Intralipid 10%

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
emulsja do infuzji
Dawka
-
Ilość
100 ml (butelka)
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: FRESENIUS KABI AB

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Intralipid 10% - ulotka preparatu

Intralipid 10% - opis
INTRALIPID 10% jest przeznaczony do stosowania u pacjentów wymagających żywienia pozajelitowego, w celu dostarczenia energii i niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. INTRALIPID 10% jest również przeznaczony do stosowania u pacjentów z niedoborem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (EFAD - ang. essential fatty acid deficiency), u których nie udaje się utrzymać lub przywrócić prawidłowego stężenia niezbędnych kwasów tłuszczowych po podawaniu doustnym.
Intralipid 10% - skład
1000 ml emulsji zawiera 100 g oleju sojowego oczyszczonego (Soiae oleum raffinatum). Osmolalność: 300 mOsm/kg wody pH: około 8 Wartość energetyczna: 4,6 MJ (1100 kcal)/1000 ml Zawartość fosforanów organicznych: 15 mmol/1000 ml Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
Intralipid 10% - dawkowanie
Dawka i szybkość podawania produktu leczniczego INTRALIPID 10% powinny być uzależnione od zdolności eliminacji tłuszczów. Patrz: „Eliminacja tłuszczów”. Dawkowanie 1 g triglicerydów odpowiada 10 ml produktu leczniczego INTRALIPID10%. Dorośli Zalecana dawka maksymalna wynosi 3 g triglicerydów/kg mc./dobę. Z uwzględnieniem takiej górnej granicy, INTRALIPID 10% można stosować w celu pokrycia do 70% zapotrzebowania energetycznego, także u pacjentów ze znacznie zwiększonym zapotrzebowaniem na energię. Szybkość infuzji produktu leczniczego INTRALIPID 10% nie powinna przekraczać 500 ml w ciągu 5 godzin. Noworodki i niemowlęta Zalecana dawka u noworodków i niemowląt wynosi od 0,5 do 4,0 g triglicerydów/kg mc./dobę. Szybkość infuzji nie powinna przekroczyć 0,17 g triglicerydów/kg mc./godzinę (4 g/dobę). Wcześniakom i noworodkom z niską masą urodzeniową należy podawać INTRALIPID 10% w dawce początkowej 0,5 do 1,0 g/kg mc./dobę, zwiększanej stopniowo o 0,5 do 1,0 g/kg mc./dobę do dawki 2 g/kg mc./dobę w ciągłej infuzji przez 24 godziny. Dalsze zwiększanie dawki do 4 g/kg mc./dobę jest możliwe tylko pod ścisłą kontrolą stężenia triglicerydów w surowicy krwi, prób wątrobowych oraz stopnia wysycenia krwi tlenem. Powyższe szybkości podawania są szybkościami maksymalnymi i nie należy ich przekraczać w celu szybkiego uzupełnienia pominiętych dawek. Niedobór niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (EFAD) W zapobieganiu lub wyrównywaniu niedoborów niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych należy dostarczać 4 - 8% energii pozabiałkowej w postaci produktu leczniczego INTRALIPID 10%, co zapewnia dostateczną ilość kwasu linolowego i linolenowego. Gdy niedobór niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych związany jest ze stresem, ilość produktu leczniczego potrzebna do skorygowania niedoborów może być znacząco zwiększona. Eliminacja tłuszczów Dorośli Należy ściśle kontrolować zdolność eliminacji tłuszczów u pacjentów w warunkach wymienionych w punkcie 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania” oraz u pacjentów, którym INTRALIPID 10% podawano dłużej niż jeden tydzień. W tym celu należy pobrać próbki krwi do badań po 5 - 6 godzinach od zakończenia infuzji emulsji tłuszczowej. Komórki krwi należy odseparować od osocza poprzez odwirowanie próbki krwi. Infuzja nie może być kontynuowana w przypadku, gdy osocze jest opalizujące. Czułość tej metody jest niewystarczająca do wykrycia hipertriglicerydemii. W związku z tym zaleca się wykonanie pomiaru stężenia triglicerydów w surowicy krwi u pacjentów, u których podejrzewa się zaburzoną tolerancję tłuszczu. Noworodki i niemowlęta U noworodków i niemowląt należy regularnie kontrolować zdolność do eliminacji tłuszczu. Jedyną wiarygodną metodą jest pomiar stężenia triglicerydów w surowicy krwi.
Intralipid 10% - środki ostrożności
