Citabax 40

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,04 g
Ilość
14 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: RANBAXY (POLAND) SP. Z O.O.

Citabax 40 - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Citabax

Witam! Jestem 40-letnim mężczyzną (aktorem, co pomogło mi w zdefiniowaniu moich stanów lękowych i problemów społecznych). Od roku przyjmuję Citabax, od grudnia 2008 jego zwiększoną dawkę (40 mg), która to dopiero zaczęła przynosić pożądane efekty - oceniam je nie tylko na podstawie doraźnych odczuć, ale również w skali porównawczej rok do roku. Mój psychiatra zmienił miejsce pracy, obecnie lek przepisuje mi

Cloranxen Citabax

Bardzo proszę napisać mi, czy ten lek mogę zażywać dorażnie. Podobno jest uzależniający, a ja nie chciałabym tego. Jestem uspokojona po nim, nie zamartwiam się, lecz czy mogę tylko doraźnie go stosować? Druga część pytania to czy można po roku stosowania citabaxu 20 tak z dnia na dzień zrezygnować z niego? Czy trzeba stopniowo z niego zejść? Uprzejmie dziękuję za odpowiedź.

POKAŻ WIĘCEJ

Citabax 40 - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Citabax 40 - opis

Cytalopram jest wskazany w leczeniu depresji i w profilaktyce nawracających zaburzeń depresyjnych oraz w leczeniu zespołu lęku napadowego z agorafobią lub bez agorafobii.

Citabax 40 - skład

Citabax 10

Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg cytalopramu w postaci bromowodorku cytalopramu (Citalopramum). Tabletki powlekane, okrągłe, białe lub prawie białe, obustronnie wypukłe. Po jednej stronie mają wytłoczony napis „10".

Citabax 20

Jedna tabletka powlekana zawiera 20 mg cytalopramu w postaci bromowodorku cytalopramu (Citalopramum). Tabletki powlekane, okrągłe, białe lub prawie białe, obustronnie wypukłe. Po jednej stronie mają wytłoczony napis „20", a po drugiej stronie rowek dzielący.

Citabax 40

Jedna tabletka powlekana zawiera 40 mg cytalopramu w postaci bromowodorku cytalopramu (Citalopramum). Tabletki powlekane, okrągłe, białe lub prawie białe, obustronnie wypukłe. Po jednej stronie mają wytłoczony napis „40", a po drugiej stronie rowek dzielący.

Substancje pomocnicze, patrz pkt. 6.1.

Citabax 40 - dawkowanie

Dorośli

Depresja

Cytalopram stosuje się w pojedynczej dawce dobowej wynoszącej 20 mg. W zależności od reakcji pacjenta na leczenie, dawkę tę można zwiększać do maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 60 mg. Lek może być przyjmowany rano lub wieczorem, niezależnie od spożywanych posiłków. Leczenie należy kontynuować co najmniej przez 6 miesięcy w celu zapobiegania nawrotom.

Zespół lęku napadowego

Podobnie jak w przypadku innych leków stosowanych u tej grupy pacjentów, leczenie powinno rozpocząć się od małych dawek w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia paradoksalnego efektu lękotwórczego. W pierwszym tygodniu leczenia zaleca się zastosowanie dawki 10 mg na dobę, którą następnie zwiększa się do 20 mg na dobę. Dawkę tę można dalej zwiększać aż do osiągnięcia dawki maksymalnej wynoszącej 60 mg na dobę w zależności od reakcji pacjenta na leczenie. Maksymalną skuteczność cytalopramu u pacjentów z zaburzeniami lękowymi obserwuje się po około 3 miesiącach leczenia. Skuteczność ta zostaje utrzymana podczas kontynuowanego leczenia.

Pacjenci w podeszłym wieku

Zalecana dawka dobowa wynosi 20 mg. Dawkę tę można dalej zwiększać aż do osiągnięcia dawki maksymalnej wynoszącej 40 mg na dobę w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat

Nie zaleca się stosowania leku, ponieważ ani bezpieczeństwo stosowania ani skuteczność nie były oceniane w tej grupie wiekowej.

