Multimel N7-1000E

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
emulsja do infuzji
Dawka
-
Ilość
2 wor.a 2,5l
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: BAXTER POLSKA SP. Z O. O.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Multimel N7-1000E - ulotka preparatu

Multimel N7-1000E - opis

Odżywianie pozajelitowe dorosłych i dzieci w wieku powyżej 2 lat w przypadkach, gdy odżywianie doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niedostateczne lub przeciwwskazane

Multimel N7-1000E - skład

Multimel N7-1000 E pakowany jest w trójkomorowe worki.

Dostępne są 4 wielkości opakowań zawierające następujące objętości płynów w poszczególnych komorach:

Komora

1000 ml

1500 ml

2000 ml

2500 ml

Emulsja tłuszczowa

200 ml

300 ml

400 ml

500 ml

Roztwór aminokwasów

400 ml

600 ml

800 ml

1000 ml

Roztwór glukozy

400 ml

600 ml

800 ml

1000 ml

Zawartość w trójkomorowym worku 1000 ml:

 

komora z 20%

komora z 10%

roztworem aminokwasów (co odpowiada 10g/100ml) (400 ml)

komora z 40%

Substancje czynne

emulsją tłuszczową (co odpowiada 20g/100ml) (200 ml)

roztworem glukozy (co odpowiada 40g/100ml) (400 ml)

Olej z oliwek

     

oczyszczony+ olej sojowy

40.00 g

   

oczyszczony*

     

Alanina

 

8,28 g

 

Arginina

 

4,60 g

 

Glicyna

 

4,12 g

 

Histydyna

 

1,92 g

 

Izoleucyna

 

2,40 g

 

Leucyna

 

2,92 g

 

Lizyna

(w postaci lizyny chlorowodorku)

 

2,32 g (2,90g)

 

Metionina

 

1,60 g

 

Fenyloalanina

 

2,24 g

 

Prolina

 

2,72 g

 

Seryna

 

2,00 g

 

Treonina

 

1,68 g

 

Tryptofan

 

0,72 g

 

Tyrozyna

 

0,16 g

 

Walina

 

2,32 g

 

Sodu octan trójwodny

 

2,45 g

 

Sodu glicerofosforan pięciowodny

 

2,14 g

 

Potasu chlorek

 

1,79 g

 

Magnezu chlorek sześciowodny

 

0,45 g

 

Glukoza bezwodna

   

160,00g

(w postaci glukozy jednowodnej)

   

(176,00 g)

Wapnia chlorek dwuwodny

   

0,30 g

* Mieszana oczyszczonego oleju z oliwek (ok. 80%) i oczyszczonego oleju sojowego (ok. 20%)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

Po zmieszaniu zawartości trzech komór, gotowa mieszanina zawiera:

Na worek

1 litr

1,5 litra

2 litry

2,5 litra

Azot (g)

6,6

9,9

13,2

16,5

Aminokwasy (g)

40

60

80

100

Glukoza (g)

160

240

320

400

Tłuszcze (g)

40

60

80

100

Wartość energetyczna całkowita (kcal)

1200

1800

2400

3000

Wartość energetyczna niebiałkowa (kcal)

1040

1560

2080

2600

Wartość energetyczna glukozy (kcal)

640

960

1280

1600

Wartość energetyczna tłuszczów (kcal)

400

600

800

1000

Stosunek: wartość energetyczna niebiałkowa/azot (kcal/g N)

158

158

158

158

Sód (mmol)

32

48

64

80

Potas (mmol)

24

36

48

60

Magnez (mmol)

2.2

3.3

4.4

5.5

Wapń (mmol)

2

3

4

5

Fosforany (mmol)**

10

15

20

25

Octany (mmol)

57

86

114

143

Chlorki (mmol)

48

72

96

120

pH

6

6

6

6

Osmolarność (mOsm/l)

1450

1450

1450

1450

** Łącznie z fosforanami zawartymi w emulsji tłuszczowej

Multimel N7-1000E - dawkowanie

Dawkowanie

Dawkowanie ustala się w zależności od wydatku energetycznego, stanu klinicznego pacjenta, masy ciała oraz możliwości metabolizowania składników produktu Multimel, jak również od składników energetycznych lub białek, dodatkowo dostarczanych doustnie/dojelitowo; dlatego też należy odpowiednio dobrać wielkość worka.

