Lucrin Depot

zobacz opinie o produkcie »
Cena
301,54 zł
Forma
mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań
Dawka
3,75 mg
Ilość
3 zest.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: ABBVIE POLSKA SP. Z O.O.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Lucrin Depot - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Lucrin Depot - opis

? Leczenie raka gruczołu krokowego, kiedy wymagane jest obniżenie stężenia testosteronu do stężenia charakterystycznego dla braku czynności gruczołów płciowych (stężenia kastracyjnego).

Leczenie endometriozy przez okres 6 miesięcy. Produkt można stosować wyłącznie w leczeniu farmakologicznym lub w leczeniu farmakologicznym uzupełniającym zabieg chirurgiczny.

Leczenie mięśniaków gładkokomórkowych macicy ([leiomyoma uteri) przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Leczenie można stosować przed zabiegiem chirurgicznym usunięcia mięśniaków lub macicy. Może też być ono stosowane w celu zmniejszenia nasilenia objawów u kobiet w okresie okołomenopauzalnym, które nie chcą poddać się zabiegowi chirurgicznemu.

Leczenie raka piersi estrogenozależnego u kobiet przed menopauzą i w okresie okołomenopauzalnym, u których wymagana jest farmakologiczna supresja czynności jajników.

Lucrin Depot - skład

Jedna fiolka zawiera 11,25 mg octanu leuproreliny (Leuprorelini acetas).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6,1.

Lucrin Depot - dawkowanie

Produkt leczniczy należy stosować wyłącznie pod kontrolą lekarza specjalisty.

Zalecana dawka wynosi 1,25 mg, w pojedynczym wstrzyknięciu podskórnym lub domięśniowym, podawana raz na trzy miesiące.

Jak w przypadku innych produktów leczniczych podawanych we wstrzyknięciu należy zmieniać każdorazowo miejsce podania.

Sposób przygotowania leku do podania, patrz punkt 6.6.

Chociaż zawiesina jest stabilna przez 24 godziny od momentu przygotowania, należy ją wyrzucić jeśli nie zostanie podana natychmiast, ponieważ produkt leczniczy nie zawiera środka konserwującego.

Lucrin Depot - środki ostrożności

Informowano o pojedynczych przypadkach reakcji anafitaktycznej po zastosowaniu octanu leuproreliny w postaci zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu w dawce 3,75 mg do podawania raz w miesiącu.

Rak gruczołu krokowego

W pierwszych tygodniach stosowania produktu leczniczego w rzadkich przypadkach dojść może do przemijającego zaostrzenia objawów choroby lub wystąpić mogą dodatkowe objawy przedmiotowe i podmiotowe raka gruczołu krokowego. U niewielkiej liczby pacjentów stwierdza się nasilenie bólów kostnych, co można leczyć objawowo. Podobnie jak w przypadku innych agonistów hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH), zaobserwowano pojedyncze przypadki niedrożności moczowodu i ucisku na rdzeń kręgowy, co może spowodować porażenie, niekiedy z powikłaniami prowadzącymi nawet do zgonu. U zagrożonych pacjentów należy rozważyć możliwość rozpoczęcia leczenia od codziennych wstrzyknięć octanu leuproreliny przez pierwsze dwa tygodnie, aby ułatwić odstawienie produktu, gdy okaże się to konieczne.

Pacjentom z przerzutami do kręgosłupa i (lub) zatrzymaniem moczu należy zapewnić w pierwszych tygodniach leczenia stałą opiekę lekarską.

Badania laboratoryjne

Odpowiedź na leczenie octanem leuproreliny należy starannie kontrolować oznaczając w surowicy stężenia testosteronu i swoistego dla gruczołu krokowego antygenu (PSA). U większości pacjentów, stężenia testosteronu zwiększają się powyżej stężenia wyjściowego w pierwszym tygodniu, a następnie obniżają się do lub poniżej stężenia wyjściowego w końcu drugiego tygodnia leczenia. Stężenia charakterystyczne dla braku czynności hormonalnej gruczołów płciowych, które utrzymują się tak długo jak długo pacjent otrzymuje produkt leczniczy, osiąga się w ciągu 2 do 4 tygodni od rozpoczęcia leczenia.

