Fenoratio 100

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
kapsułki
Dawka
0,1 g
Ilość
100 kaps. (10 blist.po 10 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: 123RATIO SP. Z O.O.

Fenoratio 100 - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Fenoratio 100 - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Fenoratio 100 - opis

Fenoratio 100 jest wskazany do stosowania jako dodatek do diety oraz innych, terapii niefarmakologicznych (np. ćwiczenia fizyczne, utrata masy ciała) w następujących przypadkach:

- Leczenie ciężkiej hipertrójglicerydemii z niskim poziomem cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) lub bez.

- Mieszana hiperlipidemia, jeżeli stosowanie statyn jest przeciwwskazane lub nie są one tolerowane.

- Mieszana hiperlipidemia u pacjentów należących do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia schorzeń sercowo-naczyniowych, jako dodatek do leczenia statynami, jeżeli stężenie trójglicerdów oraz cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) nie są w wystarczającym stopniu kontrolowane.

Fenoratio 100 - skład

Każda kapsułka zawiera 100 mg fenofibratu.

Produkt zawiera laktozę jednowodną.

Fenoratio 100 - dawkowanie

Pacjenci powinni stosować odpowiednią dietę i inne zalecane niefarmakologiczne metody leczenia.

Dorośli: 2 - 3 kapsułki na dobę, w dawkach podzielonych. Dzieci (powyżej 10 lat):

Brak jest wystarczających badań dotyczących stosowania fenofibratu u dzieci. Typ hiperlipidemii powinien zostać ustalony na podstawie badań genetycznych i biologicznych. Występowanie rodzinnej hiperlipidemii pozwala na wczesne wdrożenie leczenia. Zalecane jest rozpoczęcie leczenia poprzez wdrożenie ścisłej diety przez minimum 3 miesiące.

Jeżeli leczenie farmakologiczne wydaje się być konieczne np. jeśli występuje ciężka hiperlipidemia z towarzyszącymi klinicznymi objawami miażdżycy i (lub) obecnością pozanaczyniowych złogów cholesterolu i (lub) ze zmianami miażdżycowymi sercowo-naczyniowymi u rodziców, które wystąpiły u nich przed 40 rokiem życia fenofibrat może być przepisany tylko przez specjalistę.

Maksymalna zalecana dawka u dzieci powyżej 10 roku życia wynosi 5 mg/kg mc./dobę, czyli 1 kapsułka/20 kg mc./dobę.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek fenofibrat można zastosować w przypadku precyzyjnie ustalonego wskazania. Dawkę należy zredukować w zależności od stężenia kreatyniny w surowicy krwi, które należy regularnie kontrolować.

Zaleca się zmniejszenie dawki do 1 kapsułki na dobę, jeśli stężenie kreatyniny w osoczu jest większe niż 2 mg/dl.

U pacjentów dializowanych dawkę należy zmniejszyć do 1 kapsułki podawanej, co 2 dni.

Zmniejszenie dawki jest również zalecane w przypadku hipoalbuminemii (jak np. w zespole nerczycowym).

W celu dokładnego ustalenia dawki zaleca się w takich przypadkach oznaczenie stężenia fenofibratu w osoczu krwi, aby uniknąć przedawkowania i spowodowanego tym rozpadu mięśni prążkowanych.

Należy zwracać uwagę na regularne dostarczanie pacjentowi wystarczającej ilości płynów.

Sposób podawania

Kapsułki należy połykać w całości, przyjmować w trakcie posiłków, popijając odpowiednią ilością płynów.

Długość leczenia zależy od rodzaju i przebiegu choroby.

Fenoratio 100 - środki ostrożności

Hiperlipidemia, obok nadciśnienia tętniczego i nadużywania nikotyny, uważana jest za jeden z podstawowych czynników ryzyka powstawania i rozwoju arteriosklerozy oraz chorób będących jej następstwem (choroba wieńcowa serca, zaburzenia krążenia mózgowego i obwodowego).

Leczenie hiperlipidemii należy rozpocząć od udzielenia porady dotyczącej odżywiania oraz zidentyfikowania i korygowania czynników ryzyka.

U wielu pacjentów można korzystnie wpłynąć na występujące zaburzenia metabolizmu lipidów za pomocą środków dietetycznych, zmniejszenia masy ciała, zwiększenia aktywności fizycznej i odpowiedniego leczenia współistniejących innych schorzeń metabolicznych. Podczas leczenia fenofibratem należy kontynuować stosowanie tych środków.

