Infanrix - IPV+HIB

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
zawiesina i proszek do iniekcji domięśniowej
Dawka
1 daw. (0,5 ml)
Ilość
10 fiol.a 0,5ml (+fiol(HiB))
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.

Pytania do farmaceuty

Kiedy podać dziecku trzecią dawkę szczepionki Infanrix IPV + Hib

Witam. Mój synek 3 sierpnia miał 16 miesięcy i od pierwszego szczepienia w przychodni był szczepiony szczepionką infanrix ipv + hib. Pierwszą szczepionkę dostał 20 maja 2013 roku, drugą szczepionkę dostał 4 lipca 2013 roku, a trzecią 19 sierpnia 2013 roku. I teraz chciałabym wiedzieć dokładnie kiedy powinien dostać ostatnią szczepionkę infanrix ipv + hib. Dodam, że mój synek urodził się 3 kwietnia 2013 roku. Proszę o podanie mi konkretnej daty na którą mam się umówić na ostatnie szczepienie.

Szczepionki dla 16-tygodniowego dziecka

Moje dziecko (obecnie ma 16tyg), na pierwszej wizycie szczepiennej było zaszczepione 6w1 Infanrix Hexa, na drugiej wizycie lekarz zaszczepił 5w1 Infanrix ipv hib (szczepionki 6w1 nie było). Mam pyt jaką szczepionką powinno być dziecko zaszczepione na trzeciej wizycie szczepiennej ? Dodam, że dziecko w szpitalu było szczepione Engerixem na wzw.

Schemat szczepień niemowlęcia

Mam pytanie odnośnie schematu szczepienia niemowlęcia. Czy dziecko, które zostało zaszczepione jedną dawką szczepionki Infanrix DTPa, może kontynuować szczepienia przy pomocy preparatu skojarzonego 5w1 np. Infanrix-IPV+Hib? Czyli pozostałe dwie dawki w pierwszym roku i dawkę uzupełniającą w drugim roku życia otrzymać właśnie szczepionki 5w1? A jak wyglądałaby sytuacja odwrotna - czy po rozpoczęciu szczepień preparatem skojarzonym można w dowolnym momencie przejść na szczepionki pojedyncze?

Szczepienia dzieci a zachorowanie na ospę

Witam! Moje dzieci (syn 5l. córka 20 mies.) zostały zaszczepione (szczepienia obowiązkowe przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi+ polio, córka w formie Infanrix IPV Hib) Dokładnie tydzień później u syna pojawiły się pierwsze objawy ospy-domyślam się, że u córki to kwestia czasu. Czy w związku z tym mogą gorzej przechodzić chorobę? Czy szczepionka zadziała prawidłowo i organizmy dzieci wytworzą odporność na te choroby?? Z góry dziękuję.

POKAŻ WIĘCEJ

Infanrix - IPV+HIB - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Infanrix - IPV+HIB - opis

Szczepionka INFANRIX-IPV+Hib jest wskazana do czynnego uodporniania dzieci od 2. miesiąca życia przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i zakażeniom Haemophilus influenzae typ b.Szczepionka INFANRIX-IPV+Hib jest również zalecana jako dawka uzupełniająca u dzieci wcześniej szczepionych szczepionkami DTP, polio i przeciw Haemophilus influenzae typ b.

Szczepionka nie jest wskazana u dzieci powyżej 36. miesiąca życia.

Infanrix - IPV+HIB - skład

1 dawka szczepionki (0,5 ml) po rekonstytucji zawiera:

Toksoid błoniczy1 nie mniej niż 30 j.m.

Toksoid tężcowy1 nie mniej niż 40 j.m.