Endometrioza/mięśniaki macicy

W początkowej fazie leczenia dochodzi do okresowego zwiększenia stężenia steroldowych hormonów płciowych powyżej stężenia wyjściowego, co spowodowane jest działaniem fizjologicznym leku.

W pierwszych dniach leczenia może dojść zatem do nasilenia klinicznych objawów przedmiotowych i podmiotowych choroby, które jednak ustępują w czasie kontynuacji leczenia odpowiednimi dawkami, informowano o ciężkim krwawieniu z pochwy, wymagającym leczenia farmakologicznego lub zabiegu chirurgicznego u pacjentek z mięśniakami macicy.

Nie potwierdzono klinicznie bezpieczeństwa stosowania octanu leuproreliny w okresie ciąży. Przed rozpoczęciem leczenia u pacjentki należy wykluczyć ciążę. Octan leuproreliny nie jest środkiem

antykoncepcyjnym. Jeśli antykoncepcja jest wskazana, należy stosować niehormonalne metody zapobiegania ciąży.

Zmiany gęstości mineralnej kości

Zmiany gęstości mineralnej kości mogą wystąpić w przypadku obniżenia stężenia estrogenów. Zmiany te są przemijające i ustępują po zaprzestaniu podawania octanu leuproreliny.

Lucrin Depot - przedawkowanie

Brak doświadczenia klinicznego dotyczącego skutków ostrego przedawkowania octanu leuporeliny w postaci zawieśmy o przedłużonym uwalnianiu. W badaniach na zwierzętach podanie podskórne dawki do 500 razy większej niż dawka zalecana u ludzi spowodowało wystąpienie duszności, obniżonej aktywności oraz podrażnienia w miejscu wstrzyknięcia. W przypadku przedawkowania pacjent powinien pozostawać pod ścisłym nadzorem oraz należy stosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

Lucrin Depot - przeciwwskazania

? Znana nadwrażliwość na octan leuproreliny, podobne nonapeptydy lub którąkolwiek substancję pomocniczą wchodzącą w skład produktu leczniczego.

? Ciąża lub uzasadnione podejrzenie ciąży.

? Krwawienie z pochwy o nieustalonej etiologii.

Lucrin Depot - działania niepożądane

Rąk gruczołu krokowego

W pierwszym tygodniu po podaniu produktu u większości pacjentów stężenie testosteronu zwiększa się, a następnie zmniejsza do stężenia wyjściowego lub poniżej stężenia wyjściowego w końcu drugiego tygodnia leczenia.

Możliwość nasilenia objawów w pierwszych kilku tygodniach leczenia wymaga szczególnej uwagi u pacjentów z przerzutami do kręgosłupa, zatrzymaniem moczu i (lub) krwiomoczem, ponieważ może prowadzić do zaburzeń neurologicznych takich, jak czasowe osłabienie siły mięśni i (lub) parestezje w kończynach dolnych lub do nasilenia objawów z układu moczowego (patrz punkt 4.4).

W Tabeli 1 przedstawiono wyniki badania porównawczego, którego celem było określenie skuteczności, bezpieczeństwa i tolerowania octanu leuproreliny w postaci zawiesiny do stosowania raz w miesiącu oraz raz na trzy miesiące.

