DTP-Szczep.bł.tęż.krzt.adsorb.

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
zawiesina do wstrzykiwań podskórnych
Dawka
0,5 ml
Ilość
25 amp.a 0,5ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED S.A.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

DTP-Szczep.bł.tęż.krzt.adsorb. - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

DTP-Szczep.bł.tęż.krzt.adsorb. - opis

Szczepionka przeznaczona jest do czynnego uodpornienia przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi dzieci od 7. tygodnia życia do ukończenia 2. roku życia, zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych.

Dzieci, które nie zostały zaszczepione w terminach zalecanych w Programie Szczepień Ochronnych mogą być szczepione DTP – Szczepionką błoniczo-tężcowo-krztuścową adsorbowaną do ukończenia 3. roku życia, jeżeli nie ma przeciwwskazań do szczepienia przeciw krztuścowi szczepionką pełnokomórkową.

Szczepienie DTP - Szczepionką błoniczo–tężcowo-krztuścową adsorbowaną może być wykonywane w następujących przypadkach:

A. w zaburzeniach ośrodkowego układu nerwowego o przewlekłym przebiegu np:

• mózgowe porażenie dziecięce (bez predyspozycji do drgawek)

• opóźnienie rozwoju umysłowego (bez tendencji do drgawek)  zespół Downa

B. jeżeli stwierdzono drgawki przygodne w wywiadzie ale zaleca się osłonę farmakologiczną i ocenę EEG

C. u niemowląt i dzieci z rozpoznaną padaczką, u których napady nie występują od co najmniej

12 miesięcy, w wyniku leczenia. Szczepienia w tej grupie powinny odbywać się pod osłoną dotychczas stosowanych leków

D. u niemowląt, jeżeli u członków rodziny występowały drgawki lub ewentualnie reakcje poszczepienne po szczepieniu DTP - Szczepionką błoniczo-tężcowo-krztuścową adsorbowaną

E. u dzieci z obniżoną odpornością np. związaną z zakażeniem wirusem HIV, mimo zmian patologicznych, jeżeli istnieje możliwość wytworzenia odpowiedzi nawet w ograniczonym stopniu.

DTP-Szczep.bł.tęż.krzt.adsorb. - skład

1 dawka (0,5 ml) zawiera:

Toksoid błoniczy1

     

nie mniej niż 30 j.m.

Toksoid tężcowy1

Zawiesina inaktywowanego szczepu

     

nie mniej niż 40 j.m. w badaniu na świnkach morskich nie mniej niż 60 j.m. w badaniu na myszach

Bordetella pertussis

     

nie mniej niż 4 j.m.

1

adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym

 

nie więcej niż 0,7 mg Al3+

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

DTP-Szczep.bł.tęż.krzt.adsorb. - dawkowanie

Dawkowanie

Podstawowy schemat szczepienia obejmuje 3 dawki podawane w pierwszych sześciu miesiącach życia dziecka, w odstępach sześciotygodniowych oraz czwartą dawkę w 2. roku życia zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych.

Szczepienie pierwotne: pierwsza dawka – w 2 miesiącu życia druga dawka - na przełomie 3 i 4 miesiąca życia

trzecia dawka – w 5 miesiącu życia Szczepienie uzupełniające:

czwarta dawka – w 16 - 18 miesiącu życia.

Sposób podawania

Dawkę 0,5 ml należy podać głęboko podskórnie (zaleca się również domięśniowe podanie szczepionki dla zminimalizowania odczynów miejscowych związanych z obecnością adiuwantu).

Jako miejsce wstrzykiwań zaleca się mięsień naramienny lub przednioboczną część uda.

Nie podawać donaczyniowo.

Należy upewnić się, że igła nie jest wprowadzona do naczynia krwionośnego.

DTP-Szczep.bł.tęż.krzt.adsorb. - środki ostrożności

Szczepienie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem dokładnego wywiadu lekarskiego (ze szczególnym uwzględnieniem poprzednich szczepień i działań niepożądanych, które mogły być nimi spowodowane) oraz badaniem lekarskim.

Tak jak w przypadku innych szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, należy zapewnić pacjentom możliwość odpowiedniego natychmiastowego leczenia w przypadku wystąpienia po szczepieniu reakcji anafilaktycznej.

U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu lub z niedoborami odporności odpowiedź na szczepionkę może być obniżona. W takim przypadku zaleca się przesunięcie szczepień do zakończenia terapii i oznaczenie poziomu przeciwciał przeciwbłoniczych, przeciwtężcowych i przeciwkrztuścowych po szczepieniu.

Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności oddechowych przez 48 do 72 godzin w przypadku podawania dawek szczepienia pierwotnego bardzo niedojrzałym wcześniakom (urodzonym ≤ 28. tygodnia ciąży), szczególnie dotyczy to dzieci, u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego. Z uwagi na znaczne korzyści wynikające ze szczepienia tej grupy niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia ani go odraczać.

