Maxitrol

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
maść oczna
Dawka
(1mg+3500j.m.+6000j.m.)/g
Ilość
3,5 g
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ALCON COUVREUR N.V.

Pytania do farmaceuty

Opuchnięta powieka oka

Witam mam problem z opuchniętą powieką prawą górną. Powieka opuchnięta jest dość mocno od wczoraj dzisiaj rano natomiast opuchlizna zeszła na dolną powiekę. Byłam u okulisty i przepisał mi dicortineff, allergocrom i masc maxitrol. Niestety mój stan od wczoraj się pogorszył a nie poprawił, wiec zaczęłam się niepokoić czy to na pewno dobre leki zostały mi przepisane. Okulista powiedział, ze to być może jakiś stan zapalny bądź alergia....

Odpowiada Lek. Aleksandra Witkowska Lek. Aleksandra Witkowska i 1 inny specjalista

Pieczenie i łzawienie oczu

Jestem trzydziestokilkuletnią kobietą. Od kilku dni z jednego z oka czuję pieczenie i łzawię. Pani doktor po dokonaniu badania stwierdziła, że to delikatna infekcja, przepisała mi do przemywania oczu Borasol oraz krople Maxitrol, po czterech dawkach nie widzę poprawy, proszę o poradę w tej sprawie.

Odpowiada Lek. Aleksandra Witkowska Lek. Aleksandra Witkowska i 1 inny specjalista

Szaro-białe przebarwienia na żołędzi

Jakiś czas temu zauważyłem przebarwienia na swojej żołędzi, w kolorze biało-szarym. Również pod napletkiem widać białe "ogniska". Nie swędzi to ani nie piecze. Dermatolog stwierdził, że to drożdżyca, ale leczenie nie pomogło - brałem najpierw maść Pimafucort 2x dziennie i robiłem okłady na noc (nazwy leku nie znam). Po 2 tyg zamiast Pimafucort dostałem Maxitrol. Efekt również...

Maxitrol - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Maxitrol - opis
Choroby zapalne oczu, którym może towarzyszyć zakażenie. Stan zapalny oka może być spowodowany zakażeniem lub innymi czynnikami wnikającymi do oka lub urazami oka.
Maxitrol - skład

Deksametazon (Dexamethasonum) 1 mg/g

Siarczan neomycyny (Neomycini sulfaś) 3 500 j.m./g

Siarczan polimyksyny B (Polymyxini B sulfas) 6000 j.m./g

Skład i wykaz substancji pomocniczych - patrz 6.1.

Maxitrol - dawkowanie

Do stosowania do oczu.

Młodzież i dorośli, w tym pacjenci w podeszłym wieku

Niewielką ilość maści (pasek o długości około 1,5 cm) zakłada się do worka spojówkowego
(worków spojówkowych) chorego oka (oczu) do 3 lub 4 razy na dobę.

Częstość podawania produktu zmniejsza się w miarę uzyskiwania poprawy klinicznej. Należy
jednak wystrzegać się przedwczesnego przerwania leczenia.

Produkt Maxitrol® maść do oczu można stosować przed snem, a w ciągu dnia stosować jako
uzupełnienie leczenia kroplami do oczu Maxitrol® w zawiesinie.

Po zastosowaniu maści do oka zaleca się delikatne zamknięcie powiek. Może to zmniejszyć
ogólnoustrojowe wchłanianie leku podanego do oka i przyczynić się do zmniejszenia jego
ogólnych działań niepożądanych.

W przypadku jednoczesnego stosowania innych produktów podawanych miejscowo do oka,
należy zachować od 10 do 15 minut przerwy pomiędzy podaniami kolejnych leków. Maść do
oczu należy podawać jako ostatnią.

Dzieci

Nie określono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu u dzieci.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i nerek

Nic badano produktu Maxitrol® w tych populacjach pacjentów. Jednak ze względu na małe
wchłanianie ogólnoustrojowe substancji czynnych po miejscowym podaniu produktu, uznaje
się, że nie ma potrzeby modyfikacji jego dawkowania.

Sposób podawania

W celu uniknięcia zakażenia końcówki tuby i maści w niej zawartej, należy zachować
ostrożność i nie dotykać końcówką tuby do powiek, okolic sąsiadujących i innych
powierzchni.

Maxitrol - środki ostrożności

Długotrwałe stosowanie produktu lub zwiększona częstość jego podawania mogą
spowodować nadciśnienie oczne i (lub) jaskrę, co może prowadzić do uszkodzenia nerwu
wzrokowego oraz zaburzenia ostrości i pola widzenia, a także tworzenia tylnej zaćmy
podtorebkowej.

U wrażliwych pacjentów może wystąpić zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego nawet po
krótkotrwałym stosowaniu produktu.

Jeżeli produkt jest podawany pacjentom chorym na jaskrę, czas leczenia powinien być
ograniczony do dwóch tygodni, o ile dłuższe stosowanie nie ma wyraźnego uzasadnienia;
ciśnienie wewnątrzgałkowe powinno być rutynowo kontrolowane u tych pacjentów.