Multimel N7-1000 E podawać można tak długo jak wymaga tego kliniczny stan pacjenta.

Dorośli

Zapotrzebowanie:

Przeciętne zapotrzebowanie na azot wynosi od 0,16 do 0,35 g/kg mc. na dobę (ok. 1 do 2 g aminokwasów/kg mc. na dobę).

Zapotrzebowanie energetyczne waha się zależnie od stanu odżywienia pacjenta i poziomu katabolizmu. Średnio wynosi ono od 25 do 40 kcal/kg mc. na dobę.

Maksymalna dawka dobowa:

Maksymalna dawka dobowa wynosi 36 ml/kg mc. (co odpowiada 1,44 g aminokwasów, 5,76 g glukozy, 1,44 g tłuszczów, 1,15 mmoli sodu i 0,86 mmoli potasu na kg mc.), tj. 2520 ml emulsji do infuzji dla pacjenta ważącego 70 kg.

Dzieci w wieku powyżej 2 lat

Nie przeprowadzano badań u dzieci i młodzieży.

Zapotrzebowanie:

Przeciętne zapotrzebowanie na azot wynosi od 0,35 do 0,45 g/kg mc. na dobę (ok. 2 do 3 g aminokwasów/kg mc. na dobę).

Zapotrzebowanie energetyczne waha się zależnie od wieku, stanu odżywienia pacjenta i poziomu katabolizmu. Średnio wynosi ono od 60 do 110 kcal/kg mc. na dobę.

Dawkowanie:

Dawkowanie ustala się zależnie od ilości przyjmowanych płynów i dziennego zapotrzebowania na azot. Podaż powinna być skorygowana z uwzględnieniem stanu nawodnienia dziecka.

Maksymalna dawka dobowa:

Maksymalna dawka dobowa wynosi 75 ml/kg mc. (co odpowiada 3 g aminokwasów, 12 g glukozy, 3 g tłuszczów, 2,4 mmoli sodu i 1,8 mmoli potasu na kg mc.).

Nie należy przekraczać dawki 3 g aminokwasów/kg mc. na dobę i (lub) 17 g glukozy /kg mc. na dobę i (lub) 3 g tłuszczów/kg mc. na dobę, z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Sposób i czas podawania

Wyłącznie do jednorazowego użytku.

Zaleca się, aby po otwarciu niezwłocznie zużyć zawartość worka i nie przechowywać jej do następnej infuzji.

Wygląd po zmieszaniu: jednorodna mieszanina o mlecznym wyglądzie.

Instrukcje dotyczące sposobu przygotowania i użycia emulsji do infuzji - patrz punk 6.6.

PODAWAĆ DOŻYLNIE WYŁĄCZNIE PRZEZ ŻYŁĘ CENTRALNĄ (z uwagi na wysoką osmolarność produktu Multimel N7-1000 E)

Zalecany czas trwania wlewu w przypadku żywienia pozajelitowego wynosi od 12 do 24 godzin.

Szybkość wlewu należy dostosować do wielkości podawanej dawki, charakterystyki końcowej mieszaniny, całkowitej objętości przewidzianej do przetoczenia w ciągu doby i czasu trwania wlewu (patrz punkt 4.4).

W normalnych warunkach, szybkość wlewu powinna być stopniowo zwiększana w trakcie pierwszej godziny podawania.

Maksymalna szybkość wlewu

Podczas podawania emulsji do infuzji zasadniczo nie należy przekraczać szybkości wlewu 1,5 ml/kg mc. na godzinę, tj. 0,06 g aminokwasów, 0,24 g glukozy i 0,06 g tłuszczów na kg masy ciała na godzinę.

Multimel N7-1000E - środki ostrożności

Nie podawać przez żyłę obwodową.

Zbyt szybkie podawanie płynów do całkowitego żywienia pozajelitowego, w tym produktu Multimel, może skutkować poważnymi lub śmiertelnymi powikłaniami.

