Infanrix - IPV+HIB

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
zawiesina i proszek do iniekcji domięśniowej
Dawka
1 daw. (0,5 ml)
Ilość
10 fiol.a 0,5ml (+fiol(HiB))
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.

Pytania do farmaceuty

Infanrix IPV HIB czy Hexa??

Dzień dobry, mam pytanie dotyczące szczepionki dla dzieci przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi itp. Jaką szczepionkę najlepiej wybrać - Infanrix IPV HIB czy Hexa? Orientowałam się troche i czytałam opinie w internecie i wydaje mi się, że Infanrix IPV HIB mogłoby być lepszym wyborem, mam wrażenie, że ma pozytywniejsze opinie. Czy Infanrix IPV HIB to skuteczna szczepionka na błonicę, tężec i krztusiec...

Kiedy podać dziecku trzecią dawkę szczepionki Infanrix IPV + Hib

Witam. Mój synek 3 sierpnia miał 16 miesięcy i od pierwszego szczepienia w przychodni był szczepiony szczepionką infanrix ipv + hib. Pierwszą szczepionkę dostał 20 maja 2013 roku, drugą szczepionkę dostał 4 lipca 2013 roku, a trzecią 19 sierpnia 2013 roku. I teraz chciałabym wiedzieć dokładnie kiedy powinien dostać ostatnią szczepionkę infanrix ipv + hib. Dodam, że mój synek urodził się 3 kwietnia 2013 roku. Proszę o podanie mi konkretnej daty na którą mam się umówić na ostatnie szczepienie.

Szczepionki dla 16-tygodniowego dziecka

Moje dziecko (obecnie ma 16tyg), na pierwszej wizycie szczepiennej było zaszczepione 6w1 Infanrix Hexa, na drugiej wizycie lekarz zaszczepił 5w1 Infanrix ipv hib (szczepionki 6w1 nie było). Mam pyt jaką szczepionką powinno być dziecko zaszczepione na trzeciej wizycie szczepiennej ? Dodam, że dziecko w szpitalu było szczepione Engerixem na wzw.

Schemat szczepień niemowlęcia

Mam pytanie odnośnie schematu szczepienia niemowlęcia. Czy dziecko, które zostało zaszczepione jedną dawką szczepionki Infanrix DTPa, może kontynuować szczepienia przy pomocy preparatu skojarzonego 5w1 np. Infanrix-IPV+Hib? Czyli pozostałe dwie dawki w pierwszym roku i dawkę uzupełniającą w drugim roku życia otrzymać właśnie szczepionki 5w1? A jak wyglądałaby sytuacja odwrotna - czy po rozpoczęciu szczepień preparatem skojarzonym można w dowolnym momencie przejść na szczepionki pojedyncze?

POKAŻ WIĘCEJ

Infanrix - IPV+HIB - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Infanrix - IPV+HIB - opis

Szczepionka INFANRIX-IPV+Hib jest wskazana do czynnego uodporniania dzieci od 2. miesiąca życia przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i zakażeniom Haemophilus influenzae typ b.Szczepionka INFANRIX-IPV+Hib jest również zalecana jako dawka uzupełniająca u dzieci wcześniej szczepionych szczepionkami DTP, polio i przeciw Haemophilus influenzae typ b.

Szczepionka nie jest wskazana u dzieci powyżej 36. miesiąca życia.

Infanrix - IPV+HIB - skład

1 dawka szczepionki (0,5 ml) po rekonstytucji zawiera:

Toksoid błoniczy1 nie mniej niż 30 j.m.

Toksoid tężcowy1 nie mniej niż 40 j.m.

Antygeny Bordetella pertussis:

Toksoid krztuścowy1 25 mikrogramów

Hemaglutynina włókienkowa1 25 mikrogramów

Pertaktyna 1 8 mikrogramów

Poliowirus (inaktywowany):

typ 1 (szczep Mahoney)2 40 jednostek antygenu D typ 2 (szczep MEF-1)2 8 jednostek antygenu D

typ 3 (szczep Saukett)2 32 jednostki antygenu D

Polisacharyd Haemophilus typ b 10 mikrogramów

(fosforan polirybozorybitolu) związany z toksoidem tężcowym jako nośnikiem białkowym 20-40 mikrogramów

adsorbowane na wodorotlenku glinu, uwodnionym 0,5 miligrama Al+3

namnażany w hodowli komórkowej VERO

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Infanrix - IPV+HIB - dawkowanie

Dawkowanie

Szczepienie podstawowe:

Cykl szczepienia pierwotnego składa się z trzech dawek podanych w ciągu pierwszych 6 miesięcy życia i może być rozpoczęty w drugim miesiącu życia. Należy przestrzegać odstępów co najmniej jednomiesięcznych pomiędzy poszczególnymi dawkami. W drugim roku życia zaleca się podanie dawki uzupełniającej.

