Ketores

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
kapsułki o przedłużonym uwalnianiu
Dawka
0,1 g
Ilość
14 kaps.
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: ICN POLFA RZESZÓW S.A.

Ketores - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Ketores - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Ketores - opis

Objawowe leczenie przewlekłych stanów zapalnych zwłaszcza na tle chorób reumatycznych, reumatoidalnego zapalenia stawów.

Objawowe leczenie ciężkich zmian zwyrodnieniowych stawów, jeśli niezbędna dawka wynosi 200 mg na dobę.

Ketores - skład

1 kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 200 mg ketoprofenu (Ketoprofenum). Substancja pomocnicza: sacharoza (25,28 mg/tabletkę). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Ketores - dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 15 lat:

Doustnie, 200 mg jeden raz na dobę podczas posiłku, rano lub wieczorem. Kapsułki należy popijać szklanką wody i przyjmować zawsze o tej samej porze. W przypadku wystąpienia objawów podrażnienia przewodu pokarmowego (zgaga, ból brzucha, niestrawność) można zastosować leki zobojętniające w celu ich złagodzenia.

Dzieci do 15 lat:

Nie stosować.

Pacjenci w podeszłym wieku:

U pacjentów w podeszłym wieku stwierdza się zwiększone stężenie ketoprofenu we krwi, dlatego leczenie należy rozpocząć od małej dawki i w leczeniu podtrzymującym stosować najmniejszą skuteczną dawkę.

Pacjenci z niewydolnością nerek i (lub) wątroby:

Nie stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek i (lub) wątroby.

Przyjmowanie produktu przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).

Maksymalna dawka dobowa wynosi 200 mg. Przed rozpoczęciem leczenia dawką 200 mg na dobę należy uważnie rozważyć stosunek ryzyka do korzyści. Stosowanie większych dawek nie jest zalecane (patrz punkt 4.4).

Ketores - środki ostrożności

Nie stosować u dzieci poniżej 15 lat.

Należy unikać jednoczesnego stosowania produktu Ketores z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2. U pacjentów z astmą oskrzelową oraz przewlekłym nieżytem nosa, przewlekłym zapaleniem zatok i (lub) polipowatością nosa występuje zwiększone ryzyko alergii na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Podanie ketoprofenu może u nich wywołać napad astmy lub skurcz oskrzeli (szczególnie u osób z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub na niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ). U pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów o małej masie ciała oraz pacjentów z zaburzeniami czynności płytek krwi lub przyjmujących leki przeciwzakrzepowe albo antyagregacyjne (patrz punkt 4.5) prawdopodobieństwo wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego jest zwiększone. Ketoprofen (podobnie jak i inne NLPZ) może maskować objawy rozwijającego się zakażenia.

Dokładnej obserwacji w trakcie leczenia ketoprofenem należy poddać pacjentów z reakcjami nadwrażliwości na światło słoneczne lub fototoksycznością w wywiadzie. U pacjentów w podeszłym wieku oraz osób z niewydolnością serca lub zaburzeniami czynności wątroby, przewlekłymi zaburzeniami czynności nerek czy zaburzeniami gospodarki wodnej (np. odwodnionych w wyniku stosowania leków moczopędnych, z hipowolemią po zabiegu chirurgicznym lub spowodowaną w inny sposób) ketoprofen, poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn, może zaburzać czynność nerek (co może prowadzić do obrzęków i zwiększenia stężenia azotu pozabiałkowego w surowicy krwi). W początkowym okresie leczenia ketoprofenem konieczne jest u takich pacjentów szczegółowe monitorowanie wielkości diurezy oraz innych wskaźników czynności nerek.

U pacjentów z niewydolnością serca, szczególnie w podeszłym wieku, może wystąpić zwiększenie objawów niepożądanych spowodowane zatrzymaniem płynów i sodu w organizmie. U takich pacjentów należy monitorować czynność serca i nerek (patrz również punkt 4.3).

