Colistin TZF

zobacz opinie o produkcie »
Cena
314,71 zł
Forma
proszek do przygotowania roztworu do wstrzyknięć dożylnych/domięśniowych
Dawka
500 000 j.m.
Ilość
20 fiol.s.subs.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.

Colistin TZF - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Colistin TZF - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Colistin TZF - opis

- Ciężkie zakażenia ogólnoustrojowe i układowe wywoływane przez wrażliwe szczepy bakterii Gram-ujemnych (np. posocznice, zakażenia dolnych dróg oddechowych, zakażenia dróg moczowych), jeśli rutynowo stosowane antybiotyki są przeciwwskazane lub nieskuteczne.

W postaci inhalacji jako leczenie wspomagające doustną lub parenterałną antybiotykoterapię zakażeń dolnych dróg oddechowych u pacjentów z mukowiscydozą.

Uwaga! Przed rozpoczęciem leczenia kolistymetatem sodowym należy przeprowadzić badanie lekowrażliwości wyizolowanego drobnoustroju, wywołującego zakażenie. Leczenie może być wdrożone przed uzyskaniem wyniku lekowrażliwości drobnoustroju.

Po uzyskaniu wyniku antybiogramu może być konieczna odpowiednia zmiana antybiotyku.

Podejmując decyzję o leczeniu należy wziąć pod uwagę oficjalne właściwe wytyczne dotyczące stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Colistin TZF - skład

Jedna fiolka zawiera 500 000 j.m. (około 40 mg) kolistymetatu sodowego (Colistimethatum natricum).

Jedna fiolka zawiera 1 000 000 j.m. (około 80 mg) kolistymetatu sodowego (Colistimethatum natricum).

W produkcie stosowany jest 5% nadmiar substancji czynnej z powodu spadku jej aktywności w okresie ważności leku. Substancje pomocnicze - patrz punkt 6.1.

Colistin TZF - dawkowanie

Dawka zależy od ciężkości zakażenia, wrażliwości drobnoustroju wywołującego zakażenie, stanu pacjenta, wieku i masy ciała oraz czynności nerek.

Podanie dożylne

Pacjenci o masie ciała do 60 kg\ 50 000 j.m./kg mc. (4 mg/kg mc.) maksymalnie do 75 000 j .m./kg mc. (6 mg/kg mc.) na dobę, w 3 dawkach podzielonych (co 8 godzin). Pacjenci o masie ciała powyżej 60 kg: 1 000 000 do 2 000 000 j.m. 3 razy na dobę (co 8 godzin). Maksymalna dobowa dawka wynosi 6 000 000 j.m.

Dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek, mukowiscydozą oraz u noworodków zaleca się monitorowanie stężenia kolistymetatu sodowego. Uważa się, że w większości zakażeń wystarczające jest stężenie 125 do 200 j.m./ml (10 do 15 mcg/ml).

W poniższej tabeli zamieszczono proponowany schemat dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek o masie ciała powyżej 60 kg.

Stopień niewydolności nerek

Klirens kreatyniny [ml/min]

Dawki

Lekki

20-50

1 do 2 min j.m. co 8 godzin

Umiarkowany

10-20

1 min j.m. co 12 do 18 godzin

Ciężki

 

1 min j.m. co 18 do 24 godzin

Dokładne wielkości dawek należy ustalać na podstawie stężenia antybiotyku we krwi i ewentualnych objawów toksycznego działania kolistymetatu sodowego.

Czas leczenia

Leczenie trwa co najmniej 5 dni. U pacjentów z mukowiscydozą, zwłaszcza w zaostrzeniu choroby, leczenie należy kontynuować przez 12 dni.

Podanie w inhalacjach

Poniżej podano ogólne zalecenia dotyczące dawkowania. Dawkę kolistymetatu sodowego w postaci inhalacji należy jednak ustalić indywidualnie, w zależności od reakcji pacjenta. Dzieci w wieku poniżej 2 lat: 500 000 do 1 000 000 j.m. dwa razy na dobę. Dzieci w wieku powyżej 2 lat i dorośli: 1 000 000 do 2 000 000 j.m. dwa razy na dobę.

Sposób podawania

Kolistymetat sodowy można podawać dożylnie (we wstrzyknięciach lub w infuzji),

domięśniowo oraz w postaci inhalacji.

Sposób przygotowania roztworów - patrz punkt 6.6.

Podanie dożylne

Kolistymetat sodowy zwykle podaje się w infuzji dożylnej w 50 ml roztworu przez około 30 minut lub we wstrzyknięciu dożylnym w 10 ml roztworu (dawkę do 2 min j.m.) przez co najmniej 5 minut.

Podanie domięśniowe

Jeśli podanie dożylne jest niemożliwe, kolistymetat sodowy można podać domięśniowo

(wstrzykiwać powoli w duże mięśnie).

Inhalacje

Roztwór do inhalacji należy przygotowywać w odpowiednim inhalatorze (dostępny w aptekach).

Colistin TZF - środki ostrożności

U pacjentów z niewydolnością nerek należy zmniejszyć dawkę leku odpowiednio do

stopnia niewydolności nerek.

Przekraczanie zalecanych dawek kolistymetatu sodowego może powodować niewydolność nerek lub neurotoksyczność.

W czasie leczenia zaleca się kontrolowanie obrazu krwi oraz stężenie azotu pozabiałkowego w surowicy krwi, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek, mukowiscydozą, noworodków i pacjentów otrzymujących wysokie dawki leku. U pacjentów7otrzymujących kolistymetat sodowy w7postaci inhalacji niekiedy może wystąpić skurcz oskrzeli. Zapobieganie lub leczenie skurczu oskrzeli polega na podawaniu odpowiedniego leku z grupy agonistów7receptorów p2-adrenergicznych. Szczególną ostrożność podczas stosowania kolistymetatu sodow7ego należ}7zachow7ać u pacjentów7z porfirią.