Sposób podawania

Szczepionka INFANRIX-IPV+Hib powinna być podawana głęboko domięśniowo, w przednio-boczną część uda. Zaleca się, aby każda kolejna dawka była podawana w inne miejsce.

Szczepionka INFANRIX-IPV+Hib powinna być ostrożnie stosowana u pacjentówz trombocytopenią lub zaburzeniami krzepnięcia ze względu na ryzyko krwawienia po podaniu domięśniowym. U tych pacjentów zaleca się zastosowanie ucisku w miejscu wstrzyknięcia (bez rozmasowania) przez co najmniej 2 minuty.

Infanrix - IPV+HIB - środki ostrożności

Zasady dobrej praktyki klinicznej wymagają, aby szczepienie było poprzedzone przeprowadzeniem dokładnego wywiadu lekarskiego (ze szczególnym uwzględnieniem poprzednich szczepień i działań niepożądanych, które mogły być nimi spowodowane) oraz badaniem lekarskim.

Tak jak w przypadku innych szczepionek podawanych w iniekcjach należy zapewnić pacjentom możliwość odpowiedniego natychmiastowego leczenia na wypadek wystąpienia po szczepieniu reakcji anafilaktycznych.

Omdlenie może wystąpić po lub nawet przed każdym szczepieniem, jako reakcja psychogenna na ukłucie igłą. W związku z tym należy podjąć działania zapobiegające ewentualnym urazom w następstwie upadku.

Jeśli którykolwiek z niżej wymienionych objawów pojawił się w zależności czasowej ze szczepieniemszczepionką zawierającą składnik krztuścowy, należy dokładnie rozważyć decyzję o podaniu następnej dawki szczepionki zawierającej składnik krztuścowy:

Gorączka ≥40,0ºC (mierzona w odbytnicy) w ciągu 48 godzin po podaniu szczepionki, niewywołana przez jakikolwiek, możliwy do zidentyfikowania czynnik;

Zapaść lub stan podobny do wstrząsu (epizod hipotensyjno – hiporeaktywny) w ciągu 48 godzin po szczepieniu;

Przewlekły, nieustanny płacz trwający 3 godzin, pojawiający się w ciągu 48 godzin po szczepieniu; Drgawki przebiegające z gorączką lub bez, występujące w ciągu 3 dni po szczepieniu.

W pewnych okolicznościach, takich jak wysokie narażenie na zachorowanie na krztusiec, potencjalne korzyści mogą przeważyć ryzyko zwłaszcza, jeśli komplikacje nie wiążą się z trwałymi następstwami. Zgodnie z dostępnymi danymi klinicznymi ryzyko wystąpienia powyższych objawów jest mniejsze w przypadku szczepienia szczepionką zawierającą bezkomórkowy składnik krztuśca w porównaniu ze szczepionką z pełnokomórkowym składnikiem krztuśca.

Tak jak w przypadku każdego szczepienia, należy dokładnie rozważyć potencjalne ryzyko i korzyść z podania szczepionki INFANRIX-IPV+Hib lub odroczenia tego szczepienia u niemowląt i dzieci z obecnie rozpoznanym lub postępującym ciężkim zaburzeniem neurologicznym.

Szczepionka INFANRIX-IPV+Hib nie zabezpiecza przed infekcją wywołaną innymi serotypami Haemophilus influenzae, ani przed zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych wywołanym przez inne drobnoustroje.

Podane w wywiadzie drgawki gorączkowe, oraz zgłaszane w wywiadzie rodzinnym drgawki lub zespół nagłej śmierci niemowląt (Sudden Infant Death Syndrome - SIDS), a także inne działania niepożądane po szczepieniu DTP, IPV i (lub) Hib w wywiadzie rodzinnym, nie stanowią przeciwwskazania.

Zakażenie wirusem HIV nie stanowi przeciwwskazania.