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby konieczna jest dokładna obserwacja (należy okresowo oznaczać wskaźniki aktywności aminotransferaz) oraz indywidualne dostosowanie dawki produktu leczniczego.

Przewód pokarmowy - krwawienie, owrzodzenia i perforacja W przypadku wszystkich NLPZ opisywano występowanie krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, mogących kończyć się śmiercią. Mogą one występować w dowolnym momencie leczenia, również bez objawów zwiastujących oraz u pacjentów bez ciężkich zdarzeń dotyczących układu pokarmowego w wywiadzie. Niektóre dane epidemiologiczne sugerują, że stosowanie ketoprofenu może być związane z dużym ryzykiem wystąpienia ciężkiego działania toksycznego na przewód pokarmowy, tak jak ma to miejsce w przypadku niektórych innych NLPZ, zwłaszcza gdy stosowane są w dużych dawkach (patrz punkt 4.1 i 4.3).

Ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji w obrębie przewodu pokarmowego jest większe w przypadku stosowania większych dawek NLPZ, u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie, szczególnie powikłaną krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 4.3) oraz u pacjentów w podeszłym wieku. U pacjentów w podeszłym wieku oraz stosujących duże dawki NLPZ leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej dostępnej dawki. Zarówno u tych pacjentów, jak i pacjentów, u których konieczne jest stosowanie kwasu acetylosalicylowego w małych dawkach lub innych leków potencjalnie zwiększających ryzyko powikłań dotyczących przewodu pokarmowego, należy rozważyć jednoczesne podawanie leków o działaniu ochronnym, np. mizoprostolu lub leków z grupy inhibitorów pompy protonowej (patrz poniżej oraz punkt 4.5).

Pacjenci, u których w przeszłości wystąpiło toksyczne działanie na przewód pokarmowy, zwłaszcza w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie niezwykłe objawy dotyczące przewodu pokarmowego (szczególnie świadczące o krwawieniu z przewodu pokarmowego), zwłaszcza na początku leczenia.

Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki mogące zwiększać ryzyko owrzodzeń i krwawień z przewodu pokarmowego, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny czy leki przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5).

W przypadku wystąpienia u pacjenta przyjmującego produkt Ketores krwawienia lub owrzodzenia w obrębie przewodu pokarmowego, produkt należy odstawić. Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą nasilać choroby przewodu pokarmowego (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, chorobę Leśniowskiego-Crohna), dlatego u pacjentów z takimi chorobami w wywiadzie należy jest stosować z ostrożnością (patrz punkt 4.8).

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku zwiększa się częstość występowania działań niepożądanych NLPZ, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego i perforacji, które mogą zakończyć się zgonem (patrz punkt 4.2).

Zachowanie szczególnej ostrożności oraz rozważenie zmniejszenia dawki produktu leczniczego zalecane jest w przypadku stosowania ketoprofenu u pacjentów w podeszłym wieku, zwłaszcza z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

Podczas długotrwałego stosowania produktu leczniczego należy wykonywać badania wskaźników morfologii krwi oraz kontrolować wskaźniki czynności wątroby i nerek. Opisano przypadki wtórnej niepłodności bez jajeczkowania (wskutek braku pęknięcia pęcherzyka Graafa) u pacjentek długotrwale przyjmujących ketoprofen. Stosowanie ketoprofenu może niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet i nie jest ono zalecane u kobiet, które planują zajście w ciążę. W przypadku kobiet, które mają trudności z zajściem w ciążę lub które są poddawane badaniom w związku z niepłodnością, należy rozważyć zakończenie stosowania ketoprofenu.

Przyjmowanie produktu w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.2 oraz wpływ na przewód pokarmowy i układ krążenia poniżej).

