Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek doustny
Dawka
0,4 g
Ilość
1 sasz.
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: RECKITT BENCKISER (POLAND) S.A.

Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania - ulotka preparatu

Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania - opis

W leczeniu łagodnego lub umiarkowanego bólu, takiego jak ból głowy, migrena, ból pleców, bolesne miesiączkowanie, ból zęba, bóle reumatyczne i mięśniowe oraz gorączka i ból gardła występujące w przebiegu przeziębienia i grypy.

Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania - skład

Każda saszetka zawiera 400 mg ibuprofenu w postaci ibuprofenu z lizyną.

Substancje pomocnicze:

Sacharoza: 1,26 g w saszetce Tartrazyna: 0,0067 mg w saszetce

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania - dawkowanie

Do stosowania doustnego, wyłącznie do krótkotrwałego leczenia.

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy możliwy okres konieczny do złagodzenia objawów. Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy utrzymują się lub narastają, lub jeśli produkt jest wymagany przez ponad 5 dni w leczeniu bólu i ponad 3 dni w leczeniu gorączki.

Dorośli, osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Dawka początkowa - to jedna saszetka. Następnie, w razie potrzeby, jedna saszetka do trzech razy na dobę.

Rozpuścić zawartość saszetki w szklance wody, wymieszać i natychmiast wypić.

Pomiędzy dawkami należy zachować przerwę trwającą co najmniej sześć godzin. Nie należy przekraczać dawki trzech saszetek (1200 mg) w ciągu 24 godzin.

Szczególne grupy pacjentów

Osoby w podeszłym wieku

Nie jest wymagane dostosowanie dawki. Ze względu na profil potencjalnych działań niepożądanych (patrz punkt 4.4), zaleca się, aby osoby w podeszłym wieku były szczególnie uważnie obserwowane.

Niewydolność nerek

U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek nie jest konieczne zmniejszenie dawki (pacjenci z ciężką niewydolnością nerek, patrz punkt 4.3).

Niewydolność wątroby (patrz punkt 5.2)

U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby nie jest konieczne zmniejszenie dawki (pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby, patrz punkt 4.3).

Dzieci i młodzież:

Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania - środki ostrożności

Przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz wpływ na przewód pokarmowy i układ krążenia poniżej).

U osób w podeszłym wieku częściej występują reakcje niepożądane po podaniu NLPZ, w szczególności w postaci krwawienia z przewodu pokarmowego lub jego perforacji, które mogą prowadzić do zgonu (patrz punkt 4.2).

Układ oddechowy

U pacjentów z astmą oraz z astmą lub chorobą alergiczną w wywiadzie, może wystąpić skurcz oskrzeli.

Inne NLPZ

Należy unikać jednoczesnego stosowania z NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2 (patrz punkt 4.5).

Toczeń rumieniowaty układowy i mieszana choroba tkanki łącznej

Toczeń rumieniowaty układowy i mieszana choroba tkanki łącznej - zwiększenie ryzyka

aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (patrz punkt 4.8)

Nerki

Zaburzenia czynności nerek (patrz punkt 4.3 i 4.8) Wątroba

Zaburzenia czynności wątroby (patrz punkty 4.3 i 4.8). Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

Wymagane jest zachowanie ostrożności (omówienie z lekarzem lub farmaceutą) przed rozpoczęciem leczenia u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) niewydolnością serca, gdyż w związku z leczeniem NLPZ opisywano zatrzymywanie płynów, nadciśnienie tętnicze oraz obrzęki.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) przez długi okres czasu może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Generalnie, badania epidemiologiczne nie wskazują, że przyjmowanie małych dawek ibuprofenu (np. < 1200 mg na dobę) jest związane ze zwiększeniem ryzyka zawału serca.

Zaburzenie płodności u kobiet

Istnieją pewne dowody, iż leki hamujące cyklooksygenazę (odpowiedzialną za syntezę prostaglandyn) mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet poprzez oddziaływanie na owulację. Działanie to jest przemijające po zakończeniu terapii.

Przewód pokarmowy

NLPZ należy podawać ostrożnie osobom z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna), gdyż schorzenia te mogą ulec zaostrzeniu (patrz punkt 4.8).

Krwawienie, owrzodzenie lub perforację przewodu pokarmowego mogące zakończyć się zgonem, opisywano po zastosowaniu wszystkich NLPZ, w każdym momencie leczenia, z towarzyszącymi objawami ostrzegawczymi lub poważnymi zdarzeniami dotyczącymi przewodu pokarmowego w wywiadzie lub bez, lub zdarzeń dotyczących przewodu pokarmowego w wywiadzie.

Ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego wzrasta wraz z większymi dawkami NLPZ, u pacjentów z owrzodzeniem w wywiadzie, szczególnie jeśli było ono powikłane krwotokiem lub perforacją (patrz punkt 4.3) oraz u osób w podeszłym wieku. U pacjentów tych leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej dostępnej dawki. U tych pacjentów, jak również u pacjentów wymagających jednoczesnego leczenia małymi dawkami kwasu

acetylosalicylowego lub innymi substancjami czynnymi mogącymi zwiększać ryzyko zmian w obrębie przewodu pokarmowego (patrz niżej oraz punkt 4.5) należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami ochronnymi (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej).

Pacjentom, u których występowało działanie toksyczne dotyczące przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osobom w podeszłym wieku, zaleca się zgłaszanie wszelkich niepokojących objawów brzusznych (zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego), w szczególności w początkowych etapach leczenia.

Należy zachować ostrożność u pacjentów otrzymujących leki mogące zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, np. jak warfaryna, selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny lub leki przeciwpłytkowe, np. kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5).

Jeśli u pacjenta stosującego ibuprofen wystąpi krwawienie lub owrzodzenie przewodu pokarmowego, zaleca się odstawienie produktu leczniczego.

Reakcje skórne

Bardzo rzadko po zastosowaniu NLPZ opisywano ciężkie, niekiedy zakończone zgonem, reakcje skórne, w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (patrz punkt 4.8). Wydaje się, że pacjenci są bardziej narażeni na tego typu reakcje we wczesnym etapie leczenia, przy czym ujawnienie reakcji w większości przypadków następuje w ciągu pierwszego miesiąca leczenia. Pacjentowi zaleca się zaprzestanie przyjmowania leku Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania w chwili wystąpienia pierwszej wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych bądź innych objawów nadwrażliwości.

W wyjątkowych przypadkach, przyczyną ciężkich powikłań infekcyjnych skóry i tkanek miękkich może być ospa wietrzna. Obecnie nie jest możliwe wykluczenie roli NLPZ w nasileniu tych zakażeń. W związku z tym zaleca się unikanie stosowania produktu leczniczego Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania w przypadku ospy wietrznej.

Lek zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy oraz niedoborem sacharazy i izomaltazy nie powinni stosować tego leku.

Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania - przedawkowanie

Okres półtrwania podczas przedawkowania wynosi 1,5-3 godziny.

Objawy

U większości pacjentów po zażyciu istotnych klinicznie ilości NLPZ pojawiają się jedynie nudności, wymioty, bóle w nadbrzuszu, lub rzadziej, biegunka. Możliwe jest również wystąpienie szumów usznych, bólu głowy, zawrotów głowy, niedociśnienia tętniczego i krwawienia z przewodu pokarmowego. W poważniejszych przypadkach zatrucia obserwuje się toksyczne działanie na ośrodkowy układ nerwowy, objawiający się pod postacią senności, sporadycznie pobudzenia, dezorientacji i śpiączki. W rzadkich przypadkach występują drgawki. Poważne zatrucie może prowadzić do powstania kwasicy metabolicznej oraz wydłużenia czasu protrombinowego/INR, prawdopodobnie z powodu zaburzania działania czynników krzepnięcia obecnych we krwi. Ponadto, może wystąpić ostra niewydolność nerek i uszkodzenie wątroby, a także zaostrzenie astmy u pacjentów cierpiących na tę chorobę.

Leczenie

Leczenie powinno mieć charakter objawowy i podtrzymujący, zapewniający drożność dróg oddechowych, monitorowanie czynności serca i funkcji życiowych. Należy rozważyć doustne podanie węgla aktywowanego w ciągu 1 godziny od zażycia potencjalnie toksycznej dawki. W przypadku częstych lub długotrwałych drgawek należy zastosować dożylnie diazepam lub lorazepam. W przypadku objawów astmy należy podać lek rozszerzający oskrzela.

Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen, tartrazynę (El 02) lub na którąkolwiek inną substancję pomocniczą.

U pacjentów z reakcjami nadwrażliwości w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) związanymi z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego (ASA) lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ. Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (dwa lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia).

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca.

U pacjentów z krwawieniem z naczyń mózgowych lub z innym czynnym krwawieniem.

U pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia lub ze skazą krwotoczną.

