Olmesartan Polpharma

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,01 g
Ilość
14 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.

Olmesartan Polpharma - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Olmesartan Polpharma - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Olmesartan Polpharma - opis

Leczenie pierwotnego nadciśnienia tętniczego.

Olmesartan Polpharma - skład

Olmesartan Polpharma, 10 mg:

Każda tabletka zawiera 10 mg olmesartanu medoksomilu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 56,84 mg laktozy jednowodnej.

Olmesartan Polpharma, 20 mg:

Każda tabletka zawiera 20 mg olmesartanu medoksomilu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 113,68 mg laktozy jednowodnej.

Olmesartan Polpharma, 40 mg:

Każda tabletka zawiera 40 mg olmesartanu medoksomilu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 227,36 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Olmesartan Polpharma - dawkowanie

Dorośli

Zalecana początkowa dawka olmesartanu medoksomilu to 10 mg, podawana raz na dobę. U pacjentów, u których ciśnienie tętnicze nie jest dostatecznie kontrolowane tą dawką, dawkę

olmesartanu medoksomilu można zwiększyć do 20 mg raz na dobę, jako dawkę optymalną. Jeśli konieczne jest dalsze obniżenie ciśnienia krwi, dawkę olmesartanu medoksomilu można zwiększyć do maksymalnej dobowej dawki wynoszącej 40 mg lub rozważyć dołączenie hydrochlorotiazydu.

Działanie przeciwnadciśnieniowe olmesartanu medoksomilu zaznacza się w sposób istotny w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia leczenia, a maksymalny efekt osiągany jest po około 8 tygodniach od rozpoczęcia leczenia. Należy zawsze mieć to na uwadze, rozważając zmianę dawki.

Produkt Olmesartan Polpharma przyjmowany jest raz na dobę, mniej więcej o tej samej porze każdego dnia, z posiłkiem lub bez posiłku, na przykład w czasie śniadania.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku dostosowanie dawkowania zazwyczaj nie jest konieczne (patrz poniżej: zalecenia dotyczące dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek). Jeżeli wymagane jest zwiększenie dawki dobowej do dawki maksymalnej tj. 40 mg na dobę, należy uważnie monitorować ciśnienie tętnicze krwi.

Zaburzenia czynności nerek

Ze względu na ograniczone doświadczenia ze stosowaniem większych dawek u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 20-60 ml/min) maksymalna dawka olmesartanu medoksomilu wynosi 20 mg raz na dobę.

Nie zaleca się stosowania olmesartanu medoksomilu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min), z uwagi na ograniczone doświadczenie ze stosowaniem leku w tej grupie pacjentów (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby nie ma konieczności dostosowania dawkowania. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, zaleca się początkową dawkę 10 mg olmesartanu medoksomilu raz na dobę, a maksymalna dawka nie powinna przekroczyć 20 mg raz na dobę. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, którzy otrzymują leki moczopędne i (lub) inne leki przeciwnadciśnieniowe, zaleca się uważne kontrolowanie ciśnienia tętniczego krwi i czynności nerek. Ze względu na brak doświadczeń ze stosowaniem olmesartanu medoksomilu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, nie zaleca się jego stosowania w tej grupie pacjentów (patrz punkty 4.4 i 5.2). Olmesartanu medoksomilu nie należy stosować u pacjentów z niedrożnością dróg żółciowych (patrz punkt 4.3).

Dzieci i młodzież

Olmesartan medoksomil nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat, ze względu na brak danych dotyczących jego bezpieczeństwa i skuteczności.

Olmesartan Polpharma - środki ostrożności

Zmniejszenie objętości krwi krążącej:

U pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej i (lub) z niedoborem sodu w organizmie w wyniku intensywnego leczenia moczopędnego, ograniczeniem soli w diecie, biegunką lub wymiotami, może, szczególnie po podaniu pierwszej dawki leku, wystąpić objawowe niedociśnienie. Niedobory te należy wyrównać przed podaniem olmesartanu medoksomilu.

Inne stany przebiegające z pobudzeniem układu renina-angiotensyna-aldosteron: U pacjentów, u których napięcie mięśni gładkich naczyń i czynność nerek zależą głównie od aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron (np. pacjenci z ciężką zastoinową niewydolnością serca lub chorobami nerek, w tym ze zwężeniem tętnicy nerkowej), leczenie innymi lekami wpływającymi na ten układ wiązało się z występowaniem ostrego niedociśnienia, azotemii, skąpomoczu lub, w rzadkich przypadkach, ostrej niewydolności nerek. Nie można wykluczyć podobnych zaburzeń u pacjentów leczonych antagonistami receptora angiotensyny II.

Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe:

U pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej lub zwężeniem tętnicy nerkowej jedynej czynnej nerki leczonych preparatami wpływającymi na układ renina-angiotensyna-aldosteron istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkiego niedociśnienia i niewydolności nerek.

Zaburzenia czynności nerek i stan po przeszczepie nerki:

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, podczas stosowania olmesatranu medoksomilu, zaleca się okresowe monitorowanie stężenia potasu i kreatyniny w surowicy. Nie zaleca się stosowania olmesartanu medoksomilu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min) (patrz punkty 4.2 i 5.2). Nie ma doświadczenia w stosowaniu olmesartanu medoksomilu u pacjentów po niedawno przebytej operacji przeszczepu nerek lub u pacjentów z krańcową niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 12 ml/min).

Zaburzenia czynności wątroby:

Ze względu na brak doświadczenia ze stosowaniem olmesartanu medoksomilu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, nie zaleca się stosowania leku w tej grupie pacjentów (zalecenia dotyczące dawkowania u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby, patrz punkt 4.2).

Hiperkaliemia:

Stosowanie produktów leczniczych mających wpływ na układ renina-angiotensyna-aldosteron może powodować hiperkaliemię.

Ryzyko hiperkaliemii, która może doprowadzić do zgonu, jest szczególnie wysokie u pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z niewydolnością nerek, chorych na cukrzycę, pacjentów leczonych jednocześnie preparatami, które mogą powodować wzrost stężenia potasu i (lub) u pacjentów, u których równocześnie występują inne schorzenia.

Przed podjęciem decyzji o skojarzonym stosowaniu leków mających wpływ na układ renina-angiotensyna-aldosteron, należy dokładnie rozważyć współczynnik korzyści względem ryzyka oraz przeanalizować alternatywne sposoby leczenia.

Główne czynniki ryzyka hiperkaliemii to:

- cukrzyca, zaburzenia czynności nerek, wiek (> 70 lat)

- równoczesne stosowanie jednego lub kilku leków wpływających na układ renina-angiotensyna-aldosteron i (lub) suplementów potasu. Niektóre leki lub klasy terapeutyczne leków mogą wywoływać hiperkaliemię: substytuty soli kuchennej zawierające potas, leki moczopędne oszczędzające potas, inhibitory ACE, antagoniści receptora angiotensyny II, niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym selektywne inhibitory COX-2), heparyny, oraz leki o działaniu immunosupresyjnym, takie jak cyklosporyna, takrolimus i trimetoprym

- inne schorzenia, a szczególnie odwodnienie, ostra niewydolność serca, kwasica metaboliczna, pogorszenie czynności nerek, nagłe pogorszenie stanu nerek (np. choroby zakaźne), rozpad komórek (np. ostre niedokrwienie kończyn, rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych, rozległe urazy).

Zaleca się ścisłe monitorowanie stężenia potasu w surowicy krwi u pacjentów z grup ryzyka (patrz punkt 4.5).

Lit:

Podobnie jak w przypadku innych antagonistów receptora angiotensyny II, nie zaleca się jednoczesnego podawania litu i olmesartanu medoksomilu (patrz punkt 4.5).

Zwężenie zastawki aorty lub zastawki dwudzielnej; kardiomiopatia przerostowa z zawężeniem drogi odpływu:

Podobnie jak w przypadku innych leków rozszerzających naczynia wskazana jest szczególna ostrożność podczas podawania olmesartanu medoksomilu pacjentom ze zwężeniem zastawki aorty, zastawki dwudzielnej lub kardiomiopatią przerostową.

Pierwotny hiperaldosteronizm:

Pacjenci z pierwotnym hiperaldosteronizmem zazwyczaj nie reagują na leki przeciwnadciśnieniowe hamujące układ renina-angiotensyna. Dlatego, nie zaleca się stosowania olmesartanu medoksomilu u tych pacjentów.