Tabela 1

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane*

(Analiza objawów wymagających leczenia)

Działania niepożądane

Octan leuproreliny, zawiesina o przedłużonym uwalnianiu

raz na 3

raz na 3

raz w miesiącu

raz w miesiącu

miesiące

miesiące

n=80

(%)

n=157

(%)

Układ pokarmowy

Przyrost masy ciała

20

25,0

41

26,1

Brak łaknienia

9

11,3

20

12,7

Układ wydzielania wewnętrznego

Uderzenia gorąca

52

65,0

81

51,6

Zmniejszenie libido

42

52,5

87

55,4

Zwiększona potliwość

38

47,5

66

42,0

Układ moczowo-płciowy

Oddawanie moczu w nocy

43

53,8

88

56,1

Impotencja

41

51,3

84

53,5

3olesne lub trudne oddawanie

moczu

19

23,8

38

24,2

Zmiany w obrębie jąder

24

30,0

33

21

Zakażenia dróg moczowych

13

16,3

14

8,9

Podwyższenie stężenia PSA

9

11,3

12

7,6

Skóra

Odczyn w miejscu

wstrzyknięcia

8

10,0

22

14

Świąd

14

17,5

7

4,5

Układ mięśniowo-szkieletowy

Bóle kostne

22

27,5

34

21,7

Różne

3óle mięśni

18

22,5

31

19,7

Osłabienie mięśni

17

21,3

23

14,6

?Działania niepożądane wymienione co najmniej raz u więcej niż 10% pacjentów w każdej z

leczonych grup.

i

Endometrioza/mięśniaki macicy

Octan euproreliny w dawce 3,75 mg do podawania raz w miesiącu zastosowano w kontrolowanych badaniach klinicznych z udziałem 166 pacjentek z endometriozą i 166 z mięśniakami macicy. W Tabeli 2 przedstawiono działania niepożądane (prawdopodobnie związane z leczeniem) zgłoszone w każdej z tych populacji u > = 5% pacjentek.

Tabela 2

Działania niepożądane zgłoszone jako związane z podawaniem leku u  > = 5% pacjentek.

Endometrioza (2 badania)

Mięśniaki macicy (4 badania)

Octan

Danazo

Placebo

Octan

Placeoo

leuproreliny

leuproreliny

3,75 mg

3,75 mg

n=166

n=136

n=31

n=l 66

n=163

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

Ogólnoustrojowe

Astenia

5(3)

9(7)

0(0)

14(8,4)

8 (4,9)

Ból uogólniony

31 (19)

22(16)

1(3)

14(8,4)

10(6,1)

Bóle głowy*

53 (32)

30 (22)

2(6)

43 (25,9)

29(17,8)

Układ krążenia

Uderzenia gorąca/poty*

139(84)

77 (57)

9(29)

121 (72,9)

29(17,8)

Układ pokarmowy

Nudności/wymioty

21 (13)

17(13)

1(3)

8 (4,8)

6 (3,7)

Zaburzenia żołądkowo-

jelitowe*

11(7)

8(6)

1(3)

5 (3,0)

2(1,2)

Zaburzenia przemiany materii

i odżywiania

Obrzęki

12(7)

17(13)

1 (3)

9 (5.4)

2(1,2)

Zwiększenie/zmniejszenie

masy ciała

22(13)

36 (26)

0(0)

5 (3,0)

2(1,2)

Układ wydzielania

wewnętrznego

Trądzik

17(10)

27 (20)

0(0)

0(0)

0(0)

Nadmierne owłosienie

2(1)

9(7)

1(3)

1 (0,6)

0(0)

Układ mięśniowo-szkieletowy

Dolegliwości stawowe*

14(8)

11(8)

0(0)

13(7.8)

5(3,1)

Bóle mięśni*

HD

7(5)

0(0)

1 (0 6)

0(0)

Układ nerwowy

Zmniejszenie libido*

19(11)

6(4)

0(0)

3 (1,8)

0(0)

Depresja/chwiejność

emocjonalna*

36 (22)

27 (20)

1 (3)

18(10,8)

7(4,3)

Zawroty głowy

19(11)

4(3)

0(0)

3(1,8)

6(3,7)

Nerwowość*

8(5)

11(8)

0(0)

8 (4,8)

1 (0,6)

Zaburzenia mięśniowo-

szkieletowe*

U (7)

