Mybracin

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
krople do oczu, zawiesina
Dawka
(3mg+1mg)/ml
Ilość
5 ml (butelka)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ADAMED SP.Z O.O.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Mybracin - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Mybracin - opis

Produkt leczniczy Mybracin stosuje się u dorosłych i dzieci w wieku 2 lat i starszych w następujących wskazaniach:

- Leczenie zapalenia i zapobieganie zakażeniu po operacyjnym usunięciu zaćmy

- Leczenie bakteryjnego zapalenia spojówek i brzegów powiek.

Mybracin - skład

Jeden ml zawiesiny zawiera 3 mg tobramycyny (Tobramycinum) i 1 mg deksametazonu (Dexamethasonum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek.

Mybracin - dawkowanie

Do stosowania do oka.

Dorośli, w tym pacjenci w podeszłym wieku

Jedna do dwóch kropli do worka spojówkowego zakażonego oka (worków spojówkowych zakażonych oczu) co 4-6 godzin. W pierwszych 24-48 godzinach dawkę leku można zwiększyć do 1-2 kropli co dwie godziny. Należy stopniowo zmniejszać częstość stosowania leku, w miarę ustępowania objawów. Należy zachować ostrożność i nie przerywać leczenia przedwcześnie.

W ciężkich przypadkach stosuje się jedną do dwóch kropli do worka spojówkowego zakażonego oka (worków spojówkowych zakażonych oczu) co godzinę, do uzyskania poprawy. Stopniowo lek stosuje się coraz rzadziej - do 1-2 kropli co dwie godziny przez okres trzech dni. Następnie stosuje się 1-2 krople co 4 godziny przez 5-8 dni, w końcu 1-2 krople codziennie przez 5 do 8 dni, o ile lekarz uzna to za wymagane.

Po zabiegu usunięcia zaćmy stosuje się 1-2 krople cztery razy na dobę, zaczynając od dnia po zabiegu przez okres do 24 dni. Lek można zastosować dzień przed zabiegiem, w dawce 1 kropla cztery razy na dobę, a następnie 1 kroplę po zabiegu i później 1 kroplę cztery razy na dobę przez kolejne 23 dni. W razie potrzeby, lek można stosować częściej - do dawki 1 kropla co dwie godziny przez pierwsze dwa dni leczenia.

Zaleca się regularne kontrolowanie ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Po wkropleniu produktu zaleca się delikatnie zamknąć powiekę i ucisnąć przewód nosowo-łzowy. Może to zmniejszyć ogólnoustrojowe wchłanianie leku podanego do oka i przyczynić się do zmniejszenia jego ogólnych działań niepożądanych.

W przypadku jednoczesnego stosowania innych produktów podawanych miejscowo do oka, należy zachować od 10 do 15 minut przerwy między podaniami kolejnych leków.

Dzieci i młodzież

Produkt leczniczy Mybracin może być stosowany u dzieci w wieku 2 lat i starszych w takich samych dawkach jak u dorosłych. Bezpieczeństwo i skuteczność u dzieci w wieku poniżej 2 lat nie zostało określone i nie są dostępne żadne dane na ten temat.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Nie badano działania produktu Mybracin w tych populacjach pacjentów. Jednak ze względu na małe wchłanianie ogólnoustrojowe tobramycyny i deksametazonu po ich miejscowym podaniu uznaje się, że nie ma potrzeby modyfikacji dawkowania.

Sposób stosowania

Przed użyciem butelkę należy dobrze wstrząsnąć.

Aby zapobiec zanieczyszczeniu końcówki kroplomierza i zawiesiny zawartej w butelce, należy zachować ostrożność, by nie dotykać końcówką kroplomierza powiek, okolic oka lub innych powierzchni.

Mybracin - środki ostrożności

Produkt Mybracin przeznaczony jest wyłącznie do stosowania miejscowego i nie może być podawany we wstrzyknięciach ani drogą doustną.