Niewydolność wątroby

Powinno się zastosować najmniejszą zalecaną dawkę leku, tj. 20 mg na dobę. Nie podawać dawek powyżej 30 mg na dobę.

Niewydolność nerek

Nie ma potrzeby modyfikacji dawki leku w przypadku niewydolności nerek małego i średniego stopnia. Brak jest danych odnośnie stosowania leku w przypadkach ciężkiej niewydolności nerek (tj. w przypadku klirensu kreatyniny < 20 ml/min).

Sposób podawania

Cytalopram w tabletkach podaje się w pojedynczej dawce raz na dobę. Cytalopram w tabletkach można przyjmować o każdej porze dnia, z pokarmem lub bez pokarmu.

Citabax 40 - środki ostrożności

Leczenie pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z zaburzeniem czynności nerek i wątroby, patrz punkt

4.2.

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Leki przeciwdepresyjne nie powinny być stosowane w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. W toku prób klinicznych zachowania samobójcze (próby samobójstwa oraz myśli samobójcze) oraz wrogość (głównie agresję, zachowania buntownicze i przejawy gniewu) obserwowano częściej u dzieci i młodzieży leczonych lekami przeciwdepresyjnymi niż w grupie, w której podawano placebo. Jeśli, w oparciu o istniejącą potrzebę kliniczną podjęta jednak zostanie decyzja o leczeniu, pacjent powinien być uważnie obserwowany ze względu na możliwość wystąpienia zachowań samobójczych.

Ponadto, brak jest długookresowych danych na temat bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży dotyczących wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i rozwoju zachowania.

Paradoksalne objawy lękowe

Niektórzy pacjenci z zespołem lęku napadowego mogą odczuwać nasilone objawy lękowe w początkowym okresie przyjmowania leków przeciwdepresyjnych. Ta paradoksalna reakcja zazwyczaj ustępuje po dwóch tygodniach od rozpoczęcia leczenia. Zaleca się stosowanie małej dawki początkowej w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia paradoksalnego działania wywołującego stany lękowe (patrz punkt 4.2).

Hiponatremia

U pacjentów stosujących leki z grupy SSRI rzadko donoszono o występowaniu hiponatremii, występującej prawdopodobnie w wyniku nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH) i na ogół ustępującej po zakończeniu leczenia. Szczególnie wysokie ryzyko występuje u pacjentów w podeszłym wieku.

Samobójstwo/-myśli samobójcze lub kliniczne nasilenie choroby

Depresja związana jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia myśli samobójczych, samookaleczenia oraz samobójstwa (zachowań samobójczych). Ryzyko to utrzymuje się do czasu uzyskania znaczącej remisji. Ponieważ poprawa może nie nastąpić w ciągu kilku pierwszych tygodni leczenia lub dłużej, pacjentów należy poddać ścisłej obserwacji do czasu wystąpienia poprawy. Z doświadczeń klinicznych wynika, że ryzyko samobójstwa może zwiększyć się we wczesnym etapie powrotu do zdrowia.

Inne zaburzenia psychiczne, w których przepisywany jest produkt leczniczy Citabax, mogą być również związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zachowań samobójczych. Ponadto, zaburzenia te mogą współistnieć z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi. W związku z tym u pacjentów leczonych z powodu innych zaburzeń psychicznych należy podjąć takie same środki ostrożności jak u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi.

Pacjenci z zachowaniami samobójczymi w wywiadzie lub pacjenci przejawiający przed rozpoczęciem leczenia znaczny stopnień skłonności samobójczych, należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia myśli samobójczych lub prób samobójczych i należy ich poddać ścisłej obserwacji w trakcie leczenia. Metaanaliza kontrolowanych placebo badań klinicznych nad lekami przeciwdepresyjnymi, stosowanymi u dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, wykazała zwiększone (w porównaniu z placebo) ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów w wieku poniżej 25 lat, stosujących leki przeciwdepresyjne.

W trakcie leczenia, zwłaszcza na początku terapii i w przypadku zmiany dawki, należy ściśle obserwować pacjentów, szczególnie pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka. Pacjentów (oraz ich opiekunów) należy uprzedzić o konieczności zwrócenia uwagi na każdy objaw klinicznego nasilenia choroby, wystąpienia zachowań lub myśli samobójczych oraz nietypowych zmian w zachowaniu, a w razie ich wystąpienia, o konieczności niezwłocznego zwrócenia się do lekarza.

