Lisvy

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
system transdermalny,plaster
Dawka
(0,06mg+0,013mg)/24h
Ilość
3 szt.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: GEDEON RICHTER PLC.

Pytania do farmaceuty

Lisvy - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Lisvy - opis

Antykoncepcja hormonalna u kobiet.

Produkt leczniczy Lisvy jest przeznaczony do stosowania u kobiet w wieku rozrodczym. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu leczniczego określono w grupie kobiet w wieku od 18 do 45 lat.

Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Lisvy powinna zostać podjęta na podstawie indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu leczniczego Lisvy, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Lisvy - skład

Każdy system transdermalny, plaster, o powierzchni 11 cm 2 zawiera 2,10 mg gestodenu i 550 mikrogramów etynyloestradiolu.

Każdy system transdermalny, plaster w ciągu 24 godzin uwalnia 60 mikrogramów gestodenu 
i 13 mikrogramów etynyloestradiolu (co odpowiada 20 mikrogramom dawki doustnej).

Lisvy - dawkowanie

Dawkowanie

Produkt leczniczy Lisvy stosuje sie w 28‑dniowym (4‑tygodniowym) cyklu:

Przez trzy kolejne tygodnie (21 dni) raz na tydzień usuwa się zużyty i nakleja nowy plaster. W czwartym tygodniu nie nakleja się plastra. W tym czasie powinno wystąpić przypominające miesiączkę krwawienie z odstawienia. Tydzień po usunięciu ostatniego plastra rozpoczyna się kolejny, 4‑tygodniowy cykl, poprzez nałożenie nowego plastra (w tym samym dniu tygodnia co poprzednio - „Dzień zmiany plastra”), bez względu na to, czy krwawienie z odstawienia trwa nadal, czy też zakończyło się. W przypadku, gdy krwawienie z odstawienia nie wystąpiło, patrz "Ograniczona kontrola cyklu". Szczegółowe instrukcje, kiedy naklejać lub usunąć plaster, patrz "Dzień zmiany plastra" w punkcie „Jak stosować produkt leczniczy Lisvy”.

Kiedy rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Lisvy po raz pierwszy

· Jeżeli wcześniej (w poprzednim miesiącu) nie stosowano hormonalnych środków antykoncepcyjnych

Plaster należy nakleić w pierwszym dniu cyklu miesiączkowego kobiety (tj. w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). Dopuszcza się rozpoczęcie stosowania produktu pomiędzy 2 a 5 dniem, jednak w pierwszym cyklu konieczne jest stosowanie mechanicznej metody antykoncepcji przez 7 dni od naklejenia pierwszego plastra.

· Jeżeli wcześniej stosowano złożony hormonalny środek antykoncepcyjny (złożony, doustny środek antykoncepcyjny, pierścień dopochwowy lub inny system transdermalny, plaster)

Plaster należy nakleić najlepiej w pierwszym dniu po przyjęciu ostatniej, zawierającej hormony tabletki antykoncepcyjnej, lecz nie później, niż w dniu następującym po przerwie w zażywaniu tabletek lub po okresie zażywania tabletek nie zawierających hormonów.

Przy zmianie z pierścienia dopochwowego lub innego systemu transdermalnego, plastra, kobieta powinna nakleić plaster najlepiej w dniu usunięcia ostatniego pierścienia lub plastra w danym cyklu, lecz nie później niż w dniu, w którym przypadałoby zastosowanie kolejnego pierścienia lub plastra.

· Jeżeli w poprzednim cyklu stosowano produkty antykoncepcyjne zawierające wyłącznie progestagen (tabletki zawierające wyłącznie progestagen (minipigułki), iniekcje, implanty) lub system terapeutyczny domaciczny uwalniający progestagen

Zmiany z minipigułek na produkt leczniczy Lisvy, można dokonać w dowolnym dniu (w przypadku implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego – w dniu jego usunięcia, a w przypadku preparatów w postaci wstrzyknięć – w dniu, w którym przypadałoby następne wstrzyknięcie). W każdym z tych przypadków należy kobiecie doradzić stosowanie mechanicznej metody antykoncepcji przez pierwszych 7 dni od naklejenia pierwszego plastra.

· Po przerwaniu ciąży w pierwszym trymestrze

Można od razu rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Lisvy. W takim przypadku nie ma konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcji.

· Po porodzie lub po przerwaniu ciąży w drugim trymestrze

Należy zalecić rozpoczęcie stosowania produktu pomiędzy 21 a 28 dniem po porodzie lub aborcji w drugim trymestrze. W przypadku rozpoczęcia stosowania plastrów później, należy zalecić stosowanie dodatkowej, mechanicznej metody antykoncepcji przez 7 dni od naklejenia pierwszego plastra. Jeżeli jednak doszło już do stosunku płciowego, przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego Lisvy należy wykluczyć ciążę lub należy poczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.

Jak stosować produkt leczniczy Lisvy

Produkt leczniczy Lisvy stosuje się w 28‑dniowym (4‑tygodniowym) cyklu (1 plaster na tydzień przez 3 kolejne tygodnie, po których następuje 7‑dniowa przerwa, w której nie nakleja się plastra). W danym czasie można mieć naklejony tylko jeden plaster. Każdy kolejny cykl rozpoczyna się natychmiast po 7-dniowej przerwie bez plastra, bez względu na to, czy krwawienie z odstawienia trwa nadal czy też zakończyło się.

· Dzień zmiany plastra

Każdy następny plaster należy naklejać tego samego dnia tygodnia. Jest to tak zwany „Dzień zmiany plastra”. Na przykład, jeżeli pierwszy plaster został naklejony w niedzielę, wszystkie następne plastry powinny być naklejane w niedzielę. W danym czasie można mieć naklejony tylko jeden plaster.

