Keflex

zobacz opinie o produkcie »
Cena
17,26 zł
Forma
kapsułki
Dawka
0,25 g
Ilość
20 kaps.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: ACTAVIS GROUP HF.

Keflex - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Leczenie wczesnego stadium rzeżączki

Dzien dobry, Czy w przypadku wystpienia rzeżączki, we wczesnym stadium można ją wyleczyć przy pomocy leków urosept keflex?? jedna kapsulka keflexu zawiera 500mg cefaleksyny. Lekarz przepisał urosept 3x1 keflex 2x1. Czy to wystarczy czy tylko zniweluje objawy? Jeżeli objawy znikną znaczy, że rzeżączka została wyleczona czy jeszcze należy przeprowadzić test.

POKAŻ WIĘCEJ

Keflex - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Keflex - opis

Zakażenia dróg oddechowych wywołane przez paciorkowce beta-hemolizujące grupy A.

Zapalenie ucha środkowego wywołane przez gronkowce i paciorkowce beta-hemolizujące.

Zakażenia kości i stawów wywołane przez gronkowce.

Zakażenia skóry i tkanek miękkich wywołane przez gronkowce i (lub) paciorkowce beta-hemolizujące.

Niepowikłane zakażenia dróg moczowych wywołane przez Escherichia coli, Proteus mirabilis i Klebsiella spp. Przed rozpoczęciem leczenia oraz w czasie leczenia należy wykonać posiew oraz antybiogram. Jeśli wskazane, należy sprawdzić czynność nerek.

Zapalenie zatok przynosowych wywołane przez paciorkowce beta-hemolizujące i Staphylococcus aureus (tylko szczepy wrażliwe na metycylinę).

Keflex - skład

Cefalexinum

Keflex, 250 mg: jedna kapsułka zawiera 250 mg cefaleksyny w postaci cefaleksyny jednowodnej. Keflex, 500 mg: jedna kapsułka zawiera 500 mg cefaleksyny w postaci cefaleksyny jednowodnej.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: błękit patentowy V. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Keflex - dawkowanie

Keflex przeznaczony jest do stosowania doustnego.

W razie konieczności podania dawki mniejszej niż 250 mg lub zastosowania leku u dzieci, które nie mogą połknąć kapsułki, dostępny jest Keflex w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej.

Dorośli

Dawka dobowa dla dorosłych wynosi 1 g do 4 g, w dawkach podzielonych.

W leczeniu niezbyt nasilonych i niepowikłanych zakażeń dróg moczowych, anginy paciorkowcowej oraz zakażeń skóry i tkanek miękkich średnia dawka wynosi 250 mg co 6 godzin lub 500 mg co 12 godzin.

W zakażeniach cięższych lub wywołanych przez bardziej oporne drobnoustroje może być konieczne stosowanie większych dawek leku. Jeżeli konieczne jest podanie dawki większej niż 4 g w ciągu doby, należy rozważyć podanie cefalosporyny pozajelitowo.

Dzieci

Dawka dobowa dla dzieci wynosi 25 do 50 mg/kg mc. zależnie od nasilenia zakażenia, w dawkach podzielonych. W niezbyt nasilonych i niepowikłanych zakażeniach dróg moczowych dawkę dobową można podawać w dwóch dawkach podzielonych (co 12 godzin). W ciężkich zakażeniach można zastosować podwójną dawkę.

Niemowlętom lek można podawać wyłącznie wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne i pod ścisłą kontrolą lekarza.

W leczeniu zapalenia ucha środkowego, opierając się na wynikach przeprowadzonych badań klinicznych, konieczne jest podanie w ciągu doby dawki 75 do 100 mg/kg mc. w 4 dawkach podzielonych.

W leczeniu zakażeń wywołanych przez paciorkowce beta-hemolizujące Keflex należy podawać w dawce leczniczej przynajmniej przez 10 dni.

Keflex - środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia cefaleksyną należy dokładnie ustalić, czy u pacjenta nie występowały wprzeszłości reakcje nadwrażliwości na cefalosporyny, penicyliny i inne produkty lecznicze.

Cefaleksynę należy podawać z ostrożnością pacjentom uczulonym na penicylinę. Istnieją pewne dowody kliniczne i laboratoryjne na częściową alergię krzyżową pomiędzy penicylinami i cefalosporynami. U pacjentów występowały ciężkie reakcje (w tym anafilaksja) na oba produkty lecznicze.

