Heviran

zobacz opinie o produkcie »
Cena
15,65 zł
Forma
tabletki
Dawka
0,2 g
Ilość
30 tabl. (blister)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.

Heviran - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Cena Heviran i jak stosować leki na opryszczkę wargową?

Witam, mam 21 lat i od kilku lat często występują u mnie opryszki wargowe. Tym razem chcę wypróbować Heviran, ponieważ Heviran cena jest wyjątkowo przystępna. Oprócz ceny Heviran ma też dużo opinii w internecie i ludzie dają znać, że rzeczywiście im pomaga. Ale wróćmy do tematu, czasami występuje u mnie opryszczka wargowa, tak też stało się dziś, mam strasznie dużo pęcherzyków i ok. 5 opryszczek...

Przeciwwirusowe zastosowanie leku Heviran

Heviran i leczenie innych chorób Niż opryszczka, itp. Jednemu z moich znajomych lekarz przepisał Heviran na chorobę grypopodobną. Także na innych portalach poradnikowych (zdrowotnych) znalazłem informacje, że także inni lekarze przepisują Heviran w podobnych (grypo-podonych) chorobach. Opis działania leku (bardziej zaawansowany) sugeruje, że lek ma działanie anty-wirusowe, ale czy także na wirusy "grypowe"?

Ryzyko zachorowania na ospę

Witam.Moj 4-letni syn ma już 3 dzień ospy ja niestety ospy nie przechodziłam a mam 30 lat.Pediatra przepisała lek heviran 400.Moje pytanie takie czymoge zazyc również ten heviran? i w jakiej dawce bo lekarka powiedziała że na 100% będę miała ospe

POKAŻ WIĘCEJ

Heviran - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Heviran - opis

Produkt wskazany jest do stosowania:

w leczeniu zakażeń skóry i błon śluzowych wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej ( Herpes simplex virus ),w tym pierwotnego i nawracającego opryszczkowego zakażenia narządów płciowych (z wyjątkiem zakażeń wirusem opryszczki pospolitej u noworodków i niemowląt do 3. miesiąca życia oraz ciężkich zakażeń wirusem opryszczki pospolitej u dzieci ze znacznie zmniejszoną odpornością),

w zapobieganiu nawrotom opryszczki pospolitej ( Herpes simplex virus )u pacjentów z prawidłową odpornością,

w leczeniu zakażeń wywołanych przez wirus ospy wietrznej i półpaśca ( Varicella-Zoster virus ) .

Heviran - skład

Każda tabletka zawiera odpowiednio 200 mg, 400 mg lub 800 mg acyklowiru ( Aciclovirum ).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Heviran - dawkowanie

Dawkowanie u dorosłych

Leczenie zakażeń wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej ( Herpes simplex virus ) Produkt należy podawać w dawce 200 mg pięć razy na dobę, mniej więcej co 4 godziny, z przerwą nocną. Produkt stosować przez 5 dni, a w przypadku ciężkich zakażeń pierwotnych kurację można przedłużyć.

Pacjentom ze znacznie zmniejszoną odpornością (np. po przeszczepieniu szpiku) lub z zaburzeniami wchłaniania z przewodu pokarmowego dawkę można podwoić do 400 mg. 

Podawanie acyklowiru należy rozpocząć jak najwcześniej po rozpoznaniu zakażenia. W zakażeniach nawracających szczególnie ważne jest rozpoczęcie leczenia w okresie prodromalnym lub tuż po pojawieniu się pierwszych zmian.

Zapobieganie nawrotom opryszczki pospolitej ( Herpes simplex virus )u pacjentów z prawidłową odpornością

U pacjentów z prawidłową odpornością produkt należy podawać w dawce 200 mg trzy - cztery razy na dobę, mniej więcej co 6-8 godzin.

U wielu pacjentów skuteczne oraz wygodniejsze może być podawanie produktu dwa razy na dobę, co12 godzin, w dawce 400 mg.

