MultiBic z potasem

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
płyn do hemofiltracji
Dawka
2 mmol/l
Ilość
2 wor.a 5l (2-komorowe)
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

MultiBic z potasem - ulotka preparatu

MultiBic z potasem - opis

Do stosowania u pacjentów z ostrą niewydolnością nerek, wymagających ciągłej hemofiltracji.

MultiBic z potasem - skład

multiBic bezpotasowy/ z potasem 2/3/4 mmol/l jest dostarczany w dwukomorowym worku, zawierającym 4,75 l zasadowego roztworu wodorowęglanu w jednej komorze i 0,25 l kwaśnego roztworu elektrolitów i glukozy w drugiej komorze.

PRZED WYMIESZANIEM: każde 1000 ml roztworu zawiera: kwaśny roztwór elektrolitów i glukozy (mała komora)

 

multiBic bezpotasowy

multiBic

z potasem

2 mmol/l

multiBic

z potasem

3 mmol/l

multiBic

z potasem

4 mmol/l

jednostka

Potasu chlorek

0

2,982

4,473

5,964

g

Wapnia chlorek dwuwodny

4,410

4,410 g

4,410

4,410

g

Magnezu chlorek sześciowodny

2,033

2,033

2,033

2,033

g

Glukoza bezwodna

20,00

20,00

20,00

20,00

g

jako Glukoza jednowodna

22,00

22,00

22,00

22,00

 

K+

0

40

60

80

mmol

Ca2+

30

30

30

30

mmol

Mg2+

10

10

10

10

mmol

Cl-

82

122

142

162

mmol

Glukoza

111

111

111

111

mmol

zasadowy roztwór wodorowęglanu (duża komora)

 

multiBic bezpotasowy

multiBic

z potasem

2 mmol/l

multiBic

z potasem

3 mmol/l

multiBic

z potasem

4 mmol/l

jedn ostka

Sodu chlorek

6,453

6,453

6,453

6,453

g

Sodu wodorowęglan

3,104

3,104

3,104

3,104

g

Na+

147,37

147,37

147,37

147,37

mmol

Cl-

110,42

110,42

110,42

110,42

mmol

HCO3-

36,95

36,95

36,95

36,95

mmol

PO WYMIESZANIU:

1000 ml gotowego do użycia roztworu multiBic bezpotasowy/ z potasem 2/3/4 mmol/l zawiera:

 

multiBic bezpotasowy

multiBic

z potasem

2 mmol/l

multiBic

z potasem

3 mmol/l

multiBic

z potasem

4 mmol/l

jedn ostka

Sodu chlorek

6,136

6,136

6,136

6,136

g

Potasu chlorek

0

0,1491

0,2237

0,2982

g

Sodu wodorowęglan

2,940

2,940

2,940

2,940

g

Wapnia chlorek dwuwodny

0,2205 0.2205 g

0.2205 g 0.2205 g

0,2205

0,2205

0,2205

g

Magnezu chlorek sześciowodny

0,1017

0,1017

0,1017

0,1017

g

Glukoza bezwodna

1,000

1,000

1,000

1,000

g

jako Glukoza jednowodna

1,100

1,100

1,100

1,100

 

Na+

140

140

140

140

mmol

K+

0

2,0

3,0

4,0

mmol

Ca2+

1,5

1,5

1,5

1,5

mmol

Mg2+

0,50

0,50

0,50

0,50

mmol

Cl-

109

111

112

113

mmol

HCO3-

35

35

35

35

mmol

Glukoza

5,55

5,55

5,55

5,55

mmol

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz: punkt 6.1.

MultiBic z potasem - dawkowanie

Hemofiltracja u pacjentów z ostrą niewydolnością nerek, wraz z przepisaniem roztworów substytucyjnych, powinna pozostawać pod nadzorem lekarza posiadającego doświadczenie w leczeniu tą metodą.

W ostrej niewydolności nerek leczenie prowadzi się przez ograniczony okres i przerywa je po całkowitym przywróceniu czynności nerek. multiBic bezpotasowy/z potasem 2/3/4 mmol/l wskazany jest wyłącznie do wlewów dożylnych.

Gotowy do użycia roztwór należy podawać do krążenia pozaustrojowego za pomocą pompy dozującej.

Ponieważ w trakcie hemofiltracji następuje odfiltrowanie surowicy, objętość odfiltrowaną należy uzupełnić roztworem do hemofiltracji, o różnicę powstałą po usunięciu niezbędnej ilości ultrafiltratu.

Szybkość filtracji ustala lekarz prowadzący w zależności od stanu klinicznego i masy ciała pacjenta. Jeśli nie zalecono inaczej, do usunięcia produktów przemiany materii u dorosłych wystarcza całkowita szybkość filtracji 800 – 1400 ml/h, w zależności od stanu metabolicznego pacjenta. Maksymalna zalecana szybkość filtracji wynosi 75 l na dobę.

Brak doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania i dawkowania produktu u dzieci. Instrukcja użycia produktu, patrz punkt 6.6.

