Perfalgan

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do infuzji
Dawka
0,01 g/ml
Ilość
12 fl.a 100ml
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O.

Perfalgan - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Inne produkty spożywcze

Przyjmując leki, należy pamiętać, by zwrócić szczególną uwagę na produkty, które mogą przyczynić się do powstania niebezpiecznych interakcji z medykamentami. Przeczytaj pełny opis interakcji leków z innymi produktami żywnościowymi.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Chodzenie po usunięciu torbieli galaretowatej na stopie

Witam. Chciałabym zapytać po jakim czasie od usunięcia torbieli galaretowatej na stopie w pobliżu kostki można stawać na tej stopie i próbować chodzić. Dodam, że po wyjściu ze szpitala nie mam zapisanych żadnych leków, stopa po czterech dniach od zabiegu jest opuchnięta, rana nie krwawi. Podczas procesu leczenia szpitalnego były stosowane leki: tarcefandol, perfalgan, poltram, znieczulenie miejscowe. Czy zastosowane leki mogą mieć...

Wyniki badań wykonanych z powodu bólu w lewym boku

Zgłosiłem sie na pogotowie we włoszech z bólem w lewym boku moje wyniki odbiegające od norm to PCR 6,7, GPT-ALT 44,AMYLAZA W SUROWICY 284, podano mi perfalgan 1kroplówkę, toradol 1 kroplówkę, plasil 1 kroplówkę, omeprazolo 40mg 1 kroplówkę, wykonano znów badania po 2 godz amylaza spadla do 254, PCR 8,0 reszta w normie, usg wykonano trzustki nie widac zasłonieta była żołądkiem,...

Odpowiada Lek. Paweł Baljon Lek. Paweł Baljon i 1 inny specjalista
POKAŻ WIĘCEJ

Perfalgan - ulotka preparatu

Perfalgan - opis

Perfalgan jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu bólu o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza w okresie pooperacyjnym oraz w krótkotrwałym leczeniu gorączki, jeżeli podanie leku drogą dożylną jest uzasadnione klinicznie nagłą koniecznością zwalczania bólu lub hipertermii oraz (lub) w przypadku, gdy podanie leku inną drogą nie jest możliwe.

Perfalgan - skład

1 ml zawiera 10 mg paracetamolu

Jedna fiolka 50 ml zawiera 500 mg paracetamolu

Jedna fiolka 100 ml zawiera 1000 mg paracetamolu

Jeden worek 100 ml zawiera 1000 mg paracetamolu

Substancje pomocnicze: Sód 0,04 mg/ml

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

Perfalgan - dawkowanie

Preparat podaje się dożylnie.

Fiolka lub worek o objętości 100 ml są przeznaczone wyłącznie do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała powyżej 33 kg.

Fiolka o objętości 50 ml jest przeznaczona wyłącznie do stosowania u noworodków urodzonych o czasie, niemowląt, małych dzieci oraz u dzieci o masie ciała do 33 kg.

Dawkowanie:

Dawkowanie jest uzależnione od masy ciała pacjenta (patrz poniżej tabela dotycząca dawkowania):

Masa ciała pacjenta

Dawka pojedyncza

Objętość pojedynczej dawki

Maksymalna objętość pojedynczej dawki produktu Perfalgan, 10mg/ml, obliczona dla maksymalnej masy ciała pacjenta w obrębie danego zakresu (ml)***

Maksymalna dawka dobowa**

10 kg*

7,5 mg/kg mc.

0,75 ml/kg mc.

7,5 ml

30 mg/kg mc.

> 10 kg do 33 kg

15 mg/kg mc.

1,5 ml/kg mc.

49,5 ml

60 mg/kg mc., lecz nie więcej niż 2 g

> 33 kg do 50 kg

15 mg/kg mc.

1,5 ml/kg mc.

75 ml

60 mg/kg mc., lecz nie więcej niż 3 g

> 50 kg, pacjent z dodatkowymi czynnikami ryzyka toksycznego uszkodzenia wątroby

1 g

100 ml

100 ml

3 g

> 50 kg, pacjent bez dodatkowych czynników ryzyka toksycznego uszkodzenia wątroby

1 g

100 ml

100 ml

4 g

* Noworodki urodzone przedwcześnie: brak danych dotyczących bezpieczeństwa oraz skuteczności stosowania u wcześniaków (patrz punkt 5.2).