Pierwszy plaster  Dzień 1: naklejenie pierwszego plastra (kobiety rozpoczynające stosowanie produktu leczniczego Lisvy, patrz punkt ”Kiedy rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Lisvy”)

Drugi plaster  Dzień 8: usunięcie pierwszego plastra i bezzwłoczne naklejenie drugiego plastra

Trzeci plaster  Dzień 15: usunięcie drugiego plastra i bezzwłoczne naklejenie trzeciego plastra

Bez plastra  Dzień 22: usunięcie trzeciego plastra (bez naklejania plastra od 22. do 28. dnia)

Plaster należy usuwać tego samego dnia tygodnia („Dzień zmiany plastra”). Zmianę plastra można przeprowadzić o dowolnej porze w wyznaczonym „Dniu zmiany plastra”. Kolejne cykle rozpoczynają się tego samego „Dnia zmiany plastra”, po 7 dniach przerwy, w której nie nakleja się plastra (Dni 22.‑28.).

· Dni bez naklejania plastra

Od 22. (po usunięciu trzeciego plastra) do 28. dnia (Tydzień 4.) nie nakleja się plastra.

W żadnym wypadku nie wolno dopuścić, aby przerwa w której nie nakleja się plastra była dłuższa niż 7 dni.

W przypadku, gdy przerwa w której nie nakleja się plastra jest dłuższa niż 7 dni, KOBIETA MOŻE NIE BYĆ CHRONIONA PRZED ZAJŚCIEM W CIĄŻĘ. Możliwie szybko, gdy tylko kobieta zauważy, że opóźniła rozpoczęcie nowego cyklu, należy rozpocząć nowy cykl poprzez naklejenie nowego plastra, a przez 7 kolejnych dni należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji, taką jak prezerwatywa, środki plemnikobójcze, diafragma. Tak jak w przypadku wszystkich złożonych, doustnych środków antykoncepcyjnych, ryzyko wystąpienia jajeczkowania zwiększa się z każdym dniem wykraczającym poza zalecaną przerwę w stosowaniu produktu leczniczego.

Gdyby doszło do stosunku płciowego w czasie przedłużonej przerwy w stosowaniu plastra, należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę.

Patrz również „Postępowanie w przypadku odklejenia się, zgubienia lub opóźnienia wymiany plastra”.

Sposób podawania

Droga podania: podanie przezskórne

Gdzie naklejać plaster

Plaster naklejać można jedynie na którąś z wymienionych części ciała: brzuch, pośladki, górna zewnętrzna część ramienia.

Należy unikać umieszczania plastra na obszarach skóry, gdzie mógłby ulec zerwaniu (np. w okolicy przylegania ubrania).

Plaster należy naklejać na czystą, suchą, nieuszkodzoną, zdrową i nieowłosioną skórę.

Produktu leczniczego Lisvy nie należy umieszczać w miejscach, gdzie skóra jest natłuszczona, zaczerwieniona, podrażniona, przecięta lub w inny sposób uszkodzona.

Plastrów nie należy umieszczać na piersiach.

Na obszarach skóry, na których nakleja się lub będzie naklejało się w najbliższym czasie produkt leczniczy Lisvy, nie należy nakładać makijażu, kremów, balsamów, pudrów ani żadnych innych środków kosmetycznych lub leków działających miejscowo, aby zapobiec ich oddziaływaniu na właściwości klejące plastra Lisvy.

Należy zmieniać miejsce naklejenia kolejnych plastrów. Można wybrać inny obszar skóry w tej samej części ciała. Na przykład, można zmienić miejsce naklejenia plastra z lewej na prawą stronę brzucha, z lewego na prawy pośladek, lub na wyżej położoną część ramienia.

Kobieta może również w każdym tygodniu nakładać plaster na inną część ciała (na przykład, w pierwszym tygodniu górna, zewnętrzna część ramienia, w kolejnym okolica brzucha).

Kobieta powinna sprawdzać codziennie czy plaster prawidłowo przylega.

Uwaga

· W danym czasie można mieć naklejony tylko jeden plaster.

· Jeżeli plaster jest właściwie przyklejony, kobieta może się normalnie kąpać lub brać prysznic.

· Przezroczysty plaster jest odporny na działanie promieniowania UV i światła słonecznego, dlatego może być wystawiony na działanie promieni słonecznych i nie ma konieczności zasłaniania go.

Postępowanie w razie wystąpienia podrażnienia skóry

W przypadku, gdyby zastosowanie plastra powodowało podrażnienie skóry w okolicy jego naklejenia, można zdjąć plaster i nakleić nowy plaster w innym miejscu. Nowy plaster należy używać do następnego „Dnia zmiany plastra”.

Przygotowanie plastra do naklejenia

Produkt leczniczy Lisvy dostarczany jest w pudełku, które zawiera: ulotkę dla pacjenta oraz 3, 9 lub 18 zafoliowanych saszetek, z których każda zawiera jeden system transdermalny, plaster Lisvy.

Okrągły, przezroczysty plaster:

Powierzchnię klejącą plastra pokrywa dwuczęściowa, kwadratowa, przezroczysta, błyszcząca folia ochronna. Zabezpiecza ona powierzchnię klejącą, która zawiera składniki czynne plastra. Zapewnia również, aby powierzchnia zachowała swoje właściwości klejące do momentu naklejenia plastra.

Na drugiej stronie plastra znajduje się mlecznobiała, kwadratowa osłonka, która ma za zadanie chronić przed przylgnięciem plastra do saszetki.

Należy oderwać palcami górną krawędź saszetki. W tym celu pomocne będą nacięcia na saszetce.

Nie używać nożyczek ani nie ciąć, nie niszczyć lub nie dzielić plastra w jakikolwiek sposób, ponieważ może to zmniejszyć ochronę antykoncepcyjną.

Okrągły plaster antykoncepcyjny umieszczony jest pomiędzy dwuczęściową, kwadratową, przezroczystą, błyszczącą folią ochronną a mlecznobiałą kwadratową osłonką. Ważne jest, aby z saszetki wydobyć plaster razem z przezroczystą folią ochronną jak i z mlecznobiałą osłonką. Saszetki nie należy wyrzucać. Należy ją zachować aby potem móc umieścić w niej zużyty plaster.