Zapobiegawczo może również działać dawka zmniejszana stopniowo do 200 mg trzy razy na dobę, mniej więcej co 8 godzin, lub nawet dwa razy na dobę, mniej więcej co 12 godzin.

U niektórych pacjentów reakcja na zapobiegawcze podawanie leku występuje po zastosowaniu całkowitej dawki dobowej produktu wynoszącej 800 mg. 

Stosowanie leku należy przerywać co 6 do 12 miesięcy w celu obserwacji ewentualnych zmian w przebiegu choroby.

Leczenie zakażeń wywołanych przez wirus ospy wietrznej i półpaśca ( VZV )

Produkt należy podawać w dawce 800 mg cztery - pięć razy na dobę (mniej więcej co 4 godziny), z przerwą nocną. Leczenie należy kontynuować przez 5 do 7 dni.

Należy rozważyć dożylne podawanie leku pacjentom ze znacznie zmniejszoną odpornością (np. po przeszczepieniu szpiku) lub z zaburzeniami wchłaniania z przewodu pokarmowego.

Leczenie trzeba rozpocząć bezzwłocznie po rozpoznaniu zakażenia. Najlepsze wyniki lecznicze zarówno w przypadku ospy wietrznej, jak i półpaśca uzyskuje się podając lek w ciągu 24 godzin po wystąpieniu pierwszych zmian skórnych - wysypki.

Dawkowanie u dzieci i młodzieży

Leczenie zakażeń wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej ( Herpes simplex virus

Dzieci w wieku 2 lat i powyżej dawka jak dla dorosłych.

Leczenie zakażeń wirusem ospy wietrznej:

-Dzieci w wieku od 6 lat - 800 mg cztery razy na dobę,

-Dzieci w wieku 2 do 5 lat - 400 mg cztery razy na dobę.

Dawkę można też określić dokładniej podając 20 mg/kg masy ciała (do maksymalnej dawki 800 mg) cztery razy na dobę. Leczenie należy kontynuować przez 5 dni.

Brak szczegółowych danych na temat zapobiegania nawrotom zakażeń wirusem opryszczki pospolitej oraz leczenia półpaśca u dzieci z prawidłową odpornością.

Dawkowanie u pacjentów wpodeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku należy brać pod uwagę możliwość zaburzenia czynności nerek i odpowiednio dostosować dawkę leku (patrz: Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek).

Należy utrzymywać stan właściwego nawodnienia organizmu.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Zaleca się ostrożność podczas stosowania acyklowiru u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Należy utrzymywać odpowiedni poziom nawodnienia organizmu u tych pacjentów.

Podczas leczenia zakażeń wirusem opryszczki pospolitej lub zapobiegania im u pacjentów z umiarkowanym i ciężkim zaburzeniem czynności nerek stosowanie zalecanych dawek doustnych nie doprowadzi do kumulacji acyklowiru w organizmie w stężeniach wyższych niż uznane za bezpieczne podczas podawania leku dożylnie.

Jednak pacjentom z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min) zaleca się zmniejszenie dawki do 200 mg dwa razy na dobę mniej więcej co 12 godzin.

Podczas leczenia zakażeń wirusem ospy wietrznej i półpaśca u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 10–25 ml/min) zaleca się zmniejszenie dawki do 800 mg trzy razy na dobę, mniej więcej co 8 godzin, a u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min) zaleca się zmniejszenie dawki do 800 mg dwa razy na dobę, mniej więcej co 12 godzin. 

Heviran - środki ostrożności

Ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek zwiększa się podczas stosowania innych leków nefrotoksycznych.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku Acyklowir jest wydalany z organizmu przez nerki, toteż dawkę leku u osób z niewydolnością nerek należy zmniejszyć (patrz punkt 4.2). U pacjentów w podeszłym wieku należy brać pod uwagę zaburzenia czynności nerek, toteż w tej grupie pacjentów należy rozważyć zmniejszenie dawki leku.

