Lomir SRO

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde
Dawka
5 mg
Ilość
30 kaps.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: NOVARTIS PHARMA GMBH

Lomir SRO - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Cytrusy

Mimo dużej zawartości cennej witaminy C, cytrusy nie powinny być spożywane jednocześnie z przyjmowaniem leków, zawierają bowiem furanokumaryny. Szczególnie bogaty w nie jest grejpfrut oraz czerwone gorzkie pomarańcze, z których przygotowuje się dżemy. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z cytrusami.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Lomir SRO - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Lomir SRO - opis

LOMIR SRO jest wskazany w leczeniu nadciśnienienia tętniczego.

Lomir SRO - skład

Każda kapsułka zawiera 5 mg izradypiny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Lomir SRO - dawkowanie

Zalecana dawka w leczeniu nadcisnienia tętniczego w stopniu od łagodnego do umiarkowanego wynosi jedną kapsułkę o mocy 5 mg raz na dobę.

Kapsułki należy połykać w całości.

Jeżeli stosowanie 5 mg na dobę przez co najmniej 4 tygodnie nie jest wystarczająco skuteczne, zaleca się dodatkowe podanie innego leku obniżającego ciśnienie (leki moczopędne z grupy tiazydów, inhibitory ACE, beta-adrenolityki).

LOMIR SRO może także być dodawany do stosowanych już leków przeciwnadciśnieniowych.

W przypadku jednoczesnego stosowania z cymetydyną, należy zmniejszyć dawkę o 50% (patrz punkt

4. 5).

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek U pacjentów w podeszłym wieku i u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek zaleca się dawkę początkową 2,5 mg 1 raz na dobę. Można także rozważyć inne metody leczenia.

Stosowanie u dzieci

Nie przeprowadzono odpowiednich badań klinicznych dotyczących stosowania antagonistów wapnia u dzieci. Chociaż są dostępne ograniczone retrospektywne dane dotyczące populacji pediatrycznej, nie zaleca się stosowania produktu leczniczego LOMIR SRO u tej grupy pacjentów.

Lomir SRO - środki ostrożności

Zaleca się indywidualne dostosowanie dawki produktu leczniczego LOMIR SRO w przypadku pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Zaleca się ostrożne dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca.

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z potwierdzeniem lub istotnym podejrzeniem zespołu chorego węzła zatokowego, którzy nie mają wszczepionego rozrusznika. Zaleca się ostrożność podczas leczenia pacjentów z niskim ciśnieniem skurczowym.

Zaleca się najwyższą ostrożność podczas stosowania pochodnych dihydropirydyny u pacjentów z poważnym zwężeniem aorty lub małą rezerwą sercową.

Może wystąpić dusznica bolesna, głównie u pacjentów z wcześniej istniejącymi zaburzeniami tętnic wieńcowych. U pacjentów z wcześniej istniejącą dusznicą bolesną częstość, czas trwania i ciężkość napadów dusznicy może ulec zwiększeniu na początku leczenia lub przez nagłe zwiększenie dawki leku.

Należy przerwać stosowanie w przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości na lek.

Należy unikać jednoczesnego stosowania z ryfampicyną lub innymi produktami leczniczymi indukującymi enzymy (patrz punkt 4.5).

Lomir SRO - przedawkowanie

Objawy: Doświadczenie dotyczące przedawkowania produktu leczniczego LOMIR SRO jest ograniczone. Dostępne dane wskazują, że wynikiem przedawkowania może być znaczne i długotrwałe obniżenie ciśnienia krwi, wymagające wspomagania układu krążenia (np. dożylnego podania płynów lub środków zwiększających objętość osocza) z monitorowaniem czynności układu krążenia i układu oddechowego oraz objętości krwi krążącej.

Leczenie: Podanie leków kurczących naczynia krwionośne może być korzystne pod warukiem, że ich stosowanie nie jest przeciwwskazane. Można także podać dożylnie sole wapnia.

