Durfenta

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
system transdermalny,plaster
Dawka
0,012 mg/h
Ilość
5 szt.
Typ
Na receptę Rpw
Refundacja
Nie
Producent: LAVIPHARM HELLAS S.A.

Durfenta - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Cytrusy

Mimo dużej zawartości cennej witaminy C, cytrusy nie powinny być spożywane jednocześnie z przyjmowaniem leków, zawierają bowiem furanokumaryny. Szczególnie bogaty w nie jest grejpfrut oraz czerwone gorzkie pomarańcze, z których przygotowuje się dżemy. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z cytrusami.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Durfenta - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Durfenta - opis

Dorośli

Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu silnego, przewlekłego bólu, który może być odpowiednio leczony wyłącznie opioidowymi lekami przeciwbólowymi.

Dzieci

Długotrwała terapia silnego, przewlekłego bólu u dzieci od 2. roku życia, leczonych opioidami.

Durfenta - skład

Fentanyl Pfizer, 12 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster

Każdy system transdermalny zawiera 1,375 mg fentanylu w plastrze o powierzchni 5 cm2 i uwalnia 12 mikrogramów fentanylu na godzinę.

Fentanyl Pfizer, 25 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster

Każdy system transdermalny zawiera 2,75 mg fentanylu w plastrze o powierzchni 10 cm2 i uwalnia 25 mikrogramów fentanylu na godzinę.

Fentanyl Pfizer, 50 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster

Każdy system transdermalny zawiera 5,5 mg fentanylu w plastrze o powierzchni 20 cm2 i uwalnia 50 mikrogramów fentanylu na godzinę.

Fentanyl Pfizer, 75 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster

Każdy system transdermalny zawiera 8,25 mg fentanylu w plastrze o powierzchni 30 cm2 i uwalnia 75 mikrogramów fentanylu na godzinę.

Fentanyl Pfizer, 100 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster

Każdy system transdermalny zawiera 11 mg fentanylu w plastrze o powierzchni 40 cm2 i uwalnia

100 mikrogramów fentanylu na godzinę.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Durfenta - dawkowanie

Nie ma możliwości zapewnienia wymiennego stosowania przez pacjentów różnych systemów transdermalnych zawierających fentanyl. Dlatego należy podkreślić, że pacjenci nie powinni zamieniać stosowanego produktu zawierającego fentanyl na inny bez uprzedniej specjalistycznej konsultacji z pracownikiem służby zdrowia.

Wybór dawki początkowej

Odpowiednia dawka początkowa fentanylu powinna być ustalona na podstawie informacji dotyczących wcześniejszego stosowania opioidów przez pacjenta. Stosowanie fentanylu zaleca się u pacjentów, którzy rozwinęli tolerancję na opioidy. Należy również wziąć pod uwagę obecny ogólny stan zdrowia i stan kliniczny pacjenta, w tym masę ciała, wiek, stopień osłabienia oraz stopień tolerancji na opioidy.

Dorośli

Pacjenci, którzy rozwinęli tolerancję na opioidy

W celu zamiany doustnie lub parenteralnie stosowanych opioidów na fentanyl należy zastosować procedurę Przeliczanie potencjału analgetycznego przedstawioną poniżej. Dawkowanie może być następnie zwiększane lub zmniejszane w razie potrzeby o 12 mcg/h lub 25 mcg/h, aby osiągnąć minimalną skuteczną dawkę fentanylu, zależną od odpowiedzi klinicznej i dodatkowego zapotrzebowania na leki przeciwbólowe.

Pacjenci wcześniej nieprzyjmujący opioidów

Zwykle stosowana dawka fentanylu u pacjentów nieprzyjmujących wcześniej opioidów nie powinna przekraczać 25 mcg/h.

Doświadczenie kliniczne u pacjentów, którzy wcześniej nie przyjmowali opioidów, jest ograniczone. W sytuacji, gdy wybór leczenia fentanylem uważa się za właściwy dla pacjentów wcześniej nieprzyjmujących opioidów, zaleca się zastosować początkowo małe dawki opioidów o natychmiastowym uwalnianiu ( np. morfina, hydromorfon, oksykodon, tramadol i kodeina) w celu osiągnięcia dawki ekwianalgetycznej odpowiadającej uwalnianiu 25 mcg/h fentanylu. Pacjenci wówczas mogą być przestawieni na fentanyl w dawce 25 mcg/h . Dawkowanie może być następnie zwiększane lub zmniejszane w razie potrzeby o 12 mcg/h lub 25 mcg/h tak, aby osiągnąć najmniejszą skuteczną dawkę fentanylu zależną od odpowiedzi klinicznej i dodatkowego zapotrzebowania na leki przeciwbólowe (patrz również punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Zmiana leczenia z innych leków opioidowych

W przypadku zmiany opioidów podawanych doustnie lub pozajelitowo na leczenie fentanylem, dawkę początkową należy wyliczyć następująco:

[1] Ustalić ilość leków przeciwbólowych wymaganą w ciągu ostatnich 24 godzin.

2 Przeliczyć otrzymaną sumę na równoważną przeciwbólowo dawkę doustną morfiny zgodnie z Tabelą 1.

3 Równoważną dawkę fentanylu należy ustalić następująco:

a) zgodnie z Tabelą 2 dla pacjentów, u których istnieje potrzeba rotacji opioidowej (współczynnik przeliczeniowy doustnej morfiny na przezskórny fentanyl wynosi 150:1),

b) zgodnie z Tabelą 3 dla pacjentów otrzymujących stałą i dobrze tolerowaną terapię opioidami (współczynnik przeliczeniowy doustnej morfiny na przezskórny fentanyl wynosi 100:1).