Różnice rasowe:

Podobnie jak w przypadku innych antagonistów angiotensyny II, działanie obniżające ciśnienie krwi olmesartanu medoksomilu jest nieco słabsze u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras, prawdopodobnie ze względu na częstsze występowanie niskiej aktywności reninowej osocza w populacji pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.

Ciąża:

W czasie ciąży nie należy rozpoczynać stosowania leków hamujących powstawanie angiotensyny II. O ile kontynuowanie leczenia przy użyciu antagonistów angiotensyny II nie jest uznawane za konieczne, pacjentki planujące ciążę powinny być leczone innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi o potwierdzonym profilu bezpieczeństwa stosowania podczas ciąży. W przypadku stwierdzenia, iż pacjentka jest w ciąży, leczenie antagonistami angiotensyny II powinno zostać niezwłocznie przerwane. W razie potrzeby należy rozpocząć leczenie innym lekiem przeciwnadciśnieniowym (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Inne:

Podobnie jak w przypadku każdego leku obniżającego ciśnienie tętnicze krwi, nadmierne obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub miażdżycą naczyń mózgowych może doprowadzić do wystąpienia zawału serca lub udaru niedokrwiennego mózgu.

Preparat zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Olmesartan Polpharma - przedawkowanie

Istnieją jedynie ograniczone dane dotyczące przedawkowania leku u ludzi. Najbardziej prawdopodobnym skutkiem przedawkowania jest niedociśnienie. W przypadku przedawkowania należy ściśle monitorować stan pacjenta oraz zastosować leczenie objawowe i wspomagające.

Brak informacji dotyczących możliwości usunięcia olmesartanu z organizmu drogą dializy.

Olmesartan Polpharma - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6). Niedrożność dróg żółciowych (patrz punkt 5.2).

Olmesartan Polpharma - działania niepożądane

Po wprowadzeniu produktu do obrotu

Podane poniżej działania niepożądane były zgłaszane po wprowadzeniu produktu do obrotu. Wymieniono je według klasyfikacji układów i narządów, a częstość ich występowania zdefiniowano w następujący sposób: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Zaburzenia układu nerwowego Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zaburzenia żołądka i jelit Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo rzadko

Trombocytopenia Hiperkaliemia Zawroty, bóle głowy Kaszel

Bóle brzucha, nudności, wymioty

Świąd, osutka, wysypka

Reakcje alergiczne: obrzęk naczynioruchowy,

alergiczne zapalenie skóry, obrzęk twarzy,

pokrzywka

Kurcze mięśni, bóle mięśniowe

Ostra niewydolność nerek i zaburzenia czynności nerek (patrz również Badania diagnostyczne)

Osłabienie, zmęczenie, senność, złe samopoczucie


Badania diagnostyczne Nieprawidłowe wskaźniki czynności nerek;

zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi.

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Donoszono o pojedynczych przypadkach rabdomiolizy zbieżnych w czasie z przyjmowaniem leków blokujących receptor angiotensyny II, nie stwierdzono jednak związku przyczynowego.

Badania kliniczne

W kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, w których oceniano monoterapię, całkowita częstość występowania zależnych od leczenia zdarzeń niepożądanych wynosiła 42,4% u pacjentów leczonych olmesertanem medoksomilem i 40,9% u pacjentów przyjmujących placebo.

W kontrolowanych placebo badaniach, w których oceniano monoterapię, jedynym działaniem niepożądanym związanym jednoznacznie z podawanym lekiem były zawroty głowy (częstość występowania 2,5% wśród pacjentów przyjmujących olmesartan medoksomil i 0,9% u pacjentów przyjmujących placebo).

Podczas długotrwałego (trwającego 2 lata) leczenia, 3,7% pacjentów przyjmujących olmesartan medoksomil w dawce 10 - 20 mg raz na dobę zostało wykluczonych z badania z powodu wystąpienia działań niepożądanych. We wszystkich badaniach klinicznych, w których stosowano olmesartan medoksomil (w tym badania zarówno z aktywną kontrolą, jak i z placebo), zgłaszano następujące działania niepożądane, bez względu na ich związek z lekiem lub częstość występowania w odniesieniu do placebo. Działania te uszeregowano pod względem układu, którego dotyczą oraz częstości występowania definiowanej tak jak powyżej:

Zaburzenia układu nerwowego Często: zawroty głowy

Niezbyt często: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

Zaburzenia serca

Rzadko: niedociśnienie

Niezbyt często: dławica piersiowa

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często: zapalenie oskrzeli, kaszel, zapalenie gardła, katar

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: ból brzucha, biegunka, niestrawność, nieżyt żołądkowo-jelitowy, nudności

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często: wysypka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Często: zapalenie stawów, ból pleców, ból kostny

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często: krwiomocz, zakażenia układu moczowego

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: ból w klatce piersiowej, zmęczenie, objawy grypopodobne, obrzęki obwodowe, ból.

