Infanrix - DTPa

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
zawiesina do iniekcji domięśniowych
Dawka
1 daw. (0,5 ml)
Ilość
10 fiol.a 0,5ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.

Pytania do farmaceuty

Schemat szczepień niemowlęcia

Mam pytanie odnośnie schematu szczepienia niemowlęcia. Czy dziecko, które zostało zaszczepione jedną dawką szczepionki Infanrix DTPa, może kontynuować szczepienia przy pomocy preparatu skojarzonego 5w1 np. Infanrix-IPV+Hib? Czyli pozostałe dwie dawki w pierwszym roku i dawkę uzupełniającą w drugim roku życia otrzymać właśnie szczepionki 5w1? A jak wyglądałaby sytuacja odwrotna - czy po rozpoczęciu szczepień preparatem skojarzonym można w dowolnym momencie przejść na szczepionki pojedyncze?

Infanrix - DTPa - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Infanrix - DTPa - opis

Szczepionka INFANRIX-DTPa jest wskazana: do czynnego uodparniania przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi dzieci od 2 miesiąca życia (szczepienie podstawowe); jako dawka przypominająca u dzieci w szóstym roku życia, które wcześniej otrzymały 3 lub 4 dawki szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi acelularnej (DTPa) lub szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi zawierającej całe komórki krztuśca (DTPw).

Infanrix - DTPa - skład

1 dawka (0,5ml) szczepionki zawiera:

Toksoid błoniczy1 …………………………………………………

nie mniej niż 30 j.m.

Toksoid tężcowy1 …………………………………………………

nie mniej niż 40 j.m.

Antygeny Bordetella pertussis

Toksoid krztuścowy1 ………………….…………………….

25 mikrogramów

Hemaglutynina włókienkowa1 ……………………………..

25 mikrogramów

Pertaktyna 1…………………………………………………..

8 mikrogramów

1adsorbowane na wodorotlenku glinu, uwodnionym

0,5 miligrama Al+3

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Infanrix - DTPa - dawkowanie

Dawkowanie

Schemat szczepienia powinien być zgodny z Programem Szczepień Ochronnych.

Schemat szczepienia podstawowego składa się z trzech dawek po 0,5 ml (szczepienie pierwotne) oraz dawki uzupełniającej (0,5 ml) w drugim roku życia. Dawka przypominająca powinna być podana w szóstym roku życia.

Sposób podawania

Szczepionka INFANRIX-DTPa powinna być podawana głęboko domięśniowo. Zaleca się, aby kolejna dawka była podawana w inne miejsce.

Infanrix - DTPa - środki ostrożności

Szczepienie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem dokładnego wywiadu lekarskiego (ze szczególnym uwzględnieniem poprzednich szczepień i działań niepożądanych, które mogły być nimi spowodowane) oraz badaniem lekarskim.

Jeśli którykolwiek z niżej wymienionych objawów pojawił się w zależności czasowej z podaniem szczepionki zawierającej składnik krztuścowy należy dokładnie rozważyć decyzję o podaniu następnej dawki szczepionki, zawierającej składnik krztuścowy:

 • Gorączka ≥ 40,0ºC (mierzona w odbytnicy) w ciągu 48 godzin po podaniu szczepionki, niewywołana przez jakikolwiek, możliwy do zidentyfikowania czynnik;
 • Zapaść lub stan podobny do wstrząsu (epizod hipotensyjno – hiporeaktywny) w ciągu 48 godzin po szczepieniu; § Przewlekły, nieustanny płacz trwający ≥ 3 godzin, pojawiający się w ciągu 48 godzin po szczepieniu;
 • Drgawki przebiegające z gorączką lub bez, występujące w ciągu 3 dni po szczepieniu.

W pewnych okolicznościach, takich jak wysokie narażenie na zachorowanie na krztusiec, potencjalne korzyści mogą przeważyć ryzyko.

Tak jak w przypadku każdego szczepienia, należy dokładnie rozważyć potencjalne ryzyko i korzyść z podania szczepionki INFANRIX-DTPa lub odroczenia tego szczepienia u niemowląt i dzieci z obecnie rozpoznanym lub postępującym ciężkim zaburzeniem neurologicznym.