Tabela 1: Przeliczenie potencjału analgetycznego

Wszystkie dawki przedstawione w tabeli odpowiadają przeciwbólowemu działaniu 10 mg morfiny podanej pozajelitowo.

Dawka o

równoważnym działaniu przeciwbólowym (mg)

Substancja czynna

Pozajelitowa domięśniowa

Doustna

Morfina

10

30-40

Hydromorfon

1,5

7,5

Metadon

10

20

Oksykodon

10-15

20-30

Leworfanol

2

4

Oksymorfina

1

10 (doodbytniczo)

Diamorfina

5

60

Petydyna

75

-

Kodeina

-

200

Buprenorfina

0,4

0,8 (podjęzykowo)

Ketobemidon

10

20-30

Tabela 2: Zalecana początkowa dawka fentanylu w postaci przezskórnej ustalona na podstawie doustnej dawki dobowej morfiny (dla pacjentów ustabilizowanych kilkutygodniową terapią morfiną podawaną doustnie lub opioidami o natychmiastowym uwalnianiu, oraz pacjentów wymagających rotacji opioidowej)

Doustna dawka morfiny (mg/24 h)

?Przezskórne uwalnianie fentanylu (mcg/h)

< 44

12

45-134

25

135-224

50

225-314

75

315-404

100

405-494

125

495-584

150

585-674

175

675-764

200

765-854

225

855-944

250

945-1034

275

1035-1124

300

Tabela 3: Zalecana dawka początkowa fentanylu w postaci przezskórnej ustalona na podstawie dobowej dawki doustnej morfiny (dla pacjentów na stabilnej i dobrze tolerowalnej terapii opioidowej trwającej dłuższy czas, oraz pacjentów wymagających rotacji opioidowej)

Doustna dawka morfiny (mg/24 h)

Przezskórne uwalnianie fentanylu (mcg/h)

< 60 60-89

12 25

 

90-149

50

150-209

75

210-269

100

270-329

125

330-389

150

390-449

175

450-509

200

510-569

225

570-629

250

630-689

275

690-749

300

Przez połączenie kilku systemów transdermalnych można uzyskać szybkość uwalniania fentanylu większą niż 100 mikrogramów/godzinę.

Początkową ocenę maksymalnego efektu przeciwbólowego produktu Fentanyl Pfizer można przeprowadzić nie wcześniej niż po 24 godzinach noszenia systemu transdermalnego. Jest to spowodowane stopniowym zwiększaniem się stężenia fentanylu w surowicy w ciągu 24 godzin po aplikacji plastra.

W ciągu pierwszych 12 godzin od zmiany na produkt Fentanyl Pfizer pacjent w dalszym ciągu otrzymuje poprzedni lek przeciwbólowy w dotychczasowej dawce, a w ciągu następnych 12 godzin należy go podawać w razie potrzeby.

Zwiększanie dawki i leczenie podtrzymujące

System transdermalny należy zmieniać co 72 godziny. Dawkę należy zwiększać indywidualnie aż do uzyskania działania przeciwbólowego. U pacjentów, którzy odczuwają znaczne zmniejszenie skuteczności w ciągu 48 do 72 godzin po nałożeniu, może być konieczna wymiana systemu transdermalnego Fentanyl Pfizer po 48 godzinach.

Plastry o szybkości uwalniania 12 mikrogramów/godzinę są odpowiednie do dostosowywania dawkowania w zakresie małych dawek. Jeśli pod koniec okresu stosowania pierwszego systemu transdermalnego skuteczność przeciwbólowa jest niewystarczająca, dawkę można zwiększyć po 3 dniach aż do osiągnięcia pożądanego działania u każdego pacjenta. Zwykle dawkę należy zwiększać o 12 lub 25 mikrogramów /godzinę, należy przy tym wziąć pod uwagę zapotrzebowanie pacjenta na inne leki przeciwbólowe i nasilenie odczuwanego bólu. Pacjenci mogą wymagać okresowego podawania dodatkowych dawek krótko działającego leku przeciwbólowego w celu opanowania bólu przebijającego. Jeśli dawka produktu Fentanyl Pfizer będzie większa niż 300 mikrogramów /godzinę, należy rozważyć zastosowanie dodatkowych lub innych metod leczenia bólu, albo podanie opioidów inną drogą.

Jeżeli konieczne jest zastosowanie dawki większej niż dawka równoważna 500 mg morfiny, należy ponownie ocenić skuteczność zastosowanej terapii opioidowej.

Po zmianie długotrwałego leczenia morfiną na przezskórną terapię fentanylem opisywano występowanie objawów odstawienia, mimo uzyskania wystarczającego działania przeciwbólowego. Jeśli wystąpią takie objawy, zaleca się zastosowanie małych dawek krótko działającej morfiny.

Zmiana lub zakończenie leczenia

Jeżeli konieczne jest przerwanie stosowania systemu transdermalnego, zmiana na inny lek opioidowy powinna przebiegać stopniowo, począwszy od małej dawki, którą zwiększa się powoli. Należy tak postępować, ponieważ stężenia fentanylu zmniejszają się stopniowo po usunięciu plastra i potrzeba co najmniej 17 godzin na zmniejszenie stężenia fentanylu w surowicy o 50%. Ogólną zasadą jest, że opioidowe leki przeciwbólowe należy odstawiać stopniowo w celu uniknięcia objawów odstawienia (takich jak nudności, wymioty, biegunka, lęk i drżenie mięśniowe). Tabeli 2 i 3 nie należy stosować do zmiany leczenia z fentanylu w postaci przezskórnej na morfinę.

