Remestyp

Remestyp
zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do wstrzykiwań
Dawka
0,1 mg/ml
Ilość
5 amp.a 10ml
Typ
Lecznictwo zamknięte
Refundacja
Nie
Producent: FERRING-LECIVA A.S.

Remestyp - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Remestyp - ulotka preparatu

Remestyp - opis

Krwawienia z przewodu pokarmowego w przebiegu żylaków przełyku, choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, krwotocznego i nadżerkowego zapalenia błony śluzowej żołądka. Krwawienia z dróg moczowo-płciowych w przebiegu atonii poporodowej macicy, zaburzeń czynnościowych macicy, porodu, poronienia.

Krwawienia związane z operacjami chirurgicznymi, zwłaszcza w obrębie jamy brzusznej lub miednicy mniejszej.

Podanie miejscowe, np. podczas operacji ginekologicznych szyjki macicy.

Remestyp - skład

1 ml roztworu zawiera 100 mikrogramów terlipresyny (Terlipressinum)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Remestyp - dawkowanie

Krwawienie z żylaków przełyku Dorośli:

Początkowo wstrzyknięcie dożylne 2 mg produktu Remestyp co 4 godziny. Leczenie należy prowadzić do czasu opanowania krwawienia przez 24 godziny, ale nie dłużej niż przez 48 godzin. U pacjentów o masie ciała mniejszej niż 50 kg lub w razie wystąpienia objawów niepożądanych, po podaniu dawki początkowej kolejne dawki można zmniejszyć do 1 mg dożylnie co 4 godziny.

Inne rodzaje krwawień z przewodu pokarmowego

1,0 mg co 4 do 6 godzin. Remestyp można również stosować jako pierwszą pomoc w przypadku klinicznego podejrzenia krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Produkt podaje się dożylnie, zwykle bezpośrednio (bolus) lub w krótkotrwałej infuzji.

Krwawienia z dróg moczowo-płciowych

Zazwyczaj dawka wynosi od 0,2 mg do 1,0 mg co 4 do 6 godzin, w zależności od aktywności osoczowych i tkankowych endopeptydaz.

Produkt podaje się dożylnie, zwykle bezpośrednio (bolus) lub w krótkotrwałej infuzji.

Stosowanie miejscowe podczas zabiegów ginekologicznych

Dawkę 0,4 mg produktu Remestyp należy rozcieńczyć roztworem chlorku sodu 0,9% do objętości 10 ml i tak przygotowanym roztworem ostrzyknąć szyjkę macicy i okolicę szyjki macicy. Przeciwkrwotoczne działanie występuje po około 5 do 10 minutach. Jeśli zachodzi potrzeba, dawkę można zwiększyć lub można powtórzyć ostrzykiwanie.

Remestyp - środki ostrożności

W czasie leczenia należy kontrolować ciśnienie tętnicze krwi, tętno i bilans płynów. W celu uniknięcia miejscowej martwicy w miejscu podania, wstrzyknięcie należy wykonać dożylnie. Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, ciężkim nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca, astmą oskrzelową.

Terlipresyny nie należy stosować u pacjentów we wstrząsie septycznym z małym rzutem serca.

Dzieci i osoby w podeszłym wieku: należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia dzieci i osób w podeszłym wieku, ponieważ doświadczenie w tych grupach wiekowych jest ograniczone. Nie są dostępne dane dotyczące zalecanego dawkowania w tych grupach pacjentów.

Remestyp nie jest substytutem dla krwi u pacjentów z niedoborem objętości krwi.

W związku ze sporadycznymi zgłoszeniami o występowaniu martwicy w miej scu domięśniowego podania terlipresyny, dawki 0,5 mg i większe nierozcieńczonego produktu należy podawać tylko dożylnie.

Remestyp - przedawkowanie

Nie należy przekraczać zalecanej dawki 2 mg co 4 godziny, ponieważ ryzyko poważnych działań niepożądanych ze strony układy krążenia zależy od wielkości dawki.

Jeżeli podczas leczenia terlipresyną rozwinie się nadciśnienie tętnicze, należy podać klonidynę lub inne leki blokujące receptory alfa-adrenergiczne, a w przypadku wystąpienia bradykardii - atropinę.

Remestyp - przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Remestyp jest przeciwwskazany w ciąży.

Remestyp - działania niepożądane

Działanie przeciwdiuretyczne terlipresyny może prowadzić do hiponatremii, o ile nie kontroluje się bilansu płynów.

Tabela: Częstość występowania działań niepożądanych

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Często

(> =1/100 do < 1/10)

Niezbyt często

(> =1/1 000 do < 1/100)

Rzadko

(> =1/10 000 do < 1/1 000)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

 

¦ Hiponatremia jeśli brak kontroli bilansu płynów

 

Zaburzenia układu nerwowego

¦ Ból głowy

   

Zaburzenia serca

¦ Bradykardia

¦ Migotanie przedsionków

¦ Skurcze dodatkowe komorowe

¦ Tachykardia

¦ Ból w klatce piersiowej

¦ Zawał mięśnia sercowego

¦ Przeładowanie płynami z obrzękiem płuc

¦ Zaburzenia rytmu typu Torsade de pointes

¦ Niewydolność serca

 

Zaburzenia naczyniowe

¦ Skurcz naczyń obwodowych

¦ Niedokrwienie obwodowe

¦ Bladość twarzy

¦ Nadciśnienie

¦ Niedokrwienie jelit

¦ Sinica obwodowa

¦ Uderzenia gorąca

 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

 

¦ Ostre wyczerpanie oddechowe

¦ Niewydolność oddechowa

¦ Duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

¦ Przemijające skurcze brzuszne

¦ Przemijająca biegunka

¦ Przemijające nudności

¦ Przemijające wymioty

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

¦ Martwica skóry

 

Ciąża, połóg i okres okołoporodowy

 

¦ Skurcz macicy

¦ Zmniejszony przepływ krwi w macicy

 

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

 

¦ Martwica w miejscu wstrzyknięcia

 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Remestyp - ciąża i karmienie piersią

Stosowanie produktu Remestyp w ciąży jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3 i 5.3).

