Flixonase

zobacz opinie o produkcie »
Cena
16,97 zł
Forma
aerozol do nosa, zawiesina
Dawka
0,05 mg/daw.
Ilość
1 poj.a 120daw. (10ml)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: GLAXOSMITHKLINE EXPORT.LTD

Pytania do farmaceuty

POKAŻ WIĘCEJ

Flixonase - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Flixonase - opis

Zapobieganie i leczenie alergicznego, sezonowego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym kataru siennego) oraz całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Flixonase - skład

Jedna dawka zawiera 50 μg (mikrogramów) Fluticasoni propionas (flutykazonu propionianu).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Flixonase - dawkowanie

Produkt leczniczy Flixonase, aerozol do nosajest przeznaczony wyłącznie do stosowania do nosa. Podstawowym warunkiem skuteczności leku jest jego regularne stosowanie. Pełne działanie lecznicze występuje po 3-4 dniach regularnego stosowania.

Pojemnik z lekiem lekko wstrząsnąć przed użyciem.

Instrukcja użyciaproduktu leczniczego Flixonase, aerozol do nosa, patrz punkt 6.6.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę, najlepiej rano.

W niektórych sytuacjach wskazane jest podanie dwóch dawek do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę. Nie należy podawać więcej niż cztery dawki do każdego otworu nosowego na dobę. Należy stosować najmniejszą dawkę zapewniającą skuteczną kontrolę objawów.

Pacjenci w podeszłym wieku

Stosuje się takie same dawki jak u dorosłych.

Dzieci w wieku od 4 do 11 lat

Jedna dawka do każdego otworu nosowego raz na dobę, najlepiej rano.

W niektórych sytuacjach wskazane jest podanie jednej dawki do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę. Nie należy podawać więcej niż dwie dawki do każdego otworu nosowego na dobę. Należy stosować najmniejszą dawkę zapewniającą skuteczną kontrolę objawów.

Flixonase_aerosol_ChPL_PhVWP_03.2012

Flixonase - środki ostrożności

Zakażenie miejscowe:Zakażenie górnych dróg oddechowych należy odpowiednio leczyć, jednak nie stanowi ono szczególnego przeciwwskazania do stosowania produktu leczniczego Flixonase, aerozol do nosa.

Pełne działanie lecznicze produktu leczniczego Flixonase, aerozol do nosa może wystąpić dopiero po kilku dniach stosowania.

Podczas zmiany leczenia glikokortykosteroidami o działaniu ogólnoustrojowym na leczenie miejscowe produktem leczniczym Flixonase, aerozol do nosa konieczna jest ostrożność, szczególnie w razie podejrzenia niewydolności kory nadnerczy.

Flixonase, aerozol do nosa jest skuteczny w większości przypadków sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, jednak po ekspozycji na bardzo duże stężenie alergenu może być konieczne zastosowanie dodatkowo innych leków.

Działania ogólnoustrojowe mogą wystąpić podczas stosowania kortykosteroidów donosowych, szczególnie jeśli stosowane są duże dawki przez długi okres. Wystąpienie tych działań jest znacznie mniej prawdopodobne niż podczas doustnego stosowania kortykosteroidów. Działania te mogą być różne u poszczególnych pacjentów oraz mogą się różnić w zależności od preparatu kortykosteroidu. Możliwe działania ogólnoustrojowe obejmują: zespół Cushinga, cushingoidalne rysy twarzy, zahamowanie czynności kory nadnerczy, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości mineralnej kości, zaćmę, jaskrę i rzadziej, szereg objawów psychicznych lub zmian zachowania, w tym nadmierną aktywność psychoruchową, zaburzenia snu, lęk, depresję lub agresję (szczególnie u dzieci).

Zaleca się, aby w czasie długotrwałego leczenia donosowym kortykosteroidem regularnie kontrolować wzrost u dzieci. Jeżeli stwierdza się spowolnienie wzrostu, należy zweryfikować leczenie i zmniejszyć dawkę kortykosteroidu stosowanego donosowo do najmniejszej dawki zapewniającej skuteczną kontrolę objawów choroby. Należy również rozważyć konsultację lekarza specjalisty.

Stosowanie donosowo kortykosteroidów w dawkach większych niż zalecane może spowodować istotne klinicznie zahamowanie czynności kory nadnerczy. W przypadku stwierdzenia stosowania dawek większych niż zalecane należy rozważyć dodatkowe podanie kortykosteroidów działających ogólnoustrojowo w okresie narażenia na stres lub przed planowanym zabiegiem chirurgicznym (patrz punkt 5.1, dane dotyczące donosowego stosowania flutykazonu propionianu).

