Minoxidil Lavineli

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór na skórę
Dawka
0,02 g/ml
Ilość
3 but.a 60ml
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: LAVINELI FARMACEUTICA LDA.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Minoxidil Lavineli - ulotka preparatu

Minoxidil Lavineli - opis

Produkt Minoxidil Lavineli jest wskazany w leczeniu łysienia.

Produkt Minoxidil Lavineli jest wskazany do stosowania u mężczyzn, u których występuje utrata lub osłabienie włosów na szczycie głowy, oraz u kobiet z ogólnym osłabieniem włosów. Produkt Minoxidil Lavineli jest wskazany do stosowania u dorosłych w wieku od 18 do 65 lat.

Minoxidil Lavineli - skład

Minoksydyl 20 mg/mL (2% w/v).

Jedna dawka (rozpylenie) produktu Minoxidil Lavineli zawiera 2,8 mg minoksydylu.

Podanie około 1 mL roztworu zawierającego 20 mg minoksydylu wymaga uwolnienia siedmiu dawek.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: glikol propylenowy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Minoxidil Lavineli - dawkowanie

Dawkowanie

Dawkę 1 ml produktu Minoxidil Lavineli należy nakładać na skórę głowy dwa razy na dobę (rano i wieczorem). Dawkę tą należy stosować niezależnie od powierzchni obszaru dotkniętego zmianami. Całkowita dawka dobowa nie powinna przekraczać 2 ml.

Dzieci i młodzież oraz osoby w podeszłym wieku

Nie zaleca się stosowania u osób w wieku poniżej 18 lat i powyżej 65 lat, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Sposób podawania

Produkt Minoxidil Lavineli przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Produkt Minoxidil Lavineli należy stosować zgodnie z instrukcją, wyłącznie na skórę głowy. Produkt Minoxidil Lavineli należy stosować wyłącznie na suche włosy i skórę głowy. Po nałożeniu produktu Minoxidil Lavineli należy starannie umyć ręce.

Konieczne może być stosowanie produktu dwa razy na dobę przez cztery miesiące lub dłużej. We wszystkich przypadkach lekarz powinien rozważyć zaprzestanie leczenia, jeżeli w ciągu 4 miesięcy nie będzie zauważalnych efektów leczenia. Jeżeli wystąpi wzrost włosów, konieczne jest dalsze stosowanie produktu Minoxidil Lavineli dwa razy na dobę, aby podtrzymać jego działanie. Czasami, po przerwaniu leczenia minoksydylem w postaci płynu na skórę, obserwowano zatrzymanie wzrostu włosów i niekiedy powrót do poprzedniego wyglądu w ciągu 3 do 4 miesięcy od zaprzestania leczenia.

Minoxidil Lavineli - środki ostrożności

Pacjenci z rozpoznaną chorobą układu krążenia lub zaburzeniem rytmu serca powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania produktu MINOXIDIL LAVINELI.

Produkt Minoxidil Lavineli nie jest wskazany w przypadkach, w których w wywiadzie rodzinnym nie występuje utrata włosów, utrata włosów jest nagła i (lub) ma charakter plackowaty, spowodowana jest porodem lub jej przyczyna jest nieznana.

Produkt Minoxidil Lavineli należy stosować wyłącznie na prawidłową, zdrową skórę głowy. Nie stosować na skórę zaczerwienioną, objętą stanem zapalnym lub zakażeniem, podrażnioną lub bolesną, lub w razie stosowania innych leków na skórę głowy.

Niektóre substancje pomocnicze produktu Minoxidil Lavineli mogą powodować pieczenie i podrażnienie. W razie przypadkowego kontaktu z wrażliwymi powierzchniami (oko, otarcia skóry, błony śluzowe), należy zmyć obszar kontaktu obficie zimną wodą z kranu.

Należy unikać wdychania oparów i mgiełki roztworu. Nie połykać.

Pacjent powinien przerwać stosowanie produktu Minoxidil Lavineli i zwrócić się do lekarza w razie rozpoznania niedociśnienia lub wystąpienia bólu w klatce piersiowej, szybkiej akcji serca, omdlenia lub zawrotów głowy, nagłego zwiększenia masy ciała, obrzęku dłoni lub stóp lub utrzymującego się zaczerwienienia lub podrażnienia skóry głowy.

U niektórych pacjentów podczas stosowania produktu Minoxidil Lavineli dochodzi do zmiany kolorów i (lub) struktury włosów.

Dzieci i młodzież

Przypadkowe spożycie może spowodować poważne zdarzenia niepożądane ze strony serca. W związku z tym, produkt Minoxidil Lavineli należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Minoxidil Lavineli - przedawkowanie

Objawy przedmiotowe i podmiotowe

Nie ma dowodów wskazujących na to, że minoksydyl, stosowany miejscowo, jest wchłaniany w ilościach wystarczających do wywołania działania ogólnoustrojowego. Przy stosowaniu zgodnie z instrukcją przedawkowanie jest praktycznie niemożliwe.