** Maksymalna dawka dobowa: Maksymalna dawka dobowa, przedstawiona w tabeli powyżej, została podana dla pacjentów, którzy nie przyjmują innych produktów leczniczych zawierających w składzie paracetamol oraz powinna zostać odpowiednio dostosowana uwzględniając stosowanie takich produktów. *** Pacjenci o mniejszej masie ciała będą potrzebować mniejszych objętości.

Minimalny odstęp pomiędzy dawkami musi wynosić co najmniej 4 godziny.

Minimalny odstęp pomiędzy dawkami u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek musi wynosić co najmniej 6 godzin. Podawać nie więcej niż 4 dawki leku w ciągu 24 godzin.

Dawkowanie w ciężkiej niewydolności nerek:

Podczas podawania paracetamolu pacjentom z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny≤30ml/min) zaleca się zwiększenie minimalnego odstępu pomiędzy dawkami do 6 godzin (patrz punkt5.2).

Dawkowanie w niewydolności wątroby, przewlekłej chorobie alkoholowej, długotrwałym niedożywieniu (małe rezerwy glutationu w wątrobie), odwodnieniu: Maksymalna dawka dobowa nie może być większa niż 3 g (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania:

Należy zachować ostrożność podczas przepisywania i podawania produktu PERFALGAN, aby uniknąć błędnego dawkowania z powodu pomylenia miligramów (mg) i mililitrów (ml), co może spowodować niezamierzone przedawkowanie leku oraz śmierć. Należy upewnić się, że właściwa dawka została zapisana i wydana. Podczas wypisywania recepty, należy podać zarówno dawkę całkowitą w mg, jak również dawkę całkowitą w ml. Należy upewnić się, że dawka została właściwie odmierzona i podana.

Roztwór paracetamolu podaje się w 15 minutowym wlewie dożylnym.

W przypadku dzieci o masie ciała ≤ 10 kg:

 • Z uwagi na małą objętość produktu leczniczego podawaną w tej populacji, nie należy podłączać szklanej fiolki lub worka z produktem Perfalgan bezpośrednio do zestawu do infuzji.
 • Wymaganą objętość należy pobrać z fiolki lub worka i rozcieńczyć w 0,9% roztworze chlorku sodu lub 5% roztworze glukozy w stosunku nie większym niż jeden do dziesięciu (jedna objętość produktu Perfalgan w dziewięciu objętościach rozcieńczalnika). Podawać przez ponad 15 minut.
 • Do odmierzenia wymaganej, odpowiedniej do masy ciała dziecka, dawki należy używać strzykawki o pojemności 5 lub 10 ml. Jednakże nigdy nie należy podawać pojedynczej dawki produktu większej niż 7,5 ml.
 • Osoba podająca produkt leczniczy powinna sprawdzić wytyczne dotyczące dawkowania w drukach informacyjnych produktu leczniczego.

Dotyczy fiolek 50 ml i 100 ml:

W celu pobrania roztworu, należy przekłuć pionowo korek w wyraźnie wskazanym miejscu, przy użyciu igły o średnicy 0,8 mm (igła, rozmiar 21 w skali G).

Dotyczy fiolki 50 ml:

Perfalgan, roztwór do infuzji, fiolka 50 ml, może być także rozcieńczony w 0,9% roztworze chlorku sodu lub 5% roztworze glukozy nie więcej niż w stosunku jeden do dziesięciu (jedna objętość produktu Prefalgan w dziewięciu objętościach rozcieńczalnika). W takim przypadku należy użyć rozcieńczony roztwór w ciągu godziny po przygotowaniu (włączając czas wlewu).

Dotyczy fiolek 50 ml i 100 ml:

Tak, jak w przypadku wszystkich roztworów do infuzji w szklanych fiolkach należy pamiętać o dokładnej kontroli, szczególnie pod koniec infuzji, niezależnie od miejsca wkłucia. Kontrola pod koniec okresu podania odnosi się w szczególności do wkłucia centralnego, aby uniknąć zatorów powietrznych.

