Nutriflex Specjal

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
iniekcja dożylna flakon
Dawka
-
Ilość
1 szt.a 1l (dwukom.2 x 0,5)
Typ
Lecznictwo zamknięte
Refundacja
Nie
Producent: BRAUN MELSUNGEN AG

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Nutriflex Specjal - ulotka preparatu

Nutriflex Specjal - opis

Dostarczenie dziennego zapotrzebowania energii, aminokwasów, elektrolitów i płynów podczas żywienia pozajelitowego pacjentów z umiarkowanym lub silnym katabolizmem, jeśli żywienie doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane.

Nutriflex Specjal - skład

Ilości substancji czynnych w opakowaniach 1000 ml i 1500 ml produktu przed i po zmieszaniu zawartości dwóch komór:

 

Przed zmieszaniem

Po zmieszaniu

Przed zmieszaniem

Po zmieszaniu

Skład

Dolna komora

500 ml

Górna komora

500 ml

1000 ml

Dolna komora

750 ml

Górna komora

750ml

1500 ml

Izoleucyna

 

4,11 g

4,11 g

 

6,17 g

6,17 g

Leucyna

 

5,48 g

5,48 g

 

8,22 g

8,22 g

Lizyna

(jako lizyny chlorowodorek)

 

3,98 g

(4,97 g)

3,98 g

(4,97 g)

 

5,97 g

(7,46 g)

5,97 g

(7,46 g)

Metionina

 

3,42 g

3,42 g

 

5,13 g

5,13 g

Fenyloanalina

 

6,15 g

6,15 g

 

9,23 g

9,23 g

Treonina

 

3,18 g

3,18 g

 

4,77 g

4,77 g

Tryptofan

 

1,00 g

1,00 g

 

1,50 g

1,50 g

Walina

 

4,54 g

4,54 g

 

6,81 g

6,81 g

Argininy monoglutaminian

(arginina)

(kwas glutaminowy)

 

8,72 g

(4,73 g)

(3,99 g)

8,72 g

(4,73 g)

(3,99 g)

 

13,08 g

(7,10 g)

(5,99 g)

13,08 g

(7,10 g)

(5,99 g)

Histydyna

(jako histydyny

chlorowodorek jednowodny)

 

2,19 g

(2,96 g)

2,19 g

(2,96 g)

 

3,29 g

(4,44 g)

3,29 g

(4,44 g)

Alanina

 

8,49 g

8,49 g

 

12,74 g

12,74 g

Kwas asparaginowy

 

2,63 g

2,63 g

 

3,95 g

3,95 g

Kwas glutaminowy

 

2,15 g

2,15 g

 

3,23 g

3,23 g

Glicyna

 

2,89 g

2,89 g

 

4,34 g

4,34 g

Prolina

 

5,95 g

5,95 g

 

8,93 g

8,93 g

Seryna

 

5,25 g

5,25 g

 

7,88 g

7,88 g

Magnezu octan czterowodny

 

1,08 g

1,08 g

 

1,62 g

1,62 g

Sodu octan trójwodny

 

1,63 g

1,63 g

 

2,45 g

2,45 g

Potasu dwuwodorofosforan

 

2,00 g

2,00 g

 

3,00 g

3,00 g

Potasu wodorotlenek

 

0,62 g

0,62 g

 

0,93 g

0,93 g

Sosu wodorotlenek

 

1,14 g

1,14 g

 

1,71 g

1,71 g

Wapnia chlorek dwuwodny

0,60 g

 

0,60 g

0,90 g

 

0,90 g

Glukoza

(jako jednowodna glukoza)

240,0 g

(264,0 g)

 

240,0 g

(264,0 g)

360,0 g

(396,0 g)

 

360,0 g

(396,0 g)

Elektrolity:

           

Sód

 

40,5 mmol

40,5 mmol

 

60,8 mmol

60,8 mmol

Potas

 

25,7 mmol

25,7 mmol

 

38,6 mmol

38,6 mmol

Wapń

4,1 mmol

 

4,1 mmol

6,2 mmol

 

6,2 mmol

Magnez

 

5,0 mmol

5,0 mmol

 