Antygeny Bordetella pertussis:

Toksoid krztuścowy1 25 mikrogramów

Hemaglutynina włókienkowa1 25 mikrogramów

Pertaktyna 1 8 mikrogramów

Poliowirus (inaktywowany):

typ 1 (szczep Mahoney)2 40 jednostek antygenu D typ 2 (szczep MEF-1)2 8 jednostek antygenu D

typ 3 (szczep Saukett)2 32 jednostki antygenu D

Polisacharyd Haemophilus typ b 10 mikrogramów

(fosforan polirybozorybitolu) związany z toksoidem tężcowym jako nośnikiem białkowym 20-40 mikrogramów

adsorbowane na wodorotlenku glinu, uwodnionym 0,5 miligrama Al+3

namnażany w hodowli komórkowej VERO

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Infanrix - IPV+HIB - dawkowanie

Dawkowanie

Szczepienie podstawowe:

Cykl szczepienia pierwotnego składa się z trzech dawek podanych w ciągu pierwszych 6 miesięcy życia i może być rozpoczęty w drugim miesiącu życia. Należy przestrzegać odstępów co najmniej jednomiesięcznych pomiędzy poszczególnymi dawkami. W drugim roku życia zaleca się podanie dawki uzupełniającej.

Sposób podawania

Szczepionka INFANRIX-IPV+Hib powinna być podawana głęboko domięśniowo, w przednio-boczną część uda. Zaleca się, aby każda kolejna dawka była podawana w inne miejsce.

Szczepionka INFANRIX-IPV+Hib powinna być ostrożnie stosowana u pacjentówz trombocytopenią lub zaburzeniami krzepnięcia ze względu na ryzyko krwawienia po podaniu domięśniowym. U tych pacjentów zaleca się zastosowanie ucisku w miejscu wstrzyknięcia (bez rozmasowania) przez co najmniej 2 minuty.

Infanrix - IPV+HIB - środki ostrożności

Zasady dobrej praktyki klinicznej wymagają, aby szczepienie było poprzedzone przeprowadzeniem dokładnego wywiadu lekarskiego (ze szczególnym uwzględnieniem poprzednich szczepień i działań niepożądanych, które mogły być nimi spowodowane) oraz badaniem lekarskim.

Tak jak w przypadku innych szczepionek podawanych w iniekcjach należy zapewnić pacjentom możliwość odpowiedniego natychmiastowego leczenia na wypadek wystąpienia po szczepieniu reakcji anafilaktycznych.

Omdlenie może wystąpić po lub nawet przed każdym szczepieniem, jako reakcja psychogenna na ukłucie igłą. W związku z tym należy podjąć działania zapobiegające ewentualnym urazom w następstwie upadku.

Jeśli którykolwiek z niżej wymienionych objawów pojawił się w zależności czasowej ze szczepieniemszczepionką zawierającą składnik krztuścowy, należy dokładnie rozważyć decyzję o podaniu następnej dawki szczepionki zawierającej składnik krztuścowy:

Gorączka ≥40,0ºC (mierzona w odbytnicy) w ciągu 48 godzin po podaniu szczepionki, niewywołana przez jakikolwiek, możliwy do zidentyfikowania czynnik;

Zapaść lub stan podobny do wstrząsu (epizod hipotensyjno – hiporeaktywny) w ciągu 48 godzin po szczepieniu;

Przewlekły, nieustanny płacz trwający 3 godzin, pojawiający się w ciągu 48 godzin po szczepieniu; Drgawki przebiegające z gorączką lub bez, występujące w ciągu 3 dni po szczepieniu.

W pewnych okolicznościach, takich jak wysokie narażenie na zachorowanie na krztusiec, potencjalne korzyści mogą przeważyć ryzyko zwłaszcza, jeśli komplikacje nie wiążą się z trwałymi następstwami. Zgodnie z dostępnymi danymi klinicznymi ryzyko wystąpienia powyższych objawów jest mniejsze w przypadku szczepienia szczepionką zawierającą bezkomórkowy składnik krztuśca w porównaniu ze szczepionką z pełnokomórkowym składnikiem krztuśca.

Tak jak w przypadku każdego szczepienia, należy dokładnie rozważyć potencjalne ryzyko i korzyść z podania szczepionki INFANRIX-IPV+Hib lub odroczenia tego szczepienia u niemowląt i dzieci z obecnie rozpoznanym lub postępującym ciężkim zaburzeniem neurologicznym.

Szczepionka INFANRIX-IPV+Hib nie zabezpiecza przed infekcją wywołaną innymi serotypami Haemophilus influenzae, ani przed zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych wywołanym przez inne drobnoustroje.