Osoby w podeszłym wieku oraz pacjenci z niewydolnością nerek należą do grupy zwiększonego ryzyka działań niepożądanych dotyczących układu nerwowego i z tego względu obie te grupy należy uważnie obserwować. Zgłaszane dotąd objawy zwykle ustępowały po przerwaniu podawania leku (patrz punkt 4.8).

Stan nawodnienia :należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania doustnie dużych dawek acyklowiru i utrzymać właściwy stan nawodnienia organizmu, np. w przypadku leczenia półpaśca (4 g na dobę), aby uniknąć ryzyka uszkodzenia nerek.

Obecnie dostępne dane z badań klinicznych nie są wystarczające, aby wnioskować, że leczenie acyklowirem zmniejsza możliwość wystąpienia powikłań związanych z półpaścem u pacjentów z prawidłową odpornością.

Długotrwałe podawanie acyklowiru lub powtarzane cykle leczenia u pacjentów ze znacznie osłabioną odpornością mogą spowodować selekcję szczepów wirusa o zmniejszonej wrażliwości na acyklowir.

Heviran - przedawkowanie

Objawy:acyklowir tylko częściowo jest wchłaniany z przewodu pokarmowego. Jednorazowe przyjęcie przez pacjenta dawki acyklowiru do 20 g zwykle nie wywołuje objawów toksyczności. Nieumyślne, powtarzające się doustne przedawkowanie acyklowiru przez okres kilku dni związane było z objawami ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty) i objawami neurologicznymi (ból głowy, splątanie).

Po przedawkowaniu po podaniu dożylnym obserwowano wzrost stężenia azotu mocznikowego i kreatyniny we krwi oraz zaburzenia czynności nerek. Objawy neurologiczne, w tym splątanie, omamy, pobudzenie, napady drgawek i śpiączka opisywano również po przedawkowaniu postaci

dożylnej leku.

Postępowanie:należy obserwować, czy u pacjenta nie występują objawy toksyczności. Hemodializa przyspiesza usuwanie acyklowiru z krwi i może być rozważana, jako sposób leczenia w przypadku wystąpienia objawów przedawkowania.

Heviran - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, walacyklowir lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Heviran - działania niepożądane

Następujące zasady zostały przyjęte dla sporządzenia klasyfikacji częstości występowania: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko:niedokrwistość, zmniejszenie liczby krwinek białych, małopłytkowość.

Zaburzenia układu immunologicznego Rzadko: reakcja anafilaktyczna.

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia układu nerwowego

Często:bóle głowy, zawroty głowy.

Bardzo rzadko: pobudzenie, dezorientacja, drżenia, ataksja, zaburzenia wymowy, omamy, objawy psychotyczne, drgawki, senność, encefalopatia, śpiączka.

Powyższe objawy są zwykle przemijające i występowały głównie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub z innymi czynnikami predysponującymi (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia Rzadko: duszność.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko:przemijające zwiększanie stężenia bilirubiny oraz aktywności enzymów wątrobowych we krwi. Bardzo rzadko: zapalenie wątroby, żółtaczka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często:świąd, wysypka (w tym z nadwrażliwością na światło).

Niezbyt często:pokrzywka, przyspieszone, rozsiane wypadanie włosów. Ponieważ przyspieszone, rozsiane wypadanie włosów może być związane z wieloma chorobami oraz ze stosowaniem wielu leków, jego związek z działaniem acyklowiru nie jest pewny. Rzadko:obrzęk naczynioruchowy.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko:zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi. Bardzo rzadko:ostra niewydolność nerek, ból nerek. Ból nerek może być związany z niewydolnością nerki (nerek).