W razie wystąpienia objawów lub oznak reakcji alergicznej (takich jak pocenie się, gorączka, dreszcze, ból głowy, wysypka na skórze, duszność lub skurcz oskrzeli) wlew należy natychmiast przerwać. Produkt zawiera olej sojowy oraz fosfatydy jaja kurzego. Białka soi oraz jaja mogą powodować reakcje nadwrażliwości. Obserwowano krzyżowe reakcje alergiczne pomiędzy białkami soi i orzeszków ziemnych.

Na początku każdego wlewu dożylnego konieczny jest specjalny nadzór kliniczny.

Przed rozpoczęciem wlewu należy skorygować ciężkie zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, ciężkie stany przeciążenia płynami oraz ciężkie zaburzenia metaboliczne.

Nie należy dodawać innych produktów leczniczych ani substancji do którejkolwiek z komór ani do gotowej emulsji, bez wcześniejszego sprawdzenia ich zgodności oraz stabilności otrzymanej mieszaniny (w szczególności stabilności emulsji tłuszczowej).

Dodanie nadmiernej ilości wapnia i fosforu może spowodować wytrącenie osadu fosforanu wapnia. Powstanie takich osadów lub destabilizacja emulsji tłuszczowej może spowodować okluzję naczyń (patrz punkty 6.2 i 6.6).

Zakażenie dostępu żylnego i sepsa są powikłaniami, które mogą wystąpić u pacjentów otrzymujących żywienie pozajelitowe, szczególnie w przypadku niewystarczającej dbałości o cewniki, immunosupresyjnych skutków choroby lub leków. Dokładne monitorowanie oznak, objawów oraz wyników badań laboratoryjnych celem wykrycia gorączki/dreszczy, leukocytozy, komplikacji technicznych związanych ze sprzętem do dostępu żylnego oraz hiperglikemii może pomóc we wczesnym rozpoznawaniu zakażenia. Pacjenci wymagający żywienia pozajelitowego często są predysponowani do powikłań infekcyjnych z powodu niedożywienia i (lub) stanu związanego z chorobą zasadniczą. Występowanie powikłań septycznych można zmniejszyć poprzez zwiększenie nacisku na stosowanie technik aseptycznych podczas umieszczania i utrzymywania cewnika oraz w trakcie przygotowywania produktu do żywienia.

Przez cały okres leczenia należy monitorować równowagę wodno-elektrolitową, osmolarność surowicy, stężenie triglicerydów w surowicy, równowagę kwasowo-zasadową, stężenie glukozy we krwi oraz

przeprowadzać testy czynnościowe wątroby i nerek, testy krzepnięcia i liczby komórek krwi, w tym płytek krwi.

Jeśli ilość przyjmowanych substancji odżywczych nie jest dostosowana do potrzeb pacjenta lub pojemność metaboliczna któregokolwiek ze składników żywieniowych nie jest dokładnie oceniona, mogą wystąpić nieprawidłowości metaboliczne. Niepożądane skutki metaboliczne mogą wynikać z podania nadmiernej ilości lub niewłaściwych substancji odżywczych, lub też z niewłaściwej kompozycji dodatkowych składników względem potrzeb danego pacjenta.

Należy systematycznie sprawdzać stężenia triglicerydów w surowicy oraz zdolność organizmu do usuwania tłuszczów.

Stężenia triglicerydów w surowicy nie powinny podczas wlewu przekraczać 3 mmol/l. Pomiar tych stężeń należy wykonywać nie wcześniej niż po 3 godzinach ciągłego wlewu.

W przypadku podejrzenia nieprawidłowości w metabolizmie tłuszczów, zaleca się codzienne wykonywanie pomiaru stężenia triglicerydów w surowicy po 5 - 6 godzinach bez podawania tłuszczów. U dorosłych, surowica powinna zostać oczyszczona w ciągu poniżej 6 godzin po zaprzestaniu wlewu emulsji tłuszczowej. Kolejny wlew można rozpocząć dopiero wtedy, gdy stężenie triglicerydów w surowicy wróci do wartości prawidłowych.

