Leuprostin

zobacz opinie o produkcie »
Cena
216,75 zł
Forma
implant podskórny
Dawka
5 mg
Ilość
2 szt. (impl.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: SANDOZ GMBH

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Leuprostin - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Leuprostin - opis

Paliatywne leczenie pacjentów z zaawansowanym, hormonozależnym rakiem gruczołu krokowego.

Leuprostin - skład

Jeden implant zawiera 5 mg leuproreliny (Leuprorelinum) w postaci octanu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Leuprostin - dawkowanie

Dawkowanie

Zalecaną dawką jest pojedyncza dawka 5 mg leuproreliny co 3 miesiące. Leczenia nie należy przerywać po uzyskaniu remisji lub poprawy stanu klinicznego.

Jeśli w wyjątkowych przypadkach termin podania kolejnej dawki jest przesunięty maksymalnie o 4 tygodnie, skuteczność lecznicza u większości pacjentów nie powinna być zmniejszona (patrz punkt 5.2).

Sposób stosowania

Produkt leczniczy powinien być podany przez lekarza z doświadczeniem w leczeniu guzów nowotworowych.

Implant umieszcza się podskórnie w skórze brzucha, z zachowaniem jałowych technik podania.

Instrukcja użycia

1. Odkazić miejsce wstrzyknięcia znajdujące się na przedniej powłoce brzusznej poniżej linii pępkowej.

2. Wyjąć strzykawkę ze sterylnego opakowania i sprawdzić, czy wewnątrz widoczny jest implant. W razie konieczności strzykawkę należy obejrzeć pod światło lub delikatnie nią wstrząsnąć.

3. Odciągnąć tłok strzykawki całkowicie do tyłu, do pozycji ?stop?. Podczas wykonywania tej czynności słyszalne będzie kilka kliknięć. Następnie zdjąć nasadkę ochronną z igły.

Uwaga: Tłok strzykawki można przesunąć do przodu w celu wstrzyknięcia implantu tylko wtedy, gdy uprzednio był on całkowicie wysunięty do pozycji ?stop?.

4. Ująć korpus strzykawki jedną ręką. Drugą ręką ścisnąć skórę pacjenta. Całą igłę wbić pod niewielkim kątem w tkankę podskórną przedniej powłoki brzusznej (prawie równolegle do powierzchni skóry) poniżej linii pępkowej, trzymając skośnie ścięte ostrze igły skierowane w górę.

5. Ostrożnie wyciągnąć strzykawkę około 1 cm do tyłu (kanał

punkcyjny dla implantu). Aby wstrzyknąć implant do kanału punkcyjnego, wcisnąć całkowicie tłok strzykawki aż do zatrzaśnięcia się go w odpowiednim miejscu ze słyszalnym kliknięciem.

6. Wyjąć igłę. W celu upewnienia się, że implant został wstrzyknięty prawidłowo, sprawdzić czy jasnoniebieska końcówka tłoczka jest widoczna w końcówce igły.

Na początku i po 3 miesiącach stosowania implantu Leuprostin 5 mg trzeba oznaczyć zarówno stężenie PSA, jak i całkowitego testosteronu. Rak gruczołu krokowego jest wrażliwy na androgeny, jeśli po 3 miesiącach stężenie testosteronu jest na poziomie kastracyjnym (≤0,5 ng/ml), a wartość PSA zmniejszyła się. Wczesne znaczne zmniejszenie stężenia PSA (około 80% wartości wyjściowej) można uznać za prognostycznie dobry wskaźnik dla długotrwałej reakcji zahamowania wydzielania androgenów. W takiej sytuacji wskazana jest terapia ablacyjna (np. implantem Leuprostin 5 mg).

Jeśli u pacjentów z zahamowanym wydzielaniem testosteronu stężenie PSA pozostaje niezmienione lub zwiększyło się, rak gruczołu krokowego jest niewrażliwy na androgeny. W takich przypadkach kontynuacja hormonalnej terapii ablacyjnej nie jest właściwa.

Jeżeli jednak u pacjenta wystąpi odpowiedź kliniczna (np. zmniejszenie objawów bólowych i dyzurycznych, zmniejszenie wielkości gruczołu krokowego), trzeba wziąć pod uwagę fałszywie ujemne wyniki. W tych rzadkich przypadkach stosowanie implantu Leuprostin 5 mg należy kontynuować przez kolejne 3 miesiące i kontrolować stężenie PSA, a ponadto monitorować objawy kliniczne.

Z zasady leczenie zaawansowanego, hormonozależnego raka gruczołu krokowego implantem Leuprostin 5 mg jest leczeniem długotrwałym.

