DTP-Szczep.bł.tęż.krzt.adsorb.

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
zawiesina do wstrzykiwań podskórnych
Dawka
0,5 ml
Ilość
25 amp.a 0,5ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED S.A.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

DTP-Szczep.bł.tęż.krzt.adsorb. - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

DTP-Szczep.bł.tęż.krzt.adsorb. - opis

Szczepionka przeznaczona jest do czynnego uodpornienia przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi dzieci od 7. tygodnia życia do ukończenia 2. roku życia, zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych.

Dzieci, które nie zostały zaszczepione w terminach zalecanych w Programie Szczepień Ochronnych mogą być szczepione DTP – Szczepionką błoniczo-tężcowo-krztuścową adsorbowaną do ukończenia 3. roku życia, jeżeli nie ma przeciwwskazań do szczepienia przeciw krztuścowi szczepionką pełnokomórkową.

Szczepienie DTP - Szczepionką błoniczo–tężcowo-krztuścową adsorbowaną może być wykonywane w następujących przypadkach:

A. w zaburzeniach ośrodkowego układu nerwowego o przewlekłym przebiegu np:

• mózgowe porażenie dziecięce (bez predyspozycji do drgawek)

• opóźnienie rozwoju umysłowego (bez tendencji do drgawek)  zespół Downa

B. jeżeli stwierdzono drgawki przygodne w wywiadzie ale zaleca się osłonę farmakologiczną i ocenę EEG

C. u niemowląt i dzieci z rozpoznaną padaczką, u których napady nie występują od co najmniej

12 miesięcy, w wyniku leczenia. Szczepienia w tej grupie powinny odbywać się pod osłoną dotychczas stosowanych leków

D. u niemowląt, jeżeli u członków rodziny występowały drgawki lub ewentualnie reakcje poszczepienne po szczepieniu DTP - Szczepionką błoniczo-tężcowo-krztuścową adsorbowaną

E. u dzieci z obniżoną odpornością np. związaną z zakażeniem wirusem HIV, mimo zmian patologicznych, jeżeli istnieje możliwość wytworzenia odpowiedzi nawet w ograniczonym stopniu.

DTP-Szczep.bł.tęż.krzt.adsorb. - skład

1 dawka (0,5 ml) zawiera:

Toksoid błoniczy1

     

nie mniej niż 30 j.m.

Toksoid tężcowy1

Zawiesina inaktywowanego szczepu

     

nie mniej niż 40 j.m. w badaniu na świnkach morskich nie mniej niż 60 j.m. w badaniu na myszach

Bordetella pertussis

     

nie mniej niż 4 j.m.

1

adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym

 

nie więcej niż 0,7 mg Al3+

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

DTP-Szczep.bł.tęż.krzt.adsorb. - dawkowanie

Dawkowanie

Podstawowy schemat szczepienia obejmuje 3 dawki podawane w pierwszych sześciu miesiącach życia dziecka, w odstępach sześciotygodniowych oraz czwartą dawkę w 2. roku życia zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych.

Szczepienie pierwotne: pierwsza dawka – w 2 miesiącu życia druga dawka - na przełomie 3 i 4 miesiąca życia

trzecia dawka – w 5 miesiącu życia Szczepienie uzupełniające:

czwarta dawka – w 16 - 18 miesiącu życia.

Sposób podawania

Dawkę 0,5 ml należy podać głęboko podskórnie (zaleca się również domięśniowe podanie szczepionki dla zminimalizowania odczynów miejscowych związanych z obecnością adiuwantu).

Jako miejsce wstrzykiwań zaleca się mięsień naramienny lub przednioboczną część uda.

Nie podawać donaczyniowo.

Należy upewnić się, że igła nie jest wprowadzona do naczynia krwionośnego.

DTP-Szczep.bł.tęż.krzt.adsorb. - środki ostrożności

Szczepienie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem dokładnego wywiadu lekarskiego (ze szczególnym uwzględnieniem poprzednich szczepień i działań niepożądanych, które mogły być nimi spowodowane) oraz badaniem lekarskim.

Tak jak w przypadku innych szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, należy zapewnić pacjentom możliwość odpowiedniego natychmiastowego leczenia w przypadku wystąpienia po szczepieniu reakcji anafilaktycznej.

U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu lub z niedoborami odporności odpowiedź na szczepionkę może być obniżona. W takim przypadku zaleca się przesunięcie szczepień do zakończenia terapii i oznaczenie poziomu przeciwciał przeciwbłoniczych, przeciwtężcowych i przeciwkrztuścowych po szczepieniu.

Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności oddechowych przez 48 do 72 godzin w przypadku podawania dawek szczepienia pierwotnego bardzo niedojrzałym wcześniakom (urodzonym ≤ 28. tygodnia ciąży), szczególnie dotyczy to dzieci, u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego. Z uwagi na znaczne korzyści wynikające ze szczepienia tej grupy niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia ani go odraczać.

