Duac

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
żel
Dawka
(0,01g+0,05g)/g
Ilość
6 g
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: STIEFEL LABORATOIRES (IRELAND) LTD.

Pytania do farmaceuty

Połączenie żelu Duac z alkoholem

Witam. Mam pytanie odnośnie połączenia żelu Duac ( nadtlenek benzoilu klindamycyna) z alkoholem. Czy w trakcie kuracji tym lekiem mogę spożywać alkohol? Oczywiście wiem, że alkohol nie sprzyja leczeniu trądziku, ale chciałam zapytać o jego interakcję z tym lekiem. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiada Lek. Tomasz Budlewski Lek. Tomasz Budlewski i 1 inny specjalista
POKAŻ WIĘCEJ

Duac - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Duac - opis

DUAC 10 mg/g + 30 mg/g, żel jest wskazany w leczeniu trądziku pospolitego o nasileniu lekkim do umiarkowanego, szczególnie w przypadku wystąpienia zmian zapalnych - u osób dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat (patrz punkt 4.4 i 5.1).

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wskazania dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Duac - skład

1 g żelu zawiera:

10 mg klindamycyny (Clindamycinum) w postaci klindamycyny fosforanu.

30 mg benzoilu nadtlenku (Benzoylis peroxidum) w postaci uwodnionego benzoilu nadtlenku.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Duac - dawkowanie

Dorośli i młodzież (w wieku od 12 lat)

DUAC 10 mg/g + 30 mg/g, żel należy stosować raz na dobę wieczorem na całą chorobowo zmienioną powierzchnię skóry.

Należy poinformować pacjenta, że zastosowanie większej niż zalecana dawki produktu leczniczego nie poprawi jego skuteczności, a może zwiększyć ryzyko podrażnienia skóry. Jeśli wystąpi silne przesuszenie lub łuszczenie się skóry, należy zmniejszyć częstość stosowania produktu leczniczego lub czasowo przerwać jego stosowanie (patrz punkt 4.4).

Nie przeprowadzono badań klinicznych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu leczniczego DUAC 10 mg/g + 30 mg/g, żel w przypadku jego stosowania przez ponad 12 tygodni w leczeniu trądziku pospolitego. Produktu leczniczego DUAC 10 mg/g + 30 mg/g, żel nie należy stosować bez przerwy dłużej niż przez 12 tygodni.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktu leczniczego DUAC 10 mg/g + 30 mg/g, żel nie została określona u dzieci w wieku poniżej 12 lat, dlatego stosowanie tego produktu leczniczego nie jest wskazane w tej grupie wiekowej.

Pacjenci w podeszłym wieku Brak specjalnych zaleceń

Sposób podania

Należy nałożyć cienką warstwę produktu leczniczego DUAC 10 mg/g + 30 mg/g, żel na chorobowo zmienioną skórę, po uprzednim delikatnym jej umyciu łagodnym środkiem myjącymi i dokładnym osuszeniu. Jeśli żel nie wchłania się łatwo w skórę, oznacza to że zastosowano zbyt dużą jego ilość.

Po zastosowaniu żelu należy umyć ręce.

Duac - środki ostrożności

Należy unikać kontaktu produktu z ustami, oczami, wargami oraz błonami śluzowymi lub uszkodzoną czy podrażnioną skórą. Należy stosować ostrożnie na wrażliwe obszary skóry. W razie przypadkowego kontaktu produktu ze skórą, należy ją obficie przemyć wodą.

DUAC 10 mg/g + 30 mg/g, żel powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów ze stwierdzonym w wywiadzie odcinkowym zapaleniem jelita, wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy lub zapaleniem okrężnicy spowodowanym stosowaniem antybiotyków.

Produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry, u których dodatkowo może pojawić się suchość skóry.

W pierwszych tygodniach leczenia u większości pacjentów występuje zwiększone łuszczenie się i zaczerwienienie skóry. W zależności od nasilenia tych objawów, pacjent może zastosować nie powodujący powstawania zaskórników środek nawilżający, czasowo zmniejszyć częstość stosowania produktu leczniczego lub częściowo zaprzestać jego stosowania. Nie ustalono jednak skuteczności stosowania produktu leczniczego DUAC 10 mg/g + 30 mg/g, żel rzadziej niż raz na dobę.

Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania miejscowo innych leków przeciwtrądzikowych, ze względu na możliwość skumulowania się podrażnienia skóry, które czasami może mieć duże nasilenie, szczególnie w wypadku stosowania środków złuszczających i ścierających.

Jeśli wystąpi silne lokalne podrażnienie skóry (np. silny rumień, silne przesuszenie i swędzenie, silne uczucie kłucia/pieczenia), należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego.

Benzoilu nadtlenek może zwiększyć wrażliwość skóry na światło słoneczne (UV), dlatego nie należy stosować lamp UV w trakcie leczenia a pacjent powinien unikać długotrwałej ekspozycji na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub ją zminimalizować. Jeśli nie można uniknąć przebywania na słońcu, należy stosować kremy z filtrem UV oraz odzież ochronną.

Jeśli pacjent ma oparzenia słoneczne, należy je wyleczyć przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego DUAC 10mg/g + 30 mg/g.

W przypadku wystąpienia u pacjenta biegunki długotrwałej lub o znacznym nasileniu, lub skurczów brzucha leczenie produktem leczniczym DUAC 10 mg/g + 30 mg/g, żel należy natychmiast przerwać, ponieważ te objawy mogą wskazywać na zapalenie okrężnicy spowodowane stosowaniem antybiotyku. Należy zastosować odpowiednie metody diagnostyczne, takie jak oznaczenie Clostridium difficile i toksyn, a jeśli to konieczne, wykonać kolonoskopię oraz rozważyć sposób leczenia zapalenia okrężnicy.

Produkt leczniczy może odbarwiać włosy i kolorowe materiały. Należy unikać kontaktu produktu leczniczego z włosami, materiałami, meblami oraz dywanami i (lub) wykładzinami.

Oporność na klindamycynę

U pacjentów ze stwierdzonym w wywiadzie niedawnym stosowaniem miejscowym lub ogólnoustrojowym klindamycyny lub erytromycyny, jest większe prawdopodobieństwo występowania wcześniej istniejących, opornych na leczenie przeciwbakteryjne bakterii Propionibacterium Acnes i flory komensalnej (patrz punkt 5.1).

Oporność krzyżowa

W przypadku stosowania antybiotyków w monoterapii może rozwinąć się oporność krzyżowa na antybiotyki, takie jak linkomycyna i erytromycyna (patrz punkt 4.5).

Duac - przedawkowanie

Zastosowanie nadmiernej ilości produktu leczniczego DUAC 10 mg/g + 30 mg/g, żel może spowodować ciężkie podrażnienie skóry. W takim wypadku należy przerwać stosowanie produktu leczniczego do czasu, aż stan skóry ulegnie poprawie.

Benzoilu nadtlenek po zastosowaniu na skórę zwykle nie wchłania się w wystarczającej ilości, żeby powodować działania ogólnoustrojowe.

Zastosowanie miejscowo nadmiernej ilości klindamycyny może spowodować wchłonięcie substancji w ilości wystarczającej, aby spowodować wystąpienie działań ogólnoustrojowych.

W razie przypadkowego doustnego przyjęcia produktu leczniczego Duac 10 mg/g + 30 mg/g, żel, mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe podobne do zaburzeń występujących po przyjęciu klindamycyny w postaci o działaniu ogólnoustrojowym.

Należy podjąć odpowiednie działania mające na celu przyniesienie ulgi skórze, podrażnionej w wyniku nadmiernej aplikacji produktu leczniczego.

Po przypadkowym doustnym przyjęciu produktu leczniczego, pacjenta należy leczyć objawowo lub zgodnie z lokalnymi wymogami Krajowego Centrum Informacji Toksykologicznej.

