DHX FILOFARM

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór doustny
Dawka
1 mg/ml
Ilość
1 but.a 50ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY FILOFARM

DHX FILOFARM - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

DHX FILOFARM - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

DHX FILOFARM - opis

Zaburzenia sprawności mózgu związane z wiekiem oraz niewydolnością krążenia mózgowego. Zapobieganie napadom migreny.

Produkt leczniczy jest przeznaczony dla pacjentów w wieku powyżej 18 lat.

DHX FILOFARM - skład

1 ml roztworu doustnego zawiera 1 mg kodergokryny mezylanu (Codergocrini mesilas).

Produkt leczniczy zawiera 28,5 % v/v etanolu (285 mg w 1 ml produktu leczniczego), tzn. do 755 mg etanolu na maksymalną dawkę jednorazową - 2,65 mg mezylanu kodergokryny (2,65 ml produktu leczniczego).

Produkt leczniczy zawiera 6,5 % v/v glikolu propylenowego. Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.

DHX FILOFARM - dawkowanie

Dorośli

Nie stosować na czczo.

Podczas stosowania produktu leczniczego DHX FILOFARM, nie należy pić soku z grejpfrutów (patrz punkt 4.5).

Po każdorazowym użyciu pipetę należy przepłukać wodą, w celu usunięcia pozostałości produktu leczniczego.

Zaburzenia sprawności mózgu związane z wiekiem oraz niewydolnością krążenia mózgowego Podawać po 2 ml produktu 2 do 3 razy na dobę (4 mg do 6 mg kodergokryny mezylanu na dobę), a w przypadkach ciężkich 2,65 ml 3 razy na dobę (8 mg kodergokryny mezylanu na dobę). Zaleca się stosowanie produktu leczniczego DHX FILOFARM przez okres od 3 do 4 miesięcy.

Zapobieganie napadom migreny

Podawać od 2 ml do 2,65 ml produktu 3 razy na dobę (6 mg do 8 mg kodergokryny mezylanu na dobę). Zaleca się stosowanie produktu leczniczego DHX FILOFARM przez okres od 3 do 4 miesięcy.

Dzieci

Nie stosować u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

DHX FILOFARM - środki ostrożności

Produkt leczniczy DHX FILOFARM zawiera 28,5 % v/v etanolu (alkoholu) (285 mg w 1 ml produktu leczniczego), tzn. do 755 mg etanolu na maksymalną dawkę jednorazową - 2,65 mg mezylanu kodergokryny (2,65 ml produktu leczniczego).

Ilość etanolu zawarta w 2,65 ml produktu odpowiada 19 ml piwa (5% v/v) lub 8 ml wina (12% v/v). Ilość etanolu zawarta w 1 g produktu odpowiada 7,2 ml piwa (5% v/v) lub 3 ml wina (12% v/v). Alkohol zawarty w leku może zmieniać działanie innych leków.

Ostrożnie stosować u pacjentów:

- z zaburzeniami rytmu serca (bradykardia),

- z porfirią,

- u których występują zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty),

- u których stwierdzono wzmożone wydzielanie z błon śluzowych nosa i gardła,

- którzy odczuwają utrudnienia w oddychaniu przez nos.

Produkt leczniczy zawiera 28,5 % v/v etanolu (alkoholu) oraz 6,5 % v/v glikolu propylenowego. Ze względu na zawartość etanolu oraz glikolu propylenowego produkt ten może powodować objawy jak po spożyciu alkoholu.

Nie odnotowano danych mogących powodować ograniczenie stosowania mezylanu kodergokryny u osób w podeszłym wieku. W tej grupie pacjentów może wystąpić większa reaktywność na działanie kodergokryny.

Produktu leczniczego DHX FILOFARM nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek szybkość eliminacji kodergokryny może być zmniejszona a stężenie w osoczu może się zwiększyć.

Produkt leczniczy DHX FILOFARM nie jest przeznaczony do terapii długotrwałej - powyżej 4 miesięcy (patrz punkt 4.8).

U pacjentów przyjmujących dihydroergokryptynę, szczególnie przez długi czas i w dużych dawkach, sporadycznie odnotowano wysięki w jamie opłucnowej i worku osierdziowym oraz zwłóknienie opłucnej i zaciskające zapalenie osierdzia. Pacjentów z niewyjaśnionymi zaburzeniami opłucnej i płuc, należy dokładnie przebadać i rozważyć przerwanie stosowania produktu leczniczego DHX FILOFARM.

W rzadkich przypadkach opisywano zwłóknienie pozaotrzewnowe, szczególnie podczas długotrwałego leczenia dużymi dawkami kodergokryny. Aby zagwarantować wykrycie zwłóknienia pozaotrzewnowego we wczesnym etapie, zaleca się obserwowanie pacjentów, ze względu na objawy zwłóknienia pozaotrzewnowego (np. bólu pleców, obrzęków kończyn dolnych, zaburzeń czynności nerek). W przypadku rozpoznania lub podejrzenia zmian zwłóknieniowych w przestrzeni pozaotrzewnowej, należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego DHX FILOFARM.