Czas stosowania

System transdermalny należy zmienić po 72 godzinach. W pojedynczych przypadkach, gdy konieczna jest jego wcześniejsza zmiana, nie należy tego robić przed upływem 48 godzin, gdyż w przeciwnym

razie może zwiększyć się średnie stężenie fentanylu we krwi. Nowy system transdermalny należy zawsze umieszczać w innym miejscu niż poprzedni. To samo miejsce można ponownie wykorzystać dopiero po upływie 7 dni. Działanie przeciwbólowe może utrzymywać się jeszcze przez jakiś czas po usunięciu systemu transdermalnego.

Jeśli po usunięciu systemu transdermalnego pozostaną na skórze jego resztki, można je zmyć mydłem z dużą ilością wody. W żadnym wypadku nie należy stosować w tym celu alkoholu lub innych rozpuszczalników, gdyż mogą one przenikać w głąb skóry pod wpływem działania systemu transdermalnego.

Zwiększanie dawki i leczenie podtrzymujące

Jeśli działanie przeciwbólowe produktu Fentanyl Pfizer jest niewystarczające, należy podać dodatkową dawkę morfiny lub innego krótko działającego opioidu. Zależnie od potrzeby zastosowania leku przeciwbólowego i nasilenia bólu u dziecka, można podjąć decyzję o zastosowaniu większej ilości systemów transdermalnych. Dawkę należy dostosowywać stopniowo o 12 mikrogram/godzinę.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Badania, w których fentanyl podawano dożylnie sugerują, że u pacjentów w podeszłym wieku klirens fentanylu może być zmniejszony, okres półtrwania wydłużony, a wrażliwość na działanie leku większa niż u pacjentów młodszych. Jednak badania z zastosowaniem systemów transdermalnych z fentanylem u pacjentów w podeszłym wieku nie wykazały znaczących różnic w farmakokinetyce fentanylu w porównaniu do młodych pacjentów, choć obserwowano u nich tendencję do większego stężenia fentanylu w surowicy. Pacjentów w podeszłym wieku lub wyniszczonych należy starannie obserwować, czy nie występuj ą u nich objawy przedawkowania i w razie konieczności zmniejszyć dawkę (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby lub nerek

Pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek należy uważnie obserwować i w razie konieczności zmniejszyć dawkę (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Produkt Fentanyl Pfizer można stosować wyłącznie u dzieci, które tolerują leczenie opioidami (w wieku od 2 do 16 lat), i u których stosowane są leki przeciwbólowe w dawce równoważnej co najmniej 30 mg morfiny podawanej doustnie. W celu przeliczenia dawki opioidów podawanych doustnie lub pozajelitowo na dawkę produktu Fentanyl Pfizer, należy odnieść się do tabeli przeliczenia potencjału analgetycznego (Tabela 1) oraz zalecanych dawek produktu Fentanyl Pfizer ustalonych na podstawie dobowej dawki morfiny (Tabela 4).

Tabela 4. Zalecana dawka produktu Fentanyl Pfizer, obliczona na podstawie dobowej dawki morfiny podawanej doustnie1

Dawka morfiny podawana doustnie w ciągu 24 godzin (mg/dobę)

Dawka produktu Fentanyl Pfizer (mcg/h)

Dzieci2

Dzieci2

30-44

12

45-134

25

1W badaniach klinicznych podane zakresy dawek dobowych morfiny podawanej doustnie były podstawą do zamiany na dawki produktu Fentanyl Pfizer

2Zamiana na dawki produktu Fentanyl Pfizer większe niż 25 mcg/h jest taka sama dla dorosłych i dzieci.

Dostępne informacje z badań klinicznych u dzieci, które otrzymują ponad 90 mg doustnej morfiny na dobę, są ograniczone. W badaniach z udziałem dzieci i młodzieży wymaganą dawkę fentanylu w systemie transdermalnym obliczano w następujący sposób: 30 mg do 45 mg doustnej morfiny na dobę lub odpowiadająca jej dawka opioidu była zastępowana przez jeden system transdermalny Fentanyl Pfizer, uwalniający 12 mikrograma fentanylu na godzinę. Należy zauważyć, że taki schemat dawkowania dla dzieci ma zastosowanie wyłącznie do zmiany leczenia z doustnej morfiny (lub jej równoważników) na systemy transdermalne Fentanyl Pfizer. Nie można go natomiast zastosować do

zmiany leczenia z systemów transdermalnych Fentanyl Pfizer na inne opioidy ze względu na możliwość przedawkowania.

Działanie przeciwbólowe pierwszej dawki systemu transdermalnego Fentanyl Pfizer nie będzie optymalne przez pierwsze 24 godziny. Dlatego podczas pierwszych 12 godzin po zmianie na system transdermalny Fentanyl Pfizer pacjent powinien otrzymywać zwykłą dawkę poprzednio stosowanego leku przeciwbólowego. W trakcie następnych 12 godzin jego dawkę należy ustalać zgodnie z zapotrzebowaniem klinicznym.

Ze względu na to, że największe stężenie fentanylu występuje po upływie 12 do 24 godzin leczenia, zaleca się kontrolowanie przez co najmniej 48 godzin po rozpoczęciu leczenia fentanylem, czy u pacjenta nie występuj ą działania niepożądane, które mogą obejmować hipowentylację (patrz również punkt 4.4), bądź stopniowe zwiększanie dawki .