17(13)

0(0)

3(1,8)

0(0)

Parestezje

12(7)

11(8)

0(0)

2(1,2)

1 (0,6)

Skóra i jej przydatki

Odczyny skórne

17(10)

20(15)

1(3)

5(3)

2(1,2)

Układ moczowo-płciowy

Zmiany/tkliwość/ból

sutków*

10(6)

12(9)

0(0)

3(1,8)

7(4,3)

Zapalenie pochwy*

46 (28)

23(17)

0(0)

19(11,4)

3(1,8)

W tych samych badaniach u mniej niż 5% pacjentek stwierdzono następujące działania niepożądane ogólnoustrojowe - przykry zapach ciała, zespół grypopodobny, odczyny w miejscu wstrzyknięcia; układ sercowo-naczyniowy: kołatanie serca, omdlenia, tachykardia; układ pokarmowy - zaburzenia

łaknienia, suchość w ustach, pragnienie; układ wydzielania wewnętrznego - nasilenie męskich cech płciowych; krew i układ limfatyczny - wybroczyny, powiększenie węzłów chłonnych; układ nerwowy niepokój*, bezsenność/zaburzenia snu*, urojenia, zaburzenia pamięci, zaburzenia osobowości; układ oddechowy - nieżyt nosa; skóra i jej przydatki - łysienie, zmiany chorobowe włosów, zmiany chorobowe paznokci; narządy zmysłów - zapalenie spojówek, zaburzenia widzenia*, zaburzenia smaku; układ moczowo-płciowy - bolesne lub trudne oddawanie moczu*, laktacja, zaburzenia miesiączkowania.

* Fizjologiczny efekt związany z podawaniem produktu leczniczego.

W kontrolowanym badaniu klinicznym pacjentki, u których rozpoznano mięśniaki macicy otrzymywały większą dawkę octanu leuproreliny (7,5 mg) raz w miesiącu. Do działań niepożądanych obserwowanych podczas podawania tej dawki, potencjalnie związanych ze stosowaniem leku i me stwierdzonych podczas stosowania mniejszej dawki, zaliczono zapalenie języka, zmniejszenie czucia dotyku, laktację, odmiedniczkowe zapalenie nerek i zaburzenia układu moczowego. W przypadku większej dawki obserwowano nasilenie objawów charakterystycznych dla zmniejszenia stężenia hormonów płciowych.

W klinicznym badaniu farmakokinetycznym 20 zdrowych kobiet, które otrzymywały octan leuproreliny w postaci zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu (11,25 mg) zgłoszono kilka działań niepożądanych, których nie zgłoszono poprzednio. Był to obrzęk twarzy, pobudzenie, zapalenie krtani i ból ucha.

Rak piersi

W badaniu porównawczym, pacjentki z rakiem piersi w okresie przed menopauzą leczono octanem leuproreliny w postaci zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu (11,25 mg) lub octanem leuproreliny w postaci zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu (3,75 mg) oraz tamoksyfenem. W tabeli poniżej podano najczęściej (u co najmniej 10% pacjentek) występujące działania niepożądane, które uznano za prawdopodobnie związane ze stosowaniem octanu leuproreliny.

Najczęściej występujące działania niepożądane, w populacji w której badano bezpieczeństwo

stosowania produktu (Badanie CPH-101)

Działania niepożądane

Octan leuproreliny 3,75 mg n=71

Octan leuproreliny 11,25 mg

n=71

Jakiekolwiek działanie niepożądane

70 (98,6%)

69 (97,2%)

Uczucie goraca

51 (71,8%)

50 (70,4%)

Tępy ból głowy

30 (42,3%)

18(25,4%)

Zespół objawów przeziębienia

19(26,8%)

20 (28,2%)

Nudności

15(21,1%)

12(16 9%)

Zapalenie skóry

12(16,9%)

14(19,7%)

3ó!e głowy

12(16,9%)

12(16,9%)

