Dilzem 180 retard

zobacz opinie o produkcie »
Cena
16,31 zł
Forma
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Dawka
0,18 g
Ilość
30 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: PFIZER EUROPE MA EEIG

Dilzem 180 retard - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Dilzem 180 retard - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Dilzem 180 retard - opis

• choroba niedokrwienna serca pod postacią:

- dusznicy bolesnej stabilnej

- dusznicy bolesnej niestabilnej

- dusznicy bolesnej naczynioskurczowej (postać Prinzmetala)

• nadciśnienie tętnicze

Dilzem 180 retard - skład

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 180 mg diltiazemu chlorowodorku (Diltiazemi
hydrochloridum)
.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:
Produkt zawiera laktozę jednowodną.

Dilzem 180 retard - dawkowanie

Leczenie należy rozpoczynać od małych dawek w celu ustalenia indywidualnej dawki dobowej.
Poniższy schemat dawkowania zalecany jest u osób dorosłych:

Choroba niedokrwienna serca

Dwa razy na dobę 1/2 tabletki o przedłużonym uwalnianiu produktu Dilzem 180 retard (co odpowiada
180 mg diltiazemu chlorowodorku na dobę).

Jeżeli efekt kliniczny nie jest zadowalający, dawka leku może być stopniowo zwiększona do 360 mg na
dobę.

W przypadku długotrwałego leczenia z zadowalającym efektem klinicznym, zaleca się sprawdzanie, co
2-3 miesiące, czy możliwe jest zmniejszenie dawki leku.

Nadciśnienie tętnicze

1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu produktu Dilzem 180 retard (co odpowiada 180 mg diltiazemu
chlorowodorku na dobę), przyjęta rano.

W przypadku niezadowalającego efektu hipotensyjnego, dawka leku może być stopniowo zwiększona do
maksymalnej dawki 360 mg na dobę.

W przypadku osiągnięcia zadowalającego efektu hipotensyjnego, warto rozważyć możliwość
zmniejszenia dawki diltiazemu chlorowodorku.

Droga i sposób podawania

Tabletki należy przyjmować po posiłkach, bez rozgryzania, popijając wystarczającą ilością płynu (np. jedna szklanka).

Leczenie jest z reguły długotrwałe.

Przerwanie leczenia lub zmiana w dawkowaniu produktu powinny odbywać się wyłącznie na zlecenie
lekarza. Dilzem 180 retard należy odstawiać powoli, zmniejszając kolejne przyjmowane dawki,
szczególnie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Produkt Dilzem 180 retard musi być ostrożnie stosowany u pacjentów w podeszłym wieku.


Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Produkt Dilzem 180 retard musi być ostrożnie stosowany u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.


Stosowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby

Produkt Dilzem 180 retard musi być ostrożnie stosowany u pacjentów zaburzeniami czynności wątroby.

Dilzem 180 retard - środki ostrożności

W przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności lewej komory serca, bradykardią (ryzyko
zaostrzenia) lub blokiem przedsionkowo-komorowym I stopnia, stwierdzonym w zapisie EKG
(ryzyko zaostrzenia i, w rzadkich przypadkach, ryzyko wystąpienia bloku całkowitego) konieczna jest
ścisła obserwacja.

Przed zastosowaniem znieczulenia ogólnego należy poinformować anestezjologa o przyjmowaniu
diltiazemu. Leki z grupy antagonistów wapnia mogą nasilać zaburzenia kurczliwości, przewodzenia i
automatyzmu mięśnia sercowego, a także działanie rozszerzające naczynia krwionośne środków
stosowanych do znieczulenia.

U osób w podeszłym wieku i pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby może wystąpić
zwiększenie stężenia diltiazemu w osoczu. Wszelkie stany stanowiące przeciwwskazanie do
stosowania produktu leczniczego oraz wskazujące na konieczność podjęcia środków ostrożności
dotyczących stosowania, należy starannie obserwować i ściśle monitorować; dotyczy to szczególnie
kontrolowania częstości akcji serca na początku leczenia.

Stosowanie leków z grupy antagonistów wapnia, takich jak diltiazem, może wiązać się ze zmianami
nastroju, w tym z depresją.

Podobnie jak inni antagoniści wapnia, diltiazem hamuje motorykę przewodu pokarmowego, dlatego
należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania produktu u pacjentów, u których
istnieje ryzyko niedrożności jelit. Resztki produktu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu
mogą pojawić się w kale pacjenta; fakt ten nie ma jednak znaczenia klinicznego.

Dilzem 180 retard - przedawkowanie

Objawy kliniczne ostrego przedawkowania mogą obejmować nasilone niedociśnienie, które może
prowadzić do wstrząsu, bradykardię zatokową z lub bez rozkojarzenia przedsionkowo-komorowego,
oraz zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego.

Leczenie, w warunkach szpitalnych, obejmuje płukanie żołądka i (lub) diurezę osmotyczną. W
przypadku zaburzeń przewodzenia można stosować czasową elektrostymulację serca.
Proponowane leczenie korygujące: podanie atropiny, wazopresorów, leków inotropowych, glukagonu
i glukonianu wapnia we wlewie.

Dilzem 180 retard - przeciwwskazania

Diltiazem jest przeciwwskazany u pacjentów z:

• zespołem chorego węzła zatokowego, z wyjątkiem osób z wszczepionym czynnym stymulatorem
komorowym;

• blokiem przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia, z wyjątkiem osób z wszczepionym
czynnym stymulatorem komorowym;

• ciężką bradykardią (mniej niż 40 uderzeń serca na minutę);

• niewydolnością lewej komory serca z zastojem płucnym;

• nadwrażliwością na diltiazemu chlorowodorek lub jakąkolwiek substancję pomocniczą;

• przyjmujących jednocześnie dantrolen we wlewie dożylnym.