Duac - przeciwskazania

Produktu leczniczego DUAC 10 mg/g + 30 mg/g, żel nie wolno stosować w wypadku, gdy pacjent ma nadwrażliwość na:

- klindamycynę,

- linkomycynę,

- benzoilu nadtlenek,

- lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego wymienioną w punkcie 6.1.

Duac - działania niepożądane

Podane poniżej działania niepożądane produktu leczniczego DUAC 10 mg/g + 30 mg/g, żel, zawierają również wszelkie dodatkowe działania niepożądane odnoszące się do samych substancji czynnych, benzoilu nadtlenku oraz klindamycyny, które były raportowane w trakcie badań klinicznych albo zostały zgłoszone spontanicznie.

W celu opisania częstości występowania działań niepożądanych zastosowano zapis zgodny z klasyfikacją układów i narządów MedDRA. Częstość występowania działań niepożądanych uporządkowano w następujący sposób: bardzo często (> 1/10), często (≥1/100 do

Układy i narządy (MedDRA)

Bardzo często

Często

Niezbyt często3

Nie znana2

Zaburzenia układu immunologicznego

     

Reakcje alergiczne w tym nadwrażliwość i reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia układu

nerwowego

 

Ból głowy4

Parestezje1

 

Zaburzenia żołądka i jelit

     

Zapalenie okrężnicy (w tym rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy), biegunka krwotoczna, biegunka, ból brzucha

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 1

Świąd, uczucie pieczenia, przesuszenia, rumień, łuszczenie

(Zgłaszane jako objawy w stopniu „łagodnym")

Częstość nawiązuje do danych z oceny tolerancji produktu, przeprowadzonej w trakcie badania klinicznego.

Zapalenie skóry, reakcje

nadwrażliwości na światło

Wysypka rumieniowa, pogorszenie się trądziku.

Pokrzywka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

Ból w miejscu podania4

 

Reakcje w miejscu podania, w tym odbarwienia skóry

1W miejscu podania.

2Na podstawie danych z badań przeprowadzonych po wprowadzeniu do obrotu stosowanego miejscowo żelu, zawierającego klindamycynę 10 mg/g i benzoilu nadtlenek 50 mg/g. Ze względu na to, że badania te obejmowały populację o nieokreślonej wielkości i ulegały wpływowi czynników wprowadzających w błąd, nie jest możliwe pewne oszacowanie częstości ich występowania, jednak reakcje ogólnoustrojowe występują rzadko.3Dane z badań stosowanego miejscowo żelu, zawierającego klindamycynę 10m g/g i benzoilu nadtlenek 50 mg/g.4Dane z badań stosowanej miejcowo pianki, zawierającej klindamycynę 10 mg/g.

Tolerancja miejscowa

W trakcie kluczowego badania klinicznego produktu leczniczego DUAC 10 mg/g + 30 mg/g, żel, wszyscy pacjenci zostali ocenieni ze względu na występowanie zaczerwienienia, przesuszenia, łuszczenia się, świądu oraz pieczenia i (lub) kłucia skóry. Odsetek pacjentów z objawami występującymi przed rozpoczęciem leczenia, w trakcie leczenia oraz w 12 tygodniu leczenia, przedstawiono w poniższych tabelach:

Procent pacjentów w grupie stosującej DUAC 10 mg/g + 30 mg/g żel (N=327) z objawami pieczenia/kłucia i swędzenia skóry (ocena pacjenta).

 

Przed leczeniem (punkt początkowy)

Maksymalne w trakcie leczenia

Koniec leczenia (Tydzień 12)

Nieznaczne

Umiarkowane

Silne

Nieznaczne

Umiarkowane

Silne

Nieznaczne

Umiarkowane

Silne

Pieczenie/ Kłucie

15%

4%

0

20%

6%

1%

8%

2%

 

Swędzenie

28%

6%

1%

29%

9%

1%

17%

2%

0

Procent pacjentów w grupie stosującej DUAC 10 mg/g + 30 mg/g żel (N=327) z objawami przesuszenia, zaczerwienienia i łuszczenia się skóry (ocena badacza)

 

Przed leczeniem (punkt początkowy)

Maksymalne w trakcie leczenia

Koniec leczenia (Tydzień 12)

