Rhinocort

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
aerozol do nosa, zawiesina
Dawka
0,064 mg/daw.
Ilość
10 ml (120 daw.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ASTRAZENECA AB

Interakcje z żywnością

Cytrusy

Mimo dużej zawartości cennej witaminy C, cytrusy nie powinny być spożywane jednocześnie z przyjmowaniem leków, zawierają bowiem furanokumaryny. Szczególnie bogaty w nie jest grejpfrut oraz czerwone gorzkie pomarańcze, z których przygotowuje się dżemy. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z cytrusami.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Zamiana kropli Sudafed na Rhinocort

witam. od 14 miesiecy używałam kropli do nosa SUDAFED i uzależniłam sie do nich bo gdy poczułam suchosc w nosie to odrazu psikałam nos 2-3 razy dziennie. byłam u lekarza przepisała mi sprey do nosa RHINOCORT to są sterydowe krople i od i 4 dni juz SUDAFED mi nie potrzebny tylko zapomniałam zapytać ile mam kropic tymi sterydami ? tydzien...

Płyn w obu uszach i gorszy słuch u 3,5-latki a podanie odpowiednich leków

Mam pytanie odnosnie mojej 3,5 letniej corki. W ciagu ostatnich 2m-cy przeszla 4x zapalenie uszu, ktore leczone bylo 2x antybiotykami i kroplami, w rezultacie obecnie posiada płyn w obu uszach i gorszy sluch. Dostala na 3m-ce Ketotifen i OTOVENT- minal tydzien efektow zadnych, a zdarza sie ze uszy ja pobolewaja. Inny laryngolog przepisal nam POLFERGAN (ktorego nie podalam bo balam sie konsekwencji)...

Lot samolotem podczas zapalenia płuc

Witam, podczas zapalenia płuc leciałem samolotem po lądowaniu zatkało mi się lewe ucho, po lądowaniu pobyt w szpitalu oraz stosowanie przez 10 dni Zinnat oraz Ciprinol do dnia 12 kwietnia. Dnia 11.04 byłem u laryngologa gdzie lekarz rozpoznał niedrożność trąbki słuchowej przez 5 dni stosowałem Betadrin 2x2 oraz do kolejnej wizyty 30.04 stosuje Rhinocort 32 2x2 oraz contrahist 1 na noc, od 3 dni...

POKAŻ WIĘCEJ

Rhinocort - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Rhinocort - opis
Sezonowy alergiczny nieżyt nosa. Alergiczny lub niealergiczny całoroczny nieżyt nosa. Leczenie polipów nosa. Zapobieganie powstawaniu polipów nosa po polipektomii.
Rhinocort - skład

Budesonidum

Jedna dawka zawiesiny (0,05 ml) zawiera 64 mikrogramy budezonidu zmikronizowanego.

Substancje pomocnicze: Jedna dawka zawiesiny (0,05 ml) zawiera 0,06 mg potasu sorbinianu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Rhinocort - dawkowanie

Dawkowanie należy ustalać indywidualnie dla każdego pacjenta.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat

Zapalenie błony śluzowej nosa

Zalecana dawka początkowa wynosi 256 mikrogramów budezonidu na dobę. Produkt można stosować raz na dobę, rano lub w dawkach podzielonych, rano i wieczorem. Oznacza to, że można stosować do każdego otworu nosowego 128 mikrogramów (2 razy po 64 mikrogramy) raz na dobę, rano, lub 64 mikrogramy do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę, rano i wieczorem.

Stosowanie dawek większych niż 256 mikrogramów na dobę nie zwiększa skuteczności leczenia. Po uzyskaniu oczekiwanego działania należy zmniejszyć dawkę do najmniejszej dawki potrzebnej do opanowania objawów choroby. Wyniki badań klinicznych wskazują, że dawka 32 mikrogramy, podawana rano do każdego otworu nosowego, może być dla niektórych pacjentów wystarczająca. U niektórych pacjentów obserwuje się złagodzenie objawów choroby w ciągu 5 do 7 godzin od rozpoczęcia leczenia. Pełne działanie produktu jest osiągane już po kilku dniach leczenia, w rzadkich przypadkach po 2 tygodniach.

