Nutriflex Peri

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
iniekcja dożylna flakon
Dawka
-
Ilość
1 szt.a 1l (dwukom.0,6+0,4)
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: BRAUN MELSUNGEN AG

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Nutriflex Peri - ulotka preparatu

Nutriflex Peri - opis

Dostarczenie dziennego zapotrzebowania energii, aminokwasów, elektrolitów i płynów podczas żywienia pozajelitowego pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym katabolizmem, jeśli żywienie doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane.

Nutriflex Peri - skład

Ilości substancji czynnych w opakowaniach 1000 ml i 2000 ml produktu przed i po zmieszaniu zawartości dwóch komór:

 

Przed zmieszaniem

Po zmieszani u

Przed zmieszaniem

Po zmieszaniu

Skład

Dolna komora

600 ml

Górna komora

400 ml

1000 ml

Dolna komora

1200 ml

Górna komora

800ml

2000 ml

Izoleucyna

 

2,34 g

2,34 g

 

4,68 g

4,68 g

Leucyna

 

3,13 g

3,13 g

 

6,26 g

6,26 g

Lizyna

(jako chlorowodorek lizyny)

 

2,27 g

(2,84 g)

2,27 g

(2,84 g)

 

4,54 g

(5,68 g)

4,54 g

(5,68 g)

Metionina

 

1,96 g

1,96 g

 

3,92 g

3,92 g

Fenyloalanina

 

3,51 g

3,51 g

 

7,02 g

7,02 g

Treonina

 

1,82 g

1,82 g

 

3,64 g

3,64 g

Tryptofan

 

0,57 g

0,57 g

 

1,14 g

1,14 g

Walina

 

2,60 g

2,60 g

 

5,20 g

5,20 g

Argininy

monoglutaminian

(arginina)

(kwas glutaminowy)

 

4,98 g

(2,70 g)

(2,28 g)

4,98 g

(2,70 g)

(2,28 g)

 

9,96 g

(5,40 g)

(4,56 g)

9,96 g

(5,40 g)

(4,56 g)

Histydyna (jako histydyny chlorowodorek jednowodny)

 

1,25 g

(1,69 g)

1,25 g

(1,69 g)

 

2,50 g

(3,38 g)

2,50 g

(3,38 g)

Alanina

 

4,85 g

4,85 g

 

9,70 g

9,70 g

Kwas asparaginowy

 

1,50 g

1,50 g

 

3,00 g

3,00 g

Kwas glutaminowy

 

1,22 g

1,22 g

 

2,44 g

2,44 g

Glicyna

 

1,65 g

1,65 g

 

3,30 g

3,30 g

Prolina

 

3,40 g

3,40 g

 

6,80 g

6,80 g

Seryna

 

3,00 g

3,00 g

 

6,00 g

6,00 g

Magnezu octan czterowodny

 

0,86 g

0,86 g

 

1,72 g

1,72 g

Sodu octan trójwodny

 

1,56 g

1,56 g

 

3,12 g

3,12 g

Potasu

dwuwodorofosforan

 

0,78 g

0,78 g

 

1,56 g

1,56 g

Potasu wodorotlenek

 

0,52 g

0,52 g

 

1,04 g

1,04 g

Sodu wodorotlenek

 

0,50 g

0,50 g

 

1,00 g

1,00 g

Glukoza

(jako jednowodna glukoza)

80,0 g

(88,0 g)

 

80,0 g

(88,0 g)

160,0 g

(176,0 g)

 

160,0 g

(176,0 g)

Sodu chlorek

0,17 g

 

0,17 g

0,34 g

 

0,34 g

Wapnia chlorek dwuwodny

0,37 g

 

0,37 g

0,74 g

 

0,74 g

Elektrolity:

           

Sód

3,0 mmol

24,0 mmol

27,0 mmol

6,0 mmol

48,0 mmol

54,0 mmol

Potas

 

