Jovesto

zobacz opinie o produkcie »
Cena
17,73 zł
Forma
roztwór doustny
Dawka
0,5 mg/ml
Ilość
60 ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: SANDOZ GMBH

Jovesto - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Promonta i Jovesto wykazują podobne działanie?

Witam, mam pytanie czy lek Promonta i lek Jovesto wykazują podobne działanie??? Doskwiera mi alergia już od wielu, wielu miesięcy. Do tej pory stosowałam lek Jovesto, ale chciałabym wypróbować lek Promonta, z racji tego że dotychczasowe leczenie nie eliminowało wszystkich dolegliwości. Z tego względu mam pytanie czy Promonta może zastąpić Jovesto i być może będzie miał bardziej szerokie działanie i będzie dla mnie lepszy??? Czytałam opinie o tabletkach Promonta i chciałabym sprawdzić czy rzeczywiście...

POKAŻ WIĘCEJ

Jovesto - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Jovesto - opis

Produkt leczniczy Jovesto jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku co najmniej 12 lat w celu łagodzenia objawów związanych z:

alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (patrz punkt 5.1), pokrzywką (patrz punkt 5.1).

Jovesto - skład

Każda tabletka zawiera 5 mg desloratadyny ( Desloratadinum ).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Jovesto - dawkowanie

Dawkowanie

Dorośli i młodzież (w wieku co najmniej 12 lat): zalecaną dawką produktu Jovesto jest jedna tabletka raz na dobę.

W leczeniu okresowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (objawy występują rzadziej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie) należy postępować zgodne z oceną przebiegu choroby u danego pacjenta w przeszłości, przerwać leczenie po ustąpieniu objawów i wznowić po ich ponownym wystąpieniu.

W przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy występują co najmniej przez 4 dni w tygodniu i utrzymują się dłużej niż 4 tygodnie) można pacjentowi zaproponować ciągłe leczenie w trakcie okresów ekspozycji na alergen.

Dzieci i młodzież

Doświadczenie z badań klinicznych dotyczących skuteczności desloratadyny u młodzieży w wieku od 12 do 17 lat jest ograniczone (patrz punkty 4.8 i 5.1).

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu Jovesto u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Brak dostępnych danych.

Sposób stosowania Podanie doustne.

Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków.

Jovesto - środki ostrożności

Desloratadynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (patrz punkt 5.2).

Jovesto - przedawkowanie

W razie przedawkowania należy rozważyć zastosowanie standardowych metod usunięcia niewchłoniętej substancji czynnej z organizmu. Zaleca się leczenie objawowe i podtrzymujące.

W badaniu klinicznym z zastosowaniem dawek wielokrotnych (do 45 mg desloratadyny, co jest dawką dziewięciokrotnie większą niż dawka stosowana w praktyce klinicznej) nie obserwowano działań o znaczeniu klinicznym.

Desloratadyna nie jest usuwana z organizmu metodą hemodializy. Nie wiadomo, czy jest ona usuwana w trakcie dializy otrzewnowej.

Jovesto - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, na loratadynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Jovesto - działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

W badaniach klinicznych z zastosowaniem desloratadyny w zalecanej dawce dobowej 5 mg, gdzie zakres wskazań obejmował alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i przewlekłą pokrzywkę idiopatyczną, działania niepożądane występujące częściej niż po podaniu placebo notowano u 3% pacjentów. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi, które występowały częściej niż po podaniu placebo, były: uczucie zmęczenia (1,2%), suchość w jamie ustnej (0,8%) i bóle głowy (0,6%). W badaniu klinicznym z udziałem 578 pacjentów w wieku od 12 do 17 lat najczęściej występującym działaniem niepożądanym był ból głowy, który notowano u 5,9% pacjentów leczonych desloratadyną i u 6,9% pacjentów otrzymujących placebo.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

W poniższej tabeli przedstawiono częstość działań niepożądanych obserwowanych w trakcie badań klinicznych i występujących częściej niż po podaniu placebo oraz działań zgłaszanych w okresie po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu.

Częstości zdefiniowano, jako bardzo częste (≥1/10), częste (≥1/100 do < 1/10), niezbyt częste (≥1/1000 do < 1/100), rzadkie (≥1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadkie (< 1/10 000) i występujące z nieznaną częstością (częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działania niepożądane desloratadyny

Zaburzenia psychiczne 

Bardzo rzadko

Omamy 

Zaburzenia układu nerwowego 

Często

Ból głowy

Bardzo rzadko

Zawroty głowy, senność, bezsenność, nadmierna aktywność psychoruchowa, napady drgawek 

Zaburzenia serca 

Bardzo rzadko

Tachykardia, kołatanie serca 

Zaburzenia żołądka i jelit 

Często

Suchość błony śluzowej jamy ustnej

Bardzo rzadko

Ból brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych 

Bardzo rzadko

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny, zapalenie wątroby 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość nieznana

Nadwrażliwość na światło

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej 

Bardzo rzadko

Ból mięśni 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Uczucie zmęczenia

Bardzo rzadko

Reakcje nadwrażliwości (tj. anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, duszność, świąd, wysypka i pokrzywka) 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301/faks: + 48 22 49 21 309/e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Jovesto - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie ma lub istnieje ograniczona liczba danych (od mniej niż 300 kobiet w ciąży) dotyczących stosowania desloratadyny w okresie ciąży. W badaniach na zwierzętach dotyczących toksycznego wpływu na reprodukcję nie wykazano bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego działania (patrz punkt 5.3). Dla zachowania ostrożności należy unikać stosowania desloratadyny w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Obecnośćdesloratadyny wykryto w organizmie noworodków/niemowląt karmionych piersią przez matki nią leczone. Nieznany jest wpływ desloratadyny na noworodki/niemowlęta. Po rozważeniu korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki należy podjąć decyzję, czy na czas leczenia przerwać karmienie piersią lub czy przerwać/nie podejmować leczenia desloratadyną.