7,5 mmol

7,5 mmol

Chlorek

8,2 mmol

41,3 mmol

49,5 mmol

12,3 mmol

62,0 mmol

74,3 mmol

Dwuwodorofosforan

 

14,7 mmol

14,7 mmol

 

22,1 mmol

22,1 mmol

Octan

 

22,0 mmol

22,0 mmol

 

33,0 mmol

33,0 mmol

Zawartość aminokwasów

 

70 g

70 g

 

105 g

105 g

Zawartość azotu

 

10 g

10 g

 

15 g

15 g

Energia niebiałkowa [KJ (kcal)]

4020 (960)

 

4020 (960)

6030 (1440)

 

6030 (1440)

Energia całkowita [KJ (kcal)]

4020 (960)

1170 (280)

5190 (1240)

6030 (1440)

1760 (420)

7790 (1860)

Osmolarność [mOsm/l]

   

2100

   

2100

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

Nutriflex Specjal - dawkowanie

Dawkowanie jest dostosowywane indywidualnie do potrzeb danego pacjenta i jego stanu klinicznego.

Młodzież w wieku 15 lat i starsza oraz dorośli

Maksymalnie 25 ml na kg masy ciała na dobę, co odpowiada: – 1,75 g aminokwasów na kg masy ciała na dobę;

6,0 g glukozy na kg masy ciała na dobę.

W przypadku zaburzeń tlenowego metabolizmu glukozy, co może występować w okresie pooperacyjnym lub pourazowym lub w hipoksji lub niewydolności narządowej, pobór glukozy należy ograniczyć do 2 – 4 g glukozy na kg masy ciała na dobę. Stężenie glukozy we krwi nie powinno przekraczać 6,1 mmol/l (110 mg / 100 ml).

Jeśli to możliwe zalecane jest ciągłe podawanie Nutriflex special.

Szybkość infuzji należy dostosować indywidualnie do stanu metabolicznego i klinicznego danego pacjenta. Na przykład:

Maksymalnie 1,0 ml na kg masy ciała na godzinę, co odpowiada: – 0,07 g aminokwasów na kg masy ciała na dobę;

0,24 g glukozy na kg masy ciała na dobę.

W przypadku pacjenta ważącego 70 kg odpowiada to szybkości infuzji równej 70 ml na godzinę. Ilość podanych aminokwasów wynosi wtedy 5 g na godzinę, a glukozy 17 na godzinę. W szczególnych sytuacjach klinicznych, np. hemodializa, może być konieczne zastosowanie większej szybkości infuzji.

Dzieci i młodzież

Podane poniżej dawki dla tej grupy wiekowej są wartościami średnimi, służącymi jako wytyczne.

Dokładne dawkowanie należy dostosować indywidualnie do wieku, etapu rozwoju i dominującej choroby. Zaopatrzenie w kalorie należy dostosować indywidualnie do zapotrzebowania energetycznego w danym okresie wzrostu. W razie potrzeby możliwe jest podanie dodatkowych infuzji glukozy lub lipidów.

Dawka dobowa dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat:

21 ml na kg masy ciała, co odpowiada 1,47 g aminokwasów na kg masy ciała i 5,04 g węglowodanów na kg masy ciała.

Dawka dobowa dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat:

14 ml na kg masy ciała, co odpowiada 0,98 g aminokwasów na kg masy ciała i 3,36 g węglowodanów na kg masy ciała.

Szybkość infuzji:

Max. 1,0 ml na kg masy ciała na godzinę, co odpowiada 0,07 g aminokwasów na kg masy ciała na godzinę i 0,24 g węglowodanów na kg masy ciała na godzinę.

Szybkość wkraplania:

Max. 0,33 kropli na kg masy ciała na minutę.

Jeśli potrzebne są większe dawki, należy uwzględnić następujące ograniczenia całkowitego dobowego poboru płynów:

3 – 5 lat 80 – 100 ml na kg masy ciała; 6 – 10 lat 60 – 80 ml na kg masy ciała;

11 – 14 lat 50 – 70 ml na kg masy ciała.

Długość stosowania

Długość leczenia dla wymienionych wskazań jest nieograniczona. Podczas długotrwałego podawania preparatu Nutriflex special konieczne jest zapewnienie odpowiedniego zaopatrzenia w dodatkową energię (najlepiej w postaci lipidów), niezbędne kwasy tłuszczowe, pierwiastki śladowe i witaminy.