U pacjentów z zaburzeniami odporności lub poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu może nie pojawić się prawidłowa odpowiedź immunologiczna.

U pacjentów otrzymujących szczepionki przeciwko Hib opisywano wydalanie w moczu polisacharydowego antygenu otoczkowego. Z tego powodu wykrywanie antygenu u pacjentów podejrzanych o zakażenie Haemophilus influenzae typ b w okresie 1 – 2 tygodni po zaszczepieniu może nie mieć wartości diagnostycznej.

INFANRIX-IPV+Hib w żadnym przypadku nie powinien być podawany dożylnie.

Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności oddechowych przez 48 do 72 godzin w przypadku podawania dawek szczepienia pierwotnego bardzo niedojrzałym wcześniakom (urodzonym ≤ 28. tygodnia ciąży), szczególnie dotyczy to dzieci, u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego.

Z uwagi na znaczne korzyści wynikające ze szczepienia tej grupy niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia ani go odraczać.

Infanrix - IPV+HIB - przedawkowanie

Nie ma zastosowania.

Infanrix - IPV+HIB - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne i na którąkolwiek substancję pomocniczą oraz neomycynę, polimyksynę i polisorbat 80 (substancje występujące w szczepionce w ilościach śladowych).

Szczepionka INFANRIX-IPV+Hib jest przeciwwskazana u osób, u których wystąpiły reakcje nadwrażliwości po wcześniejszym podaniu szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio (inaktywowanej) lub Hib (patrz punkt 6.1).

Szczepionka INFANRIX-IPV+Hib jest przeciwwskazana u dzieci ze stwierdzoną encefalopatią o nieznanej etiologii, która wystąpiła w ciągu 7 dni po podaniu szczepionki zawierającej antygeny krztuśca.

Tak jak w przypadku innych szczepionek, podanie szczepionki INFANRIX-IPV+Hib powinno być odroczone u dzieci znajdujących się w okresie ostrych i ciężkich chorób gorączkowych. Łagodna infekcja nie jest przeciwwskazaniem do zastosowania szczepionki.

Infanrix - IPV+HIB - działania niepożądane

Badania kliniczne:

Przedstawiony poniżej profil bezpieczeństwa opiera się na danych pochodzących z badań klinicznych obejmujących ponad 3 500 dzieci.

Podobnie jak obserwowano w przypadku wszystkich szczepionek DTPa oraz szczepionek skojarzonych zawierających składnik DTPa, po szczepieniu uzupełniającym szczepionką INFANRIXIPV+Hib zgłaszano zwiększoną reaktogenność w miejscu podania oraz występowanie gorączki niż po szczepieniu pierwotnym.

Częstość występowania działań niepożądanych podano jako:

Bardzo często:

≥ 1/10

Często:

≥ 1/100 do < 1/10

Niezbyt często:

≥ 1/1 000 do < 1/100

Rzadko:

≥ 1/10 000 do < 1/1 000

Bardzo rzadko:

< 1/10 000

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Niezbyt często: zakażenie górnych dróg oddechowych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Niezbyt często: uogólnione powiększenie węzłów chłonnych

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Bardzo często: utrata łaknienia

Zaburzenia psychiczne:

Bardzo często: rozdrażnienie, nietypowy płacz, niepokój

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często: senność

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Niezbyt często: kaszel, zapalenie oskrzeli, wyciek wodnisty z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: biegunka, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: wysypka, pokrzywka

Rzadko: świąd, zapalenie skóry

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo często: odczyny w miejscu podania takie jak ból i zaczerwienienie, zlokalizowany obrzęk w miejscu podania (≤ 50 mm), gorączka ≥ 38°C

Często: , zlokalizowany obrzęk w miejscu podania

(> 50 mm)

Niezbyt często: gorączka2 > 39,5°C, zmęczenie, rozlany obrzęk kończyny, w którą podano szczepionkę, obejmujący czasami sąsiadujący staw1

Monitorowanie działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu:

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Bezdech3 [informacje dotyczące bezdechu u bardzo niedojrzałych wcześniaków (urodzonych ≤ 28.

tygodnia ciąży) patrz punkt 4.4]

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Trombocytopenia4

Zaburzenia układu immunologicznego:

Reakcje alergiczne w tym reakcje anafilaktyczne3 i anafilaktoidalne

Zaburzenia układu nerwowego:

