Rifampicyna TZF

zobacz opinie o produkcie »
Cena
91,82 zł
Forma
kapsułki twarde
Dawka
0,3 g
Ilość
100 kaps.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.

Rifampicyna TZF - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Rifampicyna TZF - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Rifampicyna TZF - opis

Ryfampicyna jest stosowana w chemioterapii:

wszystkich postaci gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis), zarówno zdiagnozowanych po raz pierwszy, jak i we wznowach, zawsze w skojarzeniu z innymi lekami przeciwprątkowymi: izoniazydem, pirazynamidem oraz streptomycyną lub etambutolem,

- trądu {Mycobacterium leprae).

W wyjątkowych przypadkach, gdy szczep bakterii jest oporny na inne antybiotyki, ryfampicyna może być stosowana w leczeniu:

nosicielstwa Neisseria meningitidis w celu zapobiegania meningokokowemu zapaleniu opon mózgowych,

ciężkich zakażeń wywołanych gronkowcami {Staphylococcus spp.) opornymi na inne leki. w skojarzeniu z innymi antybiotykami odpowiednimi w danym zakażeniu, legionellozy (Legionella pneumophila), w skojarzeniu z erytromycyną,

- nosicielstwa Haemophilus influenzae typ ?b".

Uwaga! Z powodu szybko narastającej oporności prątków na ryfampicynę, należy określić lekowrażliwość prątków przed rozpoczęciem leczenia oraz kilkakrotnie w czasie leczenia. W przypadku wykazania oporności na ryfampicynę i braku reakcji pacjenta na leczenie należy zmodyfikować schemat podawania leków.

Podejmując decyzję o leczeniu należy uwzględnić oficjalne zalecenia dotyczące stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Rifampicyna TZF - skład

Jedna kapsułka zawiera 150 mg lub 300 mg ryfampicyny (Rifampicinum) Substancje pomocnicze, patrz: pkt 6.1.

Rifampicyna TZF - dawkowanie

Ryfampicynę należy stosować razem z innymi lekami przeciwprątkowymi. Lek podaje się na czczo, popijając szklanką wody, około 1 godziny przed jedzeniem lub 2 godziny po jedzeniu, raz na dobę.

Dorośli: dawka wynosi zwykle 10 mg/kg mc./dobę

- osobom o masie ciała poniżej 50 kg podaje się 450 mg/dobę

- osobom o masie ciała powyżej 50 kg podaje się 600 mg/dobę

Dawki te stosuje się zarówno w leczeniu ciągłym, jak i przerywanym - tj. 2 do 3 razy w tygodniu.

Dzieci: dawka wynosi zwykle 10 do 20 mg/kg mc./dobę.

Uwaga! Nie należy podawać wyższej dawki niż 600 mg na dobę. Wyższe dawki ryfampicyny są źle tolerowane przez pacjentów i nie mają wpływu na uzyskanie lepszych efektów leczenia.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby nie należy przekraczać dawki 8 mg/kg mc./dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku, zwłaszcza z niewydolnością wątroby, należy zachować ostrożność.

Rifampicyna TZF - środki ostrożności

- Podczas stosowania leku pacjent powinien pozostawać pod kontrolą pulmonologa lub innego lekarza odpowiedniej specjalności.

- U każdego pacjenta przed rozpoczęciem leczenia ryfampicyną zaleca się wykonanie badania krwi i testów wątrobowych.

- Pacjenci z niewydolnością wątroby powinni otrzymywać ryfampicynę w dawkach zmniejszonych, dostosowanych do wydolności wątroby, pod ścisłą kontrolą lekarską. U pacjentów tych zaleca się kontrolowanie czynności wątroby, zwłaszcza aktywności aminotransferazy asparaginianowej i alaninowej. Badanie te należy Wykonać przed rozpoczęciem leczenia, a następnie co 2 do 4 tygodni podczas leczenia.

Jeśli wystąpią objawy świadczące o uszkodzeniu komórek wątrobowych, lek należy odstawić.

Ryfampicynę należy również odstawić, jeśli podczas leczenia pojawią się poważne kliniczne objawy, świadczące o niewydolności wątroby. Należy rozważyć alternatywną metodę leczenia gruźlicy. Jeśli ponownie rozpoczyna się stosowanie ryfampicyny po normalizacji czynności wątroby, zaleca się codzienne kontrolowanie parametrów czynności wątroby.

U pacjentów z prawidłową czynnością wątroby zwiększenie stężenia bilirubiny, aktywności fosfatazy alkalicznej lub aminotransferaz na początku leczenia nie jest wskazaniem do odstawienia leku. Powyższe objawy są najczęściej przemijające. Zaleca się powtórzenie badania w czasie leczenia.

