Dostinex

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki
Dawka
0,5 mg
Ilość
2 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: PFIZER EUROPE MA EEIG

Dostinex - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Czy Dostinex może wydłużać cykle?

Witam.Od 25 lipca biorę Dostinex,pół tabletki co trzy dni,dziś jestem juz trzeci dzień po spodziewanej miesiączce,a jej dalej nie ma.Test negatywny,zrobiony dziś rano.Staram się o dziecko,mam stwierdzoną hyperprolactynemię.Czy Dostinex może wydłużać cykle?Pozdrawiam.

POKAŻ WIĘCEJ

Dostinex - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Dostinex - opis

Zahamowanie laktacji

Kabergolina jest stosowana w celu zahamowania laktacji zaraz po porodzie albo w celu przerwania wydzielania mleka.

Zaburzenia związane z nadmiernym wydzielaniem prolaktyny

Kabergolina jest wskazana:

- w leczeniu zaburzeń związanych z nadmiernym wydzielaniem prolaktyny (hiperprolaktynemią), w tym zaburzeniach miesiączkowania (brak, skąpe lub nieregularne miesiączki), braku owulacji, mlekotoku

- w leczeniu gruczolaka przysadki, idiopatycznej hiperprolaktynemii lub zespołu pustego siodła tureckiego, związanego z hiperprolaktynemią.

Dostinex - skład

Tabletka zawiera 0,5 mg kabergoliny (Cabergolinum)

Produkt zawiera laktozę bezwodną ( 75,9 mg ).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Dostinex - dawkowanie

Kabergolina przeznaczona jest do stosowania doustnego. Tolerancja produktów dopaminergicznych jest lepsza, jeśli są przyjmowane jednocześnie z pokarmem, dlatego zaleca się stosowanie kabergoliny podczas posiłków.

W przypadku pacjentów z nietolerancją produktów dopaminergicznych, można zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych rozpoczynając leczenie zmniejszoną dawką leku (np. 0,25 mg raz w tygodniu) stopniowo zwiększając dawkę, aż do osiągnięcia dawki terapeutycznej.

W przypadku wystąpienia uporczywych lub ciężkich działań niepożądanych można zwiększyć tolerancję produktu zmniejszając okresowo dawkę, a następnie powracając do dawki terapeutycznej poprzez stopniowe jej zwiększanie (np. 0,25 mg tygodniowo, co dwa tygodnie).

Maksymalna dawka dobowa produktu DOSTINEX wynosi 3 mg.

Zahamowanie laktacji

Należy podać w jednej dawce 1 mg kabergoliny (2 tabletki po 0,5 mg) w pierwszym dniu po porodzie.

Przerwanie wydzielania mleka

Należy podawać 0,25 mg (pół tabletki) co 12 godzin przez dwa dni (patrz punkt 4.4).

Leczenie zaburzeń związanych z nadmiernym wydzielaniem prolaktyny

Zalecana dawka początkowa to 0,5 mg na tydzień podawana w jednej (1 tabletka 0,5 mg) lub dwóch dawkach (2 razy na tydzień po pół tabletki podawane np. w poniedziałek i czwartek).

Dawka tygodniowa powinna być zwiększana stopniowo, najlepiej o 0,5 mg na tydzień w odstępach miesięcznych, aż do uzyskania optymalnego działania terapeutycznego. Dawka terapeutyczna wynosi od 0,25 mg do 2 mg na tydzień, średnio 1 mg na tydzień. U pacjentów z hiperprolaktynemią stosowano dawki do 4,5 mg tygodniowo (patrz punkt 4.4).

Dawka tygodniowa może być podawana jednorazowo lub podzielona na dwie lub więcej porcji w zależności od tolerancji produktu. Podzielenie dawki tygodniowej na kilka porcji jest zalecane, gdy tygodniowa dawka jest większa od 1 mg.

Pacjenci powinni być monitorowani w okresie zwiększania dawki w celu ustalenia najmniejszej skutecznej dawki, w której jest osiągany efekt terapeutyczny. Po ustaleniu dawki terapeutycznej należy w odstępach miesięcznych kontrolować stężenie prolaktyny we krwi. Normalizacja stężeń prolaktyny jest zazwyczaj osiągana w ciągu 2-4 tygodni.