W przypadku stosowania produktu na obszar o zmniejszonej integralności bariery naskórka z powodu urazu, stanu zapalnego lub procesu chorobowego skóry, teoretycznie możliwe jest wystąpienie ogólnoustrojowych efektów przedawkowania.

Następujące, bardzo rzadkie zdarzenia niepożądane mogą wystąpić z powodu ogólnoustrojowego działania minoksydylu:

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Zgłoszone zdarzenie niepożądane

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo rzadko

Zawroty głowy

Zaburzenia sercowo-

Bardzo rzadko

Przyspieszona częstości akcji

 

naczyniowe,

 

serca, niedociśnienie

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo rzadko

Zatrzymanie płynów powodujące wzrost masy ciała

Leczenie

Leczenie przedawkowania minoksydylu powinno być objawowe i podtrzymujące. W przypadku zatrzymania płynów należy zastosować odpowiednie leczenie moczopędne. Klinicznie znaczący częstoskurcz można opanować stosując odpowiedni beta-adrenolityk. Objawowe niedociśnienie należy leczyć przez dożylne podawanie elektrolitów. Należy unikać leków sympatykomimetycznych, takich jak adrenalina i noradrenalina, bowiem leki takie mogą wywrzeć nadmierne działanie pobudzające serce.

Minoxidil Lavineli - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1.

Produkt Minoxidil Lavineli nie jest wskazany do stosowania w przypadkach łysienia plackowatego (nagła lub niewyjaśniona utrata włosów) lub łysienia bliznowatego (charakteryzującego się gojeniem w postaci owrzodzeń lub tkanki bliznowatej). Ponadto, produktu Minoxidil Lavineli nie należy stosować, jeżeli utrata włosów związana jest z ciążą, porodem lub ciężkimi chorobami, takimi jak zaburzenie czynności tarczycy, toczeń układowy, utrata włosów z pewnej powierzchni skóry z powodu stanu zapalnego skóry głowy lub innych chorób.

Minoxidil Lavineli - działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych roztworu minoksydylu stosowanego miejscowo zdefiniowana jest zgodnie z następującą konwencją:

bardzo często (> =1/10), często (> =1/100 do < 1/10), niezbyt często (> =1/1000 do < 1/100), rzadko (> =1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Następujące zdarzenia niepożądane były związane ze stosowaniem roztworu minoksydylu (łącznie dla stężenia 2% i 5%) u kobiet i mężczyzn, przy częstości występowania ponad 1% i większej od występującej przy stosowaniu placebo w badaniach klinicznych.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Zgłoszone zdarzenie niepożądane

Zaburzenia psychiczne

Często

Depresja

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Ból głowy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Duszność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Świąd, nadmierny wzrost włosów, wysypka, wysypka trądzikopodobna, zapalenie skóry, zaburzenia zapalne skóry

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Ból mięśniowo-szkieletowy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Obrzęki obwodowe

 

Różne

Często

Ból

Następujące zdarzenia niepożądane związane są z miejscowym stosowaniem roztworu minoksydylu w okresie po dopuszczeniu do obrotu.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Zgłoszone zdarzenie niepożądane

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko

Ból głowy

Zaburzenia sercowo-naczyniowe,

Rzadko

Kołatanie serca, zwiększenie częstości akcji serca, ból w klatce piersiowej

Bardzo rzadko

Niedociśnienie

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Suchość skóry, łuszczenie skóry, wysypka, przejściowa utrata włosów, nadmierny wzrost włosów, zmiana struktury włosów, zmiana koloru włosów

Rzadko

Kontaktowe zapalenie skóry

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często

Świąd w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania

Rzadko

Rumień w miejscu podania

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Tel.: +48 22 49 21 301 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Minoxidil Lavineli - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie przeprowadzono odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań, dotyczących stosowania u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały zagrożenie dla płodu przy narażeniu dużo większym, niż występujące u człowieka podczas przewidzianego stosowania. Możliwe jest małe, choć mało prawdopodobne, zagrożenie dla płodu u ludzi (patrz punkt 5.3, Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie).

Karmienie piersią

Minoksydyl wchłonięty ogólnoustrojowo jest wydzielany do mleka ludzkiego.

Minoksydyl może być stosowany miejscowo w okresie ciąży lub karmienia piersią tylko wtedy, gdy korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu lub niemowlęcia karmionego piersią.

