Dicloziaja

Dicloziaja
Dicloziaja
zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
żel
Dawka
0,01 g/g
Ilość
50 g (tuba)
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z 0.0.

Interakcje z żywnością

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Opuchnięta prawa stopa i wysięk w kolanie

Od kilku tygodni wciąż mam opuchniętą prawą stopę, całą, opuchlizna zaczynam zauważać też na kolanie. Dwa lata temu miałam płyn w kaletce biodrowej, przy najświeższych badaniach wszystko było ok. Opuchlizna nachodzi co parę miesięcy. Ciężko ją zwalczyć lekami przeciwzapalnymi (Nimesil) i maściami (Dicloziaja). Proszę o pomoc.

Odczuwanie bólu i uciekanie stopy 10 lat po skręceniu nogi w kostce

Witam. 10 lat temu skrecilam nogę w kostce (prawa). Po tym wypadku odczuwam dziś bol który promieniuje do palców oraz do srostopia. Mam problem aby stanąć normalnie odczuwam wtedy bol. W chwili skręcenia nogi w kostce założono mi gips na 4 tygodnie. Po tym czasie zdjęto i nie było podjęte żadne leczenie ani zalecenia. Dziś niestety momentami stopa ucieka mi na bok.co powoduje bol. Smarowalam mascia dicloziaja. Ale skutek tego jest mizerny.co moge z tym zrobić.

Ból w kręgosłupie podczas ćwiczeń na siłowni a naciągnięcie mięśni

Witam. Piszę w sprawie takiego problemu, a mianowicie dokładnie dwie doby temu byłem poćwiczyć na siłowni i przy jednym z ćwiczeń poczułem ból w kręgosłupie w odcinku lędźwiowym. Stosuje na to maść Dicloziaja i biorę raz na dobę lek przeciwbólowy. Staram się normalnie funkcjonować lecz bez podnoszenia, nie jestem w stanie. Chciałbym się dowiedzieć czy to naciągnięcie...

Silny i nieustępujący ból ręki

Witam, od 3 dni czuje silny, nieustępujący ból lewej ręki od łokcia do ramienia a dokładniej okolice bicepsa. Ból pojawił się nagle bez uprzednich urazów. Uniemożliwia mi on poruszanie ręką, wykonywanie podstawowych czynności. Nocą wydaje mi się, że ból jest silniejszy i bez leków przeciwbólowych nie mogę spać. Każdy ruch ręką jest na tyle silny, że wspomagam ją prawą ręką....

POKAŻ WIĘCEJ

Dicloziaja - ulotka preparatu

Dicloziaja - opis

Młodzież powyżej 14 lat - leczenie krótkotrwale

- miejscowe leczenie objawowe bólu w ostrych nadwyrężeniach, skręceniach lub stłuczeniach wywołanych tępymi urazami

Dorośli

- pourazowe stany zapalne ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów powstałe wskutek skręceń, nadwyrężeń lub stłuczeń

- bóle pleców

- ograniczone stany zapalne tkanek miękkich np. zapalenie ścięgien, czy łokieć tenisisty

- ograniczone i łagodne postaci choroby zwyrodnieniowej stawów

Dicloziaja - skład

1 gram Dicloziaja zawiera 11,6 mg diklofenaku dietyloamoniowego (Diclofenacum diethylammonium), co odpowiada 10 mg diklofenaku sodowego.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Glikol propylenowy: 50 mg/g

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Dicloziaja - dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat

Produkt leczniczy należy stosować miejscowo na skórę trzy lub cztery razy na dobę delikatnie wcierając. Ilość użytego produktu leczniczego należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo. 2 g do 4 g produktu leczniczego (ilość żelu odpowiadająca wielkości owocu wiśni do rozmiarów orzecha włoskiego) jest wystarczająca do posmarowania powierzchni około 400 cm2do 800 cm2. Po zastosowaniu produktu należy umyć ręce, chyba że to właśnie ręce są miejscem leczonym. Należy unikać kontaktu z oczami i ustami.

