Nicorette Icy White Gum

Nicorette Icy White Gum
Nicorette Icy White Gum
zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
guma do żucia lecznicza
Dawka
2 mg
Ilość
10 szt.
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: MCNEIL AB

Nicorette Icy White Gum - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Nicorette Icy White Gum - ulotka preparatu

Nicorette Icy White Gum - opis

Lecznicza guma do żucia Nicorette Icy White Gum wskazana jest w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia.

Nicorette Icy White Gum - skład

Jedna guma zawiera jako substancję czynną 4 mg nikotyny, w postaci nikotyny z kationitem.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Nicorette Icy White Gum - dawkowanie

Dzieci i młodzież

Bez zalecenia lekarza nie należy stosować leczniczej gumy do żucia Nicorette Icy White Gum u osób poniżej 18 lat.

Dane dotyczące leczenia osób z tej grupy wiekowej produktem Nicorette Icy White Gum są ograniczone.

Dorośli i osoby w podeszłym wieku

Wstępna dawka powinna zostać ustalona indywidualnie w zależności od stopnia uzależnienia pacjenta od nikotyny. Zazwyczaj stosuje się 8-12 gum o odpowiedniej zawartości nikotyny na dobę. Osoby palące o niskim stopniu uzależnienia (Test Fagerströma uzależnienia nikotynowego (FTND) < 6 lub palenie ≤ 20 papierosów/dobę) powinny rozpocząć leczenie od dawki 2 mg. Osoby palące o wysokim stopniu uzależnienia powinny rozpocząć leczenie od dawki 4 mg. Nie należy stosować więcej niż 15 gum na dobę.

Zaprzestanie palenia

Lecznicza guma do żucia ułatwia rzucenie palenia osobom zdecydowanym na wyjście z nałogu.

Gumę Nicorette Icy White Gum należy stosować przynajmniej przez 3 miesiące. Następnie należy stopniowo ograniczać stosowanie gumy. Leczenie powinno zostać zakończone, gdy dawka zostanie zmniejszona do 1?2 gum na dobę.

Ograniczanie palenia

Lecznicza guma do żucia ułatwia ograniczenie palenia osobom nie chcącym lub nie będącym w stanie rzucić nałogu. Aby wydłużyć odstępy pomiędzy paleniem oraz w celu maksymalnego zmniejszenia ilości wypalanych papierosów, gumę należy stosować w okresach pomiędzy wypalanymi papierosami w momencie pojawienia się chęci zapalenia papierosa. Jeśli po 6 tygodniach nie osiągnie się zmniejszenia ilości wypalanych papierosów w ciągu doby, należy skonsultować się z lekarzem.

Należy rozważyć próbę zaprzestania palenia, tak szybko jak będzie to możliwe, ale nie później niż 6 miesięcy od rozpoczęcia leczenia. Jeżeli w ciągu 9 miesięcy od rozpoczęcia leczenia nie jest możliwa poważna próba zaprzestania palenia, należy skonsultować się z lekarzem.

Zwykle regularne stosowanie gum przez okres dłuższy niż 12 miesięcy nie jest zalecane. Niektórzy byli palacze mogą wymagać dłuższego leczenia, aby uniknąć powrotu do palenia. Niewykorzystane gumy należy zachować na wypadek nagłego pojawienia się głodu nikotynowego.

Należy korzystać z porad grup wsparcia, gdyż mogą one udoskonalić proces rzucania palenia i pomóc zakończyć terapię sukcesem.

Czasowa abstynencja

Lecznicza guma do żucia Nicorette Icy White Gum pomaga osobom palącym w czasowym powstrzymaniu się od palenia. Gumę należy stosować podczas przerw między wypalanymi papierosami, gdy pojawia się chęć zapalenia, na przykład w miejscach, gdzie palenie jest zabronione lub w innych sytuacjach, w których chce się uniknąć palenia.

Preparatu nie należy żuć jak zwykłej gumy w sposób ciągły, ponieważ nikotyna jest uwalniana za szybko i połykana. Może to doprowadzić do wystąpienia czkawki lub zgagi, a nawet do podrażnienia jamy ustnej i żołądka. Gumę leczniczą Nicorette Icy White Gum należy żuć wolno, robiąc regularne przerwy.