Sposób podawania

Niezwłocznie po wyjęciu plastra z opakowania i usunięciu warstw zabezpieczających, należy nakleić plaster na nieowłosioną partię skóry górnej części ciała (klatki piersiowej, pleców lub górnej części ramienia). W celu usunięcia owłosienia należy użyć nożyczek zamiast maszynki do golenia. Przed aplikacją skóra powinna być dokładnie umyta czystą wodą (bez środków myjących) i dokładnie osuszona. System transdermalny należy nakleić, dociskając lekko dłonią przez około 30 sekund. Skóra w miejscu aplikacji plastra powinna być wolna od mikrouszkodzeń (powstałych np. w wyniku napromieniowania lub golenia) oraz podrażnień.

Systemu transdermalnego nie należy przecinać, ponieważ brak jest danych dotyczących jakości, skuteczności oraz bezpieczeństwa działania podzielonych plastrów.

Ponieważ system transdermalny jest zabezpieczony zewnętrzną folią wodoodporną, może pozostawać na skórze podczas kąpieli pod prysznicem.

Czasami może zachodzić konieczność dodatkowego doklejenia systemu transdermalnego plastrem. Podczas intensywnego zwiększania dawki może zabraknąć wolnej powierzchni do dalszego zwiększania dawki.

Durfenta - środki ostrożności

PACJENCI, U KTÓRYCH WYSTĄPIŁY CIĘŻKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE POWINNI BYĆ OBSERWOWANI PRZEZ CO NAJMNIEJ 24 GODZINY PO USUNIĘCIU PRODUKTU LECZNICZEGO FENTANYL PFIZER, PONIEWAŻ OBJAWY KLINICZNE WSKAZUJĄ, IŻ STĘŻENIA FENTANYLU W SUROWICY ZMNIEJSZAJĄ SIĘ STOPNIOWO O OKOŁO 50 % W CIĄGU 17 GODZIN(ZAKRES 13-22).

Jednoczesne stosowanie agonistów i antagonistów opioidów

Jednoczesne stosowanie z buprenorfiną, nalbufiną lub pentazocyną nie jest zalecane (patrz również punkt 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji).

Fentanyl Pfizer należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci zarówno przed jak i po użyciu.

W przypadku wystąpienia ciężkiego działania niepożądanego pacjent powinien być obserwowany przez 24 godziny po usunięciu systemu transdermalnego ze względu na okres półtrwania fentanylu (patrz punkt 5.2)

U pacjentów z przewlekłym, nienowotworowym bólem bardziej wskazane może być rozpoczęcie leczenia silnymi opioidami o natychmiastowym uwalnianiu (np. morfiną) i przepisanie fentanylu w systemie transdermalnym po ustaleniu skuteczności i optymalnej dawki silnego opioidu.

Nie należy rozcinać plastrów produktu Fentanyl Pfizer. Nie należy używać plastrów, które zostały rozdzielone, przecięte lub w jakikolwiek sposób uszkodzone.

Ból przebijający

Badania wykazały, że niemal wszyscy pacjenci, mimo leczenia systemami transdermalnymi fentanylu, wymagają dodatkowego podawania silnie działających leków o szybkim uwalnianiu, by opanować ból przebijający.

Depresja oddechowa

Podobnie jak w przypadku innych silnie działających opioidów, u niektórych pacjentów może występować depresja oddechowa po zastosowaniu produktu Fentanyl Pfizer. Wszystkich pacjentów należy obserwować, czy nie występuje u nich to powikłanie. Depresja oddechowa może się utrzymywać po usunięciu systemu transdermalnego. Prawdopodobieństwo wystąpienia depresji oddechowej zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki (patrz punkt 4.9). Substancje czynne działające na OUN mogą pogłębiać depresję oddechową (patrz punkt 4.5). U pacjentów z istniejącą depresją oddechową fentanyl można stosować tylko z zachowaniem ostrożności i w małej dawce.

Zespół serotoninowy

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Fentanyl Pfizer jednocześnie z lekami wpływającymi na serotoninergiczny układ neuroprzekaźnikowy.

Potencjalnie zagrażający życiu zespół serotoninowy może wystąpić podczas jednoczesnego stosowania leków serotoninergicznych (takich jak inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny -SSRI), inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI) oraz leków, które zaburzają metabolizm serotoniny (w tym inhibitorów monoaminooksydazy - MAO), w zalecanych dawkach. Zespół serotoninowy może obejmować zmiany stanu psychicznego (np. pobudzenie, omamy, śpiączkę), zaburzenia układu autonomicznego (np. tachykardię, zmiany ciśnienia tętniczego, hipertermię), zaburzenia nerwowomięśniowe (np. hiperrefleksja, zaburzenia koordynacji, sztywność) i (lub) objawy ze strony układu pokarmowego (np. nudności, wymioty, biegunka).

W razie podejrzenia wystąpienia zespołu serotoninowego należy natychmiast przerwać stosowanie produktu leczniczego Fentanyl Pfizer.

Przewlekłe choroby płuc

U pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc lub innymi chorobami układu oddechowego Fentanyl Pfizer może spowodować cięższe działania niepożądane, takie jak zmniejszenie napędu oddechowego i zwiększenie oporu w drogach oddechowych.

Uzależnienie od leków i ewentualne nadużywanie

Tolerancja oraz fizyczne i psychiczne uzależnienie może rozwinąć się w wyniku wielokrotnego stosowania opioidów.