Należy utrzymywać właściwy stan nawodnienia chorego. Zaburzenie czynności nerek zwykle szybko ustępuje po uzupełnieniu płynów u pacjenta i (lub) po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu leku. W wyjątkowych przypadkach może jednak dojść do ostrej niewydolności nerek.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często: zmęczenie, gorączka.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Heviran - ciąża i karmienie piersią

Ciąża W badaniach przeprowadzonych po wprowadzeniu produktów zawierających acyklowir do obrotu udokumentowano przypadki stosowania acyklowiru przez kobiety w ciąży i stwierdzono występowanie zaburzeń. Wyniki tych badań nie wykazały jednak zwiększenia liczby wad u dzieci urodzonych przez kobiety, które stosowały acyklowir, w porównaniu do ogólnej populacji. Nie wykazano związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy występowaniem wad u dzieci, a stosowaniem acyklowiru przez matki w czasie ciąży.

W badaniach standardowych ogólnoustrojowe podawanie acyklowiru królikom, myszom i szczurom nie było embriotoksyczne ani teratogenne. W niestandardowych badaniach przeprowadzonych u samic szczura obserwowano wady płodów jedynie po podskórnym podaniu tak dużych dawek, że u matek występowały objawy toksyczności. Nie określono klinicznego znaczenia tych obserwacji.

Podawanie acyklowiru kobietom w ciąży należy rozważać jedynie wtedy, gdy oczekiwane korzyści ze stosowania leku u matki przewyższają możliwość wystąpienia zagrożeń u płodu. Dane z badań toksyczności reprodukcyjnej (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią

Po doustnym podaniu acyklowiru w dawce 200 mg pięć razy na dobę stężenie jego w mleku kobiecym wynosiło od 60% do 410% stężenia leku mierzonego w osoczu. Takie stężenie acyklowiru w mleku matki mogłoby spowodować przyjmowanie leku przez oseska w dawce dobowej do 0,3 mg/kg masy ciała. Dlatego należy zachować ostrożność podając lek kobietom karmiącym piersią.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu acyklowiru na płodność u kobiet. 

W badaniu z udziałem 20 mężczyzn z prawidłową liczbą plemników w nasieniu, którym podawano doustnie acyklowir w dawkach do 1 g na dobę przez okres do 6 miesięcy, nie obserwowano znaczącego klinicznie wpływu na liczbę, morfologię lub ruchliwość ludzkich plemników. Dane z badań klinicznych patrz punkt 5.3.

Heviran - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań wpływu acyklowiru na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podczas oceny zdolności prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn przez pacjenta należy brać pod uwagę jego stan kliniczny i profil działań niepożądanych acyklowiru.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Heviran - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Aciclovirum

  Jest to substancja przeciwwirusowa skuteczna w zakażeniach wirusami z rodzaju Herpesviridae. Jej mechanizm działania polega na replikacji wirusów opryszczki typu 1 i 2, słabiej wirusa ospy wietrznej i półpaśca, wirusa Epsteina i Barr oraz wirusa cytomegalii. Stosowana jest w postaci infuzji i tabletek w opryszczkach, w postaci maści do oczu, kremów na skórę.

  Dostępne opakowania
  Heviran

  Heviran

  tabletki - 30 tabl. (blister) - 0,2 g
  ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
  Heviran

  Heviran

  tabletki powlekane - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 0,2 g
  ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
  15,65 zł
  Heviran

  Heviran

  tabletki powlekane - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 0,4 g
  ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
  27,65 zł
  Heviran

  Heviran

  tabletki powlekane - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 0,8 g
  ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
  49,40 zł
  Powiązane artykuły
  Opryszczka narządów płciowych - epidemiologia, objawy, profilaktyka, leczenie

  Wyleczalność opryszczki narządów płciowych (WIDEO)

  Wyleczalność opryszczki narządów płciowych (WIDEO)

  Leczenie opryszczki Kiedy wirus opryszczki przedostanie się do organizmu, nawet po wyeliminowaniu infekcji zawsze w nim pozostaje dając o sobie znać zawsze wtedy, kiedy spada odporność organizmu. Objawy opryszczki mogą uwidaczniać się zarówno na twarzy,...