Podczas stawiania diagnozy należy wziąć pod uwagę, że stężenie lipidów we krwi zależy od szeregu czynników, takich jak: pora dnia; czas, jaki upłynął od spożycia ostatniego posiłku oraz jego rodzaju; spożywanie alkoholu oraz sytuacje stresowe.

Terapia lekowa hiperlipidemii jest zwykle długotrwała, dlatego decyzję o zastosowaniu takiego leczenia należy podjąć rozważnie z uwzględnieniem indywidualnego stanu pacjenta.

Przed rozpoczęciem podawania fenofibratu należy wdrożyć odpowiednie leczenie schorzeń będących przyczyną wtórnej hipercholesterolemii, takich jak: cukrzyca typu II, niedoczynność tarczycy, zespół nerczycowy, dysproteinemia, choroby wątroby z utrudnionym odpływem żółci, alkoholizm.

Ostrzeżenia

Uszkodzenie mięśni, włączając bardzo rzadkie przypadki rabdomiolizy były zgłaszane po podaniu fibratów. Uszkodzenia mięśni występują częściej u pacjentów z hipoalbuminemią i niewydolnością nerek w wywiadzie. Rabdomiolizę należy podejrzewać u wszystkich pacjentów odczuwających rozsiane bóle mięśniowe, wrażliwość mięśni na dotyk i (lub) znaczne zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej (5 razy powyżej normy). W takich przypadkach należy przerwać leczenie fenofibratem.

Czynnikami predysponującymi do rabdomiolizy są: wiek powyżej 70 lat, osobnicza lub dziedziczna skłonność do miopatii w wywiadzie, uszkodzenie nerek, niedoczynność tarczycy, wysokie spożycie alkoholu. U pacjentów z takimi czynnikami może zwiększać się ryzyko wystąpienia rabdomiolizy. Przed rozpoczęciem terapii należy bardzo uważnie ocenić korzyści i ryzyko leczenia.

Ponadto ryzyko uszkodzenia mięśni może zwiększyć się, jeśli lek jest stosowany z innym fibratem lub inhibitorem reduktazy HMG-CoA, szczególnie, jeśli poprzednio występowały choroby mięśni.

Środki ostrożności dotyczące stosowania

- Długotrwałe bezpieczeństwo u dzieci nie było oceniane, skutek działania na rozwój organizmu w czasie wzrostu nie jest znany.

- Efekty leczenia należy monitorować poprzez okresowe pomiary stężenia lipidów (całkowity cholesterol, cholesterol LDL, triglicerydy) w osoczu. Jeśli po kilku miesiącach leczenia (3 miesiące) stężenie lipidów w surowicy nie zmniejszy się wystarczająco, należy zastosować dodatkowe lub inne leczenie.

- U niektórych pacjentów obserwowano, w większości przypadków przemijające, zwiększenie aktywności aminotransferaz.

W świetle obecnej wiedzy wydaje się być uzasadnione:

■ systematyczne monitorowanie aktywności aminotransferaz co 3 miesiące przez pierwsze 12 miesięcy podawania leku,

■ przerwanie leczenia w przypadku zwiększenia aktywności AspAT i AlAT 3-krotnie powyżej górnej granicy normy.

- Zapalenie trzustki: przypadki zapalenia trzustki były obserwowane u pacjentów leczonych fenofibratem. Może być ono spowodowane brakiem skuteczności leczenia u pacjentów z ciężką hipertriglicerydemią, jako bezpośredni skutek działania leku albo skutek wywołany przez kamienie żółciowe lub złogi, utrudniające przepływ żółci przez przewód żółciowy wspólny.

- W przypadku równoczesnego stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych wymagana jest zwiększona kontrola czasu protrombinowego, wyrażonego w INR (ang. International Normalised Ratio).

- U pacjentek z hiperlipidemią przyjmujących estrogeny lub środki antykoncepcyjne zawierające estrogeny jest konieczne sprawdzenie czy hiperlipidemia jest pierwotna czy wtórna (możliwe zwiększenie stężenia lipidów spowodowane doustnymi estrogenami).

- Zaburzenia czynności nerek. Należy przerwać podawanie fenofibratu jeżeli poziom kreatyniny przekroczy o 50% górną granicę normy. Zaleca się monitorowanie poziomu kreatyniny w trakcie pierwszych trzech miesięcy leczenia.

Lek zawiera laktozę, w związku z tym nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Fenoratio 100 - przedawkowanie

Brak swoistego antidotum. Leczenie objawowe. Płukanie żołądka i odpowiednie leczenie podtrzymujące należy zastosować w razie konieczności.