15,0 mmol

15,0 mmol

 

30,0 mmol

30,0 mmol

Wapń

2,5 mmol

 

2,5 mmol

5,0 mmol

 

5,0 mmol

Magnez

 

4,0 mmol

4,0 mmol

 

8,0 mmol

8,0 mmol

Chlorki

8,0 mmol

23,6 mmol

31,6 mmol

16,0 mmol

47,2 mmol

63,2 mmol

Dwuwodorofosforany

 

5,7 mmol

5,7 mmol

 

11,4 mmol

11,4 mmol

Octan

 

19,5 mmol

19,5 mmol

 

39,0 mmol

39,0 mmol

Zawartość aminokwasów

 

40 g

40 g

 

80 g

80 g

Zawartość azotu

 

5,7 g

5,7 g

 

11,4 g

11,4 g

Energia niebiałkowa KJ(kcal)

1340 (320)

 

1340 (320)

2680 (640)

 

2680 (640)

Energia całkowita KJ (kcal)

1340 (320)

670 (160)

2010 (480)

2680 (640)

1340 (320)

4020 (960)

Osmolarność (mOsm/l)

   

900

   

900

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

Nutriflex Peri - dawkowanie

Dawkowanie jest dostosowywane indywidualnie do potrzeb danego pacjenta i jego stanu klinicznego.

Młodzież w wieku 15 lat i starsza oraz dorośli

Maksymalnie 40 ml na kg masy ciała na dobę, co odpowiada: – 1,6 g aminokwasów na kg masy ciała na dobę;

 3,2 g glukozy na kg masy ciała na dobę;

Jeśli to możliwe zalecane jest ciągłe podawanie Nutriflex peri.

Szybkość infuzji należy dostosować indywidualnie do stanu metabolicznego i klinicznego danego pacjenta. Na przykład:

Maksymalnie 2,0 ml na kg masy ciała na godzinę, co odpowiada: – 0,08 g aminokwasów na kg masy ciała na dobę;

 0,16 g glukozy na kg masy ciała na dobę.

W przypadku pacjenta ważącego 70 kg odpowiada to szybkości infuzji równej 140 ml na godzinę. Ilość podanych aminokwasów wynosi wtedy 5,6 g na godzinę, a glukozy 11,2 na godzinę. W szczególnych sytuacjach klinicznych, np. hemodializa, może być konieczne zastosowanie większej szybkości infuzji.

Dzieci i młodzież

Podane poniżej dawki dla tej grupy wiekowej są wartościami średnimi, służącymi jako wytyczne. Dokładne dawkowanie należy dostosować indywidualnie do wieku, etapu rozwoju i dominującej choroby. Zaopatrzenie w kalorie należy dostosować indywidualnie do zapotrzebowania energetycznego w danym okresie wzrostu. W razie potrzeby możliwe jest podanie dodatkowych infuzji glukozy lub lipidów.

Dawka dobowa dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat:

37,5 ml na kg masy ciała, co odpowiada 1,5 g aminokwasów na kg masy ciała i 3,0 g węglowodanów na kg masy ciała.

Dawka dobowa dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat:

25 ml na kg masy ciała, co odpowiada 1,0 g aminokwasów na kg masy ciała i 2,0 g węglowodanów na kg masy ciała.

Szybkość infuzji:

Max. 2,0 ml na kg masy ciała na godzinę, co odpowiada 0,08 g aminokwasów na kg masy ciała na godzinę i 0,16 g węglowodanów na kg masy ciała na godzinę.

Szybkość wkraplania:

Max. 0,7 kropli na kg masy ciała na minutę.

Jeśli potrzebne są większe dawki, należy uwzględnić następujące ograniczenia całkowitego dobowego poboru płynów:

3 – 5 lat 80 – 100 ml na kg masy ciała; 6 – 10 lat 60 – 80 ml na kg masy ciała;

11 – 14 lat 50 – 70 ml na kg masy ciała.