W leczeniu gruźlicy zaleca się podawanie ryfampicyny codziennie. Leczenie przerywane, obarczone ryzykiem występowania nasilonych działań niepożądanych, może być stosowane tylko u pacjentów, którzy z różnych powodów nie gwarantują regularnego przyjmowania leków. Pacjenci leczeni w schemacie przerywanym powinni być pod ścisłym nadzorem personelu medycznego. Zaleca się częste wykonywanie badań w celu uniknięcia powikłań związanych ze stosowaniem powyższego schematu dawkowania. Dawki ryfampicyny powyżej 600 mg podawane raz lub dwa razy w tygodniu w leczeniu przerywanym są źle tolerowane. Obserwuje się nasilone występowanie działań niepożądanych, jak objawy grypopodobne, zaburzenia ze strony układu hematologicznego, odczyny skórne, zaburzenia ze strony układu pokarmowego, zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek, krótki oddech, sapanie, wstrząs anafilaktyczny. Uważa się, że ryfampicyna podawana 2 razy w tygodniu w dawce 600 mg wraz z izoniazydem 15 mg/kg mc. jest skuteczna w leczeniu gruźlicy i znacznie lepiej tolerowana.

W trakcie leczenia ryfampicyną ślina, plwocina, łzy, mocz mogą mieć czerwono brązowe lub pomarańczowe zabarwienie. Zabarwiać się mogą również miękkie soczewki kontaktowe.

Ryfampicynę należy stosować z dużą ostrożnością u pacjentów pijących alkohol, ze względu na zwiększone ryzyko toksycznego działania na wątrobę. Wystąpienie biegunki podczas leczenia ryfampicyną może świadczyć o rzekomobłoniastym zapaleniu jelit.

Rifampicyna TZF - przedawkowanie

W krótkim czasie po przedawkowaniu ryfampicyny mogą wystąpić nudności, wymioty, żółtaczka, a nawet śpiączka, w przypadku ostrej niewydolności wątroby. W przypadku zatrucia ryfampicyną należy jak najszybciej usunąć z organizmu nie wchłoniętą jeszcze substancję leczniczą lub zmniejszyć jej wchłanianie z przewodu pokarmowego (sprowokowanie wymiotów, płukanie żołądka, podanie węgla aktywowanego - jeśli pacjent jest przytomny).

Postępowanie w zatruciu jest przede wszystkim objawowe i polega na monitorowaniu i podtrzymywaniu podstawowych czynności życiowych. Ryfampicyna może być usunięta z organizmu w procesie hemodializy.

Rifampicyna TZF - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ryfampicynę lub inne antybiotyki z grupy ryfamycyny. Ciężka niewydolność wątroby, żółtaczka.

Rifampicyna TZF - działania niepożądane

Podczas stosowania ryfampicyny mogą wystąpić:

- Zaburzenia krwi i układu chłonnego: trombocytopenia - występuje głównie w leczeniu przerywanym, u pacjentów przyjmujących wysokie dawki ryfampicyny i ustępuje po odstawieniu leku. W przypadku wystąpienia trombocytopenii lek należy natychmiast odstawić, gdyż mogą wystąpić krwawienia do mózgu, nawet ze skutkiem śmiertelnym. Przemijająca leukopenia, niedokrwistość hemolityczna, zmniejszenie stężenia hemoglobiny we krwi.

- Zaburzenia układu nerwowego: ból i (lub) zawroty głowy, znużenie, senność, ataksja, niemożność koncentracji, stan splątania, zmiany zachowania, bóle i drętwienie kończyn.

- Zaburzenia oka: zaburzenia widzenia.

- Zaburzenia żołądka i jelit: zgaga, bóle brzucha, zmniejszenie łaknienia, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka (może być objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego).

- Zaburzenia nerek i dróg moczowych: hemoglobinuria, krwiomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek, niewydolność nerek występują sporadycznie, głównie u pacjentów stosujących leczenie przerywane. Objawy te ustępują po odstawieniu leku i zastosowaniu odpowiedniego leczenia.

- Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: łagodne, samoistnie ustępujące reakcje skórne takie jak zaczerwienienie, świąd, niekiedy wysypka.

- Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: osłabienie mięśniowe, miopatia.

- Zaburzenia endokrynologiczne: zaburzenia miesiączkowania mogą pojawić się u kobiet długotrwale leczonych ryfampicyną.

- Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: pomarańczowe zabarwienie śliny, moczu, łez, potu, kału.