Długotrwałe stosowanie produktu (tzn. ponad stosowane w badaniach klinicznych 24 dni) lub zwiększona częstość jego podawania mogą prowadzić do podwyższenia ciśnienia wewnątrzgałkowego/jaskry, a w następstwie tego do uszkodzenia nerwu wzrokowego, zmniejszenia ostrości wzroku i ograniczenia pola widzenia. Może także dojść do tylnej zaćmy podtorebkowej. U wrażliwych pacjentów ciśnienie wewnątrzgałkowe może wzrosnąć nawet po stosowaniu produktu w zalecanych dawkach. Zaleca się częste monitorowanie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Jest to szczególnie ważne u dzieci otrzymujących produkty lecznicze zawierające deksametazon, ponieważ ryzyko rozwoju nadciśnienia ocznego może być większe u dzieci w wieku poniżej 6 lat i może wystąpić szybciej niż odpowiedź na kortykosteroidy u dorosłych. Częstość podawania produktu i czas leczenia należy starannie zaplanować, uwzględniając większe ryzyko wcześniejszego i znaczniejszego podwyższenia ciśnienia wewnątrzgałkowego wywołanego przez kortykosteroidy u dzieci oraz potrzebę monitorowania ciśnienia wewnątrzgałkowego od początku leczenia.

Po użyciu produktów złożonych zawierających steroidy i leki przeciwbakteryjne dochodziło do rozwoju wtórnych zakażeń. Długotrwałe stosowanie steroidów szczególnie predysponuje do zakażeń grzybiczych rogówki. Dlatego w przypadku uporczywego owrzodzenia rogówki, które wystąpiło po leczeniu steroidami, należy zawsze rozważyć możliwość zakażenia grzybiczego. Wtórne zakażenia oka występują także w wyniku upośledzenia odporności pacjenta. Leczenie kortykosteroidami może maskować lub zaostrzać ostre zakażenia ropne. Podczas miejscowego stosowania steroidów w chorobach powodujących ścieńczenie rogówki lub twardówki opisywano występowanie perforacji.

U niektórych pacjentów może występować nadwrażliwość na aminoglikozydy podawane miejscowo, objawiająca się zwykle świądem powiek, obrzękiem i zaczerwienieniem spojówek. W razie wystąpienia nadwrażliwości stosowanie produktu Mybracin należy przerwać.

Kortykosteroidy stosowane miejscowo do oczu mogą opóźniać gojenie uszkodzeń rogówki.

Produkt Mybracin krople do oczu, zawiesina zawiera chlorek benzalkoniowy jako środek konserwujący. Może on powodować podrażnienie, a także zmianę koloru miękkich soczewek kontaktowych. Dlatego pacjenci muszą wyjmować soczewki kontaktowe przed zakropleniem produktu Mybracin i zakładać je ponownie po co najmniej 15 minutach po podaniu leku. W wyniku działania chlorku benzalkoniowego zgłaszano występowanie punktowatych i (lub) toksycznych wrzodziejących ubytków rogówki.

Pacjenci nie powinni stosować soczewek kontaktowych, gdy występują zakażenia oka.

Mybracin - przedawkowanie

Widoczne klinicznie przedmiotowe i podmiotowe objawy przedawkowania produktu Mybracin (punktowate zapalenie rogówki, rumień, nasilone łzawienie, obrzęk i świąd powiek) mogą być podobne do działań niepożądanych obserwowanych u niektórych pacjentów.

Miejscowemu przedawkowaniu produktu Mybracin można zapobiec wypłukując jego nadmiar z oka (oczu) letnią wodą.

Mybracin - przeciwskazania

- Nadwrażliwość na substancje czynne, tzn. tobramycynę, deksametazon, a także na jakąkolwiek substancję pomocniczą produktu.

- Ostre powierzchowne zapalenie rogówki, wywołane przez wirusa opryszczki, ospy krowiej, ospy wietrznej lub inne choroby wirusowe rogówki i spojówki.