Sposób podawania Infuzja dożylna. Tylko do infuzji do żyły centralnej.

Nutriflex Specjal - środki ostrożności

Należy zachować ostrożność w przypadku podwyższonej osmolarności surowicy.

Jak w przypadku wszystkich roztworów do infuzji dużych ilości płynów, preparat Nutriflex special należy podawać z zachowaniem ostrożności pacjentom z zaburzeniami czynności serca lub nerek. Przed podaniem preparatu Nutriflex special należy wyrównać zaburzenia metabolizmu płynów i elektrolitów (np. odwodnienie hipotoniczne, hiponatremia).

W przypadku pacjentów z niewydolnością nerek należy ostrożnie skorygować dawkę uwzględniając indywidualne potrzeby, stopień niewydolności narządu oraz rodzaj wprowadzonego leczenia zastępczego (hemodializa, filtracja krwi itd.).

Również w przypadku pacjentów z niewydolnością wątroby, nadnerczy, serca i płuc należy ostrożnie skorygować dawkę uwzględniając indywidualne potrzeby i stopień niewydolności narządu.

Zbyt szybka infuzja może prowadzić do przeładowania płynami i patologicznego stężenia elektrolitów w surowicy, przewodnienia i obrzęku płuc.

Jak w przypadku wszystkich roztworów zawierających węglowodany, podawanie preparatu Nutriflex special może prowadzić do hiperglikemii. Należy monitorować stężenie glukozy we krwi. W przypadku występowania hiperglikemii należy zmniejszyć szybkość infuzji lub podać insulinę. W celu uniknięcia wystąpienia zespołu ponownego odżywienia (refeeding syndrome) u niedożywionych lub wyczerpanych pacjentów (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane) należy stopniowo wprowadzać żywienie pozajelitowe z zachowaniem dużej ostrożności. Należy zapewnić odpowiednią substytucję potasu, magnezu i fosforanów.

Infuzji dożylnej aminokwasów towarzyszy zwiększone wydalanie z moczem pierwiastków śladowych, w szczególności miedzi, a zwłaszcza cynku. Należy uwzględnić ten fakt w dawkowaniu pierwiastków śladowych, w szczególności podczas długotrwałego żywienia dożylnego.

Monitoring kliniczny powinien obejmować bilans płynów, stężenie elektrolitów we krwi, równowagę kwasowo-zasadową, stężenie glukozy we krwi, stężenie azotu mocznikowego we krwi. Należy również monitorować czynność wątroby. Częstotliwość i rodzaj badań laboratoryjnych powinny być dostosowane do ogólnego stanu pacjenta.

Podczas długotrwałego podawania należy dokładnie monitorować także liczbę krwinek i krzepnięcie krwi.

Może być konieczna podaż dodatkowej energii w postaci lipidów, jak również odpowiednie zaopatrzenie w niezbędne kwasy tłuszczowe, elektrolity, witaminy i pierwiastki śladowe.

Preparatu Nutriflex special nie należy podawać równocześnie z krwią tym samym zestawem do infuzji ze względu na ryzyko pseudoglutynacji.

Jak w przypadku wszystkich roztworów dożylnych, podczas infuzji preparatu Nutriflex special konieczne jest ścisłe przestrzeganie zasad aseptyki.

Nutriflex special jest preparatem złożonym. W przypadku mieszania preparatu z innymi roztworami lub emulsjami, należy zapewnić ich zgodność.

Nutriflex Specjal - przedawkowanie

W przypadku właściwego dawkowania nie jest spodziewane przedawkowanie preparatu Nutriflex special.

Objawy przedawkowania płynów i elektrolitów:

Przewodnienie hipertoniczne, zaburzenie równowagi elektrolitowej i obrzęk płuc.

Objawy przedawkowania aminokwasów:

Utrata aminokwasów przez nerki z następczymi zaburzeniami równowagi aminokwasów, nudności, wymioty i dreszcze.

Objawy przedawkowania glukozy:

Hiperglikemia, cukromocz, odwodnienie, hiperosmolalność, śpiączka hiperglikemiczna i hiperosmolarna.