U pacjentów z ciężkim odwodnieniem (wywołanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów).

Ostatni trymestr ciąży.

Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania - działania niepożądane

Zgłaszano występowanie reakcji nadwrażliwości, które mogą obejmować:

a) Nieswoiste reakcje alergiczne i anafilaksję

b) Reaktywność dróg oddechowych, np. astma, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli, duszność

c) Różne reakcje skórne, np. świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy oraz rzadziej, dermatozy przebiegające ze złuszczaniem naskórka i powstawaniem pęcherzy (w tym nekroliza naskórka i rumień wielopostaciowy)

Wykaz poniższych działań niepożądanych zawiera działania niepożądane zaobserwowane podczas leczenia ibuprofenem w dawce pojedynczej 400 mg, do maksymalnej dawki dobowej

1200 mg, przez krótki okres czasu. Podczas długotrwałego leczenia przewlekłych chorób mogą wystąpić dodatkowe działania niepożądane.

Należy zauważyć, że w każdej grupie częstość występowania, działania niepożądane przedstawione są w kolejności ich malejącej ciężkości.

Bardzo często (> =1/10)

Często (> =1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> =1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (> =1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Częstość nieznana (nie można ocenić częstości na podstawie dostępnych danych)

 

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo rzadko

Opisywano związane z zakażeniem zaostrzenie stanów zapalnych (np. wystąpienie martwiczego zapalenia powięzi) podczas stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Jest to być może związane z mechanizmem działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Jeśli podczas stosowania produktu leczniczego Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania wystąpią lub nasilą się objawy zakażenia, pacjentowi należy zalecić niezwłoczne zgłoszenie się do lekarza. Należy ocenić, czy istnieją wskazania do zastosowania leczenia przeciwinfekcyjnego (antybiotykoterapia). Podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ze sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką lub zaburzeniami świadomości. Wydaje się, iż predyspozycję do tego wykazują pacjenci z zaburzeniami autoimmunologicznymi (układowy toczeń rumieniowaty, mieszana choroba tkanki łącznej).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu krwiotwórczego (niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, pancytopenia, agranulocytoza). Pierwszymi objawami mogą być: gorączka, ból gardła, powierzchowne rany w jamie ustnej, dolegliwości grypopodobne, silne osłabienie, krwawienia z nosa oraz

 

   

krwawienia skórne.

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Reakcje nadwrażliwości z wysypką skórną i świądem, jak również napady astmy (możliwe wystąpienie w połączeniu ze spadkiem ciśnienia tętniczego).

Bardzo rzadko

Ciężkie reakcje nadwrażliwości. Mogą one wystąpić jako obrzęk twarzy, języka, krtani, duszność, częstoskurcz, spadek ciśnienia krwi (anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy lub ciężki wstrząs).

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko

Reakcje psychotyczne i depresja

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często

Ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, szumy uszne, pobudzenie, rozdrażnienie, zmęczenie.

Bardzo rzadko

Aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - bardzo rzadko zgłaszano pojedyncze przypadki

Zaburzenia oka

Niezbyt często

Zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

Rzadko

Szumy uszne

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko

Podczas stosowania NLPZ zgłaszano przypadki obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) przez długi okres może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar) (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko

Nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Bóle brzucha, nudności, niestrawność, zgaga

Niezbyt często

Biegunka, wzdęcia, zaparcia i wymioty

Bardzo rzadko

Zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń jelita.

 

   

Wrzody trawienne, perforacja lub krwawienie, smoliste stolce, krwawe wymioty (czasem ze skutkiem śmiertelnym, szczególnie u osób starszych), wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka Zaostrzenie zapalenia jelita grubego oraz choroby Crohna (patrz punkt 4.4) Pacjenta należy poinformować, by w przypadku wystąpienia silnego bólu nadbrzusza, smolistych stolców lub krwawych wymiotów odstawił produkt leczniczy i natychmiast zgłosił się do lekarza.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Różne wysypki skórne, reakcje nadwrażliwości z pokrzywką i świądem.

Bardzo rzadko

Reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka.

W wyjątkowych przypadkach, podczas zakażenia wirusem ospy wietrznej mogą wystąpić ciężkie zakażenia skóry i powikłania dotyczące tkanek miękkich (patrz również "Zakażenia i zarażenia pasożytnicze").

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko

Rzadko mogą wystąpić również uszkodzenia tkanki nerki (martwica brodawek) oraz zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi.