  Choroby genetyczne - klasyfikacja

  Karolina choruje na SMA. Szansą jest dla niej nierefundowany lek

  Karolina choruje na SMA. Szansą jest dla niej nierefundowany lek

  Karolina ma 26 lat i od urodzenia choruje na rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Mimo trudności jest aktywną młodą kobietą. Ostatnio pojawiła się szansa na poprawę jakości życia jej i innych chorych. Niestety, na razie jest poza ich zasięgiem. Ciężka postać...

  AIDS - objawy, przebieg, drogi zakażenia

  Skuteczna tabletka na zapobieganie zakażeniom HIV?

  Skuteczna tabletka na zapobieganie zakażeniom HIV?

  Truvada to lek antywirusowy, który pierwotnie stosowano do łagodzenia dolegliwości nosicieli wirusa HIV. W 2012 roku amerykańska Agencja Żywności i Leków uznała, że środek ten może być też wykorzystany do zapobiegania zakażeniom wirusem HIV. Po 3 latach...

  Leki i suplementy

  ​Błędy w trakcie realizacji recepty

  ​Błędy w trakcie realizacji recepty

  Złe odczytanie recepty przez farmaceutę może mieć tragiczne skutki. Do pomyłek najczęściej dochodzi wówczas, gdy zlecenie lekarz wypisał ręcznie. Czy zatem recepta elektroniczna pozwoli uniknąć błędów? O piśmie lekarzy krążą legendy. Jeśli nieczytelnie...

  Opryszczka narządów płciowych - epidemiologia, objawy, profilaktyka, leczenie

  Opryszczka występująca na narządach płciowych

  Opryszczka występująca na narządach płciowych

  Zdjęcie narządów płciowych z opryszczką Zmiany skórne występują zazwyczaj w postaci drobnych grudek i pęcherzyków.

  Kiła - zakażenie, objawy, leczenie i profilaktyka

  Kiła - wstydliwa choroba. Liczba zakażeń wzrasta

  Kiła - wstydliwa choroba. Liczba zakażeń wzrasta

  Kiła wciąż stanowi temat tabu. Blisko połowa Polaków przyznaje, że nie zabezpiecza się przed chorobami wenerycznymi, a po ryzykowanych kontaktach seksualnych nie bada stanu zdrowia. Tymczasem liczba chorych na syfilis bardzo szybko rośnie. Wzrost zachorowań...

  Opryszczka narządów płciowych - epidemiologia, objawy, profilaktyka, leczenie

  Leczenie opryszczki narządów płciowych

  Leczenie opryszczki narządów płciowych

  Opryszczka narządów płciowych jest chorobą przenoszoną drogą płciową. W leczeniu najważniejsza jest szybka wizyta u ginekologa, który zaleci odpowiednie leczenie. Niestety choroba nawraca i osoba zarażona powinna regularnie przechodzić kontrole lekarskie. Objawy...

  Opryszczka narządów płciowych - epidemiologia, objawy, profilaktyka, leczenie

  Opryszczka narządów rodnych (WIDEO)

  Opryszczka narządów rodnych (WIDEO)

  Opryszczka narządów płciowych Opryszczka jest jedną z najczęściej pojawiających się chorób narządów płciowych. Jeśli kobieta jest nosicielką wirusa opryszczki jej szanse na urodzenie zdrowego płodu są niewielkie, a do tego może ona zarazić także swoje...

  Opryszczka narządów płciowych - epidemiologia, objawy, profilaktyka, leczenie

  Opryszczka w ciąży

  Opryszczka w ciąży

  Wirus opryszczki jest bardzo niebezpieczny. Jeśli wystąpi u kobiet w ciąży, może być przyczyną pojawiania się wielu poważnych powikłań u dziecka. Szczególnie groźna jest opryszczka narządów płciowych. Warto poznać sposoby, jak pozbyć się opryszczki. Wstydliwa...