Lomir SRO - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, na innych antagonistów wapnia pochodnych dihydropirydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Tak jak w przypadku innych antagonistów wapnia pochodnych dihydropirydyny, produktu LOMIR SRO nie należy stosować u pacjentów:

- ze wstrząsem kardiogennym;

- z niestabilną dusznicą bolesną;

- podczas lub w ciągu miesiąca od zawału mięśnia sercowego.

Lomir SRO - działania niepożądane

Większość działań niepożądanych zaobserwowanych w badaniach klinicznych miało przebieg łagodny; zazwyczaj były one zależne od dawki i związane z działaniem rozszerzającym naczynia - zawroty głowy, bóle głowy, nagłe zaczerwienienia twarzy, tachykardia, kołatanie serca i obrzęki obwodowe pochodzenia pozasercowego (wynikające raczej z miejscowego rozszerzenia tętnic niż zatrzymywania płynów. Tendencja ta zanika bądź zmniejsza się w miarę kontynuacji leczenia.

Działania niepożądane stwierdzone w badaniach klinicznych (występujące częściej po zastosowaniu izradypiny niż placebo) i zebrane ze zgłoszeń spontanicznych są zamieszczone poniżej, zgodnie z klasyfikacją układowo-narządową. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Częstość występowania została sklasyfikowana następująco:

Bardzo często (≥1/10)

Często (≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100)

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000) łącznie z pojedynczymi przypadkami

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko Małopłytkowość, leukopenia, niedokrwistość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadko

Zaburzenia psychiczne

Anoreksja, zmniejszenie apetytu

Bardzo rzadko

Depresja, lęk, nerwowość

Nieznana

Zaburzenia układu nerwowego

Bezsenność

Bardzo często

Bóle głowy

Często

Zawroty głowy

Bardzo rzadko

Niedoczulica, parestezje, senność

Nieznana

Zaburzenia oka

Przejściowy napad niedokrwienny

Bardzo rzadko

Zaburzenia serca

Zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie

Często

Tachykardia, kołatanie serca

Bardzo rzadko

Komorowe zaburzenia rytmu, zawał mięśnia sercowego, niewydolność serca, dusznica bolesna, migotanie przedsionków, bradykardia

Nieznana

Zaburzenia naczyniowe

Omdlenie

Bardzo często

Nagłe zaczerwienienie twarzy, obrzęk obwodowy

Niezbyt często

Niedociśnienie

Nieznana

Udar

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często Duszność

Bardzo rzadko Kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Często Dyskomfort w jamie brzusznej

Bardzo rzadko Wymioty, nudności, rozrost dziąseł

Nieznana Suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaparcie, biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko Zwiększenie wartości wyników badań czynnościowych wątroby, zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często Wysypka Bardzo rzadko Skórne reakcje alergiczne, świąd, nadmierne pocenie się, reakcje anafilaktyczne i obrzęk naczynioruchowy, nadwrażliwość na światło

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo rzadko Bóle stawów, bóle pleców, kurcze mięśni, bóle kończyn Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często Wielomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo rzadko Zaburzenia erekcji, ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Nadmierne zmęczenie, złe samopoczucie

Bardzo rzadko

Osłabienie

Nieznana

Badania diagnostyczne

Ospałość, ból w klatce piersiowej

Niezbyt często

Zwiększenie masy ciała

Lomir SRO - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Dane uzyskane z ograniczonej liczby kobiet ciężarnych stosujących izradypinę w III trymestrze ciąży wskazują na brak działań niepożądanych wpływających na przebieg ciąży lub stan płodu. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka (płodu), przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3) w dawkach istotnych terapeutycznie.

Doustne podawanie produktu leczniczego LOMIR SRO w trzecim trymestrze ciąży nie było związane ze zmianą częstości akcji serca u płodu czy maciczno-łożyskowego przepływu krwi, a działanie tokolityczne wydaje się słabe.

Jednakże doświadczenie w stosowaniu produktu leczniczego LOMIR SRO u kobiet w ciąży nie jest na tyle wystarczające, aby usprawiedliwić jego zastosowanie u kobiet w ciąży, chyba że spodziewana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla dziecka.