Rytonawir może znacznie zwiększać stężenie flutykazonu propionianu w osoczu. Dlatego należy unikać jednoczesnego stosowania flutykazonu propionianu z rytonawirem, chyba że potencjalna korzyść dla pacjenta przewyższa ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów. Podczas jednoczesnego stosowania flutykazonu propionianu z innymi silnymi inhibitorami CYP3A również istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych (patrz punkt 4.5).

Flixonase - przedawkowanie

Nie ma danych klinicznych dotyczących ostrego lub przewlekłego przedawkowania produktu leczniczego Flixonase, aerozol do nosa. Donosowe podawanie 2 mg flutykazonu propionianu dwa razy na dobę przez 7 dni zdrowym ochotnikom nie wpływało u nich na czynność osi podwzgórzeprzysadka-nadnercza.

Wziewne lub doustne podawanie dużych dawek kortykosteroidów przez długi okres może powodować zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza.

Flixonase - przeciwskazania

Nadwrażliwość na flutykazonu propionian lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego.

Flixonase - działania niepożądane

Działania niepożądane są wymienione poniżej w zależności od układów i narządów oraz częstości występowania. Częstości występowania są określone jako: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000) i bardzo rzadko (< 1/10 000), w tym pojedyncze doniesienia. Działania niepożądane występujące bardzo często, często i niezbyt często pochodziły z badania klinicznego. Częstość działań niepożądanych występujących podczas stosowania placebo nie była brana pod uwagę. Działania niepożądane występujące rzadko i bardzo rzadko pochodziły z doniesień spontanicznych.

Klasyfikacja układów i narządów

Objaw niepożądany

Częstość występowania

Zaburzenia układu

Reakcje nadwrażliwości:

 

immunologicznego

   
 

skórne reakcje nadwrażliwości

obrzęk naczynioruchowy (głównie obrzęk twarzy, jamy ustnej i gardła)

objawy ze strony układu oddechowego

(skurcz oskrzeli)

reakcje anafilaktyczne

Bardzo rzadko

Bardzo rzadko

Bardzo rzadko

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu

nerwowego

Ból głowy, wrażenie nieprzyjemnego smaku, wrażenie nieprzyjemnego zapachu

Często

Zaburzenia oka

Jaskra, wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, zaćma

Te działania pochodzą z doniesień spontanicznych po długotrwałym stosowaniu.

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu oddechowego, klatki

piersiowej i śródpiersia

Krwawienie z nosa

Suchość i podrażnienie błony śluzowej nosa i gardła

Perforacja przegrody nosowej

Bardzo często

Często

Bardzo rzadko

Tak jak w przypadku innych aerozoli podawanych do nosa, może wystąpić wrażenie nieprzyjemnego zapachu i smaku oraz bóle głowy.

Tak jak w przypadku innych aerozoli podawanych do nosa, może wystąpić suchość i podrażnienie błony śluzowej nosa i gardła oraz krwawienie z nosa. Obserwowano perforację przegrody nosa w następstwie donosowego stosowania kortykosteroidów.

Podczas donosowego stosowania kortykosteroidów, szczególnie jeżeli stosowane są w dużych dawkach przez długi okres, mogą wystąpić objawy ogólnoustrojowe.

Flixonase - ciąża i karmienie piersią

Brak odpowiednich danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania flutykazonu propionianu u kobiet w ciąży.

Podawanie kortykosteroidów ciężarnym samicom zwierząt może powodować nieprawidłowości w rozwoju płodu, w tym rozszczep podniebienia i wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu. Istnieje bardzo niewielkie ryzyko wystąpienia takich zaburzeń u płodu ludzkiego. Zaburzenia u płodów zwierząt występują po znacznej ekspozycji ogólnoustrojowej; bezpośrednie stosowanie donosowe powoduje minimalną ekspozycję ogólnoustrojową.

Tak jak inne leki, Flixonase, aerozol do nosa może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Brak danych dotyczących przenikania flutykazonu propionianu do mleka kobiet karmiących piersią. Po podskórnym podaniu flutykazonu propionianu karmiącym samicom szczurów laboratoryjnych, zaobserwowano pojawienie się leku w mleku. Jednakże po donosowym podaniu leku ssakom stężenia leku w surowicy były nieoznaczalne i dlatego jest mało prawdopodobne, aby oznaczenie stężenia leku w mleku było możliwe. W przypadku podawania flutykazonu propionianu pacjentkom karmiącym piersią należy rozważyć, czy korzyści terapeutyczne dla matki przewyższają potencjalne zagrożenie dla matki i dziecka.