Jeżeli jest to możliwe, leczenie sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa należy rozpocząć przed ekspozycją na alergeny.

W razie nasilonego obrzęku błony śluzowej nosa może być konieczne podanie środka zwężającego naczynia krwionośne.

Niekiedy może być konieczne zastosowanie dodatkowego leczenia w celu złagodzenia objawów alergicznych ze strony oczu.

Leczenie objawowe polipów nosa i zapobieganie ich powstawaniu po polipektomii

Zalecana dawka to 256 mikrogramów budezonidu na dobę. Produkt Rhinocort można stosować raz na dobę rano lub w dwóch dawkach podzielonych, rano i wieczorem.

Po uzyskaniu oczekiwanego działania należy zmniejszyć dawkę do najmniejszej dawki, wystarczającej do opanowania objawów choroby. Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u osób w podeszłym wieku.

Rhinocort - środki ostrożności

Długotrwałe stosowanie dużych dawek glikokortykosteroidów może powodować wystąpienie objawów ogólnoustrojowych związanych ze zwiększeniem stężenia glikokortykosteroidów w osoczu, takich jak zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i (lub) spowolnienie wzrostu u dzieci. Nie ustalono ogólnego wpływu długotrwałego leczenia glikokortykosteroidami podawanymi donosowo u dzieci. Stosowanie u dzieci produktów zawierających glikokortykosteroidy może prowadzić do spowolnienia ich wzrostu. U dzieci i młodzieży leczonych długotrwale glikokortykosteroidami, bez względu na drogę ich podania, zaleca się regularną kontrolę wzrostu.

W razie podejrzenia, że dochodzi do spowolnienia wzrostu, należy dokonać oceny leczenia.

Należy rozważyć korzyści wynikające ze stosowania glikokortykosteroidów wobec możliwego ryzyka związanego z zahamowaniem wzrostu.

Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z zakażeniem grzybiczym nosa lub zakażeniem wirusem opryszczki.

Podczas zmiany leczenia glikokortykosteroidami o działaniu ogólnym na leczenie produktem Rhinocort należy zachować szczególną ostrożność ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza. U tych pacjentów dawka glikokortykosteroidów o działaniu ogólnym powinna być stopniowo zmniejszana. Należy również rozważyć wykonanie badań oceniających czynność osi podwzgórze-przysadka-nadnercza. U pacjentów należących do tej grupy należy w sytuacjach stresowych, np. zabieg chirurgiczny czy uraz, rozważyć zastosowanie dodatkowego leczenia glikokortykosteroidami o działaniu ogólnym.

Ciężkie zaburzenia czynności wątroby wpływają na farmakokinetykę podanego doustnie budezonidu, co prowadzi do zmniejszenia jego wydalania i zwiększenia biodostępności. Należy wtedy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia działania ogólnego budezonidu. Szczególną uwagę należy zwrócić na pacjentów z gruźlicą płuc.

Należy unikać kontaktu produktu Rhinocort z oczami. W razie zaistnienia takiej sytuacji należy natychmiast przemyć oczy wodą.

Należy unikać jednoczesnego stosowania produktu Rhinocort i ketokonazolu, jak również innych leków będących silnymi inhibitorami izoenzymu CYP 3A4. Jeśli nie jest to możliwe, to przerwa między ich podaniem powinna być możliwie jak najdłuższa (patrz punkt 4.5).

Produkt zawiera potasu sorbinian, który może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Jeśli glikokortykosteroidy donosowe są stosowane długotrwale i w dużych dawkach, mogą wystąpić objawy związane z ich działaniem ogólnoustrojowym. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych objawów jest znacznie mniejsze, niż po zastosowaniu glikokortykosteroidów doustnych i mogą one różnić się u poszczególnych pacjentów, a także w zależności od zastosowanej postaci glikokortykosteroidu. Do możliwych objawów ogólnych zalicza się zespół Cushinga, objawy zbliżone do zespołu Cushinga, zahamowanie czynności nadnerczy, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zaćmę i jaskrę. Obserwowano również objawy psychiczne i zmiany zachowania (głównie u dzieci), w tym niepokój, zaburzenia snu, nerwowość, depresję i pobudzenie.