Okres leczenia zależy od wskazań i od reakcji na leczenie. W przypadku stosowania produktu leczniczego bez konsultacji z lekarzem, nie należy go stosować dłużej niż 14 dni w przypadku pourazowych stanów zapalnych i reumatyzmu tkanki miękkiej i nie dłużej niż 4 tygodnie w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów. Należy skonsultować się z lekarzem po 7 dniach leczenia w przypadku braku skuteczności leczenia lub z chwilą nasilenia się objawów chorobowych.

Czas trwania leczenia u młodzieży powyżej 14 lat

U młodzieży powyżej 14 lat, w razie konieczności stosowania produktu leczniczego przez dłużej niż 7 dni w leczeniu bólu, lub w przypadku pogorszenia się objawów, pacjent lub jego opiekun powinien skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież poniżej 14 lat

Ten produkt leczniczy jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat (patrz punkt 4.3).

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) Należy stosować dawkowanie jak dla osób dorosłych.

Dicloziaja - środki ostrożności

Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych (np. działań niepożądanych w obszarze układu pokarmowego, takich jak wrzody żołądka lub działań niepożądanych w obrębie układu nerwowego, takich jak zawroty czy bóle głowy) w przypadku stosowania produktu leczniczego na duże powierzchnie skóry lub podczas długotrwałego stosowania.

Ten produkt leczniczy należy stosować tylko na nie uszkodzoną powierzchnię skóry (nie należy stosować na skórę zmienioną chorobowo, uszkodzoną, z ranami). Produkt może być stosowany jednocześnie z przepuszczającymi powietrze nieokluzyjnymi opatrunkami, ale nie należy stosować go z nieprzepuszczającymi powietrza opatrunkami okluzyjnymi. Należy unikać kontaktu żelu z oczami i błonami śluzowymi, nie połykać.

Ten produkt leczniczy zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienia skóry.

Dicloziaja - przedawkowanie

Przedawkowanie produktu leczniczego jest mało prawdopodobne ze względu na niewielkie wchłanianie do krwioobiegu diklofenaku stosowanego miejscowo.

Po przypadkowym połknięciu produktu leczniczego mogą wystąpić działania niepożądane, podobne do obserwowanych po przedawkowaniu doustnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (100 g produktu odpowiada 1000 mg diklofenaku sodowego). W razie wystąpienia znaczących działań niepożądanych należy zastosować środki i wdrożyć leczenie objawowe zwykle stosowane w przypadku leczenia zatruć niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Można wykonać płukanie żołądka lub podać węgiel aktywowany, zwłaszcza w początkowym okresie po spożyciu produktu.

Dicloziaja - przeciwskazania

Ten produkt leczniczy jest przeciwwskazany:

- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną, glikol propylenowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

- u pacjentów, u których po podaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) wystąpiły napady astmy, pokrzywka, ostre zapalenie błony śluzowej nosa

- u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat

- w trzecim trymestrze ciąży

Dicloziaja - działania niepożądane

Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych (np. działań niepożądanych w obszarze układu pokarmowego, takich jak wrzody żołądka lub działań niepożądanych w obrębie układu nerwowego, takich jak zawroty czy bóle głowy) w przypadku stosowania produktu leczniczego na duże powierzchnie skóry lub podczas długotrwałego stosowania.

Działania niepożądane zostały przedstawione według częstości ich występowania, zaczynając od najczęściej występujących, według następującej konwencji: często (≥ 1/100, < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1000, < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000, < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Poniżej przedstawiono działania niepożądane związane ze stosowaniem diklofenaku pochodzące z danych literaturowych (opublikowane badania kliniczne, raporty spontaniczne).