Po zakończeniu terapii kabergoliną obserwuje się zwykle nawrót hiperprolaktynemii. Jednak u niektórych pacjentów obserwowano trwałe zmniejszenie stężenia prolaktyny przez wiele miesięcy. U większości kobiet cykle owulacyjne występowały przez co najmniej 6 miesięcy po zaprzestaniu stosowania kabergoliny.

Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy rozważyć zmniejszenie dawki produktu DOSTINEX (patrz punkt 4.4).

Dzieci

Nie oceniano bezpieczeństwa i skuteczności produktu u pacjentów w wieku poniżej 16 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku Nie przeprowadzono regularnych badań dotyczących stosowania kabergoliny u pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami związanymi z nadmiernym wydzielaniem prolaktyny.

Dostinex - środki ostrożności

Informacje ogólne:

Podobnie jak w przypadku innych pochodnych sporyszu, stosując kabergolinę należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami sercowo-naczyniowymi, zespołem Raynauda, chorobą wrzodową lub krwawieniem z przewodu pokarmowego, a także u chorych z wywiadem w kierunku poważnych zaburzeń psychicznych, w szczególności psychoz.

Niewydolność wątroby:

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, w przypadku przewlekłego stosowania kabergoliny należy rozważyć stosowanie mniejszych dawek. W porównaniu ze zdrowymi ochotnikami i osobami z mniej zaawansowaną niewydolnością wątroby, u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (klasa C w skali Child-Pugh), którzy otrzymali jednorazowo 1 mg produktu, obserwowano wzrost wartości AUC.

Niedociśnienie ortostatyczne:

Po podaniu kabergoliny może wystąpić niedociśnienie ortostatyczne. Należy zachować szczególną ostrożność, stosując kabergolinę razem z innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi.

Włóknienie i wady zastawek serca oraz prawdopodobnie związane jednostki chorobowe:

Zapalenia włókniste i surowicze, takie jak zapalenie opłucnej, wysięk opłucnowy, zwłóknienie opłucnej, zwłóknienie płuc, zapalenie osierdzia, płyn w osierdziu, wady zastawek serca obejmujące jedną lub więcej zastawek (aortalną, mitralną, trójdzielną) lub zwłóknienie osierdzia pojawiające się w wyniku długotrwałego stosowania pochodnych sporyszu z aktywnością agonisty receptora serotoninowego 5HT 2B , takich jak kabergolina. W niektórych przypadkach, po odstawieniu kabergoliny objawy wady zastawkowej serca uległy zmniejszeniu.

Stwierdzono, że opad krwi (OB) jest nieprawidłowo zwiększony w przypadku wysięku lub włóknienia opłucnej. W przypadku niewyjaśnionego patologicznego wzrostu wartości OB zaleca się wykonanie zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej.

Wady zastawek mają związek z kumulowaniem się dawek, dlatego też pacjenci powinni być leczeni najmniejszą skuteczną dawką. Podczas każdej wizyty należy dokonać ponownej oceny stosunku korzyści do ryzyka w celu stwierdzenia słuszności kontynuacji leczenia kabergoliną.

Przed rozpoczęciem leczenia:

Wszyscy pacjenci muszą zostać poddani ocenie układu sercowo-naczyniowego obejmującej wykonanie echokardiogramu w celu wykrycia potencjalnej bezobjawowej patologii zastawek. Przed rozpoczęciem leczenia zaleca się także wykonanie podstawowych badań: opadu krwi (OB) lub innych markerów zapalenia, czynność płuc, zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej oraz czynności nerek.

Obecnie nie wiadomo, czy u pacjentów z przeciekiem zastawkowym (cofaniem) leczenie kabergoliną może spowodować pogorszenie przebiegu choroby podstawowej. W przypadku stwierdzenia zwłóknienia zastawek nie należy stosować kabergoliny (patrz punkt 4.3).

W trakcie długotrwałego leczenia:

Włóknienie może mieć utajony początek, dlatego pacjenci powinni być regularnie monitorowani w kierunku możliwych objawów postępującego włóknienia.