INTRALIPID 10% należy podawać ostrożnie pacjentom z zaburzonym metabolizmem tłuszczów, np. z niewydolnością nerek, niewyrównaną cukrzycą, zapaleniem trzustki, zaburzoną czynnością wątroby, nadczynnością tarczycy (jeśli hipertriglicerydemiczna) i w sepsie. Jeśli podaje się INTRALIPID 10% takim pacjentom, konieczne jest kontrolowanie stężenia triglicerydów w surowicy krwi. Szczególną ostrożność należy zachować podając INTRALIPID 10% pacjentom ze stwierdzoną alergią na olej sojowy i fosfolipidy jaj. Obserwowano krzyżowe reakcje alergiczne pomiędzy soją i orzeszkami ziemnymi. INTRALIPID 10% należy podawać ostrożnie noworodkom i wcześniakom z hiperbilirubinemią oraz w przypadkach podejrzenia nadciśnienia płucnego. U noworodków, a zwłaszcza wcześniaków, w przypadkach długotrwałego żywienia pozajelitowego należy kontrolować liczbę płytek krwi, wyniki prób wątrobowych oraz stężenie triglicerydów w surowicy krwi. INTRALIPID 10% może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych (bilirubiny, dehydrogenazy mleczanowej, wysycenia krwi tlenem, stężenia hemoglobiny i innych), gdy próbka krwi do badań będzie pobrana zanim tłuszcze zostaną w wystarczającym stopniu usunięte z krwi. U większości pacjentów tłuszcze są usuwane w ciągu 5 - 6 godzin po podaniu.
Intralipid 10% - przedawkowanie
Patrz „Zespół przedawkowania tłuszczu” w punkcie 4.8 Działania niepożądane. Ostre przedawkowanie spowodowane podaniem emulsji tłuszczowej zawierającej triglicerydy może prowadzić do kwasicy, zwłaszcza, gdy nie podano węglowodanów.
Intralipid 10% - przeciwwskazania
INTRALIPID 10% jest przeciwwskazany u pacjentów w ostrym wstrząsie, u pacjentów z ciężką hiperlipemią, ciężką niewydolnością wątroby, zespołem hemofagocytarnym, a także z nadwrażliwością na białko jaja kurzego, soi lub orzeszków ziemnych, bądź na którąkolwiek z substancji czynnych lub pomocniczych.
Intralipid 10% - działania niepożądane
INTRALIPID 10% może powodować podwyższenie temperatury ciała i, rzadziej, drżenia, dreszcze i nudności lub wymioty (mniej niż 1% przypadków). Inne działania niepożądane występujące po podaniu produktu leczniczego INTRALIPID 10% są bardzo rzadkie, odnotowano mniej niż 1 działanie niepożądane na 1 000 000 infuzji. Klasyfikacja układów i narządów wg WHO Częstość Objawy Zaburzenia ogólne niezbyt często (> 1/1000,< 1/100) ból głowy, wzrost temperatury ciała, drżenia mięśni, dreszcze, uczucie zmęczenia bardzo rzadko (1/10 000) reakcje anafilaktyczne Zaburzenia serca i naczyń bardzo rzadko (1/10 000) objawy krążeniowe (np. niedociśnienie lub nadciśnienie) Zaburzenia żołądka i jelit niezbyt często (> 1/1000,< 1/100) bóle brzucha, nudności, wymioty Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych bardzo rzadko (< 1/10 000) przejściowe podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej bardzo rzadko (< 1/10 000) bóle brzucha Zaburzenia płytek krwi, krwawienia i zaburzenia krzepnięcia bardzo rzadko (< 1/10 000) małopłytkowość Zaburzenia krwinek czerwonych bardzo rzadko (< 1/10 000) hemoliza, retikulocytoza Zaburzenia układu rozrodczego (mężczyźni) bardzo rzadko (< 1/10 000) priapizm Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej bardzo rzadko (< 1/10 000) pokrzywka, swędzenie W przypadkach długotrwałego leczenia u dzieci odnotowano występowanie małopłytkowości. Podczas długotrwałego żywienia pozajelitowego z zastosowaniem lub bez zastosowania produktu leczniczego INTRALIPID 10%, odnotowano przejściowe zwiększenie wartości w próbach wątrobowych, choć przyczyny tego nie są obecnie znane. Zespół przedawkowania tłuszczu Zaburzenia zdolności eliminacji produktu leczniczego INTRALIPID 10% mogą prowadzić do zespołu przedawkowania tłuszczu w wyniku podania większej niż zalecana dawki produktu leczniczego. Zespół ten może pojawiać się również podczas stosowania zalecanych szybkości infuzji w związku z nagłą zmianą stanu klinicznego pacjenta, np. zaburzeniami czynności nerek lub zakażeniami. Zespół przedawkowania tłuszczu charakteryzuje się hiperlipemią, gorączką, naciekiem tłuszczu i zaburzeniami czynności różnych narządów oraz śpiączką. Wszystkie objawy przedawkowania tłuszczu ustępują na ogół po przerwaniu infuzji produktu leczniczego INTRALIPID 10%.
Intralipid 10% - ciąża i karmienie piersią
Nie odnotowano działań niepożądanych w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.
Intralipid 10% - prowadzenie pojazdów
INTRALIPID 10% nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Sojae oleum

