Concoram

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki
Dawka
0,01g+5mg
Ilość
30 tabl. (3 blist.x10szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: MERCK SP.Z O.O.

Concoram - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Przyjmowanie leku Concoram a kaszel

Od około roku biorę lek przypisany przez kardiologa concoram 5 10mg (1/2 tabletki). Wtedy też zachorowałam na zapalenie oskrzeli i do tej pory mam problemy z kaszlem. Zwłaszcza, gdy położę się na wznak. Natomiast rano po przebudzeniu rzęzi i furczy mi w klatce piersiowej. Laryngolog wykluczył refluks. Czy concoram może być przyczyną mojego kaszlu? A może to astma?

Częste oddawanie moczu podczas przyjmowania preparatu Concoram

Mam problem. Otóż od soboty biorę silniejszy (mocniejszy) lek na nadciśnienie tętnicze. Biorę lek Concoram 10 mg 5mg i zauważyłem, że bardzo często od dwóch dni oddaje mocz. Dziwne jest to, że w nocy akurat mam spokój bo lecę maksymalnie raz czy dwa.. Ale w dzień to potrafię lecieć do WC co godzinę - półtorej. Najgorsze jest to, że jak już oddam mocz to jest spokój ale po paru minutach zaczynam czuć jakby powoli mi się znów zbierało (parcie na mocz). Leki na nadciśnienie biorę od lutego tego

Ból w klatce piersiowej i stosowanie leków na nadciśnienie

Od miesiąca biorę tabletki na nadciśnienie (bisocard, nitrendypina, hygroton). Poprzednio: concoram i hygroton przez 2 lata. Przestały działać (wyższe ciś., ból w piersiach i głowy). Teraz ciś. mam dobre, ale boli w piersiach i głowa, chodzenie - ucisk w piersiach i wrażenie braku powietrza. Koronografia dobra, usg serca - dobre, wyniki krwi wykonane na SOR - dobre....

POKAŻ WIĘCEJ

Concoram - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Concoram - opis

Concoram jest wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego jako zamiennik podawanych pojedynczo składników produktu, odpowiednio kontrolujących ciśnienie krwi, stosowanych wcześniej u pacjentów w takich samych dawkach, lecz w dwóch osobnych tabletkach.

Concoram - skład

Każda tabletka zawiera 10 mg bisoprololu fumaranu, 10 mg amlodypiny (w postaci 13,95 mg amlodypiny bezylanu). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Concoram - dawkowanie

Concoram jest wskazany u pacjentów, u których ciśnienie tętnicze jest odpowiednio kontrolowane podawanymi oddzielnie składnikami tego produktu w takich samych dawkach, jak dawki zawarte w produkcie złożonym. Zalecana dawka dobowa to 1 tabletka o mocy odpowiadającej przyjmowanej do tej pory dawce. Concoram należy przyjmować rano, z posiłkiem lub bez posiłku, bez rozgryzania. Leczenia nie wolno przerywać nagle, gdyż może to doprowadzić do przejściowego zaostrzenia choroby. Leczenia nie wolno przerywać nagle zwłaszcza u chorych z chorobą niedokrwienną serca. Zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki. Szczególne grupy pacjentów Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby W przypadku zaburzenia czynności wątroby eliminacja amlodypiny może ulec wydłużeniu. Nie ustalono dokładnych zaleceń odnośnie dawkowania amlodypiny, dlatego u tych chorych produkt należy stosować ze szczególną ostrożnością (patrz punkt 4.4). W przypadku ciężkiego zaburzenia czynności wątroby dobowa dawka bisoprololu nie może być większa niż 10 mg. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek. Amlodypiny nie można usunąć poprzez dializę, dlatego amlodypinę należy podawać ze szczególną ostrożnością pacjentom dializowanym (patrz punkt 4.4). W przypadku ciężkiego zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min) dobowa dawka bisoprololu nie może przekraczać 10 mg. Pacjenci w podeszłym wieku U osób w podeszłym wieku można stosować zazwyczaj zalecane dawki, zaleca się jednak ostrożność w przypadku zwiększania dawki (patrz punkt 5.2). Dzieci i młodzież Produkt Concoram nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 18 lat z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Concoram - środki ostrożności