Bardzo rzadko

Tworzenie się obrzęków, w szczególności u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek, zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek, któremu może towarzyszyć ostra niewydolność nerek. Z tego względu należy regularne weryfikować czynność nerek.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko

Zaburzenia czynności wątroby

Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania - ciąża i karmienie piersią

Płodność

Patrz punkt 4.4 dotyczący płodności u kobiet.

Ciąża

Zahamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpłynąć na ciążę i (lub) rozwój zarodka lub płodu. Dane pochodzące z badań epidemiologicznych sugerują zwiększone ryzyko poronienia oraz występowania wad wrodzonych serca i wytrzewienia wskutek zastosowania inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży. Ryzyko bezwzględne wad układu krążenia wzrastało z wartości poniżej 1% do około 1,5 %. Uważa się, że ryzyko zwiększa się wraz z dawką oraz czasem trwania leczenia.

Wykazano, że u zwierząt podanie inhibitora syntezy prostaglandyn powoduje zwiększenie częstości przed- i poimplantacyjnych strat ciąż oraz obumarcia zarodka i płodu. Ponadto u zwierząt otrzymujących inhibitor syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy opisywano zwiększoną częstość występowania różnorodnych wad rozwojowych, w tym wad układu sercowo-naczyniowego.

W pierwszym i drugim trymestrze ciąży nie należy stosować leku Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania, chyba że jest to wyraźnie konieczne. Jeśli Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania stosowany jest u kobiety starającej się zajść w ciążę lub w pierwszym bądź drugim trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę, przez jak najkrótszy możliwy okres.

W trzecim trymestrze ciąży, podanie inhibitorów syntezy prostaglandyn może narażać płód na:

- działanie toksyczne na układ krążenia i oddechowy (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym);

- zaburzenia czynności nerek, mogące przekształcać się w niewydolność nerek z małowodziem; Matkę i noworodka, pod koniec ciąży, na:

- możliwe wydłużenie czasu krwawienia, działanie antyagregacyjne ujawniające się nawet po bardzo małych dawkach;

- zahamowanie skurczów macicy, skutkujące opóźnionym lub wydłużonym porodem. W związku z powyższym, ibuprofen jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży. Laktacja

Ibuprofen i jego metabolity mogą w małych dawkach przenikać do mleka matki. Dotychczas nie są znane szkodliwe działania u niemowląt, tak więc po krótkotrwałym stosowaniu w zalecanych dawkach, w celach przeciwbólowych oraz przeciwgorączkowych, przerwa w karmieniu piersią nie jest zwykle konieczna.

Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania - prowadzenie pojazdów

W związku z tym, że podczas stosowania produktu leczniczego Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania w dużych dawkach mogą wystąpić działania niepożądane dotyczące ośrodkowego układu nerwowego, takie jak zmęczenie i zawroty głowy, w pojedynczych przypadkach dochodzić może do upośledzenia zdolności reakcji i zdolności aktywnego uczestnictwa w ruchu drogowym i w obsłudze maszyn. Powyższe ostrzeżenie ma szczególne zastosowanie w przypadku zażycia produktu leczniczego z alkoholem.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Ibuprofenum

  Substancja o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Należy do grupy tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Stosowana w przypadku bólów o małym i średnim nasileniu, w tym bólów głowy, zębów, stawów, bólów mięśniowych oraz gorączki. Wykazuje skuteczność w leczeniu objawów choroby zwyrodnieniowej stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów i innych chorób reumatycznych.

  Dostępne opakowania
  Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania

  Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania

  proszek doustny - 1 sasz. - 0,4 g
  RECKITT BENCKISER (POLAND) S.A.
  Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania

  Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania

  proszek doustny - 2 sasz. - 0,4 g
  RECKITT BENCKISER (POLAND) S.A.
  Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania

  Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania

  proszek doustny - 3 sasz. - 0,4 g
  RECKITT BENCKISER (POLAND) S.A.
  Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania

  Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania

  proszek doustny - 4 sasz. - 0,4 g
  RECKITT BENCKISER (POLAND) S.A.
  Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania

  Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania

  proszek doustny - 5 sasz. - 0,4 g
  RECKITT BENCKISER (POLAND) S.A.
  Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania

  Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania

  proszek doustny - 6 sasz. - 0,4 g
  RECKITT BENCKISER (POLAND) S.A.
  Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania

  Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania

  proszek doustny - 7 sasz. - 0,4 g
  RECKITT BENCKISER (POLAND) S.A.
  Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania

  Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania

  proszek doustny - 8 sasz. - 0,4 g
  RECKITT BENCKISER (POLAND) S.A.
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Ketonal - działanie, przeciwwskazania, bez recepty, dostępność

  Ketonal - działanie, przeciwwskazania, bez recepty, dostępność

  Leki przeciwbólowe znajdziemy w każdej domowej apteczce. Przyjmujemy je na ból zęba, ból głowy, silne bóle miesiączkowe, reumatyczne czy bóle kręgosłupa. Od października 2017 roku bez recepty można kupić Ketonal. Czy to dobry pomysł? Dlaczego Ketonal...