  Dostępne opakowania
  Intralipid 10%

  Intralipid 10%

  emulsja do infuzji - 100 ml (butelka)
  FRESENIUS KABI AB
  Intralipid 10%

  Intralipid 10%

  emulsja do infuzji - 100 ml (worek)
  FRESENIUS KABI AB
  Intralipid 10%

  Intralipid 10%

  emulsja do infuzji - 500 ml (worek)
  FRESENIUS KABI AB
  Intralipid 10%

  Intralipid 10%

  emulsja do infuzji - 100 ml (worek)
  FRESENIUS KABI AB
  Intralipid 10%

  Intralipid 10%

  emulsja do infuzji - 500 ml (butelka)
  FRESENIUS KABI AB
  Intralipid 10%

  Intralipid 10%

  emulsja do infuzji - 500 ml (worek)
  FRESENIUS KABI AB
  Powiązane artykuły
  Inne choroby neurologiczne

  Głodna życia. Kiedy szklanka wody powoduje ból (WIDEO)

  Głodna życia. Kiedy szklanka wody powoduje ból (WIDEO)

  Historia Anny Świrk dla wielu osób może być niewyobrażalna. Jeszcze nie tak dawno, bo 3-4 lata temu, żyła jak każda zdrowa, młoda osoba. Niestety jej życie zostało wywrócone do góry nogami i dzisiaj musi zmagać się z bardzo rzadką i nieuleczalną chorobą....

  Samokontrola okołoposiłkowa

  Co się dzieje, gdy zjadamy posiłek? (WIDEO)

  Co się dzieje, gdy zjadamy posiłek? (WIDEO)

  Reakcja organizmu na zjedzony posiłek Maksymalne stężenie glukozy u ludzi zdrowych pojawia się w godzinę po rozpoczęciu spożycia pokarmów, wynosi ok. 140 mg/dl i powraca do wartości sprzed posiłku w czasie 2-3 godzin. Jeśli chodzi o wchłanianie węglowodanów...

  Cukrzyca typu 1 - charakterystyka, przyczyny, objawy, leczenie

  Co to jest cukrzyca typu pierwszego?

  Cukrzyca typu pierwszego jest przewlekłą chorobą o podłożu autoimmunologicznym. Oznacza to, iż to sam organizm prowadzi do niszczenia swoich własnych komórek, w tym przypadku są to komórki beta wysp trzustkowych. Niestety nie ma obecnie lekarstwa, które...

  Cukrzyca - objawy, przyczyny, diagnostyka, leczenie, dieta

  Metody podawania insuliny

  Insulina jest stosowana w leczeniu cukrzycy od niemal 90 lat. W tym czasie pojawiło się wiele nowych metod podawania insuliny chorym. Obecnie pacjenci mogą skorzystać między innymi z tradycyjnych strzykawek i igieł, penów oraz pomp insulinowych. O doborze...

  Leczenie cukrzycy

  Najlepszy lekarz dla osoby chorej na cukrzycę (WIDEO)

  Najlepszy lekarz dla osoby chorej na cukrzycę (WIDEO)

  Lekarz osoby chorej na cukrzycę Lekarz opiekujący się pacjentem z cukrzycą współpracuje z nim przez wiele lat. Dlatego wybór lekarza do leczenia cukrzycy powinien być dobrze przemyślany. O tym, jak wybrać dobrego lekarza dla osoby chorej na cukrzycę,...