DHX FILOFARM - przedawkowanie

Z doniesień literaturowych wynika, że po okresie 2 do 3 miesięcy ciągłego stosowania kodergokryny, u niektórych osób mogą wystąpić objawy świadczące o przedawkowaniu.

Objawy przedawkowaniu: spadek temperatury ciała, zmniejszona tolerancja na zimno i ogólne

poczucie dyskomfortu.

Ostre objawy przedawkowania:

zwolnienie tętna, bradykardia, zaburzenia ukrwienia obwodowego, zanik tętna i niedotlenienie dłoni i stóp, niedociśnienie, splątanie, drżenie, duszność, omdlenia.

Ponadto po przedawkowaniu produktu leczniczego mogą wystąpić problemy ze wzrokiem, niepokój, podniecenie, skurcze i obniżenie ciśnienia tętniczego. Może wystąpić śpiączka lub porażenie układu oddechowego. W zależności od stanu układu naczyniowego, może wystąpić skurcz naczyniowy ze wzrostem ciśnienia krwi, a następnie uczucie zimna, parestezje i ból w kończynach.

W przypadku przedawkowania należy stosować leczenie objawowe. W pierwszej kolejności, u osoby przytomnej, należy wywołać wymioty. Można zastosować płukanie żołądka.

DHX FILOFARM - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na alkaloidy sporyszu lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego (patrz pkt 6.1).

Zaburzenia czynności wątroby lub nerek.

Obniżone ciśnienie tętnicze.

Ciąża.

Okres karmienia piersią.

Ostre lub przewlekłe zaburzenia psychiczne.

Choroba alkoholowa.

Stwierdzenie wady zastawkowej serca, na podstawie echokardiografii wykonanej przed rozpoczęciem leczenia.

DHX FILOFARM - działania niepożądane

Częstość i klasyfikacja działań niepożądanych według układów i narządów, zgodnie z terminologią MedDRA

Bardzo często (≥ 1/10); Często (≥ 1/100, < 1/10); Niezbyt często (≥ 1/1 000, < 1/100); Rzadko (≥ 1/10 000, < 1/1 000); Bardzo rzadko (< 1/10 000),

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)>

Zaburzenia układu nerwowego Rzadko: parestezje.

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko: bradykardia zatokowa ze znacznym zwolnieniem czynności serca nawet do 40 uderzeń na minutę; ogólne osłabienie i apatia, niedociśnienie ortostatyczne,

Również bardzo rzadko występują wady zastawkowe serca (niedomykalność) oraz związane z tym zaburzenia (zapalenie osierdzia i wysięk osierdziowy). Do wczesnych objawów tych zaburzeń mogą należeć trudności oddychaniu, duszność, ból w klatce piersiowej lub ból pleców, obrzęk nóg.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: skurcze i ból w obrębie układu pokarmowego, nudności, wymioty, biegunka, dolegliwości żołądkowo-jelitowe oraz utrata apetytu.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko: obrzęk i zwiększenie wydzielania błony śluzowej nosa i gardła oraz utrudnione oddychanie przez nos.

Po długotrwałym stosowaniu (16 miesięcy) kodergokryny może dojść do wysięku i pogrubienia opłucnej oraz śródmiąższowych zmian w płucach.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: porfiria, wysypka skórna, nieostre widzenie, zaczerwienienie skóry, bóle i zawroty głowy, zaburzenia snu, nadaktywność.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail:adr@urpl.gov.pl.

DHX FILOFARM - ciąża i karmienie piersią

Stosowanie produktu w okresie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Nie badano wpływu kodergokryny na rozwój płodu u ludzi.

Z danych literaturowych wynika, że kodergokryna przenika przez łożysko. Nie dowiedziono jednoznacznie, aby kodergokryna stosowana w dawkach terapeutycznych działała teratogennie. Przypuszcza się jednak, że substancja może działać embriotoksycznie. Badania na zwierzętach dotyczące szkodliwego wpływu na reprodukcję są niewystarczające (patrz punkt 5.3).

Kodergokryna przenika do mleka ludzkiego i stwierdzono jej wpływ na organizm dzieci karmionych piersią przez kobiety, które ją przyjmowały. Lek ten może wywołać różnego rodzaju zaburzenia u dzieci karmionych piersią, tj. biegunki, wymioty i skurcze. Duże dawki lub długotrwałe stosowanie kodergokryny mogą hamować laktację, ponieważ kodergokryna zmniejsza wydzielanie prolaktyny.