Płodność

Nie ma dostępnych danych dotyczących wpływu na płodność kobiet i mężczyzn.

Jovesto - prowadzenie pojazdów

Badania kliniczne wskazują, że desloratadyna nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy poinformować pacjentów, że większość osób nie odczuwa senności, ale ze względu na indywidualną reakcję na wszystkie produkty lecznicze, nie zaleca się podejmowania czynności wymagających skupienia, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn, do czasu poznania reakcji własnego organizmu na desloratadynę.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Jovesto - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Desloratadinum

  Substancja o działaniu antyalergicznym. Poprzez blokadę receptora histaminowego H1 hamuje reakcje alergiczne. Stosowana w łagodzeniu objawów związanych z alergicznym nieżytem nosa oraz pokrzywką. Substancja nie przenika do ośrodkowego układu nerwowego, w związku z czym nie wywiera działania uspokajającego.

  Dostępne opakowania
  Jovesto

  Jovesto

  roztwór doustny - 60 ml - 0,5 mg/ml
  SANDOZ GMBH
  Jovesto

  Jovesto

  tabletki powlekane - 10 tabl. - 5 mg
  SANDOZ GMBH
  Jovesto

  Jovesto

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 5 mg
  SANDOZ GMBH
  Jovesto

  Jovesto

  roztwór doustny - 150 ml - 0,5 mg/ml
  SANDOZ GMBH
  17,73 zł
  Jovesto

  Jovesto

  tabletki powlekane - 60 tabl. - 5 mg
  SANDOZ GMBH
  30,84 zł
  Jovesto

  Jovesto

  tabletki powlekane - 90 tabl. - 5 mg
  SANDOZ GMBH
  40,47 zł
  Powiązane artykuły
  Newsy - leki i suplementy

  Fabrazyme i replagal - leki na chorobę Fabry'ego, będą refundowane

  Fabrazyme i replagal - leki na chorobę Fabry'ego, będą refundowane

  Minister Zdrowi, Łukasz Szumowski, podzielił się na konferencji dobrą wiadomością dla cierpiących na chorobę Fabry'ego. Od 1 września na liście leków refundowanych pojawi się enzymatyczna terapia zastępcza. Refundacji podlegają dwa leki: Fabrazyme i Replagal. Fabrazyme...

  Leki i suplementy

  Clotrimazolum - czym jest, na co działa i jak go stosować

  Clotrimazolum - czym jest, na co działa i jak go stosować

  Clotrimazolum to lek stosowany w przypadku zaburzeń dermatologicznych oraz zmian skórnych występujących między innymi w okolicach płciowych. Pomimo higieny miejsc intymnych może dojść do ich zakażenia oraz rozwoju bakterii na skórze. Jest o sytuacja dosyć...

  Alergologia i pulmonologia

  Osutka

  Osutka

  Osutki polekowe to reakcje uczuleniowe na leki, stosowane na skórę lub doustnie. Objawy niepożądane po stosowaniu leków występują u 15 - 30% pacjentów, a osutki polekowe to jedne z nich. Działania niepożądane leków mogą być przewidywalne lub nie. Przewidywalne...

  Osutka

  Osutka polekowa - objawy, przyczyny, leczenie

  Osutka polekowa - objawy, przyczyny, leczenie

  Osutki polekowe to reakcje uczuleniowe na leki, stosowane na skórę lub doustnie. Objawy niepożądane po stosowaniu leków występują u 15 - 30% pacjentów, a osutki polekowe to jedne z nich. Działania niepożądane leków mogą być przewidywalne lub nie. Przewidywalne...

  Newsy - leki i suplementy

  GIF wycofuje z obrotu trzy serie maści Ivoxel

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju trzy serie emulsji na skórę Ivoxel. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Z obrotu zostaną wycofane dwie serie emulsji o wadze 60 g, jedna o numerze 634231 i...

  Pokrzywka - rodzaje, objawy, diagnostyka, leczenie

  Pokrzywka - zdjęcia

  Pokrzywka - zdjęcia

  Zdjęcie pokrzywki Pokrzywka powstaje szybko i zanika bez śladów po kilku lub kilkunastu godzinach.

  Dermatologia

  Zatrucia bluszczem trującym

  Bluszcz trujący (Toxidendron radicans) to roślina, którą trudno zidentyfikować. Charakteryzuje się ona trzylistnymi skupiskami i może występować zarówno jako krzak, jak i pnącze. Może wywołać kontaktowe zapalenie skóry, uszkodzenie błony śluzowej przewodu...

  Mieszkaj zdrowo

  Sposoby na pająki. Jak je odstraszyć i co zrobić, gdy pogryzą?

  Sposoby na pająki. Jak je odstraszyć i co zrobić, gdy pogryzą?

  Choć mówi się, że obecność pająków to oznaka zdrowego domu, większość osób woli pozbyć się tych niechcianych lokatorów. Podpowiadamy proste i skuteczne metody. Zapachy, których pająki nie lubią Pająki budzą niechęć wielu osób. Ich ugryzienia mogą być...

  Zatrucia bluszczem trującym

  Zatrucia bluszczem trującym

  Bluszcz trujący (Toxidendron radicans) to roślina, którą trudno zidentyfikować. Charakteryzuje się ona trzylistnymi skupiskami i może występować zarówno jako krzak, jak i pnącze. Może wywołać kontaktowe zapalenie skóry, uszkodzenie błony śluzowej przewodu...