Obfite pocenie się

12(16,9%)

9(12,7%)

Zawroty głowy

9(12,7%)

6 (8,5%)

Stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia

8(11,3%)

22 (31,0%)

Ból w miejscu wstrzyknięcia

8(11,3%)

9 (12,7%)

Gorączka

4 (5,6%)

8(11,3%)

W kluczowym badaniu klincznym porównującym octan leuproreliny w postaci zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu (11,25 mg) do chemioterapii CMF (cykiofosfamid, metotreksat i fluorouracyl) u pacjentek z rakiem piersi przed menopauzą i w okresie okołomenopauzalnym, u co najmniej 10% pacjentek w każdej z leczonych grup stwierdzono następujące działania niepożądane.

Najczęściej występujące działania niepożądane, w populacji w której badano bezpieczeństwo

stosowania produktu (Badanie B02/EC008)

Octan leuproreliny 11,25 mg n=294

CMF n=295

n

%

n

%

Jakiekolwiek działanie

287

97,6

294

99,7

niepożądane

Zwiększenie masy ciała

236

80,3

170

57,6

Nasilona potliwość

235

79,9

157

53,2

Uderzenia gorąca

249

84,7

130

44,1

Zmniejszenie sprawności fizycznej

115

39,1

22!

74,9

Nudności;

33

11,2

272

92,2

Zmniejszenie masy ciała

115

39,1

148

50,2

Uogólnione osłabienie

52

17,7

189

64,1

Zmniejszenie łaknienia

26

8,8

211

71,5

Wymioty

12

4,1

205

69,5

3óle głowy

85

28,9

94

31,9

Nerwowość

83

28,2

71

24,1

Zwiększenie łaknienia

98

33,3

43

14,6

Wahania nastroju

75

25,5

65

22,0

Łysienie

5

1,7

124

42,0

Bóle pleców

63

21,4

52

17,6

Bezsenność

64

21,8

51

17,3

Zawroty głowy

52

17,7

54

18,3

Utrata włosów

22

7,5

65

22,0

Biegunka

13

4,4

70

23,7

Bóle stawów

54

18,4

25

8,5

Depresja

42

14,3

36

12,2

Bóle szyi

44

15,0

26

8,8

Utrata łaknienia

3

1,0

65

22,0

Leukooenia

3

1,0

54

18,3

Ból stawów

37

12,6

19

6,4

Rumień

21

7,1

33

11,2

Zaoarc'a

15

5,1

34

11,5

Zapalenie pochwy

34

11,6

15

5,1

Zmiany gęstości mineralnej kości

W kontrolowanych badaniach klinicznych pacjentkom z endometriozą (6 miesięcy leczenia) lub mięśniakami macicy (3 miesiące leczenia) podawano octan ieuproreliny w postaci zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu (3,75 mg). Po 6 miesiącach u pacjentek z endometriozą, gęstość minera'na kości kręgosłupa mierzona metodą pomiaru absorpcji wiązek promieniowania rentgenowskiego o dwóch różnych energiach (ang. Dual Energy X-ray Absorpt:ometry - DEXA) uległa zmniejszeniu średnio o 3,9%, w porównaniu z wartością przed leczeniem. U pacjentek, które badano 6 lub 12

miesięcy po zakończeniu leczenia, różnica w stosunku do wartości przed leczeniem wynosiła około 2%. U pacjentek z mięśniakami macicy, którym podawano octan leuproreliny w postaci zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu (3,75 mg) przez 3 miesiące, wykazano zmniejszenie o około 2,7%, w porównaniu z wartościami wyjściowymi, gęstości mineralnej części gąbczastej kości kręgosłupa mierzonej metodą ilościowej radiografii cyfrowej (ang. Quantitative Digita! Radiography - QDR). Po 6 miesiącach od zaprzestania leczenia obserwowano tendencję do powrotu do wartości wyjściowych.