Związane z amlodypiną Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności amlodypiny w przełomie nadciśnieniowym. Pacjenci z niewydolnością serca Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z niewydolnością serca. W długoterminowym badaniu z udziałem pacjentów z ciężką niewydolnością serca (stopień III i IV według NYHA) opisywana częstość występowania obrzęku płuc była większa w grupie leczonej amlodypiną w porównaniu z grupą otrzymującą placebo. Nie wiązało się to jednak z nasileniem niewydolności serca. Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby Okres półtrwania amlodypiny jest wydłużony u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Nie ustalono zaleceń dotyczących dawkowania. Dlatego w tej grupie pacjentów amlodypinę należy podawać ze szczególną ostrożnością. Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku U pacjentów w podeszłym wieku należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawki (patrz punkt 5.2). Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek Amlodypina może być stosowana u pacjentów z niewydolnością nerek w zwykle zalecanych dawkach. Zmiany stężenia amlodypiny w osoczu nie odzwierciedlają stopnia zaburzenia czynności nerek. Amlodypina nie jest usuwana z organizmu podczas dializy. Związane z bisoprololem Szczególnie w przypadku pacjentów z chorobą niedokrwienną serca nie należy przerywać leczenia bisoprololem w sposób nagły, o ile nie jest to bezwzględnie wskazane, gdyż może to doprowadzić do przejściowego zaostrzenia choroby serca (patrz punkt 4.2). Bisoprolol należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub dławicą piersiową ze współistniejącą niewydolnością serca. Bisoprolol należy stosować ostrożnie w następujących sytuacjach ? Cukrzyca z dużymi wahaniami stężeń glukozy we krwi; objawy hipoglikemii (np. tachykardia, kołatanie serca i nasilone pocenie) mogą ulec zamaskowaniu. ? Głodówka i (lub) dieta. ? Jednoczesne stosowanie terapii odczulającej. Podobnie jak inne leki beta-adrenolityczne, bisoprolol może zwiększać wrażliwość na alergeny oraz ciężkość reakcji anafilaktycznych. Leczenie adrenaliną nie zawsze może przynieść spodziewany efekt terapeutyczny. ? Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia. ? Dławica Prinzmetala. ? Miażdżyca zarostowa tętnic obwodowych (nasilenie dolegliwości jest możliwe szczególnie na początku leczenia). ? Chorzy na łuszczycę lub z łuszczycą w wywiadzie mogą otrzymywać leki beta-adrenolityczne (np. bisoprolol) wyłącznie po starannym ocenieniu korzyści w stosunku do ryzyka. ? Leczenie bisoprololem może maskować objawy nadczynności tarczycy. ? U pacjentów z guzem chromochłonnym nie wolno podawać bisoprololu do czasu zablokowania receptorów alfa. ? U pacjentów znieczulanych ogólnie, zastosowanie leków beta-adrenolitycznych zmniejsza częstość występowania zaburzeń rytmu i niedokrwienia mięśnia sercowego podczas wprowadzenia do znieczulenia oraz intubacji, jak również w okresie pooperacyjnym. Obecnie zaleca się, by podtrzymującą blokadę receptorów beta stosować w całym okresie okołooperacyjnym. Anestezjolog musi być świadomy zastosowanej blokady receptorów beta, ze względu na możliwość interakcji z innymi lekami, mogących prowadzić do bradyarytmii, osłabienia odruchowej tachykardii i zmniejszenia możliwości kompensacji utraty krwi. Jeśli odstawienie leku beta-adrenolitycznego przed operacją zostanie uznane za konieczne, należy to przeprowadzić stopniowo, a odstawianie leku zakończyć na około 48 godzin przed znieczuleniem. ? W astmie oskrzelowej lub przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, która może dawać objawy, należy stosować jednocześnie leki rozszerzające oskrzela. W bardzo rzadkich przypadkach u pacjentów z astmą może wystąpić zwiększenie oporu w drogach oddechowych i tym samym konieczne może być zwiększenie dawki leku ß2-adrenomimetycznego.