- Niepowikłane usunięcie ciała obcego z rogówki.

- Zakażenia gruźlicze oka wywołane przez Mycobacteriae, w tym przez pałeczki kwasooporne, takie jak Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae lub Mycobacterium avium.

- Zakażenia grzybicze oka.

- Nieleczone ropne zakażenia oka.

Mybracin - działania niepożądane

W badaniach klinicznych z udziałem ponad 600 pacjentów, krople do oczu zawierające tobramycynę z deksametazonem podawane były do sześciu razy na dobę. W badaniach klinicznych nie zgłaszano żadnych ciężkich reakcji niepożądanych dotyczących oczu ani ciężkich ogólnoustrojowych reakcji niepożądanych związanych ze stosowaniem kropli do oczu zawierających tobramycynę z deksametazonem lub substancji wchodzących w skład kropli. Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym związanym z leczeniem tobramycyną z deksametazonem było podrażnienie oczu (uczucie pieczenia po zakropleniu) (0,8%).

Następujące reakcje niepożądane zgłaszano w przypadku stosowania kropli do oczu zawierających tobramycynę z deksametazonem lub jednego z tych składników podczas badań klinicznych lub po dopuszczeniu leku do obrotu:

Często (≥1/100 do < 1/10);

Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100).

Zaburzenia układu nerwowego:

Tobramycyna z deksametazonem, krople do oczu w postaci zawiesiny:

Niezbyt często : ból głowy*

Deksametazon, krople do oczu w postaci zawiesiny:

Często : ból głowy*

Zaburzenia oka:

Tobramycyna z deksametazonem, krople do oczu w postaci zawiesiny:

Niezbyt często : podrażnienie oka,* ból oka,* świąd oka,* przekrwienie oka,* uczucie dyskomfortu w oku,* nadciśnienie oczne,* alergia oka, zapalenie rogówki,* uczucie obecności ciała obcego w oku, obrzęk spojówki, niewyraźne widzenie,* uczucie suchości w oku

Tobramycyna, krople do oczu w postaci zawiesiny:

Często : przekrwienie oka,* ból oka*

Niezbyt często : świąd oka,* uczucie dyskomfortu w oku,* reakcje alergiczne dotyczące oka, obrzęk powieki,* zapalenie spojówki,* zjawisko olśnienia, nadmierne łzawienie,* zapalenie rogówki*

Deksametazon, krople do oczu w postaci zawiesiny:

Często : podrażnienie oka,* przekrwienie oka,* rumień na powiekach, nietypowe odczucie w oku*

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Tobramycyna z deksametazonem, krople do oczu w postaci zawiesiny:

Niezbyt często: wyciek wodnisty z nosa,* skurcz krtani

Deksametazon, krople do oczu w postaci zawiesiny:

Często : spływanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła

Badania diagnostyczne:

Tobramycyna z deksametazonem, krople do oczu w postaci zawiesiny:

Niezbyt często: wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego*

* Powyższe reakcje niepożądane stwierdzono również podczas stosowania kropli do oczu zawierających tobramycynę z deksametazonem w doświadczeniach porejestracyjnych.

Analiza wszystkich spontanicznie raportowanych zdarzeń niepożądanych obserwowanych w doświadczeniach porejestracyjnych od momentu wprowadzenia kropli do oczu zawierających tobramycynę z deksametazonem do obrotu, nie wykazała żadnej zmiany w profilu bezpieczeństwa opartym na ocenie wszystkich działań niepożądanych dotyczących oka, ogólnoustrojowych działań niepożądanych oraz działań niepożądanych związanych z daną grupą farmakologiczną.

Mybracin - ciąża i karmienie piersią

Nie określono bezpieczeństwa stosowania produktu u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Stosowanie w ciąży

Brak jest dostatecznych danych dotyczących stosowania kropli do oczu zawierających tobramycynę z deksametazonem u kobiet w ciąży.