Badania diagnostyczne

W kontrolowanych placebo badaniach klinicznych oceniających monoterapię, następujące objawy występowały nieco częściej u pacjentów przyjmujących olmesartan medoksomil niż u pacjentów przyjmujących placebo: hipertriglicerydemia (2,0% w porównaniu z 1,1%) i podwyższona aktywność kinazy kreatynowej (1,3% w porównaniu z 0,7%).

Działania niepożądane zdefiniowane na podstawie wyników badań diagnostycznych, zgłaszane we wszystkich badaniach klinicznych, w których stosowano olmesartan medoksomil (w tym w badaniach bez kontroli placebo), bez względu na związek przyczynowy z lekiem lub częstość występowania w odniesieniu do placebo, obejmowały następujące zdarzenia:

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Często: podwyższona aktywność fosfokinazy kreatynowej, hipertriglicerydemia, hiperurykemia Rzadko: hiperkaliemia

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Często: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Dodatkowe informacje dotyczące specjalnych grup pacjentów

U pacjentów w podeszłym wieku częstość występowania niedociśnienia jest nieco wyższa - od rzadko występującej do bardzo rzadko występującej.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail:adr@urpl.gov.pl

Olmesartan Polpharma - ciąża i karmienie piersią

Ciąża:_

Stosowanie antagonistów angiotensyny II w pierwszym trymestrze ciąży nie jest zalecane (patrz punkt 4.4). Stosowanie antagonistów angiotensyny II w drugim i trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane (patrz punkty 4.3 i 4.4)._

Dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka działania teratogennego w związku z przyjmowaniem leków blokujących receptory angiotensyny w pierwszym trymestrze ciąży nie są jednoznaczne, jednakże nie można wykluczyć niewielkiego wzrostu ryzyka. Pomimo braku danych epidemiologicznych z kontrolowanych badań klinicznych dotyczących antagonistów angiotensyny II, podobne ryzyko może występować w przypadku tej klasy leków. O ile kontynuowanie leczenia antagonistami angiotensyny II jest uznawane za konieczne, pacjentki planujące ciążę powinny być leczone innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi o potwierdzonym profilu bezpieczeństwa stosowania podczas ciąży.

W przypadku stwierdzenia, iż pacjentka jest w ciąży, leczenie antagonistami angiotensyny II powinno zostać niezwłocznie przerwane. W razie potrzeby należy zastosować inny lek.

Istnieją dane wskazujące, że leki z grupy antagonistów angiotensyny II podawane w drugim i trzecim trymestrze ciąży mogą powodować uszkodzenie płodu (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, niedorozwój kości czaszki) oraz zaburzenia u noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie, hiperkaliemia) (patrz punkt 5.3).

W przypadku, gdy ekspozycja na antagonistów angiotensyny II miała miejsce od drugiego trymestru ciąży, zaleca się badanie ultrasonograficzne czynności nerek i rozwoju czaszki. Dzieci matek, które przyjmowały leki o działaniu hamującym powstawanie angiotensyny II powinny być poddane ścisłej obserwacji ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia (patrz również punkty 4.3 i 4.4).

Laktacja:

Olmesartan przenika do mleka samic szczurów, ale nie wiadomo, czy przenika do mleka kobiet. Ze względu na brak danych dotyczących stosowania olmesartanu medoksomilu w trakcie karmienia piersią, nie zaleca się podawania produktu leczniczego Olmesartan Polpharma w tym okresie. Należy stosować inne leki o lepiej udokumentowanym profilu bezpieczeństwa, szczególnie podczas karmienia piersią noworodków lub wcześniaków.