Technika żucia:

1. Gumę należy żuć wolno do momentu poczucia smaku.

2. Następnie należy przerwać żucie i zatrzymać gumę między dziąsłem a policzkiem.

3. Należy zacząć żuć ponownie, gdy smak zaniknie.

4. Czynność tę należy powtarzać przez 30 minut.

Nicorette Icy White Gum - środki ostrożności

Osoby palące, które noszą protezy dentystyczne, mogą mieć trudności z żuciem gumy Nicorette Icy White Gum. Guma do żucia może przyklejać się, a w rzadkich przypadkach spowodować uszkodzenie protezy dentystycznej.

Gumę do żucia Nicorette Icy White Gum można stosować jedynie po konsultacji z lekarzem w grupie pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi, u których wystąpiły poważne objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego lub które były hospitalizowane z powodu dolegliwości sercowo-naczyniowych w ciągu ostatnich 4 tygodni (np. udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenie rytmu serca, pomostowanie aortalno-wieńcowe, angioplastyka) lub w przypadku niekontrolowanego nadciśnienia.

Gumę do żucia Nicorette Icy White Gum należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy.

Nikotyna podawana zarówno w postaci terapii zastępczej, jaki i w postaci papierosów, powoduje uwolnienie amin katecholowych z rdzenia nadnerczy. Dlatego gumę do żucia Nicorette Icy White Gum należy stosować ostrożnie u pacjentów z niekontrolowaną nadczynnością tarczycy lub z guzem chromochłonnym nadnerczy.

W początkowym okresie stosowania produktu u pacjentów z cukrzycą należy zwiększyć częstość kontroli glikemii, gdyż uwalniane pod wpływem nikotyny aminy katecholowe mogą wpływać na metabolizm węglowodanów. Pacjenci z cukrzycą mogą wymagać niższych dawek insuliny jako rezultat zaprzestania palenia z zastosowaniem nikotynowej terapii zastępczej lub bez niej.

Połknięta nikotyna może zaostrzać objawy zapalenia przełyku, zapalenia błony śluzowej żołądka oraz choroby wrzodowej. Donoszono o przypadkach wrzodziejącego zapalenia jamy ustnej.

Niektórzy pacjenci mogą kontynuować stosowanie gumy Nicorette Icy White Gum dłużej niż zalecany okres leczenia, lecz potencjalne ryzyko długotrwałego stosowania jest znacznie mniejsze niż ryzyko uzależnienia związane z powrotem do palenia tytoniu.

Baza gumy Nicorette Icy White Gum zawiera butylowany hydroksytoluen (E321), który może powodować podrażnienie błon śluzowych.

Nicorette Icy White Gum - przedawkowanie

Nadużywanie nikotyny, zarówno podczas terapii zastępczej i (lub) palenia, może spowodować wystąpienie objawów przedawkowania. Ryzyko zatrucia w następstwie połknięcia gumy do żucia jest bardzo małe, ponieważ wchłanianie nikotyny przy braku żucia jest wolne i niepełne.

Objawy przedawkowania są takie same jak po ostrym zatruciu nikotyną i obejmują: nudności, nadmierne ślinienie, ból brzucha, biegunkę, nadmierne pocenie się, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia słuchu oraz znaczne osłabienie. Po dużych dawkach objawom tym może towarzyszyć niedociśnienie, słabe i niemiarowe tętno, trudności w oddychaniu, wyczerpanie, zapaść sercowo-naczyniowa i uogólnione drgawki.

Dawki nikotyny tolerowane przez osoby dorosłe podczas leczenia mogą powodować objawy ciężkiego zatrucia u małych dzieci i mogą być śmiertelne.

Postępowanie w razie przedawkowania

Należy natychmiast przerwać podawanie nikotyny, pacjent powinien być leczony objawowo. Jeżeli będzie to konieczne, należy zastosować sztuczne oddychanie z użyciem tlenu. Węgiel aktywowany zmniejsza żołądkowo-jelitowe wchłanianie nikotyny.

Nicorette Icy White Gum - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nicorette Icy White Gum - działania niepożądane

Guma do żucia Nicorette Icy White Gum może powodować działania niepożądane podobne do tych związanych ze stosowaniem nikotyny w inny sposób. Zależą one głównie od dawki nikotyny.

Niektóre objawy, takie jak zawroty i bóle głowy, bezsenność, mogą być związane z objawami odstawiennymi występującymi po zaprzestaniu palenia. Po zaprzestaniu palenia może dojść również do zwiększonego ryzyka występowania aftowego zapalenia jamy ustnej, którego etiologia jest nieznana.