Plaster należy nakleić natychmiast po otwarciu saszetki, zgodnie z instrukcją:

Najpierw należy usunąć jednoczęściową, kwadratową, mlecznobiałą osłonkę z górnej powierzchni plastra.

Po zdjęciu mlecznobiałej, kwadratowej osłonki, która zabezpiecza plaster przed przylgnięciem do saszetki, osłonkę należy wyrzucić.

Następnie, należy usunąć połowę dwuczęściowej, kwadratowej, przezroczystej, błyszczącej folii ochronnej, która zabezpiecza dolną (klejącą) powierzchnię okrągłego, przezroczystego plastra. Należy unikać dotykania klejącej powierzchni plastra tak, aby zachowała właściwości klejące (klejąca powierzchnia plastra zawiera substancje czynne).

Przytrzymując krawędź plastra, która wciąż jest pokryta drugą połową folii zabezpieczającej, plaster należy przyłożyć do skóry w miejscu gdzie zostanie naklejony.

Po lekkim przyklejeniu połowy plastra w miejscu docelowym, należy usunąć drugą połowę folii zabezpieczającej.

Należy mocno docisnąć plaster dłonią przez 30 sekund i upewnić się, że krawędzie plastra dobrze przylegają.

Uwaga: nie należy wyrzucać saszetki, ponieważ będzie potrzebna aby umieścić w niej zużyty plaster.

 

Postępowanie w przypadku odklejenia się, zgubienia lub opóźnienia wymiany plastra

Postępowanie w przypadku niewłaściwego użycia plastrów opiera się na następującej zasadzie:

Co najmniej 7 kolejnych dni właściwego stosowania plastra jest konieczne do odpowiedniego zahamowania osi przysadka‑podwzgórze‑jajniki, co stanowi podstawę działania antykoncepcyjnego.

· Gdy plaster ulegnie częściowemu lub całkowitemu odklejeniu:

przez czas krótszy niż jeden dzień (do 24 godzin):

Należy postarać się ponownie nakleić plaster w tym samym miejscu lub bezzwłocznie zastąpić go nowym plastrem. Nie ma konieczności stosowania dodatkowej zabezpieczającej metody antykoncepcji. „Dzień zmiany plastra” pozostanie bez zmian.

przez czas dłuższy niż jeden dzień (24 godziny lub dłużej),
lub jeśli nie ma pewności, jak długo plaster był odklejony:

KOBIETA MOŻE NIE BYĆ CHRONIONA PRZED ZAJŚCIEM W CIĄŻĘ. Należy przerwać aktualny cykl antykoncepcyjny i natychmiast rozpocząć nowy cykl, naklejając nowy plaster. Jest więc nowy „Dzień 1.” i nowy „Dzień zmiany plastra”. Przez pierwszy tydzień nowego cyklu konieczne jest stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji, takiej jak prezerwatywa, środki plemnikobójcze lub diafragma.

Plastra nie należy naklejać ponownie, jeżeli jego powierzchnia nie jest już lepka, jeżeli skleił się lub przykleił do innej powierzchni, jeżeli przykleił się do niego inny materiał lub jeśli uprzednio nie przylegał wystarczająco mocno lub odpadł. Jeżeli plaster nie może być ponownie naklejony, należy bezzwłocznie nakleić nowy plaster. Nie należy używać dodatkowych substancji klejących ani owijać plastrów w celu ich przytrzymania w miejscu naklejenia.

· Gdy kobieta zapomni zmienić plaster

na początku cyklu stosowania plastra (Tydzień 1. (Dzień 1.)):

KOBIETA MOŻE NIE BYĆ CHRONIONA PRZED ZAJŚCIEM W CIĄŻĘ. Zaraz po uświadomieniu sobie pominięcia należy przykleić pierwszy plaster nowego cyklu. Jest więc nowy „Dzień zmiany plastra” i nowy „ Dzień 1”. Przez pierwszy tydzień nowego cyklu konieczne jest stosowanie dodatkowej zabezpieczającej metody antykoncepcji, takiej jak prezerwatywa, środki plemnikobójcze lub krążek domaciczny.

w środku cyklu stosowania plastra (Tydzień 2. (Dzień 8.) lub Tydzień 3. (Dzień 15.)):

opóźnienie o jeden lub dwa dni (do 48 godzin) ,
należy bezzwłocznie nakleić nowy plaster. Następny plaster należy nakleić w zwykłym „Dniu zmiany plastra”. Nie ma konieczności stosowania dodatkowej zabezpieczającej metody antykoncepcji.

opóźnienie o ponad dwa dni (48 godzin lub dłużej),
KOBIETA MOŻE NIE BYĆ CHRONIONA PRZED ZAJŚCIEM W CIĄŻĘ. Należy przerwać aktualny cykl antykoncepcyjny i natychmiast rozpocząć nowy czterotygodniowy cykl, naklejając nowy plaster. Jest więc nowy „Dzień 1 i nowy „Dzień zmiany plastra””. Przez pierwszy tydzień konieczne jest stosowanie dodatkowej zabezpieczającej metody antykoncepcji.

przy końcu cyklu stosowania plastra (Tydzień 4. (Dzień 22.)):

Jeżeli kobieta zapomni usunąć plaster w 22 dniu, powinna usunąć go możliwie szybko, jak tylko sobie o tym przypomni (nie później niż w dniu 28.). Należy rozpocząć następny cykl naklejając nowy plaster, nie później niż w zwykłym „Dniu zmiany plastra”, który jest następnym dniem po dniu 28. Nie ma konieczności stosowania dodatkowej, zabezpieczającej metody antykoncepcji.

· Konsekwencje wynikające z odklejenia, zgubienia lub opóźnienia wymiany plastra oraz sposób postępowania:

Konsekwencje wynikające z odklejenia, zgubienia lub pominięcia wymiany plastra oraz jak należy postępować:

Odklejone plastry a

Ramy czasowe

Wpływ na skuteczność antykoncepcyjną a

Sposób postępowania a

Odklejony plaster

<  24 godzin

Zapewniona skuteczność antykoncepcyjna

- Należy natychmiast nakleić nowy plaster.