Klasyfikacja układowo-narządowa

Częstość

Działanie niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

bardzo rzadko

wysypka grudkowata

Zaburzenia układu immunologicznego

bardzo rzadko

nadwrażliwość (w tym pokrzywka), obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

bardzo rzadko

astma

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

często

wysypka, wyprysk, rumień, zapalenie skóry (w tym kontaktowe zapalenie skóry), świąd

rzadko

pęcherzykowe zapalenie skóry

bardzo rzadko

reakcje nadwrażliwości na światło

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych.Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego.Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail:adr@urpl.gov.pl

Dicloziaja - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Stopień ekspozycji ogólnoustrojowej diklofenaku po zastosowaniu na skórę jest niższy w porównaniu z doustnymi formami. W oparciu o doświadczenia ze stosowania NLPZ i ich działanie ogólnoustrojowe, zaleca się wziąć pod uwagę poniższe informacje:

Zahamowanie syntezy prostaglandyn może negatywnie wpływać na ciążę i (lub) rozwój zarodka lub płodu. Dane z badań epidemiologicznych sugerują zwiększone ryzyko poronienia, wad rozwojowych serca i wytrzewienia w przypadku stosowania inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży. Całkowite ryzyko wystąpienia wad rozwojowych serca zostaje zwiększone z 1% do 1,5%. Uważa się, że ryzyko to zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki i czasu trwania terapii. U zwierząt wykazano, że podawanie inhibitorów syntezy prostaglandyn skutkowało zwiększoną utratą płodów przed i po implantacji oraz śmiertelnością zarodków lub płodów. Dodatkowo zwiększenie ilości przypadków różnych wad wrodzonych, również układu sercowo-naczyniowego obserwowano u zwierząt, którym podawano inhibitory syntezy prostaglandyn podczas okresu organogenezy.

Jeśli nie jest to wyraźnie konieczne, nie należy stosować diklofenaku podczas pierwszego i drugiego trymestru ciąży. W przypadku stosowania diklofenaku przez kobiety planujące ciążę oraz w czasie pierwszego i drugiego trymestru ciąży, należy stosować dawkę możliwie najmniejszą, a czas trwania terapii najkrótszy.

Podczas trzeciego trymestru ciąży stosowanie wszystkich inhibitorów syntezy prostaglandyn może powodować ekspozycję płodu na:

działanie toksyczne na układ krążenia i oddechowy (w tym przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego i nadciśnienie płucne)

- zaburzenia czynności nerek, które mogą postępować skutkując niewydolnością nerek z małowodziem.

Narażenie matki i noworodka pod koniec ciąży na:

- możliwe wydłużenie czasu trwania krwawienia oraz działanie antyagregacyjne, które mogą wystąpić nawet podczas stosowania bardzo małych dawek

- zahamowanie skurczów macicy skutkujące opóźnionym lub przedłużonym porodem.

Dlatego też stosowanie diklofenaku jest przeciwwskazane podczas trzeciego trymestru ciąży.

Karmienie piersią

Podobnie jak inne NLPZ, diklofenak przenika do mleka kobiet karmiących piersią w niewielkich ilościach. Mimo to stosowanie tego produktu leczniczego w dawkach terapeutycznych nie wpływa na karmione dziecko. Ze względu na brak kontrolowanych badań dotyczących kobiet karmiących piersią, produkt należy stosować w czasie laktacji jedynie na zalecenie lekarza. W takich przypadkach produktu leczniczego nie należy stosować na piersi kobiet karmiących piersią ani też na duże powierzchnie skóry lub długotrwale (patrz punkt 4.4).

Dicloziaja - prowadzenie pojazdów

Dicloziaja nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Diclofenacum diethylammonium

  Dostępne opakowania
  Dicloziaja

  Dicloziaja

  żel - 50 g (tuba) - 0,01 g/g
  ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z 0.0.
  Dicloziaja

  Dicloziaja

  żel - 100 g (tuba) - 0,01 g/g
  ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z 0.0.
  Dicloziaja

  Dicloziaja

  żel - 40 g (tuba) - 0,0116 g/g
  ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z 0.0.
  Dicloziaja

  Dicloziaja

  żel - 50 g (tuba) - 0,0116 g/g
  ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z 0.0.
  Dicloziaja

  Dicloziaja

  żel - 100 g (tuba) - 0,0116 g/g
  ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z 0.0.
  Powiązane artykuły
  Ortopedia i reumatologia

  Poznaj proste sposoby na zachowanie zdrowia swoich stawów

  Poznaj proste sposoby na zachowanie zdrowia swoich stawów

  Ruch dla zdrowia stawów Na dobrą kondycję naszych stawów działa regularna, umiarkowana aktywność fizyczna. Korzystne jest również dbanie o regularną zmianę pozycji podczas czytania, pracy czy oglądania TV. W trakcie siedzenia przy biurku warto robić częste...