Długość stosowania

Długość leczenia dla wymienionych wskazań jest nieograniczona. Podczas długotrwałego podawania preparatu Nutriflex peri konieczne jest zapewnienie odpowiedniego zaopatrzenia w dodatkową energię (najlepiej w postaci lipidów), niezbędne kwasy tłuszczowe, pierwiastki śladowe i witaminy.

Sposób podawania

Infuzja dożylna. Odpowiedni do infuzji przez żyły obwodowe.

Nutriflex Peri - środki ostrożności

Należy zachować ostrożność w przypadku podwyższonej osmolarności surowicy.

Jak w przypadku wszystkich roztworów do infuzji dużych ilości płynów, preparat Nutriflex peri należy podawać z zachowaniem ostrożności pacjentom z zaburzeniami czynności serca lub nerek. Przed podaniem preparatu Nutriflex peri należy wyrównać zaburzenia metabolizmu płynów i elektrolitów (np. odwodnienie hipotoniczne, hiponatremia).

Zbyt szybka infuzja może prowadzić do przeładowania płynami i patologicznego stężenia elektrolitów w surowicy, przewodnienia i obrzęku płuc.

W przypadku pacjentów z niewydolnością nerek należy ostrożnie skorygować dawkę uwzględniając indywidualne potrzeby, stopień niewydolności narządu oraz rodzaj wprowadzonego leczenia zastępczego (hemodializa, filtracja krwi itd.).

Również w przypadku pacjentów z niewydolnością wątroby, nadnerczy, serca i płuc należy ostrożnie skorygować dawkę uwzględniając indywidualne potrzeby i stopień niewydolności narządu.

Jak w przypadku wszystkich roztworów zawierających węglowodany, podawanie preparatu Nutriflex peri może prowadzić do hiperglikemii. Należy monitorować stężenie glukozy we krwi. W przypadku występowania hiperglikemii należy zmniejszyć szybkość infuzji lub podać insulinę.

W celu uniknięcia wystąpienia zespołu ponownego odżywienia (refeeding syndrome) u niedożywionych lub wyczerpanych pacjentów (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane) należy stopniowo wprowadzać żywienie pozajelitowe z zachowaniem dużej ostrożności. Należy zapewnić odpowiednią substytucję potasu, magnezu i fosforanów.

Infuzji dożylnej aminokwasów towarzyszy zwiększone wydalanie z moczem pierwiastków śladowych, w szczególności miedzi, a zwłaszcza cynku. Należy uwzględnić ten fakt w dawkowaniu pierwiastków śladowych, w szczególności podczas długotrwałego żywienia dożylnego.

Monitoring kliniczny powinien obejmować bilans płynów, stężenie elektrolitów we krwi, równowagę kwasowo-zasadową, stężenie glukozy we krwi, stężenie azotu mocznikowego we krwi. Należy również monitorować czynność wątroby. Częstotliwość i rodzaj badań laboratoryjnych powinny być dostosowane do ogólnego stanu pacjenta.

Podczas długotrwałego podawania należy dokładnie monitorować także liczbę krwinek i krzepnięcie krwi.

Może być konieczna podaż dodatkowej energii w postaci lipidów, jak również odpowiednie zaopatrzenie w niezbędne kwasy tłuszczowe, elektrolity, witaminy i pierwiastki śladowe.

Preparatu Nutriflex peri nie należy podawać równocześnie z krwią tym samym zestawem do infuzji ze względu na ryzyko pseudoglutynacji.

Jak w przypadku wszystkich roztworów dożylnych, podczas infuzji preparatu Nutriflex peri konieczne jest ścisłe przestrzeganie zasad aseptyki.

Nutriflex peri jest preparatem złożonym. W przypadku mieszania preparatu z innymi roztworami lub emulsjami, należy zapewnić ich zgodność.

W przypadku podawania Nutriflex peri do żył obwodowych należy uwzględnić stan żył. Zaleca się regularną zmianę miejsca dostępu do żyły.