Rzadko dochodzi do uzależnienia jatrogennego w wyniku stosowania opioidów. W przypadku pacjentów, którzy kiedykolwiek w przeszłości byli uzależnieni od środków farmakologicznych lub nadużywali alkoholu, istnieje większe ryzyko uzależnienia i nadużywania stosowanych opioidów. Pacjenci, u których występuje podwyższone ryzyko nadużywania leków opioidowych, mogą być nadal właściwie leczeni z zastosowaniem postaci leków opioidowych o zmodyfikowanym uwalnianiu, jednak konieczne będzie monitorowanie, czy nie występuj ą u nich objawy niewłaściwego użycia, nadużywania lub uzależnienia od leku. Fentanyl może być nadużywany w sposób podobny do innych agonistów opioidowych. Nadużywanie lub celowe, niezgodne z zaleceniami użycie produktu leczniczego Fentanyl Pfizer może prowadzić do przedawkowania i (lub) zgonu.

Zwiększone ciśnienie śródczaszkowe

Lek Fentanyl Pfizer należy stosować ostrożnie u pacjentów, którzy mogą być szczególnie wrażliwi na skutki retencji dwutlenku węgla w obrębie jamy czaszki, np. u pacjentów z objawami zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego, z zaburzeniami świadomości lub śpiączką. Lek Fentanyl Pfizer należy stosować ostrożnie u pacjentów z nowotworami mózgu.

Choroby serca

Fentanyl może powodować bradykardię, dlatego należy zachować ostrożność podczas jego stosowania u pacjentów z bradyarytmią.

Opioidy mogą powodować niedociśnienie tętnicze, zwłaszcza u pacjentów z hipowolemią. Przed rozpoczęciem leczenia fentanylem w postaci systemu transdermalnego należy skorygować współistniejące, objawowe niedociśnienie i (lub) hipowolemię.

Zaburzenia czynności wątroby

Fentanyl jest metabolizowany w wątrobie do nieczynnych związków, dlatego zaburzenia czynności wątroby mogą opóźnić jego eliminację. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby stosujący produkt Fentanyl Pfizer powinni być poddani uważnej obserwacji na wypadek wystąpienia objawów toksyczności fentanylu. W razie konieczności należy zmniejszyć dawkę produktu Fentanyl Pfizer (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności nerek

Mniej niż 10% dawki fentanylu jest wydalane w niezmienionej postaci przez nerki. W przeciwieństwie do morfiny, nieznane są czynne metabolity fentanylu wydalane drogą nerkową. Dane uzyskane po podaniu dożylnym fentanylu pacjentom z niewydolnością nerek wskazują, że dializoterapia może zmieniać objętość dystrybucji fentanylu. Może to wpływać na stężenia fentanylu w surowicy. Pacjentów z zaburzeniami czynności nerek otrzymujących produkt Fentanyl Pfizer należy dokładnie obserwować, czy nie występuj ą u nich działania toksyczne fentanylu i w razie konieczności zmniejszyć dawkę (patrz punkt 5.2).

Gorączka / zewnętrzne źródła ciepła

Model farmakokinetyczny sugeruje, że stężenie fentanylu we krwi może zwiększyć się o jedną trzecią, jeśli temperatura skóry podniesie się do 40°C. Z tego względu pacjentów gorączkujących należy bardzo starannie obserwować, czy nie występuj ą u nich działania niepożądane charakterystyczne dla opioidów, a w razie potrzeby dostosować dawkę produktu Fentanyl Pfizer. Istnieje możliwość zależnego od temperatury zwiększonego uwalniania fentanylu z systemu transdermalnego, skutkującego prawdopodobnym przedawkowaniem i śmiercią. Badanie farmakologii klinicznej przeprowadzone u zdrowych osób dorosłych wykazało, że przyłożenie ciepła do systemu transdermalnego Fentanyl Pfizer powodowało zwiększenie wartości pola pod krzywą stężeń (AUC) o 120% oraz średnich wartości Cmax o 61%.

Wszyscy pacjenci powinni być także ostrzeżeni przed eksponowaniem miejsca nałożenia produktu leczniczego Fentanyl Pfizer, plaster transdermalny na bezpośrednie działanie zewnętrznych źródeł ciepła, takich jak: poduszki elektryczne, butelki z gorącą wodą, koce elektryczne, podgrzewane łóżka wodne, lampy ogrzewające lub opalające, intensywne kąpiele słoneczne, przedłużające się gorące kąpiele, sauny lub gorące kąpiele spa, podczas noszenia plastra, ponieważ istnieje możliwość zależnego od temperatury zwiększenia uwalniania fentanylu z plastra.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi Interakcje z inhibitorami CYP3A4:

Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Fentanyl Pfizer z silnymi inhibitorami cytochromu P450 3A4 (np. rytonawir, ketokonazol, itrakonazol, troleandomycyna, klarytromycyna, nelfinawir, nefazodon, werapamil, diltiazem i amiodaron) może spowodować wzrost stężenia fentanylu w osoczu, co może nasilić lub wydłużyć zarówno działanie terapeutyczne, jak i działania niepożądane, a także może spowodować ciężką depresję oddechową. W takiej sytuacji właściwe jest zapewnienie specjalistycznej opieki oraz uważnej obserwacji stanu pacjenta. Dlatego, nie zaleca się jednoczesnego stosowania fentanylu w systemie transdermalnym z inhibitorami CYP3A4, chyba że pacjent jest dokładnie monitorowany. Pacjentów, a szczególnie tych, u których stosowany jest produkt leczniczy Fentanyl Pfizer jednocześnie z inhibitorami CYP3A4, należy monitorować czy nie wystąpią u nich objawy depresji oddechowej, a w razie konieczności należy dostosować dawkowanie.