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Jak określa się aktywność reumatoidalnego zapalenia stawów? (WIDEO)

  Jak określa się aktywność reumatoidalnego zapalenia stawów? (WIDEO)

  Reumatoidalne zapalenie stawów Reumatoidalne zapalenie stawów to choroba o różnych natężeniach objawów. W jej przebiegu niekiedy pojawiają się okresy względnego "uśpienia" choroby, czyli remisji, oraz zaostrzeń, charakteryzujących się zwiększoną intensywnością...

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Badania w RZS (WIDEO)

  Badania w RZS (WIDEO)

  Badania w RZS mają za zadanie wykluczenie innych przyczyn spadku samopoczucia Reumatoidalne zapalenie stawów wymaga różnych badań, aby móc postawić prawidłową diagnozę. RZS nie jest jedynym zapalnym, układowym schorzeniem tkanki łącznej. W tej grupie...

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Pierwsze objawy reumatoidalnego zapalenia stawów. Nie ignoruj ich (WIDEO)

  Pierwsze objawy reumatoidalnego zapalenia stawów. Nie ignoruj ich (WIDEO)

  Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to choroba autoimmunologiczna. Może rozwijać się w każdej grupie wiekowej. Zanim pojawią się typowe objawy, takie jak obrzęk, tkliwość i ból stawów, choroba daje sygnały, które często ignorujemy. Jakie są wczesne...

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Zapalenie stawów - charakterystyka, objawy, rodzaje

  Zapalenie stawów - charakterystyka, objawy, rodzaje

  Zapalenie stawów to grupa schorzeń, w których dochodzi do uszkodzenia stawów. Istnieje bardzo dużo rodzajów zapalenia stawów, lecz kilka z nich występuje najczęściej. Dowiedz się jakie objawy mogą wskazywać na tę chorobę. Zapalenie stawów - charakterystyka Nazwa...

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Reumatoidalne zapalenie stawów (prezentacja edukacyjna)

  Reumatoidalne zapalenie stawów (prezentacja edukacyjna)

  Reumatoidalne zapalenie stawów - co to jest? Co to jest reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)? Jest to choroba autoimmunologiczna, która powoduje przewlekłe zapalenie stawów, zmiany pozastawowe i powikłania układowe. Chorobę autoimmunologiczną rozumiemy...

  Leki i suplementy

  Dłuższe działanie leków przeciwbólowych na zapalenie kości i stawów

  Amerykańscy naukowcy wykazali, że zastosowanie nanocząsteczek jako sposobu na transport leków, podawanych na zapalenie kości i stawów, do stawów kolanowych może zwiększyć retencję leków w jamie stawu kolanowego. Możliwe jest również zmniejszenie częstotliwości...

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Reumatoidalne zapalenie stawów - objawy (WIDEO)

  Reumatoidalne zapalenie stawów - objawy (WIDEO)

  Objawy reumatoidalnego zapalenia stawów Rozpoznanie reumatoidalnego zapalenia stawów w wielu przypadkach jest dość trudne. Wyjątkami są chorzy z typowymi objawami RZS, chociaż taki przebieg choroby nie występuje zbyt często. Typowe objawy reumatoidalnego...

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Reumatoidalne zapalenie stawów - choroba o wielu twarzach (WIDEO)

  Reumatoidalne zapalenie stawów - choroba o wielu twarzach (WIDEO)

  Pierwsze objawy RZS Reumatoidalne zapalenie stawów może mieć bardzo różnorodny przebieg. U niektórych osób zaczyna się typowym bólem i obrzękiem stawów obu dłoni. U większości jednak ten przebieg nie jest tak typowy. Zdarza się, że pierwsze objawy RZS...