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie lub łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i z obrzękami należy odpowiednio kontrolować i wydawać właściwe zalecenia. Zatrzymanie płynów i obrzęki były zgłaszane w związku z leczeniem NLPZ.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Dane te są niewystarczające, aby wykluczyć takie ryzyko w przypadku przyjmowania ketoprofenu.

Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgu powinni być leczeni ketoprofenem bardzo rozważnie. Podobną rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu).

Bardzo rzadko donoszono o występowaniu ciężkich reakcji skórnych, czasami śmiertelnych, w tym złuszczającego zapalenia skóry, zespołu Stevensa-Johnsona lub martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka podczas stosowania NLPZ (patrz punkt 4.8). Największe ryzyko wystąpienia tych zaburzeń występuje na początku leczenia. W większości przypadków te reakcje skórne występują podczas pierwszego miesiąca leczenia. W przypadku wystąpienia pierwszych oznak wysypki skórnej, zmian w obrębie błon śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości, produkt Ketores należy odstawić.

W przypadku wystąpienia zaburzeń widzenia należy przerwać stosowanie produktu leczniczego.

Wystąpienie jakichkolwiek dolegliwości dotyczących oka podczas leczenia ketoprofenem jest wskazaniem do przeprowadzenia badania okulistycznego.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów, u których występuje toczeń rumieniowatyukładowy oraz mieszana choroba tkanki łącznej - może wystąpić zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowych.

Produkt zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Ketores - przedawkowanie

Objawy ostrego przedawkowania obejmują: ból i zawroty głowy, senność, nudności, wymioty, biegunkę, ból w nadbrzuszu, a w ciężkich przypadkach niewydolność oddechową, śpiączkę, drgawki. Mogą także wystąpić: krwawienie z przewodu pokarmowego, znaczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, ostra niewydolność nerek.

Postępowanie w przypadku przedawkowania obejmuje płukanie żołądka oraz leczenie objawowe (m. in. wyrównywanie zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej).

Ketores - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ketoprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym kwas acetylosalicylowy (z powodu ryzyka wystąpienia napadów astmy aspirynowej lub innych alergicznych reakcji nadwrażliwości).

Czynna lub w wywiadzie choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienie, lub perforacja, również występujące po zastosowaniu innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Ciężka niewydolność nerek lub wątroby.

Nie stosować w III trymestrze ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Nie stosować u pacjentów z astmą oskrzelową lub innymi chorobami o etiologii alergicznej

w wywiadzie.

Czynne krwawienie, np. z przewodu pokarmowego lub naczyń mózgu. Ciężka niewydolność serca.

Ketores - działania niepożądane

Poniższe działania niepożądane wymienione według klasyfikacji układów i narządów występują z częstością określoną przy użyciu następującej konwencji: rzadko (> =1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nie znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądka i jelit:

- częstość nie znana: nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia, zaparcie, niestrawność, bóle brzucha, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (w tym wrzodziejące), nieżyt żołądka, smoliste stolce, krwiste wymioty, nasilenie zapalenia błony śluzowej okrężnicy i choroby Leśniowskiego-Crohna (patrz punkt 4.4) oraz ciężkie działania niepożądane: choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego i perforacja jelit, niekiedy kończące się śmiercią, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4);

- rzadko: zapalenie błony śluzowej okrężnicy;

- podczas stosowania ketoprofenu w dawce 200 mg na dobę zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego (rośnie ono wraz ze zwiększaniem dawki).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

- częstość nie znana: duszność, możliwość wystąpienia napadu astmy, skurcz oskrzeli (szczególnie u pacjentów z rozpoznaną nadwrażliwością na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne).

Zaburzenia układu immunologicznego:

- bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs anafilaktyczny), obrzęk naczynioruchowy.

Zaburzenia układu nerwowego:

- częstość nie znana: bóle i zawroty głowy, senność, rzadko drgawki.