Podane w wywiadzie drgawki gorączkowe, oraz zgłaszane w wywiadzie rodzinnym drgawki lub zespół nagłej śmierci niemowląt (Sudden Infant Death Syndrome - SIDS), a także inne działania niepożądane po szczepieniu DTP, IPV i (lub) Hib w wywiadzie rodzinnym, nie stanowią przeciwwskazania.

Zakażenie wirusem HIV nie stanowi przeciwwskazania.

U pacjentów z zaburzeniami odporności lub poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu może nie pojawić się prawidłowa odpowiedź immunologiczna.

U pacjentów otrzymujących szczepionki przeciwko Hib opisywano wydalanie w moczu polisacharydowego antygenu otoczkowego. Z tego powodu wykrywanie antygenu u pacjentów podejrzanych o zakażenie Haemophilus influenzae typ b w okresie 1 – 2 tygodni po zaszczepieniu może nie mieć wartości diagnostycznej.

INFANRIX-IPV+Hib w żadnym przypadku nie powinien być podawany dożylnie.

Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności oddechowych przez 48 do 72 godzin w przypadku podawania dawek szczepienia pierwotnego bardzo niedojrzałym wcześniakom (urodzonym ≤ 28. tygodnia ciąży), szczególnie dotyczy to dzieci, u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego.

Z uwagi na znaczne korzyści wynikające ze szczepienia tej grupy niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia ani go odraczać.

Infanrix - IPV+HIB - przedawkowanie

Nie ma zastosowania.

Infanrix - IPV+HIB - przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne i na którąkolwiek substancję pomocniczą oraz neomycynę, polimyksynę i polisorbat 80 (substancje występujące w szczepionce w ilościach śladowych).

Szczepionka INFANRIX-IPV+Hib jest przeciwwskazana u osób, u których wystąpiły reakcje nadwrażliwości po wcześniejszym podaniu szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio (inaktywowanej) lub Hib (patrz punkt 6.1).

Szczepionka INFANRIX-IPV+Hib jest przeciwwskazana u dzieci ze stwierdzoną encefalopatią o nieznanej etiologii, która wystąpiła w ciągu 7 dni po podaniu szczepionki zawierającej antygeny krztuśca.

Tak jak w przypadku innych szczepionek, podanie szczepionki INFANRIX-IPV+Hib powinno być odroczone u dzieci znajdujących się w okresie ostrych i ciężkich chorób gorączkowych. Łagodna infekcja nie jest przeciwwskazaniem do zastosowania szczepionki.

Infanrix - IPV+HIB - działania niepożądane

Badania kliniczne:

Przedstawiony poniżej profil bezpieczeństwa opiera się na danych pochodzących z badań klinicznych obejmujących ponad 3 500 dzieci.

Podobnie jak obserwowano w przypadku wszystkich szczepionek DTPa oraz szczepionek skojarzonych zawierających składnik DTPa, po szczepieniu uzupełniającym szczepionką INFANRIXIPV+Hib zgłaszano zwiększoną reaktogenność w miejscu podania oraz występowanie gorączki niż po szczepieniu pierwotnym.

Częstość występowania działań niepożądanych podano jako:

Bardzo często:

≥ 1/10

Często:

≥ 1/100 do < 1/10

Niezbyt często:

≥ 1/1 000 do < 1/100

Rzadko:

≥ 1/10 000 do < 1/1 000

Bardzo rzadko:

< 1/10 000

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Niezbyt często: zakażenie górnych dróg oddechowych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Niezbyt często: uogólnione powiększenie węzłów chłonnych

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Bardzo często: utrata łaknienia

Zaburzenia psychiczne:

Bardzo często: rozdrażnienie, nietypowy płacz, niepokój

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często: senność

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Niezbyt często: kaszel, zapalenie oskrzeli, wyciek wodnisty z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: biegunka, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: wysypka, pokrzywka

Rzadko: świąd, zapalenie skóry

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo często: odczyny w miejscu podania takie jak ból i zaczerwienienie, zlokalizowany obrzęk w miejscu podania (≤ 50 mm), gorączka ≥ 38°C