- Nie ma konieczności stosowania dodatkowej, zabezpieczającej metody antykoncepcji.

- „Dzień zmiany plastra” pozostaje bez zmian.

>  24 godzin

Zmniejszona skuteczność antykoncepcyjna

- Należy bezzwłocznie rozpocząć nowy czterotygodniowy cykl, naklejając nowy plaster.

- Przez kolejnych 7 dni konieczne jest stosowanie dodatkowej, zabezpieczającej metody antykoncepcji b .

- Należy odnotować nowy „Dzień zmiany plastra”.

Plastry nie wymienione na czas a

Ramy czasowe

Wpływ na skuteczność antykoncepcyjną a

Sposób postępowania a

Pierwszy plaster
(Tydzień 1., Dzień 1.)
nie naklejony na czas

Przerwa w stosowaniu plastra d >  7 dni

Zmniejszona skuteczność antykoncepcyjna

- Należy bezzwłocznie rozpocząć nowy czterotygodniowy cykl, naklejając nowy plaster.

- Przez kolejnych 7 dni konieczne jest stosowanie dodatkowej, zabezpieczającej metody antykoncepcji b .

- Należy odnotować nowy „Dzień zmiany plastra”.

Pierwszy lub drugi plaster
(Tydzień 1./2. lub 2./3.)
nie wymieniony na czas

<  48 godzin

Zapewniona skuteczność antykoncepcyjna

- Należy natychmiast nakleić nowy plaster.

- Nie ma konieczności stosowania dodatkowej, zabezpieczającej metody antykoncepcji.

- „Dzień zmiany plastra” pozostaje bez zmian.

>  48 godzin

Zmniejszona skuteczność antykoncepcyjna

- Należy bezzwłocznie rozpocząć nowy czterotygodniowy cykl, naklejając nowy plaster.

- Przez kolejnych 7 dni konieczne jest stosowanie dodatkowej zabezpieczającej metody antykoncepcji b .

- Należy odnotować nowy „Dzień zmiany plastra”.

Trzeci plaster
(Tydzień 3./4.)
nie usunięty na czas

 

Zapewniona skuteczność antykoncepcyjna c

- Usunąć plaster

- Następny czterotygodniowy cykl należy rozpocząć w normalnie przypadającym „Dniu zmiany plastra”.

· a Dotyczy każdego cyklu

· b Dodatkowa zabezpieczająca metoda antykoncepcji to jakakolwiek niehormonalna metoda antykoncepcji, z wyjątkiem metody kalendarzowej i termicznej.

· c Pod warunkiem, że trzeci plaster został wymieniony na nowy nie później niż w planowanym Dniu 1. nowego cyklu antykoncepcyjnego.

· d Czas. jaki upłynął od usunięcia ostatniego plastra w poprzednim cyklu

Receptę na kolejne opakowanie należy wystawić odpowiednio wcześniej, tj. przed nałożeniem ostatniego plastra z opakowania, aby zapewnić kobiecie stały dostęp do plastrów.

Przesunięcie „Dnia zmiany plastra”

Gdy kobieta życzy sobie przesunięcia „Dnia zmiany plastra”, należy zakończyć aktualny cykl, zdejmując trzeci plaster we właściwym dniu. W tygodniu, w którym nie stosuje się plastra, można wybrać nowy „Dzień zmiany plastra”, naklejając nowy plaster w wybranym dniu. W żadnym wypadku przerwa w stosowaniu plastrów nie może być dłuższa niż 7 kolejnych dni.

Grupy szczególne

Płeć

Produkt leczniczy Lisvy jest wskazany do stosowania jedynie u kobiet

Kobiety w starszym wieku

Produkt leczniczy Lisvy nie jest wskazany do stosowania po menopauzie

Wskaźnik masy ciała (BMI)

W grupie kobiet o wskaźniku masy ciała wynoszącym ≥30 kg/m dane dotyczące skuteczności antykoncepcyjnej są ograniczone. 

Zaburzenia czynności nerek

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania produktu leczniczego Lisvy u kobiet z zaburzeniami czynności nerek. Nie przypuszcza się, aby u kobiet z zaburzeniami czynności nerek ryzyko było większe.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania produktu leczniczego Lisvy u kobiet z zaburzeniami czynności wątroby. Produkt leczniczy Lisvy jest przeciwwskazany u kobiet z ciężkimi zaburzeniami wątroby w wywiadzie, aż do unormowania parametrów czynności wątroby.

Różnice ze względu na pochodzenie etniczne

Badania parametrów farmakokinetycznych etynyloestradiolu w połączeniu z innym progestagenem u kobiet rasy białej, kobiet z Chin i Japonii, nie wykazały żadnych klinicznie istotnych różnic. Nie przeprowadzono badań farmakokinetyki produktu leczniczego Lisvy u kobiet o różnym pochodzeniu etnicznym. Brak danych na temat enzymów polimorficznych, które w większym zakresie wpływałyby na metabolizm gestodenu. Dlatego, dostępne dane, uzyskane u kobiet rasy białej, czarnej i latynosek nie wskazują, aby istniały jakiekolwiek różnice parametrów farmakokinetycznych produktu leczniczego Lisvy pomiędzy poszczególnymi rasami i grupami etnicznymi. W przypadku Azjatek dostępne są bardzo ograniczone dane.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności u młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie produktu leczniczego Lisvy u dziewczyn przed rozpoczęciem miesiączkowania nie jest właściwe.

Lisvy - środki ostrożności

Ostrzeżenia

Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką zasadność stosowania produktu leczniczego Lisvy. W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Lisvy.

· Zaburzenia krążenia

Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo‑zatorowej (ŻChZZ)

Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestimat lub noretisteron jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Nie wiadomo jak na tle wyżej wspomnianych produktów o małym ryzyku przedstawia się ryzyko związane ze stosowaniem produktu leczniczego Lisvy. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy najmniejszego ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej powinna zostać podjęta wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane ze złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, jak obecne czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne dowody, świadczące, że ryzyko zwiększa się, gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie po przerwie w stosowaniu wynoszącej 4 tygodnie lub więcej.