DHX FILOFARM - prowadzenie pojazdów

Nie ma danych dotyczących działania alkaloidów sporyszu ograniczającego zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Ze względu na zawartość etanolu oraz glikolu propylenowego produkt leczniczy DHX FILOFARM może zaburzać sprawność psychofizyczną.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Codergocrini mesilas

  Dostępne opakowania
  DHX FILOFARM

  DHX FILOFARM

  roztwór doustny - 1 but.a 50ml - 1 mg/ml
  FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY FILOFARM
  Powiązane artykuły
  Migrena

  Niesteroidowe leki przeciwzapalne a tryptany w leczeniu migreny

  Niesteroidowe leki przeciwzapalne a tryptany w leczeniu migreny

  Migrena jest jedną z najbardziej popularnych chorób na świecie. Częściej dotyka kobiety niż mężczyzn. Niestety jej leczenie polega na łagodzeniu bólu i zmniejszaniu częstotliwości ataków. Na rynku pojawiają się wciąż nowe leki, które mają za zadanie szybciej...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Jak rozpoznać zespół cieśni nadgarstka? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Jak rozpoznać zespół cieśni nadgarstka? (WIDEO)

  Objawy zespołu cieśni nadgarstka Jakie objawy mogą świadczyć o zespole cieśni nadgarstka? Dr n. med. Tomasz Matuszewski wyjaśnia, co powinno wzbudzić nasze podejrzenia. Pierwszym sygnałem ostrzegawczym mogą być zaburzenia czucia. Regularne drętwienie...

  Choroby i dolegliwości

  Zespół Arnolda-Chiariego - charakterystyka, objawy, leczenie

  Zespół Arnolda-Chiariego - charakterystyka, objawy, leczenie

  Zespół Arnolda-Chiariego, nazywany także malformacją Arnolda-Chiariego jest uwarunkowanym genetycznie zaburzeniem rozwoju cewy nerwowej. U osób dotkniętych tą wadą wrodzoną występuje przemieszczenie struktur tyłomózgowia w głąb kanału kręgowego. Co...

  Zdrowie

  Reakcje ciała, na które nie mamy wpływu

  Reakcje ciała, na które nie mamy wpływu

  Ludzie krzywo na ciebie patrzą, gdy na spotkaniu zaczynasz ziewać? Denerwuje cię drętwienie nóg i drganie powieki? Pewnie nie wiesz, że na te i tysiące innych czynności nie masz wpływu, bo decyduje o nich twój mózg. Sprawdź, skąd się biorą i jak możesz...

  Krew i naczynia krwionośne

  Drętwienie rąk i nóg - kiedy powinniśmy zgłosić się do lekarza?

  Drętwienie rąk i nóg - kiedy powinniśmy zgłosić się do lekarza?

  Drętwienie rąk i nóg może stanowić niepokojący objaw, który wymaga natychmiastowej wizyty u lekarza. W wielu jednak przypadkach powód jego wystąpienia jest prozaiczny. Kiedy drętwieniu kończyn towarzyszą problemy z poruszaniem się, uczcie dezorientacji,...

  Objawy depresji - rozpoznanie i leczenie

  Przewlekły ból głowy a depresja

  Przewlekły ból głowy a depresja

  Depresja i ból głowy należą do najczęstszych przyczyn cierpienia psychicznego i fizycznego oraz wykazują między sobą wiele zależności. Autorem pierwszych opisów dolegliwości bólowych w przebiegu depresji był już Hipokrates. Ból a depresja Coraz więcej...

  Choroby i dolegliwości

  6 dolegliwości, których nie można zignorować

  6 dolegliwości, których nie można zignorować

  Każdego dnia doświadczamy różnych dolegliwości zdrowotnych. Bolą nas nogi, głowa, drętwieją ręce - można tak jeszcze długo wymieniać. Zazwyczaj nie zwracamy uwagi na takie „drobnostki". Czy słusznie? Wiele objawów, które wydają się niepozorne i nic nie...

  Migrena

  3 fakty i mity o migrenie

  3 fakty i mity o migrenie

  Z migreną nie da się wygrać? Cierpią na nią głównie kobiety? Czy zwykły ból głowy może przerodzić się w migrenę? Poznaj najpopularniejsze fakty i mity o migrenie. Migrena jest chorobą, której przebieg jest bardzo indywidualny. Niekiedy ból jest...

  Ortopedia i reumatologia

  Drętwienie lewej ręki - przyczyny, leczenie

  Drętwienie lewej ręki - przyczyny, leczenie

  Mrowienie i drętwienie lewej ręki może mieć różne podłoże. Najczęściej drętwienie lewej ręki jest przyczyną problemów z kręgosłupem, ale może być też objawem wielu chorób neurologicznych. Drętwienie lewej ręki utrzymujące się przez dłuższy czas powinno...

  Newsy

  Objaw pojawia się na dłoniach. To tzw. "trupia ręka"

  Objaw pojawia się na dłoniach. To tzw. "trupia ręka"

  Drętwienie rąk to zaburzenie, do którego dochodzi na skutek niedostatecznego unerwienia bądź ukrwienia. Jeśli ma tendencję do nawracania, nasilania się, a w dodatku towarzyszą mu inne objawy, może świadczyć o poważnych chorobach. Na co zwrócić uwagę? Drętwienie...