Perfalgan - środki ostrożności

Ostrzeżenia

RYZYKO BŁĘDNEGO DAWKOWANIA

Należy zachować ostrożność w celu uniknięcia błędnego dawkowania z powodu pomylenia miligramów (mg) i mililitrów (ml), co może spowodować niezamierzone przedawkowanie leku oraz śmierć (patrz punkt 4.2).

Zaleca się stosowanie odpowiedniego leczenia przeciwbólowego doustnie, gdy tylko podawanie leków tą drogą stanie się możliwe.

Aby uniknąć przedawkowania leku, należy sprawdzić, czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu lub propacetamolu.

Nie stosować dawek większych niż zalecane. Podawanie dawek większych niż zalecane niesie ze sobą ryzyko bardzo ciężkiego uszkodzenia wątroby. Kliniczne, podmiotowe i przedmiotowe objawy uszkodzenia wątroby (obejmujące piorunujące zapalenie wątroby, niewydolność wątroby, zastoinowe zapalenie wątroby, cytolityczne zapalenie wątroby) pojawiają się zazwyczaj po dwóch dniach od podania leku, z maksymalnym nasileniem występującym zazwyczaj po 4–6 dniach. Leczenie z zastosowaniem antidotum powinno zostać wdrożone tak szybko, jak to możliwe (Patrz punkt 4.9 Przedawkowanie).

Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na 100 ml preparatu PERFALGAN tzn.

zasadniczo jest preparatem „bez sodu”.

Dotyczy fiolek 50 ml i 100 ml:

Tak jak w przypadku wszystkich roztworów do infuzji w szklanych fiolkach, potrzebna jest dokładna kontrola, szczególnie pod koniec infuzji (patrz punkt 4.2).

Środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu paracetamolu:

- w niewydolności wątroby,

- w ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny ≤ 30 ml/min) (patrz punkt 4.2 oraz 5.2), - w chorobie alkoholowej,

- u pacjentów niedożywionych (małe rezerwy glutationu w wątrobie), - w odwodnieniu organizmu.

Perfalgan - przedawkowanie

Zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby (obejmującego piorunujące zapalenie wątroby, niewydolność wątroby, zastoinowe zapalenie wątroby, cytolityczne zapalenie wątroby) dotyczy szczególnie pacjentów w wieku podeszłym, małych dzieci, pacjentów długotrwale niedożywionych, z chorobą alkoholową, z chorobami wątroby oraz pacjentów przyjmujących leki indukujące enzymy wątrobowe. W tych przypadkach przedawkowanie może mieć nawet skutek śmiertelny.

Objawy zatrucia: zwykle pojawiają się w ciągu pierwszych 24 godzin i obejmują: nudności, wymioty, jadłowstręt, bladość, ból brzucha.

Podanie paracetamolu w jednorazowej dawce 7,5 g lub większej, osobie dorosłej lub

140 mg/kg mc. dziecku, może doprowadzić do cytolizy komórek wątrobowych. W wyniku tego może dojść do całkowitej i nieodwracalnej martwicy wątroby, powodującej niewydolność wątroby, kwasicę metaboliczną, encefalopatię, które mogą prowadzić do śpiączki i zgonu. Jednocześnie obserwuje się zwiększoną aktywność aminotransferaz (AspAT, AlAT), dehydrogenazy mleczanowej, zwiększenia stężenia bilirubiny we krwi oraz obniżenie aktywności protrombiny w ciągu 12 do 48 godzin od momentu podania toksycznej dawki paracetamolu.

Kliniczne objawy uszkodzenia wątroby pojawiają się zazwyczaj początkowo po dwóch dobach osiągając maksymalne nasilenie po 4 do 6 dniach.

Sposób postępowania przy przedawkowaniu: - Natychmiastowa hospitalizacja.

- Jak najszybsze pobranie próbki krwi przed rozpoczęciem leczenia w celu oznaczenia stężenia paracetamolu w osoczu.