Olmesartan Polpharma - prowadzenie pojazdów

Nie badano wpływu olmesartanu medoksomilu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn. Podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn należy brać pod uwagę, że w trakcie leczenia przeciwnadciśnieniowego mogą niekiedy wystąpić zawroty głowy i uczucie zmęczenia.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Olmesartan Polpharma - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Olmesartanum medoxomilum

  Substancja, która jest prolekiem olmesartanu. Jest wybiórczym antagonistą receptora angiotensyny II (receptora AT1). Stosowana w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego. Nie powoduje niedociśnienia po podaniu pierwszej dawki ani tachyfilaksji przy długotrwałym leczeniu oraz nagłego wzrostu ciśnienia tętniczego po zaprzestaniu leczenia.

  Dostępne opakowania
  Olmesartan Polpharma

  Olmesartan Polpharma

  tabletki powlekane - 14 tabl. - 0,01 g
  ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
  Olmesartan Polpharma

  Olmesartan Polpharma

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 0,01 g
  ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
  Olmesartan Polpharma

  Olmesartan Polpharma

  tabletki powlekane - 56 tabl. - 0,01 g
  ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
  Olmesartan Polpharma

  Olmesartan Polpharma

  tabletki powlekane - 14 tabl. - 0,02 g
  ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
  Olmesartan Polpharma

  Olmesartan Polpharma

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 0,02 g
  ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
  Olmesartan Polpharma

  Olmesartan Polpharma

  tabletki powlekane - 56 tabl. - 0,02 g
  ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
  Olmesartan Polpharma

  Olmesartan Polpharma

  tabletki powlekane - 14 tabl. - 0,04 g
  ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
  Olmesartan Polpharma

  Olmesartan Polpharma

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 0,04 g
  ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
  Olmesartan Polpharma

  Olmesartan Polpharma

  tabletki powlekane - 56 tabl. - 0,04 g
  ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
  Powiązane artykuły
  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leki przeciwzakrzepowe Warunkiem prawidłowego krążenia krwi w układzie sercowo-naczyniowym jest jej płynny przepływ. Jakiekolwiek utrudnienia na drodze krwi - takie jak powstawanie skrzeplin i zakrzepów - może być przyczyną powikłań groźnych dla zdrowia,...

  Leki i suplementy

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Od kilki dni GIF wycofuje kolejne serie leków na nadciśnienie zawierające substancję czynną walsartan. Co mają zrobić osoby, które mają w swojej apteczce wycofane leki? Zanieczyszczenie substancji czynnej Przyczyną wycofania kolejnych serii leków na...

  Leki i suplementy

  Leki generyczne a leki oryginalne

  Leki generyczne a leki oryginalne

  Dla wielu pacjentów leki generyczne są doskonałym rozwiązaniem, gdyż są to tańsze odpowiedniki oryginalnych farmaceutyków. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze zmiana leku referencyjnego na generyk jest bezpieczna... Czym są leki generyczne? Leki...

  Leki i suplementy

  Kolejne leki na nadciśnienie wycofane

  Kolejne leki na nadciśnienie wycofane

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu ze sprzedaży na terenie całego kraju dwóch leków na nadciśnienie. Informacja dotyczy: Apo-Lozart 50 mg, Apo-Lozart 100 mg oraz Loreblok 50 mg, Loreblok HCT 50 mg + 12,5 mg. Przyczyny wycofania...

  Leki i suplementy

  Kolejne wycofania leków na nadciśnienie. Nie tylko w Polsce

  Kolejne wycofania leków na nadciśnienie. Nie tylko w Polsce

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu kolejnych serii leków Co-Bespres i Bespres. Tym razem chodzi o serie leków sprowadzane z Portugalii. Globalne wycofanie GIF uzasadnia swoją decyzję otrzymaniem informacji w systemie...

  Leki i suplementy

  Wycofanie leków na nadciśnienie. Kolejne serie znikają z aptek

  Wycofanie leków na nadciśnienie. Kolejne serie znikają z aptek

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje kolejne partie leków na nadciśnienie. Tym razem z aptek znikają serie leków Valsartan i Valsargen. Podmiot opdowiedzialny za te leki to Mylan S.A.S. i Mylan Healthcare Sp. z o.o. Kolejne wycofanie Główny Inspektorat...

  Udar - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, profilaktyka

  Nowy lek przeciwzakrzepowy w profilaktyce udaru mózgu

  Na udar mózgu najbardziej narażone są osoby z migotaniem przedsionków. To właśnie dla nich przeznaczony jest nowy lek przeciwzakrzepowy, którego dotyczą wyniki badań przedstawione ostatnio na kongresie American Heart Association w Chicago. Leczenie...