Powodzenie leczenia należy monitorować w regularnych odstępach czasu (zwłaszcza w przypadku oznak postępującej choroby mimo odpowiedniego leczenia) przez badanie kliniczne (palpacyjne badanie per rectum gruczołu krokowego, badanie sonograficzne, densytometrię kości, tomografię komputerową) i kontrolowanie aktywności fosfatazy i (lub) stężenia PSA oraz testosteronu w surowicy.

Leuprostin - środki ostrożności

Implant Leuprostin 5 mg można stosować tylko pod nadzorem lekarza z doświadczeniem w leczeniu przeciwnowotworowym, który dysponuje odpowiednimi urządzeniami do monitorowania odpowiedzi pacjenta na leczenie.

W pierwszym tygodniu leczenia leuprorelina powoduje przemijające zwiększenie stężenia testosteronu w surowicy. Może się to wiązać z nawrotem lub nasileniem wzrostu guza i może obejmować pogorszenie istniejących lub wystąpienie nowych objawów (pojawienie się lub nasilenie bólów kostnych, zwężenia drogi odpływu moczu z jej skutkami, ucisk rdzenia kręgowego, osłabienie lub mrowienie nóg, obrzęk limfatyczny). Objawy te ustępują zazwyczaj w trakcie dalszego leczenia.

W celu zmniejszenia ryzyka nawrotu można rozpocząć podawanie leku hamującego wydzielanie androgenów na 3 dni przed rozpoczęciem stosowania leuproreliny i kontynuować jego podawanie przez pierwsze 2 do 3 tygodni leczenia. Według doniesień zabieg ten zapobiega następstwom początkowego zwiększenia stężenia testosteronu.

Pacjentów z przerzutami do kręgosłupa lub mózgu i (lub) pacjentów ze zwężeniem drogi odpływu moczu należy szczególnie uważnie obserwować (najlepiej w szpitalu), zwłaszcza w pierwszych tygodniach leczenia. W pojedynczych przypadkach obserwowano u tych pacjentów ucisk rdzenia kręgowego i zaburzenia czynności nerek.

Monitorowanie stężenia testosteronu w surowicy zależy od metodologii badania. Przy podejmowaniu klinicznych i terapeutycznych decyzji należy brać pod uwagę rodzaj i dokładność zastosowanej metody.

Możliwe jest wystąpienie u pacjentów zmian metabolicznych (np. nietolerancji glukozy lub pogorszenia istniejącej cukrzycy) oraz zaburzeń sercowo-naczyniowych. Pacjentów z dużym ryzykiem zaburzeń metabolicznych lub sercowo-naczyniowych należy uważnie zbadać przed podjęciem leczenia i odpowiednio kontrolować w trakcie leczenia przeciwandrogenowego.

U pacjentów leczonych agonistami GnRH, takimi jak Leuprostin 5 mg, istnieje zwiększone ryzyko incydentów depresji (również o dużym nasileniu). Pacjentów należy poinformować o takim zagrożeniu i w razie wystąpienia objawów zastosować właściwe leczenie.

Leuprostin - przedawkowanie

Dotychczas nie obserwowano objawów zatrucia.

Nawet stosowanie octanu leuproreliny w dobowej dawce do 20 mg przez ponad 2 lata (dawka stosowana w pierwszych badaniach klinicznych) nie obserwowano żadnych innych nowych działań niepożądanych, które różniłyby się od obserwowanych po zastosowaniu octanu leuproreliny w dobowej dawce 1 mg lub w dawce 11,25 mg co 3 miesiące.

Leuprostin - przeciwskazania

Nadwrażliwość na leuprorelinę, na inne analogi GnRH (gonadoliberyny) lub na kwas polimlekowy.

Leczenie implantem Leuprostin 5 mg nie jest wskazane w przypadkach, gdy wykazano, że rak jest hormonalnie niezależny.

Po chirurgicznej kastracji implant Leuprostin 5 mg nie powoduje dalszego zmniejszenia stężenia testosteronu.

Stosowanie implantu Leuprostin 5 mg jest przeciwwskazane u kobiet i u dzieci.

Leuprostin - działania niepożądane

W następstwie zahamowania uwalniania hormonów płciowych mogą wystąpić działania niepożądane. Częstość ich występowania określono następująco:

Bardzo często: ≥1/10

Często: ≥1/100, < 1/10

Niezbyt często: ≥1/1000, < 1/100

Rzadko: ≥1/10 000, < 1/1000

Bardzo rzadko: < 1/10 000

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Do najczęstszych działań niepożądanych podczas leczenia leuproreliną należą uderzenia gorąca i zwiększona potliwość. Wystepują one z częstością, odpowiednio, 40% i 30%.