Dilzem 180 retard - działania niepożądane

Częstość działań niepożądanych przedstawiono zgodnie z konwencją MedDRA: Bardzo często (≥1/10);
często (≥1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000); bardzo
rzadko (< 1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione
zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

 

Bardzo
często

Często

Niezbyt
często

Rzadko

Nieznana

Zaburzenia
krwi i układu
chłonnego

 

 

 

 

Małopłytkowość

Zaburzenia
psychiczne

 

 

Nerwowość,
bezsenność

 

Zmiany nastroju (w
tym depresja)

Zaburzenia

układu

nerwowego

 

Ból głowy,
zawroty głowy

 

 

Objawy

pozapiramidowe

Zaburzenia
serca

 

Blok

przedsionkowo-
komorowy (I, II
lub III stopnia;
możliwy blok
odnogi pęczka
Hisa), kołatanie
serca

Bradykardia

 

Blok zatokowo-
przedsionkowy,
zastoinowa
niewydolność serca

Zaburzenia
naczyniowe

 

Nagłe

zaczerwienienie,

zwłaszcza

twarzy

Niedociśnienie
ortostatyczne

 

Zapalenie naczyń
(w tym

leukocytoklastyczne
zapalenie naczyń)

Zaburzenia
żołądka i
jelit

 

Zaparcie,
niestrawność,
ból żołądka,
nudności

Wymioty,
biegunka

Suchość
błony
śluzowej
jamy ustnej

Rozrost dziąseł

Zaburzenia
wątroby i
dróg

żółciowych

 

 

Zwiększenie

aktywności

enzymów

wątrobowych

(AspAT,

AIAT, LDH,

fosfatazy

zasadowej)

 

Zapalenie wątroby

Zaburzenia
skóry i
tkanki
podskórnej

 

Rumień

 

Pokrzywka

Nadwrażliwość na
światło (w tym
liszajowate
rogowacenie skóry
narażonej na
działanie słońca),
obrzęk

naczynioruchowy,
wysypka, rumień
wielopostaciowy (w
tym zespół
Stevensa -Johnsona
i toksyczne martwicze
oddzielanie się
naskórka), pocenie
się, złuszczające
zapalenie skóry,
ostra uogólniona
wysypka

krostkowa, rzadko
rumień złuszczający
z lub bez gorączki

 

Zaburzenia
układu
rozrodczego
i piersi

 

 

 

 

 

Ginekomastia

 

Zaburzenia
ogólne i
stany w
miejscu
podania

 

Obrzęk
obwodowy

 

Złe

samopoczucie

 

 

 

 

Dilzem 180 retard - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Istnieją bardzo ograniczone dane dotyczące stosowania diltiazemu chlorowodorku u kobiet w ciąży.
Badania wykazały toksyczny wpływ diltiazemu chlorowodorku na reprodukcję u wielu gatunków
zwierząt (szczurów, myszy, królików). Z tego powodu nie zaleca się stosowania diltiazemu
chlorowodorku podczas ciąży, jak również u kobiet w okresie rozrodczym niestosujących skutecznych
metod antykoncepcji.

Laktacja

Diltiazemu chlorowodorek przenika do mleka matki w małych ilościach, dlatego jego stosowanie w
okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane. W przypadku konieczności stosowania diltiazemu
chlorowodorku u kobiet w okresie laktacji należy karmić dziecko w inny sposób.

Dilzem 180 retard - prowadzenie pojazdów

Z powodu występowania działań niepożądanych, tj. zawrotów głowy (często), złego samopoczucia (często), zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona. Jednak nie przeprowadzono żadnych badań.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Dilzem 180 retard - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Diltiazemi hydrochloridum

  Jest to antagonista wapnia, należący do benzotiazepin. Powoduje rozkurczenie tętnic, także wieńcowych i słabiej obwodowych. Stosuje się go w chorobie niedokrwiennej serca (dusznicy bolesnej stabilnej, dusznicy bolesnej niestabilnej, dusznicy bolesnej naczynio-skurczowej) oraz nadciśnieniu tętniczym w monoterapii lub skojarzeniu z innymi lekami.

  Dostępne opakowania
  Dilzem 180 retard

  Dilzem 180 retard

  tabletki o przedłużonym uwalnianiu - 30 tabl. - 0,18 g
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  16,31 zł
  Powiązane artykuły
  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...

  Newsy

  GIF wycofuje cztery popularne leki na nadciśnienie firmy Pfizer

  GIF wycofuje cztery popularne leki na nadciśnienie firmy Pfizer

  Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju czterech leków na nadciśnienie firmy Pfizer. Chodzi o produkty Accupro 5, Accupro 10, Accupro 20 i Accupro 40. W sumie wycofano kilkadziesiąt serii leków. Cztery...

  Newsy

  Popularny lek na nadciśnienie i stosowany po zawale znika z obrotu

  Popularny lek na nadciśnienie i stosowany po zawale znika z obrotu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu tabletek polecanych na nadciśnienie, niewydolność serca lub po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego. Wykryto w nich wadę jakościową. Sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że problemy, które...

  Leki i suplementy

  Kolejne wycofania leków na nadciśnienie. Nie tylko w Polsce

  Kolejne wycofania leków na nadciśnienie. Nie tylko w Polsce

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu kolejnych serii leków Co-Bespres i Bespres. Tym razem chodzi o serie leków sprowadzane z Portugalii. Globalne wycofanie GIF uzasadnia swoją decyzję otrzymaniem informacji w systemie...