Ovulan

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,075 mg
Ilość
168 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Ovulan - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Stosowanie tabletek Ovulastan a ciąża

Mam pytanie biorę tabletki ovulanstan juz 1,5 roku (wcześniej brałam ovulan podczas karmienia) i od dwóch tygodni mam mdłości, wrażliwość na zapachy, bolą mnie piersi czy to może być spowodowane tym ze nie zrobiłam przerwy miedzy tabletkami czy to tez może znaczyć ze jestem w ciąży?

POKAŻ WIĘCEJ

Ovulan - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Ovulan - opis

Doustna antykoncepcja.

Ovulan - skład

Każda tabletka powlekana zawiera 75 mikrogramów dezogestrelu.

Substancja pomocnicza: każda tabletka powlekana zawiera 54,35 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Ovulan - dawkowanie

Sposób podawania

Tabletki trzeba stosować codziennie, popijając je niewielką ilością płynu, mniej więcej o tej samej porze, tak aby odstęp pomiędzy kolejno zażywanymi tabletkami wynosił zawsze 24 godziny. Pierwszą tabletkę należy zastosować w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego. Od tego czasu należy w sposób ciągły stosować każdego dnia jedną tabletkę, nie zwracając uwagi na ewentualne krwawienie. Stosowanie tabletek z nowego blistra należy rozpocząć następnego dnia po zakończeniu poprzedniego blistra.

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Ovulastan u młodzieży poniżej 18 lat. Brak dostępnych danych.

Jak rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Ovulan Brak antykoncepcji hormonalnej w ostatnim miesiącu.

Stosowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu cyklu menstruacyjnego kobiety (dzień 1. to pierwszy dzień krwawienia miesiączkowego). Dopuszczalne jest rozpoczęcie przyjmowania tabletek od 2. do 5. dnia cyklu, ale w tym przypadku przez pierwsze 7 dni zażywania tabletek podczas pierwszego cyklu, zaleca się stosowanie barierowej metody antykoncepcji.

Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży.

Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży zaleca się natychmiastowe rozpoczęcie przyjmowania tabletek. W tym przypadku nie jest konieczne stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji.

Po porodzie, po porodzie przedwczesnym lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. Stosowanie produktu leczniczego Ovulan po porodzie można rozpocząć przed ponownym pojawieniem się miesiączek. Jeśli od porodu upłynęło ponad 21 dni, przed rozpoczęciem stosowania należy wykluczyć ciążę i przez pierwszy tydzień stosować dodatkową metodę antykoncepcji (patrz punkt 4.6).

Jak rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Ovulan w przypadku zmiany z innych metod antykoncepcji .

Zmiana ze złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego (złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego - ang. COC), systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego, plastra).

Kobieta powinna rozpoczynać stosowanie produktu Ovulan najlepiej następnego dnia po zażyciu ostatniej tabletki (ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne) poprzedniego, złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego lub w dniu usunięcia systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego, plastra. W tych przypadkach nie jest konieczne stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji. Nie wszystkie metody antykoncepcji mogą być dostępne we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Kobieta może rozpocząć stosowanie produktu najpóźniej w dniu następującym po zwyczajowej przerwie w stosowaniu tabletek, systemu transdermalnego, plastrów, systemu terapeutycznego dopochwowego lub okresie przyjmowania tabletek placebo poprzedniego złożonego środka antykoncepcyjnego. Podczas pierwszych 7 dni zażywania tabletek zaleca się stosowanie dodatkowej mechanicznej metody antykoncepcji.

Zmiana ze środka zawierającego tylko progestagen (minipigułki, iniekcji, implantu lub z systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen (ang. IUS)).

Kobieta może dowolnego dnia dokonać zmiany z minipigułek (w przypadku implantu lub systemu domacicznego w dniu jego usunięcia, w przypadku iniekcji w dniu, w którym przypada termin kolejnej iniekcji).

Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek

Jeśli pomiędzy zażyciem dwóch kolejnych tabletek upłynęło ponad 36 godzin, to skuteczność antykoncepcyjna może być osłabiona. Jeśli opóźnienie w przyjęciu tabletki wynosi mniej niż 12 godzin, to pominiętą tabletkę kobieta powinna przyjąć jak tylko sobie o tym przypomni, a kolejną tabletkę o zwykłej porze.

Jeśli opóźnienie wynosi więcej niż 12 godzin, należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji przez kolejne 7 dni. Jeśli tabletkę pominięto w pierwszym tygodniu, a odbył się stosunek płciowy w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletek, to należy rozważyć możliwość zajścia w ciążę.

Postępowanie w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych

W przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych wchłanianie produktu może nie być całkowite i należy zastosować dodatkowe środki antykoncepcyjne.

Jeśli w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty, to wchłanianie produktu może nie być całkowite. W takim przypadku należy postąpić tak, jak w razie pominięcia zażycia tabletki, co opisano w niniejszym akapicie.

Kontrola stosowania produktu

Przed przepisaniem produktu zaleca się przeprowadzenie szczegółowego wywiadu lekarskiego i wykonanie dokładnego badania ginekologicznego celem wykluczenia ciąży. Przed przepisaniem produktu należy ustalić czy nie występują zaburzenia krwawienia, takie jak skąpe miesiączkowanie i brak miesiączki.

Odstęp pomiędzy badaniami kontrolnymi zależy od sytuacji w każdym indywidualnym przypadku. Jeśli przepisany produkt leczniczy może wpływać na przebieg nieujawnionej lub ujawnionej choroby (patrz punkt 4.4), to należy odpowiednio zaplanować badania kontrolne.

Pomimo, że Ovulan jest przyjmowany systematycznie, mogą wystąpić zaburzenia krwawienia. Jeśli krwawienia występują bardzo często lub nieregularnie, należy rozważyć zastosowanie innej metody antykoncepcji. Jeśli objawy utrzymują się, należy wykluczyć przyczyny organiczne.

Postępowanie w przypadku braku miesiączki podczas leczenia zależy od tego czy tabletki przyjmowane były zgodnie lub niezgodnie ze wskazówkami i może obejmować wykonanie testu ciążowego.

W przypadku wystąpienia ciąży, należy przerwać stosowanie produktu.

Pacjentkę należy poinformować, że Ovulan nie chroni przed zakażeniem HIV (AIDS) i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Populacja pacjentów pediatrycznych.

Brak odpowiednich wskazań do stosowania produktu leczniczego Ovulan u dzieci.

Ovulan - środki ostrożności

Jeśli występuje którykolwiek z wymienionych poniżej objawów i (lub) czynników ryzyka, należy rozważyć w każdym indywidualnym przypadku, czy korzyści związane ze stosowaniem progestagenu przeważają nad możliwym ryzykiem i należy porozmawiać o tym z pacjentką zanim podejmie ona decyzję o rozpoczęciu stosowania produktu Ovulan. W przypadku pogorszenia, zaostrzenia lub pojawienia się któregokolwiek z tych objawów po raz pierwszy, pacjentka powinna skontaktować się ze swoim lekarzem. Lekarz wówczas powinien zdecydować, czy należy zaprzestać stosowania produktu Ovulan.

Rak piersi

Wraz z wiekiem zwiększa się ryzyko wystąpienia raka piersi. Podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (ang. COCs) nieznacznie zwiększa się ryzyko zdiagnozowania raka piersi. To zwiększone ryzyko zanika stopniowo w ciągu 10 lat po zaprzestaniu stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych i nie ma związku z czasem ich stosowania, lecz z wiekiem pacjentek stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Spodziewaną liczbę zdiagnozowanych przypadków na 10 000 pacjentek, stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne (do 10 lat po zaprzestaniu) w stosunku do pacjentek nigdy ich nie stosujących w tym samym czasie obliczono dla odpowiednich grup wiekowych i przedstawiono w poniższej tabeli.

