Refluxend

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki dojelitowe
Dawka
0,04 g
Ilość
10 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ALVOGEN IP CO S.A.R.L.

Refluxend - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Refluxend - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Refluxend - opis

Tabletki Refluxend są wskazane w:

- choroba refluksowa przełyku (GORD) - leczenie nadżerek w przebiegu refluksowego zapalenia przełyku

- długotrwałe leczenie po uprzednim dożylnym zapobieganiu nawrotom krwawienia z wrzodów trawiennych

- leczenie zespołu Zollingera-Ellisona.

Refluxend - skład

Każda tabletka zawiera ezomeprazol (w postaci soli magnezowej dwuwodnej) co odpowiada 40 mg

ezomeprazolu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Każda tabletka zawiera 87,4 mg sacharozy i laktozę (100,125 mg laktozy jednowodnej).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Refluxend - dawkowanie

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

Choroba refluksowa przełyku (GORD)

- leczenie nadżerek w przebiegu refluksowego zapalenia przełyku: 40 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

U pacjentów, u których zapalenie przełyku nie zostało wyleczone lub u których utrzymują się objawy, zaleca się kontynuowanie leczenia przez następne 4 tygodnie.

Dorośli

Długotrwałe leczenie po uprzednim dożylnym zapobieganiu nawrotom krwawienia z wrzodów

trawiennych

- 40 mg raz na dobę przez 4 tygodnie po uprzednim dożylnym zapobieganiu nawrotom krwawienia z wrzodów trawiennych

Leczenie zespołu Zollingera-Ellisona

Zalecana dawka początkowa wynosi 40 mg ezomeprazolu dwa razy na dobę. Dawkę tę należy następnie dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta i kontynuować leczenie tak długo, jak istnieją wskazania kliniczne. Dostępne dane kliniczne wskazują, że u większości pacjentów kontrolę objawów można uzyskać stosując dawki w zakresie od 80 do 160 mg ezomeprazolu na dobę. Dawki większe niż 80 mg na dobę należy podawać w dawkach podzielonych dwa razy na dobę.

Dzieci i młodzież

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Ze względu na brak danych produktu Refluxend nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dostosowanie dawki nie jest wymagane. Ze względu na ograniczone doświadczenie dotyczące stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, podczas leczenia należy zachować ostrożność (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby dostosowanie dawki nie jest wymagane. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby nie należy stosować dawki maksymalnej leku Refluxend większej niż 20 mg (patrz punkt 5.2).

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku dostosowanie dawki nie jest wymagane. Sposób podawania

Tabletki należy połykać w całości bez żucia lub rozgryzania, popijając płynem.

W przypadku pacjentów, którzy mają trudności z połykaniem, tabletki można również wymieszać z A szklanki niegazowanej wody. Nie należy stosować żadnych innych płynów, gdyż otoczka zabezpieczająca przed działaniem soku żołądkowego może się rozpuścić. Tabletkę z wodą należy mieszać, dopóki tabletka się nie rozpadnie. Płyn z peletkami należy wypić natychmiast lub w ciągu 30 minut. Następnie należy ponownie napełnić wodą szklankę do połowy, zamieszać i wypić. Peletek nie należy żuć ani rozgryzać.

W przypadku pacjentów, którzy nie mogą połykać, tabletki można wymieszać z niegazowaną wodą i podawać przez sondę żołądkową. Ważne jest sprawdzenie, czy została wybrana odpowiednia strzykawka i sonda.

Instrukcja dotycząca przygotowania i podania leku - patrz punkt 6.6.

Refluxend - środki ostrożności

W przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów (np. znacznego, niezamierzonego zmniejszenia masy ciała, nawracających wymiotów, trudności w połykaniu, krwawych wymiotów lub smolistych stolców) oraz w przypadku podejrzenia lub rozpoznania wrzodu żołądka, należy wykluczyć nowotworowe podłoże choroby, gdyż leczenie produktem Refluxend może łagodzić objawy i opóźniać rozpoznanie.

Pacjenci długotrwale leczeni (zwłaszcza jeśli leczenie trwa dłużej niż rok) powinni pozostawać pod regularną kontrolą lekarską.

Pacjentów stosujących lek doraźnie należy poinformować o konieczności skontaktowania się z lekarzem w przypadku zmiany charakteru objawów. Jeśli ezomeprazol przepisywany jest do stosowania doraźnego, należy brać pod uwagę możliwość interakcji z innymi lekami w związku ze zmiennym stężeniem ezomeprazolu w osoczu krwi (patrz punkt 4.5).