Concoram - przedawkowanie

Związane z amlodypiną Doświadczenie kliniczne dotyczące celowego przedawkowania jest ograniczone. Objawy Z dostępnych danych wynika, że znaczne przedawkowanie może wywołać silne poszerzenie obwodowego łożyska naczyniowego, jak również odruchową tachykardię. Opisywano znaczne i prawdopodobnie utrzymujące się niedociśnienie tętnicze prowadzące do wstrząsu i zgonu. Leczenie Klinicznie znaczące niedociśnienie wywołane przedawkowaniem amlodypiny wymaga aktywnego leczenia podtrzymującego czynność układu sercowo-naczyniowego, w tym częstej kontroli oddechu i czynności serca, uniesienia kończyn dolnych i monitorowania objętości krwi krążącej oraz wydalania moczu. Pomocny może być lek obkurczający naczynia w celu przywrócenia napięcia naczyń i normalizacji ciśnienia tętniczego, o ile nie ma przeciwwskazań do jego zastosowania. Korzystne może być dożylne podanie glukonianu wapnia, co odwraca blokadę kanałów wapniowych. W niektórych przypadkach pomocne może być płukanie żołądka. U zdrowych ochotników podanie węgla aktywowanego do dwóch godzin od zażycia 10 mg amlodypiny zmniejszało szybkość wchłaniania. W związku z tym, że amlodypina silnie wiąże się z białkami, dializa najprawdopodobniej nie przyniesie korzyści. Związane z bisoprololem Do najczęstszych objawów, jakich można spodziewać się po przedawkowaniu ß-adrenolityku należą: bradykardia, hipotonia, skurcz oskrzeli, ostra niewydolność serca i hipoglikemia. Dotychczas opisano kilka przypadków przedawkowania bisoprololu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i (lub) chorobą niedokrwienną serca: odnotowano występowanie bradykardii i (lub) niedociśnienia. Stan wszystkich chorych wrócił do normy. Istnieje duża zmienność międzyosobnicza dotycząca wrażliwości i reakcji organizmu na pojedynczą dużą dawkę bisoprololu. Osoby z chorobą serca są oczywiście bardziej wrażliwe na działanie bisoprololu. Leczenie przedawkowania Generalnie, jeśli dojdzie do przedawkowania, należy zaprzestać podawania bisoprololu i zastosować leczenie podtrzymujące i objawowe. Ograniczone dane sugerują, że bisoprolol prawie zupełnie nie poddaje się dializie. Na podstawie oczekiwanych działań farmakologicznych i zaleceń dla innych ß-adrenolityków, w klinicznie uzasadnionych sytuacjach należy rozważyć zastosowanie następujących środków: Bradykardia: Podać dożylnie atropinę. Jeśli odpowiedź jest niewystarczająca, można ostrożnie podać izoprenalinę lub inny lek o dodatnim działaniu chronotropowym. W niektórych przypadkach konieczne może być wszczepienie stymulatora serca przez dojście dożylne. Niedociśnienie: Należy podawać płyny dożylne i leki wazopresyjne. Przydatne może być dożylne podanie glukagonu. Blok przedsionkowo-komorowy (II lub III stopnia): Pacjenci muszą być starannie monitorowani i leczeni izoprenaliną we wlewie lub wszczepieniem stymulatora serca. Zaostrzenie niewydolności serca: Należy podawać dożylnie leki moczopędne, leki działające inotropowo dodatnio, leki rozszerzające naczynia. Skurcz oskrzeli: Należy podawać leki rozszerzające oskrzela, takie jak izoprenalina, ß2sympatykomimetyki i (lub) aminofilina. Hipoglikemia: Należy podać dożylnie glukozę. Ograniczone dane sugerują, że bisoprolol trudno usunąć za pomocą dializy.

Concoram - przeciwwskazania

Związane z amlodypiną - Ciężkie niedociśnienie tętnicze - Wstrząs (w tym wstrząs kardiogenny) - Zwężenie drogi odpływu z lewej komory serca (np. w dużego stopnia zwężeniu zastawki aortalnej) - Niestabilna hemodynamicznie niewydolność serca po zawale mięśnia sercowego Związane z bisop rololem - Ostra niewydolność serca lub w czasie epizodów niewydolności serca wymagających dożylnego podawania leków inotropowych - Wstrząs kardiogenny - Blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia (bez wszczepionego stymulatora serca) - Zespół chorego węzła zatokowego - Blok zatokowo-przedsionkowy - Bradykardia (częstość pracy serca poniżej 60 uderzeń/minutę) przed rozpoczęciem terapii - Niedociśnienie tętnicze (skurczowe ciśnienie tętnicze < 100 mmHg) - Ciężka astma oskrzelowa lub ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc - Zaawansowane stadia miażdżycy zarostowej tętnic obwodowych lub ciężka postać zespołu Raynauda - Nieleczony guz chromochłonny nadnerczy (patrz punkt 4.4) - Kwasica metaboliczna Związane z pr oduktem Concoram - Nadwrażliwość na amlodypinę, pochodne dihydropirydyny, bisoprolol i (lub) na którąkolwiek substancję pomocniczą