Karmienie piersią

Dane dotyczące zastosowania produktu leczniczego Lomir SRO u kobiet karmiących piersią są ograniczone. W wyniku badań na szczurach stwierdzono, że niewielka ilość izradypiny przenika do mleka kobiet karmiących. Choć badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu i działań niepożądanych po zastosowaniu izradypiny w okresie laktacji, nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku u karmionych piersią niemowląt. Kobiety leczone produktem leczniczym LOMIR SRO nie powinny karmić piersią.

Lomir SRO - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Podobnie jak inne leki z grupy antagonistów wapnia, przyjmowanie produktu leczniczego Lomir SRO może wywołać działania niepożądane, takie jak omdlenie, zawroty głowy, niedociśnienie, zaburzenia widzenia i niewyraźne widzenie. Pacjenci, u których wystąpią te objawy, nie powinni prowadzić pojazdów, obsługiwać urządzeń mechanicznych ani podejmować działań wymagających zachowania czujności.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Isradipinum

  Dostępne opakowania
  Lomir SRO

  Lomir SRO

  kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde - 30 kaps. - 5 mg
  NOVARTIS PHARMA GMBH
  Powiązane artykuły
  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leki przeciwzakrzepowe Warunkiem prawidłowego krążenia krwi w układzie sercowo-naczyniowym jest jej płynny przepływ. Jakiekolwiek utrudnienia na drodze krwi - takie jak powstawanie skrzeplin i zakrzepów - może być przyczyną powikłań groźnych dla zdrowia,...

  Leki i suplementy

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Od kilki dni GIF wycofuje kolejne serie leków na nadciśnienie zawierające substancję czynną walsartan. Co mają zrobić osoby, które mają w swojej apteczce wycofane leki? Zanieczyszczenie substancji czynnej Przyczyną wycofania kolejnych serii leków na...

  Leki i suplementy

  Leki generyczne a leki oryginalne

  Leki generyczne a leki oryginalne

  Dla wielu pacjentów leki generyczne są doskonałym rozwiązaniem, gdyż są to tańsze odpowiedniki oryginalnych farmaceutyków. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze zmiana leku referencyjnego na generyk jest bezpieczna... Czym są leki generyczne? Leki...

  Leki i suplementy

  Kolejne leki na nadciśnienie wycofane

  Kolejne leki na nadciśnienie wycofane

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu ze sprzedaży na terenie całego kraju dwóch leków na nadciśnienie. Informacja dotyczy: Apo-Lozart 50 mg, Apo-Lozart 100 mg oraz Loreblok 50 mg, Loreblok HCT 50 mg + 12,5 mg. Przyczyny wycofania...

  Leki i suplementy

  Kolejne wycofania leków na nadciśnienie. Nie tylko w Polsce

  Kolejne wycofania leków na nadciśnienie. Nie tylko w Polsce

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu kolejnych serii leków Co-Bespres i Bespres. Tym razem chodzi o serie leków sprowadzane z Portugalii. Globalne wycofanie GIF uzasadnia swoją decyzję otrzymaniem informacji w systemie...

  Leki i suplementy

  Wycofanie leków na nadciśnienie. Kolejne serie znikają z aptek

  Wycofanie leków na nadciśnienie. Kolejne serie znikają z aptek

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje kolejne partie leków na nadciśnienie. Tym razem z aptek znikają serie leków Valsartan i Valsargen. Podmiot opdowiedzialny za te leki to Mylan S.A.S. i Mylan Healthcare Sp. z o.o. Kolejne wycofanie Główny Inspektorat...

  Udar - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, profilaktyka

  Nowy lek przeciwzakrzepowy w profilaktyce udaru mózgu

  Na udar mózgu najbardziej narażone są osoby z migotaniem przedsionków. To właśnie dla nich przeznaczony jest nowy lek przeciwzakrzepowy, którego dotyczą wyniki badań przedstawione ostatnio na kongresie American Heart Association w Chicago. Leczenie...