Relanium

zobacz opinie o produkcie »
Cena
7,87 zł
Forma
zawiesina doustna
Dawka
2 mg/5ml (31,25 mg)
Ilość
100 g
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Relanium - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Cytrusy

Mimo dużej zawartości cennej witaminy C, cytrusy nie powinny być spożywane jednocześnie z przyjmowaniem leków, zawierają bowiem furanokumaryny. Szczególnie bogaty w nie jest grejpfrut oraz czerwone gorzkie pomarańcze, z których przygotowuje się dżemy. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z cytrusami.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Stosowanie Relanium a uzależnienie

Proszę o zweryfikowanie informacji na temat relanium, uzależnią 1-2 tabletki tygodniowo czy nie? http://portal.abczdrowie.pl/pytania/stosowanie-relanium-by-sie-nie-uzaleznic, http://portal.abczdrowie.pl/pytania/ryzyko-uzaleznienia-od-relanium?utm_source=notifications

POKAŻ WIĘCEJ

Relanium - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Relanium - opis

Diazepam jest stosowany w krótkotrwałym (2 do 4 tygodni) leczeniu stanów lękowych, które mogą być także związane z bezsennością; jako lek uspokajający i środek do premedykacji; w leczeniu objawów nagiego odstawienia alkoholu; pomocniczo w leczeniu niektórych typów padaczki, np. drgawki kłoniczne mięśni; w leczeniu stanów zwiększonego napięcia mięśniowego.

Relanium - skład

5 ml zawiesiny zawiera 2 mg diazepamu, 100 g zawiesiny zawiera 31,25 mg diazepamu (Diazepamum).

Substancje pomocnicze, patrz: pkt. 6.1.

Relanium - dawkowanie

Lek stosuje się doustnie.

5 ml zawiesiny zawiera 2 mg diazepamu.

Zwykle stosuje się:

Dzieci powyżej 1 roku życia:

- w stanach lękowych, stanach zwiększonego napięcia mięśniowego lub jako środek przectwdrgawkowy - 1 do 2,5 mg 3 do 4 razy na dobę

lub 0,04 do 0,2 mg/kg mc 3 do 4 razy na dobę.

Dawkę można stopniowo zwiększać w zależności od skuteczności i nasilenia działań niepożądanych.

Dorośli:

- stany lękowe - 2 do 10 mg 2 do 4 razy na dobę

- bezsenność związana ze stanami lękowymi - 5 do 15 mg na dobę przed zaśnięciem

- leczenie objawów nagiego odstawienia alkoholu - 10 mg 3 do 4 razy w pierwszych 24 godzinach, następnie dawkę można zmniejszyć do 5 mg 3 do 4 razy na dobę

-jako środek do premedykacji - 5 do 15 mg przed zabiegiem

- stany zwiększonego napięcia mięśniowego - 2 do 15 mg na dobę w dawkach podzielonych -jako lek przeciwdrgawkowy - 2 do 10 mg 2 do 4 razy na dobę.

U osób w podeszłym wieku, osób osłabionych stosuje się mniejsze dawki (podawać początkowo dawkę 2 mg raz lub dwa razy na dobę i stopniowo zwiększać, w zależności od reakcji pacjenta i tolerancji, do uzyskania koniecznej dawki).

U osób z niewydolnością wątroby należy stosować mniejsze dawki.

Przed użyciem wstrząsnąć do uzyskania jednorodnej zawiesiny.

Do opakowania dołączona jest skalowana miarka.

Relanium - środki ostrożności

Diazepam może powodować uzależnienie fizyczne i psychiczne - czas trwania leczenia diazepamem nie powinien być dłuższy niż 4 tygodnie.

Nie należy nagle przerywać podawania leku. Nagłe przerwanie leczenia diazepamem może powodować objawy z odstawienia (w tym ból głowy, ból mięśni, niepokój, napięcie, pobudzenie ruchowe, dezorientacje, drażliwość). W ciężkich przypadkach mogą wystąpić: derealizacja

(odczuwanie nierealności otoczenia), depersonalizacja (poczucie niepewności lub nierealności własnej osobowości), drętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, hałas i kontakt fizyczny, omamy lub napady padaczkowe.