Z tego względu podczas leczenia należy zwracać szczególną uwagę na objawy:

- Choroby opłucnej i (lub) płuc, takich jak duszność, trudności w nabraniu powietrza, utrzymujący się kaszel lub ból w klatce piersiowej.

- Niewydolności nerek lub niedrożności naczyń moczowodów i (lub) naczyń brzusznych, które mogą objawiać się bólem w lędźwiach i (lub) boku oraz obrzękiem kończyny dolnej, jak również możliwym patologicznym uciskiem brzucha lub tkliwością brzucha, które mogą wskazywać na włóknienie zaotrzewnowe.

- Niewydolności serca; przypadki włóknienia zastawek i osierdzia często manifestują się jako niewydolność serca. Dlatego w przypadku wystąpienia objawów niewydolności serca należy wykluczyć włóknienie zastawek (oraz zaciskające zapalenie osierdzia).

Właściwe kliniczne monitorowanie i diagnozowanie rozwoju włóknienia jest niezbędne podczas leczenia kabergoliną. Po rozpoczęciu leczenia pierwszy echokardiogram należy wykonać w ciągu 3–6 miesięcy. Następnie częstość wykonywania echokardiografii należy ustalić na podstawie indywidualnej oceny klinicznej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wymienione powyżej objawy co najmniej co 6–12 miesięcy.

Jeśli badanie echokardiograficzne ujawnia nowe lub pogarszające się cofanie, zwężenie ujścia lub pogrubienie płatka zastawki należy odstawić kabergolinę (patrz punkt 4.3).

Konieczność wykonania innych badań (np. badania przedmiotowego obejmującego osłuchanie serca, wykonania zdjęcia rentgenowskiego czy tomografii komputerowej) należy określać indywidualnie.

Odpowiednie badania dodatkowe, takie jak OB czy pomiar stężenia kreatyniny w surowicy, należy wykonać, jeśli konieczne jest uzupełnienie diagnostyki włóknienia.

Senność i napady nagłego zasypiania:

Stosowanie kabergoliny wiązało się z występowaniem senności. Stosowanie agonistów dopaminy może w przypadku pacjentów z chorobą Parkinsona wiązać się z występowaniem napadów nagłego zasypiania. W takim przypadku można rozważyć zmniejszenie dawki leku lub zakończenie leczenia (patrz punkt 4.7).

Zahamowanie laktacji fizjologicznej:

Podobnie jak inne pochodne ergotaminy, kabergolina nie powinnna być stosowana u kobiet z nadciśnieniem indukowanym ciążą, stanem przedrzucawkowym czy z nadciśnieniem poporodowym, chyba, że potencjalne korzyści przeważają nad ryzykiem.

Aby uniknąć niedociśnienia ortostatycznego nie należy przekraczać pojedynczej dawki 0,25 mg kabergoliny w celu zahamowania trwającej laktacji u kobiet karmiących (patrz punkt 4.2).

Leczenie zaburzeń związanych z nadmiernym wydzielaniem prolaktyny:

Przed rozpoczęciem leczenia kabergoliną wskazana jest szczegółowa ocena czynności przysadki.

DOSTINEX przywraca owulację i płodność u kobiet z hipogonadyzmem związanym z hiperprolaktynemią.

Ponieważ do ciąży może dojść przed ponownym pojawieniem się miesiączek, zalecane jest wykonywanie testu ciążowego przynajmniej co 4 tygodnie w okresie przed pojawieniem się miesiączki, a później za każdym razem, gdy krwawienie opóźnia się o więcej niż 3 dni. Kobietom, które chcą uniknąć ciąży, należy doradzić stosowanie mechanicznych środków antykoncepcyjnych podczas leczenia produktem DOSTINEX oraz po jego odstawieniu, do czasu ponownego zaniku jajeczkowania. Jako środek zapobiegawczy należy prowadzić obserwację kobiet, które zaszły w ciążę, w kierunku objawów powiększenia przysadki, ponieważ podczas ciąży może dojść do wzrostu wcześniej istniejących guzów przysadki.