Jeśli ezomeprazol przepisywany jest w celu eradykacji Helicobacterpylori, należy brać pod uwagę możliwe interakcje wszystkich składników terapii trójlekowej. Klarytromycyna jest silnym inhibitorem CYP3A4, dlatego podczas stosowania terapii trójlekowej u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki metabolizowane przez CYP3A4 (takie jak cyzapryd), należy uwzględnić przeciwwskazania i interakcje klarytromycyny.

Produkt leczniczy zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Produkt zawiera laktozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Leczenie inhibitorami pompy protonowej może powodować nieznaczne zwiększenie ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego takimi bakteriami, jak Salmonella i Campylobacter (patrz punkt 5.1).

Nie zaleca się jednoczesnego podawania ezomperazolu z atazanawirem (patrz punkt 4.5). Jeśli skojarzone stosowanie atazanawiru z inhibitorem pompy protonowej uznano za konieczne, zaleca się dokładną obserwację kliniczną wraz ze zwiększeniem dawki atazanawiru do 400 mg z rytonawirem do 100 mg. Nie należy przekraczać dawki 20 mg ezomeprazolu.

Ezomeprazol podobnie jak inne leki hamujące wydzielanie kwasu solnego w żołądku może zmniejszać wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalaminy) w związku z hipochlorhydrią lub achlorhydrią. Należy brać to pod uwagę podczas długotrwałej terapii pacjentów ze zmniejszoną zawartością w organizmie lub ryzykiem zmniejszonego wchłaniania witaminy B12.

Ezomeprazol jest inhibitorem CYP2C19. Rozpoczynając lub kończąc leczenie ezomeprazolem należy wziąć pod uwagę możliwość interakcji z lekami metabolizowanymi przez CYP2C19. Obserwowano interakcję między klopidogrelem i omeprazolem (patrz punkt 4.5), ale jej znaczenie kliniczne nie jest znane. Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się jednoczesnego stosowania ezomeprazolu i klopidogrelu.

U pacjentów leczonych zazwyczaj przez rok lub przez co najmniej 3 miesiące inhibitorami pompy protonowej jak ezomeprazol obserwowano ciężką hipomagnezemię. Pojawiające się niespodziewanie ciężkie objawy hipomagnezemii takie jak zmęczenie, tężyczka, majaczenie, napady drgawek, zawroty głowy i arytmia komorowa mogą pozostać niedostrzeżone.

U większości pacjentów, u których wystąpiła hipomagnezemia suplementacja magnezu i przerwanie leczenia inhibitorami pompy protonowej powodowało ustąpienie jej objawów. Przed rozpoczęciem i w trakcie terapii lekarz powinien rozważyć zbadanie stężenia magnezu we krwi pacjentów leczonych

inhibitorami pompy protonowej przez dłuższy czas lub inhibitorami pompy protonowej z digoksyną lub innymi lekami, które mogą wywołać hipomagnezemię (np. diuretyki).

Inhibitory pompy protonowej, zwłaszcza stosowane w dużych dawkach przez dłuższy czas (> 1 roku) mogą łagodnie zwiększać ryzyko złamań w okolicy stawu biodrowego, nadgarstkowego i kręgosłupa, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku lub w razie obecności innych czynników ryzyka. Badania obserwacyjne sugerowały, że inhibitory pompy protonowej mogą zwiększać ryzyko złamań w sumie o 10-40%. W niektórych przypadkach może wiązać się z innymi czynnikami ryzyka. Należy poddać opiece zgodnej z aktualnymi wytycznymi klinicznymi osoby z ryzykiem osteoporozy. Osoby te powinny przyjmować odpowiednią dawkę witaminy D i wapnia.

Wpływ na badania laboratoryjne

Zwiększone stężenie CgA (chromograniny A) może wpływać na badania guzów neuroendokrynnych. Aby temu zapobiec, leczenie ezomeprazolem należy chwilowo przerwać na co najmniej 5 dni przed badaniem stężenia CgA (patrz punkt 5.1).

