PoltechMDP

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzyknięć dożylnych
Dawka
5 mg MDP
Ilość
6 fiol.a 10ml
Typ
Lecznictwo zamknięte
Refundacja
Nie
Producent: NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

PoltechMDP - ulotka preparatu

PoltechMDP - opis

Preparat 99mTc-MDP przeznaczony jest do obrazowania układu kostnego z wykorzystaniem promieniotwórczych właściwości technetu-99m oraz powinowactwa kwasu metylenodifosfonowego do kryształów hydroksyapatytu tworzących nieorganiczną strukturę tkanki kostnej. Wskazaniami do wykonania badania scyntygraficznego z użyciem 99mTc-MDP są:

 poszukiwanie ognisk przerzutów nowotworowych w układzie kostnym;

 obrazowanie zaburzeń metabolizmu kostnego w przebiegu guzów pierwotnych kości; obrazowanie zapaleń kości;

 obrazowanie zmian pourazowych;

 obrazowanie zmian w chorobach reumatycznych;

 obrazowanie zmian w martwicach aseptycznych;

 diagnostyka schorzeń tkanek miękkich np. myositis ossificans;badanie procesów naprawczych w uszkodzonej tkance kostnej.

Stosowanie preparatu dla wyżej wymienionych wskazań pozwala dokładnie określić lokalizację i rozległość zmian patologicznych.

PoltechMDP - skład

Jedna fiolka zawiera:

kwas metylenodifosfonowy 5 mg w postaci sodu metylenodifosfonianu 6,25 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

PoltechMDP - dawkowanie

Radiofarmaceutyk, 99mTc-MDP, podaje się dożylnie po wyznakowaniu zestawu, zgodnie z instrukcją znakowania, jałowym i wolnym od utleniaczy roztworem eluatu z generatora radionuklidowego

99 99m Mo/ Tc.

Do znakowania jednej fiolki zestawu można użyć roztworu nadtechnecjanu-99mTc sodu (eluatu z generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc) o aktywności technetu-99m 1100-18500 MBq. Zalecana aktywność do przeprowadzenia jednego badania u osoby dorosłej mieści się w granicach 370-740 MBq. Wyróżnia się trzy zasadnicze metody wykonywania scyntygrafii układu kostnego: technikę planarną, technikę SPECT (tomografia emisyjna pojedynczego fotonu) i scyntygrafię trójfazową.

Dobrej jakości obrazy scyntygraficzne (np. w scyntygrafii trójfazowej) uzyskuje się stosując tzw.

scyntygrafię statyczną późnej fazy, tj. wykonując badanie nie wcześniej niż po 2 godzinach po dożylnym podaniu preparatu. Wcześniejsze wykonanie badania może być przyczyną uzyskania wyniku, który tylko w części odzwierciedla aktywność metaboliczną kości.

Zaleca się powolne wstrzykiwanie preparatu w czasie około 30 sekund.

Dawka aktywności podawana dziecku powinna zostać obliczona według wzoru Webstera:

A dla dziecka (MBq) = (N+1) × A dla dorosłego (MBq) / (N+7),

Gdzie: A- oznacza radioaktywność radiofarmaceutyku, N - oznacza wiek dziecka w latach.Wymaganą radioaktywność można również określić na podstawie następującej tabeli:

Tab: Dawka preparatu 99mTc-MDP roztwór do wstrzykiwań w zależności od masy dziecka (gdzie 1 to pełna dawka dla dorosłego).

3 kg = 0,10

4 kg = 0,14

6 kg = 0,19

8 kg = 0.23

10 kg = 0,27

12 kg = 0,32

14 kg = 0,36

16 kg = 0,40

18 kg = 0,44

20 kg = 0,46

22 kg = 0,50

24 kg = 0,53

26 kg = 0,56

28 kg = 0,58

30 kg = 0,62

32 kg = 0,65

34 kg = 0,68

36 kg = 0,71

38 kg = 0,73

40 kg = 0,76

42 kg = 0,78

44 kg = 0,80

46 kg = 0,82

48 kg = 0,85

50 kg = 0,88

52-54 kg = 0,90

56-58 kg = 0,92

60-62 kg = 0,96

64-66 kg = 0,98

68 kg = 0,99

U bardzo małych dzieci (do jednego roku) minimalna zalecana dawka, aby uzyskać obraz wystarczającej jakości wynosi 40 MBq.

PoltechMDP - środki ostrożności

Produkt radiofarmaceutyczny może być stosowany wyłącznie przez osoby do tego upoważnione. Należy obchodzić się z nim ostrożnie i nie dopuścić do niepotrzebnego narażenia na promieniowanie jonizujące personelu i pacjentów.