MultiBic z potasem - środki ostrożności

Przed wlewem, roztwór do hemofiltracji należy ogrzać, za pomocą odpowiedniego urządzenia do temperatury bliskiej temperaturze ciała. Nigdy nie wolno podawać we wlewie roztworu o temperaturze niższej niż pokojowa. Ogrzewanie roztworu do temperatury bliskiej temperaturze ciała należy ściśle kontrolować, sprawdzając, czy roztwór jest przezroczysty i nie zawiera cząstek.

Podczas stosowania roztworu multiBic w ciągłych terapiach nerkozastępczych (ang. continuous renal replacement therapies – CRRT) w rzadkich przypadkach obserwowano w drenach biały osad węglanu wapnia, szczególnie w pobliżu modułu pompy i jednostki grzewczej ogrzewającej multiBic.

Osad może wytrącić się zwłaszcza wtedy, gdy temperatura roztworu multiBic w miejscu wlotu do modułu pompy jest wyższa niż 25°C.

Dlatego podczas ciągłej terapii nerkozastępczej roztwór multiBic w drenach należy co 30 min. dokładnie oglądać w celu upewnienia się, że jest on przezroczysty i wolny od osadu. Osad może się również pojawić ze znacznym opóźnieniem po rozpoczęciu zabiegu.

Jeśli zauważy się osad, należy natychmiast wymienić roztwór multiBic i dreny zestawu do ciągłej terapii nerkozastępczej oraz uważnie monitorować pacjenta.

Stężenie potasu w surowicy należy systematycznie sprawdzać przed i w trakcie hemofiltracji. Należy zwrócić uwagę na stężenie potasu u pacjenta oraz zmiany zachodzące w czasie hemofiltracji. Jeśli występuje lub rozwija się hipokaliemia, niezbędne może być uzupełnienie potasu i (lub) zmiana płynu substytucyjnego na płyn o większym stężeniu potasu.

multiBic bezpotasowy:

Jeśli występuje tendencja do rozwoju hiperkaliemii, wskazane może być zwiększenie szybkości filtracji, a także standardowe postępowanie z dziedziny intensywnej terapii.

multiBic z potasem 2/3/4 mmol/l:

Jeśli występuje tendencja do rozwoju hiperkaliemii, wskazane może być zwiększenie szybkości filtracji i (lub) zmiana na płyn substytucyjny o niższym stężeniu potasu, a także standardowe postępowanie z dziedziny intensywnej terapii.

Dodatkowo, przed i w trakcie hemofiltracji należy monitorować następujące parametry: sód w surowicy, wapń w surowicy, magnez w surowicy, fosforany w surowicy, glukozę w surowicy, równowagę kwasowo-zasadową, stężenie mocznika i kreatyniny, masę ciała oraz bilans płynów (w celu wczesnego rozpoznania przewodnienia lub odwodnienia).

Przez użyciem należy bardzo starannie sprawdzić stan worka z roztworem, jak opisano dokładnie w punkcie 6.6 „Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania”.

Nie stosować przed wymieszaniem dwóch roztworów.

MultiBic z potasem - przedawkowanie

Podczas stosowania zalecanego dawkowania nie odnotowano sytuacji zagrożenia dla pacjenta; ponadto, w każdej chwili można przerwać podawanie roztworu. W przypadku niedokładnego obliczenia i monitorowania równowagi płynów może dojść do przewodnienia lub odwodnienia z towarzyszącymi reakcjami ze strony układu krążenia. Mogą one polegać na zmianach ciśnienia tętniczego, centralnego ciśnienia żylnego, częstości akcji serca oraz ciśnienia w tętnicy płucnej. W wyniku przewodnienia może dojść do zastoinowej niewydolności serca i (lub) zastoju płucnego.

W przypadku przewodnienia należy zwiększyć ultrafiltrację oraz zmniejszyć szybkość wlewu i objętość podawanego roztworu substytucyjnego. W przypadku znacznego odwodnienia konieczne jest zmniejszenie lub przerwanie ultrafiltracji oraz odpowiednie zwiększenie objętości wlewu płynu substytucyjnego.

Przedawkowanie może prowadzić do zaburzeń stężenia elektrolitów oraz równowagi kwasowozasadowej, np. może wystąpić przedawkowanie wodorowęglanu, jeśli poda się we wlewie nadmierną objętość roztworu substytucyjnego. Mogłoby to doprowadzić do wystąpienia zasadowicy metabolicznej, zmniejszenia stężenia jonów wapnia lub tężyczki.

MultiBic z potasem - przeciwwskazania

Przeciwwskazania zależne od roztworu:

multiBic bezpotasowy/z potasem 2/3 mmol/l

● Hipokaliemia

● Zasadowica metaboliczna

multiBic z potasem 4 mmol/l ● Hiperkaliemia

● Zasadowica metaboliczna

Przeciwwskazania zależne od hemofiltracji, związane z samą procedurą techniczną:

● niewydolność nerek ze zwiększonym katabolizmem w przypadkach, gdy objawów mocznicy nie można dłużej usuwać za pomocą hemofiltracji;

● niewystarczający przepływ krwi w dostępie naczyniowym;

● jeśli istnieje duże ryzyko krwotoku w wyniku systemowej antykoagulacji.