Wykazano, że terlipresyna wywołuje skurcze macicy i zwiększa ciśnienie wewnątrzmaciczne we wczesnej ciąży oraz może zmniejszać przepływ krwi w macicy. Remestyp może mieć szkodliwy wpływ na przebieg ciąży i płód.

U królików, którym podawano terlipresynę, stwierdzono samoistne poronienie i zniekształcenie płodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy terlipresyna przenika do mleka ludzkiego. Nie przeprowadzano badań na zwierzętach dotyczących przenikania terlipresyny do mleka. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków/dzieci. Należy podjąć decyzję, czy kontynuować/przerwać karmienie piersią czy kontynuować/przerwać leczenie terlipresyną, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia terlipresyną dla matki.

Remestyp - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Terlipressinum

  Dostępne opakowania
  Remestyp

  Remestyp

  roztwór do wstrzykiwań - 5 amp.a 10ml - 0,1 mg/ml
  FERRING-LECIVA A.S.
  Remestyp

  Remestyp

  roztwór do wstrzykiwań - 5 amp.a 2ml - 0,1 mg/ml
  FERRING-LECIVA A.S.
  Powiązane artykuły
  Wole - podział woli, przyczyny powiększenia tarczycy, wole guzowate, wole nadczynne, leczenie

  Powiększenie tarczycy

  Powiększenie tarczycy

  Kobieta z dużym wolem.

  Badania

  USG tarczycy

  Badanie USG tarczycy jest bezbolesne oraz całkowicie bezpieczne. Pozwala na określenie kształtów, rozmiarów oraz położenia i struktury gruczołu tarczowego. Ponieważ jest on umiejscowiony dość powierzchownie, jest łatwo dostępny w trakcie badania. USG...

  Choroba Glińskiego i Simmondsa

  Na czym polega choroba Glińskiego-Simmondsa?

  Na czym polega choroba Glińskiego-Simmondsa?

  Senność, osłabienie, uczucie zimna i blada cera nie muszą być objawem jesienno-zimowego przesilenia. Przyczyną takich dolegliwości bywa niedobór ważnych dla zdrowia hormonów. Typowe objawy rzadkiej choroby Zaczyna się od popularnych dolegliwości - zmęczenia,...

  Badania

  TSH - cel, normy, interpretacja, wady

  TSH to skrócona nazwa hormonu tyreotropowego. Hormon TSH wydziela przysadka mózgowa. TSH oddziałuje na tarczycę - pobudza ją do produkcji innych hormonów: tyroksyny i trójjodotyroniny. Badanie w kierunku poziomu hormonu TSH pozwala ocenić, w jakim stopniu...

  Hormony - charakterystyka, choroby endokrynologiczne

  Wole proste

  Wole proste, inaczej wole miąższowe nietoksyczne lub wole rozlane, jest to równomierne powiększenie objętości tarczycy bez zaburzenia jej czynności hormonalnej, czyli przebiegające z eutyreozą. Badaniem palpacyjnym szyi stwierdza się powiększenie gruczołu...

  Hormony - charakterystyka, choroby endokrynologiczne

  Choroba Hashimoto - przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie

  Choroba Hashimoto - przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie

  Choroba Hashimoto, inaczej przewlekłe limfocytowe zapalenie gruczołu tarczowego, jest to jedna z najczęstszych przyczyn wywołujących pierwotną niedoczynność tarczycy. Inne nazwy choroby Hashimoto to także zapalenie tarczycy Hashimoto czy wole limfocytarne....

  Niedoczynność tarczycy - gruczoł i jego funkcje, przyczyny, objawy, diagnoza, leczenie, rokowanie, zapobieganie

  Tyroksyna - rola, niedobór, nadmiar, badania

  Tyroksyna to jeden z hormonów produkowanych przez tarczycę. Tyroksyna jest produkowana i uwalniana przez komórki pęcherzykowe tarczycy. Jaką rolę ma tyroksyna w organizmie? Kiedy wykonuje się badanie stężenia tyroksyny w organizmie? Jak oddziałuje na...

  Hormony - charakterystyka, choroby endokrynologiczne

  Hipotyreoza

  Niedoczynność tarczycy (hipotyreoza) jest to choroba, w której dochodzi do niewystarczającego wytwarzania hormonów tarczycy lub istnieje całkowity ich brak. Występuje około 5 razy częściej u kobiet niż u mężczyzn. Może pojawić się w różnych okresach życia,...

  Normy laboratoryjne

  fT4 - wskazania, przebieg, interpretacja, normy

  FT4 to badanie, które ma na celu pomiar całkowitej ilości T4, czyli hormonu tarczycy. Tarczyca produkuje hormony, zwane trójjodotyroniną (T3) i tyroksyną (T4). Oba hormony pełnią ważną funkcję - regulowanie przemiany materii w organizmie. Aktywność T3...