Akatyzja/niepokój psychoruchowy

Stosowanie leków z grupy SSRI/SNRI wiąże się z rozwojem akatyzji, charakteryzującej się subiektywnie nieprzyjemnym lub denerwującym stanem niepokoju i potrzebą poruszania się, którym często towarzyszy niezdolność siedzenia lub stania bez ruchu. Wystąpienie akatyzji jest najbardziej prawdopodobne w pierwszych tygodniach leczenia. Zwiększenie dawki może być szkodliwe u pacjentów, u których wystąpią te objawy.

Mania

U pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym może dojść do wystąpienia fazy maniakalnej. W razie wystąpienia u pacjenta fazy maniakalnej, należy zaprzestać podawania cytalopramu.

Napady padaczkowe

W czasie leczenia przeciwdepresyjnego istnieje możliwość wystąpienia napadów padaczkowych. U każdego pacjenta, u którego wystąpią napady padaczkowe, należy odstawić cytalopram. Należy unikać stosowania cytalopramu u pacjentów z niestabilną padaczką, a pacjentów ze skutecznie leczoną padaczką należy uważnie monitorować. W razie zwiększenia częstości napadów padaczkowych cytalopram należy odstawić.

Cukrzyca

U pacjentów z cukrzycą stosowanie produktów leczniczych z grupy SSRI może utrudniać kontrolę stężenia glukozy we krwi. Dlatego też u tych pacjentów może być konieczna modyfikacja dawek insuliny i (lub) doustnych leków przeciwcukrzycowych.

Zespół serotoninowy

Rzadko notowano wystąpienie objawów zespołu serotoninowego u pacjentów leczonych produktami z grupy SSRI. Objawy takie jak pobudzenie, drżenia, drgawki miokloniczne oraz wysoka gorączka występujące równocześnie mogą być objawami zespołu serotoninowego. Należy natychmiast odstawić leczenie cytalopramem i wprowadzić leczenie objawowe.

Leki serotoninergiczne

Cytalopramu nie należy stosować jednocześnie z produktami leczniczymi o działaniu serotoninergicznym, takimi jak sumatryptan lub inne trypatany, tramadol, oksytryptan i tryptofan.

W trakcie stosowania leków z grupy SSRI donoszono o wydłużeniu czasu krwawienia i (lub) przypadkach zaburzeń krwawienia, takich jak wybroczyny, krwotoki ginekologiczne, krwawienia z przewodu pokarmowego i inne krwawienia skórne lub z błon śluzowych (patrz punkt 4.8). Z tego powodu należy zachować ostrożność u pacjentów otrzymujących leki z tej grupy SSRI szczególnie u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki które mogą wpływać na czynność płytek krwi lub inne substancje czynne. które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia krwotoków, jak również u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi w wywiadzie (patrz punkt

4.5).

Terapia elektrowstrząsowa

Mało jest danych klinicznych odnośnie jednoczesnego stosowania leków z grupy SSRI i elektrowstrząsów, dlatego należy zachować ostrożność.

Odwracalne, selektywne inhibitory MAO-A

Na ogół nie zaleca się skojarzonego leczenia cytalopramem i inhibitorami MAO-A z uwagi na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego (patrz punkt 4.5).

Równoczesne leczenie nieselektywnymi, nieodwracalnymi inhibitorami MAO - patrz punkt 4.5.

Ziele dziurawca

Jednoczesne stosowanie Cytalopramu i produktów ziołowych zawierających ziele dziurawca (Hypericum perforatum) może prowadzić do zwiększenia częstości występowania działań niepożądanych. Dlatego też nie należy jednocześnie stosować cytalopramu i produktów zawierających ziele dziurawca (patrz punkt 4.5).

Objawy odstawienne po odstawieniu leków z grupy SSRI

Objawy odstawienne po przerwaniu leczenia są częste, szczególnie jeśli odstawienie leku jest nagłe (patrz punkt 4.8). W badaniu klinicznym z zastosowaniem cytalopramu, dotyczącym zapobiegania nawrotom, zdarzenianiepożądane obserwowane po przerwaniu aktywnej terapii wystąpiły u 40% pacjentów, w porównaniu do 20% pacjentów kontynuujących leczenie cytalopramem.

Ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych może zależeć od wielu czynników, w tym od czasu trwania leczenia i dawki oraz szybkości zmniejszania dawki. Najczęściej zgłaszanymi reakcjami są zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezje), zaburzenia snu (w tym bezsenność oraz wyraziste sny), pobudzenie i niepokój, nudności i (lub) wymioty, drżenie, splątanie, pocenie się, ból głowy, biegunka, kołatanie serca, chwiejność emocjonalna, drażliwość oraz zaburzenia widzenia. Na ogół objawy te mają nasilenie łagodne do umiarkowanego, jednak u niektórych pacjentów mogą być silnie wyrażone.

Zazwyczaj objawy występują w ciągu pierwszych kilku dni po odstawieniu leczenia, jednak istnieją bardzo rzadkie doniesienia o takich objawach u pacjentów, którzy przypadkowo pominęli dawkę leku. Na ogół objawy te ustępują samoistnie, zwykle w ciągu 2 tygodni, chociaż u niektórych osób mogą utrzymywać się dłużej (2-3 miesiące lub dłużej). W razie odstawiania leku zaleca się zatem stopniowe zmniejszanie dawki cytalopramu przez okres kilku tygodni lub miesięcy, w zależności od potrzeb pacjenta (patrz „Objawy odstawienne obserwowane po odstawieniu leków z grupy SSRI, punkt 4.2).

Psychoza

Leczenie pacjentów psychotycznych z epizodami depresyjnymi może powodować nasilenie objawów psychotycznych.

Wydłużenie odstępu QT

Zwiększone stężenia substancji pobocznego metabolitu (didemetylocytalopramu) we krwi mogą teoretycznie powodować wydłużenie odstępu QT u pacjentów z hipokaliemią/hipomagnezemią. W przypadku przedawkowania lub przy zmianach metabolizmu z podwyższeniem stężenia szczytowego, np. zaburzeniach wątroby, można zalecić monitorowanie za pomocą EKG.

Substancje pomocnicze

Tabletki zawierają laktozę jednowodną. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Citabax 40 - przedawkowanie

Toksyczność

Dane kliniczne dotyczące przedawkowania cytalopramu są ograniczone i w wielu przypadkach odnoszą się do jednoczesnego przedawkowania innych leków i (lub) alkoholu. Informowano o przypadkach śmiertelnych po przedawkowaniu samego cytalopramu; jednak w większości przypadków zgon nastąpił na skutek przedawkowania jednocześnie stosowanych leków.

Objawy

W zgłaszanych przypadkach przedawkowania cytalopramu zgłaszano następujące objawy: drgawki, tachykardię, senność, wydłużenie odstępu QT, śpiączkę, wymioty, drżenia, niedociśnienie, zatrzymanie akcji serca, nudności, zespół serotoninowy, pobudzenie, bradykardię, zawroty głowy, blok odnogi pęczka Hisa, poszerzenie zespołu QRS, hiperwentylację, rozszerzenie źrenic, wielokształtny częstoskurcz komorowy, stupor, pocenie się, sinicę, hiperwentylację i arytmię przedsionkową i komorową.

Leczenie

Nie ma swoistego antidotum dla cytalopramu. Leczenie jest objawowe i podtrzymujące czynności życiowe. Należy rozważyć podanie węgla aktywowanego, leków przeczyszczających działających osmotycznie (takich jak siarczan sodu) oraz płukanie żołądka. W razie zaburzeń przytomności pacjenta należy intubować. Zaleca się monitorowanie EKG i czynności życiowych.

Citabax 40 - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cytalopram lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (patrz punkt 6.1).

MAOI (inhibitory monoaminooksydazy)

W niektórych przypadkach zaobserwowano objawy przypominające zespół serotoninowy.