Podczas stosowania podobnych produktów opisywano występowanie zespołu przeciążenia tłuszczami. Zmniejszona lub ograniczona zdolność metabolizowania lipidów zawartych w produkcie Multimel może skutkować wystąpieniem zespołu przeciążenia tłuszczami spowodowanego przedawkowaniem, jednak oznaki i objawy tego zespołu mogą pojawić się również przy podawaniu produktu zgodnie z zaleceniami (patrz również punkt 4.8).

W przypadku wystąpienia hiperglikemii należy dostosować szybkość infuzji produktu Multimel i (lub) podać insulinę.

W przypadku wprowadzania dodatkowych składników, przed podaniem należy zmierzyć ostateczną osmolarność mieszaniny. Uzyskaną mieszaninę należy podawać do żyły centralnej lub obwodowej, w zależności od jej ostatecznej osmolarności. Jeśli końcowa mieszanina jest hipertoniczna, przy podawaniu przez żyłę obwodową może dojść do podrażnienia żyły.

Mimo naturalnej obecności w produkcie pierwiastków śladowych i witamin, ich ilość jest niewystarczająca, by pokryć zapotrzebowanie organizmu. Dlatego należy je dodawać w celu zapobieżenia powstaniu niedoborów. Należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi wprowadzania dodatkowych składników do produktu (patrz punkt 6.6).

Należy zachować ostrożność podczas podawania produktu Multimel pacjentom z podwyższoną osmolarnością, niewydolnością nadnerczy, niewydolnością serca lub zaburzeniami płuc.

Uzupełnianie substancji odżywczych u pacjentów ciężko niedożywionych może wywołać zespół objawów z tym związanych, który charakteryzuje się przeniesieniem potasu, fosforu i magnezu do przestrzeni wewnątrzkomórkowej, gdyż u pacjenta zaczynają przeważać przemiany anaboliczne. Może także dojść do powstania niedoboru tiaminy i zatrzymania płynów w organizmie. Dokładna kontrola i powolne zwiększanie podaży substancji odżywczych, unikając przekarmienia może zapobiec tym komplikacjom. Ten zespół notowano w przypadku podobnych produktów.

Nie podłączać worków seryjnie, aby uniknąć zatorów powietrznych, spowodowanych resztkowym gazem zawartym w pierwszym worku.

Niewydolność wątroby

Należy zachować ostrożność stosując produkt u pacjentów z niewydolnością wątroby, ponieważ istnieje ryzyko rozwoju lub nasilenia zaburzeń neurologicznych związanych z hiperamonemią. Należy regularnie

przeprowadzać badania kliniczne i laboratoryjne, w szczególności parametrów czynności wątroby, stężenia glukozy, elektrolitów oraz triglicerydów we krwi.

Niewydolność nerek

Należy zachować ostrożność stosując produkt u pacjentów z niewydolnością nerek, szczególnie w przypadku występowania hiperkaliemii, gdyż istnieje ryzyko rozwoju lub nasilenia kwasicy metabolicznej oraz hiperazotemii, jeśli nie wykonuje się dodatkowego usuwania produktów metabolizmu wydalanych przez nerki. U tych pacjentów należy uważnie monitorować stan płynów i elektrolitów oraz stężenie triglicerydów.

Hematologia

Należy zachować ostrożność stosując produkt u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia oraz niedokrwistością. Należy uważnie monitorować morfologię krwi i parametry krzepliwości.

Endokrynologia i metabolizm

Należy zachować ostrożność stosując produkt u pacjentów, u których występują:

• kwasica metaboliczna. Nie zaleca się podawania wodorowęglanów w przypadku kwasicy mleczanowej. Należy regularnie przeprowadzać badania kliniczne i laboratoryjne;

• cukrzyca. Należy monitorować stężenie glukozy we krwi i w moczu, ketonurię, i w razie potrzeby dostosować dawkowanie insuliny;

• hiperlipidemia spowodowana obecnością tłuszczów w emulsji do infuzji. Należy regularnie przeprowadzać badania kliniczne i laboratoryjne;

• zaburzenia metabolizmu aminokwasów.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące leczenia dzieci

Przy podawaniu dzieciom w wieku powyżej 2 lat jest ważne, aby użyć worka o pojemności odpowiadającej dawce dobowej.