Przed podaniem kabergoliny należy wykluczyć ciążę. Ponieważ doświadczenie kliniczne w stosowaniu produktu jest ograniczone, a produkt charakteryzuje się długim okresem półtrwania, zaleca się dla ostrożności, by po osiągnięciu regularności cyklów owulacyjnych kobiety starające się zajść w ciążę odstawiły kabergolinę na miesiąc przed planowanym poczęciem.

Zaburzenia psychiczne:

U pacjentów leczonych z zastosowaniem agonistów dopaminy, w tym kabergoliny, obserwowano występowanie objawów patologicznego hazardu, zwiększenie libido i hiperseksualność. Objawy te były zazwyczaj odwracalne po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu podawania produktu.

Tabletki produktu DOSTINEX zawierają laktozę i nie powinny być stosowane u pacjentów z rzadkimi, dziedzicznymi postaciami nietolerancji galaktozy, niedoboru laktazy typu Lapp czy zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Dostinex - przedawkowanie

Objawy przedawkowania są przypuszczalnie takie jak objawy związane z nadmiernym pobudzeniem receptorów dopaminowych, np. nudności, wymioty, dolegliwości żołądkowe, niedociśnienie ortostatyczne, splątanie i (lub) psychoza lub omamy.

W razie potrzeby należy zastosować metody wspomagające usuwanie niewchłoniętego leku i utrzymywać stabilne wartości ciśnienia tętniczego krwi. Dodatkowo, słusznym postępowaniem może być podanie antagonistów dopaminy.

Dostinex - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kabergolinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nadwrażliwość na inne pochodne sporyszu.

Zwłóknienie płuca, osierdzia i przestrzeni pozaotrzewnowej rozpoznane w przeszłości.

W przypadku długotrwałego leczenia: stwierdzenie wady zastawkowej serca na podstawie echokardiografii wykonanej przed leczeniem.

Dostinex - działania niepożądane

Zahamowanie laktacji

Podczas badań klinicznych, około 14 % kobiet leczonych kabergoliną podawanym w dawce 1mg w celu zahamowania laktacji, zgłosiło co najmniej jedno działanie niepożądane. Zgłoszone działania niepożądane były w większości przypadków przemijające i o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego.

Podczas pierwszych 3 – 4 dni po porodzie mogą wystąpić bezobjawowe obniżenia ciśnienia krwi ( 20 mmHg skurczowe i 10 mmHg rozkurczowe).

Działania niepożądane zaobserwowano u około 14 % kobiet karmiących piersią, u których stosowano kabergolinę w dawce 0,25 mg, co 12 godzin w celu zahamowania laktacji. Były to w większości przypadków działania przemijające i o nasileniu łagodnym i umiarkowanym.

Zaburzenia związane z nadmiernym wydzielaniem prolaktyny

Dane uzyskane w kontrolowanym badaniu klinicznym, podczas leczenia trwającego 6 miesięcy dawkami od 1 do 2 mg kabergolina tygodniowo, podawanymi w dwóch dawkach tygodniowo wykazały, że działania niepożądane pojawiały się u 68% pacjentów. Zgłoszone działania niepożądane były w większości o nasileniu łagodnym i umiarkowanym i występowały głównie w pierwszych dwóch tygodniach leczenia. Większość z nich ustąpiła podczas trwania leczenia.14% pacjentów zgłosiło co najmniej raz podczas trwania leczenia wystąpienie ciężkiego działania niepożądanego. U około 3% pacjentów z powodu wystąpienia działań niepożądanych przerwano leczenie. Działania niepożądane ustępowały zazwyczaj w ciągu kilku dni od odstawienia produktu. 

Ogólne informacje

Działania niepożądane zależą głównie od dawki (patrz punkt 4.2).

Długotrwałe stosowanie może wywoływać efekt hipotensyjny, jakkolwiek niedociśnienie ortostatyczne (patrz punkt 4.4) czy omdlenia były zgłaszane rzadko.

Kabergolinajest pochodną sporyszu, dlatego może wykazywać działanie zwężające naczynia krwionośne. Zgłaszano skurcz naczyniowy palców rąk i kurcze mięśni kończyn dolnych.