Szczepionka zawiera tiomersal jako środek konserwujący dlatego u szczepionego dziecka mogą wystąpić reakcje alergiczne. Należy upewnić się czy u dziecka występowały lub występują znane reakcje alergiczne oraz czy wystąpiły jakiekolwiek zaburzenia stanu zdrowia po wcześniejszym podaniu szczepionki.

Po szczepieniu dziecko powinno pozostać 30 minut pod obserwacją lekarza.

DTP-Szczep.bł.tęż.krzt.adsorb. - przedawkowanie

Jest mało prawdopodobne ponieważ opakowanie jest jednodawkowe.

DTP-Szczep.bł.tęż.krzt.adsorb. - przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

• Ostre stany chorobowe przebiegające z gorączką. Łagodne infekcje nie są przeciwwskazaniem do podania szczepionki.

• Choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia. W tych przypadkach szczepienie należy wykonać po ustąpieniu zaostrzenia choroby.

• Objawy mózgowe manifestujące się zaburzeniem świadomości i ogniskowymi objawami neurologicznymi, występujące w ciągu 72 godzin po poprzednim szczepieniu.

• Drgawki przebiegające z gorączką lub bez, występujące w ciągu 3 dni po poprzedniej dawce szczepionki.

• Nieutulony ciągły płacz lub krzyk o wysokich tonach (krzyk mózgowy) trwający ≥ 3 godzin, który wystąpił w ciągu 48 godzin po poprzedniej dawce szczepionki.

• Utrata świadomości lub epizod hipotensyjno - hiporeaktywny (w ciągu 7 dni po poprzednim szczepieniu), mogące przebiegać z objawami zaburzeń krążeniowo- oddechowych.

• Podwyższona temperatura ciała ≥ 40,5ºC, niewywołana innymi czynnikami, pojawiająca się

w ciągu 48 godzin po poprzednim szczepieniu.

Jeżeli istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do szczepienia DTP - Szczepionką błoniczo-tężcowokrztuścową adsorbowaną, to należy ocenić ryzyko podania szczepionki w stosunku do ryzyka wystąpienia zakażenia.

DTP-Szczep.bł.tęż.krzt.adsorb. - działania niepożądane

Wymienione poniżej działania niepożądane, wystąpiły w związku czasowym z podaniem szczepionki i zostały zgłoszone po wprowadzeniu produktu do obrotu. Działania niepożądane są podane według klasyfikacji układów narządowych i organów zgodnie z konwencją MedDRA.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

• powiększenie i (lub) bolesność węzłów chłonnych.

Zaburzenia układu immunologicznego

• reakcja alergiczna w postaci pokrzywki, wysypki (plamistej, grudkowej, lub plamisto – grudkowej), obrzęków (w tym obrzęku Quincke’go), lub wstrząsu anafilaktycznego.

Szczepionka zawiera tiomersal (jako środek konserwujący), który może wywołać reakcję alergiczną.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania  zmniejszenie, lub utrata apetytu.

Zaburzenia psychiczne

• nieutulony ciągły płacz lub krzyk o wysokich tonach (krzyk mózgowy) trwający ≥ 3 godziny  zwiększona drażliwość - zwykle ustępuje w ciągu 24 - 48 godzin, niepokój,  apatia.

Zaburzenia układu nerwowego

• drgawki przebiegające z gorączką lub bez, szczękościskiem, wzrostem, a następnie obniżeniem napięcia mięśniowego (prężenia),

• epizod hipotensyjno - hiporeaktywny (hipotonia, apatia, senność, bladość i (lub) sinica) mogący przebiegać z objawami zaburzeń krążeniowo – oddechowych, zaburzeniami lub utratą świadomości,

• encefalopatia (dane literaturowe nie dowodzą jednoznacznie związku tego objawu ze szczepieniem szczepionkami zawierającymi pełnokomórkowy składnik krztuścowy),

• niedowład wiotki kończyny górnej mogący być objawem zapalenia splotu ramiennego,

• ograniczenie ruchomości i (lub) bolesność kończyny górnej,

• obniżenie napięcia mięśniowego,

• przeczulica,

• senność,  drżenia.

Zaburzenia naczyniowe

• obrzęk lub zmiana zabarwienia kończyn dolnych (zaczerwienienie, zasinienie) czasem z towarzyszącą marmurkowatością skóry lub wybroczynami obserwowany w przypadku jednoczesnego podawania DTP - Szczepionki błoniczo-tężcowo-krztuścowej adsorbowanej i szczepionki przeciwko Haemophilus influenzae typ B i ustępujący samoistnie bez pozostawienia trwałych następstw,

• bladość, sinica, marmurkowatość skóry, wybroczyny.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

• bezdech u bardzo niedojrzałych wcześniaków (urodzonych ≤ 28. tygodnia ciąży) (patrz punkt

4.4).

• zaburzenia oddychania,

• nieżyt górnych dróg oddechowych,

• kaszel,

• zapalenie oskrzeli.

Zaburzenia żołądka i jelit

• wymioty,  biegunka.