Zawsze konieczna jest dodatkowa podaż witamin i pierwiastków śladowych. Należy stosować produkty o składzie dostosowanym do grupy wiekowej pediatrycznej.

Multimel N7-1000E - przedawkowanie

W przypadku nieprawidłowego stosowania (przedawkowanie i (lub) przekroczenie zalecanej szybkości wlewu dożylnego) mogą wystąpić objawy hiperwolemii i kwasicy.

Zbyt szybkie podawanie płynów do całkowitego żywienia pozajelitowego, w tym produktu Multimel, może skutkować poważnymi lub śmiertelnymi powikłaniami. (Patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Po przetoczeniu nadmiernej ilości glukozy może wystąpić hiperglikemia, glikozuria i zespół hiperosmotyczny.

Zbyt szybki wlew lub podanie zbyt dużej objętości może wywołać nudności, wymioty, dreszcze i zaburzenia elektrolitowe. W takich przypadkach należy natychmiast przerwać wlew.

Obniżona lub ograniczona zdolność metabolizowania tłuszczów może wywołać „zespół przeciążenia tłuszczami", którego skutki są zazwyczaj odwracalne po zaprzestaniu infuzji emulsji tłuszczowej (patrz też punkt 4.8).

W niektórych ciężkich przypadkach może okazać się konieczne przeprowadzenie hemodializy, hemofiltracji lub hemodiafiltracji.

Multimel N7-1000E - przeciwwskazania

Stosowanie produktu Multimel jest przeciwwskazane w następujących przypadkach:

- u wcześniaków, niemowląt i dzieci w wieku poniżej 2 lat, ponieważ nieodpowiedni jest stosunek wartości energetycznej do zawartości azotu, oraz dostarczana ilość energii;

- nadwrażliwość na białko jaja, soi, orzeszków ziemnych lub na którąkolwiek substancję czynną lub substancje pomocnicze leku (wymienione w punkcie 6.1);

- wrodzone wady metaboliczne przemiany aminokwasów;

- ciężka hiperlipidemia lub ciężkie zaburzenia metabolizmu tłuszczów z występowaniem hipertriglicerydemii;

- ciężka hiperglikemia;

- patologicznie podwyższone stężenia w osoczu sodu, potasu, magnezu, wapnia i (lub) fosforu.

Multimel N7-1000E - działania niepożądane

Potencjalne działania niepożądane mogą być wynikiem niewłaściwego stosowania, na przykład przedawkowania lub zbyt dużej szybkości wlewu (patrz punkt. 4.4 i 4.9).

Wystąpienie na początku infuzji jakiejkolwiek z następujących nieprawidłowych oznak lub objawów (np. pocenie się, gorączka, dreszcze, ból głowy, wysypka skórna, duszności, skurcz oskrzeli), powinno być powodem do natychmiastowego zaprzestania infuzji.

Multimel N4-550E, N7-1000E i N8-800E były stosowane w 3 badaniach klinicznych oceniających łatwość w użytkowaniu, bezpieczeństwo stosowania i skuteczność odżywczą produktu.

Jedno badanie było randomizowane, z podwójnie ślepą próbą, z grupą kontrolną otrzymującą aktywne leczenie i oceniało skuteczność oraz bezpieczeństwo stosowania Multimel N8-800E. W badaniu wzięło udział dwudziestu ośmiu pacjentów, znajdujących się w różnym stanie klinicznym (tj. głodówka pooperacyjna, ciężkie niedożywienie, niewystarczające wchłanianie jelitowe lub zakaz dojelitowego podawania pożywienia). Pacjenci w grupie, w której podawano Multimel, otrzymywali produkt leczniczy w dawce do 40 ml/kg/dzień przez 5 dni.

Pozostałe dwa badania były otwarte, nie-porównawcze i miały na celu ocenę łatwości w użytkowaniu, bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu Multimel u pacjentów po operacjach w obrębie żołądka i jelit. Trzydziestu sześciu pacjentów uczestniczących w tych badaniach otrzymywało produkt leczniczy w dawce do 40 ml/kg/dzień przez 5 dni, w przypadku badania z użyciem Multimel N4-550E (N=20), i w dawce do 36 ml/kg/dzień przez 5 dni, w przypadku badania z użyciem Multimel N7-1000E (N=16).