Przy długotrwałym stosowaniu, nieprawidłowe wyniki standardowych testów laboratoryjnych są mało prawdopodobne; u kobiet niemiesiączkujących zaobserwowano obniżenie hemoglobiny w ciągu kilku pierwszych miesięcy po wznowieniu miesiączkowania.

Działania niepożądane wymienione poniżej uszeregowane są według częstości występowania przy zastosowaniu następującej konwencji: bardzo często ( 1/10), często ( 1/100 do < 1/10), niezbyt często ( 1/1000 do < 1/100), rzadko ( 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko ( < 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Ogólne działania niepożądane

Klasyfikacja wg układów
i narządów wg MedDRA

Częstość występowania

Działania niepożądane

Zaburzenia naczyniowe

często

Dostinex -nasila działanie obniżające ciśnienie tętnicze u pacjentów poddawanych długotrwałemu leczeniu , niedociśnienie ortostatyczne,

niezbyt często

skurcz naczyniowy palców rąk, omdlenia

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

niezbyt często

kurcze mięśni kończyn dolnych,

rzadko

zmęczenie i (lub) znużenie mięśni

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

niezbyt często

świąd

rzadko

alergiczne reakcje skórne

Badania diagnostyczne

niezbyt często

U kobiet niemiesiączkujących zaobserwowano zmniejszenie stężenia hemoglobiny w trakcie pierwszych kilku miesięcy po wznowieniu miesiączkowania

Działania niepożądane związane z nadmiernym wydzielaniem prolaktyny

Klasyfikacja wg układów
i narządów wg MedDRA

Częstość występowania

Działania niepożądane

Zaburzenia psychiczne

często

depresja

Zaburzenia układu nerwowego

bardzo często

zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, zawroty głowy pochodzenia obwodowego, bóle głowy

niezbyt często

parestezje, niepohamowana senność w ciągu dnia , napady nagłego zasypiania

Zaburzenia naczyniowe

często

uderzenia gorąca

Zaburzenia żołądka i jelit

bardzo często

ból brzucha, niestrawność, nieżyt żołądka, nudności

często

zaparcia, wymioty

 Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

często

bóle piersi

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

bardzo często

osłabienie, zmęczenie

Działania niepożądane związane ze zmniejszeniem/zahamowaniem laktacji

Klasyfikacja wg układów
i narządów wg MedDRA

Częstość występowania

Działania niepożądane

Zaburzenia układu nerwowego

często

zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, zawoty głowy pochodzenia obwodowego, bóle głowy, senność

niezbyt często

przemijająca hemianopsja (niedowidzenie połowicze), omdlenie

Zaburzenia serca

niezbyt często

kołatanie serca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

niezbyt często

krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

często

ból brzucha, nudności

niezbyt często

wymioty

rzadko

ból w nadbrzuszu

Badania diagnostyczne

często

bezobjawowe obniżenia ciśnienia krwi (skurczowe o ≥20 mmHg i rozkurczowe o ≥10 mmHg)

Zaburzenia naczyniowe

niezbyt często

uderzenia gorąca

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

niezbyt często

osłabienie

Działania niepożądane zaobserwowane po wprowadzeniu produktu do obrotu

Klasyfikacja wg układów
i narządów wg MedDRA

Częstość występowania

Działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

nieznana

reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia psychiczne

niezbyt często

zwiększone libido

nieznana

agresywność, urojenia, hiperseksualność, objawy patologicznego hazardu, zaburzenia psychotyczne

Zaburzenia oka

nieznana

zaburzenia widzenia

Zaburzenia serca

bardzo często

wady zastawkowe serca (łącznie z występowaniem fali zwrotnej) i powiązane zaburzenia (zapalenie osierdzia i wysięk do osierdzia)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

niezbyt często

duszność

bardzo rzadko

zwłóknienie płuc

nieznana

zaburzenia oddychania, niewydolność oddechowa

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

nieznana

zaburzenia czynności wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

niezbyt często

 łysienie, wysypka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

niezbyt często

obrzęki

Badania diagnostyczne

nieznana

zwiększenie stężenia fosfokinazy kreatynowej we krwi, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby

Dostinex - ciąża i karmienie piersią

W dwunastoletnim badaniu obserwacyjnym wyników ciąż po leczeniu kabergoliną dostępne są dane dla 256 ciąż. W siedemnastu spośród tych 256 ciąż (6,6%) wystąpiły istotne rozwojowe wady wrodzone lub poronienie. Dostępne są informacje dla 23/258 dzieci, u których stwierdzono łącznie 27 nieprawidłowości noworodkowych, zarówno istotnych jak i nieistotnych. Najczęstszymi noworodkowymi wadami rozwojowymi były wady układu mięśniowo-szkieletowego, a następnie nieprawidłowości

sercowo-płucne. Nie ma dotychczas informacji odnośnie zaburzeń okołoporodowych, bądź długoterminowego rozwoju niemowląt narażonych na wewnątrzmaciczne działanie kabergoliny. W oparciu o niedawne publikacje występowanie istotnych wad rozwojowych w populacji ogólnej oceniono na 6,9% lub więcej. Odsetki wrodzonych nieprawidłowości różnią się w zależności od populacji. Nie ma możliwości dokładnego określenia, czy istnieje zwiększone ryzyko, gdyż do badania nie włączono grupy kontrolnej.

Przed podaniem kabergoliny należy wykluczyć ciążę, zaś po zakończeniu leczenia należy zapobiegać zajściu w ciążę przez przynajmniej jeden miesiąc. Jako, że kabergolina charakteryzuje się okresem półtrwania wynoszącym 79-115 godzin u pacjentów z hiperprolaktynemią, z chwilą uzyskania regularnych cyklów owulacyjnych pacjentki starające się o ciążę powinny przerwać stosowanie kabergoliny jeden miesiąc przed planowanym zajściem w ciążę. Zapobiegnie to ewentualnej ekspozycji płodu na działanie produktu i nie zakłóci możliwości zajścia w ciążę, gdyż cykle owulacyjne utrzymują się w pewnych przypadkach nawet przez sześć miesięcy po odstawieniu produktu. Jeśli dojdzie do zapłodnienia w okresie leczenia, leczenie to należy przerwać, gdy tylko ciąża zostanie potwierdzona, w celu ograniczenia ekspozycji płodu na działanie produktu (patrz punkt 4.4 ).

Wykazano, że u szczurów kabergolina i (lub) jej metabolity są wydzielane do mleka. Brak informacji dotyczących wydzielania produktu do mleka u ludzi; jakkolwiek należy poinformować kobiety, u których laktacja nie została powstrzymana pod wpływem leczenia, żeby nie karmiły piersią w trakcie terapii.

Kabergoliny nie należy stosować u kobiet z zaburzeniami związanymi z nadmiernym wydzielaniem prolaktyny, które chcą karmić piersią.

Dostinex - prowadzenie pojazdów

Należy poinformować pacjentów leczonych kabergoliną, u których występuje senność i (lub) napadów nagłego zasypiania, o zakazie prowadzenia pojazdów i wykonywania czynności, w przypadku których upośledzona czujność może narazić pacjentów lub inne osoby na ryzyko poważnego zranienia lub zgonu (np. podczas obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu), do czasu ustąpienia senności i (lub) napadów nagłego zasypiania (patrz punkt 4.4).

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Dostinex - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Cabergolinum

  Dostępne opakowania
  Dostinex

  Dostinex

  tabletki - 2 tabl. - 0,5 mg
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  Dostinex

  Dostinex

  tabletki - 4 tabl. - 0,5 mg
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  Dostinex

  Dostinex

  tabletki - 8 tabl. - 0,5 mg
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych od 1 marca 2016 roku

  Nowa lista leków refundowanych od 1 marca 2016 roku

  Ministerstwo Zdrowia opublikowało informacje dotyczące projektu zmian w obowiązującej liście leków refundowanych, które wejdą w życie 1 marca 2016 roku. Zmiany w liście leków refundowanych Jak możemy przeczytać w obwieszczeniu Ministerstwa Zdrowia,...

  Choroby i dolegliwości

  Rozwiązujemy 6 zawstydzających problemów zdrowotnych

  Rozwiązujemy 6 zawstydzających problemów zdrowotnych

  Istnieją pewne problemy zdrowotne, na temat których wolelibyśmy nie rozmawiać. Zapominamy jednak, że to, co nam dosłownie spędza sen z powiek, dla lekarza jest codziennością. Nie powinniśmy zatem czuć oporów przed opowiedzeniem mu o swoich bolączkach...