Zaburzenia mięśniowo - szkieletowe i tkanki łącznej  dreszcze.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

• gorączka do 39 - 40°C lub wyższa,

• odczyny miejscowe: zaczerwienienie, ból, obrzęk.

Objawy te zwykle ustępują w ciągu 24 - 48 godzin.

• zmniejszenie, lub utrata pragnienia,

• obecność adiuwantu (wodorotlenek glinu) w szczepionce prowadzić może do powstania podskórnych guzków - ziarniniaków (bardzo rzadko, z częstością 1/100 000) przekształcających się niekiedy w aseptyczne ropnie. Ziarniniaki nieznikające w okresie 6 tygodni mogą być wynikiem rozwoju nadwrażliwości na glin.

DTP-Szczep.bł.tęż.krzt.adsorb. - ciąża i karmienie piersią

Nie dotyczy. Szczepionka jest stosowana tylko u dzieci.

DTP-Szczep.bł.tęż.krzt.adsorb. - prowadzenie pojazdów

Nie dotyczy. Szczepionka jest stosowana tylko u dzieci.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Vaccinum diphtheriae, tetani et pertuss.

  Dostępne opakowania
  DTP-Szczep.bł.tęż.krzt.adsorb.

  DTP-Szczep.bł.tęż.krzt.adsorb.

  zawiesina do wstrzykiwań podskórnych - 25 amp.a 0,5ml - 0,5 ml
  INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED S.A.
  Powiązane artykuły
  Szczepienia - charakterystyka, zastosowanie, dostępność

  Szczepionka - działanie, typy, rodzaje szczepionek a ich wykorzystanie

  Czym jest szczepionka? Tyle słyszy się o potrzebie szczepienia dzieci i dorosłych. Istnieje specjalny kalendarz szczepień, z którego można się dowiedzieć, które szczepionki przeznaczone są dla niemowląt, które dla dzieci. Kalendarz szczepień zawiera też...

  Kalendarz szczepień - czym jest, szczepienia obowiązkowe, szczepienia zalecane, niemowlęta

  Kalendarz szczepień dla dzieci w wieku 0-3 lat

  Kalendarz szczepień dziecka zawiera informacje na jakie choroby i kiedy należy zaszczepić dziecko. Szczepienia dzieli się na zalecane i obowiązkowe. Szczepienia obowiązkowe nie mogą być pominięte. Choroby czyhające na niemowlę są groźne. Noworodek nie...

  Newsy

  Koronawirus SARS-CoV-2 może wywoływać sepsę. Eksperci alarmują

  Koronawirus SARS-CoV-2 może wywoływać sepsę. Eksperci alarmują

  Koronawirusy, podobnie jak inne drobnoustroje, mogą prowadzić do rozwoju sepsy - apelują specjaliści. Przypominają również, że najskuteczniejszą formą ochrony przed sepsą są szczepienia. Sepsa to cichy zabójca Sepsa nie jest chorobą, ale zespołem...

  Newsy

  Nieznane oblicze odry. Może być jeszcze groźniejsza

  Nieznane oblicze odry. Może być jeszcze groźniejsza

  Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje. Aż trzy razy więcej przypadków odry wystąpiło w pierwszym półroczu 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Dane budzą niepokój ekspertów zwłaszcza w świetle najnowszych odkryć naukowych. Czy...

  Szczepienia obowiązkowe - dla dzieci, dla osób narażonych na zakażenia

  Szczepienie pięciolatków

  Szczepienie pięciolatków

  Pięcioletnim dzieciom podaje się domięśniowo szczepionkę DTaP, która zawiera bezkomórkowy komponent krztuśca, oraz doustnie szczepionkę atenuowaną poliwalentną OPV. Pierwsza szczepionka ma za zadanie uodpornić dzieci na błonicę, tężec oraz krztusiec....

  Kontrowersje wokół szczepień

  Kary za uchylanie się od obowiązkowych szczepień dzieci

  Coraz więcej rodziców nie poddaje swoich dzieci obowiązkowym szczepieniom. Sanepid postanowił karać za to grzywnami. Grzywny za nieszczepienie dzieci Co roku około 3 tys. dzieci nie otrzymuje obowiązkowych szczepień, gdyż ich rodzice są temu przeciwni....

  Szczepienia - charakterystyka, zastosowanie, dostępność

  W jaki sposób działają szczepionki?

  Szczepienia ochronne są ważnym punktem w życiu każdego człowieka. Od dziecka podawane nam są różne szczepionki, które mają nas chronić przed groźnymi chorobami. Ponieważ szczepionki bywają bolesne lekarze polecają teraz, zwłaszcza dzieciom szczepionki...

  Szczepienia dzieci

  Szczepienia ochronne a odporność

  Szczepienia ochronne a odporność

  Historia szczepień sięga XVIII wieku, kiedy to po raz pierwszy zastosowano szczepionkę przeciwko ospie prawdziwej - chorobie zbierającej śmiertelne żniwo w Europie od VI wieku n.e.(w Azji oraz Ameryce pojawiła się prawdopodobnie dużo wcześniej). Wiele...