Cytalopramu nie należy stosować u pacjentów otrzymujących inhibitory monoaminooksydazy (MAOI), w tym selegilinę, w dawkach dobowych przekraczających 10 mg/dobę. Cytalopramu nie należy podawać przez 14 dni od odstawienia nieselektywnych MAOI oraz przez określony czas po odstawieniu odwracalnego MAOI (RIMA), zgodnie z zaleceniami dotyczącymi przepisywania RIMA. Leków z grupy MAOI nie należy włączać do terapii przez siedem dni od odstawienia cytalopramu (patrz punkt 4.5).

Cytalopram jest przeciwwskazany w skojarzeniu z linezolidem, chyba że istnieje możliwość ścisłej obserwacji pacjenta i monitorowania ciśnienia krwi (patrz punkt 4.5).

Cytalopramu nie należy stosować łącznie z pimozydem (patrz również punkt 4.5).

Citabax 40 - działania niepożądane

Działania niepożądane obserwowane podczas stosowania cytalopramu na ogół są niezbyt nasilone i mają charakter przemijający. Najczęściej występują podczas pierwszych 1 do 2 tygodni leczenia, zwykle ich nasilenie następnie zmniejsza się. Reakcje niepożądane przedstawiono wg klasyfikacji MedDRA.

Zależność od dawki stwierdzono dla następujących działań niepożądanych: nadmierne pocenie się, suchość błon śluzowych jamy ustnej, bezsenność, biegunka, nudności i zmęczenie.

Tabela przedstawia odsetek reakcji niepożądanych związanych ze stosowaniem leków z grupy SSRI i (lub) cytalopramu, obserwowanych u > 1% pacjentów w kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z zastosowaniem podwójnie ślepej próby lub po wprowadzeniu leku do obrotu. Częstość występowania zdefiniowano następująco: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Nie znana

Małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego

Nie znana

Nadwrażliwość, reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia endokrynologiczne

Nie znana

Nieprawidłowe wydzielanie ADH

Zaburzenia metabolizmu i

   

odżywiania

Często

Zmniejszenie łaknienia, zmniejszenie masy ciała

Niezbyt często

Zwiększenie łaknienia, zwiększenie masy ciała

Rzadko

Hiponatremia

Nie znana

Hipokaliemia

Zaburzenia psychiczne

Często

Pobudzenie, zmniejszenie popędu płciowego, niepokój, nerwowość, stany splątania, zaburzenia orgazmu

(kobiety), nietypowe sny

Niezbyt często

Agresja, depersonalizacja, omamy, mania

Nie znana

Napady lęku panicznego, bruksizm, niepokój psychoruchowy, wyobrażenie samobójstwa, zachowania samobójcze2

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Senność, bezsenność

Często

Drżenie, parestezje, zawroty głowy, zaburzenia uwagi

Niezbyt często

Omdlenia

Rzadko

Napady drgawkowe typu „grand maF, dyskineza, zaburzenia smaku

Nie znana

Napady drgawkowe, zespół serotoninowy, zaburzenia pozapiramidowe, akatyzia, zaburzenia ruchowe

Zaburzenia oka

Niezbyt często

Rozszerzenie źrenic

Nie znana

Zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

Często

Szumy uszne

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Bradykardia, tachykardia

Nie znana

Wydłużenie odcinka QT1

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko

Krwotoki

Nie znana

Niedociśnienie ortostatyczne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Ziewanie

Nie znana

Krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Suchość błon śluzowych jamy ustnej, nudności

Często

Biegunka, wymioty, zaparcia

Nie znana

Krwawienie z przewodu pokarmowego (w tym krwawienie z odbytu)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko

Zapalenie wątroby

Nie znana

Nieprawidłowe wyniki badania czynności wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki

   

podskórnej

Bardzo często

Nadmierne pocenie się

Często

Świąd

Niezbyt często

Pokrzywka, łysienie, wysypka, plamica, reakcje wrażliwości na światło

Nie znana

Wybroczyny, obrzęki naczynioruchowe

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Często

Bóle mięśni, bóle stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często

Zatrzymanie moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często

Impotencia, zaburzenia wytrysku, niezdolność do wytrysku

Niezbyt często

Kobiety: krwotok miesiączkowy

Nie znana

Kobiety: krwotok maciczny Mężczyźni: priapizm, mlekotok

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Zmęczenie

Niezbyt często

Obrzęk

Rzadko

Gorączka

Liczba pacjentów: cytalopram / placebo = 1346 / 545

Przypadki wydłużenia odstępu QT odnotowano w okresie po wprowadzeniu leku do obrotu, głównie u pacjentów z wcześniej występującą chorobą serca

Przypadki wyobrażenia samobójstwa i zachowań samobójczych obserwowano w trakcie leczenia cytalopramem lub wkrótce po odstawieniu leczenia (patrz punkt 4.4).