Zmiany w wynikach badań laboratoryjnych w czasie leczenia Enzymy wątrobowe

U 3% pacjentek z mięśniakami macicy, leczonych octanem leuproreliny w postaci zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu (3,75 mg) w okresie po zakończeniu leczenia aktywność aminotransferaz była co najmniej dwukrotnie wyższa od wartości wyjściowej i powyżej górne, granicy normy. Zwiększenie aktywności aminotransferaz, w żadnym przypadku, nie było związane z objawami klinicznymi.

Lipidy

Stężenie triglicerydów zwiększyło się powyżej górnej granicy normy u 12% pacjentek z endometriozą które otrzymywały octan leuproreliny w postaci zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu (3,75 mg) i u 32% otrzymujących octan leuproreliny w postaci zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu (11,25 mg).

U pacjentek z endometriozą i mięśniakami macicy, z prawidłowym stężeniem cholesterolu w okresie przed leczeniem, po zakończeniu leczenia stężenie cholestero u wzrosło średnio o 16 do 17 mg/100 ml u pacjentek z endometriozą oraz o 11 do 29 mg/100 ml u pacjentek z mięśniakami macicy. U pacjentek leczonych na endometriozę zwiększenie stężenia cholesterolu było znamienne statystycznie (p< 0,03).

W grupie pacjentek otrzymujących octan leuproreliny w postać, zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu (3,75 mg) stosunek LDL/HDL był niezmieniony w porównaniu z grupą kontrolną

Obserwacje po wprowadzeniu produktu do obrotu

Działania niepożądane obserwowane podczas stosowania tego lub innych produktów leczniczych zawierających octan leuproreliny w postaci do wstrzykiwań podano poniżej. Należy w tym miejscu podkreślić, że octan leuproreliny stosowany jest w wielu wskazaniach, dlatego też istnieje wiele populacji pacjentów stosujących ten produkt. W związku z tym niektórych z wymienionych niżej działań niepożądanych nie stwierdza się u wszystkich pacjentów, a dla większości z nich nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego.

Ogólnoustrojowe - powiększenie obwodu brzucha, osłabienie, dreszcze gorączka, ból uogólniony, bóle głowy, infekcje, stan zapalny, reakcje nadwrażliwości na światło, obrzęk (okolicy kości skroniowej), żółtaczka.

Układ sercowo-naczyniowy - ból dławicowy, bradykardia zaburzenia rytmu serca, zastoinowa niewydolność serca, zmiany w EKG/niedokrwienie, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze, szmery, zawał mięśnia sercowego, zapalenie żył, zator tętnicy płucnej, udar mózgu, omdlenia/krótkie okresy utraty świadomości, tachykardia, zakrzepica, przemijające niedokrwienie mózgu, żylaki.

Układ pokarmowy - zaparcia, biegunka, suchość w jamie ustnej, owrzodzenie dwunastnicy, trudności w połykaniu, krwawienie z przewodu pokarmowego zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaburzenia czynności wątroby, zwiększenie łaknienia, nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby, nudność1, wrzód trawienny, polipy odbytnicy, pragnienie, wymioty.

Układ wydzielania wewnętrznego - cukrzyca, powiększenie tarczycy.

Układ krwionośny i limfatyczny - niedokrwistość, wybroczyny, obrzęk limfatyczny, wydłużenie czasu protrombinowego, wydłużenie czasu kaolinowo-kefalinowego, zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie lub zwiększenie liczby białych krwinek.

Zaburzenia przemiany materii i odżywiania - zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi, zwiększenie stężenia wapnia i kreatyniny, odwodnienie, obrzęki, hiperlipidemia (całkowity cholesterol, cholesterol LDL, tri glicerydy), hiperfosfatemia, hipoglikemia, hipoproteinemia, zmniejszenie stężenia potasu, zwiększenie stężenia kwasu moczowego, zwiększenie stężenia bilirubiny.