Zaburzenia psychiczne:

- częstość nie znana: zaburzenia nastroju.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

- częstość nie znana: nadwrażliwość na światło, łysienie, wysypka, zaczerwienienie, świąd, pokrzywka, nasilenie objawów przewlekłej pokrzywki;

- bardzo rzadko: reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona oraz zespół Lyella.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

- częstość nie znana: ostra niewydolność nerek, zwłaszcza u osób z istniejącymi wcześniej zaburzeniami czynności nerek i (lub) u pacjentów odwodnionych;

- rzadko: śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

- częstość nie znana: trombocytopenia, niedokrwistość spowodowana przewlekłym krwawieniem;

- rzadko: leukopenia z możliwą agranulocytozą, zahamowanie czynności szpiku. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

- częstość nie znana: zwiększenie aktywności aminotransferaz;

- rzadko: zapalenie wątroby.

Zaburzenia ucha i błędnika:

- częstość nie znana: szumy uszne.

Zaburzenia oka:

- częstość nie znana: zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie).

Zaburzenia naczyniowe:

- częstość nie znana: rozszerzenie naczyń, nadciśnienie tętnicze.

Badania diagnostyczne:

- częstość nie znana: hiperkaliemia.

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar), patrz punkt 4.4.

Ketores - ciąża i karmienie piersią

W badaniach, w których ketoprofen podawany był myszom w dawce do 12 mg/kg mc. na dobę i szczurom w dawce do 9 mg/kg mc. na dobę (co w przeliczeniu na powierzchnię ciała odpowiada około 0,3 maksymalnej dawki zalecanej dla ludzi) ketoprofen nie wywierał działania teratogennego ani embriotoksycznego. Natomiast w badaniach na królikach stwierdzono, że podawanie toksycznych dawek ketoprofenu samicom powodowało wystąpienie działania embriotoksycznego (ale nie teratogennego). Nie przeprowadzono jednak odpowiednich badań u ludzi.

W badaniach na szczurach, którym podawano ketoprofen w dawce 6 mg/kg mc. na dobę (co w przeliczeniu na powierzchnię ciała odpowiada 0,2 maksymalnej dawki zalecanej dla ludzi) stwierdzono, że wydłuża on poród jeśli podawany jest bezpośrednio przed jego wystąpieniem. Wiadomo również, że leki hamujące syntezę prostaglandyn (do grupy tej zalicza się również ketoprofen) mogą niekorzystnie wpływać na proces zamykania się przewodu tętniczego. Z powyższych względów produkt leczniczy może być stosowany w I i II trymestrze ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności, natomiast w III trymestrze jest przeciwwskazany.

W badaniach na szczurach wykazano, że podawanie tym zwierzętom ketoprofenu w dawce 9 mg/kg mc. na dobę (co w przeliczeniu na powierzchnię ciała odpowiada około 0,3 maksymalnej dawki zalecanej dla ludzi) nie wpływa niekorzystnie na rozwój karmionych przez nie piersią młodych, zaś w badaniach na psach stwierdzono, że ketoprofen osiąga w mleku samic stężenie wynoszące od 4 do 5% tego, jakie występuje w ich surowicy. Brak jest odpowiednich danych dotyczących wpływu przyjmowania ketoprofenu na dzieci matek karmiących piersią. Jednak w związku z tym, że śladowe ilości ketoprofenu przenikają do mleka kobiet karmiących piersią, produktu leczniczego nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Ketores - prowadzenie pojazdów

Należy ostrzec pacjenta, że występujące niekiedy zawroty głowy, senność mogą zaburzać zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Ketoprofenum

  Niesteroidowy lek przeciwzapalny wykazujący działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Jego działanie polega na hamowaniu cyklooksygenazy COX 1 i 2. Stosuje się go w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, chorobie zwyrodnieniowej stawów i kręgosłupa, zmianach pourazowych stawów, więzadeł i torebek stawowych. Wykorzystuje się go również w leczeniu bólu różnego pochodzenia o umiarkowanej sile, przy bolesnym miesiączkowaniu.