W celu uniknięcia lub zmniejszenia objawów z odstawienia należy stopniowo redukować dawki diazepamu.

Podczas stosowania leku nie należy pić alkoholu, ponieważ alkohol nasila działanie diazepamu. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami osobowości, u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania, miastenią, z przewlekłymi stanami skurczowymi oskrzeli, u pacjentów w podeszłym wieku i osłabionych, w niewydolności krążenia i u pacjentów z niedociśnieniem.

Ponieważ stwierdzono pojedyncze przypadki neutropenii i żółtaczki wskazane jest wykonanie badań krwi i czynności wątroby podczas leczenia.

Preparat zawiera małą ilość (25 mg /dawkę) etanolu.

RELANIUM ze względu na obecność substancji pomocniczych może wykazywać działanie alergizujące, powodować wystąpienie napadu astmy u pacjentów chorych na astmę, pokrzywki (beznoesan sodu, parahydroksybenzoesan propylu, parahydroksybenzoesan metylu) oraz działanie niepożądane u pacjentów chorych na cukrzycę, u osób z glukozo-galaktozowym zespołem złego wchłaniania, z nietolerancją fruktozy lub u osób z niedoborem sacharazo-izomaltazy (sacharoza). Unikać stosowania (lub ograniczyć czas stosowania) u osób z alkoholizmem w wywiadzie i uzależnieniem od leków w wywiadzie. Ostrożnie stosować u osób z niewydolnością wątroby. Po zastosowaniu benzodiazepin możliwe jest wystąpienie reakcji paradoksalnych (szczególnie u dzieci i osób w podeszłym wieku) takich jak: niepokój ruchowy, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia, koszmary nocne, omamy, psychozy i inne).

Po wystąpieniu powyższych objawów należy przerwać podanie leku.

Ostrożnie stosować u osób w podeszłym wieku (ryzyko niepamięci następczej).

Niepamięć następcza może wystąpić po zastosowaniu dawek terapeutycznych, ryzyko zwiększa się wraz ze wzrostem dawek. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia niepamięci następczej należy zapewnić pacjentowi nieprzerwany sen przez 7-8 godzin.

W leczeniu depresji lub lęku związanego z depresją diazepamu nie należy stosować w monoterapii.

Diazepamu nie stosować w leczeniu przewlekłych psychoz lub fobii oraz natręctw.

Relanium - przedawkowanie

Objawy zatrucia: zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie, zaburzenia oddychania, narastająca senność, splątanie, spowolnienie ruchowe, dyzartria, podwójne widzenie, niekiedy podniecenie ruchowe; w okresie pobudzenia stwierdza się wygórowanie odruchów, występować mogą napady drgawkowe, w ciężkich zatruciach śpiączka. Po długotrwałym przedawkowaniu może dojść do alergicznych zmian

skórnych, zmniejszenia libido, zaburzeń miesiączkowania, wyjątkowo do ataksji.

Uwaga: zatrucie mieszane, zwłaszcza jednoczesne przyjęcie alkoholu, barbituranów może zagrażać życiu.

Postępowanie lecznicze:

odstawienie leku; sprowokowanie wymiotów, jeśli pacjent jest przytomny lub płukanie żołądka po uprzednim zaintubowaniu pacjenta; monitorowanie czynności układu krążenia i oddechowego, podtrzymywanie podstawowych

czynności życiowych; w ciężkich zatruciach: flumazenil dożylnie 0,2-1,0 mg z szybkością 0,2 mg/min; dawkę można powtórzyć po 20 min, nie więcej niż 1,0 mg w jednej dawce i 3 mg w ciągu 1 godz. W bardzo ciężkich zatruciach hemoperfuzja z użyciem kolumn z węglem aktywowanym oraz hemodializa.