U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i nie są w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek ryzyko to może być znacznie większe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki.

Szacuje się1, że spośród 10 000 kobiet, które stosują doustne złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające gestoden, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, w porównaniu do około 6 kobiet2 stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel.

W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.

Nie wiadomo, jak przedstawia się ryzyko rozwoju ŻChZZ w przypadku stosowania produktu leczniczego Lisvy na tle ryzyka rozwoju ŻChZZ w przypadku stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających małą dawkę lewonorgestrelu oraz doustnych złożonych środków antykoncepcyjnych zawierających gestoden.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może prowadzić do zgonu w 1‑2 % przypadków.

U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub w żyłach i tętnicach siatkówki.

1Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z wykorzystaniem relatywnego ryzyka dla różnych produktów leczniczych w porównaniu do złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.

2Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące około 2,3 do 3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.

Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych czynników ryzyka, szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).

Stosowanie produktu leczniczego Lisvy jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej. Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że wzrost ryzyka jest większy niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Czynnik ryzyka

Uwagi

Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m 2 )

Ryzyko istotnie zwiększa się ze zwiększeniem BMI.

Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują również inne czynniki ryzyka.

Długotrwałe unieruchomienie, rozległy zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg operacyjny w obrębie kończyn dolnych lub miednicy, zabieg neurochirurgiczny lub ciężki uraz

Uwaga: tymczasowe unieruchomienie, w tym podróż samolotem > 4 godzin może również stanowić czynnik ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, szczególnie u kobiet ze współistniejącymi innymi czynnikami ryzyka.

W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie stosowania plastrów na co najmniej 4 tygodnie przed planowanym zabiegiem chirurgicznym i niewznawianie stosowania produktu przed upływem dwóch tygodni od powrotu do sprawności ruchowej. Należy stosować inną metodę antykoncepcji, aby uniknąć niezamierzonego zajścia w ciążę.

Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli stosowania produktu leczniczego Lisvy nie przerwano odpowiednio wcześnie.

Dodatni wywiad rodzinny (występowanie żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie w stosunkowo młodym wieku, np. przed 50 rokiem życia).

Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty.

Inne schorzenia związane z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową

Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne choroby jelit (np. choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość sierpowata

Wiek

Szczególnie w wieku powyżej 35 lat

Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Należy uwzględnić zwiększone ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz w szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym.

Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej)

Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki antykoncepcyjne.

Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis , DVT) mogą obejmować:

- obrzęk nogi i (lub) stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;

- ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;

- zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra nogi.

Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism , PE) mogą obejmować:

- nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;

- nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;

- ostry ból w klatce piersiowej;

- ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;

- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być niepoprawnie zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej ciężkie stany (np. zakażenia układu oddechowego).

Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie kończyn.

Jeżeli zamknięcie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia, które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może nastąpić niemal natychmiast.

Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków antykoncepcyjnych a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą powodować zgon.

Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-mózgowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone u kobiet, u których występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego Lisvy jest przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden ciężki lub jednocześnie kilka czynników ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie dużego ryzyka zakrzepicy tętniczej. Jeśli u kobiety występuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników – w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Czynnik ryzyka

Uwagi

Wiek

Szczególnie w wieku powyżej 35 lat.

Palenie

Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli zamierzają stosować złożone hormonalne środki antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat, które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć, aby stosowały inną metodę antykoncepcji.

Nadciśnienie tętnicze

 

Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m 2 )

Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze zwiększeniem BMI.

Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których występują również inne czynniki ryzyka.

Dodatni wywiad rodzinny (występowanie tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie w stosunkowo młodym wieku, np. przed 50 rokiem życia)

Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty.

Migrena

Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (która może zapowiadać wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może być powodem do natychmiastowego przerwania stosowania.

Inne schorzenia związane ze zdarzeniami niepożądanymi w obrębie naczyń

Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia oraz toczeń rumieniowaty układowy.

Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki antykoncepcyjne.

Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:

- nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;

- nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;

- nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;

- nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;

- nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;

- utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.

Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang. transient ischaemic attack , TIA).

Objawy zawału serca (ang. myocardial infarction , MI) mogą obejmować:

- ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu lub poniżej mostka;

- uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;

- uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;

- pocenie się, mdłości, wymioty lub zawroty głowy;

- skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;

- przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

· Nowotwory

W niektórych badaniach epidemiologicznych, opisywano zwiększenie ryzyka występowania raka szyjki macicy u kobiet długotrwale przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne (>  5 lat), nadal jednak nie ma zgody w kwestii, w jakim stopniu wynika to z zachowań seksualnych oraz działania innych czynników, takich jak wirus brodawczaka ludzkiego ( ang. human papilloma virus – HPV ).

Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wskazuje na to, że wśród kobiet aktualnie przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne występuje nieznaczne zwiększenie względnego ryzyka (RR=1,24) rozpoznania raka piersi. Zwiększenie ryzyka stopniowo zanika w ciągu 10 lat po odstawieniu złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Ze względu na to, że rak piersi występuje rzadko w grupie kobiet poniżej 40 lat, zwiększenie liczby rozpoznań raka piersi wśród kobiet przyjmujących aktualnie (lub w ostatnim czasie) złożone doustne środki antykoncepcyjne jest małe w porównaniu do ogólnego ryzyka zachorowania na ten nowotwór. Badania nie dostarczyły dowodów na związek przyczynowo-skutkowy. Obserwowany model zwiększenia ryzyka może wynikać z wcześniejszego rozpoznania przypadków raka piersi u kobiet, które przyjmowały złożone doustne środki antykoncepcyjne, działania tych produktów leczniczych albo z kombinacji obu tych czynników. Wśród kobiet, które kiedykolwiek przyjmowały złożone doustne środki antykoncepcyjne rozpoznaje się zazwyczaj mniej zaawansowane klinicznie przypadki raka piersi,
w porównaniu do przypadków raka piersi rozpoznawanych u kobiet, które ich nigdy nie stosowały.