Nie wykazano, aby stosowany w zalecanej dawce preparat powodował ciężkie działania niepożądane. Większość działań niepożądanych zanotowanych przez pacjentów podczas stosowania gumy do żucia Nicorette Icy White Gum pojawiło się w 3 i 4 tygodniu od rozpoczęcia leczenia. Na początku stosowania nikotyna uwalniana z gumy może czasami powodować lekkie podrażnienie gardła oraz zwiększone wydzielanie śliny. Nadmierne połykanie uwolnionej nikotyny może początkowo powodować czkawkę.

Nadmierne stosowanie gumy do żucia Nicorette Icy White Gum przez osoby, które nie były uzależnione od wdychania dymu tytoniowego, prawdopodobnie może doprowadzić do wystąpienia nudności, zawrotów i bólów głowy (tak jak może to mieć miejsce w przypadku wdychania dymu tytoniowego przez te osoby).

U osób ze skłonnością do niestrawności może początkowo, przy zastosowaniu gumy w dawce 4 mg, występować niestrawność lekkiego stopnia lub zgaga; wolniejsze żucie i zastosowanie gumy w dawce 2 mg (częściej, jeśli to konieczne) zwykle pozwoli rozwiązać ten problem.

Guma do żucia może przyklejać się, a w rzadkich przypadkach spowodować uszkodzenie protezy dentystycznej.

Zgłaszane zdarzenia niepożądane związane ze stosowaniem gumy do żucia Nicorette Icy White Gum w dawkach 2 mg i 4 mg obejmują:

Układ

Częstość*

Zgłaszane działanie niepożądane

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często:

Bóle głowy

 

Często:

Zawroty głowy

Zaburzenia serca:

Niezbyt często:

Palpitacje

 

Bardzo rzadko:

Przejściowe migotanie przedsionków

Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo często:

Uczucie dyskomfortu, czkawka, nudności

 

Często:

Wymioty

Zmiany skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często:

Rumień, pokrzywka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo często:

Ból jamy ustnej i gardła, ból mięśni żuchwy

 

Rzadko:

Reakcje alergiczne, w tym

obrzęk naczynioruchowy

* Bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000); nieznana ( częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych ).

Nicorette Icy White Gum - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nikotyna przenika do organizmu płodu i wpływa na jego oddychanie i krążenie. Wpływ na układ krążenia jest zależny od dawki. Palenie może poważnie uszkodzić płód i powinno być zaprzestane. Ryzyko dla płodu związane ze stosowaniem NTZ (nikotynowej terapii zastępczej) nie jest w pełni znane. Korzyści z NTZ u kobiet w ciąży, które nie są w stanie zaprzestać palenia bez takiej terapii, w istotny sposób przeważają nad ryzykiem związanym z kontynuacją palenia.

Kobiety w ciąży powinny stosować preparat tylko po konsultacji z lekarzem.

Karmienie piersią

Nikotyna przenika do mleka matki w niewielkich ilościach, mogących oddziaływać na niemowlę, nawet gdy lek stosowany jest w dawkach terapeutycznych. Aby zmniejszyć narażenie dziecka, preparat należy stosować bezpośrednio po karmieniu piersią. Kobiety karmiące powinny stosować preparat tylko po konsultacji z lekarzem.

Nicorette Icy White Gum - prowadzenie pojazdów

Preparat nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Nicotinum

  Substancja stosowana w terapii wspomagającej odzwyczajanie się od palenia tytoniu. Podawane są wówczas coraz niższe dawki nikotyny, aby organizm osoby uzależnionej od tej substancji mógł zaadaptować się do jej stopniowego braku. Nikotyna jest substancją łączącą się z receptorami związku biologicznie czynnego - acetylocholiny. Dzięki temu pobudza tzw. ośrodek nagrody w układzie nerwowym, zwiększa częstotliwość rytmu serca oraz ciśnienie tętnicze.

  Dostępne opakowania
  Nicorette Icy White Gum

  Nicorette Icy White Gum

  guma do żucia lecznicza - 10 szt. - 2 mg
  MCNEIL AB
  Nicorette Icy White Gum

  Nicorette Icy White Gum

  guma do żucia lecznicza - 12 szt. - 2 mg
  MCNEIL AB
  Nicorette Icy White Gum

  Nicorette Icy White Gum

  guma do żucia lecznicza - 15 szt. - 2 mg
  MCNEIL AB
  Nicorette Icy White Gum

  Nicorette Icy White Gum

  guma do żucia lecznicza - 30 szt. - 2 mg
  MCNEIL AB
  Nicorette Icy White Gum

  Nicorette Icy White Gum

  guma do żucia lecznicza - 105 szt. - 2 mg
  MCNEIL AB
  Nicorette Icy White Gum

  Nicorette Icy White Gum

  guma do żucia lecznicza - 210 szt. - 2 mg
  MCNEIL AB
  Nicorette Icy White Gum

  Nicorette Icy White Gum

  guma do żucia lecznicza - 10 szt. - 4 mg
  MCNEIL AB
  Nicorette Icy White Gum

  Nicorette Icy White Gum

  guma do żucia lecznicza - 12 szt. - 4 mg
  MCNEIL AB
  Nicorette Icy White Gum

  Nicorette Icy White Gum

  guma do żucia lecznicza - 15 szt. - 4 mg
  MCNEIL AB
  Powiązane artykuły
  Niezbędnik pacjenta