Podane w wywiadzie drgawki gorączkowe oraz drgawki zgłaszane w wywiadzie rodzinnym nie stanowią przeciwwskazania.

Zakażenie wirusem HIV nie stanowi przeciwwskazania. Jednakże u pacjentów z zaburzeniami odporności może nie pojawić się prawidłowa odpowiedź immunologiczna.

Tak jak w przypadku innych szczepionek podawanych w iniekcjach, należy zapewnić pacjentom możliwość odpowiedniego natychmiastowego leczenia w przypadku wystąpienia po szczepieniu reakcji anafilaktycznych.

Zaszczepione dziecko powinno pozostawać pod opieką medyczną przez 30 minut po szczepieniu.

Omdlenie może wystąpić po lub nawet przed każdym szczepieniem, jako reakcja psychogenna na ukłucie igłą. W związku z tym należy podjąć działania zapobiegające ewentualnym urazom w następstwie upadku.

Szczepionka INFANRIX-DTPa powinna być ostrożnie stosowana u osób z trombocytopenią lub zaburzeniami krzepnięcia. Po podaniu domięśniowym szczepionki może u nich wystąpić krwawienie.

INFANRIX-DTPa w żadnym przypadku nie powinien być podawany dożylnie.

Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności oddechowych przez 48 do 72 godzin w przypadku podawania dawek szczepienia pierwotnego bardzo niedojrzałym wcześniakom (urodzonym ≤ 28. tygodnia ciąży), szczególnie dotyczy to dzieci, u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego.

Z uwagi na znaczne korzyści wynikające ze szczepienia tej grupy niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia ani go odraczać.

Infanrix - DTPa - przedawkowanie

Przypadki przedawkowania zgłaszano w czasie monitorowania działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu. Działania niepożądane w związku z przedawkowaniem były niecharakterystyczne i nie różniły się od zgłaszanych po podaniu szczepionki we właściwej dawce.

Infanrix - DTPa - przeciwskazania

Szczepionka INFANRIX-DTPa jest przeciwwskazana u dzieci z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników szczepionki, a także u dzieci, u których wystąpiły objawy nadwrażliwości po wcześniejszym zastosowaniu szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi acelularnej (DTPa), szczepionki przeciwko błonicy i tężcowi (DT) lub szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi pełnokomórkowej (DTPw).

Szczepionka INFANRIX-DTPa jest przeciwwskazana u dzieci ze stwierdzoną encefalopatią o nieznanej etiologii, która wystąpiła w ciągu 7 dni po podaniu szczepionki zawierającej antygeny krztuśca. U tych dzieci należy przerwać szczepienie przeciwko krztuścowi i kontynuować szczepienie szczepionkami przeciwko błonicy i tężcowi.

Tak jak w przypadku innych szczepionek, szczepionka INFANRIX-DTPa nie powinna być podawana osobom w okresie ostrych i ciężkich chorób gorączkowych. Łagodna infekcja nie jest przeciwwskazaniem do zastosowania szczepionki.

Szczepionka INFANRIX-DTPa nie powinna być stosowana u dzieci powyżej siódmego roku życia, ponieważ w tym wieku zaleca się podawanie mniejszej dawki toksoidu błoniczego.

Infanrix - DTPa - działania niepożądane

Badania kliniczne:

Przedstawiony poniżej profil bezpieczeństwa opiera się na danych pochodzących z badań klinicznych obejmujących ponad 11 400 dzieci.

Podobnie jak obserwowano w przypadku wszystkich szczepionek DTPa oraz szczepionek skojarzonych zawierających składnik DTPa, po szczepieniu uzupełniającym i przypominającym szczepionką INFANRIX-DTPa zgłaszano zwiększoną reaktogenność w miejscu podania oraz występowanie gorączki, niż po szczepieniu pierwotnym.