Układ mięśniowo-szkieletowy - zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, dolegliwości stawowe, bóle stawowe, bóle mięśniowe, zwłóknienie narządów miednicy, złamania trzonów kręgów, porażenie, objawy podobne do zapalenia pochewki ścięgna.

Układ nerwowy - niepokój, urojenia, depresje, zawroty głowy o różnym nasileniu, niedoczulica, bezsenność, letarg, zwiększenie libido, uczucie pustki w głowie, zaburzenia pamięci, nagle zmiany nastroju, nerwowość, zaburzenia nerwowo-mięśniowe, zdrętwienie, parestezje, neuropatia obwodowa, zaburzenia snu, drgawki.

Układ oddechowy - kaszel, duszność, krwawienie z nosa, krwioplucie, zapalenie gardła, wysięk opłucnowy, szmer tarcia opłucnej, zapalenie płuc, zwłóknienie płuc, naciek płucny, zaburzenia oddechowe, obrzęk błony śluzowej zatok.

Skóra i jej przydatki - rak skóry/ucha, zapalenie skóry, suchość skóry, nadmierne owłosienie, łysienie, gałka histeryczna, przebarwienia skóry, świąd, wysypka skórna, zmiany chorobowe skóry, pokrzywka.

Narządy zmysłów - zaburzenia widzenia, niedowidzenie, niewyraźne widzenie, suchość oczu, zaburzenia słuchu, zaburzenia okulistyczne, zaburzenia smaku, dzwonienie i szumy uszne.

Układ moczowo-płciowy - skurcze pęcherza, ból sutków, tkliwość sutków, ginekomastia, krwiomocz, nietrzymanie moczu, zaburzenia miesiączkowania, w tym międzymiesiączkowe i ciąg e krwawienia z pochwy, obrzęk prąca i inne zaburzenia dotyczące prącia, ból gruczołu krokowego, zmiany zanikowe jąder, ból jąder, zmniejszenie wielkości jąder, zaburzenia oddawania moczu, częste oddawanie moczu, niedrożność dróg moczowych, infekcje dróg moczowych, nagłe parcie na mocz.

Zgłaszano pojedyncze przypadki reakcji anafilaktycznej.

Informowano o reakcjach w miejscu wstrzyknięcia, takich jak ból, odczyn zapalny, jałowy ropień, stwardnienie i krwiak.

Istnieją bardzo rzadkie doniesienia o myślach samobójczych ' próbach samobójstwa.

Tak jak w przypadku innych produktów leczniczych z tej grupy, informowano o bardzo rzadkich przypadkach krwotoku do przysadki po rozpoczęciu podawania produktu leczniczego pacjentom z gruczolakiem przysadki.

Lucrin Depot - ciąża i karmienie piersią

Ciąża.

Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży (patrz punkt 4.3).

Octan leuproreliny podawany samicom królików w 6 dniu ciąży w dawkach wynoszących 0,00024, 0,0024 i 0,024 mg/kg mc. (1/600 do 1/6 dawki stosowanej u ludzi) powodował proporcjonalne do dawki zwiększenie występowania poważnych wad rozwojowych u płodów. Podobne badania prowadzone na samicach szczurów nie wykazały zwiększenia występowania wad rozwojowych u płodów. Stwierdzono zwiększenie śmiertelności płodów i zmniejszenie masy ciała płodów w wyniku stosowania octanu leuproreliny w dwóch większych dawkach u królików i w największej dawce u szczurów. Wpływ na śmiertelność płodów jest wynikiem zmian w stężeniach hormonów wywołanych przez octan leuproreliny. Możliwe jest zatem wystąpienie samoistnego poronienia, w przypadku stosowania octanu leuproreliny u kobiety w ciąży.

Laktacja.

Nie wiadomo, czy octan leuproreliny przenika do mleka ludzkiego. Należy zatem zachować szczególną ostrożność stosując produkt leczniczy u kobiet karmiących piersią.