Colistin TZF - przedawkowanie

Przedawkowanie kolistymetatu sodowego może doprowadzić do porażenia przekaźnictwa nerwowo-mięśniowego, które może wywołać następujące objawy: stan splątania, zawroty

głowy, ataksję, oczopląs, zaburzenia mowy, letarg lub bezdech. W wyniku porażenia mięśni oddechowych może dojść do zatrzymania oddychania, a w konsekwencji nawet i do śmierci.

Ponadto przedawkowanie kolistymetatu sodowego może spowodować ostrą niewydolność nerek objawiającą się zmniejszeniem objętości oddawanego moczu, zwiększeniem stężenia azotu pozabiałkowego i kreatyniny w surowicy krwi. W przypadku pojawienia się powyższych objawów lek należy natychmiast odstawić, monitorować podstawowe czynności życiowe (oddech, tętno, ciśnienie tętnicze) i w razie konieczności zastosować leczenie objawowe.

Colistin TZF - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kolistymetat sodowy łub inne polimiksyny, lub którykolwiek składnik

preparatu.

Miastenia

Colistin TZF - działania niepożądane

- Zaburzenia układu nerwowego:

przemijające zaburzenia czucia (parestezje w obrębie twarzy i zawroty głowy), zaburzenia mowy, zaburzenia wadzenia, stan splątania, psychozy mogą pojawić się u pacjentów otrzymujących duże dawki leku, u pacjentów z niewydolnością nerek, którym niewłaściwie zmniejszono dawkę leku oraz u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki typu kurary lub leki o działaniu neurotoksycznym. Zmniejszenie dawki leku łagodzi powyżej opisane zaburzenia.

- Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

bezdech.

- Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

alergiczne wysypki skórne. W przypadku pojawienia się wysypki lek należy odstawić.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

zaburzenia czynności nerek, obserwowane zarówno u pacjentów z prawidłową czynnością nerek, jak i z niewydolnością nerek otrzymujących większe niż zalecane dawki leku i (lub) przyjmujących jednocześnie inne antybiotyki działające nefrotoksycznie. Zaburzenia te zwykle ustępują po odstawieniu leku.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia, gorączka.

Działania niepożądane mogące wystąpić po podaniu w inhalacjach

Skurcz oskrzeli; ból w gardle lub jamie ustnej, spowodowany nadwrażliwością lub zakażeniem drożdżakami Candida albicans; wysypki skórne spowodowane nadwrażliwością.

Colistin TZF - ciąża i karmienie piersią

Badania przeprowadzone na szczurach i myszach nie wykazały teratogennego działania kolistymetatu sodowego. Jednak z uwagi na wysoką toksyczność, przenikanie kolistymetatu sodowego przez łożysko oraz brak odpowiednio liczebnych, dobrze kontrolowanych badań u ludzi, lek może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza korzyść terapeutyczna dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Kolistymetat sodowy przenika do mleka matki. U kobiet karmiących piersią należy go stosować ostrożnie, tylko w razie bezwzględnej konieczności.

Colistin TZF - prowadzenie pojazdów

Kolistymetat sodowy sporadycznie u niektórych pacjentów może powodować osłabienie sprawności psychofizycznej. Pacjenci, u których pojawią się takie objawy niepożądane, jak zawroty głowy, zaburzenia widzenia, nie powinni prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych do czasu ich ustąpienia.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Colistimethatum natricum

  Dostępne opakowania
  Colistin TZF

  Colistin TZF

  proszek do przygotowania roztworu do wstrzyknięć dożylnych/domięśniowych - 20 fiol.s.subs. - 500 000 j.m.
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  Colistin TZF

  Colistin TZF

  proszek do przygotowania roztworu do wstrzyknięć dożylnych/domięśniowych - 1 fiol.s.subs. - 500 000 j.m.
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  Colistin TZF

  Colistin TZF

  liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, infuzji i inhalacji - 1 fiol.s.subs. - 1 000 000 j.m.
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  Colistin TZF

  Colistin TZF

  liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, infuzji i inhalacji - 20 fiol.s.subs. - 1 000 000 j.m.
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  314,71 zł
  Powiązane artykuły
  Antybiotyk - działanie, rodzaje, działania niepożądane, stosowanie

  Odporność na antybiotyki

  Odporność na antybiotyki

  Odporność na antybiotyki, inaczej oporność na antybiotyki, to cechy drobnoustrojów, dzięki którym uniemożliwiają one działanie antybiotyków. Może to być cecha naturalna lub nabyta, a więc odpowiednio - oporność pierwotna lub oporność nabyta. Bakterie...

  Przyczyny nietrzymania moczu

  Zapalenie pęcherza i jego wpływ na nietrzymanie moczu

  Zapalenie pęcherza i jego wpływ na nietrzymanie moczu

  Pęcherz moczowy to worek mięśniowy, w którym gromadzi się mocz z nerek. Gdy pęcherz jest wypełniony, człowiek zaczyna odczuwać potrzebę oddania moczu. Zdrowy człowiek jest w stanie kontrolować wstrzymywanie i wydalanie moczu. W wyniku niesprzyjających...

  Koronawirus

  Jak leczyć kaszel podczas COVID-19? Tych leków lepiej nie stosować

  Jak leczyć kaszel podczas COVID-19? Tych leków lepiej nie stosować

  Każdego dnia kilkadziesiąt tysięcy Polaków otrzymuje pozytywny wynik testu w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2. Jednym z najczęstszych objawów zakażenia, z którym zmagają się chorzy, jest uporczywy kaszel. Jak należy radzić sobie z tego typu dolegliwością?...