W badaniach na zwierzętach, oceniających podskórne podawanie tobramycyny, nie wykazano działania teratogennego. Podawanie wysokich dawek antybiotyków aminoglikozydowych o działaniu ogólnoustrojowym było związane z ototoksycznością. Jednakże oczekuje się, że ogólnoustrojowe stężenie leku w wyniku miejscowego podawania preparatu do oka będzie bardzo niskie i nie oczekuje się, aby tobramycyna wykazywała bezpośredni lub pośredni szkodliwy wpływ na rozrodczość. Miejscowe stosowanie leków kortykosteroidowych u ciężarnych zwierząt może powodować nieprawidłowości w rozwoju płodu, w tym rozszczep podniebienia. Znaczenie kliniczne tych zjawisk nie jest znane. Ponadto dane pochodzące z badań na zwierzętach i z badań klinicznych wykazują, że podawanie aktywnych farmakologicznie dawek leków glikokortykosteroidowych w okresie ciąży może zwiększać ryzyko opóźnienia rozwoju wewnątrzmacicznego, chorób sercowo-naczyniowych i (lub) metabolicznych w wieku dorosłym i (lub) upośledzenia rozwoju neurobehawioralnego. Leczenie w okresie ciąży, a w szczególności w ciągu pierwszych trzech miesięcy, powinno być włączane dopiero po przeprowadzeniu dokładnej oceny bilansu korzyści wobec ryzyka. Dlatego też w przypadku zajścia w ciążę kobiety powinny informować o tym fakcie swoich lekarzy. Dotychczas stosowanie leku u ludzi nie przyniosło żadnych dowodów sugerujących występowanie działania embriotoksycznego. Jednakże w przypadku długotrwałego leczenia nie można wykluczyć ryzyka zaburzeń rozwoju u nienarodzonego dziecka. Stosowanie leku w końcowym okresie ciąży może powodować zahamowanie produkcji hormonów glikokortykosteroidowych przez organizm, wymagające zastosowania odpowiedniego leczenia po porodzie. Dlatego też w okresie ciąży preparat Mybracin może być stosowany wyłącznie w przypadkach, gdy potencjalne korzyści wynikające z leczenia przewyższają możliwe zagrożenia.

Laktacja

Tobramycyna stosowana ogólnie przenika do mleka ludzkiego w takich ilościach, że może wywierać wpływ na karmione piersią niemowlę. Kortykosteroidy stosowane ogólnie przenikają do mleka ludzkiego i mogą hamować wzrost, zaburzać wytwarzanie endogennych kortykosteroidów lub wywierać inne działania niepożądane u niemowląt. Nie wiadomo, czy miejscowe stosowanie produktu Mybracin umożliwia na tyle duże ogólne wchłanianie substancji czynnych, by pojawiały się w mleku w oznaczalnych ilościach. Po podaniu do oka, ogólnoustrojowe narażenie na substancje czynne produktu Mybracin jest małe, podobnie jak związane z tym ryzyko, należy jednak uwzględniać je przepisując produkt kobietom karmiącym piersią.

Z uwagi na to, że wiele leków wydzielanych jest z mlekiem ludzkim, należy rozważyć zaprzestanie karmienia piersią na czas stosowania tego leku.

Mybracin - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono żadnych badań oceniających wpływ preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podobnie jak inne leki w postaci kropli do oczu, preparat może powodować przemijające niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia, które mogą utrudniać prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn. W takim przypadku pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu powrotu prawidłowego widzenia.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Mybracin - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Tobramycinum, Dexamethasonum

  Tobramycyna, deksametazon to mieszanina substancji leczniczych stosowana w zakaźnych stanach zapalnych oczu. Tobramycyna jest bakteriobójczym antybiotykiem aminoglikozydowym. Podobnie jak większość aminoglikozydów jest stosowana jedynie zewnętrznie, najczęściej w okulistyce. Deksametazon z kolei jest sterydem o działaniu przeciwzapalnym. Połączenie antybiotyku i sterydu nadaje się wyśmienicie do leczenia stanów zapalnych wywołanych zaakażeniami bakteryjnymi.