W rzadko występujących przypadkach u kobiet, które przyjmowały złożone doustne środki antykoncepcyjne, donoszono o występowaniu łagodnych nowotworów wątroby, a w jeszcze rzadszych przypadkach o złośliwych nowotworach wątroby. W pojedynczych przypadkach nowotwory te prowadziły do zagrażających życiu krwotoków do jamy brzusznej. W rozpoznaniu różnicowym w razie wystąpienia ostrego bólu w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów krwotoku w jamie brzusznej u kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne, należy uwzględniać nowotwory wątroby.

Podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, zawierających więcej niż 50 µg etynyloestradiolu, następuje zmniejszenie ryzyka raka endometrium i raka jajnika. Dotychczas nie potwierdzono, czy dotyczy to także złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych o małej zawartości hormonów.

· Inne stany

W przypadku nawracających, utrzymujących się podrażnień skóry (np. utrzymujący się rumień lub świąd w miejscu naklejenia plastra), pomimo, że miejsce naklejenia plastra jest zmieniane zgodnie ze wskazówkami, należy rozważyć przerwanie stosowania systemu transdermalnego.

U kobiet z hypertriglicerydemią albo z obciążonym wywiadem rodzinnym w kierunku hypertriglicerydemii, podczas stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych może występować zwiększone ryzyko zapalenia trzustki.

U kobiet przyjmujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne opisywano występowanie niewielkiego podwyższenia ciśnienia tętniczego krwi, jednak rzadko ma to znaczenie kliniczne. Jeżeli jednak klinicznie istotne nadciśnienie tętnicze będzie utrzymywać się przez dłuższy czas w trakcie stosowania produktu leczniczego Lisvy, zaleca się przerwanie stosowania produktu leczniczego Lisvy na wszelki wypadek i rozpoczęcie leczenia nadciśnienia. Jeżeli lekarz uzna za stosowne, produkt leczniczy Lisvy można ponownie zacząć stosować po uzyskaniu prawidłowych wartości ciśnienia w leczeniu przeciwnadciśnieniowym.

Zgłaszano występowanie lub pogarszanie się następujących stanów, zarówno w okresie ciąży, jak i podczas stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, chociaż dowód na związek ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie jest rozstrzygający: żółtaczka i (lub) świąd związane z zastojem żółci, kamica żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno‑mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z otosklerozą.

U kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym podawanie egzogennych estrogenów może wywołać lub nasilić objawy obrzęku naczynioruchowego.

Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby wymagają niekiedy przerwania stosowania produktu leczniczego Lisvy, do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do wartości prawidłowych. Nawroty świądu związanego z zastojem żółci, który występował po raz pierwszy w czasie przebytej ciąży lub w okresie wcześniejszego przyjmowania steroidów płciowych, wymagają przerwania stosowania produktu leczniczego Lisvy.

Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na obwodową insulinooporność oraz na tolerancję glukozy, jednak nie ma dowodów na to, że istnieje potrzeba zmiany schematu terapii cukrzycy podczas stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych o małych dawkach (zawierających mniej niż 0,05 mg etynyloestradiolu). Niemniej, kobiety z cukrzycą powinny być starannie obserwowane w okresie stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne donoszono o pogorszeniu przebiegu depresji endogennej, padaczki, choroby Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Sporadycznie może wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet, u których w wywiadzie występowała ostuda podczas ciąży ( chloasma gravidarum ). Kobiety ze skłonnością do ostudy powinny unikać ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe w okresie stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Należy zwrócić szczególną uwagę na interakcje złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych z lamotryginą.

Wymagane badania lekarskie

Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Lisvy należy zebrać kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży. Należy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod uwagę przeciwwskazania oraz ostrzeżenia. Ważne jest zwrócenie uwagi kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu leczniczego Lisvy w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane czynniki ryzyka oraz co należy robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.

Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się w niej zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń praktyki i dostosowane do każdej pacjentki.

Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem wirusem HIV (AIDS) oraz innym chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Obniżona skuteczność

Skuteczność produktu leczniczego Lisvy może być zmniejszona między innymi w następujących przypadkach:

-opóźnienie nałożenia plastra zgodnie z planem;

-odklejenie się plastra;

-pominięcie wymiany plastra (patrz „Postępowanie w przypadku odklejenia się, zgubienia lub pominięcia wymiany plastra”);

- stosowanie z innymi lekami

Zmniejszona kontrola cyklu

Podczas stosowania wszystkich złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych może wystąpić nieregularne krwawienie (plamienie lub krwawienie śródcykliczne), szczególnie podczas pierwszych miesięcy ich stosowania. W takim przypadku należy kontynuować stosowanie produktu leczniczego Lisvy. Ocena wszelkich nieregularnych krwawień jest miarodajna dopiero po okresie adaptacji obejmującym około 3 cykle stosowania produktu leczniczego Lisvy. Odsetek kobiet, które stosując produkt leczniczy Lisvy doświadczały krwawień śródcyklicznych po okresie adaptacyjnym, waha się od 7 do 12%.

Jedynie zdecydowana mniejszość kobiet, rzędu 1% na cykl, doświadczała całkowitego braku krwawień.

Jeżeli nieregularne krwawienia utrzymują się lub występują po regularnych cyklach stosowania produktu leczniczego Lisvy, należy uwzględnić przyczyny niehormonalne, a w razie potrzeby zastosować odpowiednie metody diagnostyczne w celu wykluczenia ciąży lub guza. Wspomniane metody diagnostyczne mogą powodować konieczność wyłyżeczkowania jamy macicy.