  Leki i suplementy

  Przedawkowanie tabletek przeciwbólowych

  Przedawkowanie tabletek przeciwbólowych

  Niektóre tabletki przeciwbólowe dobre są na jeden rodzaj bólu dla jednej osoby, a dla drugiej są zupełnie nieskuteczne. Dlatego lepiej uważać, biorąc tabletki przeciwbólowe - jeśli jedna nie działa, nie bierzmy następnej. Przyjmowanie tabletek jedna po...

  Nurty psychoterapeutyczne

  Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w chorobach somatycznych

  Wpływ ciała na psychikę to sprawa dość oczywista - nikt, kogo bardzo boli ząb czy głowa, nie potrafi być w świetnym humorze i tryskać energią. Tę zależność bardzo łatwo zaobserwować. Zależność przeciwna, choć nie tak oczywista, też jest bardzo istotna....

  Kręcz szyi - przyczyny, objawy, leczenie

  Przewianie szyi - przyczyny, objawy, leczenie i domowe sposoby

  Przewianie szyi - przyczyny, objawy, leczenie i domowe sposoby

  Przewianie szyi potrafi dać się we znaki, ponieważ wywołuje ból, często bardzo silny i uniemożliwiający codzienne funkcjonowanie. Dolegliwości mogą pojawić się w wielu sytuacjach - wystarczy chwila nieuwagi. Co robić, gdy dokucza przewiana szyja? Co warto...

  Zioła - zioła lecznicze, melisa i rumianek, piołun i mieta

  Działają jak tabletki przeciwbólowe. Masz je w kuchni

  Działają jak tabletki przeciwbólowe. Masz je w kuchni

  Domowe sposoby na ból Żeby zwalczyć ból zęba, migrenę, bóle menstruacyjne i inne dolegliwości, najczęściej sięgamy po tabletkę. Okazuje się, że w tej sytuacji pomogą nam też produkty, które mamy w kuchni. Są nie tylko skuteczne, ale i naturalne. Sprawdź,...

  Leki i suplementy

  Kidofen duo - skład, działanie, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Kidofen duo - skład, działanie, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Ból może pojawić się z różnych powodów. Może być wynikiem urazu lub stłuczenia mechanicznego, ale także efektem rozwijającego się w organizmie stanu zapalnego. Często pojawia się także w przypadku przeziębienia - wówczas odczuwamy bóle mięśni i kości....

  Stomatologia - działy, najczęstsze zabiegi

  Uważaj, te leki niszczą zęby

  Uważaj, te leki niszczą zęby

  Wypowiedź: lek. stom. Katarzyna Chmielewska z Centrum Leczenia i Profilaktyki Paradontozy Periodent w Warszawie. Na ból, na choroby… Leki zażywa wielu Polaków. Niestety mało kto wie, że leki stosowane m.in. w terapii nowotworów, nadciśnienia, przeciwbólowe,...

  Stomatologia - działy, najczęstsze zabiegi

  Ból szczęki - przyczyny, objawy, leczenie

  Ból szczęki - przyczyny, objawy, leczenie

  Ból szczęki, czyli inaczej stawu skroniono-żuchwowego mogą występować z bardzo wielu powodów. Najważniejsze jest, aby wiedzieć jak postępować w momencie wystąpienia takiego bólu oraz wiedzieć kiedy niezwłocznie powinniśmy udać się do lekarza. Ból szczęki...

  Leki i suplementy

  Objawy przedawkowania ibuprofenu

  Objawy przedawkowania ibuprofenu

  Mieszkańcy Polski coraz częściej sięgają po żele przeciwbólowe i leki doustne z ibuprofenem w składzie. W samym tylko lipcu br. sprzedano ponad 1,5 mln tubek i ponad 3,5 mln opakowań leków. Jakie preparaty są najpopularniejsze? To m.in. Nurofen Express,...