Riluzole Mylan

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,05 g
Ilość
14 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: MYLAN S.A.S.

Riluzole Mylan - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Riluzole Mylan - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Riluzole Mylan - opis

Riluzole Mylan wskazany jest w celu przedłużenia życia lub opóźnienia konieczności mechanicznej wentylacji u pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym (SLA- Sclerosis

Lateralis Amyotrophica).

W badaniach klinicznych wykazano, że Riluzole Mylan przedłuża czas przeżycia u pacjentów z SLA (patrz punkt 5.1). Jako przeżycie zdefiniowano stan, w którym pacjent żył bez intubacji w celu wentylacji mechanicznej i bez tracheotomii.

Brak dowodów, że Riluzole Mylan wywiera działanie lecznicze na czynności motoryczne, czynność płuc, drżenia włókienkowe, siłę mięśniową oraz objawy motoryczne. Nie wykazano skuteczności preparatu Riluzole Mylan w późnych stadiach SLA.

Badania skuteczności i bezpieczeństwa preparatu Riluzole Mylan przeprowadzono tylko w przypadku SLA. Dlatego też nie należy stosować preparatu Riluzole Mylan u pacjentów z jakimikolwiek innymi chorobami neuronu ruchowego.

Riluzole Mylan - skład

Każda tabletka powlekana zawiera substancję czynną 50 mg ryluzolu (Riluzolum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Riluzole Mylan - dawkowanie

Leczenie preparatem Riluzole Mylan może być rozpoczęte wyłącznie przez lekarza specjalistę posiadającego doświadczenie w leczeniu chorób neuronu ruchowego.

Zalecana dobowa dawka u dorosłych i osób w podeszłym wieku wynosi 100 mg (50 mg co 12 godzin).

Nie należy oczekiwać zwiększenia skuteczności po zastosowaniu większych dawek.

Szczególne grupy pacjentów

Dzieci: nie zaleca się stosowania preparatu Riluzole Mylan u dzieci, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności ryluzolu u dzieci i młodzieży ze zwyrodnieniowymi chorobami układu nerwowego.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek: nie zaleca się stosowania preparatu Riluzole Mylan u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek, ponieważ nie prowadzono badań z dawkowaniem wielokrotnym w tej grupie chorych (patrz punkt 4.4).

Pacjenci w podeszłym wieku: dane farmakokinetyczne wskazują, że nie ma specjalnych zaleceń odnośnie stosowania preparatu Riluzole Mylan u chorych z tej populacji.

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby: (patrz punkt 4.3, punkt 4.4 i punkt 5.2). 4.3 Przeciwwskazania

Riluzole Mylan - środki ostrożności

Zaburzenia czynności wątroby:

Należy zachować ostrożność przepisując ryluzol pacjentom z zaburzeniami czynności wątroby w wywiadzie lub pacjentom z nieznacznym zwiększeniem aktywności aminotransferaz w surowicy (aktywność A1AT; AspAT - do trzykrotnej wartości górnej granicy wartości prawidłowych), stężenia bilirubiny i(lub) aktywności gammaglutamylotransferazy (GGT). Przekroczenie prawidłowych wartości wykazane w kilku próbach czynności wątroby (szczególnie zwiększone stężenie bilirubiny) powinno wykluczyć zastosowanie ryluzolu (patrz punkt 4.8).

Ze względu na ryzyko wystąpienia zapalenia wątroby przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia ryluzolem należy oznaczać aktywność aminotransferaz w surowicy, łącznie z aktywnością A1AT. Aktywność A1AT należy oznaczać co miesiąc w ciągu pierwszych 3 miesięcy leczenia, co 3 miesiące przez pozostałą część pierwszego roku leczenia i później okresowo. U pacjentów, u których aktywność A1AT uległa zwiększeniu, należy oznaczać ją częściej.

Leczenie ryluzolem należy przerwać, jeśli aktywność A1AT pięciokrotnie przekroczy górną granicę wartości prawidłowych. Dotychczas brak doświadczenia ze zmniejszeniem dawki ryluzolu lub ponownym jego podaniem pacjentom, u których aktywność A1AT zwiększyła się pięciokrotnie powyżej górnej granicy wartości prawidłowych. W tej sytuacji nie zaleca się ponownego podawania ryluzolu pacjentom.

Neutropenia:

Pacjentów należy uprzedzić, by zgłaszali lekarzowi wszelkie choroby przebiegające z gorączką. Pojawienie się gorączki jest wskazówką dla lekarza do zlecenia określenia ilości krwinek białych i odstawienia ryluzolu w przypadku wystąpienia neutropenii (patrz punkt 4.8).