Pacjenci w podeszłym wieku

Badania, w których fentanyl podawano dożylnie sugeruj ą, że u pacjentów w podeszłym wieku klirens fentanylu może być zmniejszony, okres półtrwania wydłużony, a wrażliwość na działanie leku

większa niż u pacjentów młodszych. Jednak badania z zastosowaniem systemów transdermalnych z fentanylem u pacjentów w podeszłym wieku nie wykazały znaczących różnic w farmakokinetyce fentanylu w porównaniu do młodych pacjentów, choć obserwowano u nich tendencj ę do większego stężenia fentanylu w surowicy. Pacjentów w podeszłym wieku stosujących produkt Fentanyl Pfizer należy ściśle obserwować, czy nie występuj ą u nich objawy toksyczności fentanylu i w razie konieczności zmniejszyć jego dawkę (patrz punkt 5.2).

Stosowanie plastrów Fentanyl Pfizer może wpłynąć na pozytywny wynik testu na doping. Stosowanie fentanylu jako środek dopingujący może być niebezpieczne dla zdrowia.

Pacjenci z nużliwością mięśni (myasthenia gravis)

Mogą występować reakcje (mio)kloniczne o charakterze niepadaczkowym. Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z miastenią ciężką rzekomoporaźną

Laktacja

Fentanyl przenika do mleka matki, dlatego podczas leczenia produktem Fentanyl Pfizer, należy przerwać karmienie piersią (patrz też punkt 4.6).

Dzieci

Produktu Fentanyl Pfizer nie należy podawać dzieciom, u których nie stosowano dotychczas leków opioidowych (patrz punkt 4.2). Ryzyko wystąpienia ciężkiej lub zagrażającej życiu hipowentylacji istnieje niezależnie od podanej w systemie transdermalnym dawki produktu Fentanyl Pfizer.

Nie badano stosowania fentanylu w postaci przezskórnej u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Systemy transdermalne z fentanylem należy stosować jedynie u dzieci w wieku 2 lat lub starszych, które tolerują opioidy (patrz punkt 4.2). Produktu Fentanyl Pfizer nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Aby uniknąć przypadkowego połknięcia przez dziecko, należy zachować ostrożność przy wyborze miejsca aplikacji produktu Fentanyl Pfizer (patrz punkt 6.6) i kontrolować, czy system transdermalny ściśle przylega do skóry.

Durfenta - przedawkowanie

Objawy

Objawy przedawkowania fentanylu są wynikiem nasilenia jego działania farmakologicznego, najcięższym skutkiem jest depresja oddechowa.

Leczenie

W przypadku leczenia depresji oddechowej należy zastosować natychmiastowe działania, obejmujące usunięcie plastra oraz fizyczną lub werbalną stymulację pacjenta. Następnie można podać lek o swoistym działaniu antagonistycznym wobec opioidów, taki jak nalokson. Depresja oddechowa w wyniku przedawkowania może trwać dłużej niż czas działania antagonisty opioidowego. Odstęp pomiędzy dawkami antagonistów opioidowych podawanych dożylnie należy dobierać z ostrożnością, aby istniała możliwość ponownej narkotyzacji po usunięciu plastra. Może być konieczne podanie wielokrotnych dawek lub ciągłego wlewu naloksonu.

Zniesienie działania narkotycznego może spowodować ostry nawrót bólu i wyrzut katecholamin.

Jeżeli wymaga tego sytuacja kliniczna należy zapewnić i utrzymać drożność dróg oddechowych z zastosowaniem rurki ustno-gardłowej lub intubacyjnej, podawać tlen i w miarę potrzeby wspomagać lub kontrolować wentylację. Należy utrzymać odpowiednią temperaturę ciała i zapewnić odpowiednią ilość dostarczanych płynów.

Ciężkie lub utrzymujące się niedociśnienie może świadczyć o hipowolemii, którą można leczyć przez zastosowanie odpowiedniego parenteralnego podania płynów.

Durfenta - przeciwwskazania

? Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

? Ból ostry lub pooperacyjny, ze względu na brak możliwości dostosowania dawki w krótkim czasie.

? Ciężka depresja oddechowa.

Durfenta - działania niepożądane

Bezpieczeństwo stosowania plastra transdermalnego zawierającego fentanyl oceniano u 1854 dorosłych i dzieci uczestniczących w 11 badaniach klinicznych (badanie z podwójnie ślepą próbą [placebo lub aktywna kontrola] plastra transdermalnego zawierającego fentanyl i(lub) otwarte badanie [brak kontroli lub aktywna kontrola] plastra transdermalnego zawierającego fentanyl) dotyczących leczenia chronicznego bólu, w tym pochodzenia nowotworowego i nienowotworowego. Uczestnicy stosowali przynajmniej jedną dawkę plastra transdermalnego zawierającego fentanyl, a ich obserwacja dostarczyła danych dotyczących bezpieczeństwa. Dane dotyczące bezpieczeństwa zebrane w trakcie tych badań klinicznych, wskazują, że do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych leku należały (częstość wyrażona w %): nudności (35,7%), wymioty (23,2%), zaparcia (23,1%), senność (15,0%), zawroty głowy (13,1%) i ból głowy (11,8%).

Poniżej przedstawiono działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania plastrów zawierających fentanyl w trakcie wspomnianych badań klinicznych (w tym działania niepożądane wymienione powyżej) oraz zgłaszane po dopuszczeniu produktu do obrotu.