Częstość występowania w odniesieniu do dawek określono jako:

Bardzo często: ≥ 1/10

Często: ≥ 1/100 do < 1/10

Niezbyt często: ≥ 1/1 000 do < 1/100

Rzadko: ≥ 1/10 000 do < 1/1 000

Bardzo rzadko: < 1/10 000

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo rzadko: uogólnione powiększenie węzłów chłonnych1

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Często: utrata łaknienia2

Zaburzenia psychiczne: Bardzo często: rozdrażnienie Często: niepokój2, nietypowy płacz

Zaburzenia układu nerwowego: Bardzo często: senność Niezbyt często: ból głowy1

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Niezbyt często: kaszel1, zapalenie oskrzeli1

Zaburzenia żołądka i jelit: Często: biegunka i wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: świąd

Niezbyt często: wysypka

Rzadko: pokrzywka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo często: zaczerwienienie, zlokalizowany obrzęk w miejscu podania (≤ 50 mm), gorączka

≥ 38°C

Często: ból2, zlokalizowany obrzęk w miejscu podania (> 50 mm)3

Niezbyt często: odczyny w miejscu podania w tym stwardnienie, zmęczenie1, gorączka ≥ 39,1°C, rozlany obrzęk kończyny, w którą podano szczepionkę, obejmujący czasami sąsiadujący staw.3

Monitorowanie działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Trombocytopenia4

Zaburzenia układu immunologicznego:

Reakcje alergiczne w tym reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne

Zaburzenia układu nerwowego:

Zapaść lub stan podobny do wstrząsu (epizod hipotensyjno – hiporeaktywny), drgawki (z gorączką lub bez gorączki) w ciągu 2-3 dni po szczepieniu

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

tygodnia ciąży) patrz punkt 4.4]

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Obrzęk naczyniowo-nerwowy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Obrzęk całej kończyny, w którą podano szczepionkę3

zgłaszane tylko po szczepieniu uzupełniającym/przypominającym

bardzo często po szczepieniu uzupełniającym/przypominającym

Wystąpienie obrzęku po dawce uzupełniającej i przypominającej jest bardziej prawdopodobne u dzieci, którym jako szczepienie pierwotne podano szczepionkę z acelularną składową krztuśca, w porównaniu z dziećmi zaszczepionymi szczepionką zawierającą pełnokomórkową składową krztuśca. W przypadku dawki przypominającej podanej pomiędzy 4 a 6 rokiem życia obrzęk w miejscu wstrzyknięcia (> 50 mm) oraz rozlany obrzęk kończyny może występować częściej (odpowiednio: bardzo często i często). Odczyny te ustępowały samoistnie bez żadnych następstw średnio po 4 dniach.

zgłaszane po szczepionkach przeciwbłoniczych (D) i przeciwtężcowych (T)

Infanrix - DTPa - ciąża i karmienie piersią

Szczepionka INFANRIX-DTPa nie jest przeznaczona do stosowania u osób dorosłych, dlatego nie ma odpowiednich danych klinicznych na temat stosowania szczepionki w okresie ciąży i karmienia piersią oraz odpowiednich badań na zwierzętach dotyczących wpływu na czynności rozrodcze.

Infanrix - DTPa - prowadzenie pojazdów

Nie dotyczy.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Vaccin.diphteriae,tetan.,pertus.,et polio.

  Dostępne opakowania
  Infanrix - DTPa

  Infanrix - DTPa

  zawiesina do iniekcji domięśniowych - 10 fiol.a 0,5ml - 1 daw. (0,5 ml)
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Infanrix - DTPa

  Infanrix - DTPa

  zawiesina do iniekcji domięśniowych - 25 fiol.a 0,5ml - 1 daw. (0,5 ml)
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Infanrix - DTPa

  Infanrix - DTPa

  zawiesina do iniekcji domięśniowych - 10 amp.-strz.a 0,5ml - 1 daw. (0,5 ml)
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Infanrix - DTPa

  Infanrix - DTPa

  zawiesina do iniekcji domięśniowych - 25 amp.-strz.a 0,5ml - 1 daw. (0,5 ml)
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Infanrix - DTPa

  Infanrix - DTPa

  zawiesina do iniekcji domięśniowych - 1 amp.-strz.a 0,5ml - 1 daw. (0,5 ml)
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Infanrix - DTPa

  Infanrix - DTPa

  zawiesina do iniekcji domięśniowych - 1 fiol.a 0,5ml - 1 daw. (0,5 ml)
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Powiązane artykuły
  Szczepienia dzieci

  Obowiązkowe szczepienia ochronne

  Obowiązkowe szczepienia ochronne

  Szczepienia pomogły zapanować nad wieloma chorobami Dopiero od kilkunastu lat szczepienia masowe pozwalają uniknąć epidemii wielu chorób i jej śmiertelnych skutków. Obecnie propaguje się tworzenie tzw. odporności „zbiorowiskowej", wykluczającej zachorowania...