Choroby śródmiąższowe płuc

U chorych otrzymujących ryluzol opisywano przypadki chorób śródmiąższowych płuc, które niekiedy miały ciężki przebieg (patrz punkt 4.8). W razie pojawienia się objawów ze strony układu oddechowego w postaci suchego kaszlu i (lub) duszności należy wykonać zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej. Jeśli badanie wykaże zmiany wskazujące na śródmiąższową chorobę płuc (np. obustronne rozlane zacienienia miąższu płuc), należy natychmiast zaprzestać podawania ryluzolu. U większości opisanych przypadków objawy ustąpiły po zaprzestaniu podawania leku i wdrożeniu leczenia objawowego.

Zaburzenia czynności nerek:

Nie prowadzono badań z dawkami wielokrotnymi u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2).

Riluzole Mylan - przedawkowanie

Obserwowano w pojedynczych przypadkach objawy neurologiczne i psychiatryczne, ostrą, toksyczną encefalopatię z osłupieniem, śpiączką oraz methemoglobinemię.

W przypadku przedawkowania zaleca się leczenie objawowe i podtrzymujące.

Riluzole Mylan - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Choroba wątroby lub zwiększenie aktywności aminotransferaz trzykrotnie powyżej górnej granicy wartości prawidłowych.

Stosowanie u pacjentek w ciąży lub karmiących piersią.

Riluzole Mylan - działania niepożądane

W badaniach III fazy przeprowadzonych u pacjentów z SLA leczonych ryluzolem najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były: osłabienie, nudności i nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby.

Działania niepożądane wymienione poniżej uszeregowane są według częstości występowania przy zastosowaniu następującej konwencji: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: niedokrwistość

Nieznana: ostra neutropenia (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: reakcja anafilaktoidalna, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia układu nerwowego

Często: ból głowy, zawroty głowy, parestezje wokół ust i senność

Zaburzenia serca

Często: tachykardia

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Niezbyt często: Choroba śródmiąższowa płuc (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: nudności

Często: biegunka, ból brzucha, wymioty

Niezbyt często: zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo często: nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby*. Zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej występowało zwykle w ciągu 3 miesięcy po rozpoczęciu leczenia ryluzolem; zazwyczaj miało przejściowy charakter, a w trakcie leczenia po 2 do 6 miesiącach, aktywność zmniejszała się do poziomu poniżej dwukrotnej wartości górnej granicy wartości prawidłowych. Ta zwiększona aktywność mogła być związana z żółtaczką. U pacjentów (n=20) z badań klinicznych, ze zwiększoną aktywnością aminotransferazy alaninowej do poziomu powyżej pięciokrotnej wartości górnej granicy wartości prawidłowych, leczenie było przerwane i w większości przypadków poziom aktywności wracał do poziomu poniżej dwukrotnej wartości górnej granicy wartości prawidłowych w ciągu 2 do 4 miesięcy (patrz punkt 4.4).

Nieznana: zapalenie wątroby

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: osłabienie

Często: ból

* wyniki badania wskazują, że u pacjentów pochodzący z Azji częściej występują nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby - u 3,2% (194/5995) pacjentów pochodzących z Azji i 1,8% (100/5641) pacjentów rasy kaukaskiej.

Riluzole Mylan - ciąża i karmienie piersią

Riluzole Mylan jest przeciwwskazany (patrz punkt 4.3) w czasie ciąży (patrz punkt 5.3). Brak doświadczenia klinicznego w zastosowaniu ryluzolu u kobiet w ciąży.

Riluzole Mylan jest przeciwwskazany (patrz punkt 4.3) u kobiet karmiących piersią (patrz punkt

5.3). Nie wiadomo, czy ryluzol jest wydzielany z mlekiem kobiecym.

Riluzole Mylan - prowadzenie pojazdów

Należy ostrzec pacjentów o możliwości wystąpienia zawrotów głowy i uczucia wirowania oraz doradzić im, by nie prowadzili pojazdów mechanicznych ani nie obsługiwali maszyn, jeśli te objawy wystąpią.

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Riluzolum

  Pochodna benzotiazolu, która powoduje hamowanie presynaptycznego uwalniania pobudzających aminokwasów: asparaginianu i glutaminianu, także kwasu γ-aminomasłowego i glicyny, zmniejszając ich efekty. Stosuje się w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego, przedłużając życie (bez intubacji w celu wentylacji mechanicznej i bez tracheotomii).