MultiBic z potasem - działania niepożądane

Objawy niepożądane, takie jak nudności, wymioty, skurcze mięśni, obniżenie lub zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, mogą być następstwem samej metody leczenia lub być wywołane przez roztwór substytucyjny.

W większości przypadków tolerancja roztworów do hemofiltracji buforowanych wodorowęglanem jest dobra. Można jednak spodziewać się następujących możliwych działań niepożądanych: przewodnienie lub odwodnienie, zaburzenia gospodarki elektrolitowej (np. hipokaliemia), hipofosfatemia, hiperglikemia oraz zasadowica metaboliczna.

MultiBic z potasem - ciąża i karmienie piersią

Obecnie brak doświadczenia klinicznego. Roztwór substytucyjny buforowany wodorowęglanem wolno stosować tylko po rozważeniu możliwego ryzyka i korzyści dla matki i dziecka.

MultiBic z potasem - prowadzenie pojazdów

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu Nie dotyczy.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Dostępne opakowania
  MultiBic z potasem

  MultiBic z potasem

  płyn do hemofiltracji - 2 wor.a 5l (2-komorowe) - 2 mmol/l
  FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH
  MultiBic z potasem

  MultiBic z potasem

  płyn do hemofiltracji - 2 wor.a 5l (2-komorowe) - 3 mmol/l
  FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH
  MultiBic z potasem

  MultiBic z potasem

  płyn do hemofiltracji - 2 wor.a 5l (2-komorowe) - 4 mmol/l
  FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH
  Powiązane artykuły
  Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

  Jak długo trwa leczenie nerkozastępcze? (WIDEO)

  Jak długo trwa leczenie nerkozastępcze? (WIDEO)

  Długość leczenia nerkozastępczego Na czym polega leczenie nerkozastępcze? Otóż określa ono metody terapeutyczne, których zadaniem jest utrzymanie przy życiu osoby, u której z jakiś powodów doszło do schyłkowej niewydolności nerek. Bardzo ważne jest jednak,...

  Normy laboratoryjne

  Kreatynina - charakterystyka, przebieg, normy, interpretacja

  Kreatynina - charakterystyka, przebieg, normy, interpretacja

  Kreatynina jest produktem ubocznym przemiany materii powstającym głównie w mięśniach szkieletowych. Stężenie kreatyniny w moczu pozwala określić choroby nerek. Sprawdź, co oznacza kreatynina we krwi. Co to jest kreatynina? Kreatynina we krwi jest...

  Przeszczep nerki

  Oddając nerkę możesz uratować życie (WIDEO)

  Oddając nerkę możesz uratować życie (WIDEO)

  Transplantacja nerki Metodą leczenia przewlekłej niewydolności nerek jest jej przeszczep. Taki zabieg nie tylko przywraca prawidłową równowagę wewnątrzustrojową, czynność wewnątrzwydzielniczą, ale także zapewnia pacjentowi lepszą jakość życia. Takich...

  Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

  Grupa ryzyka chorób nerek (WIDEO)

  Grupa ryzyka chorób nerek (WIDEO)

  Przyczyny niewydolności nerek Zmniejszenie się liczby czynnych nefronów prowadzi do przewlekłej niewydolności nerek. Innymi przyczynami takiej przypadłości są także takie czynniki jak: cewkowo-śródmiąższowe choroby (np. odmiedniczkowe zapalenie nerek)...

  Urologia i nefrologia

  Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

  Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

  Niewydolność nerek charakteryzuje się utratą zdolności do oczyszczania organizmu z ubocznych produktów przemiany materii. Nerki w prawidłowy sposób nie wydalają wody oraz nie kontrolują homeostazy. Objawia się to m.in. zmianą objętości wydalanego moczu...

  Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

  Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

  Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

  Niewydolność nerek charakteryzuje się utratą zdolności do oczyszczania organizmu z ubocznych produktów przemiany materii. Nerki w prawidłowy sposób nie wydalają wody oraz nie kontrolują homeostazy. Objawia się to m.in. zmianą objętości wydalanego moczu...

  Dializa nerek

  Dializa w domu

  Dializa w domu to doskonałe rozwiązanie dla osób z niesprawnymi nerkami, oczekującymi na przeszczep. Do tej pory dializy znacznie ograniczały swobodę pacjenta, gdyż wymagały trzech wizyt w szpitalu w tygodniu. Teraz, dzięki wynalazkowi amerykańskiego...

  Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

  Kwalifikacja na żywego dawcę (WIDEO)

  Kwalifikacja na żywego dawcę (WIDEO)

  Przeszczep nerki w niewydolności nerek W celu wyeliminowania problemu niewydolności nerek bardzo często stosuje się dializoterapię. Dużo skuteczniejszą metodą walki z tą przypadłością jest jednak przeszczep nerki. Takie rozwiązanie przywraca prawidłową...