U pacjentów ze zdrowymi nerkami należy przeprowadzić diurezę forsowaną, w celu przyspieszenia eliminacji leku. W przypadkach rozpadu mięśni prążkowanych należy podawać odpowiednią ilość płynów, aby zapobiec powstaniu zespołu zmiażdżenia nerek.

Fenofibrat nie podlega dializie.

Fenoratio 100 - przeciwwskazania

Produkt leczniczy Fenoratio 100 jest przeciwwskazany w następujących przypadkach:

- nadwrażliwość na fenofibrat lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

- nadwrażliwość na światło lub reakcje fototoksyczne podczas stosowania fibratów lub substancji o podobnej strukturze chemicznej, w szczególności ketoprofenu.

- choroby wątroby (z wyjątkiem stłuszczenia wątroby, które jest często występującym objawem hipertriglicerydemii)

- niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min)

- u dzieci poniżej 10 lat

- choroby pęcherzyka żółciowego (kamica żółciowa, zapalnie pęcherzyka żółciowego) -przeciwwskazanie względne

- przewlekłe lub ostre zapalenie trzustki z wyjątkiem ostrego zapalenia trzustki z powodu ciężkiej hipertriglicerydemii

- ciąża i karmienie piersią.

Fenoratio 100 - działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych leków jest określana jak następuje: bardzo częste (> 1/10), częste (> 1/100 do < 1/10), niezbyt częste (> 1/1000 do < 1/100), rzadkie (> 1/10000 do < 1/1000), bardzo rzadkie (< 1/10000) włączając raporty odosobnione.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Częste: zaburzenia trawienne, żołądkowe lub jelitowe (bóle brzucha, nudności, wymioty, zaparcia, biegunka i wzdęcia z oddawaniem wiatrów) o umiarkowanej ciężkości. Niezbyt częste: zapalenie trzustki *.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Częste: umiarkowane zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy.

Niezbyt częste: rozwój kamieni żółciowych.

Bardzo rzadkie: przypadki zapalenia wątroby. W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na zapalenie wątroby (np. żółtaczka i świąd) należy przeprowadzić badania laboratoryjne kontrolujące czynność wątroby i odstawić fenofibrat jeśli jest to konieczne.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt częste: świąd, wysypka, pokrzywka lub nadwrażliwość na światło.

Rzadkie: wyłysienie.

Bardzo rzadkie: w pojedynczych przypadkach może wystąpić (nawet po wielu miesiącach stosowania) reakcja alergiczna na światło w postaci świądu, pęcherzyków lub guzków na częściach skóry wystawionej na światło słoneczne lub na działanie sztucznego światła UV (lampy opalające).

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości:

Rzadkie: rozsiane mialgie, zapalenie mięśni, skurcze i osłabienie mięśni.

Bardzo rzadkie: rabdomioliza.

Zaburzenia naczyniowe:

Niezbyt częste: powikłania zakrzepowo-zatorowe (zator tętnicy płucnej, zakrzepica żył głębokich)*.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Rzadkie: zmniejszenie stężenia hemoglobiny i liczby leukocytów.

Zaburzenia układu nerwowego:

Rzadkie: zmniejszenie libido.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Bardzo rzadkie: śródmiąższowe zapalenie płuc.

Badania diagnostyczne:

Niezbyt często: zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika w surowicy krwi.

Fenoratio 100 - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego.

W dotychczasowej praktyce klinicznej nie zaobserwowano wad wrodzonych i działania toksycznego na płód. Jednakże monitoring kobiet narażonych na działanie fenofibratu w czasie ciąży jest niewystarczający, aby całkowicie wykluczyć ryzyko.

Fenofibrat nie jest wskazany do stosowania u kobiet w ciąży za wyjątkiem ciężkiej hipertrójglicerydemii (> 10 g/l) gdy leczenie dietetyczne nie spowodowało oczekiwanych rezultatów, a kobieta ciężarna narażona jest na ryzyko wystąpienia ostrego zapalenia trzustki.

Laktacja

Brak danych dotyczących przenikania fenofibratu do mleka matki. W związku z tym nie należy stosować leku u kobiet karmiących piersią.

Fenoratio 100 - prowadzenie pojazdów

Brak wpływu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Fenofibratum

  Jest to substancja działająca uspokajająco, a w większych dawkach nasennie i przeciwdrgawkowo. Wykazuje działanie hamujące na OUN: podwzgórze, układ siatkowaty, korę mózgu. Powoduje osłabienie napięcia mięśni gładkich i działa przeciwskurczowo. Stosuje sie w częściowych i uogólnionych napadach padaczkowych oraz jako lek uspokajający.