- Zaburzenia układu immunologicznego: obrzęk twarzy i kończyn, objawy grypopodobne (gorączka, dreszcze, bóle głowy i mięśni, zawroty głowy), krótki oddech, sapanie, spadek ciśnienia krwi a nawet wstrząs anafilaktyczny. Objawy te najczęściej pojawiają się u pacjentów stosujących leczenie przerywane i (lub) przyjmujących wysokie dawki ryfampicyny (powyżej 600 mg na dobę).

Reakcje uczuleniowe:

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka, pokrzywka, świąd, zaczerwienienie

skóry, opryszczkowe zapalenie jamy ustnej i języka, obrzęk naczynioruchowy złuszczające zapalenie skóry, zespół Lyella.

Zaburzenia układu immunologicznego: gorączka, eozynofilia.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zapalenie wątroby, żółtaczka.

Rifampicyna TZF - ciąża i karmienie piersią

Badania przeprowadzone na gryzoniach otrzymujących wysokie dawki ryfampicyny wykazały teratogenne działanie leku. Z uwagi na brak odpowiednio liczebnych i dobrze kontrolowanych badań u kobiet w ciąży, ryfampicyna może być podawana kobietom ciężarnym tylko wówczas, gdy istnieje pewność, że proces gruźliczy jest czynny i korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem płodu.

Ryfampicyna stosowana w ostatnich miesiącach ciąży może spowodować poporodowe krwotoki zarówno u matki, jak i u noworodka. W takich przypadkach może być wskazane podawanie witaminy K.

Ryfampicyna przenika do mleka matki. Kobietom karmiącym piersią ryfampicyna może być podawana tylko po dokładnym rozważeniu przez lekarza korzyści z leczenia matki w stosunku do ryzyka dla dziecka.

Rifampicyna TZF - prowadzenie pojazdów

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Rifampicinum

  Dostępne opakowania
  Rifampicyna TZF

  Rifampicyna TZF

  kapsułki twarde - 100 kaps. - 0,3 g
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  91,82 zł
  Powiązane artykuły
  Newsy

  Jak działa e-recepta? Odpowiadamy na najważniejsze pytania

  Jak działa e-recepta? Odpowiadamy na najważniejsze pytania

  Od 8 stycznia 2020 roku we wszystkich placówkach medycznych w kraju tradycyjne recepty papierowe nie będą już wypisywane. Zamiast nich pacjent otrzyma e-receptę. Jak wygląda? Jak ją zrealizować? Jakie są jej zalety? Jak wygląda e-recepta? E-recepty...

  Leki i suplementy

  Cukier jako sposób na zwiększenie skuteczności leków

  Cukier jako sposób na zwiększenie skuteczności leków

  Powierzchnie komórek oraz niektórych związków biologicznie czynnych otoczone są związkami cukru, który uczestniczy w komunikacji, podczas odpowiedzi odpornościowej organizmu i w stanach zapalnych. Dlatego niektóre cukry mogą zwiększyć, zmienić lub neutralizować...

  Leki i suplementy

  Dostępność leków w aptekach

  Dostępność leków w aptekach

  Często zdarza się, że chory nie może zrealizować recepty, gdyż farmaceuta zamawia dany lek dopiero, gdy ktoś się po niego zgłasza, co oznacza, że aby móc go wykupić, trzeba ponownie odwiedzić aptekę. W związku z tym problemem Główny Inspektor Farmaceutyczny...

  Niezbędnik pacjenta

  Jak długo ważna jest recepta?

  Jak długo ważna jest recepta?

  Wychodząc z gabinetu lekarskiego, często trzymamy w ręku otrzymaną od specjalisty receptę. Nie zawsze od razu idziemy do apteki ją zrealizować. Warto jednak pamiętać, że nie jest ona ważna bezterminowo. W zdecydowanej większości przypadków recepta...

  Interakcje międzylekowe

  Interakcje antybiotyków makrolidowych z lekami na nadciśnienie

  Interakcje antybiotyków makrolidowych z lekami na nadciśnienie

  W piśmie „Canadian Medical Association Journal" kanadyjscy naukowcy ostrzegają przed jednoczesnym stosowaniem leków na nadciśnienie i makrolidów u osób starszych, ze względu na ryzyko niebezpiecznego obniżenia ciśnienia. Czym są antybiotyki makrolidowe? Makrolidy...

  Leki i suplementy

  Czym popija się leki? (WIDEO)

  Czym popija się leki? (WIDEO)

  Czym popijać leki? Popijanie leków jest wbrew pozorom bardzo ważne. Wpływa ono na działanie leków, może groźnie zwiększyć lub uniemożliwić działanie przyjmowanych środków. Należy więc bardzo uważać, czym popija się wszystkie przyjmowane leki. Na liście...