Nutriflex Peri - przedawkowanie

W przypadku właściwego dawkowania nie jest spodziewane przedawkowanie preparatu Nutriflex peri.

Objawy przedawkowania płynów i elektrolitów:

Przewodnienie hipertoniczne, zaburzenie równowagi elektrolitowej i obrzęk płuc.

Objawy przedawkowania aminokwasów:

Utrata aminokwasów przez nerki z następczymi zaburzeniami równowagi aminokwasów, nudności, wymioty i dreszcze.

Objawy przedawkowania glukozy:

Hiperglikemia, cukromocz, odwodnienie, hiperosmolalność, śpiączka hiperglikemiczna i hiperosmolarna.

Leczenie w nagłych przypadkach, antidotum

W przypadku przedawkowania wskazane jest natychmiastowe przerwanie infuzji.

Dalsze postępowanie terapeutyczne zależy od występujących objawów i ich stopnia ciężkości. W przypadku ponownego rozpoczęci infuzji po ustąpieniu objawów zalecane jest, aby szybkość infuzji była zwiększana stopniowo i zalecany jest częsty monitoring.

Nutriflex Peri - przeciwwskazania

Związane z produktem:

 wrodzone zaburzenia przemiany aminokwasów;

 niestabilny metabolizm (np. niewyrównana cukrzyca, kwasica metaboliczna);

 hiperglikemia nie odpowiadająca na dawki insuliny do 6 jednostek/godzinę;

 patologicznie podwyższone wartości stężenia elektrolitów w surowicy;

 krwotok śródczaszkowy lub śródrdzeniowy; – stwierdzona nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Ze względu na skład, preparatu nie należy podawać noworodkom, niemowlętom i dzieciom poniżej

2 lat.

Związane z żywieniem pozajelitowym:niestabilny układ krążenia z zagrożeniem życia (zapaść i wstrząs); – hipoksja komórkowa, kwasica;

 śpiączka nieznanego pochodzenia;

 ciężka niewydolność wątroby; – ciężka niewydolność nerek (oliguria, lub anuria) bez leczenia nerkozastępczego.

Związane ogólnie z terapią infuzyjną:

 przewodnienie;

 ostry obrzęk płuc; – niewyrównana niewydolność serca.

Nutriflex Peri - działania niepożądane

Niepożądane działania wywołane przez składniki preparatu Nutriflex peri są rzadkie (≥1/10000 do < 1/1000) i są zazwyczaj związane z nieprawidłowym dawkowaniem i/lub niewłaściwą szybkością infuzji. Występujące działania niepożądane są zazwyczaj odwracalne i ustępują po przerwaniu leczenia.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Żywienie pozajelitowe niedożywionych lub wyczerpanych pacjentów pełnymi dawkami i przy pełnej szybkości infuzji od samego początku i bez odpowiedniej substytucji potasu, magnezu i fosforanów może prowadzić do zespołu ponownego odżywienia (refeeding syndrome), charakteryzującego się niedoborem potasu, fosforanów i magnezu we krwi. Objawy kliniczne mogą rozwinąć się w ciągu kilku dni od rozpoczęcia żywienia pozajelitowego i mogą obejmować niedokrwistość hemolityczną wskutek niedoboru fosforanów i senność. Patrz również punkt 4.4.

Nagłe przerwanie wysokich dawek infuzji glukozy podczas żywienia pozajelitowego może prowadzić do hipoglikemii, w szczególności u dzieci w wieku poniżej 3 lat i u pacjentów z zaburzonym metabolizmem glukozy.