Concoram - działania niepożądane

Działania niepożądane obserwowane w czasie stosowania substancji czynnych produktu w monoterapii zostały pogrupowane według niżej wymienionych częstości występowania: Bardzo często ?1/10 Często ?1/100 - < 1/10 Niezbyt często ?1/1000 - < 1/100 Rzadko ?1/10 000 - < 1/1000 Bardzo rzadko < 1/10 000, o nieznanej częstości występowania (niemożliwej do oszacowania na podstawie dostępnych danych) Związane z amlodypiną W badaniach kontrolowanych placebo z udziałem pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i dławicą piersiową do najczęściej zgłaszanych objawów niepożądanych należały: ból głowy, obrzęki (szczególnie obrzęki wokół kostek), silne zmęczenie, senność, nudności, ból brzucha, uderzenia gorąca, kołatanie serca i zawroty głowy. W badaniach klinicznych nie obserwowano istotnych odchyleń w wynikach badań laboratoryjnych w związku ze stosowaniem amlodypiny. Zaburzenia krwi i układu chłonnego Bardzo rzadko: Leukopenia, trombocytopenia Zaburzenia układu immunologicznego Bardzo rzadko Reakcje alergiczne Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Bardzo rzadko: Hiperglikemia Zaburzenia psychiczne Niezbyt często: Bezsenność, zmiany nastroju (w tym niepokój), depresja Rzadko: Splątanie Zaburzenia układu nerwowego Często: Bóle głowy, zawroty głowy, senność (zwłaszcza na początku leczenia) Niezbyt często: Omdlenia, niedoczulica, parestezje, zaburzenia smaku, drżenie Bardzo rzadko: Zaburzenia oka Hipertonia, neuropatia obwodowa Niezbyt często: Zaburzenia widzenia (w tym podwójne widzenie) Zaburzenia ucha i błędnika Niezbyt często: Szumy uszne Zaburzenia serca Często: Kołatanie serca Bardzo rzadko: Zawał serca, arytmia (w tym bradykardia, tachykardia komorowa i migotanie przedsionków) Zaburzenia naczyniowe Często: Uderzenia gorąca Niezbyt często: Niedociśnienie tętnicze Bardzo rzadko: Zapalenie naczyń Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Niezbyt często: Duszność, zapalenie błony śluzowej nosa Niezbyt często: Kaszel Zaburzenia żołądka i jelit Często: Nudności, ból brzucha Niezbyt często: Wymioty, niestrawność, zmiana rytmu wypróżnień (w tym biegunki i zaparcia), suchość w ustach Bardzo rzadko: Zapalenie błony śluzowej żołądka, przerost dziąseł, zapalenie trzustki Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Bardzo rzadko: Zapalenie wątroby*, żółtaczka* Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często: Łysienie, wybroczyny skórne, przebarwienia skóry, nasilone pocenie, świąd, wysypka, rumień Bardzo rzadko: Obrzęk naczyniowo-ruchowy, rumień wielopostaciowy, pokrzywka, złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevens-Johnsona, obrzęk Quinkego, nadwrażliwość na światło Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Często: Obrzęk stawów Niezbyt często: Bóle stawów, bóle mięśni, kurcze mięśni, bóle pleców Zaburzenia nerek i dróg moczowych Niezbyt często: Częste parcie na mocz, zaburzenia mikcji, nykturia Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Niezbyt często: Impotencja, ginekomastia Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często: Obrzęki, uczucie zmęczenia Niezbyt często: Ból w klatce piersiowej, osłabienie, ból, złe samopoczucie Badania diagnostyczne Niezbyt często: Zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała Bardzo rzadko: Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych* *W większości przypadków z cholestazą Związane z bisoprololem Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Rzadko: Zwiększenie stężenia triglicerydów Zaburzenia psychiczne Niezbyt często: Depresja Rzadko: Koszmary senne, omamy Zaburzenia układu nerwowego Często: Zawroty głowy**, bóle głowy** Niezbyt często: Zaburzenia snu Rzadko: Omdlenia Zaburzenia oka Rzadko: Zmniejszone wydzielanie łez (należy o tym pamiętać, jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe) Bardzo rzadkie: Zapalenie spojówek Zaburzenia ucha i błędnika Rzadko: Zaburzenie słuchu Zaburzenia serca Niezbyt często: Zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, nasilenie istniejącej wcześniej niewydolności serca, bradykardia Zaburzenia naczyniowe Często: Uczucie marznięcia i drętwienia kończyn Niezbyt często: Niedociśnienie tętnicze Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Niezbyt często: Skurcz oskrzeli u pacjentów z astma oskrzelową lub z obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie Rzadko: Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa Zaburzenia żołądka i jelit Często: Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty, biegunka, zaparcia Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Rzadko: Zapalenie wątroby Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rzadko: Reakcje nadwrażliwości, takie jak świąd skóry, uderzenia gorąca, wysypka Bardzo rzadko: Łysienie. Leki beta-adrenolityczne mogą wywołać lub nasilić łuszczycę, lub spowodować łuszczycopodobne zmiany skórne Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Niezbyt często: Osłabienie i kurcze mięśni Zaburzenia układu rozroczego i piersi Rzadko: Impotencja Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często: Uczucie zmęczenia** Niezbyt często: Wyczerpanie** Badania diagnostyczne Rzadko: Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT) **Te objawy występują szczególnie na początku leczenia. Zwykle są łagodne i często ustępują w ciągu 1-2 tygodni.