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: uogólnione reakcje alergiczne (gorączka, świąd, eozynofilia, wysypka skórna) Bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia endokrynologiczne

Często: ginekomastia

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często: zmniejszony apetyt

Rzadko: zmiany w cukrzycowym statusie metabolicznym (zwiększenie lub zmniejszenie stężenia glukozy we krwi)

Zaburzenia psychiczne

Często podczas długotrwałego leczenia/niezbyt często podczas krótkotrwałego leczenia: zmiany nastroju, depresja Często: zaburzenia snu

Zaburzenia układu nerwowego

Często: bóle głowy, parestezje

Rzadko: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, przemijające zaburzenia smaku

Bardzo rzadko: krwotok do przysadki mózgowej po początkowym podaniu leuproreliny pacjentom z gruczolakiem przysadki*

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często: uderzenia gorąca

Rzadko: zmiany ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienie lub niedociśnienie tętnicze), zakrzepica

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko: zator płucny

Zaburzenia żoładka i jelit

Często: nudności

Niezbyt często: biegunka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: suchość skóry lub błon śluzowych

Rzadko: łysienie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo często: bóle kości

Często: bóle stawów lub bóle grzbietu, nużliwość mięśni, bóle krocza, bóle w nadbrzuszu

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często: nocne oddawanie moczu, dyzuria

Zaburzenia układu rozorodczego i piersi

Bardzo często: zmniejszenie lub utrata libido i potencji, zmniejszenie wielkości jąder Niezbyt często: ból jąder

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: zwiększona potliwość, reakcje w miejscu podania (np. zaczerwienienie, ból, obrzęk, świąd), ustępujące zazwyczaj nawet w przypadku kontynuowania leczenia Często: uczucie zmęczenia, obrzęki obwodowe, uogólnione osłabienie

Inne

Bardzo często: zwiększenie masy ciała

Często: zmniejszenie masy ciała

Badania laboratoryjne

Często: zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej (LDH), aminotransferaz (AlAT,

AspAT), gamma-GT i fosfatazy zasadowej, co może być również objawem choroby podstawowej.

* Krwotok do przysadki:

Po wprowadzeniu produktu do obrotu opisywano rzadkie przypadki krwotoku do przysadki (objaw kliniczny wtórny do zawału przysadki mózgowej) po podaniu agonisty gonadoliberyny. W większości z tych przypadków rozpoznano gruczolaka przysadki, a większość krwotoków do przysadki występowała w ciągu 2 tygodni od podania pierwszej dawki (niekiedy w ciągu pierwszej godziny). Krwotok ten objawiał się nagłym bólem głowy, wymiotami, zaburzeniami widzenia, porażeniem mięśni oka, zmianą statusu psychicznego i czasami zapaścią sercowo-naczyniową. Konieczna była pilna opieka medyczna.

Specjalne uwagi

Reakcję na leczenie implantem Leuprostin 5 mg można monitorować, oznaczając stężenie testosteronu w surowicy, aktywność fosfatazy kwaśnej i stężenie PSA. W poczatkowej fazie leczenia stężenie terstosteronu najpierw zwiększa się, po czym zmniejsza w czasie 2 tygodni. Po 2-4 tygodniach stężenia testosteronu sa porównywalne do obserwowanych po obustronnym usunięciu jąder i utrzymują się przez cały okres leczenia.

Długotrwałe leczenie przeciwandrogenowe w postaci stosowania analogów GnRH lub obustronnego usunięcia jąder wiąże się ze zwiększonym ryzykiem utraty masy kostnej i może prowadzić do osteoporozy i większego ryzyka złamań. U pacjentów z grupy ryzyka wspomagające leczenie bisfosfonianem może zapobiec demineralizacji kości.

W początkowej fazie leczenia może wystąpić zwiększenie aktywności fosfatazy kwaśnej, z reguły przemijające. Powrót do fizjologicznych lub prawie fizjologicznych wartości następuje po kilku tygodniach.

Leuprorelina, podobnie jak inne analogi LHRH, powoduje przemijające zwiększenie steżenia testosteronu w surowicy podczas pierwszego lub dwóch tygodni leczenia. Z tego względu możliwe nasilenie objawów podmiotowych i przedmiotowych choroby w pierwszych tygodniach leczenia może dotyczyć pacjentów z przerzutami do kręgosłupa i (lub) ze zwężeniem drogi odpływu moczu lub hematurią. Nasilenie tych stanów może prowadzić do zaburzeń neurologicznych, takich jak osłabienie i (lub) mrowienie kończyn dolnych bądź pogorszenie objawów urologicznych (patrz punkt 4.4).