Szczepionka zawiera tiomersal jako środek konserwujący dlatego u szczepionego dziecka mogą wystąpić reakcje alergiczne. Należy upewnić się czy u dziecka występowały lub występują znane reakcje alergiczne oraz czy wystąpiły jakiekolwiek zaburzenia stanu zdrowia po wcześniejszym podaniu szczepionki.

Po szczepieniu dziecko powinno pozostać 30 minut pod obserwacją lekarza.

DTP-Szczep.bł.tęż.krzt.adsorb. - przedawkowanie

Jest mało prawdopodobne ponieważ opakowanie jest jednodawkowe.

DTP-Szczep.bł.tęż.krzt.adsorb. - przeciwskazania

• Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

• Ostre stany chorobowe przebiegające z gorączką. Łagodne infekcje nie są przeciwwskazaniem do podania szczepionki.

• Choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia. W tych przypadkach szczepienie należy wykonać po ustąpieniu zaostrzenia choroby.

• Objawy mózgowe manifestujące się zaburzeniem świadomości i ogniskowymi objawami neurologicznymi, występujące w ciągu 72 godzin po poprzednim szczepieniu.

• Drgawki przebiegające z gorączką lub bez, występujące w ciągu 3 dni po poprzedniej dawce szczepionki.

• Nieutulony ciągły płacz lub krzyk o wysokich tonach (krzyk mózgowy) trwający ≥ 3 godzin, który wystąpił w ciągu 48 godzin po poprzedniej dawce szczepionki.

• Utrata świadomości lub epizod hipotensyjno - hiporeaktywny (w ciągu 7 dni po poprzednim szczepieniu), mogące przebiegać z objawami zaburzeń krążeniowo- oddechowych.

• Podwyższona temperatura ciała ≥ 40,5ºC, niewywołana innymi czynnikami, pojawiająca się

w ciągu 48 godzin po poprzednim szczepieniu.

Jeżeli istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do szczepienia DTP - Szczepionką błoniczo-tężcowokrztuścową adsorbowaną, to należy ocenić ryzyko podania szczepionki w stosunku do ryzyka wystąpienia zakażenia.

DTP-Szczep.bł.tęż.krzt.adsorb. - działania niepożądane

Wymienione poniżej działania niepożądane, wystąpiły w związku czasowym z podaniem szczepionki i zostały zgłoszone po wprowadzeniu produktu do obrotu. Działania niepożądane są podane według klasyfikacji układów narządowych i organów zgodnie z konwencją MedDRA.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

• powiększenie i (lub) bolesność węzłów chłonnych.

Zaburzenia układu immunologicznego

• reakcja alergiczna w postaci pokrzywki, wysypki (plamistej, grudkowej, lub plamisto – grudkowej), obrzęków (w tym obrzęku Quincke’go), lub wstrząsu anafilaktycznego.

Szczepionka zawiera tiomersal (jako środek konserwujący), który może wywołać reakcję alergiczną.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania  zmniejszenie, lub utrata apetytu.

Zaburzenia psychiczne

• nieutulony ciągły płacz lub krzyk o wysokich tonach (krzyk mózgowy) trwający ≥ 3 godziny  zwiększona drażliwość - zwykle ustępuje w ciągu 24 - 48 godzin, niepokój,  apatia.

Zaburzenia układu nerwowego

• drgawki przebiegające z gorączką lub bez, szczękościskiem, wzrostem, a następnie obniżeniem napięcia mięśniowego (prężenia),

• epizod hipotensyjno - hiporeaktywny (hipotonia, apatia, senność, bladość i (lub) sinica) mogący przebiegać z objawami zaburzeń krążeniowo – oddechowych, zaburzeniami lub utratą świadomości,

• encefalopatia (dane literaturowe nie dowodzą jednoznacznie związku tego objawu ze szczepieniem szczepionkami zawierającymi pełnokomórkowy składnik krztuścowy),

• niedowład wiotki kończyny górnej mogący być objawem zapalenia splotu ramiennego,

• ograniczenie ruchomości i (lub) bolesność kończyny górnej,

• obniżenie napięcia mięśniowego,

• przeczulica,

• senność,  drżenia.

Zaburzenia naczyniowe

• obrzęk lub zmiana zabarwienia kończyn dolnych (zaczerwienienie, zasinienie) czasem z towarzyszącą marmurkowatością skóry lub wybroczynami obserwowany w przypadku jednoczesnego podawania DTP - Szczepionki błoniczo-tężcowo-krztuścowej adsorbowanej i szczepionki przeciwko Haemophilus influenzae typ B i ustępujący samoistnie bez pozostawienia trwałych następstw,

• bladość, sinica, marmurkowatość skóry, wybroczyny.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

• bezdech u bardzo niedojrzałych wcześniaków (urodzonych ≤ 28. tygodnia ciąży) (patrz punkt

4.4).

• zaburzenia oddychania,

• nieżyt górnych dróg oddechowych,

• kaszel,

• zapalenie oskrzeli.