Niezn aczne

Łagod ne

Umiarko wane

Ciężkie

Nieznac zne

Łagod ne

Umiarko wane

Ciężkie

Niezn aczne

Łagodne

Umiarko wane

Ciężkie

Przesuszenie

15%

2%

1%

0

24%

7%

2%

0

9%

1%

1%

0

Zaczerwieni enie

19%

11%

5%

0

26%

13%

5%

 

19%

4%

2%

0

Łuszczenie

10%

2%

0

0

17%

3%

1%

0

4%

 

0

0

Duac - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania produktu leczniczego DUAC 10 mg/g + 30 mg/g, żel u kobiet ciężarnych. Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu leczniczego DUAC 10 mg/g + 30 mg/g, żel lub benzoilu nadtlenku na reprodukcję i rozwój zwierząt. Dane dotyczące stosowania oddzielnie samego benzoilu nadtlenku i samej klindamycyny u kobiet w ciąży są ograniczone. Dane z ograniczonej

liczby ciąż narażonych na działanie klindamycyny w pierwszym trymestrze ciąży, nie wykazują szkodliwego wpływu klindamycyny zarówno na przebieg ciąży jak i na płód lub noworodka.

W badaniach reprodukcji u szczurów i myszy po zastosowaniu podskórnym lub doustnym klindamycyny, nie stwierdzono zmniejszonej płodności lub szkodliwego działania klindamycyny na płód.

Bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego DUAC 10 mg/g + 30 mg/g, żel u kobiet w ciąży nie zostało określone. W związku z tym DUAC może być przepisany kobietom ciężarnym przez lekarza prowadzącego tylko po przeprowadzeniu dokładnej oceny korzyści z terapii w stosunku do ryzyka.

Laktacja

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania produktu leczniczego DUAC 10 mg/g + 30 mg/g, żel u kobiet karmiących piersią. Benzoilu nadtlenek i klindamycyna przenikają przez skórę w małych ilościach, jednak nie wiadomo czy po zastosowaniu produktu leczniczego Duac 10 mg/g+30 mg/g benzoilu nadtlenek lub klindamycyna przenikają do ludzkiego mleka.

Podczas doustnego lub pozajelitowego stosowania klindamycyny stwierdzono obecność klindamycyny w mleku.

W związku z tym Duac10 mg/g+30 mg/g, żel może być stosowany w okresie karmienia piersią tylko wtedy, gdy oczekiwane korzyści przeważają potencjalne ryzyko dla płodu.

Produktu leczniczego DUAC 10 mg/g + 30 mg/g, żel nie należy stosować na skórę w okolicy piersi, aby uniknąć przypadkowego spożycia produktu leczniczego przez niemowlę.

Płodność

Nie ma danych dotyczących wpływu produktu leczniczego DUAC 10 mg/g+30 mg/g, żel na płodność.

Duac - prowadzenie pojazdów

Nie wykazano związku

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Clindamycinum, Benzoylis peroxidum

  Dostępne opakowania
  Duac

  Duac

  żel - 6 g - (0,01g+0,05g)/g
  STIEFEL LABORATOIRES (IRELAND) LTD.
  Duac

  Duac

  żel - 25 g - (0,01g+0,05g)/g
  STIEFEL LABORATOIRES (IRELAND) LTD.
  Duac

  Duac

  żel - 50 g - (0,01g+0,05g)/g
  STIEFEL LABORATOIRES (IRELAND) LTD.
  Duac

  Duac

  żel - 55 g - (0,01g+0,05g)/g
  STIEFEL LABORATOIRES (IRELAND) LTD.
  Duac

  Duac

  żel - 70 g - (0,01g+0,05g)/g
  STIEFEL LABORATOIRES (IRELAND) LTD.
  Duac

  Duac

  żel - 5 g - (0,01g+0,05g)/g
  STIEFEL LABORATOIRES (IRELAND) LTD.
  Duac

  Duac

  żel - 30 g - (0,01g+0,05g)/g
  STIEFEL LABORATOIRES (IRELAND) LTD.
  Duac

  Duac

  żel - 15 g - (0,01g+0,05g)/g
  STIEFEL LABORATOIRES (IRELAND) LTD.
  Duac

  Duac

  żel - 60 g - (0,01g+0,05g)/g
  STIEFEL LABORATOIRES (IRELAND) LTD.
  Powiązane artykuły
  Cera trądzikowa