Drgawki (z gorączką lub bez gorączki), zapaść lub stan podobny do wstrząsu (epizod hipotensyjno – hiporeaktywny)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Obrzęk naczyniowo-nerwowy3

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Obrzęk całej kończyny, w którą podano szczepionkę1, pęcherzyki w miejscu podania

Wystąpienie obrzęku po dawce uzupełniającej jest bardziej prawdopodobne u dzieci, którym jako szczepienie pierwotne podano szczepionkę z bezkomórkową składową krztuśca, w porównaniu z dziećmi zaszczepionymi szczepionką zawierającą pełnokomórkową składową krztuśca. Odczyny te ustępowały samoistnie bez żadnych następstw średnio po 4 dniach.

zgłaszane często po szczepieniu uzupełniającym

zgłaszane po szczepieniu szczepionkami GlaxoSmithKline zawierającymi składnik DTPa

zgłaszane po szczepionkach przeciwbłoniczych (D) i przeciwtężcowych (T)

Infanrix - IPV+HIB - ciąża i karmienie piersią

Szczepionka nie jest przeznaczona do stosowania u osób dorosłych, a więc nie są dostępne dane kliniczne na temat stosowania szczepionki u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią. Nie są również dostępne wyniki badań na zwierzętach dotyczące wpływu szczepionki na rozrodczość.

Infanrix - IPV+HIB - prowadzenie pojazdów

Nie ma zastosowania.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Vaccinum diphteriae,tetanus et pertussis.

  Dostępne opakowania
  Infanrix - IPV+HIB

  Infanrix - IPV+HIB

  zawiesina i proszek do iniekcji domięśniowej - 10 fiol.a 0,5ml (+fiol(HiB)) - 1 daw. (0,5 ml)
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Infanrix - IPV+HIB

  Infanrix - IPV+HIB

  zawiesina i proszek do iniekcji domięśniowej - 25 amp.-strz.a 0,5ml (fiol.HiB+igł) - 1 daw. (0,5 ml)
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Infanrix - IPV+HIB

  Infanrix - IPV+HIB

  zawiesina i proszek do iniekcji domięśniowej - 25 fiol.a 0,5ml (+fiol(HiB)) - 1 daw. (0,5 ml)
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Infanrix - IPV+HIB

  Infanrix - IPV+HIB

  zawiesina i proszek do iniekcji domięśniowej - 25 amp.-strz.a 0,5ml (+fiol.HiB) - 1 daw. (0,5 ml)
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Infanrix - IPV+HIB

  Infanrix - IPV+HIB

  zawiesina i proszek do iniekcji domięśniowej - 10 amp.-strz.a 0,5ml (+fiol.(HiB)) - 1 daw. (0,5 ml)
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Infanrix - IPV+HIB

  Infanrix - IPV+HIB

  zawiesina i proszek do iniekcji domięśniowej - 1 amp.-strz.a 0,5ml (+fiol.(HIB)) - 1 daw. (0,5 ml)
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Infanrix - IPV+HIB

  Infanrix - IPV+HIB

  zawiesina i proszek do iniekcji domięśniowej - 1 amp.-strz.a 0,5ml (+fiol(HIB)+ig) - 1 daw. (0,5 ml)
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Infanrix - IPV+HIB

  Infanrix - IPV+HIB

  zawiesina i proszek do iniekcji domięśniowej - 1 fiol.a 0,5ml (+fiol (HiB)) - 1 daw. (0,5 ml)
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Infanrix - IPV+HIB

  Infanrix - IPV+HIB

  zawiesina i proszek do iniekcji domięśniowej - 10 amp.-strz.a 0,5ml (+fi.(HiB)+ig) - 1 daw. (0,5 ml)
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Leki zagrożone brakiem dostępności. Lista Ministerstwa Zdrowia

  Leki zagrożone brakiem dostępności. Lista Ministerstwa Zdrowia

  Ministerstwo Zdrowia opublikowało wykaz produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności. Na liście znajdują się leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne. Leki słabo dostępne Na listę produktów zagrożonych...

  Szczepienia - charakterystyka, zastosowanie, dostępność

  Kalendarze szczepień

  Kalendarz szczepień zawiera informację o tym, na co i w jakim wieku szczepić. Wyróżnione są szczepionki obowiązkowe, które są refundowane przez NFZ. Oprócz nich, zamieszczone są tam informacje o szczepieniach nieobowiązkowych, ale zalecanych. Szczepienia...