Minoxidil Lavineli - prowadzenie pojazdów

Biorąc pod uwagę profil farmakodynamiczny i ogólny profil bezpieczeństwa minoksydylu stosowanego miejscowo, nie oczekuje się, aby produkt Minoxidil Lavineli wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Minoxidil Lavineli - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Minoxidilum

  Substancja o działaniu hiptensyjnym, która pobudza porost włosów w łysieniu typu męskiego u mężczyzn oraz kobiet. Stosuje się miejscowo. Powoduje zwiększenie przepływu krwi przez naczynia skóry, stymuluje mitotycznie na wytwarzanie dłuższego włosa. Pierwsze efekty pojawiają sie po 2 miesiącach stosowania, zaś po zaprzestaniu regularnego leczenia włosy powracają do stanu wyjściowego.

  Dostępne opakowania
  Minoxidil Lavineli

  Minoxidil Lavineli

  roztwór na skórę - 3 but.a 60ml - 0,02 g/ml
  LAVINELI FARMACEUTICA LDA.
  Minoxidil Lavineli

  Minoxidil Lavineli

  roztwór na skórę - 1 but.a 60ml - 0,02 g/ml
  LAVINELI FARMACEUTICA LDA.
  Minoxidil Lavineli

  Minoxidil Lavineli

  roztwór na skórę - 3 but.a 60ml - 0,05 g/ml
  LAVINELI FARMACEUTICA LDA.
  Minoxidil Lavineli

  Minoxidil Lavineli

  roztwór na skórę - 1 but.a 60ml - 0,05 g/ml
  LAVINELI FARMACEUTICA LDA.
  Powiązane artykuły
  Badania w łysieniu

  Skuteczny sposób na łysienie. Nowe badania

  Skuteczny sposób na łysienie. Nowe badania

  Amerykańscy naukowcy z Sanford znaleźli skuteczny sposób na łysinę. Badania przeprowadzone na myszach dowodzą, że każdy może mieć bujne włosy. Przełom w nauce - łysienie przestaje być problemem Wszyscy dotknięci problemem łysienia wiedzą, jak ciężko...

  Łysienie androgenowe - przyczyny i leczenie

  Łysienie u mężczyzny

  Łysienie u mężczyzny

  Pozbawiona włosów głowa mężczyzny Przykład łysienia męskiego.

  Badania w łysieniu

  Trichoscan

  Dla wielu osób łysienie to nie tylko problem estetyczny, ale także psychiczny. Ludzie, którzy borykają się z wypadaniem włosów często jednocześnie walczą z problemem poczucia własnej wartości. Dlatego wraz z rozwojem medycyny, kiedy specjaliści odkrywają...

  Randki

  Poznaj 10 powodów, dla których warto umówić się z informatykiem

  Poznaj 10 powodów, dla których warto umówić się z informatykiem

  Jak wygląda typowy informatyk? Znaczna część kobiet postrzega go jako łysiejącego, żyjącego w swoim świecie mężczyznę, niekoniecznie pierwszej młodości. Na nosie zwisają mu okulary, a fascynacja ciągiem cyferek w komputerze sprawia, że jego życie towarzyskie...

  Łysienie androgenowe - przyczyny i leczenie

  Łysienie męskie

  Łysienie męskie

  Przerzedzone włosy u mężczyzny Terminologia wskazuje, że dolegliwość dotyka głównie mężczyzn, bywa określana jako łysienie typu męskiego.

  Leczenie łysienia

  Skutki uboczne leku na łysienie

  BBC donosi o poważnych efektach ubocznych stosowania popularnego leku na łysienie typu męskiego. Okazuje się bowiem, że przyjmowanie leku na bazie finasterydu może prowadzić do zaburzeń erekcji. Problem łysienia Wydawać by się mogło, iż łysienie to...

  Leczenie łysienia

  Transplantacja włosów metodą S.A.F.E.R.

  Badanie przeprowadzone u ponad 1500 mężczyzn z Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii wykazało, że stan owłosienia w znaczącym stopniu przekłada się na poziom męskiej samooceny (Alfonso, Richter-Appelt, Tosti, Viera, Garcia, 2005). W...

  Łysienie androgenowe - przyczyny i leczenie

  Leczenie łysienia męskiego (WIDEO)

  Leczenie łysienia męskiego (WIDEO)

  Postępowanie w przypadku łysienia plackowatego Łysienie typu męskiego to inaczej łysienie androgenowe. Jest to najczęściej występujący rodzaj łysienia. Pojawia się ono przede wszystkim u mężczyzn, wyjątkowo rzadkie są przypadki łysienia tego typu u kobiet....

  Łysienie plackowate - przebieg, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Skąd bierze się łysienie plackowate?

  Wypadanie włosów staje się coraz powszechniejszym problemem. Jednym z jego rodzajów jest łysienie plackowate, które należy do chorób dermatologicznych i może pojawić się niezależnie od wieku i płci. Najczęściej występuje na skórze głowy, ale pojawia się...