Relanium - przeciwwskazania

- nadwrażliwość na substancję czynną, jakikolwiek składnik preparatu lub inne leki z grupy benzodiazepin,

- ciąża i okres karmienia piersią (patrz: pkt. 4.6),

- ostre zatrucie alkoholem, opioidami, środkami nasennymi, neuroleptykami i solami litu,

- zaburzenia świadomości,

- wstrząs,

- zaburzenia oddychania, ostra niewydolność oddechowa, zespół bezdechu sennego,

- ciężka niewydolność wątroby,

- myasthenia gravis (nużliwość mięśni), - nie stosować u dzieci poniżej 1 roku życia.

Relanium - działania niepożądane

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstość występowania:

- często (> = 1/100, < 1/10) -rzadko (> = 1/10 000, < 1/1 000)

Zaburzenia serca:

Rzadko : przyspieszenie czynności serca.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego :

Rzadko: leukopenia, agranulocytoza, niedokrwistość, trombocytopenia, limfocytoza z eozynofilią.

Zaburzenia układu nerwowego :

Często: bóle i zawroty głowy, zmniejszenie sprawności intelektualnej, dyzartria, zmęczenie, senność. Rzadko : nadpobudliwość, niepokój, stany agresji, omamy, bezsenność i zaburzenia snu, zaburzenia czucia, zaburzenia pamięci (niepamięć następcza)

Z aburzenia oka:

Rzadko : zaburzenie widzenia.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Rzadko : zaburzenia oddychania.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Rzadko : nudności, wymioty, zaparcia, biegunki, suchość błon śluzowych jamy ustnej.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych :

Rzadko : krwiomocz.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej :

Rzadko-, zaczerwienienie twarzy, wysypki skórne, świąd.

Zaburzenia mięśniowo-szkieietowe i tkanki łącznej :

Często: niezborność, zwiększenie napięcia mięśniowego, osłabienie mięśni, drżenie.

Rzadko-, nietrzymanie moczu.

Zaburzenia naczyniowe :

Rzadko-, obniżenie ciśnienia tętniczego.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych :

Rzadko : zwiększenie aktywności transaminaz i fosfatazy alkalicznej, żółtaczka.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi :

Rzadko : zaburzenia miesiączkowania.

Zaburzenia psychiczne :

Często: splątanie.

Rzadko: euforia, depresja, psychozy, niewłaściwe zachowanie, uczucie oszołomienia, zaburzenia libido, zwiększone lub zmniejszone łaknienie.

Relanium - ciąża i karmienie piersią

Podawanie leków z grupy benzodiazepin w ciąży może powodować uszkodzenia płodu, dlatego stosowanie leku u kobiet w ciąży jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy jego zastosowanie u matki

jest bezwzględnie konieczne, a stosowanie bezpieczniejszego leku alternatywnego jest niemożliwe lub przeciwwskazane.

Diazepam przenika przez łożysko. Stwierdzono, że jego przyjmowanie w pierwszym trymestrze ciąży powoduje wzrost ryzyka wystąpienia wad wrodzonych.

U noworodków, których matkom krótko przed porodem podano jednorazowo diazepam, obserwowano wystąpienie hipotonii, zaburzenie wrażliwości na zimno, braku odruchu ssania, zmniejszenie aktywności, ciśnienia i wystąpienie niewydolności oddechowej. U dzieci matek, które przyjmowały długotrwale diazepam w okresie ciąży, stwierdzono objawy zespołu odstawiennego.

Nie należy stosować w okresie karmienia piersią (lek przenika do mleka kobiet karmiących piersią).