  Choroby genetyczne - klasyfikacja

  Karolina choruje na SMA. Szansą jest dla niej nierefundowany lek

  Karolina choruje na SMA. Szansą jest dla niej nierefundowany lek

  Karolina ma 26 lat i od urodzenia choruje na rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Mimo trudności jest aktywną młodą kobietą. Ostatnio pojawiła się szansa na poprawę jakości życia jej i innych chorych. Niestety, na razie jest poza ich zasięgiem. Ciężka postać...

  Zaburzenia miesiączkowania

  Rzadkie miesiączki

  Rzadkie miesiączki

  Rzadkie miesiączki, występujące co 35 dni i rzadziej, to z łaciny oligomenorrhoea. Taka nieregularna miesiączka może kobiecie poważnie utrudniać życie, ale nie to jest największym problemem. Zaburzenia miesiączkowania w części przypadków mogą oznaczać...

  Zaburzenia miesiączkowania

  Zbyt częste miesiączki

  Zbyt częste miesiączki

  Miesiączka powinna pojawiać się w mniej więcej regularnych odstępach czasu. Gdy cykle menstruacyjne są krótkie, a miesiączka występuje zbyt często, może to oznaczać nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu wydzielania dokrewnego. Przebieg miesiączki może...

  Objawy menopauzy - nieregularne miesiączki, uderzenia gorąca, dolegliwości bólowe

  Czy objawy wypadowe przeszkadzają kobietom w życiu zawodowym? (WIDEO)

  Czy objawy wypadowe przeszkadzają kobietom w życiu zawodowym? (WIDEO)

  Wpływ menopauzy na życie zawodowe Objawy wypadowe to inaczej po prostu objawy przekwitania. Wiążą się one z ustaniem funkcjonowania jajników w tym okresie życia kobiety. Kiedy jajniki przestają produkować estrogen, kobieta przestaje miesiączkować, ale...

  Objawy menopauzy - nieregularne miesiączki, uderzenia gorąca, dolegliwości bólowe

  Jakie są objawy menopauzy? (WIDEO)

  Jakie są objawy menopauzy? (WIDEO)

  Objawy menopauzy Menopauza jest naturalnym procesem biologicznym, okresem przejściowym między rozrodczością a starością. Początek menopauzy przypada zwykle na wiek 50-51 lat. Na kilka lat przed wystąpieniem ostatniej miesiączki, pojawiają się pierwsze...

  Objawy menopauzy - nieregularne miesiączki, uderzenia gorąca, dolegliwości bólowe

  Premenopauza

  Premenopauza

  Objawy przed menopauzą wskazują na to, że kobieta zaczyna wchodzić w okres tzw. premenopauzy. Menopauza (gr. meno - miesiąc, pausis - przerwa, zatrzymanie), czyli ostatnia miesiączka, pojawia się u kobiet zwykle około 50. roku życia. Jednak już po 35...

  Zaburzenia miesiączkowania

  Skąpe miesiączki - cykl menstruacyjny, przyczyny i leczenie

  Skąpe miesiączki - cykl menstruacyjny, przyczyny i leczenie

  Skąpe miesiączki powinny zaniepokoić kobietę, tak samo jak zbyt częste czy zbyt obfite miesiączki. Fizjologicznie kobieta powinna utracić pewną ilość krwi podczas krwawienia miesiączkowego. Zbyt skąpe krwawienia mogą wynikać z takich schorzeń, jak niedomoga...

  Endometrioza - przyczyny, objawy, sposoby leczenia

  Czy można mieć menopauzę przed trzydziestką?

  Czy można mieć menopauzę przed trzydziestką?

  Thessy Kouzoukas Obfita miesiączka może być objawem poważnego schorzenia. Nie powinnyśmy jej więc bagatelizować. Przekonała się o tym Thessy Kouzoukas, u której lekarze stwierdzili nieuleczalną chorobę — endometriozę. 27-latka zdecydowała się upublicznić...