Grupa wiekowa

Spodziewane przypadki pacjentek stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne

Spodziewane przypadki pacjentek nie stosujących złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych

16-19 lat

4,5

4

20-24 lat(a)

17,5

16

25-29 lat

487

44

30-34 lat(a)

110

100

35-39 lat

180

160

40-44 lat(a)

260

230

Ryzyko u pacjentek stosujących środki antykoncepcyjne zawierające tylko progestagen (ang. POC’s), takie jak Ovulan, jest przypuszczalnie podobne do ryzyka związanego ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Jednakże w przypadku środków antykoncepcyjnych zawierających tylko progestagen dane są mniej jednoznaczne. W porównaniu z ryzykiem wystąpienia raka piersi kiedykolwiek w życiu, wzrost ryzyka związany ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych jest niski. Przypadki raka piersi zdiagnozowane u pacjentek stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne wykazują tendencję do mniejszego zaawansowania niż u pacjentek, które nie stosują złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Zwiększenie ryzyka u pacjentek stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne może być spowodowane wcześniejszym rozpoznaniem, efektami biologicznymi pigułki lub połączeniem obu tych czynników.

Zaburzenia wątroby

Ponieważ nie można wykluczyć działania biologicznego progestagenów w odniesieniu do raka wątroby, należy dokonać indywidualnej oceny korzyści do ryzyka u pacjentek z rakiem wątroby. Jeśli wystąpią ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby, kobietę należy skierować do specjalisty celem wykonania badań i uzyskania porady.

Zakrzepica

Badania epidemiologiczne wykazują związek stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych ze zwiększeniem częstości wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ, zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna). Mimo, że nie wiadomo czy ta zależność kliniczna jest związana ze stosowaniem dezogestrelu, jako środka antykoncepcyjnego bez komponenty estrogenowej, to w przypadku zakrzepicy należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego Ovulan. Przerwanie stosowania produktu Ovulan należy rozważyć również w przypadku długotrwałego unieruchomienia pacjentki spowodowanego zabiegiem chirurgicznym lub chorobą. Kobiety, u których wystąpiły zaburzenia zakrzepowo-zatorowe powinny zostać poinformowane o możliwości ich nawrotów.

Pacjentki z cukrzycą

Mimo, że progestageny mogą mieć wpływ na obwodową oporność na insulinę i tolerancję glukozy, to nie ma danych świadczących o konieczności zmiany schematu dawkowania u pacjentek z cukrzycą, stosujących tabletki zawierające tylko progestagen. Niemniej jednak, pacjentki z cukrzycą należy starannie obserwować w pierwszych miesiącach stosowania produktu.

Pacjentki z nadciśnieniem tętniczym

Jeśli w czasie stosowania produktu leczniczego Ovulan rozwinie się przewlekłe nadciśnienie lub nie nastąpi właściwa reakcja na leczenie lekami przeciwnadciśnieniowymi w przypadku znacznie podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi, należy rozważyć zaprzestanie stosowania produktu leczniczego Ovulan.

Inne objawy

Leczenie produktem leczniczym Ovulan prowadzi do obniżenia się stężeń estradiolu w surowicy do poziomu odpowiadającego wczesnej fazie pęcherzykowej. Jak na razie nie wiadomo, czy obniżenie się stężenia estradiolu ma istotny klinicznie wpływ na gęstość mineralną kości.

Zapobieganie ciążom pozamacicznym za pomocą tradycyjnych tabletek antykoncepcyjnych (pigułek) zawierających tylko progestagen nie jest tak skuteczne jak stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, co ma związek z częstym występowaniem owulacji podczas stosowania pigułek zawierających tylko progestagen. Pomimo, że produkt leczniczy Ovulan konsekwentnie hamuje owulację, to należy wziąć pod uwagę ciążę pozamaciczną podczas rozpoznania różnicowego, jeśli u pacjentki wystąpi brak miesiączki lub ból w jamie brzusznej.