Zaburzenia żołądka i jelit

• wymioty,  biegunka.

Zaburzenia mięśniowo - szkieletowe i tkanki łącznej  dreszcze.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

• gorączka do 39 - 40°C lub wyższa,

• odczyny miejscowe: zaczerwienienie, ból, obrzęk.

Objawy te zwykle ustępują w ciągu 24 - 48 godzin.

• zmniejszenie, lub utrata pragnienia,

• obecność adiuwantu (wodorotlenek glinu) w szczepionce prowadzić może do powstania podskórnych guzków - ziarniniaków (bardzo rzadko, z częstością 1/100 000) przekształcających się niekiedy w aseptyczne ropnie. Ziarniniaki nieznikające w okresie 6 tygodni mogą być wynikiem rozwoju nadwrażliwości na glin.

DTP-Szczep.bł.tęż.krzt.adsorb. - ciąża i karmienie piersią

Nie dotyczy. Szczepionka jest stosowana tylko u dzieci.

DTP-Szczep.bł.tęż.krzt.adsorb. - prowadzenie pojazdów

Nie dotyczy. Szczepionka jest stosowana tylko u dzieci.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Vaccinum diphtheriae, tetani et pertuss.

  Dostępne opakowania
  DTP-Szczep.bł.tęż.krzt.adsorb.

  DTP-Szczep.bł.tęż.krzt.adsorb.

  zawiesina do wstrzykiwań podskórnych - 25 amp.a 0,5ml - 0,5 ml
  INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED S.A.
  Powiązane artykuły
  Szczepienia - charakterystyka, zastosowanie, dostępność

  Szczepienie po antybiotyku

  Szczepienie po antybiotyku? Nie ma bezpośrednich przeciwwskazań do wykonania takiej czynności. Należy jednak pamiętać, że antybiotykoterapia osłabia organizm, więc zaaplikowanie szczepionki może wywołać różne reakcje w organizmie, które normalnie nie...

  Kontrowersje wokół szczepień

  Powikłania po szczepieniu

  Powikłania po szczepieniu

  Ewentualne skutki uboczne szczepień są testowane na wielu etapach ich produkcji i użytkowania. Każda nowa szczepionka jest testowana klinicznie na tysiącach ochotników. Skutki uboczne szczepień są niezwykle rzadkie, występują średnio u jednej osoby na...

  Szczepienia - charakterystyka, zastosowanie, dostępność

  W jaki sposób działają szczepionki?

  Szczepienia ochronne są ważnym punktem w życiu każdego człowieka. Od dziecka podawane nam są różne szczepionki, które mają nas chronić przed groźnymi chorobami. Ponieważ szczepionki bywają bolesne lekarze polecają teraz, zwłaszcza dzieciom szczepionki...

  Szczepienia - charakterystyka, zastosowanie, dostępność

  Szczepienie a alkohol

  Szczepienie jest to zabieg profilaktyczny, który ma na celu zwalczanie niektórych chorób zakaźnych. Często osoby, u których zostało wykonane szczepienie zastanawiają się, czy wolno im spożywać alkohol przed lub po zaaplikowaniu szczepionki. Alkohol etylowy...

  Szczepienia obowiązkowe - dla dzieci, dla osób narażonych na zakażenia

  Szczepionka na krztusiec

  Krztusiec to poważna choroba, której nie należy lekceważyć. Początkowe objawy są podobne do infekcji. U dziecka pojawia się kaszel, który powinien ustąpić po jednym lub dwóch tygodniach. Jeśli nie ustąpi, to może oznaczać właśnie koklusz, który może doprowadzić...

  Szczepienia obowiązkowe - dla dzieci, dla osób narażonych na zakażenia

  Szczepienie na ospę

  Szczepienie na ospę

  Ospa wietrzna to choroba wirusowa o pozornie łagodnym przebiegu, charakteryzująca się niezwykle dużą zaraźliwością. Ocenia się, że przed wprowadzeniem na rynek szczepionki, zachorowalność wynosiła nawet 95% u osób mających kontakt z wirusem! Mimo swych...

  Kontrowersje wokół szczepień

  Szczepienia noworodków

  Nowo narodzone dziecko ma na początku swojego życia odporność swojej matki. Jednak warto pamiętać, że zanika ona już w trakcie pierwszych kilku miesięcy. Dlatego najskuteczniejszą metodą, by uchronić noworodka przed chorobą, jest szczepienie ochronne....

  Kalendarz szczepień - czym jest, szczepienia obowiązkowe, szczepienia zalecane, niemowlęta

  Kalendarz szczepień dla dzieci w wieku 0-3 lat

  Kalendarz szczepień dziecka zawiera informacje na jakie choroby i kiedy należy zaszczepić dziecko. Szczepienia dzieli się na zalecane i obowiązkowe. Szczepienia obowiązkowe nie mogą być pominięte. Choroby czyhające na niemowlę są groźne. Noworodek nie...