Po stosowaniu produktów złożonych zawierających steroidy i leki przeciwbakteryjne
dochodziło do rozwoju wtórnych zakażeń. Długotrwale stosowanie steroidów szczególnie
predysponuje do występowania zakażeń grzybiczych rogówki. Możliwość zakażenia
grzybiczego należy zawsze brać pod uwagę w przypadku uporczywego owrzodzenia rogówki,
które wystąpiło po leczeniu steroidami. Wtórne zakażenia oka występują także w wyniku
upośledzenia odporności pacjenta. Ostre zakażenia ropne mogą być maskowane lub ulegać

zaostrzeniu podczas stosowania produktów kortykosteroidowych. Podczas miejscowego
stosowania steroidów w chorobach powodujących zcieńczenie rogówki lub twardówki
opisywano występowanie perforacji.

U niektórych pacjentów może występować nadwrażliwość na aminoglikozydy podawane
miejscowo, objawiająca się zwykle świądem powiek, obrzękiem i zaczerwienieniem
spojówek. W razie wystąpienia nadwrażliwości stosowanie produktu Maxitrol® należy
przerwać.

Kortykosteroidy stosowane miejscowo do oczu, w tym maści z kortykostcroidami, mogą
opóźniać gojenie uszkodzeń rogówki.

Pacjenci nie powinni stosować soczewek kontaktowych podczas leczenia produktem
Maxitrol®.

Maxitrol - przedawkowanie

Klinicznie istotne, przedmiotowe i podmiotowe objawy przedawkowania produktu Maxitrol®
(punkcikowe zapalenie rogówki, zaczerwienienie, wzmożone łzawienie, obrzęk i świąd
powiek) mogą być zbliżone do działań niepożądanych obserwowanych u niektórych
pacjentów.

Miejscowemu przedawkowaniu produktu Maxitrol® można zapobiec wypłukując letnią wodą
nadmiar maści z oka(oczu).

Maxitrol - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, tzn. deksametazon, polimyksynę B, neomycynę lub
inne antybiotyki aminoglikozydowe, lub na jakikolwiek inny składnik produktu.

Powierzchniowe opryszczkowe zapalenie rogówki (drzewkowate zapalenie rogówki),
krowianka, ospa wietrzna i inne choroby wirusowe rogówki i spojówek.

Zakażenia gruźlicze oka wywołane m.in. przez pałeczki kwasooporne, takie jak:
Mycobacterium (uberculosis, Mycobacterium leprae lub Mycobacterium avium.

Zakażenia grzybicze oka.

Nie leczone ropne zakażenia oka.

Maxitrol - działania niepożądane

W związku ze stosowaniem produktu Maxitrol® mogą wystąpić następujące działania
niepożądane: jaskra z uszkodzeniem nerwu wzrokowego, ubytki ostrości widzenia i pola
widzenia, powstanie tylnej zaćmy podtorebkowej, alergiczne reakcje nadwrażliwości.

Poniżej wymieniono działania niepożądane określane jako mające pewny, prawdopodobny
lub możliwy związek ze stosowaniem produktu i które zebrano na podstawie zgłoszeń
spontanicznych, wyników badań klinicznych oraz piśmiennictwa.

Ich występowanie było zarówno częste (od > =1/100 do < 1/10) jak i niezbyt częste (od > =1/1000
do < 1/100).

Działania ze strony narządu wzroku

Częste: dyskomfort w oku (przemijające pieczenie lub kłucie po zastosowaniu).
Niezbyt częste: alergiczne reakcje nadwrażliwości, świąd oka, zwiększone ciśnienie
wewnątrzgałkowe, przekrwienie oka, punkcikowe zapalenie rogówki, zaczerwienienie,
wzmożone łzawienie, obrzęk i świąd powiek.

Działania ogólnoustrojowe

Nic notowano występowania żadnych częstych ani niezbyt częstych działań niepożądanych
podczas stosowania produktu Maxitrol® w postaci maści do oczu.

Przegląd wszystkich spontanicznych doniesień po wprowadzeniu leku do obrotu o działaniach
niepożądanych produktu Maxitrol® w postaci maści do oczu, zebranych od czasu
wprowadzenia lego produktu do lecznictwa, wykazał niezmieniony profil bezpieczeństwa
leku z punktu widzenia wszystkich działań niepożądanych ze strony narządu wzroku, działań
ogólnoustrojowych oraz działań farmakologicznych specyficznych dla danej grupy leków.

Maxitrol - ciąża i karmienie piersią

Nie określono bezpieczeństwa stosowania produktu Maxitrol® u kobiet w okresie ciąży i
karmienia piersią.

Ciąża

Nie prowadzono odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań produktu Maxitrol®
u kobiet w ciąży. W badaniu dotyczącym doustnego i pozajelitowego podawania
aminoglikozydów kobietom ciężarnym nie stwierdzono wykrywalnego ryzyka dla płodu.
Mimo to, należy pamiętać, że aminoglikozydy przekraczają barierę łożyska i w związku z tym
należy brać pod uwagę możliwość ich wpływu na płód i nowo narodzone niemowlę w
przypadku podawania leku w okresie ciąży. Chociaż nie ma jednoznacznych dowodów na
teratogenność, ototoksyczność lub nefrotoksyczność aminoglikozydów w stosunku do płodu,
należy pamiętać, iż efekty takie są możliwe. Maxitrol® może być stosowany w okresie ciąży
wyłącznie wtedy, gdy możliwa korzyść przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu.