Leuprostin - ciąża i karmienie piersią

Implant Leuprostin 5 mg przeznaczony jest do stosowania wyłącznie u mężczyzn.

Leuprostin - prowadzenie pojazdów

Ze względu na częste występowanie uczucia zmęczenia, zwłaszcza na początku leczenia, do czasu uzyskania nowych danych obowiązuje poniższy komentarz. Opisane działanie może być również spowodowane istniejącą chorobą nowotworową:

Produkt leczniczy, nawet stosowany zgodnie z zaleceniami, może zmieniać reakcje pacjenta w sposób zaburzający zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Dotyczy to w większym stopniu sytuacji, gdy podczas stosowania leku spożywa się alkohol.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Leuprorelinum

  Dostępne opakowania
  Leuprostin

  Leuprostin

  implant podskórny - 2 szt. (impl.) - 5 mg
  SANDOZ GMBH
  Leuprostin

  Leuprostin

  implant podskórny - 3 szt. (impl.) - 5 mg
  SANDOZ GMBH
  Leuprostin

  Leuprostin

  implant podskórny - 2 szt. (impl.) - 3,6 mg
  SANDOZ GMBH
  Leuprostin

  Leuprostin

  implant podskórny - 3 szt. (impl.) - 3,6 mg
  SANDOZ GMBH
  Leuprostin

  Leuprostin

  implant podskórny - 1 szt. (impl.) - 3,6 mg
  SANDOZ GMBH
  216,75 zł
  Leuprostin

  Leuprostin

  implant podskórny - 1 szt. (impl.) - 5 mg
  SANDOZ GMBH
  614,25 zł
  Powiązane artykuły
  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Na czym polega badanie 4Kscore? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Na czym polega badanie 4Kscore? (WIDEO)

  Badanie molekularne 4Kscore Badanie molekularne 4Kscore to jedno z najnowocześniejszych narzędzi przydatnych w diagnostyce raka prostaty. Eksperci wyjaśniają, na czym polega ten test. Po pobraniu próbki krwi, pacjent może się dowiedzieć, czy w ciągu kilkunastu...

  Newsy - zdrowie

  Naukowcy stworzyli chimerę człowieka i świni

  Naukowcy stworzyli chimerę człowieka i świni

  Mogłoby się wydawać, że to scenariusz rodem z filmów science fiction. Modyfikowane kody genetyczne, pół ludzie, pół zwierzęta. Czy to ma coś wspólnego z rzeczywistością, w której żyjemy? Pierwsza chimera Od jakiegoś czasu już ma. Właśnie teraz w Salk...

  Leczenie niefarmakologiczne prostaty

  Krioterapia a prostata

  Krioterapia nazywana bywa także krioablacją. Jest metodą stosowaną niekiedy w leczeniu raka prostaty i rzadko - w łagodnym przeroście prostaty. Podobnie jak w brachyterapii, przez skórę krocza do guza stercza wprowadzane są igły. Krioterapia jest zabiegiem...

  Nowe metody leczenia prostaty

  Fale ultradźwiękowe w leczeniu prostaty

  HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound pol. skupiona wiązka fal ultradźwiękowych o dużym natężeniu) czasami nazywane FUS albo HIFUS to nowoczesna metoda wykorzystująca ultradźwięki w leczeniu raka prostaty. Pierwotnie HIFU użyto jako metodę  leczenia...

  Newsy

  Nowa nadzieja w leczeniu raka prostaty

  Naukowcy odkryli komórki progenitorowe w gruczole krokowym (prostata), które w przy występowaniu stanu zapalnego mogą mieć związek z inicjacją procesu nowotworowego. Badanie sugeruje, że sam stan zapalny może zwiększać ilość komórek progenitorowych. Zarówno...

  Badania przesiewowe

  Najważniejsze badania przesiewowe dla mężczyzn

  Najważniejsze badania przesiewowe dla mężczyzn

  Rola testów przesiewowych Regularne badania przesiewowe to najlepsze, co może zrobić mężczyzna dla swojego zdrowia. Umożliwiają one wczesne wykrycie rozmaitych chorób - jeszcze w momencie, w którym nie dają one charakterystycznych objawów, więc szanse...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Jak leczyć raka prostaty? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Jak leczyć raka prostaty? (WIDEO)

  Terapia raka prostaty Urolog dr n. med. Marek Filipek opowiada o dostępnych metodach leczenie nowotworu prostaty. W standardowej terapii najczęściej stosuje się leczenie operacyjne oraz radioterapię. Dostępne są też alternatywne sposoby, takie jak leczenie...