Dane zebrane z tych 3 badań (64 pacjentów) oraz z badań po wprowadzeniu produktu na rynek wskazują następujące działania niepożądane związane z podawaniem produktu Multimel:

Klasyfikacja układów i narządów

Określenie wg MedDRA

Częstość3

ZABURZENIA UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO

Nadwrażliwość

częstob

Skurcz oskrzeli (jako element reakcji alergicznej)

Nieznanac

ZABURZENIA UKŁADU NERWOWEGO

Ból głowy

częstob

Drżenie

Nieznanac

ZABURZENIA ŻOŁĄDKA I JELIT

Biegunka

Ból brzucha

Wymioty

Nudności

częstob

Nieznanac

Nieznanac

Nieznanac

ZABURZENIA NEREK I DROG MOCZOWYCH

Azotemia

częstob

ZABURZENIA WĄTROBY I DROG ŻÓŁCIOWYCH

Żółtaczka cholestatyczna

Cholestaza

Żółtaczka

Nieznanac

Nieznana0

Nieznana0

ZABURZENIA SKORY I TKANKI PODSKÓRNEJ

Rumień*

Nadmierna potliwość

Nieznanac

Nieznanac

ZABURZENIA MIĘSNIOWO-SZKIELETOWE I TKANKI ŁĄCZNEJ

Ból mięśniowo-szkieletowy

Ból pleców

Ból w klatce piersiowej

Ból w kończynach

Kurcze mięśni

Nieznanac

Nieznanac

Nieznanac

Nieznanac

Nieznanac

ZABURZENIA OGÓLNE I STANY W MIEJSCU PODANIA

Dreszcze

Wybroczyny w miejscu infuzji

Ból w miejscu infuzji*

Opuchnięcie w miejscu infuzji*

Pęcherze w miejscu infuzji*

Zapalenie żyły w miejscu założenia cewnika*

Obrzęk w miejscu iniekcji*

Obrzęk miejscowy*

Obrzęk obwodowy*

Gorączka

Uczucie gorąca*

Podwyższona temperatura ciała

Złe samopoczucie

Zapalenie

częstob

częstob

częstob

częstob

częstob

Nieznanac

Nieznanac

Nieznanac

Nieznanac

Nieznanac

Nieznanac

 Nieznanac

 Nieznanac Nieznanac

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy

Zwiększenie stężenia triglicerydów we krwi

Zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej we krwi

Zwiększenie stężenia glukozy we krwi

Hiperglikemia

Nieznanac

częstob

częstob

częstob

częstob

Nieznanac Nieznanac

a: Częstość występowania jest określana jako: bardzo często (> =1/10), często (> =1/100 do < 1/10), niezbyt często (> =1/1 000 do < 1/100); rzadko (> =1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000); lub nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

b: Działania niepożądane zgłoszone w trakcie badań klinicznych. W badaniach tych uczestniczyło tylko 64 pacjentów, którzy otrzymywali Multimel.

c: Działania niepożądane związane z podawaniem Multimel zgłoszone po wprowadzeniu produktu na rynek *: Działania niepożądane, które mogą być związane z wynaczynieniem

Zespół przeciążenia tłuszczami (bardzo rzadko)

Zgłaszano występowanie zespołu przeciążenia tłuszczami podczas stosowania podobnych produktów. Może być on spowodowany nieprawidłowym podaniem (np. przedawkowanie, i (lub) szybkość infuzji większa niż zalecana), jednakże objawy i oznaki tego zespołu mogą również wystąpić już na początku infuzji, przy podawaniu produktu zgodnie z zaleceniami. Zmniejszona lub ograniczona zdolność metabolizowania tłuszczów zawartych w produkcie Multimel, wraz z przedłużonym klirensem osoczowym, może wywołać „zespół przeciążenia tłuszczami". Zespół ten jest związany z nagłym pogorszeniem się stanu klinicznego pacjenta i charakteryzuje się objawami takimi jak: hiperlipidemia, gorączka, stłuszczenie wątroby (hepatomegalia), pogorszeniem czynności wątroby, niedokrwistość, zmniejszona liczba krwinek białych, zmniejszona liczba płytek krwi, zaburzenia krzepliwości krwi oraz objawami ze strony układu nerwowego (śpiączka), wymagającymi hospitalizacji. Zespół ten zazwyczaj zanika po zaprzestaniu infuzji emulsji tłuszczowej.