Zastosowano następujące kryteria podziału częstości występowania działań niepożądanych: bardzo często (> =1/10); często (> =1/100 do < 1/10); niezbyt często (> =1/1000 do < 1/100); rzadko (> =1/10,000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10,000) oraz częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Częstość występowania

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Częstość nieznana

Zaburzenia układu

immu nologicznego

Nadwrażliwość

Wstrząs

anafilaktyczny,

Reakcja

anafilaktyczna,

Reakcja

rzekomoanafilaktyczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

Zaburzenia psychiczne

Bezsenność, Senność

Depresja, niepokój, stan splątania, omamy

Pobudzenie, dezorientacja, nastrój euforyczny

Zaburzenia

układu

nerwowego

Zawroty głowy

pochodzenia ośrodkowego, ból głowy

Drżenie, parestezje

Niedoczulica, napady padaczkowe (w tym drgawki kloniczne i drgawki typu grand mal) amnezja

Zaburzenia oka

Zwężenie źrenicy

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty głowy

pochodzenia

błędnikowego

Zaburzenia serca

Kołatanie serca,

tachykardia

Bradykardia, sinica

Zaburzenia naczyniowe

Nadciśnienie

Niedociśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność

Depresja oddechowa, niewydolność oddechowa

Bezdech, hipowentylacja

Spowolnienie oddechu

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności,

wymioty,

zaparcia

Biegunka, suchość w ustach, ból brzucha, ból w nadbrzuszu, niestrawność

Niedrożność jelit

Przewlekła

niedrożność

jelit

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nadmierne pocenie się, świąd,

Wyprysk, alergiczne zapalenie

 

wysypka, rumień

skóry, choroby

skóry,

zapalenie

skóry,

kontaktowe

zapalenie

skóry

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Skurcze mięśni

Drżenie mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zatrzymanie moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zaburzenia erekcji, zaburzenia seksualne

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie, obrzęki obwodowe, osłabienie, złe samopoczucie, uczucie zimna

Odczyn w miejscu aplikacji, objawy

grypopodobne,

uczucie

zmiany

temperatury

ciała,

nadwrażliwość

w miejscu

aplikacji,

zespół

odstawienia,

gorączka

Zapalenie

skóry w

miejscu

aplikacji,

wyprysk w

miejscu

aplikacji

Dzieci i młodzież

Profil działań niepożądanych u dzieci i młodzieży leczonych produktem Fentanyl Pfizer był podobny do profilu obserwowanego u dorosłych. Nie zidentyfikowano żadnego ryzyka u dzieci i młodzieży ponad to, którego należy oczekiwać stosuj ąc opioidy w łagodzeniu bólu związanego z ciężkimi schorzeniami. Nie wykazano również, aby istniało szczególne, związane z wiekiem, ryzyko stosowania produktu Fentanyl Pfizer u dzieci w wieku 2 lat i starszych podczas stosowania leku zgodnie ze wskazaniami. Bardzo często zgłaszanymi działaniami niepożądanymi w badaniach klinicznych z udziałem dzieci były: gorączka, wymioty oraz nudności.

Podobnie jak w przypadku innych opioidowych leków przeciwbólowych, wielokrotne stosowanie produktu Fentanyl Pfizer może spowodować rozwinięcie się tolerancji, uzależnienia fizycznego i psychicznego (patrz punkt 4.4).

U niektórych pacjentów, po zmianie z wcześniej stosowanego opioidowego leku przeciwbólowego na Fentanyl Pfizer, lub w przypadku nagłego przerwania leczenia mogą wystąpić objawy odstawienia opioidów (takie jak nudności, wymioty, biegunka, niepokój oraz dreszcze) (patrz punkt 4.2). Zgłaszano przypadki występowania objawów odstawienia u noworodków, których matki stosowały przewlekle plastry zawierające fentanyl w okresie ciąży (patrz punkt 4.6).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, e-mail: adr@urpl.gov.pl

Durfenta - ciąża i karmienie piersią

Brak danych dotyczących stosowania fentanylu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane, chociaż wykazano, że fentanyl w innych postaciach podawany dożylnie jako środek znieczulający przenika przez łożysko we wczesnej fazie ciąży u ludzi. Obserwowano objawy odstawienia u noworodków, których matki stosowały przewlekle fentanyl w okresie ciąży. Produkt leczniczy Fentanyl Pfizer można stosować w okresie ciąży jedynie w przypadku wyraźnej konieczności.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Fentanyl Pfizer w trakcie porodu, ponieważ nie powinien być stosowany w leczeniu bólu ostrego lub pooperacyjnego (patrz punkt 4.4). Ponieważ fentanyl przenika przez łożysko, stosowanie produktu leczniczego Fentanyl Pfizer w czasie porodu mogłoby spowodować depresję oddechową u noworodków.

Fentanyl przenika do mleka matki i może wywołać sedację i depresję oddechową u karmionego piersią dziecka. Dlatego należy przerwać karmienie piersią podczas leczenia produktem leczniczym Fentanyl Pfizer i co najmniej przez 72 godziny po usunięciu plastra.

Durfenta - prowadzenie pojazdów

Produkt Fentanyl Pfizer może zaburzać umysłowe i fizyczne umiejętności niezbędne do wykonywania potencjalnie niebezpiecznych czynności, takich jak prowadzenie samochodu lub obsługiwanie maszyn. Takiego działania należy spodziewać się zwłaszcza na początku leczenia, w przypadku zmiany dawkowania oraz jednoczesnego picia alkoholu lub przyjmowania leków uspokajających. Wpływ taki może nie występować u pacjentów przyjmujących lek w stałej dawce. Dlatego pacjenci powinni skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia, czy w ich przypadku prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn jest dozwolone.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Fentanylum

  Jest to opioidowy lek przeciwbólowy, stosowany przezskórnie w postaci systemów transdermalnych, doustnie w postaci tabletek podjęzykowych, donosowo jako aerozole oraz w postaci roztworu do wstrzykiwań. Stosuje się w leczeniu bólu przewlekłego, a także gdy nieskuteczne są inne leki przeciwbólowe, a potrzebne jest podawanie leków opioidowych. Głównie stosowany w nowotworach, neuralgii półpaścowej.