Narażenie na promieniowanie jonizujące w przypadku każdego pacjenta musi być uzasadnione korzyścią wynikającą z przeprowadzonego badania. Podana radioaktywność powinna być tak dobrana, aby dawka promieniowania otrzymana przez pacjenta była możliwie niska, przy uzyskaniu pożądanego efektu diagnostycznego.

Narażenie na promieniowanie jonizujące jest powiązane z możliwością wywołania efektów dziedzicznych. Z dotychczasowej statystyki badań diagnostycznych wynika, że otrzymywane od nich dawki promieniowania są bardzo niskie i stąd częstość tych niepożądanych następstw jest niewielka.

Zgoda na posiadanie oraz podawanie produktów radiofarmaceutycznych zależy od obowiązujących norm i przepisów krajowych.

Zawartość fiolki jest przewidziana do użycia w postaci kompleksu 99mTc-MDP i nie powinna być podana pacjentowi przed zakończeniem procedury znakowania.

Decydując się na wykonanie badania należy pamiętać o zwiększonej wrażliwości na promieniowanie jonizujące chrząstek wzrostowych.

Celem zmniejszenia dawki pochłoniętej promieniowania należy zalecić odpowiednie nawodnienie badanego i częste oddawanie moczu, (aby obniżyć ekspozycję ścian pęcherza moczowego na promieniowanie jonizujące). W przypadku niewydolności nerek, narażenie na promieniowanie jonizujące jest większe, co należy uwzględnić przy obliczaniu podawanej dawki radiofarmaceutyku.

PoltechMDP - przedawkowanie

W przypadku dawek diagnostycznych można pominąć ryzyko wynikające z przedawkowania. Jeżeli jednak nastąpi przedawkowanie radioaktywności należy spowodować przyśpieszoną eliminację produktu z ustroju poprzez forsowanie diurezy i częste opróżnianie pęcherza moczowego.

PoltechMDP - przeciwskazania

Preparatu nie zaleca się podawać kobietom w ciąży i karmiącym.

Jeżeli zachodzi konieczność podania produktów radiofarmaceutycznych kobietom karmiącym należy zaniechać karmienia piersią przez co najmniej 3 doby.

PoltechMDP - działania niepożądane

Według danych literaturowych (J.Nucl.Med., 1996, 37, 185-192, 1064-1067), po podaniu

radiofarmaceutyku 99mTc-MDP, w sporadycznych przypadkach u pacjentów można obserwować dreszcze, ból w miejscu iniekcji, gorączkę, nudności, wymioty, wypieki, ból kręgosłupa, bóle brzucha, ból głowy, zawroty głowy, poty, zwiększona wrażliwość na bodźce czuciowe, osłabienie, światłowstręt, rumień, wysypkę, świąd, napady padaczkowe, metaliczny smak, zatrzymanie akcji serca (opisano jeden przypadek zgonu z powodu wtórnej arytmii serca).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

PoltechMDP - ciąża i karmienie piersią

Preparatu nie zaleca się podawać kobietom w ciąży i karmiącym. Należy zawsze uwzględnić zastosowanie innych metod diagnostycznych niewykorzystujących promieniowania jonizującego. Jeżeli zachodzi konieczność podania produktów radiofarmaceutycznych kobietom w wieku rozrodczym, należy upewnić się, że kobieta nie jest w ciąży. U kobiet, u których nastąpiło zaburzenie cyklu należy wykluczyć ciążę. Jeśli u kobiety nie wystąpiła miesiączka w przewidywanym terminie, należy uznać, że jest ona w ciąży do chwili, gdy ciąża nie zostanie wykluczona. Badania u kobiet w wieku rozrodczym powinny być przeprowadzane w pierwszych dziesięciu dniach po wystąpieniu menstruacji.

Karmienie dziecka piersią po podaniu produktu radiofarmaceutycznego matce powinno być wstrzymane (co najmniej na 3 doby) i może zostać wznowione, gdy dawka promieniowania, jaką dziecko mogłoby otrzymywać podczas karmienia i podczas kontaktu z matką, będzie mieścić się w wyznaczonych prawnie normach.

PoltechMDP - prowadzenie pojazdów

Radiofarmaceutyk nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Dostępne opakowania
  PoltechMDP

  PoltechMDP

  liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzyknięć dożylnych - 6 fiol.a 10ml - 5 mg MDP
  NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH
  PoltechMDP

  PoltechMDP

  liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzyknięć dożylnych - 3 fiol.a 10ml - 5 mg MDP
  NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH