niepożądanego, w każdej kategorii, przedstawiono według zmniejszającej się ciężkości wtedy, gdy można ją było określić.

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często ≥1/10

Często ≥1/100 do < 1/10

Niezbyt często

≥1/1 000 do < 1/100

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

   

Trombocytopenia

Agranulocytoza, leukopenia, granulocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

     

Nadwrażliwość1

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

   

Zmniejszone łaknienie

 

Zaburzenia psychiczne

 

Niepokój, zaburzenia snu

Koszmary senne

Stan splątania

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy2

Ból głowy, zaburzenie smaku

Omdlenie, ataksja, parestezje

Drgawki, objawy pozapiramidowe, niepokój ruchowy

Zaburzenia oka

 

Nieostre widzenie

   

Zaburzenia ucha i błędnika

   

Zawroty głowy obwodowe

 

Zaburzenia serca

Zaburzenia przewodzenia3, kołatanie serca

Bradykardia zatokowa, bradykardia, tachykardia, trzepotanie przedsionków

Tachykardia komorowa, zaburzenia rytmu serca4

Migotanie komór, niewydolność serca5, zmniejszenie częstości akcji serca

Zaburzenia naczyniowe

   

Niedociśnienie tętnicze

Niedociśnienie ortostatyczne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

 

Duszność

   

Zaburzenia

żołądka i jelit

 

Ból brzucha, wymioty,

Zwiększenie obwodu brzucha,

Odruchy wymiotne, zaburzenie

   

nudności, biegunka, zaparcia, suchość w jamie ustnej

wzdęcie z oddawaniem gazów

żołądkowo-jelitowe

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

 

Nieprawidłowa czynność wątroby6

 

Uszkodzenie komórek wątroby, zastój żółci, zapalenie wątroby, żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

   

Pokrzywka, świąd, wysypka, rumień

 

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

     

Zespół toczniopodobny

Zaburzenia układu

rozrodczego

i piersi

   

Zaburzenia erekcji

Zmniejszenie liczby plemników7

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

Ból w klatce piersiowej, astenia, uczucie zmęczenia, gorączka

   

1

Może się objawiać zastojem żółci, nieprawidłowym składem krwi i wysypką.

2

Z wyjątkiem zawrotów głowy obwodowych.

3

W tym blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy i blok śródkomorowy.

4

Stosowanie propafenonu może się wiązać z działaniem proarytmicznym objawiającym się zwiększeniem szybkości rytmu serca (tachykardia) lub migotaniem komór. Niektóre z tych zaburzeń rytmu serca mogą zagrażać życiu i wymagać resuscytacji, aby zapobiec możliwości zgonu.

5 Dojść może do nasilenia występującej wcześniej niewydolności serca.

6

Określenie to dotyczy nieprawidłowych wyników testów wątrobowych, takich jak zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy oraz zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi.

7

Zmniejszenie liczby plemników jest odwracalne po zaprzestaniu stosowania propafenonu.

Rytmonorm - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie ma odpowiednich badań u kobiet w ciąży z udziałem grupy kontrolnej. Propafenonu chlorowodorek można stosować w okresie ciąży tylko wtedy, gdy korzyści dla matki są większe niż potencjalne zagrożenie dla płodu.

Wiadomo, że propafenon przenika przez barierę łożyskową. Informowano, że stężenie propafenonu w krwi pępowinowej wynosi około 30% stężenia leku we krwi matki.

Karmienie piersią

Nie badano przenikania propafenonu do mleka kobiecego. Ograniczone dane wskazują, że propafenon może przenikać do mleka kobiecego. Należy zachować ostrożność podczas stosowania propafenonu chlorowodorku u kobiet karmiących piersią.

Rytmonorm - prowadzenie pojazdów

Nie dotyczy, produkt leczniczy stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Rytmonorm - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Propafenoni hydrochloridum

  Dostępne opakowania
  Rytmonorm

  Rytmonorm

  roztwór do wstrzykiwań - 5 amp.a 20ml - 3,5 mg/ml
  BGP PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Newsy

  Serce zasilane słońcem

  Akumulatory implantowane pod skórę, które są ładowane energią słoneczną, wspomagają pracę rozrusznika serca. Prawdopodobnie dla wielu z nas ta informacja brzmi jak wiadomość z przyszłości. Jak się okazuje, szwajcarscy naukowcy opracowali nową metodę,...

  Leki i suplementy

  Popularne leki przeciwbólowe a ryzyko problemów z sercem

  Przeprowadzone niedawno badania dostarczyły nowych informacji na temat wpływu niesteroidowych leków przeciwzapalnych na ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego. Okazało się, że leki mające w swoim składzie naproksen lub niewielkie dawki ibuprofenu są...

  Newsy

  Nowe badania: nadciśnienie może zmniejszyć mózg

  Nowe badania: nadciśnienie może zmniejszyć mózg

  Od dawna wiadomo, że ciśnienie krwi wpływa na pracę mózgu. Według najnowszych badań nadciśnienie tętnicze u osób w średnim wieku zwiększa ryzyko chorób mózgu i może prowadzić do jego stopniowego kurczenia się. Wieloletnie obserwacje Badanie opublikowane...

  Leki i suplementy

  Amantadyna - wskazania, przeciwwskazania, środki ostrożności

  Amantadyna - wskazania, przeciwwskazania, środki ostrożności

  Amantadyna organiczny związek chemiczny, który znajduje zastosowanie w leczeniu choroby Parkinsona, wykazuje również działanie wirusostatyczne. Jak działa? Czy istnieją przeciwwskazania do jej zażywania? Co warto wiedzieć? Co to jest amantadyna? Amantadyna...

  Newsy

  Co łączy chorobę Alzheimera z chorobami serca?

   Co łączy chorobę Alzheimera z chorobami serca?

  Nowe badania wskazują, że złogi amyloidu, charakterystyczne dla choroby Alzheimera mogą także pojawiać się mięśniu sercowym, powodując jego uszkodzenie doprowadzając do poważnych chorób. Złogi te to nic innego jak beta-amyloid. Na podstawie biopsji tkanki...

  Choroby wieku podeszłego

  Elektrostymulacja ucha pomoże w leczeniu chorób wieku starczego

  Elektrostymulacja ucha pomoże w leczeniu chorób wieku starczego

  Nadciśnienie, problemy ze snem czy migotanie przedsionków - to problemy zdrowotne, z którymi boryka się większość osób w podeszłym wieku. Z pomocą przychodzą najnowsze odkrycia naukowe. Okazuje się bowiem, że elektrostymulacja ucha może nie tylko opóźnić...

  Newsy - zdrowie

  Czy statyny zmniejszą szpitalną śmiertelność?

  Według danych statystycznych, zakrzepica żylna jest przyczyną 25 tysięcy zgonów w szpitalach na całym świecie. Do powstawania zakrzepów predysponują czynniki które są określane mianem triady Virchowa, która obejmuje: zwolnienie przepływu krwi, przewaga...