Często: , zlokalizowany obrzęk w miejscu podania

(> 50 mm)

Niezbyt często: gorączka2 > 39,5°C, zmęczenie, rozlany obrzęk kończyny, w którą podano szczepionkę, obejmujący czasami sąsiadujący staw1

Monitorowanie działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu:

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Bezdech3 [informacje dotyczące bezdechu u bardzo niedojrzałych wcześniaków (urodzonych ≤ 28.

tygodnia ciąży) patrz punkt 4.4]

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Trombocytopenia4

Zaburzenia układu immunologicznego:

Reakcje alergiczne w tym reakcje anafilaktyczne3 i anafilaktoidalne

Zaburzenia układu nerwowego:

Drgawki (z gorączką lub bez gorączki), zapaść lub stan podobny do wstrząsu (epizod hipotensyjno – hiporeaktywny)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Obrzęk naczyniowo-nerwowy3

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Obrzęk całej kończyny, w którą podano szczepionkę1, pęcherzyki w miejscu podania

Wystąpienie obrzęku po dawce uzupełniającej jest bardziej prawdopodobne u dzieci, którym jako szczepienie pierwotne podano szczepionkę z bezkomórkową składową krztuśca, w porównaniu z dziećmi zaszczepionymi szczepionką zawierającą pełnokomórkową składową krztuśca. Odczyny te ustępowały samoistnie bez żadnych następstw średnio po 4 dniach.

zgłaszane często po szczepieniu uzupełniającym

zgłaszane po szczepieniu szczepionkami GlaxoSmithKline zawierającymi składnik DTPa

zgłaszane po szczepionkach przeciwbłoniczych (D) i przeciwtężcowych (T)

Infanrix - IPV+HIB - ciąża i karmienie piersią

Szczepionka nie jest przeznaczona do stosowania u osób dorosłych, a więc nie są dostępne dane kliniczne na temat stosowania szczepionki u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią. Nie są również dostępne wyniki badań na zwierzętach dotyczące wpływu szczepionki na rozrodczość.

Infanrix - IPV+HIB - prowadzenie pojazdów

Nie ma zastosowania.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Vaccinum diphteriae,tetanus et pertussis.

  Dostępne opakowania
  Infanrix - IPV+HIB

  Infanrix - IPV+HIB

  zawiesina i proszek do iniekcji domięśniowej - 10 fiol.a 0,5ml (+fiol(HiB)) - 1 daw. (0,5 ml)
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Infanrix - IPV+HIB

  Infanrix - IPV+HIB

  zawiesina i proszek do iniekcji domięśniowej - 25 amp.-strz.a 0,5ml (fiol.HiB+igł) - 1 daw. (0,5 ml)
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Infanrix - IPV+HIB

  Infanrix - IPV+HIB

  zawiesina i proszek do iniekcji domięśniowej - 25 fiol.a 0,5ml (+fiol(HiB)) - 1 daw. (0,5 ml)
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Infanrix - IPV+HIB

  Infanrix - IPV+HIB

  zawiesina i proszek do iniekcji domięśniowej - 25 amp.-strz.a 0,5ml (+fiol.HiB) - 1 daw. (0,5 ml)
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Infanrix - IPV+HIB

  Infanrix - IPV+HIB

  zawiesina i proszek do iniekcji domięśniowej - 10 amp.-strz.a 0,5ml (+fiol.(HiB)) - 1 daw. (0,5 ml)
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Infanrix - IPV+HIB

  Infanrix - IPV+HIB

  zawiesina i proszek do iniekcji domięśniowej - 1 amp.-strz.a 0,5ml (+fiol.(HIB)) - 1 daw. (0,5 ml)
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Infanrix - IPV+HIB

  Infanrix - IPV+HIB

  zawiesina i proszek do iniekcji domięśniowej - 1 amp.-strz.a 0,5ml (+fiol(HIB)+ig) - 1 daw. (0,5 ml)
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Infanrix - IPV+HIB