Leczenie w nagłych przypadkach, antidotum

W przypadku przedawkowania wskazane jest natychmiastowe przerwanie infuzji.

Dalsze postępowanie terapeutyczne zależy od występujących objawów i ich stopnia ciężkości. W przypadku ponownego rozpoczęci infuzji po ustąpieniu objawów zalecane jest, aby szybkość infuzji była zwiększana stopniowo i zalecany jest częsty monitoring.

Nutriflex Specjal - przeciwskazania

Związane z produktem:

 wrodzone zaburzenia przemiany aminokwasów;

 niestabilny metabolizm (np. niewyrównana cukrzyca, kwasica metaboliczna);

 hiperglikemia nie odpowiadająca na dawki insuliny do 6 jednostek/godzinę;

 patologicznie podwyższone wartości stężenia elektrolitów w surowicy;

 krwotok śródczaszkowy lub śródrdzeniowy; – stwierdzona nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Ze względu na skład, preparatu nie należy podawać noworodkom, niemowlętom i dzieciom poniżej

2 lat.

Związane z żywieniem pozajelitowym:niestabilny układ krążenia z zagrożeniem życia (zapaść i wstrząs);

 hipoksja komórkowa, kwasica;

 śpiączka nieznanego pochodzenia;

 ciężka niewydolność wątroby; – ciężka niewydolność nerek (oliguria, lub anuria) bez leczenia nerkozastępczego.

Związane ogólnie z terapią infuzyjną:

 przewodnienie;

 ostry obrzęk płuc;

 niewyrównana niewydolność serca.

Nutriflex Specjal - działania niepożądane

Niepożądane działania wywołane przez składniki preparatu Nutriflex special są rzadkie (≥1/10000 do < 1/1000) i są zazwyczaj związane z nieprawidłowym dawkowaniem i/lub niewłaściwą szybkością infuzji. Występujące działania niepożądane są zazwyczaj odwracalne i ustępują po przerwaniu leczenia.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Żywienie pozajelitowe niedożywionych lub wyczerpanych pacjentów pełnymi dawkami i przy pełnej szybkości infuzji od samego początku i bez odpowiedniej substytucji potasu, magnezu i fosforanów może prowadzić do zespołu ponownego odżywienia (refeeding syndrome), charakteryzującego się niedoborem potasu, fosforanów i magnezu we krwi. Objawy kliniczne mogą rozwinąć się w ciągu kilku dni od rozpoczęcia żywienia pozajelitowego i mogą obejmować niedokrwistość hemolityczną wskutek niedoboru fosforanów i senność. Patrz również punkt 4.4.

Nagłe przerwanie wysokich dawek infuzji glukozy podczas żywienia pozajelitowego może prowadzić do hipoglikemii, w szczególności u dzieci w wieku poniżej 3 lat i u pacjentów z zaburzonym metabolizmem glukozy.

Zaburzenia żołądka i jelit

Mogą wystąpić nudności i wymioty.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

W przypadku wymuszonej infuzji może wystąpić wielomocz wywołany osmotycznie wskutek wysokiej osmolarności.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać infuzję lub, jeśli jest to właściwe, kontynuować infuzję w mniejszych dawkach.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Nutriflex Specjal - ciąża i karmienie piersią

Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania preparatu Nutriflex special w czasie ciąży. Nie przeprowadzono badań przedklinicznych z preparatem Nutriflex special dotyczących wpływu na ciążę, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu i/lub rozwój w okresie poporodowym. Lekarz przepisujący preparat powinien rozważyć stosunek korzyści/ryzyka przed podaniem Nutriflex special kobietom w ciąży.