Opisywano przypadki rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego podczas stosowania praktycznie każdego antybiotyku o szerokim spektrum działania, w tym makrolidów, półsyntetycznych penicylin i cefalosporyn. Jest to ważne i dlatego należy uwzględnić u pacjentów z biegunką występującą w związku ze stosowaniem antybiotyków. Takie zapalenie jelita może mieć przebieg od postaci lekkiej

do zagrażającej życiu. W lekkich przypadkach rzekomobłoniastego zapalenia jelita zwykle wystarczy samo odstawienie leku. W przypadkach o przebiegu umiarkowanym lub ciężkim należy wdrożyć odpowiednie leczenie.

W razie wystąpienia reakcji alergicznych na cefaleksynę należy przerwać podawanie leku i wdrożyć odpowiednie leczenie pacjenta.

Długotrwałe stosowanie cefaleksyny może prowadzić do rozwoju drobnoustrojów opornych. Niezbędna jest uważna obserwacja pacjenta. W razie wystąpienia nadkażenia w trakcie leczenia, należy wdrożyć odpowiednie leczenie.

Cefaleksyny nie należy stosować w zakażeniach wywołanych przez Haemophilus influenzae lub jeśli prawdopodobny jest udział tych bakterii w zakażeniu.

Cefaleksynę należy stosować ostrożnie u pacjentów ze znacznie zaburzoną czynnością nerek. Należy wykonywać odpowiednie badania diagnostyczne i laboratoryjne, ponieważ bezpieczne dawki mogą być mniejsze niż zwykle zalecane. Jeśli u pacjenta z niewydolnością nerek konieczna jest dializa, nie należy podawać w ciągu doby dawki cefaleksyny przekraczającej 500 mg.

Podczas leczenia antybiotykami cefalosporynowymi opisywano występowanie dodatniego wyniku testu Coombsa. Wyniki pośrednich testów antyglobulinowych lub testów Coombsa używanych

do przeprowadzenia prób krzyżowych w badaniach hematologicznych lub transfuzjologii u noworodków, których matki otrzymywały cefalosporyny przed porodem, były dodatnie, co może być związane ze stosowaniem tych produktów leczniczych.

Wyniki testów laboratoryjnych wykrywających glukozę w moczu, przeprowadzane z zastosowaniem roztworu Benedicta lub Fehlinga lub tabletek z siarczanem miedzi, mogą być fałszywie dodatnie.

Produkt leczniczy zawiera barwnik azowy – błękit patentowy, który może powodować reakcje alergiczne.

Keflex - przedawkowanie

Objawy mogą obejmować nudności, wymioty, dolegliwości w nadbrzuszu, biegunkę i krwiomocz.

W razie ciężkiego przedawkowania zaleca się leczenie podtrzymujące czynności życiowe, w tym uważną obserwację kliniczną i kontrolowanie parametrów laboratoryjnych czynności układu krwionośnego, nerek i wątroby, układu krzepnięcia, aż do uzyskania stabilnego stanu pacjenta. Nie stwierdzono, aby wymuszona diureza, dializa otrzewnowa, hemodializa lub hemoperfuzja z użyciem węgla aktywnego były skuteczne w leczeniu przedawkowania cefaleksyny. Jest bardzo mało prawdopodobne, aby było wskazane zastosowanie którejś z powyższych procedur.

Jeżeli pacjent nie zażył dawki 5- do 10-krotnie przekraczającej zwykle stosowaną całkowitą dawkę dobową, płukanie żołądka i jelit nie jest konieczne.

U dzieci, które przypadkowo spożyły więcej niż 3,5 g cefaleksyny w ciągu doby, donoszono o krwiomoczu bez zaburzenia czynności nerek. Leczenie było podtrzymujące (płyny) i nie zgłaszano żadnych następstw.

Keflex - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na antybiotyki z grupy cefalosporyn lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Keflex - działania niepożądane

Działania niepożądane, o których donoszono w badaniach cefaleksyny, przedstawiono poniżej zgodnie z klasyfikacją organów i narządów oraz częstością występowania.