Refluxend - przedawkowanie

Dotychczasowe doświadczenie dotyczące celowego przedawkowania są ograniczone. Objawami opisywanymi w związku z zażyciem 280 mg leku były dolegliwości żołądkowo-jelitowe i osłabienie. Pojedyncze dawki 80 mg ezomeprazolu nie powodowały znaczących skutków. Nie jest znana swoista odtrutka. Ezomeprazol jest w dużym stopniu związany z białkami osocza, dlatego nie ulega łatwo dializie. Tak, jak w każdym innym przypadku przedawkowania, należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

Refluxend - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, pochodne benzoimidazolów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną punkcie 6.1.

Ezomeprazolu nie należy stosować w skojarzeniu z nelfinawirem (patrz punkt 4.5).

Refluxend - działania niepożądane

Podczas badań klinicznych dotyczących ezomeprazolu oraz po wprowadzeniu go do obrotu obserwowano lub spodziewano się wystąpienia następujących polekowych działań niepożądanych. Żadne z nich nie było zależne od dawki. Działania niepożądane sklasyfikowane według częstości występowania: bardzo często: > = 1/10; często > = 1/100 do < 1/10; niezbyt często > = 1/1000 do < 1/100; rzadko > = 1/10 000 do < 1/1000; bardzo rzadko < 1/10 000; częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: leukopenia, trombocytopenia Bardzo rzadko: agranulocytoza, pancytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje nadwrażliwości, np. gorączka, obrzęk naczynioruchowy i reakcje anafilaktyczne lub wstrząs

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często: obrzęki obwodowe Rzadko: hiponatremia

Częstość nieznana: hipomagnezemia (patrz punkt 4.4), ciężka hipomagnezemia może korelować z hipokalcemią. Hipomagnezemia może także wiązać się z hipokaliemią.

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: bezsenność

Rzadko: pobudzenie psychoruchowe, splątanie, depresja

Bardzo rzadko: agresja, omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Często: bóle głowy

Niezbyt często: zawroty głowy, parestezje, senność

Rzadko: zaburzenia smaku

Zaburzenia oka

Rzadko: nieostre widzenie

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko: skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: bóle brzucha, zaparcie, biegunka, wzdęcie, nudności lub wymioty

Niezbyt często: suchość błony śluzowej jamy ustnej

Rzadko: zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, drożdżyca przewodu pokarmowego

Częstość nieznana: mikroskopowe zapalenie jelita grubego

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

Rzadko: zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez żółtaczki

Bardzo rzadko: niewydolność wątroby, encefalopatia u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: zapalenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka

Rzadko: łysienie, nadwrażliwość na światło

Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często: złamanie szyjki kości udowej, nadgarstka lub kręgosłupa (patrz punkt 4.4)

Rzadko: bóle stawów, bóle mięśni

Bardzo rzadko: osłabienie siły mięśniowej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko: śródmiąższowe zapalenie nerek, , jednocześnie, u niektórych pacjentów obserwowano niewydolność nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo rzadko: ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rzadko: złe samopoczucie, zwiększona potliwość

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Refluxend - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Dane kliniczne dotyczące stosowania ezomeprazolu w okresie ciąży są niewystarczające. Dane z badań epidemiologicznych uzyskane w większej grupie kobiet w ciąży i dotyczące mieszaniny racemicznej omeprazolu, nie wykazują występowania wad rozwojowych ani uszkodzenia płodu. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu ezomeprazolu na rozwój zarodka lub płodu.

Badania na zwierzętach z zastosowaniem mieszaniny racemicznej nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, porodu i rozwój pourodzeniowy. Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania leku kobietom w ciąży.

Karminie piersią

Nie wiadomo, czy ezomeprazol przenika do mleka ludzkiego. Nie przeprowadzono badań u kobiet w okresie laktacji, dlatego produktu Refluxend nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Refluxend - prowadzenie pojazdów

Nie zaobserwowano żadnego wpływu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Refluxend - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Esomeprazolum

  Substancja o działaniu zmniejszającym wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Stosowana w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, a także w przypadku nadkwaśności soku żołądkowego w przebiegu choroby refluksowej lub zakażenia bakterią Helicobacter pylori. Substancja wykazuje skuteczność w zapobieganiu owrzodzenia błony śluzowej żołądka podczas leczenia środkami przeciwzapalnymi uszkadzającymi śluzówkę żołądka.