Flixonase - prowadzenie pojazdów

Nie odnotowano.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Fluticasoni propionas

  Substancja, która jest kortykosteroidem otrzymywanym syntetycznie. Wykazuje działanie przeciwzapalne, zwężające naczynia, przeciwświądowe i immunosupresyjne. Stosowana jest w leczeniu astmy oskrzelowej i POChP w postaci aerozolu, proszku do inhalacji lub zawiesiny do inhalacji (nebulizatora). W leczeniu alergicznego nieżytu nosa stosowna w postaci aerozolu donosowego, a w leczeniu polipów nosa w postaci kropli. Zewnętrznie zalecana jest w leczeniu zmian zapalnych i świądu w przebiegu chorób skóry, takich jak świerzbiączka, łuszczyca, liszaj płaski.

  Dostępne opakowania
  Flixonase

  Flixonase

  aerozol do nosa, zawiesina - 1 poj.a 120daw. (10ml) - 0,05 mg/daw.
  GLAXOSMITHKLINE EXPORT.LTD
  Flixonase

  Flixonase

  aerozol do nosa, zawiesina - 1 but.a 120daw. (10ml) - 0,05 mg/daw.
  GLAXOSMITHKLINE EXPORT.LTD
  16,97 zł
  Powiązane artykuły
  Patronaty

  Konferencja "Kontrowersje w alergologii i pulmonologii"

  W dniach 8-9 marca 2013 roku odbędzie się konferencja „Kontrowersje w alergologii i pulmonologii". Wydarzenie, które będzie miało miejsce we Wrocławiu, jest organizowane pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, Dolnośląskiej...

  Alergia dróg oddechowych

  Uczuleni na wiosnę

  Uczuleni na wiosnę

  Co czwarty Polak cierpi na alergię. Jedną z najczęstszych dolegliwości alergików jest katar sienny, czyli alergiczny nieżyt nosa. Uporczywe „kapanie", nagminne kichanie i uczucie zatkanego nosa to krótka charakterystyka wiosennego alergika. Co zrobić,...

  Kalendarz pylenia roślin - dla alergików, jakie rośliny uczulają, jak walczyć z alergią

  Marzec - najgorszy miesiąc dla alergików

  Marzec - najgorszy miesiąc dla alergików

  Najczęstszą przyczyną reakcji alergicznych na początku wiosny są: olcha, cis, topola i wierzba. Pyłki tych drzew zaczynają pylić w marcu na ogromną skalę, skutecznie uprzykrzając życie alergikom. Katar sienny i zapalenie spojówek wywoła w marcu także...

  Kalendarz pylenia roślin - dla alergików, jakie rośliny uczulają, jak walczyć z alergią

  Schyłek lata - co nas uczula i jak sobie z tym radzić?

  Dni są wprawdzie wyraźnie krótsze niż na początku lata, nadal jednak możemy cieszyć się ciepłym słońcem i aktywnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Co jeśli przyroda stara się być naszym wrogiem? Jak połączyć radość przebywania poza domem z dokuczliwą...

  Diagnostyka alergii

  Jak rozpoznać alergię?

  Objawy alergii często od razu są zauważalne w postaci pokrzywki na skórze, kataru siennego czy alergicznej astmy. Mogą pojawić się niemal natychmiast po zadziałaniu alergenu. Niekiedy zaś alergia objawia się z nieznacznym opóźnieniem, a jej sygnały wcale...

  Bakteryjne zapalenie opon mózgowych

  Przez 2 lata miała katar. Diagnoza ją przeraziła (WIDEO)

  Przez 2 lata miała katar. Diagnoza ją przeraziła (WIDEO)

  52-letnia Kendra przez 2 lata nieskutecznie leczyła katar. Odwiedziła wielu specjalistów, jednak dopiero lekarze z Nebraski zdiagnozowali jej chorobę. Jej stan został określony jako zagrażający życiu. Kobieta została poddana operacji. Co takiego się...

  Katar - rodzaje, leczenie, domowe sposoby

  Niedrożność nosa

  Niedrożność nosa to ograniczenie przepływu powietrza przez jedno lub oba nozdrza. Przyczyn tego stanu może być wiele, na przykład: ostry lub przewlekły nieżyt, schorzenia alergiczne, polipy nosa, nowotwory jamy nosowej, krwotok, wady rozwojowe, skrzywienie...

  Astma - charakterystyka, rodzaje, przyczyny, diagnostyka, leczenie

  Astma kaszlowa

  Astma kaszlowa, nazywana także zespołem Corrao lub kaszlowym wariantem astmy, to charakterystyczny rodzaj alergii wziewnej, która wywołuje tylko jeden objaw - kaszel alergiczny. Tego typu rodzaje astmy są trudne do zdiagnozowania ze względu na to, że...