Concoram - ciąża i karmienie piersią

Związane z amlodypiną: Ciąża Bezpieczeństwo stosowania amlodypiny w okresie ciąży u ludzi nie zostało ustalone. Badania szkodliwego wpływu na reprodukcję prowadzone na szczurach nie wykazały szkodliwego działania, poza opóźnieniem i wydłużeniem porodu po dawkach 50 razy większych niż maksymalne zalecane u ludzi. Stosowanie w ciąży jest zalecane wyłącznie wtedy, gdy nie ma bezpieczniejszej alternatywy i gdy sama choroba stanowi większe ryzyko dla matki i płodu. Laktacja Nie wiadomo, czy amlodypina przenika do mleka. Decyzja o tym, czy przerwać, czy też kontynuować karmienie piersią, czy też kontynuować czy przerwać leczenie amlodypiną powinna zostać podjęta po rozważeniu korzyści karmienia piersią dla niemowlęcia w stosunku do korzyści leczenia amlodypiną dla matki. Związane z bisoprololem Ciąża Bisoprolol wywiera działania farmakologiczne, które mogą mieć szkodliwy wpływ na ciążę i (lub) płód i (lub) noworodka. Generalnie, leki ß-adrenolityczne zmniejszają perfuzję łożyska, co może wiązać się z opóźnieniem wzrostu płodu, śmiercią wewnątrzmaciczną, samoistnym poronieniem i porodem przedwczesnym. Mogą wystąpić działania niepożądane (np. hipoglikemia i bradykardia) u płodu i noworodka. Jeśli leczenie lekiem ß-adrenolitycznym jest konieczne, preferowane są leki selektywnie blokujące receptory ß1-adrenergiczne. Nie należy stosować bisoprololu w czasie ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli leczenie bisoprololem zostanie uznane za konieczne, należy starannie monitorować macicznołożyskowy przepływ krwi i rozwój płodu. W razie szkodliwego wpływu na ciążę lub płód należy rozważyć zastosowanie innego leczenia. Noworodek musi być starannie obserwowany. Objawy hipoglikemii i bradykardia występują zwykle w ciągu pierwszych 3 dni. Laktacja Nie wiadomo, czy lek przenika do mleka kobiecego i czy ekspozycja na bisoprolol może być niebezpieczna dla dziecka. Z tego względu nie zaleca się stosowania produktu Concoram w okresie karmienia piersią.