Objawy odstawienne obserwowane po odstawieniu leków z grupy SSRI

Odstawienie cytalopramu (szczególnie, gdy jest nagłe) często prowadzi do objawów odstawiennych. Najczęściej zgłaszane reakcje, to zawroty głowy, zaburzenia czuciowe (w tym parestezje), zaburzenia snu (w tym bezsenność i wyraziste sny), pobudzenie lub niepokój, nudności i (lub) wymioty, drżenie, splątanie, pocenie się, ból głowy, biegunka, kołatanie serca, chwiejność emocjonalna, drażliwość oraz zaburzenia widzenia. Na ogół objawy te mają nasilenie łagodne do umiarkowanego i ustępują samoistnie, jednak u niektórych pacjentów mogą być ciężkie i (lub) utrzymywać się dłużej. Dlatego też, gdy stosowanie cytalopramu nie jest już wymagane, należy stopniowo odstawić lek przez zmniejszanie dawki (patrz punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podawania i punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

 

Cytalopram %

Placebo %

Odpowiedź—zależna od dawki

Nasilone pocenie się

42+*

83

Tak

Suchość błony śluzowej jamy ustnej

+8,6*

+2é

Tak

Pobudzenie

2,9*

+3

 

Zmniejszenie łaknienia n. s. i. 1

 

+5

 

Impotencja

30*

+5

 

Bezsenność n. s. g. i.2

+3,8

+2,8

Tak

Zmniejszenie popędu płciowego

2,2*

0,4

 

Senność

+6,2*

9

Tak

Ziewanie

+9*

0,2

 

Biegunka n. s. i 1

79

6,2

Tak

Nudności

22,2*

44,4

Tak

Zaburzenia wytrysku n. s. i.4.

2,4

 

Niezdolność do wytrysku

4,2*

   

Zahamowanie orgazmu u kobiet

2,5*

   

Uczucie zmęczenia

5,5

3?

Tak

Efekt klasy

Badania epidemiologiczne, przeprowadzone głównie u pacjentów w wieku 50 lat i starszych wykazały wzrost ryzyka złamania kości u pacjentów przyjmujących SSRI i TCA. Mechanizm prowadzący do tych działań jest nieznany.

Citabax 40 - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Duża ilość danych dotyczących kobiet w ciąży (ponad 2500 przypadków stosowania leku) wskazuje na brak toksycznego wpływu powodującego deformację płodu/noworodka. Jeżeli istnieją wskazania kliniczne cytalopram może być stosowany w okresie ciąży, biorąc pod uwagę poniższe aspekty.

Jeśli matka przyjmowała produkt leczniczy Citabax w późniejszych stadiach ciąży, w szczególności w trzecim trymestrze, noworodka należy poddać obserwacji. W czasie ciąży należy unikać nagłego odstawienia leku.

U noworodków, których matki w późniejszych stadiach ciąży przyjmowały leki z grupy SSRI/SNRI, wystąpiły następujące działania niepożądane: zaburzenia oddechowe, sinica, bezdech, napady drgawkowe, wahania ciepłoty ciała, trudności w karmieniu, wymioty, hipoglikemia, hipertonia, hipotonia, hiperrefleksja, drżenia, drżączka, drażliwość, letarg, nieustający płacz, senność i trudności w zasypianiu. Objawy te mogą być zarówno wynikiem działania serotoninergicznego, jak objawami odstawiennymi. W większości przypadków powikłania pojawiają się natychmiast lub wkrótce (< 24 godziny) po porodzie.