- Leczenie przedawkowania paracetamolu polega na jak najwcześniejszym podaniu antidotum, N-acetylocysteiny (NAC), dożylnie lub doustnie, rozpoczęcie leczenia powinno nastąpić, jeżeli to możliwe, przed upływem 10 godzin od przedawkowania leku. Podawanie N-acetylocysteiny

jest uzasadnione nawet po upływie 10 godzin od zatrucia, w tych przypadkach leczenie musi być przedłużone.

- Leczenie objawowe.

- Badania czynności wątroby należy przeprowadzić na początku leczenia i powtarzać co 24 godziny. W większości przypadków aktywność aminotransferaz wątrobowych powraca do wartości prawidłowych w ciągu 1-2 tygodni. Jednakże w bardzo ciężkich przypadkach może zachodzić konieczność przeszczepu wątroby.

Perfalgan - przeciwwskazania

PERFALGAN jest przeciwwskazany:

- u pacjentów z nadwrażliwością na paracetamol, chlorowodorek propacetamolu (prekursor paracetamolu) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

- w przypadkach ciężkiej niewydolności wątroby.

Perfalgan - działania niepożądane

Jak w przypadku wszystkich produktów zawierających paracetamol, reakcje niepożądane są rzadkie (> 1/10000, < 1/1000) lub bardzo rzadkie (< 1/10000).

Zostały one wymienione poniżej:

Układ/organ

Rzadko

> 1/10000, < 1/1000

Bardzo rzadko < 1/10000

Ogólne

Złe samopoczucie

Reakcje nadwrażliwości

Sercowo-naczyniowy

Obniżenie ciśnienia krwi

 

Wątroba

Zwiększona aktywność aminotransferaz wątrobowych

 

Płytki / krew

 

Trombocytopenia, leukopenia, neutropenia

Częste działania niepożądane w miejscu wstrzyknięcia były zgłaszane podczas badań klinicznych (ból i uczucie pieczenia).

Zgłaszane były bardzo rzadkie, wymagające odstawienia leczenia, przypadki reakcji nadwrażliwości od wysypek skórnych lub pokrzywki do wstrząsu anafilaktycznego. Zgłaszano przypadki wystąpienia rumienia, zaczerwienienia, zwł. twarzy, świądu i częstoskurczu.

Perfalgan - ciąża i karmienie piersią

Ciąża:

Badania kliniczne w stosowaniu dożylnym paracetamolu u kobiet w ciąży są ograniczone. Jednak wyniki badań epidemiologicznych stosowania doustnego paracetamolu w dawkach leczniczych nie wskazują na występowanie działań niepożądanych w ciąży ani działań teratogennych i toksycznych dla płodu czy noworodka.

Przewidywane dane dotyczące ciąż, w czasie których wystąpiło przedawkowanie paracetamolu nie wskazują na zwiększenie ryzyka wystąpienia wad wrodzonych.

Badania na zwierzętach dotyczące stosowania dożylnego paracetamolu w ciąży nie były prowadzone, natomiast badania dotyczące stosowania doustnego nie wykazały teratogennego i toksycznego działania na płód.

Tym niemniej PERFALGAN powinien być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. W tym przypadku, należy ściśle przestrzegać zalecanego sposobu i czasu dawkowania.

Laktacja:

Po podaniu doustnym paracetamol w niewielkich ilościach przenika do mleka matki. Nie stwierdzono działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią.

W rezultacie, PERFALGAN w dawkach leczniczych może być stosowany u kobiet karmiących piersią.

Perfalgan - prowadzenie pojazdów

Paracetamol nie wpływa na sprawność psychofizyczną.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Perfalgan - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Paracetamolum

  Substancja o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. W ośrodkowym układzie nerwowym hamuje działanie prostaglandyn - związków biologicznie czynnych odpowiedzialnych m.in. za podwyższenie ciepłoty ciała i zwiększenie wrażliwości na bodźce bólowe. Substancja lecznicza stosowana jest w przypadku bólów o słabym i umiarkowanym nasileniu.