Częstośc bardzo często (≥1/10) często (≥1/100 do < 1/10) niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100) rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000) bardzo rzadko (< 1/10 000)

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Badania diagnostyczne

Niezbyt często: zwiększenie aktywności AlAT i AspAT (przemijające)

Częstość nieznana: dodatnie wyniki bezpośrednich testów Coombsa; fałszywie dodatnie wyniki testów wykrywających glukozę w moczu

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Niezbyt często: eozynofilia

Rzadko: neutropenia, trombocytopenia, niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko: ból głowy, zawroty głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: biegunka, nudności

Rzadko: ból brzucha, wymioty, niestrawność, rzekomobłoniaste zapalenie jelita

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko: przemijające śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: wysypka, pokrzywka, świąd

Rzadko: zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, toksyczno-rozpływna martwica naskórka (zespół Lyella), obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Częstość nieznana: bóle stawów, zapalenie stawów

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Rzadko: świąd narządów płciowych i odbytu, zapalenie pochwy Częstość nieznana: kandydoza pochwy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rzadko: zmęczenie

Częstość nieznana: gorączka

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: zapalenia wątroby, żółtaczka zastoinowa

Zaburzenia psychiczne

Częstość nieznana: omamy, pobudzenie, dezorientacja

Keflex - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań u kobiet w ciąży. Chociaż badania na zwierzętach nie wykazały dowodów na działanie teratogenne, należy zachować ostrożność, jeśli cefaleksynę przepisuje się podczas ciąży (patrz punkt 5.3).

Laktacja

Cefaleksyna jest wydzielana z mlekiem matki. Należy zachować ostrożność, stosując cefaleksynę u kobiet karmiących piersią.

Keflex - prowadzenie pojazdów

Nie jest znany wpływ cefaleksyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Niemniej jednak podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia sporadycznych zawrotów głowy lub dezorientacji.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Cefalexinum

  Dostępne opakowania
  Keflex

  Keflex

  kapsułki - 20 kaps. - 0,25 g
  ACTAVIS GROUP HF.
  Keflex

  Keflex

  granulat do przygotowania zawiesiny doustnej - 60 ml (38,1g granulatu) - 0,25 g/5ml
  ACTAVIS GROUP HF.
  17,26 zł
  Keflex

  Keflex

  kapsułki - 12 kaps. - 0,25 g
  ACTAVIS GROUP HF.
  9,11 zł
  Powiązane artykuły
  Patronaty

  II Konferencja "Problemy laryngologiczne w praktyce lekarskiej"

  II Konferencja "Problemy laryngologiczne w praktyce lekarskiej"

  2-3 marca 2013 roku odbędzie się II Konferencja „Problemy laryngologiczne w praktyce lekarskiej". Honorowy patronat nad konferencją, która będzie miała miejsce w Krakowie, objął Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie...

  Leki i suplementy

  Polvertic - właściwości, stosowanie, przeciwwskazania, zamienniki

  Polvertic - właściwości, stosowanie, przeciwwskazania, zamienniki

  Polvertic ma postać tabletek zawierających w swoim składzie betahistynę. Jest ona odpowiedzialna za poprawę przepływu krwi w uchu wewnętrznym. Polvertic stosowany jest w leczeniu ośrodkowego układu nerwowego. Polvertic - właściwości Polvertic stosuje...

  Zdrowie

  Trąbka słuchowa (Eustiachiusza) - funkcje, badanie, choroby, leczenie

  Trąbka słuchowa (Eustiachiusza) - funkcje, badanie, choroby, leczenie

  Trąbka słuchowa, inaczej trąbka lub przewód Eustachiusza, to część łącząca ucho środkowe z gardłem. Ma około 3-4 centymetry długości i pełni bardzo ważne role w funkcjonowaniu narządu słuchu. Co warto wiedzieć o trąbce słuchowej? Co robi trąbka słuchowa?...

  Newsy

  Zapalenie błędnika. Jakie objawy świadczą o chorobie?

  Zapalenie błędnika. Jakie objawy świadczą o chorobie?

  Zapalenie błędnika jest potocznie nazywane zapaleniem ucha wewnętrznego. Najczęściej wywołują go wirusy, rzadziej bakterie lub inne patogeny. Wczesne rozpoznanie choroby daje możliwość pełnego wyleczenia. Gorzej, jeśli zignorujemy objawy. Nieleczone zapalenie...

  Laryngologia

  Budowa ucha zewnętrznego, wewnętrznego i środkowego

  Budowa ucha zewnętrznego, wewnętrznego i środkowego

  Ucho jest odpowiedzialne za to, w jaki sposób słyszymy, jak dźwiękowo odbieramy wszystko to, co nas otacza. Budowa ucha nie należy do najprostszych, ponieważ to, co jesteśmy w stanie zobaczyć to jedynie małżowina, a ucho to również to co znajduje się...