  Wybrano słowo roku 2018. To przymiotnik

  Wybrano słowo roku 2018. To przymiotnik

  Naukowcy z Oxford English Dictionary każdego roku wybierają słowo, które w danym momencie najlepiej ów rok charakteryzuje. Ma za zadanie oddawać nastroje społeczne i symbolizować kierunek, w którym zmierza ludzkość. Minione słowa roku W poprzednich...

  Newsy - psychologia

  Badanie pokazuje, jak mało wiemy o intencjach innych ludzi

  Badanie pokazuje, jak mało wiemy o intencjach innych ludzi

  Psychologowie z Uniwersytetu Manchester pokazali, jak trudno nam przewidzieć prawdziwe zamiary innych ludzi. Badanie, opublikowane w czasopiśmie "Attention, Perception and Psychophysics" ma duże znaczenie dla publicznych kampanii mających za zadanie wpłynąć...

  Newsy - zdrowie

  E-papieros to dla młodzieży wstęp do palenia zwykłych papierosów

  E-papieros to dla młodzieży wstęp do palenia zwykłych papierosów

  Elektroniczne papierosy przyczyniają się do wzrostu liczby uzależnień od nikotyny pośród nastolatków, jak ostrzega najnowsze badanie. Naukowcy twierdzą, że nastolatkowie, którzy nigdy nie zapaliliby normalnego papierosa, teraz zaczynają od palenia e-papierosów,...

  Papierosy - nikotyna, wpływ na zdrowie, uzależnienie, zagrożenia, nikotynizm

  11 najlepszych sposobów na rzucenie palenia

  11 najlepszych sposobów na rzucenie palenia

  Powody rzucania Chcesz rzucić palenie, ale czy wiesz dlaczego? Slogan „Palenie jest niezdrowe" tu nie wystarczy. Aby zyskać motywację, potrzebujesz osobistego, potężnego powodu. Być może chodzi o ochronę rodziny przed biernym paleniem albo myśl o raku...

  Uzależnienia

  Nietypowe uzależnienia

  Nietypowe uzależnienia

  Wszyscy dobrze znają uzależnienie od nikotyny, narkomanię czy alkoholizm. Jednak w ostatnich latach pojawiają się nowe nietypowe uzależnienia. Gry komputerowe, Internet, seks, zakupy… Są to uzależnienia psychiczne - osoba uzależniona odczuwa silną potrzebę...

  Papierosy - nikotyna, wpływ na zdrowie, uzależnienie, zagrożenia, nikotynizm

  Hollywood i dymek

  Hollywood i dymek

  Z nałogiem nikotynowym walczą nie tylko zwykli śmiertelnicy, ale i gwiazdy Hollywoodu. Zobaczmy komu z nich udało się rozstać ze zgubnym nałogiem i jak sobie z tym poradzili, a kto nadal się truje. Podzielcie się z nami własnymi sposobami na walkę...

  Papierosy - nikotyna, wpływ na zdrowie, uzależnienie, zagrożenia, nikotynizm

  Założenia kampanii antynikotynowej (WIDEO)

  Założenia kampanii antynikotynowej (WIDEO)

  Cele kampanii antynikotynowej W obecnych czasach na świecie powstaje coraz więcej organizacji promujących zdrowie. Głównym celem takiej organizacji jest zachęcenie obywateli do podejmowania środków zapobiegawczych w celu uniknięcia wystąpienia bądź nasilenia...

  Papierosy - nikotyna, wpływ na zdrowie, uzależnienie, zagrożenia, nikotynizm

  Skuteczność nikotynowych terapii zastępczych

  Skuteczność nikotynowych terapii zastępczych

  W przeprowadzonym niedawno badaniu naukowcy z Harvard School of Public Health wykazali, że nikotynowe terapie zastępcze opracowane w celu pomocy palaczom w rzuceniu nałogu nie są szczególnie skuteczne. Niską efektywność terapii odnotowano zwłaszcza w...