  Szczepienia dzieci

  Protest lekarzy przeciw szczepionkom przynoszonym przez pacjentów

  Zgodnie z nowym rozporządzeniem, pacjent nie może już kupić szczepionki w gabinecie lekarskim. Grupa lekarzy związanych z Porozumieniem Zielonogórskim sprzeciwia się nowemu rozwiązaniu. Lekarze nie chcą podawać pacjentowi szczepionki, którą sam przyniósł...

  Krztusiec - objawy, powikłania, leczenie i profilaktyka

  Koklusz - charakterystyka, szczepionki

  Koklusz jest jedną z chorób dziecięcych, nad którą udało się zapanować dzięki obowiązkowym szczepieniom ochronnym. Jak się jednak okazuje ostatnio coraz częściej zapadają na nią osoby dorosłe. Koklusz - charakterystyka Koklusz jest groźną chorobą...

  Szczepienia - charakterystyka, zastosowanie, dostępność

  Szczepienia zalecane dla osób dorosłych

  Szczepienia zalecane to szczepienia, na które osoby zainteresowane mogą, choć nie muszą się zdecydować. Szczepionki to najlepszy sposób by wyrobić sobie odporność na choroby zakaźne. Kalendarz szczepień ochronnych to dokument informujący, kiedy się szczepić...

  Szczepienia - charakterystyka, zastosowanie, dostępność

  W Finlandii przybywa nieszczepionych dzieci. Jak sytuacja wygląda w Polsce?

  W Finlandii przybywa nieszczepionych dzieci. Jak sytuacja wygląda w Polsce?

  W Finlandii coraz więcej rodziców decyduje o tym, by nie szczepić swoich dzieci. Według fińskiego Instytutu Zdrowia i Dobrobytu w wielu regionach Finlandii liczba dzieci zaszczepionych na odrę, świnkę i różyczkę spadła poniżej bezpiecznego progu 95 proc....

  Kontrowersje wokół szczepień

  Wrogowie szczepień sprowadzają XIX-wieczne epidemie

  Od 2009 r. liczba chorych na odrę wzrosła ponadpięciokrotnie, na krztusiec - dwuipółkrotnie. Specjaliści od chorób zakaźnych stawiają jednoznaczną diagnozę: powrót starych chorób to efekt rosnącej grupy osób, która sprzeciwia się obowiązkowi szczepień....

  Kontrowersje wokół szczepień

  Szczepienia w okresie rozwojowym

  Przez długi okres sądzono, że szczepienia mogą powodować autyzm. Teza została obalona, ale nieprzychylna wieść rozniosła się i głośnym echem zbiera plony. Wiele osób obawia się szczepień, unika ich u swoich dzieci, a tym samym naraża na groźne choroby....

  Szczepienia dzieci

  Zalety szczepień ochronnych

  Szczepienia ochronne zasłużyły na miano potężnej broni w walce z niebezpiecznymi chorobami, dlatego w myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć warto z nich skorzystać. Każde dziecko pojawia się na świecie z odpornością pierwotną. Początkowo chronią go...

  Szczepienia obowiązkowe - dla dzieci, dla osób narażonych na zakażenia

  Szczepionka na pneumokoki (WIDEO)

  Szczepionka na pneumokoki (WIDEO)

  Szczepienia przeciwko pneumokokom Rodzice bardzo często zastanawiają się nad tym, czy w kalendarzu szczepień obowiązkowych są wszystkie potrzebne ich dziecku szczepienia, tak, aby ryzyko zachorowania było jak najniższe. Wśród szczepień zalecanych, czyli...