Concoram - prowadzenie pojazdów

Amlodypina może mieć mały lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn. Jeśli pacjent zażywający amlodypinę skarży się na zawroty i bóle głowy, zmęczenie lub nudności, zdolność reakcji może być osłabiona. W badaniu pacjentów z chorobą niedokrwienną serca bisoprolol nie zaburzał zdolności prowadzenia pojazdów, jednakże ze względu na indywidualną reakcję na leczenie, nie można wykluczyć wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Może to wystąpić zwłaszcza na początku terapii, podczas zmiany leczenia lub jednoczesnego spożywania alkoholu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Concoram - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Bisoprololi fumaras, Amlodipinum

  Bisoprolol, amlodypina to mieszanina substancji stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi i chorobie wieńcowej układu krwionośnego. Bisoprolol to bardzo wybiórczy beta-bloker o wybitnym powinowactwie do receptorów beta1. Stosowany w nadciśnieniu tętniczym, stabilnej dławicy piersiowej, a w skojarzeniu z innymi lekami także w zastoinowej niewydolności serca. Amlodypina należy do blokerów kanałów wapniowych. Zastosowanie mieszaniny dwóch substancji pozwala na użycie mniejszej dawki każdej z nich.

  Dostępne opakowania
  Concoram

  Concoram

  tabletki - 30 tabl. (3 blist.x10szt.) - 0,01g+5mg
  MERCK SP.Z O.O.
  Concoram

  Concoram

  tabletki - 30 tabl. (3 blist.x10szt.) - 5mg+5mg
  MERCK SP.Z O.O.
  Concoram

  Concoram

  tabletki - 30 tabl. (3 blist.x10szt.) - 5mg+0,01g
  MERCK SP.Z O.O.
  Concoram

  Concoram

  tabletki - 30 tabl. (3 blist.x10szt.) - 0,01g+0,01g
  MERCK SP.Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leki przeciwzakrzepowe Warunkiem prawidłowego krążenia krwi w układzie sercowo-naczyniowym jest jej płynny przepływ. Jakiekolwiek utrudnienia na drodze krwi - takie jak powstawanie skrzeplin i zakrzepów - może być przyczyną powikłań groźnych dla zdrowia,...

  Leki i suplementy

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Od kilki dni GIF wycofuje kolejne serie leków na nadciśnienie zawierające substancję czynną walsartan. Co mają zrobić osoby, które mają w swojej apteczce wycofane leki? Zanieczyszczenie substancji czynnej Przyczyną wycofania kolejnych serii leków na...

  Leki i suplementy

  Leki generyczne a leki oryginalne

  Leki generyczne a leki oryginalne

  Dla wielu pacjentów leki generyczne są doskonałym rozwiązaniem, gdyż są to tańsze odpowiedniki oryginalnych farmaceutyków. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze zmiana leku referencyjnego na generyk jest bezpieczna... Czym są leki generyczne? Leki...

  Leki i suplementy

  Kolejne leki na nadciśnienie wycofane

  Kolejne leki na nadciśnienie wycofane

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu ze sprzedaży na terenie całego kraju dwóch leków na nadciśnienie. Informacja dotyczy: Apo-Lozart 50 mg, Apo-Lozart 100 mg oraz Loreblok 50 mg, Loreblok HCT 50 mg + 12,5 mg. Przyczyny wycofania...

  Leki i suplementy

  Kolejne wycofania leków na nadciśnienie. Nie tylko w Polsce

  Kolejne wycofania leków na nadciśnienie. Nie tylko w Polsce

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu kolejnych serii leków Co-Bespres i Bespres. Tym razem chodzi o serie leków sprowadzane z Portugalii. Globalne wycofanie GIF uzasadnia swoją decyzję otrzymaniem informacji w systemie...

  Leki i suplementy

  Wycofanie leków na nadciśnienie. Kolejne serie znikają z aptek

  Wycofanie leków na nadciśnienie. Kolejne serie znikają z aptek

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje kolejne partie leków na nadciśnienie. Tym razem z aptek znikają serie leków Valsartan i Valsargen. Podmiot opdowiedzialny za te leki to Mylan S.A.S. i Mylan Healthcare Sp. z o.o. Kolejne wycofanie Główny Inspektorat...

  Udar - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, profilaktyka

  Nowy lek przeciwzakrzepowy w profilaktyce udaru mózgu

  Na udar mózgu najbardziej narażone są osoby z migotaniem przedsionków. To właśnie dla nich przeznaczony jest nowy lek przeciwzakrzepowy, którego dotyczą wyniki badań przedstawione ostatnio na kongresie American Heart Association w Chicago. Leczenie...