  Dostępne opakowania
  Ketores

  Ketores

  kapsułki o przedłużonym uwalnianiu - 14 kaps. - 0,1 g
  ICN POLFA RZESZÓW S.A.
  Ketores

  Ketores

  kapsułki o przedłużonym uwalnianiu - 20 kaps. - 0,1 g
  ICN POLFA RZESZÓW S.A.
  Ketores

  Ketores

  kapsułki o przedłużonym uwalnianiu - 14 kaps. - 0,2 g
  ICN POLFA RZESZÓW S.A.
  Ketores

  Ketores

  kapsułki o przedłużonym uwalnianiu - 20 kaps. - 0,2 g
  ICN POLFA RZESZÓW S.A.
  Ketores

  Ketores

  żel - 30 g - 2,5 %
  ICN POLFA RZESZÓW S.A.
  Ketores

  Ketores

  żel - 60 g - 2,5 %
  ICN POLFA RZESZÓW S.A.
  Powiązane artykuły
  Newsy

  U 27-latki zdiagnozowano reumatoidalne zapalenie stawów

  U 27-latki zdiagnozowano reumatoidalne zapalenie stawów

  Claire Yacoub podczas pandemii dowiedziała się, że cierpi na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). Ma dopiero 27 lat, a to choroba, która występuje głównie u seniorów. Choć kobieta przeżyła szok, to postanowiła walczyć z chorobą. Zmieniła styl życia,...

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Kadzidło

  Kadzidło

  Wybór różnych kadzideł Stare ludowe przekonanie, że kadzidło ma właściwości lecznicze, okazuje się mieć podstawy naukowe. Udowodniono, że jest skuteczne w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie biologiczne chorób reumatoidalnych

  Leczenie biologiczne chorób reumatoidalnych

  Pojawiły się poważne zastrzeżenia wobec procedury wyboru leku biologicznego dla osób cierpiących na choroby reumatoidalne. Członkowie Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Reumatyków REF twierdzą, iż procedura ta jest niejasna i nieuregulowana prawnie... Leczenie...

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Złudzenie optyczne na ból stawów

  Złudzenie optyczne na ból stawów

  Serwis BBC News donosi o zaskakującym odkryciu, które miało miejsce podczas eksperymentu naukowego. Okazało się, że oglądanie złudzenia optycznego własnych rąk na ekranie komputera pomaga w łagodzeniu bólu, którego przyczyną jest zapalenie i zwyrodnienie...

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Pierwsze objawy reumatoidalnego zapalenia stawów. Nie ignoruj ich (WIDEO)

  Pierwsze objawy reumatoidalnego zapalenia stawów. Nie ignoruj ich (WIDEO)

  Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to choroba autoimmunologiczna. Może rozwijać się w każdej grupie wiekowej. Zanim pojawią się typowe objawy, takie jak obrzęk, tkliwość i ból stawów, choroba daje sygnały, które często ignorujemy. Jakie są wczesne...

  Leki i suplementy

  Nowy lek przeciwzapalny alternatywą dla steroidów

  Nowy lek przeciwzapalny alternatywą dla steroidów

  Nowa klasa leków może wkrótce stanowić alternatywę dla steroidów. Naukowcy odkryli bowiem, że białko chroniące przed rakiem odgrywa kluczową rolę w działaniu przeciwzapalnym steroidów. Jego zastosowanie może prowadzić do opracowania leków zastępujących...

  Koronawirus

  Pfizer ma lek na COVID-19? Xeljanz zmniejszył liczbę zgonów

  Pfizer ma lek na COVID-19? Xeljanz zmniejszył liczbę zgonów

  Pfizer ogłasza sukces! Po wielu badaniach, udało się ustalić, że lek, który zarejestrowany jest w terapii reumatoidalnego zapalania stawów, zmniejszył odsetek śmierci i niewydolności oddechowej u hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 w Brazylii. Wydaje...