Wpływ długotrwałego stosowania donosowych glikokortykosteroidów u dzieci nie został w pełni poznany. Zaleca się systematyczną kontrolę wzrostu dzieci, które przyjmują glikokortykosteroidy. Przed podjęciem decyzji o długotrwałym stosowaniu glikokortykosteroidów, bez względu na drogę ich podawania, należy rozważyć korzyści wynikające ze stosowania glikokortykosteroidu i ryzyko spowolnienia wzrostu.

Rhinocort - przedawkowanie

Ostre przedawkowanie produktu Rhinocort,podanego nawet w bardzo dużych dawkach, nie powinno stanowić problemu klinicznego. W przypadku długotrwałego stosowania dużych dawek budezonidu mogą wystąpić objawy ogólnoustrojowe związane ze zwiększeniem stężenia glikokortykosteroidów w osoczu, w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy.

Rhinocort - przeciwskazania

Nadwrażliwość na budezonid lub którykolwiek ze składników produktu.

Rhinocort - działania niepożądane

U około 5% pacjentów można się spodziewać wystąpienia działań niepożądanych, wynikających z miejscowego działania drażniącego.

Działania niepożądane występujące często (≥ 1/100 do < 1/10)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: miejscowe podrażnienia, niewielkie ilości wydzieliny z nosa o lekko krwistym zabarwieniu, krwawienia z nosa.

Działania niepożądane występujące rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: obrzęk naczynioruchowy.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: pokrzywka, wysypka, zapalenie skóry, świąd. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: perforacja przegrody nosa, owrzodzenie błony śluzowej nosa.

Obserwowano występowanie reakcji nadwrażliwości natychmiastowej i opóźnionej, w tym pokrzywki, wysypki, zapalenia skóry, obrzęku naczynioruchowego oraz świądu. Podczas stosowania glikokortykosteroidów donosowo występowały owrzodzenia błony śluzowej nosa i perforacja przegrody nosa. Przyczyna występowania tych działań niepożądanych (glikokortykosteroidy, choroba podstawowa lub inne czynniki) nie jest ustalona.

Podczas długotrwałego stosowania leku w dużych dawkach, obserwowano ogólnoustrojowe działania niepożądane.

U dzieci przyjmujących steroidy donosowo obserwowano spowolnienie wzrostu.

Rhinocort - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Dane dotyczące przebiegu ciąży u ponad 2000 kobiet stosujących produkt Rhinocort w postaci zawiesiny wodnej, aerozol do nosa, wskazują, że ryzyko występowania wad wrodzonych u dzieci nie zwiększa się. Obserwowano nieznaczne zwiększenie występowania niewielkich wad serca u dzieci, których matki stosowały produkt Rhinocort we wczesnej ciąży. Nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy występowaniem tych wad a stosowaniem produktu Rhinocort. Produkt Rhinocort można stosować w ciąży jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza przewidywana korzyść dla matki jest większa niż ryzyko dla płodu.

Podstawową zasadą stosowania produktu Rhinocort u kobiet w ciąży musi być stosowanie najmniejszej dawki opanowującej objawy choroby i jak najkrótszy czas stosowania produktu.

Laktacja

Brak danych dotyczących przenikania budezonidu do mleka kobiet karmiących piersią. Produkt Rhinocort może być stosowany u kobiet karmiących piersią jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza przewidywana korzyść dla matki jest większa niż ryzyko dla dziecka.

Rhinocort - prowadzenie pojazdów

Produkt Rhinocortnie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Rhinocort - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Budesonidum

  Substancja będąca syntetycznym glikokortykosteroidem wykazującym silne miejscowe działanie przeciwzapalne i przeciwalergiczne, stosowana jest w postaci wziewnej w leczeniu astmy oskrzelowej i POChP, w zespole krupu. Aplikowana donosowo leczy alergiczny nieżyt nosa (sezonowy i całoroczny) i polipy nosa. Doustnie stosowana jest w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna.