  Polio - objawy, szczepienie, leczenie

  Powrót polio? Na Ukrainie zachorowało dwoje dzieci

  Powrót polio? Na Ukrainie zachorowało dwoje dzieci

  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdziła dwa przypadki zachorowania na polio na Ukrainie. Chore dzieci, w wieku 4 lat i 10. miesięcy, pochodzą z Zakarpacia, regionu na pograniczu z Polską, Rumunią, Słowacją i Węgrami. To pierwsze od 5 lat zachorowania...

  #dzieńdobryWP

  Szczepienia dziecka pod kontrolą lekarza (WIDEO)

  Szczepienia dziecka pod kontrolą lekarza (WIDEO)

  Nie zaszczepiłam dziecka, bo mam stwardnienie rozsiane Pani Dominika Zajączkowska - mama siedmiomiesięcznego Leona nie zaszczepiła syna ze względu na swoje obciążenie genetyczne. Jej syn jest pod stałą obserwacją neurologa, a decyzja została podjęta po...

  Szczepionka na pneumokoki - zalecenia, przebieg, skutki uboczne, bezpieczeństwo

  Szczepionka przeciwko pneumokokom będzie obowiązkowa

  Szczepionka przeciwko pneumokokom będzie obowiązkowa

  Do kalendarza szczepień obowiązkowych wejdzie od przyszłego roku szczepionka przeciwko pneumokokom. Będzie ona refundowana przez resort zdrowia. Obecnie zakażonych pneumokokami jest w Polsce ok. dwóch milonów dzieci i milion dorosłych. Zakażenie jest...

  Szczepienia - charakterystyka, zastosowanie, dostępność

  Konsekwencje zmniejszenia liczby szczepień

  W ostatnim czasie zauważalne są niepokojące opinie na temat szkodliwości i bezużyteczności szczepień ochronnych. Rodzice, starając się chronić swoje dzieci przed ewentualnymi powikłaniami, gubią się w gąszczu sprzecznych informacji. Aby w pełni zrozumieć...

  Kalendarz szczepień - czym jest, szczepienia obowiązkowe, szczepienia zalecane, niemowlęta

  Kalendarz szczepień - obowiązkowe szczepienia dla przedszkolaków, zalecane szczepienia dla przedszkolaków, obowiązkowe szczepienia dla młodzieży, szczepienia dla 19-latków

  Kalendarz szczepień - obowiązkowe szczepienia dla przedszkolaków, zalecane szczepienia dla przedszkolaków, obowiązkowe szczepienia dla młodzieży, szczepienia dla 19-latków

  Kalendarz szczepień dziecka to dokument zawierający informacje przeciw czemu i w jakim okresie życia szczepić dziecko. Szczepienia dzieci to jedna z najskuteczniejszych metod ochrony ich przed różnego rodzaju chorobami. Kalendarz szczepień dzieli szczepienia...

  Szczepienia - charakterystyka, zastosowanie, dostępność

  Wpływ dużej liczby szczepień w krótkim czasie na organizm

  Szczepionki to preparaty zawierające drobnoustroje chorobotwórcze lub ich fragmenty, które poddawane są obróbce w celu eliminacji ich zjadliwości. Wirusy i bakterie tracą swoje właściwości zakaźne i przebywają w postaci nieaktywnej. Tak opracowane drobnoustroje...

  Szczepienia dzieci

  Szczepienia nie tylko dla dzieci

  Szczepienia nie tylko dla dzieci

  Obecnie antybiotyki i szczepionki są uważane za największe osiągnięcia cywilizacji w walce z chorobami. Dlatego w wieku dorosłym warto pomyśleć o szczepieniu, bo to doskonała broń w walce o odporność i zdrowie. Szczepienie ochronne) polega na podaniu...

  Szczepionki skojarzone - 4 w 1, 5 w 1, 6 w 1

  Szczepionki skojarzone - 4 w 1, 5 w 1, 6 w 1

  Szczepionki skojarzone - 4 w 1, 5 w 1, 6 w 1

  Szczepionki skojarzone są jednym z rodzajów szczepionek przeciw chorobom zakaźnym. Są nowoczesnymi szczepionkami, które chronią przed kilkoma chorobami naraz. Są idealnym rozwiązaniem dla najmłodszych dzieci, ponieważ zamiast kilku stresujących zastrzyków,...