Lucrin Depot - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Leuprorelini acetas

  Dostępne opakowania
  Lucrin Depot

  Lucrin Depot

  mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań - 3 zest. - 3,75 mg
  ABBVIE POLSKA SP. Z O.O.
  Lucrin Depot

  Lucrin Depot

  mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań - 1 amp.-strz. - 0,03 g
  ABBVIE POLSKA SP. Z O.O.
  Lucrin Depot

  Lucrin Depot

  mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań - 2 amp.-strz. - 0,03 g
  ABBVIE POLSKA SP. Z O.O.
  Lucrin Depot

  Lucrin Depot

  mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań - 1 zest. - 3,75 mg
  ABBVIE POLSKA SP. Z O.O.
  301,54 zł
  Lucrin Depot

  Lucrin Depot

  mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań - 1 zest. - 11,25 mg
  ABBVIE POLSKA SP. Z O.O.
  882,99 zł
  Powiązane artykuły
  Newsy

  Nowa lista leków refundowanych. Nie ma na niej Olaparybu

  Nowa lista leków refundowanych. Nie ma na niej Olaparybu

  Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę leków refundowanych, która będzie obowiązywała od 1 marca 2021 roku. Niestety wiele środków nie uzyskało dofinansowania, w tym Olaparyb, popularny lek stosowany w leczeniu raka jajnika, co wywołało zaskoczenie i...

  Rak płuc - objawy, leczenie, rokowania

  Petycja w sprawie pilnej refundacji leków dla chorych na raka płuca

  Petycja w sprawie pilnej refundacji leków dla chorych na raka płuca

  Rak jest chorobą wdzierającą się we wszystkie sfery życia Pacjenta od relacji rodzinnych, po te zawodowe. Dodatkowo, niestety często wiąże się z bezsilnością związaną z faktem, że najbardziej optymalne dla Pacjenta leczenie jest w Polsce niedostępne,...

  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych - 1 września 2015 r.

  Nowa lista leków refundowanych - 1 września 2015 r.

  Znany jest już projekt najnowszej listy refundacyjnej, który zacznie obowiązywać od 1 września bieżącego roku. Grupę leków objętych dopłatami wzbogacono o 76 produktów. Nie wszystkie wiadomości sa jednak dobre. Na skutek zmian część leków stanie się droższa...

  Rak jajnika - objawy, leczenie

  Kora: hańba, że to jest lek nierefundowany (WIDEO)

  Kora: hańba, że to jest lek nierefundowany (WIDEO)

  Kora, a właściwie Olga Jackowska to artystka niezwykle popularna kojarząca się nam z grupą Maanam. W 2014 roku Polskę obiegła informacja, że artystka ma raka jajników. Potwierdziła to na swoim Facebooku, kierując się z prośbą o pomoc do swoich fanów...

  Newsy - leki i suplementy

  89 nowych leków na liście leków refundowanych

  89 nowych leków na liście leków refundowanych

  Opublikowano zaktualizowaną listę leków refundowanych. Są zarówno zadowoleni, jak i krytycy postanowień. Lista bogatsza jest o 89 leków. Na nowej liście znajdują się między innymi leki na stwardnienie rozsiane, preparaty dla dzieci chorych na hemofilię...

  Newsy

  Valcyte - lek dla dzieci po przeszczepach będzie refundowany

  Valcyte - lek dla dzieci po przeszczepach będzie refundowany

  Resort zdrowia opublikował projekt listy leków refundowanych, która będzie obowiązywała od września. Na liście znalazł się lek dla dzieci po przeszczepach. Niższa cena Valcyte to lek przeciwwirusowy stosowany po przeszczepie wielonarządowym. Projekt...

  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych

  Nowa lista leków refundowanych

  Nowa lista leków refundowanych weszła w życie z opóźnieniem, przez co aptekarze mieli poważny problem z wprowadzeniem na czas nowych cen leków. W konsekwencji zapanował chaos - w niektórych aptekach wciąż obowiązują stare ceny, a inne trzeba było zamknąć...