U niektórych kobiet w okresie niestosowania plastra nie występuje krwawienie z odstawienia. Jeżeli produkt leczniczy Lisvy przyjmowany był zgodnie z zaleceniami opisanymi w punkcie 4.2, jest mało prawdopodobne, aby kobieta była w ciąży. Niemniej, jeżeli produkt leczniczy Lisvy nie był stosowany zgodnie z tymi zaleceniami przed pierwszym spodziewanym krwawieniem z odstawienia, które nie nastąpiło albo jeżeli krwawienie z odstawienia dwukrotnie nie pojawiło się, przed dalszym stosowaniem produktu leczniczego Lisvy należy wykluczyć ciążę.

Lisvy - przedawkowanie
Na podstawie ogólnego doświadczenia ze stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, objawy które mogą wystąpić w takim przypadku to: nudności, wymioty oraz, u młodych kobiet, niewielkie krwawienie z pochwy. Nie ma antidotum i należy stosować leczenie objawowe. Dodatkowe lub nieprawidłowo użyte plastry należy usunąć ze skóry.
Lisvy - przeciwwskazania

Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących przypadkach. W razie wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów w trakcie stosowania produktu leczniczego Lisvy, należy natychmiast usunąć plaster.

· Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism , VTE).

 - Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – aktualnie występująca (leczona przeciwzakrzepowymi produktami leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich (ang. deep venous thrombosis , DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism , PE).

 - Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej np. oporność na aktywne białko C (ang. activated protein C , APC) (w tym czynnik V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S

 - Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem

 - Duże ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu czynników ryzyka

· Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial thromboembolism , ATE)

 - Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe – obecnie występujące, przebyte w przeszłości (np. zawał mięśnia sercowego) lub objawy prodromalne (np. dławica piersiowa)

 -Choroby naczyń mózgowych – obecnie występujący udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang . transient ischaemic attack , TIA)

 - Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy)

 -Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie

 -Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu czynników ryzyka lub występowania jednego ze znacząych czynników ryzyka, takich jak:

      - cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi,

      - ciężkie nadciśnienie tętnicze,

      - ciężka dyslipoproteinemia.

· Ciężka choroba wątroby występująca obecnie lub w wywiadzie, aż do unormowania parametrów czynności wątroby.

· Rak wątroby (łagodny lub złośliwy) obecnie lub w wywiadzie.

· Rozpoznanie lub podejrzenie nowotworu hormonozależnego (np. genitaliów lub piersi).

· Krwawienie z dróg rodnych o nieznanej etiologii.

· Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Lisvy - działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi w trakcie stosowania produktu leczniczego Lisvy są reakcje w miejscu naklejenia plastra (wysypka, świąd, podrażnienie, rumień i nadwrażliwość). Występują one u 20,9% kobiet stosujących produkt leczniczy Lisvy. Rzadko występującymi, ciężkimi działaniami niepożądanymi są zaburzenia zakrzepowo‑zatorowe żył
i tętnic.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

W tabeli poniżej podsumowano częstość występowania działań niepożądanych zgłaszanych w trakcie badań klinicznych fazy II i III produktu leczniczego Lisvy (N=3573 1 ). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Częstość występowania zdefiniowano następująco: bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100 do <  1/10), niezbyt często (≥ 1/1,000 do <  1/100) oraz rzadko (≥ 1/10,000 do <  1/1,000).

Klasyfikacja układów i narządów
(MedDRA)

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zaburzenia psychiczne

 

Zmiany nastroju

Depresja, nastrój depresyjny, zmniejszenie
i utrata libido

 

Zaburzenia układu nerwowego

 

Migrena

   

Zaburzenia naczyniowe

     

Zaburzenia zakrzepowo‑zatorowe tętnic i żył*

Zaburzenia żołądka
i jelit

 

Nudności

   

Zaburzenia skóry
i tkanki podskórnej

Reakcja w miejscu naklejenia plastra

     

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

 

Krwawienie z dróg rodnych**, ból piersi

   

1 W badaniach klinicznych zdarzenia niepożądane kodowano przy pomocy słownika MedDRA W opisie działania niepożądanego, jego synonimów i związanych z nim stanów klinicznych używano terminu preferowanego MedDRA. Różne określenia MedDRA, które dotyczą tego samego zjawiska pogrupowano razem jako pojedyncze działania niepożądane, aby uniknąć rozmycia i zaciemnienia prawdziwego działania.

* Częstość występowania szacowana na podstawie badań epidemiologicznych dotyczących całej grupy złożonych, doustnych środków antykoncepcyjnych. Częstość występowania zbliżała się do granicy „bardzo rzadko”.

Zaburzenia zakrzepowo‑zatorowe tętnic i żył obejmują następujące jednostki chorobowe: niedrożność, zakrzepica i zatorowość żył głębokich obwodowych / niedrożność, zakrzepica, zatorowość i zawał płuc / zawał mięśnia sercowego / zawał i udar naczyniowy mózgu, nie sklasyfikowany jako udar krwotoczny.

** -Obejmuje jednostki chorobowe: krwawienie z dróg rodnych, krwawienie śródcykliczne

Opis wybranych działań niepożądanych

Poniżej wymieniono działania niepożądane o bardzo niskiej częstości występowania, lub te, których objawy występują z opóźnieniem, a których wystąpienie uważa się za związane ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych jako grupy, obejmującej również złożone doustne środki antykoncepcyjne:

Zaburzenia krążenia

· U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowano zwiększone ryzyko zakrzepicy żył i tętnic oraz zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału serca, udaru, przemijającego napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej.

Nowotwory

· Częstość występowania i diagnozowania raka piersi jest nieznacznie wyższa wśród kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne. Ze względu na to, że rak piersi występuje rzadko w grupie kobiet poniżej 40 lat, zwiększenie liczby rozpoznań raka piersi jest małe w porównaniu do ogólnego ryzyka zachorowania na ten nowotwór. Brak danych na temat związku ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

· Nowotwory wątroby (łagodne lub złośliwe).