  Dostępne opakowania
  Perfalgan

  Perfalgan

  roztwór do infuzji - 12 fl.a 100ml - 0,01 g/ml
  BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O.
  Perfalgan

  Perfalgan

  roztwór do infuzji - 12 fl.a 50ml - 0,01 g/ml
  BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O.
  Perfalgan

  Perfalgan

  roztwór do infuzji - 12 fl.a 100ml - 0,01 g/ml
  BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O.
  Perfalgan

  Perfalgan

  roztwór do infuzji - 50 wor.a 100ml - 0,01 g/ml
  BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Koronawirus

  Co się dzieje w płucach w czasie COVID-19? Lekarz tłumaczy

  Co się dzieje w płucach w czasie COVID-19? Lekarz tłumaczy

  Gorączka, duszności i męczący kaszel. To te najbardziej charakterystyczne symptomy zakażenia koronawirusem widziane na zewnątrz. W przebiegu COVID-19 dochodzi u chorego do wielu zmian w organizmie. Oto krótki opis tego, co koronawirus robi z płucami....

  Newsy

  Wirus Powassan. Kobieta zmarła miesiąc po ukąszeniu przez kleszcza

  Wirus Powassan. Kobieta zmarła miesiąc po ukąszeniu przez kleszcza

  Amerykanka trafiła do szpitala z gorączką, bólami w klatce piersiowej i zaburzeniami neurologicznymi. Dwa tygodnie później zmarła. Podczas wywiadu okazało się, że kobieta została ukąszona przez kleszcza. Szczegółowe badania wykazały, że był on nosicielem...

  Kardiologia

  Paracetamol na problemy sercowe

  Paracetamol na problemy sercowe

  Gdy odczuwamy pierwsze objawy grypy lub przeziębienia, sięgamy po lek o działaniu przeciwgorączkowym i przeciwbólowym. Najnowsze badania sugerują jednak, że ten sam lek możemy wziąć, gdy mamy złamane serce. Dotychczasowe zastosowanie paracetamolu Paracetamol...

  Grypa - przyczyny, objawy, leczenie, powikłania

  Grypa a karmienie piersią

  Grypa a karmienie piersią

  Grypa jest chorobą, która może pojawić się także u kobiet karmiących piersią. Wtedy ważne jest odpowiednie leczenie grypy, ponieważ nie wszystkie leki mogą być stosowane. Niektóre z nich przechodzą w znacznej ilości do mleka matki, a następnie do krwi...

  Grypa i jej pierwsze objawy. Jak sobie z nią radzić

  Objawy i powikłania grypy

  Objawy i powikłania grypy

  Objawy grypy łatwo pomylić ze zwykłym przeziębieniem. Katar, ból gardła, gorączka jeszcze nie muszą świadczyć o zachorowaniu na grypę. By jednak wykluczyć tę chorobę, najlepiej udać się do lekarza. Samodzielne leczenie często bowiem jest prowadzone niewłaściwie...

  Gorączka

  Termometr rtęciowy - jak działa i dlaczego nie można go kupić?

  Termometr rtęciowy - jak działa i dlaczego nie można go kupić?

  Termometr rtęciowy to przyrząd służący do pomiaru temperatury. Choć w Polsce nie można go już kupić z uwagi na szkodliwość obecnej w nim rtęci, stare termometry wciąż są używane w domach. Dlaczego to niebezpieczne? Co zrobić, gdy termometr rtęciowy się...

  Grypa - przyczyny, objawy, leczenie, powikłania

  Prawdy i mity na temat grypy

  Prawdy i mity na temat grypy

  Grypa to choroba, która nie zawsze jest odpowiednio rozpoznana, a co za tym idzie, leczona w odpowiedni sposób. Diagnoza powinna być postawiona na podstawie badań wykrywających wirusa grypy. Leczenie grypy powinno odbywać się za pomocą leków dostępnych...

  Newsy

  WHO zmienia zdanie. "Małpia ospa to globalne zagrożenie"

  WHO zmienia zdanie. "Małpia ospa to globalne zagrożenie"

  Jeszcze miesiąc temu komitet ds. kryzysowych Światowej Organizacji Zdrowia przekazywał, że mimo pojawienia się małpiej ospy w Europie, nie stanowi ona zagrożenia dla zdrowia o zasięgu międzynarodowym. Jednak, jak ogłosił szef WHO, sytuacja wymusiła na...