Dzieci i młodzież

U dzieci otrzymujących tłuszcze w postaci wlewu odnotowano przypadki małopłytkowości.

Multimel N7-1000E - ciąża i karmienie piersią

Brak jest obecnie wystarczających danych klinicznych, by ocenić tolerancję składników produktu Multimel u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią.

W związku z powyższym, przy zaleceniu podawania emulsji kobietom w ciąży i karmiącym piersią należy zawsze rozważyć potencjalne korzyści i ryzyko związane z zastosowaniem produktu.

Multimel N7-1000E - prowadzenie pojazdów

Brak jest danych dotyczących wpływu Multimel na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Dostępne opakowania
  Multimel N7-1000E

  Multimel N7-1000E

  emulsja do infuzji - 2 wor.a 2,5l
  BAXTER POLSKA SP. Z O. O.
  Multimel N7-1000E

  Multimel N7-1000E

  emulsja do infuzji - 4 wor.a 1,5l
  BAXTER POLSKA SP. Z O. O.
  Multimel N7-1000E

  Multimel N7-1000E

  emulsja do infuzji - 4 wor.a 2l
  BAXTER POLSKA SP. Z O. O.
  Multimel N7-1000E

  Multimel N7-1000E

  emulsja do infuzji - 6 wor.a 1l
  BAXTER POLSKA SP. Z O. O.
  Powiązane artykuły
  Choroby genetyczne - klasyfikacja

  Odżywki dla dzieci cierpiących na choroby rzadkie

  Odżywki dla dzieci cierpiących na choroby rzadkie

  Nowa ustawa refundacyjna ma zmienić sposób refundowania preparatów dla dzieci cierpiących na choroby rzadkie. Rodzice obawiają się, że będą musieli do nich dopłacać, lecz resort zdrowia zapewnia, że odżywki wymagane w diecie eliminacyjnej będą dostępne...

  Rozszerzanie diety

  Grymaszenie przy jedzeniu

  Grymaszenie przy jedzeniu

  Dziecko w czasie obiadu Jeśli twoje dziecko jest wybredne, a podczas każdego posiłku musisz namawiać je, by przełknęło choćby kilka kęsów, pora posiłków z pewnością nie należy do twoich ulubionych momentów w ciągu dnia.

  Karmienie piersią - zalety, pierwsze karmienie, ułożenie matki i dziecka, czas karmienia, odstawienie

  Karmienie piersią dziecka (WIDEO)

  Karmienie piersią dziecka (WIDEO)

  Zalety karmienia dziecka piersią Badania dowodzą, że lepiej karmić mlekiem matki niż mlekiem modyfikowanym. Aby zapewnić dziecku optymalny wzrost i rozwój, należy karmić dziecko do końca 6. miesiąca życia. Niektóre dzieci potrzebują rozszerzenia diety...

  Drugi rok życia dziecka

  Kreskówki mają zły wpływ na dzieci!

  Kreskówki mają zły wpływ na dzieci!

  Jak ważne dla obecnego i przyszłego zdrowia dzieci jest prawidłowe odżywianie, wie chyba każdy rodzic. Większość z nich, tych bardziej odpowiedzialnych, stara się świadomie układać dietę maluchów i przekonywać je do spożywania urozmaiconych, wartościowych...

  Newsy

  Popularny sok jabłkowy wycofany. Wykryto w nim ciała obce

  Popularny sok jabłkowy wycofany. Wykryto w nim ciała obce

  Główny Inspektorat Sanitarny wydał komunikat dotyczący soku jabłkowego Hipp 100 proc. dla dzieci od czwartego miesiąca życia. Dzięki skardze konsumenta ujawniono, że w partii produktu obecne są ciała obce. Zanieczyszczenie soku jabłkowego W związku...