  Dostępne opakowania
  Refluxend

  Refluxend

  tabletki dojelitowe - 10 tabl. - 0,04 g
  ALVOGEN IP CO S.A.R.L.
  Refluxend

  Refluxend

  tabletki dojelitowe - 20 tabl. - 0,04 g
  ALVOGEN IP CO S.A.R.L.
  Refluxend

  Refluxend

  tabletki dojelitowe - 30 tabl. - 0,04 g
  ALVOGEN IP CO S.A.R.L.
  Refluxend

  Refluxend

  tabletki dojelitowe - 10 tabl. - 0,02 g
  ALVOGEN IP CO S.A.R.L.
  Refluxend

  Refluxend

  tabletki dojelitowe - 20 tabl. - 0,02 g
  ALVOGEN IP CO S.A.R.L.
  Refluxend

  Refluxend

  tabletki dojelitowe - 30 tabl. - 0,02 g
  ALVOGEN IP CO S.A.R.L.
  Powiązane artykuły
  Refluks - rodzaje, przyczyny, objawy i zapobieganie refluksowi żołądkowo-przełykowemu

  Objawy refluksu żołądkowo-przełykowego

  Objawy refluksu żołądkowo-przełykowego

  Objawy refluksu mogą w znaczny sposób utrudniać normalne funkcjonowanie. Refluks żołądkowo-przełykowy, a właściwie choroba refluksowa przełyku jest problemem wielu pacjentów. Schorzenie to dotyka zazwyczaj osób powyżej czterdziestego roku życia. Związane...

  Zabiegi

  Fundoplikacja

  Objawy refluksu żołądkowo-przełykowego i możliwe powikłania Pacjenci cierpiący na refluks żołądkowo-przełykowy najczęściej uskarżają się na zgagę, odbijanie, wymioty i nudności. Ponadto doskwierają im bóle w klatce piersiowej, mogące imitować bóle niedokrwienne...

  Refluks - rodzaje, przyczyny, objawy i zapobieganie refluksowi żołądkowo-przełykowemu

  5 nietypowych objawów choroby refluksowej żołądka

  5 nietypowych objawów choroby refluksowej żołądka

  Nie tylko zgaga Choroba refluksowa przełyku to najczęstsza przypadłość atakująca górny odcinek jelita. Mimo że jest tak powszechna, w wielu przypadkach pozostaje niezdiagnozowana. Najczęściej znana jest z głównego objawu, czyli zgagi. Jednak jest to tylko...

  Dolegliwości w ciąży

  Skuteczne sposoby na zgagę w ciąży

  Zgaga i refluks często pojawiają się u kobiet w trzecim trymestrze ciąży. Dolegliwości te występują po posiłkach i polegają na wydzielaniu soku żołądkowego, który przez przełyk dostaje się do gardła. Zgaga w ciąży nie jest niebezpieczna dla zdrowia i...

  Fundoplikacja

  Fundoplikacja

  Objawy refluksu żołądkowo-przełykowego i możliwe powikłania Pacjenci cierpiący na refluks żołądkowo-przełykowy najczęściej uskarżają się na zgagę, odbijanie, wymioty i nudności. Ponadto doskwierają im bóle w klatce piersiowej, mogące imitować bóle niedokrwienne...

  Zdrowie

  Nukleazy trzustkowe - enzymy trawienne, podział nukleaz

  Nukleazy trzustkowe - enzymy trawienne, podział nukleaz

  Nukleazy trzustkowe są enzymami z grupy hydrolaz i przyczyniają się do rozkładu kwasów nukleinowych. W wyniku tego procesu kwasy nukleinowe zostają rozłożone na nukleotydy. Nukleazy trzustkowe należą do enzymów trawiennych, które odpowiadają za przetwarzanie...

  Zgaga - przyczyny, objawy, leczenie

  Produkty niewskazane przy problemach ze zgagą

  Refluks żołądkowo-przełykowy to cofanie się soków żołądkowych przez przełyk aż do jamy ustnej. Wynika on z nieprawidłowego funkcjonowania zwieracza przełyku. U osób dorosłych ma postać zgagi, której towarzyszy pieczenie w żołądku, nieprzyjemny smak w...

  Układ pokarmowy

  Przełyk

  Choroby przełyku są diagnozowane coraz częściej. Wśród nich najczęściej pojawiają się: choroba refluksowa przełyku, zapalenie przełyku oraz przełyk Barretta. Anatomia przełyku Przełyk stanowi część układu pokarmowego. Łączy jamę ustną z żołądkiem....