  Dostępne opakowania
  Fenoratio 100

  Fenoratio 100

  kapsułki - 100 kaps. (10 blist.po 10 szt.) - 0,1 g
  123RATIO SP. Z O.O.
  Fenoratio 100

  Fenoratio 100

  kapsułki - 50 kaps. (5 blist.po 10 szt.) - 0,1 g
  123RATIO SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Miażdżyca - przyczyny, objawy, zapobieganie, leczenie

  Leki przeciwpadaczkowe starej generacji a ryzyko miażdżycy

  Leki przeciwpadaczkowe starej generacji a ryzyko miażdżycy

  Przeprowadzone niedawno badania wykazały, że chorzy na epilepsję, którzy przez długi czas przyjmowali leki przeciwpadaczkowe starej generacji mogą być bardziej narażeni na miażdżycę. Jest to choroba objawiająca się stwardnieniem tętnic. Ryzyko miażdżycy...

  Patronaty

  Gwiazdy na urodzinach projektu „Zadbaj o swoje serce"

  Gwiazdy na urodzinach projektu „Zadbaj o swoje serce"

  Informacja prasowa 16 października w gliwickiej Europie Centralnej będziemy świętować 10 urodziny projektu profilaktycznego pod hasłem „Zadbaj o swoje serce". Urodzinowy tort pokroi Lucjan Czerny a o dobry humor najmłodszych zadbają Siostry Wajs...

  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  Antydepresanty przyczyną udaru!

  Depresja może być poważniejsza w skutkach niżby się wydawało. Ostatnie badania przeprowadzone przez naukowców z Harvardu wykazały, że kobiety, które cierpią z powodu depresji oraz te, które zażywają antydepresanty, są bardziej podatne na udar mózgu. Udowodniono...

  Miażdżyca - przyczyny, objawy, zapobieganie, leczenie

  Co to jest i jak powstaje blaszka miażdżycowa? (WIDEO)

  Co to jest i jak powstaje blaszka miażdżycowa? (WIDEO)

  Czy wiesz czym jest blaszka miażdżycowa i jakie powoduje konsekwencje? Zapytaliśmy o to profesora Tomasza Pasierskiego. Z miejscem maksymalnego rozwoju miażdżycy, czyli choroby zapalnej naczyń tętniczych. W tym miejscu dochodzi do największego zawężenia...

  Cholesterol całkowity - rodzaje, badanie, normy, jak obniżyć cholesterol

  Cholesterol całkowity - rodzaje, badanie, normy, jak obniżyć cholesterol

  Cholesterol całkowity - rodzaje, badanie, normy, jak obniżyć cholesterol

  Cholesterol całkowity oznacza się podczas badania biochemicznego krwi. Nadmiar cholesterolu całkowitego utożsamiany jest zazwyczaj z nadwagą, spożywaniem tłustych potraw oraz z ryzykiem zawału serca oraz udaru. Warto jednak pamiętać, że część cholesterolu...

  Newsy - zdrowie

  Dlaczego warto pić sok z buraka przed ćwiczeniami?

  Dlaczego warto pić sok z buraka przed ćwiczeniami?

  Według badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Wake Forest spożycie suplementów na bazie soku z buraka przed rozpoczęciem ćwiczeń usprawnia działanie mózgów osób dorosłych. Jak tłumaczy prof. W. Jack Rejeski, współautor badania, zaczynając...

  Patronaty

  Zadbaj o serce - Częstochowa

  19.06.2016 / GALERIA JURAJSKA / CZĘSTOCHOWA W niedzielę, 19 czerwca br. w godzinach 10.00-18.00 w Centrum Handlowym Galeria Jurajska w Częstochowie odbędzie się bezpłatna akcja profilaktyczna w ramach ogólnopolskiego projektu „Zadbaj o swoje serce"....

  Patronaty

  Zadbaj o swoje serce - akcja społeczna

  W niedzielę, 5 czerwca br. w godzinach 10.00-18.00 w Centrum Handlowym AKS w Chorzowie odbędzie się bezpłatna akcja profilaktyczna w ramach ogólnopolskiego projektu „Zadbaj o swoje serce". Każda osoba, która w tym czasie odwiedzi miasteczko medyczne...

  Niezbędnik pacjenta

  W aptece głównie leki refundowane

  W aptece głównie leki refundowane

  W aptekach leki refundowane, a suplementy w sprzedaży poza tymi placówkami - to jedna z wielu propozycji zmian dotyczących rynku aptecznego, jakie szykuje ministerstwo zdrowia. Resort chce, by apteka była miejscem ochrony zdrowia, a nie zwykłym sklepem,...