  Dostępne opakowania
  Mybracin

  Mybracin

  krople do oczu, zawiesina - 5 ml (butelka) - (3mg+1mg)/ml
  ADAMED SP.Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Zabiegi

  Przywracanie prawidłowego położenia punktu łzowego (Lazy-T)

  W warunkach prawidłowych punkt łzowy powinien mieć średnicę 0,2-0,3 mm i kształt lejka. Otwór łzowy otoczony jest włóknami mięśniowymi oka oraz tkanką łączną, które stabilizują jego położenie. Wspomniane struktury powodują wywinięcie punktu łzowego do...

  Badania

  Gonioskopia (badanie kąta przesączania)

  Gonioskopia jest to wykonywane w okulistyce badanie kąta przesączania. Kąt przesączania to struktura zawarta w gałce ocznej pomiędzy obwodową częścią rogówki i przednią twardówki a podstawą tęczówki. Odpowiada on za odpływ z gałki ocznej tzw. cieczy wodnistej,...

  Badanie przedniego odcinka oka

  Badanie z użyciem lampy szczelinowej

  Badanie z użyciem lampy szczelinowej

  Badanie z wykorzystaniem lampy szczelinowej Lampa szczelinowa umożliwia przebadanie przedniego odcinka oka (rogówka, soczewka, tęczówka, spojówka, twardówka, powieki).

  Zwyrodnienie plamki żółtej - rodzaje, objawy, leczenie

  Zwyrodnienie plamki żółtej - zdjęcia

  Zwyrodnienie plamki żółtej - zdjęcia

  Widzenie osoby ze zwyrodnieniem plamki żółtej Obraz widziany przez osobę ze schorzeniem plamki żółtej.

  Zwyrodnienie plamki żółtej - rodzaje, objawy, leczenie

  Brak dostępu do leków dla pacjentów z AMD

  AMD, czyli zwyrodnienie plamki żółtej prowadzi do stopniowej utraty wzroku. Chory może się przed tym uchronić przyjmując zastrzyki. Problem polega na tym, że są one bardzo drogie, a fundusz zdrowia ich nie refunduje. Czym jest AMD? Zwyrodnienie plamki...

  Zabiegi

  Klamrowanie twardówki

  Klamrowanie twardówki to najpopularniejsza metoda leczenia odwarstwienia siatkówki, która zamyka pęknięcia i spłaszcza siatkówkę. Klamra twardówki to kawałek silikonowej gąbki, gumy lub półtwardego plastiku, który lekarz umieszcza na twardówce i przyszywa...

  Zwyrodnienie plamki żółtej - rodzaje, objawy, leczenie

  Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)

  Zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) stanowi obecnie bardzo istotny problem zdrowotny, ponieważ w krajach rozwiniętych jest jedną z najczęstszych przyczyn utraty wzroku u osób powyżej 50. roku życia. Występuje u 8,8% populacji, częściej u kobiet, a zapadalność...

  Badanie ostrości wzroku

  Ostrość wzroku

  Badanie ostrości wzroku pozwala ocenić, jak małe litery jest w stanie przeczytać badana osoba na standardowej tablicy Snellena lub na karcie trzymanej w odległości 4-6 metrów. Badanie przeprowadza się w ramach rutynowej kontroli stanu wzroku, a także...

  Zwyrodnienie plamki żółtej - rodzaje, objawy, leczenie

  Popularny lek może zapobiegać zwyrodnieniu plamki żółtej

  Popularny lek może zapobiegać zwyrodnieniu plamki żółtej

  Zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) to główna przyczyna utraty wzroku wśród seniorów. Naukowcy odkryli, że popularny lek może opóźniać uszkodzenia, a nawet zapobiegać degeneracyjnym zmianom w oczach. Amerykańscy naukowcy z instytucji zajmującej się badaniami...