  Dostępne opakowania
  Durfenta

  Durfenta

  system transdermalny,plaster - 5 szt. - 0,012 mg/h
  LAVIPHARM HELLAS S.A.
  Durfenta

  Durfenta

  system transdermalny,plaster - 5 szt. - 0,025 mg/h
  LAVIPHARM HELLAS S.A.
  Powiązane artykuły
  Papierosy - nikotyna, wpływ na zdrowie, uzależnienie, zagrożenia, nikotynizm

  Sprawdź, ile wiesz o e-papierosach

  Sprawdź, ile wiesz o e-papierosach

  E-papieros to zasilane bateriami urządzenie, które stanowić ma bezpieczniejszą alternatywę dla tradycyjnego papierosa. Umożliwia ono zmianę rozgrzanego za pomocą grzałki płynnego liquidu na lotną mgłę, zawierającą dostosowane do potrzeb palącego stężenie...

  Newsy

  Syn Edyty Górniak trafił do szpitala w Los Angeles

  Edyta Górniak znana jest z tego, że zawsze słucha tego, co podpowiada jej serce, a najbardziej słucha tego, co jej podpowiada intuicja. Tak też było, kiedy gwiazda po wakacjach spędzonych w willi położonej nad brzegiem oceanu w Los Angeles wiedziała,...

  Zapalenie wyrostka robaczkowego - rodzaje, przyczyny i objawy, powikłania, rozpoznanie, leczenie, różnicowanie z innymi chorobami. Zapalenie wyrostka u dzieci

  Objawy wyrostka robaczkowego - zapalenie, położenie

  Ostry i nieustępujące ból w dolnej części jamy brzusznej może oznaczać zapalenie wyrostka robaczkowego. Może pojawić się nagle. Najczęściej ostry ból brzucha usytuowany jest w okolicach pępka. Następnie przenosi się do obszaru prawego dołu biodrowego....

  Zapalenie wyrostka robaczkowego - rodzaje, przyczyny i objawy, powikłania, rozpoznanie, leczenie, różnicowanie z innymi chorobami. Zapalenie wyrostka u dzieci

  Objawy zapalenia wyrostka - charakterystyka, objawy podstawowe, objawy nietypowe, leczenie

  Objawy zapalenia wyrostka - charakterystyka, objawy podstawowe, objawy nietypowe, leczenie

  Zapalenie wyrostka pojawia się nagle i objawia się silnym brzuchem brzucha. Jeśli ból nie ustępuje i nie słabnie po 4 godzinach należy zgłosić się na ostry dyżur. Zapalenie wyrostka może zdarzyć się w każdym wieku najczęściej jednak między 10 a 30 rokiem...

  Zapalenie wyrostka robaczkowego - rodzaje, przyczyny i objawy, powikłania, rozpoznanie, leczenie, różnicowanie z innymi chorobami. Zapalenie wyrostka u dzieci

  Ostry ból brzucha objawem zapalenia wyrostka robaczkowego

  Ostry ból brzucha objawem zapalenia wyrostka robaczkowego

  Czy ostry ból brzucha zawsze oznacza usunięcie wyrostka? Zapalenie wyrostka robaczkowego może okazać się poważną dolegliwością tylko wtedy, gdy zaniedbamy symptomy. Warto więc przypatrzeć się szczegółowemu rozwojowi choroby: poznać jej przyczyny i skutki...

  Leki i suplementy

  Paracetamol i ibuprofen - jak przyjmować te leki?

  Paracetamol i ibuprofen - jak przyjmować te leki?

  Paracetamol i ibuprofen to dwa leki przeciwbólowe, które znaleźć można w niemal każdej domowej apteczce. Podaje się je dzieciom, sięgają po nie dorośli. Czy jednak zawsze stosujemy je prawidłowo? Jak dawkować oba leki i jakie są objawy przedawkowania? Właściwości...

  Przepuklina rozworu przełykowego - diagnostyka, przyczyny, skutki, leczenie

  Przepukliny u dzieci

  Przepukliny u dzieci występują, gdy organy dziecka uwypuklają się poprzez szczelinę w powłoce mięśniowej. Przepuklina przełyku pojawiają się w okolicy pachwin i jamy brzusznej. Istnieją różne przyczyny przepukliny, jak również różne jej rodzaje. Zazwyczaj...

  Leki i suplementy

  Smecta - działanie, dawkowanie, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Smecta - działanie, dawkowanie, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Smecta to lek, który skutecznie likwiduje biegunkę. Jest dostępny bez recepty w formie proszku do rozpuszczenia w wodzie. Preparat jest bezpieczny i można go podawać dzieciom poniżej 1. roku życia. W jaki sposób działa Smecta i jak dawkować ten lek? Czy...

  Zatrucie pokarmowe - przyczyny, zapobieganie

  Zatrucie grzybami. Matka i syn w bardzo ciężkim stanie

  Zatrucie grzybami. Matka i syn w bardzo ciężkim stanie

  Lublin. Dwie osoby trafiły na oddział toksykologiczno-kardiologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy al. Kraśnickiej. Zatruły się muchomorem sromotnikowym. Ich stan lekarze określili jako bardzo ciężki. Zatrucie muchomorem sromotnikowym 60-letnia...