Badania epidemiologiczne wykazały, że stosowanie SSRI w ciąży, szczególnie pod koniec, może zwiększyć ryzyko przetrwałego nadciśnienia płucnego u noworodków (PPHN). Zaobserwowana częstość wystąpienia choroby wynosiła około 5 przypadków na 1000 ciąż. W populacji ogólnej, u noworodków występuje 1 do 2 przypadków przetrwałego nadciśnienia płucnego (PPHN) na 1000 ciąż.

Laktacja

Cytalopram przenika do mleka kobiecego. Ocenia się, że karmione piersią niemowlę otrzyma około 5% dawki przeznaczonej dla matki w przeliczeniu na masę ciała (mg/kg mc.). U niemowląt nie obserwowano żadnych objawów lub obserwowano jedynie objawy o małym znaczeniu. Dostępne dane nie wystarczą jednak do oceny zagrożenia dla dziecka. Zaleca się zachowanie ostrożności.

Citabax 40 - prowadzenie pojazdów

Cytalopram wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Produkty lecznicze o działaniu psychotropowym mogą powodować zaburzenia osądu i zdolności szybkiego reagowania. Pacjentów należy uprzedzić o możliwości wystąpienia tych objawów i ostrzec, że ich zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu może być zaburzona.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Citabax 40 - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Citalopramum

  Substancja, która jest selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny. Wykazuje działanie przeciwdepresyjne. Stosuje się ją w leczeniu depresji oraz w profilaktyce zapobiegania nawrotom zaburzeń depresyjnych. Wskazana jest również w leczeniu zaburzeń lękowych z lub bez agorafobii.

  Dostępne opakowania
  Citabax 40

  Citabax 40

  tabletki powlekane - 14 tabl. - 0,04 g
  RANBAXY (POLAND) SP. Z O.O.
  Citabax 40

  Citabax 40

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 0,04 g
  RANBAXY (POLAND) SP. Z O.O.
  Citabax 40

  Citabax 40

  tabletki powlekane - 56 tabl. - 0,04 g
  RANBAXY (POLAND) SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

  Leki psychotropowe - lista, wskazania i skutki uboczne

  Leki psychotropowe - lista, wskazania i skutki uboczne

  Leki psychotropowe to preparaty, które posiadają zdolność do przekraczania tak zwanej bariery krew-mózg oraz wpływania na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. Są stosowane głównie w psychiatrii, ale nie tylko. Co stanowi wskazanie do terapii?...

  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  Xanax - działanie, dawkowanie, przeciwwskazania, ulotka, cena

  Xanax - działanie, dawkowanie, przeciwwskazania, ulotka, cena

  Xanax należy do leków psychotropowych, ma działanie uspokajające, przeciwlękowe oraz nasenne. Stosuje się go w stanach lękowych oraz w celu leczenia depresji. Xanax dostępny jest jedynie na receptę, ponieważ wykazuje silne właściwości uzależniające. Jak...

  Depresja - przyczyny, objawy, rodzaje, leczenie

  Fakty i mity dotyczące depresji

  Fakty i mity dotyczące depresji

  Depresja może dotknąć każdego z nas Depresja może się pojawić u każdego człowieka. Badania kliniczne sugerują jednak, że to kobiety są bardziej narażone na wystąpienie zmian biochemicznych w mózgu związanych z tą chorobą. Niemniej jednak, może to mieć...

  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  Antydepresanty a alkohol

  Antydepresanty a alkohol

  Antydepresanty i alkohol - czy można je łączyć? Większość osób zażywających długotrwale takie leki psychotropowe zastanawiało się nad tym chociaż raz. Spożycie alkoholu etylowego w niewielkiej ilości przy stosowanej farmakologicznej terapii antydepresyjnej...

  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  W których krajach ludzie łykają najwięcej antydepresantów?

  W których krajach ludzie łykają najwięcej antydepresantów?

  Jak się okazuje, na całym świecie stosuje się coraz więcej leków przeciw depresji. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Cooperation and Development - OECD) dokładniej przyjrzała się skali stosowania antydepresantów...

  Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

  Leki przeciwdepresyjne a seks

  Leki przeciwdepresyjne a seks

  Stosowanie leków przeciwdepresyjnych może wiązać się z zaburzeniami funkcji seksualnych. Mogą one dotyczyć nawet 80% leczonych lekami z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), niezależnie od tego, który z nich był stosowany....