Inne stany chorobowe

· Rumień guzowaty, rumień wielopostaciowy;

· Kobiety z hypertriglicerydemią (zwiększone ryzyko zapalenia trzustki w trakcie stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych);

· Nadciśnienie tętnicze;

· Wystąpienie lub pogorszenie się stanów, dla których związek ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych nie jest jednoznaczny: żółtaczka i (lub) świąd związane z zastojem żółci, kamica żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z otosklerozą;

· U kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym podawanie egzogennych estrogenów może wywołać lub nasilić objawy obrzęku naczynioruchowego;

· Zaburzenia czynności wątroby;

· Zmiany tolerancji glukozy lub wpływ na insulinooporność obwodową;

· Pogorszenie przebiegu choroby Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego;

· Pogorszenie padaczki;

· Ostuda;

· Nadwrażliwość (w tym objawy takie jak wysypka, pokrzywka).

Interakcje

Interakcje pomiędzy złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi a innymi produktami leczniczymi (induktorami enzymów) mogą prowadzić do wystąpienia krwawienia śródcyklicznego i (lub) braku skuteczności antykoncepcyjnej.

Lisvy - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Produkt leczniczy Lisvy jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży. W razie zajścia
w ciążę podczas stosowania produktu leczniczego Lisvy, należy usunąć plaster i zakończyć jego dalsze stosowanie. Jednakże, badania epidemiologiczne prowadzone na szeroką skalę nie wykazały ani zwiększonego ryzyka wystąpienia wad wrodzonych u dzieci kobiet, które w okresie przed zajściem w ciążę przyjmowały złożone hormonalne środki antykoncepcyjne, ani działania teratogennego, gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne były nieumyślnie stosowane
w okresie wczesnej ciąży.

Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania Lisvy należy wziąć pod uwagę, zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym.

Karmienie piersią

Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na karmienie piersią, ponieważ mogą zmniejszać ilość i zmieniać skład mleka ludzkiego. Dlatego z zasady nie zaleca się stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, dopóki kobieta całkowicie nie zakończy karmienia piersią. Niewielkie ilości steroidów antykoncepcyjnych oraz (lub) ich metabolitów mogą przenikać do mleka ludzkiego.

Płodność

Stosowanie produktu leczniczego Lisvy nie wpływa na płodność w przyszłości. Po zaprzestaniu stosowania produktu leczniczego Lisvy płodność u kobiet wraca do stanu sprzed okresu stosowania produktu leczniczego Lisvy.

Lisvy - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne nie obserwowano żadnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Gestodenum, Ethinylestradiolum

  Dostępne opakowania
  Lisvy

  Lisvy

  system transdermalny,plaster - 3 szt. - (0,06mg+0,013mg)/24h
  GEDEON RICHTER PLC.
  Lisvy

  Lisvy

  system transdermalny,plaster - 9 szt. - (0,06mg+0,013mg)/24h
  GEDEON RICHTER PLC.
  Lisvy

  Lisvy

  system transdermalny,plaster - 18 szt. - (0,06mg+0,013mg)/24h
  GEDEON RICHTER PLC.
  Powiązane artykuły
  Tabletki antykoncepcyjne - rodzaje, zalety i wady

  Yasminelle - wskazania i przeciwwskazania, dawkowanie

  Yasminelle to lek stosowany w antykoncepcji hormonalenej, w celu zapobiegania ciąży. Lek Yasminelle nie powinien być przyjmowany przez pacjentki z niewydolnością krążenia. Charakterystyka leku Yasminelle Preparat Yasminelle posiada niewielkie ilości...

  Newsy

  Valcyte - lek dla dzieci po przeszczepach będzie refundowany

  Valcyte - lek dla dzieci po przeszczepach będzie refundowany

  Resort zdrowia opublikował projekt listy leków refundowanych, która będzie obowiązywała od września. Na liście znalazł się lek dla dzieci po przeszczepach. Niższa cena Valcyte to lek przeciwwirusowy stosowany po przeszczepie wielonarządowym. Projekt...

  Tabletki antykoncepcyjne - rodzaje, zalety i wady

  Daylette - wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, działania niepożądane

  Daylette to lek stosowany w antykoncepcji hormonalenej, w celu zapobiegania ciąży. Lek nie powinien być przyjmowany przez pacjentki z niewydolnością krążenia]. Charakterystyka leku Daylette Preparat Daylette należy do dwuskładnikowych środków hormonalnych....

  Pierwszy raz - o czym należy pamiętać, antykoncepcja, mity

  Jak rozmawiać z dzieckiem o seksie? (WIDEO)

  Jak rozmawiać z dzieckiem o seksie? (WIDEO)

  Powinniśmy pamiętać o tym, że dzieci dość szybko są sprawne jeśli chodzi o kwestię internetu, sieci, dowiadywania się treści. Te treści rzeczywiście są wszędzie, ale jest też taka, można powiedzieć seksualizacja w ogóle przestrzeni wokół nas, tak? Reklam,...

  Leczenie raka piersi

  Antydepresant w terapii wspomagającej leczenie raka piersi

  Podczas Breast Cancer Symposium w San Antonio przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem leku na depresję w leczeniu raka piersi. Okazał się on skuteczny w zwalczaniu bólu wywoływanego przez lek na raka. Skutki uboczne leków na raka piersi Leczenie...

  Leki i suplementy

  Brak leków w aptekach. Pacjenci panikują i proszą o recepty na zapas

  Brak leków w aptekach. Pacjenci panikują i proszą o recepty na zapas

  W aptekach i hurtowniach brakuje popularnych leków. Chorujący na nadczynność tarczycy, Parkinsona czy cukrzycę mają coraz większy problem - Euthyrox, Metformax, Glucophage i Gardasil są trudno dostępne, a przecież nie tylko poprawiają jakość życia chorego,...

  #dzieńdobryWP

  Jak radzić sobie z bólem zatok w ciąży? (WIDEO)

  Jak radzić sobie z bólem zatok w ciąży? (WIDEO)

  Jak radzić sobie z bólem zatok w ciąży? Kobiety w ciąży powinny zachować szczególną ostrożność w stosowaniu wszelkich leków. Najlepiej gdy ich przyjmowanie odbywa się pod kontrolą lekarza. Jak zatem mają poradzić sobie z chorobą zatok? Czy swobodnie mogą...