Nutriflex Specjal - prowadzenie pojazdów

Nie dotyczy

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Dostępne opakowania
  Nutriflex Specjal

  Nutriflex Specjal

  iniekcja dożylna flakon - 1 szt.a 1l (dwukom.2 x 0,5)
  BRAUN MELSUNGEN AG
  Nutriflex Specjal

  Nutriflex Specjal

  iniekcja dożylna flakon - 5 szt. (dwukom.2 x 0,5)
  BRAUN MELSUNGEN AG
  Nutriflex Specjal

  Nutriflex Specjal

  iniekcja dożylna flakon - 5 szt.a 1,5l (dwukom.2 x 0,75)
  BRAUN MELSUNGEN AG
  Nutriflex Specjal

  Nutriflex Specjal

  iniekcja dożylna flakon - 1 szt.a 1,5l (dwukom.2 x 0,75)
  BRAUN MELSUNGEN AG
  Powiązane artykuły
  Inne choroby neurologiczne

  Głodna życia. Kiedy szklanka wody powoduje ból (WIDEO)

  Głodna życia. Kiedy szklanka wody powoduje ból (WIDEO)

  Historia Anny Świrk dla wielu osób może być niewyobrażalna. Jeszcze nie tak dawno, bo 3-4 lata temu, żyła jak każda zdrowa, młoda osoba. Niestety jej życie zostało wywrócone do góry nogami i dzisiaj musi zmagać się z bardzo rzadką i nieuleczalną chorobą....

  Samokontrola okołoposiłkowa

  Co się dzieje, gdy zjadamy posiłek? (WIDEO)

  Co się dzieje, gdy zjadamy posiłek? (WIDEO)

  Reakcja organizmu na zjedzony posiłek Maksymalne stężenie glukozy u ludzi zdrowych pojawia się w godzinę po rozpoczęciu spożycia pokarmów, wynosi ok. 140 mg/dl i powraca do wartości sprzed posiłku w czasie 2-3 godzin. Jeśli chodzi o wchłanianie węglowodanów...

  Normy laboratoryjne

  Glukoza we krwi - charakterystyka, badanie stężenia

  Glukoza we krwi jest jednym ze wskaźników sprawdzanych podczas badania krwi. Analiza biochemiczna krwi pozwala ustalić na ile nasz organizm funkcjonuje prawidłowo. Stężenie glukozy we krwi daje informację o metabolizmie cukru oraz ewentualnych chorobach...

  Newsy - leki i suplementy

  GIF wycofuje serie leku NuTRIflex Lipid special

  GIF wycofuje serie leku NuTRIflex Lipid special

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu serii leków NuTRIflex Lipid special. To preparat używany do żywienia pozajelitowego. Z obrotu zostało wycofanych kilka serii tego specyfiku. Dlaczego? Wycofanie leku NuTRIflex Lipid special Główny...

  Cukrzyca typu 1 - zachorowalność, leczenie i życie z chorobą

  Co to jest cukrzyca typu pierwszego?

  Cukrzyca typu pierwszego jest przewlekłą chorobą o podłożu autoimmunologicznym. Oznacza to, iż to sam organizm prowadzi do niszczenia swoich własnych komórek, w tym przypadku są to komórki beta wysp trzustkowych. Niestety nie ma obecnie lekarstwa, które...

  Leczenie cukrzycy

  Mniejsze ryzyko hipoglikemii z lekami inkretynowymi

  Wiele osób cierpiących na cukrzycę typu 2 obawia się hipoglikemii, czyli niebezpiecznego powikłania terapii cukrzycy. Dzięki nowym lekom inkretynowym zagrożenie niedocukrzenia zostało zminimalizowane… Cukrzyca typu 2 Cukrzyca to zaburzenie metabolizmu...

  Newsy

  Lokalizacja tkanki tłuszczowej a rozwój cukrzycy

  Ilość tkanki tłuszczowej ma wpływ na ryzyko rozwoju cukrzycy, chorób serca i udarów. Najnowsze badania donoszą o wpływie genetyki na powiązanie otyłości z występowaniem tych chorób. Jak powszechnie wiadomo, insulina jest hormonem kontrolującym poziom...

  Cukrzyca typu 2 - przyczyny, objawy, leczenie

  Co ma wpływ na cukrzycę typu 2? (WIDEO)

  Co ma wpływ na cukrzycę typu 2? (WIDEO)

  Rozwój cukrzycy typu 2 Cukrzycę typu 2 nie powoduje jedynie jeden czynnik. Może bowiem ich być nawet kilka naraz, aby doszło do rozwoju choroby. Warto wiedzieć jednak, że nie są one równoważne. Chorobę może powodować interakcja między czynnikami genetycznymi...