Relanium - prowadzenie pojazdów

RELANIUM, zawiesina doustna wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Podczas stosowania leku oraz 24 godziny po jego zastosowaniu nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych oraz wykonywać prac wymagających dobrej sprawności psychofizycznej.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Diazepamum

  Dostępne opakowania
  Relanium

  Relanium

  zawiesina doustna - 100 g - 2 mg/5ml (31,25 mg)
  MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
  7,87 zł
  Powiązane artykuły
  Leczenie bezsenności

  Wpływ leków nasennych za zdrowie

  Wpływ leków nasennych za zdrowie

  Badacze z Laval University School of Psychology w Quebecu zbadali wpływ tabletek nasennych na zdrowie osób ich przyjmujących. Okazało się, że środki nasenne o około 36% zwiększają ryzyko przedwczesnej śmierci. Badanie działania leków nasennych Naukowcy...

  Zioła - zioła lecznicze, melisa i rumianek, piołun i mieta

  Leki ziołowe na spokojny sen

  Leki ziołowe na spokojny sen

  Małe dzieci potrzebują aż 10-14 godzin snu, dorośli 7-9 godzin, natomiast osobom starszym wystarcza jedynie 5-6 godzin wypoczynku nocnego. Różne czynniki (wewnętrzne i zewnętrzne) mogą zaburzać długość i jakość snu. Niepełnowartościowy sen zakłóca normalne...

  Uzależnienia

  Uzależnienie od leków uspokajających i nasennych

  Uzależnienie od leków uspokajających i nasennych

  Trudności ze snem czy bezsenność to niestety rzeczywistość niejednego człowieka. W celu poprawy jakości snu oraz samopoczucia w ciągu dnia ludzie zażywają wiele leków i preparatów nasennych. Czy medykamenty, ułatwiające zasypianie, dostępne bez recepty...

  Leki i suplementy

  Leki przeciwlękowe

  Leki przeciwlękowe

  Leki przeciwlękowe określa się zamiennie jako leki anksjolityczne, anksjolityki lub trankwilizatory. Ich działanie polega na redukcji uczucia lęku, niepokoju i napięcia psychicznego oraz objawów somatycznych, które towarzyszą tym stanom. Stosuje się je...

  Tabletki uspokajające - ziołowe tabletki uspokajające, tabletki uspokajające na receptę

  Tabletki nasenne - działanie, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Tabletki nasenne - działanie, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Tabletki nasenne dzielimy na 3 grupy: benzodiazepiny, barbiturany i niebarbiturowe leki nasenne. Różnią się one nie tylko budową chemiczną, ale także siłą działania nasennego oraz innymi właściwościami. Barbiturany zażywane długotrwale powodują uzależnienie...

  Nerwica - rodzaje, przyczyny, objawy, leczenie

  Szkoła i studia a nerwica

  Szkoła i studia a nerwica

  Nerwica jest złożonym zaburzeniem i może wpływać na różne płaszczyzny funkcjonowania człowieka. Lęk, smutek, rozdrażnienie, zaburzenia snu, problemy z pamięcią i koncentracją - to niektóre z jej konsekwencji. Jak zatem radzić sobie z nauką, aby mimo nerwicy...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Jak sobie radzić z bezsennością? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Jak sobie radzić z bezsennością? (WIDEO)

  Wpływ bezsenności na życie Bezsenność znacząco pogarsza codzienne funkcjonowanie, dlatego też bardzo ważne jest jej dokładne zdiagnozowanie. Czasem wystarczą proste rozwiązania, jak np. zmiana godziny treningu czy wyciszenie się przed snem. Jednak gdy...

  Bezsenność - przyczyny, leczenie, zapobieganie

  Trik na lepszy sen. Warto wcielić w życie już dzisiaj (WIDEO)

  Trik na lepszy sen. Warto wcielić w życie już dzisiaj (WIDEO)

  Stres i szybkie tempo życia to tylko niektóre powody, przez które nie możemy zmrużyć oka. Dr Michael Breus, specjalista zajmujący się tematyką snu, zdradza jedną, prostą zasadę, która pozwoli ci na długi i głęboki nocny odpoczynek. Zobacz wideo. Zły...