  Dostępne opakowania
  Rhinocort

  Rhinocort

  aerozol do nosa, zawiesina - 10 ml (120 daw.) - 0,064 mg/daw.
  ASTRAZENECA AB
  Rhinocort

  Rhinocort

  aerozol do nosa, zawiesina - 10 ml (120 daw.) - 0,032 mg/daw.
  ASTRAZENECA AB
  Powiązane artykuły
  Diagnostyka alergii

  Jak rozpoznać alergię?

  Objawy alergii często od razu są zauważalne w postaci pokrzywki na skórze, kataru siennego czy alergicznej astmy. Mogą pojawić się niemal natychmiast po zadziałaniu alergenu. Niekiedy zaś alergia objawia się z nieznacznym opóźnieniem, a jej sygnały wcale...

  Patronaty

  Konferencja "Kontrowersje w alergologii i pulmonologii"

  W dniach 8-9 marca 2013 roku odbędzie się konferencja „Kontrowersje w alergologii i pulmonologii". Wydarzenie, które będzie miało miejsce we Wrocławiu, jest organizowane pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, Dolnośląskiej...

  Kalendarz pylenia roślin - dla alergików, jakie rośliny uczulają, jak walczyć z alergią

  Schyłek lata - co nas uczula i jak sobie z tym radzić?

  Dni są wprawdzie wyraźnie krótsze niż na początku lata, nadal jednak możemy cieszyć się ciepłym słońcem i aktywnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Co jeśli przyroda stara się być naszym wrogiem? Jak połączyć radość przebywania poza domem z dokuczliwą...

  Alergia dróg oddechowych

  Uczuleni na wiosnę

  Uczuleni na wiosnę

  Co czwarty Polak cierpi na alergię. Jedną z najczęstszych dolegliwości alergików jest katar sienny, czyli alergiczny nieżyt nosa. Uporczywe „kapanie", nagminne kichanie i uczucie zatkanego nosa to krótka charakterystyka wiosennego alergika. Co zrobić,...

  Katar - rodzaje, leczenie, domowe sposoby

  Niedrożność nosa

  Niedrożność nosa to ograniczenie przepływu powietrza przez jedno lub oba nozdrza. Przyczyn tego stanu może być wiele, na przykład: ostry lub przewlekły nieżyt, schorzenia alergiczne, polipy nosa, nowotwory jamy nosowej, krwotok, wady rozwojowe, skrzywienie...

  Newsy

  Płukanie nosa może pomóc złagodzić niektóre objawy astmy

  Według najnowszych badań, zaprezentowanych na Zimowym Spotkaniu Brytyjskiego Towarzystwa Chorób Klatki Piersiowej, płukania nosa, które pomaga złagodzić niektóre objawy stanów alergicznych, takie jak nieżyt nosa, może również okazać się przydatne w przypadku...

  Alergia

  Alergia w ciąży

  Alergia jest chorobą najczęściej o podłożu genetycznym i występuje rodzinnie. Alergenami są zazwyczaj pyłki traw i drzew, roztocza kurzu domowego, produkty mleczne, sierść zwierząt domowych czy niektóre leki. Dolegliwości alergiczne w czasie ciąży przebiegają...

  Kalendarz pylenia roślin - dla alergików, jakie rośliny uczulają, jak walczyć z alergią

  Marzec - najgorszy miesiąc dla alergików

  Marzec - najgorszy miesiąc dla alergików

  Najczęstszą przyczyną reakcji alergicznych na początku wiosny są: olcha, cis, topola i wierzba. Pyłki tych drzew zaczynają pylić w marcu na ogromną skalę, skutecznie uprzykrzając życie alergikom. Katar sienny i zapalenie spojówek wywoła w marcu także...

  Alergia wziewna

  Topoli puch - czy to winowajca alergii?

  Topoli puch - czy to winowajca alergii?

  "Biały puch" lub "koty" - tak właśnie określa się wszędobylski puch kielichowy topoli. Alergicy sądzą, że to on nasila ich dolegliwości. Czy faktycznie tak jest? Na przełomie maja i czerwca topola zaczyna gubić "koty". Unoszący się w powietrzu śnieg...