Sporadycznie może wystąpić ostuda, zwłaszcza u pacjentek z ostudą w czasie ciąży w wywiadzie. Pacjentki ze skłonnością do występowania ostudy powinny, podczas stosowania produktu leczniczego Ovulan, unikać ekspozycji na słońce lub promieniowanie nadfioletowe.

Podczas ciąży i podczas stosowania preparatów zawierających steroidowe hormony płciowe zgłaszano następujące objawy, lecz nie ustalono ich związku ze stosowaniem progestagenów:

- żółtaczka i (lub) świąd związany z zastojem żółci,

- tworzenie się kamieni żółciowych, porfiria,

- toczeń rumieniowaty układowy,

- zespół hemolityczno-mocznicowy,

- pląsawica Sydenhama,

- opryszczka ciężarnych,

- ubytek słuchu związany z otosklerozą, - obrzęk naczynioruchowy (wrodzony).

Produkt leczniczy Ovulan zawiera laktozę. Pacjentki z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny przyjmować tego produktu.

Dojrzewanie pęcherzyków

Rozwój pęcherzyków zachodzi podczas stosowania wszystkich niskodawkowych, hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Pęcherzyki mogą sporadycznie uzyskać większą objętość niż prawidłowa w cyklu miesiączkowym. Zazwyczaj, powiększone pęcherzyki (torbiele czynnościowe) zanikają samoistnie. Często są bezobjawowe, ale w niektórych przypadkach może wystąpić łagodny ból w jamie brzusznej. Rzadko wymagana jest interwencja chirurgiczna.

Ovulan - przedawkowanie

Brak doniesień dotyczących ciężkich szkodliwych działań po przedawkowaniu produktu. Objawy, jakie mogą wystąpić w tym przypadku, to: nudności, wymioty oraz u młodych dziewcząt niewielkie krwawienie z dróg rodnych. Nie ma antidotum, a dalsze leczenie powinno być objawowe.

Ovulan - przeciwwskazania

− Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

− Ciąża lub jej podejrzenie.

− Czynna choroba zakrzepowo-zatorowa żył.

− Ciężka choroba wątroby obecnie lub w wywiadzie, aż do czasu powrotu wyników prób czynnościowych wątroby do wartości prawidłowych.

− Występowanie lub podejrzenie nowotworów złośliwych zależnych od hormonów płciowych. − Krwawienie z pochwy o nieznanej etiologii.

Ovulan - działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym podczas badań klinicznych jest nieregularne krwawienie. Nieregularne krwawienia obserwowano u prawie 50% pacjentek stosujących dezogestrel. Ponieważ dezogestrel, w przeciwieństwie do innych tabletek zawierających tylko progestagen, powoduje zahamowanie owulacji bliskie 100%, nieregularne krwawienia występują częściej niż podczas stosowania innych tabletek zawierających tylko progestagen. U 20 - 30% kobiet, krwawienia mogą występować częściej, podczas gdy u innych 20% krwawienia mogą występować rzadziej lub wcale nie występować. Krwawienie z dróg rodnych może również trwać dłużej. Po kilku miesiącach stosowania, krwawienia występują z mniejszą częstością. Informacja, poradnictwo i prowadzenie dzienniczka krwawień może ułatwić kobiecie zaakceptowanie tego typu krwawień.

Najczęściej zgłaszanymi innymi działaniami niepożądanymi podczas badań klinicznych z zastosowaniem dezogestrelu (> 2,5%) były: trądzik, zmiany nastroju, ból piersi, nudności i zwiększenie masy ciała. Działania niepożądane podane w tabeli poniżej zostały uznane przez badaczy za działania mające prawdopodobny lub możliwy związek z leczeniem. W ramach każdej grupy częstości występowania, działania niepożądane przedstawiono w kolejności wg zmniejszającego się stopnia ciężkości.

Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Częstość nie znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość działań niepożądanych

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

 

Zakażenie pochwy

 

Zaburzenia psychiczne

Zmiana nastroju, obniżenie się popędu płciowego

   

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

   

Zaburzenia oka

 

Nietolerancja soczewek kontaktowych

 

Zaburzenia żołądka i

jelit

Nudności

Wymioty

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Trądzik

Łysienie

Wysypka, pokrzywka, rumień guzowaty

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Ból piersi, nieregularne miesiączkowanie, brak miesiączki

Bolesne miesiączkowanie, torbiel jajnika

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

Zmęczenie

 

Badania diagnostyczne

Zwiększenie masy ciała

   

Podczas stosowania dezogestrelu może wystąpić mlekotok. Rzadko zgłaszano ciążę pozamaciczną (patrz punkt 4.4).

U pacjentek stosujących (złożone) doustne środki antykoncepcyjne odnotowano pewną liczbę (ciężkich) działań niepożądanych. Obejmują one zaburzenia zakrzepowo-zatorowe żył, zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic, nowotwory hormonozależne (np. nowotwory wątroby, rak piersi) i osutkę; niektóre z nich omówiono dokładniej w punkcie 4.4.

Ovulan - ciąża i karmienie piersią

Stosowanie produktu leczniczego Ovulan jest przeciwwskazane w ciąży (patrz punkt 4.3).

Badania na zwierzętach wykazały, że bardzo wysokie dawki substancji progestagenowych mogą powodować maskulinizację płodów płci żeńskiej.

Obszerne badania epidemiologiczne nie ujawniły, ani podwyższonego ryzyka urodzenia dziecka z wadami wrodzonymi przez pacjentki stosujące złożone doustne środki antykoncepcyjne przed zajściem w ciążę, ani teratogennego wpływu złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych na płód w przypadku nieumyślnego ich stosowania we wczesnej ciąży. Dane pochodzące z monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii dotyczące różnych złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających dezogestrel również nie wskazują na podwyższone ryzyko.

Produkt leczniczy Ovulan nie wywiera wpływu na wytwarzanie lub jakość (zawartość białka, laktozy lub tłuszczu) mleka matki. Jednakże, niewielkie ilości etonogestrelu wydzielane są z mlekiem matki. W rezultacie dziecko może spożyć od 0,01 do 0,05 µg etonogestrelu na kg masy ciała na dobę (na podstawie szacunkowego spożycia mleka w ilości 150 ml na kg masy ciała na dobę).

Dostępne są ograniczone dane z długoterminowej obserwacji wśród dzieci, których matki rozpoczęły stosowanie dezogestrelu podczas 4. do 8. tygodnia po porodzie. Dzieci karmione były piersią przez 7 miesięcy i obserwowane kontrolnie przez okres do 1,5 r.ż. (n = 32) lub do 2,5 lat (n = 14). Ocena wzrostu i rozwoju fizycznego i psychomotorycznego nie wykazała żadnych różnic w porównaniu z niemowlętami karmionymi piersią, których matki używały systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego miedź (ang. IUD). Na podstawie dostępnych danych Ovulan może być używany w trakcie laktacji. Jakkolwiek, należy dokładnie obserwować rozwój i wzrost niemowląt karmionych piersią, których matki stosują Ovulan.

Ovulan - prowadzenie pojazdów

Produkt leczniczy Ovulan nie wywiera lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Ovulan - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Desogestrelum

  Substancja ta jest progesteagenem III generacji, wykazuje słabą aktywność androgenową. Działa, zmniejszając wydzielanie hormonu luteinizującego, owulację oraz zagęszcza śluz w szyjce macicy. Może stanowić pojedynczy składnik leku antykoncepcyjnego albo wchodzić w skład tabletek antykoncepcyjnych złożonych. Przeciwwskazaniem do stosowania jest ciąża i choroba zakrzepowo-zatorowa. Może być stosowana podczas karmienia piersią.