  Maseczka aspirynowa - skuteczny lek na trądzik

   Maseczka aspirynowa - skuteczny lek na trądzik

  Kwas acetylosalicylowy znajduje się w niemal każdej domowej apteczce. Po lek ten, potocznie nazywany aspiryną, sięgamy najczęściej wówczas, gdy boli nas głowa lub gdy zmagamy się z gorączką. Warto jednak wiedzieć, że przygotujemy z niego również naturalny...

  Leczenie trądziku

  Kapsułka na trądzik

  Trądzik jest chorobą dotykającą setki tysięcy ludzi na całym świecie zarówno mężczyzn, jak i kobiety, młodzież, jak i dorosłych. Przyczyny trądziku Najogólniej mówiąc, główną przyczyną trądziku jest nadmierna produkcja łoju oraz nadmierne rogowacenie...

  Leczenie trądziku

  Kuracja antybiotykowa na trądzik

  Istnieją różne antybiotyki na trądzik. Zazwyczaj na trądzik cierpią osoby młode, jednak zdarzają się przypadki trądziku u osób dorosłych. U młodych ludzi zmiany skórne powstają na skutek gwałtownego wzrostu wydzielania hormonów płciowych. Nie wiadomo...

  Leki i suplementy

  Leki a słońce

  Leki a słońce

  Odczyn fototoksyczny powstaje pod wpływem substancji wprowadzonych do organizmu, które potrafią zwiększyć wrażliwość skóry na słońce ultrafioletowe. Zmiany mijają po odstawieniu tabletek, ale ze słońca trzeba korzystać rozsądnie, zwłaszcza gdy przyjmujemy...

  Zdrowie

  Aspiryna a choroby serca

  Aspiryna a choroby serca

  Polopiryna i Aspiryna to nazwy handlowe kwasu acetylo-salicylowego (ASA), powszechnie stosowanego jako lek przeciwbólowy i przeciwzapalny. Coraz częściej mówi się również o zbawiennym wpływie ASA na choroby serca i naczyń. Co na to specjaliści? Aspiryna...

  Trądzik pospolity (acne vulgaris) - charakterystyka, klasyfikacja, przyczyny, objawy, leczenie, rokowanie

  Trądzik ropowiczy

  Trądzik ropowiczy jest jedną z odmian trądziku pospolitego. W okresie pokwitania każdy człowiek ma mniej lub bardziej nasilone zmiany trądzikowe, które u większości osób w życiu dorosłym samoistnie ustępują. Istnieje twierdzenie, że im wcześniej pojawia...

  Dermatologia

  Dlaczego dorośli mają trądzik?

  Wypowiedź: dr Aleksandra Jagielska, dermatolog, specjalista medycyny estetycznej klinika Sthetic Trądzik wydaje się być nieodłączną częścią naszej młodości. Godzimy się z tym, że musimy go przejść w czasie dojrzewania, a potem staramy się jak najszybciej...

  Suplementy diety na skórę

  Suplementy diety na trądzik

  Promienna i zdrowa cera stosowane razem z odpowiednimi kosmetykami do cery trądzikowej, prawidłową higieną i dietą, mogą znacząco wpłynąć na stan skóry. Ważne jest, aby dbać o skórę zarówno od zewnątrz, używając odpowiednich kosmetyków bezpośrednio na...

  Usuwanie przebarwień - wskazania, rodzaje przebarwień, metody

  Laserowe usuwanie trądziku

  Leczenie trądziku przy użyciu lasera stosowane jest z dużym powodzeniem już od kilku lat. Metoda ta staje się tak samo popularna jak stosowanie leków doustnych - z tą różnicą, że laser powoduje mniej skutków ubocznych. Laser jest skuteczny zarówno w przypadku...