Zaburzenia żołądka i jelit

Mogą wystąpić nudności i wymioty.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

W przypadku wymuszonej infuzji może wystąpić wielomocz wywołany osmotycznie wskutek wysokiej osmolarności.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać infuzję lub, jeśli jest to właściwe, kontynuować infuzję w mniejszych dawkach.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Nutriflex Peri - ciąża i karmienie piersią

Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania preparatu Nutriflex peri w czasie ciąży. Nie przeprowadzono badań przedklinicznych z preparatem Nutriflex peri dotyczących wpływu na ciążę, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu i/lub rozwój w okresie poporodowym. Lekarz przepisujący preparat powinien rozważyć stosunek korzyści/ryzyka przed podaniem Nutriflex peri kobietom w ciąży.

Nutriflex Peri - prowadzenie pojazdów

Nie dotyczy

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Dostępne opakowania
  Nutriflex Peri

  Nutriflex Peri

  iniekcja dożylna flakon - 1 szt.a 1l (dwukom.0,6+0,4)
  BRAUN MELSUNGEN AG
  Nutriflex Peri

  Nutriflex Peri

  iniekcja dożylna flakon - 1 szt.a 2l (dwukom.1,2+0,8)
  BRAUN MELSUNGEN AG
  Nutriflex Peri

  Nutriflex Peri

  iniekcja dożylna flakon - 5 szt.a 1l (dwukom.0,6+0,4)
  BRAUN MELSUNGEN AG
  Nutriflex Peri

  Nutriflex Peri

  iniekcja dożylna flakon - 5 szt.a 2l (dwukom.1,2+0,8)
  BRAUN MELSUNGEN AG
  Powiązane artykuły
  Inne choroby neurologiczne

  Głodna życia. Kiedy szklanka wody powoduje ból (WIDEO)

  Głodna życia. Kiedy szklanka wody powoduje ból (WIDEO)

  Historia Anny Świrk dla wielu osób może być niewyobrażalna. Jeszcze nie tak dawno, bo 3-4 lata temu, żyła jak każda zdrowa, młoda osoba. Niestety jej życie zostało wywrócone do góry nogami i dzisiaj musi zmagać się z bardzo rzadką i nieuleczalną chorobą....

  Samokontrola okołoposiłkowa

  Co się dzieje, gdy zjadamy posiłek? (WIDEO)

  Co się dzieje, gdy zjadamy posiłek? (WIDEO)

  Reakcja organizmu na zjedzony posiłek Maksymalne stężenie glukozy u ludzi zdrowych pojawia się w godzinę po rozpoczęciu spożycia pokarmów, wynosi ok. 140 mg/dl i powraca do wartości sprzed posiłku w czasie 2-3 godzin. Jeśli chodzi o wchłanianie węglowodanów...

  Cukrzyca typu 1 - charakterystyka, przyczyny, objawy, leczenie

  Co to jest cukrzyca typu pierwszego?

  Cukrzyca typu pierwszego jest przewlekłą chorobą o podłożu autoimmunologicznym. Oznacza to, iż to sam organizm prowadzi do niszczenia swoich własnych komórek, w tym przypadku są to komórki beta wysp trzustkowych. Niestety nie ma obecnie lekarstwa, które...

  Cukrzyca - objawy, przyczyny, diagnostyka, leczenie, dieta

  Metody podawania insuliny

  Insulina jest stosowana w leczeniu cukrzycy od niemal 90 lat. W tym czasie pojawiło się wiele nowych metod podawania insuliny chorym. Obecnie pacjenci mogą skorzystać między innymi z tradycyjnych strzykawek i igieł, penów oraz pomp insulinowych. O doborze...

  Leczenie cukrzycy

  Najlepszy lekarz dla osoby chorej na cukrzycę (WIDEO)

  Najlepszy lekarz dla osoby chorej na cukrzycę (WIDEO)

  Lekarz osoby chorej na cukrzycę Lekarz opiekujący się pacjentem z cukrzycą współpracuje z nim przez wiele lat. Dlatego wybór lekarza do leczenia cukrzycy powinien być dobrze przemyślany. O tym, jak wybrać dobrego lekarza dla osoby chorej na cukrzycę,...