  Dostępne opakowania
  Ovulan

  Ovulan

  tabletki powlekane - 168 tabl. - 0,075 mg
  PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  Ovulan

  Ovulan

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 0,075 mg
  PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  Ovulan

  Ovulan

  tabletki powlekane - 84 tabl. - 0,075 mg
  PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  Powiązane artykuły
  Antykoncepcja

  Męska tabletka antykoncepcyjna

  Męska tabletka antykoncepcyjna

  Środowisko naukowe podaje dobrą wiadomość dla aktywnych seksualnie par, które nie są jeszcze gotowe na dziecko. Otóż, naukowcy prześcigają się w wynalezieniu efektywnych metod antykoncepcyjnych, w których główną rolę odegrają mężczyźni. Do tej pory antykoncepcja...

  Antykoncepcja mechaniczna

  Kapturki naszyjkowe

  Kapturki naszyjkowe

  Antykoncepcja mechaniczna to wiele metod, które pozwalają kontrolować płodność. Jedną z metod antykoncepcji mechanicznej jest kapturek naszyjkowy, który znalazł już zwolenniczki wśród kobiet mających przeróżne problemy zdrowotne i tym samym nie mogą korzystać...

  Antykoncepcja mechaniczna

  Diafragma - działanie, zalety i wady

  Diafragma - działanie, zalety i wady

  Diafragma inaczej jest nazywana kapturkiem dopochwowym. Jest to rodzaj środka antykoncepcyjnego. Diafragma jest swojego rodzaju damską prezerwatywą. Jak działa diafragma? Jak ją stosować? Czy diafragma jest skutecznym środkiem antykoncepcyjnym? Diafragma...

  Tabletki antykoncepcyjne - rodzaje, zalety i wady

  Wskaźnik Pearla - charakterystyka, skuteczność tabletek antykoncepcyjnych

  Wskaźnik Pearla - charakterystyka, skuteczność tabletek antykoncepcyjnych

  Jaką antykoncepcję stosujesz? Bierzesz tabletki, przyklejasz plastry, twój partner pamięta o prezerwatywie, a może masz spiralę, która chroni cie przed niepożądaną ciążą? Niezależnie od tego, na co się zdecydowałaś czy zdecydujesz, powinnaś najpierw sprawdzić,...

  Wybór metody antykoncepcyjnej

  Antykoncepcja niehormonalna

  Antykoncepcja niehormonalna

  Naturalne metody antykoncepcyjne są najbezpieczniejsze i najmniej inwazyjne ale, niestety, najmniej skuteczne. Poza tym wymagają dużej uwagi i czujności. Metody mechaniczne są nieco niewygodne. Należy pamiętać, by je włożyć tuż przed zbliżeniem, a po...

  Prezerwatywy - skuteczność, rodzaje, wady i zalety

  Inteligentna prezerwatywa - najnowsze osiągnięcie brytyjskich naukowców

  Inteligentna prezerwatywa - najnowsze osiągnięcie brytyjskich naukowców

  Różnorodność dostępnych współczesnemu człowiekowi metod antykoncepcji nie zniechęca uczonych do podejmowania kolejnych badań służących ich rozwojowi. W ostatnim czasie światło dzienne ujrzał innowacyjny wynalazek opracowany przez brytyjskich naukowców,...

  Prezerwatywy - skuteczność, rodzaje, wady i zalety

  Czy prezerwatywy są skuteczne? (WIDEO)

  Czy prezerwatywy są skuteczne? (WIDEO)

  Prezerwatywa jest najczęściej wybieraną formą antykoncepcji. Nic dziwnego, są tanie i łatwo dostępne. Nie wymagają one wizyty u lekarza ginekologa i nie mają zazwyczaj żadnych skutków ubocznych. Są one przydatne, zwłaszcza gdy nie mamy stałego partnera....

  Prezerwatywy - skuteczność, rodzaje, wady i zalety

  Prezerwatywa - charakterystyka, historia, skuteczność, rodzaje, wady i zalety

  Prezerwatywa - charakterystyka, historia, skuteczność, rodzaje, wady i zalety

  Prezerwatywa jest jedyną metodą antykoncepcji, która skutecznie chroni przed groźnymi chorobami przenoszonymi drogą płciową, w tym przed wirusem HIV. Jest zalecana dla wszystkich, a w szczególności dla osób nie mających stałych partnerów seksualnych....