  Dostępne opakowania
  Riluzole Mylan

  Riluzole Mylan

  tabletki powlekane - 14 tabl. - 0,05 g
  MYLAN S.A.S.
  Riluzole Mylan

  Riluzole Mylan

  tabletki powlekane - 56 tabl. (blister) - 0,05 g
  MYLAN S.A.S.
  Riluzole Mylan

  Riluzole Mylan

  tabletki powlekane - 56 tabl. (butelka) - 0,05 g
  MYLAN S.A.S.
  Riluzole Mylan

  Riluzole Mylan

  tabletki powlekane - 60 tabl. - 0,05 g
  MYLAN S.A.S.
  Riluzole Mylan

  Riluzole Mylan

  tabletki powlekane - 112 tabl. (blister) - 0,05 g
  MYLAN S.A.S.
  Riluzole Mylan

  Riluzole Mylan

  tabletki powlekane - 112 tabl. (butelka) - 0,05 g
  MYLAN S.A.S.
  Riluzole Mylan

  Riluzole Mylan

  tabletki powlekane - 250 tabl. - 0,05 g
  MYLAN S.A.S.
  Riluzole Mylan

  Riluzole Mylan

  tabletki powlekane - 56 tabl. (blist.perfor.) - 0,05 g
  MYLAN S.A.S.
  Powiązane artykuły
  Newsy

  Miliony Polaków przyjmuje te leki. Od dziś zdrożeją

  Miliony Polaków przyjmuje te leki. Od dziś zdrożeją

  Od 1 marca wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych. Wiele osób mocno odczuje to w portfelach, bo wzrosną dopłaty do blisko 500 leków. Chorzy będą musieli zapłacić więcej m.in. za środki na cukrzycę czy obniżenie cholesterolu i ciśnienia - a to...

  Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

  Odstawienie leków przeciwdepresyjnych

  Odstawienie leków przeciwdepresyjnych

  Leki przeciwdepresyjne z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny (SSRI) są obecnie jedną z najczęściej stosowanych grup leków psychotropowych. SSRI znajdują zastosowanie nie tylko w leczeniu depresji, ale i zaburzeń lękowych, obsesyjno-kompulsywnych,...

  Nadciśnienie

  Rimal - skład, działanie, wskazania i przeciwwskazania

  Rimal - skład, działanie, wskazania i przeciwwskazania

  Rimal dwuskładnikowy lek stosowany w leczeniu nadciśnienia. Jego substancjami czynnymi są ramipryl i amlodypina. Wdraża się go u osób, które stosowały wcześniej obie substancje czynne w oddzielnych preparatach. Czy istnieją zamienniki preparatu? Jak go...

  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  Setaloft - skład leku, dawkowanie, skutki uboczne, opinie

  Setaloft - skład leku, dawkowanie, skutki uboczne, opinie

  Setaloft to lek działający na ośrodkowy układ nerwowy, stosowany przeważnie do leczenia objawów depresji. Lek występuje w postaci tabletek powlekanych. Stosuje się go również w przypadku wystąpienia objawów związanych z zaburzeniami depresyjnymi, napadami...

  Zabiegi

  Premedykacja - wskazania, stosowane leki, powikłania

  Premedykacja - wskazania, stosowane leki, powikłania

  Premedykacja ułatwia zniesienie leczenia, a także przyspiesza powrót do zdrowia.Każdy pacjent przed operacją odczuwa stres, niepokój i ma gorszy nastrój. Zadaniem premedykacji jest zniwelowanie negatywnych uczuć i przygotowanie do zabiegu czy operacji....

  Grypa - przyczyny, objawy, leczenie, powikłania

  Leki przeciwwirusowe - rodzaje i działanie leków

  Leki przeciwwirusowe - rodzaje i działanie leków

  Poszukiwanie leków na grypę w schorzeniach wirusowych stwarza wiele problemów wynikających ze specyfiki tego rodzaju chorób. Na szczęście jednak w ramach rozwoju medycyny, naukowcy co jakiś czas donoszą o nowych osiągnięciach, dzięki którym kolejne zakażenia,...

  Tabletki uspokajające - ziołowe tabletki uspokajające, tabletki uspokajające na receptę

  Relanium - charakterystyka, działanie, dawkowanie, skutki uboczne, uzależnienie

  Relanium - charakterystyka, działanie, dawkowanie, skutki uboczne, uzależnienie

  Relanium to lek uspakajający, ułatwiający zasypianie, ale również lek przeciwlękowy. Szacuje się, że nawet 20% Polaków cierpi na zaburzenia psychiczne. Depresja, stany lękowe czy zachowania związane ze stosowaniem substancji psychoaktywnych to najczęstsze...