Stwierdzono, że niektóre składniki czynne produktu Maxitrol® wywierały działania toksyczne
w badaniach prowadzonych na zwierzętach. Działania te opisano w punkcie 5.3.

Laktacja

Aminoglikozydy stosowane ogólnie przenikają do mleka ludzkiego w ilościach mogących
wywierać wpływ na karmione piersią niemowlę. Kortykosteroidy stosowane ogólnie
przenikają do mleka ludzkiego i mogą hamować wzrost, zaburzać wytwarzanie endogennych
kortykosteroidów lub wywierać inne efekty niepożądane u niemowląt. Nie wiadomo, czy
miejscowe stosowanie produktu Maxitrol® umożliwia na tyle duże ogólne wchłanianie
składników czynnych by mogły one występować w mleku w oznaczalnych ilościach. Podczas
miejscowego stosowania produktu Maxilroł® do oka, ogólnoustrojowe narażenie na jego
składniki czynne jest małe i ryzyko związane z tym narażeniem również uznaje się za małe,
należy jednak uwzględniać je przepisując produkt kobietom karmiącym piersią.
Z uwagi na to, że wiele leków wydzielanych jest z mlekiem ludzkim, przepisując produkt
Maxitrol® należy rozważyć decyzję o zaprzestaniu karmienia piersią na czas jego stosowania.

Maxitrol - prowadzenie pojazdów

Przemijające niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia, występujące po
zastosowaniu do oka produktu Maxitrol® podobnie jak po zastosowaniu innych maści do
oczu, mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń
mechanicznych w ruchu. Jeżeli po zastosowaniu maści wystąpi niewyraźne widzenie, pacjent
musi wstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w
ruchu do czasu powrotu prawidłowego widzenia.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Maxitrol - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Dexamethasonum, Neomycini, Polymyxini B

  Deksametazo, neomycyna, polymyksyna to połączenie substancji leczniczych stosowane miejscowo w chorobach skóry. Deksametazon jest steroidowym lekiem przeciwzapalnym, a neomycyna i polymyksyna są antybiotykami.

  Dostępne opakowania
  Maxitrol

  Maxitrol

  maść oczna - 3,5 g - (1mg+3500j.m.+6000j.m.)/g
  ALCON COUVREUR N.V.
  Maxitrol

  Maxitrol

  krople do oczu, zawiesina - 5 ml (butelka) - (1mg+3500j.m.+6000j.m.)/ml
  ALCON COUVREUR N.V.
  Powiązane artykuły
  Niezbędnik pacjenta

  Dymisja Arłukowicza receptą na chorobę polskiej służby zdrowia?

  Dymisja Arłukowicza receptą na chorobę polskiej służby zdrowia?

  Na zorganizowanej w środę konferencji prasowej premier Ewa Kopacz ogłosiła listę zdymisjonowanych ministrów i wiceministrów, związanych z tzw. aferą taśmową. Wśród wielu osób, które zdaniem premier Kopacz „wykazały się szczególną odpowiedzialnością za...

  Zabiegi

  Laser - czarodziejska różdżka na choroby oczu

  Laser - czarodziejska różdżka na choroby oczu

  Masz brązowe oczy, a zawsze marzyłaś o niebieskich? Kobiety chciałyby zmienić wiele w swoim wyglądzie - nawet kolor tęczówki. Myślisz, że to niemożliwe? Niebieskie oczy - żaden problem To, co wydawało się jeszcze do niedawna nieosiągalne, stało się...

  Choroby powiek

  Urazy powiek i okolic oczu

  Urazy powiek i okolic oczu

  Urazy powiek mogą dotyczyć skóry powiek i mieć charakter powierzchowny lub mogą dotyczyć również innych struktur okolicy oczodołowej i wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Powodowane są zwykle czynnikami zewnętrznymi, ale mogą również być następstwem...

  Okulistyka

  Leczenie zeza - metody leczenia, korekcja, okulary

  Leczenie zeza - metody leczenia, korekcja, okulary

  Leczenie zeza powinno rozpocząć się od leczenia choroby podstawowej, która go wywołuje. Poprawienie zdolności wędrującego oka do prawidłowego ogniskowania można uzyskać, nosząc zalecone przez lekarza okulary. Zmiana szkieł powinna być dokonywana w miarę...

  Badania

  Badanie widzenia barwnego (tablice Ishihary)

  Badanie widzenia barwnego (tablice Ishihary)

  Badanie widzenia barwnego najczęściej przeprowadza się za pomocą tak zwanych tablic pseudoizochromatycznych Ishihary. Są to specjalnie skonstruowane kolorowe tablice pozwalające na ocenę widzenia barwnego w zakresie barwy zielonej i czerwonej. Niestety...