  Infanrix - IPV+HIB

  zawiesina i proszek do iniekcji domięśniowej - 1 fiol.a 0,5ml (+fiol (HiB)) - 1 daw. (0,5 ml)
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Infanrix - IPV+HIB

  Infanrix - IPV+HIB

  zawiesina i proszek do iniekcji domięśniowej - 10 amp.-strz.a 0,5ml (+fi.(HiB)+ig) - 1 daw. (0,5 ml)
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Powiązane artykuły
  Szczepienia - charakterystyka, zastosowanie, dostępność

  Szczepienie po antybiotyku

  Szczepienie po antybiotyku? Nie ma bezpośrednich przeciwwskazań do wykonania takiej czynności. Należy jednak pamiętać, że antybiotykoterapia osłabia organizm, więc zaaplikowanie szczepionki może wywołać różne reakcje w organizmie, które normalnie nie...

  Szczepienia dzieci

  Szczepienia nie tylko dla dzieci

  Obecnie antybiotyki i szczepionki są uważane za największe osiągnięcia cywilizacji w walce z chorobami. Dlatego w wieku dorosłym warto pomyśleć o szczepieniu, bo to doskonała broń w walce o odporność i zdrowie. Szczepienie ochronne polega na podaniu preparatu...

  Ważny Temat - Kleszczowe Zapalenie Mózgu. Poznaj fakty. Zapobiegaj!

  Przyroda budzi się do życia. Groźne kleszcze też

  Przyroda budzi się do życia. Groźne kleszcze też

  Coraz ładniejsze i cieplejsze dni zachęcają do spacerów. Jesteśmy spragnieni słońca po długiej zimie i z radością witamy możliwość przechadzki w jego ciepłych promieniach. Kto w takich cudownych chwilach myślałby o chorobach? Tymczasem ta urocza aura...

  Kontrowersje wokół szczepień

  Powikłania po szczepieniu

  Powikłania po szczepieniu

  Ewentualne skutki uboczne szczepień są testowane na wielu etapach ich produkcji i użytkowania. Każda nowa szczepionka jest testowana klinicznie na tysiącach ochotników. Skutki uboczne szczepień są niezwykle rzadkie, występują średnio u jednej osoby na...

  Kontrowersje wokół szczepień

  Szczepienia noworodków

  Nowo narodzone dziecko ma na początku swojego życia odporność swojej matki. Jednak warto pamiętać, że zanika ona już w trakcie pierwszych kilku miesięcy. Dlatego najskuteczniejszą metodą, by uchronić noworodka przed chorobą, jest szczepienie ochronne....

  Szczepienia dzieci

  Zalety szczepień ochronnych

  Szczepienia ochronne zasłużyły na miano potężnej broni w walce z niebezpiecznymi chorobami, dlatego w myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć warto z nich skorzystać. Każde dziecko pojawia się na świecie z odpornością pierwotną. Początkowo chronią go...

  Szczepienia dzieci

  Szczepienie pięciolatków

  Szczepienie pięciolatków

  Pięcioletnim dzieciom podaje się domięśniowo szczepionkę DTaP, która zawiera bezkomórkowy komponent krztuśca, oraz doustnie szczepionkę atenuowaną poliwalentną OPV. Pierwsza szczepionka ma za zadanie uodpornić dzieci na błonicę, tężec oraz krztusiec....

  Szczepienia - charakterystyka, zastosowanie, dostępność

  W jaki sposób działają szczepionki?

  Szczepienia ochronne są ważnym punktem w życiu każdego człowieka. Od dziecka podawane nam są różne szczepionki, które mają nas chronić przed groźnymi chorobami. Ponieważ szczepionki bywają bolesne lekarze polecają teraz, zwłaszcza dzieciom szczepionki...

  Szczepienia - charakterystyka, zastosowanie, dostępność

  Szczepienie a alkohol

  Szczepienie jest to zabieg profilaktyczny, który ma na celu zwalczanie niektórych chorób zakaźnych. Często osoby, u których zostało wykonane szczepienie zastanawiają się, czy wolno im spożywać alkohol przed lub po zaaplikowaniu szczepionki. Alkohol etylowy...