Ceftriaxon -MIP i.v./i.m

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Dawka
1 g
Ilość
1 fiol.s.subs.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: MIP PHARMA POLSKA SP. Z O.O.

Ceftriaxon -MIP i.v./i.m - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Ceftriaxon -MIP i.v./i.m - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Ceftriaxon -MIP i.v./i.m - opis

Ceftriakson stosuje się w następujących zakażeniach:

- zakażenia dróg oddechowych: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Proteus mirabilis lub Serratia marcescens,

- zakażenia uszu, nosa i gardła: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae (w tym szczepy produkujące beta-laktamazy) lub Moraxella catarrhalis (w tym szczepy produkujące beta-laktamazy),

- zakażenia dróg moczowych: Escherichia coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morganii lub Klebsiella pneumoniae,

- zakażenia skóry i tkanek miękkich, zakażenia ran: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, paciorkowce z grupy Viridans, Escherichia coli, Enerobacter cloacae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Morganella morganii,* Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Acinetobacter calcoaceticus, Bacteroides fragilis* lub Peptostreptococcus species.

- zakażenia narządów płciowych, w tym rzeżączka: Neisseria gonorrhoeae, w tym szczepy wytwarzające oraz nie wytwarzające penicilinazy. Ceftriakson nie działa na Chlamydia trachomatis.

- zakażenia wewnątrz jamy brzusznej: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Bacteroides fragilis, Clostridium species (większość szczepów Clostridium difficile jest oporna ) lub Peptostreptococcus spp.,

- zakażenia kości i stawów: Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae lub Enterobacter spp.

- posocznica: Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae lub Klebsiella pneumoniae.

- zapalenie opon mózgowych: Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis lub Streptococcus pneumoniae. Ceftriakson zastosowany w niewielkiej grupie pacjentów był również skuteczny w zakażeniach wywołanych przez Staphylococcus epidermidis* i Escherichia coli*

- zakażenia u pacjentów z obniżoną odpornością,

- zapobieganie zakażeniom okołooperacyjnym u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem zakażeń,

- borelioza z Lyme wywoływana przez Borrelia burgdorferi (zwłaszcza stadium II i III).

(*- skuteczność potwierdzona w badaniach u mniej niż 10 pacjentów)

Ceftriaxon -MIP i.v./i.m - skład

Ceftriaxon-MIP i.v. /i.m. 1 g:1 fiolka proszku zawiera 1,193 g ceftriaksonu sodowego, co odpowiada 1,0 g ceftriaksonu

Ceftriaxon -MIP i.v./i.m - dawkowanie

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek Jeśli nerki funkcjonują prawidłowo nie jest konieczne zmniejszenie dawki. W przypadku ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny < niż 10 ml/min) dawka dobowa nie powinna przekraczać 2g.

Dawkowanie u pacjentów z jednoczesnym uszkodzeniem wątroby i nerek W przypadku jednoczesnego ciężkiego uszkodzenia nerek i wątroby należy regularnie kontrolować stężenie ceftriaksonu w osoczu i w zależności od wyniku regulować dawkę.

Dawkowanie u pacjentów z bakteryjnym zapaleniem opon mózgowych U niemowląt i dzieci leczenie rozpoczyna się od podawania raz na dobę dawki 100 mg/kg mc. (jednak nie więcej niż 4 g na dobę). Z chwilą określenia wrażliwości drobnoustroju na działanie leku, dawkę można odpowiednio zmniejszyć. W zależności od rodzaju drobnoustrojów skuteczny jest następujący schemat terapii:

Neisseria meningitidis – 4 dni

Haemophilus influenzae – 6 dni

Streptococcus pneumoniae – 7 dni

Dawkowanie u pacjentów z boreliozą z Lyme Dzieci przez 14 dni otrzymują dawkę 50 mg/kg mc. raz na dobę (do maksymalnej dawki 2g). U dorosłych jednorazowa dawka dobowa wynosi 2 g. W literaturze są doniesienia o stosowaniu dobowej dawki 4 g w przypadku ciężkich zakażeń. Stosowanie domięśniowo nie jest odpowiednie do leczenia neuroboreliozy.

Dawkowanie w zapobieganiu zakażeniom okołooperacyjnym Zaleca się jednorazowe podanie odpowiedniej do wieku pacjenta pojedynczej dawki ceftriaksonu na 30 do 90 minut przed operacją.

Dawkowanie u pacjentów z rzeżączką U dorosłych stosuje się jednorazowo dawkę 250 mg ceftriaksonu domięśniowo.

Ceftriaxon -MIP i.v./i.m - środki ostrożności

Jeśli wystąpi wstrząs anafilaktyczny (zaburzenia oddychania, utrata przytomności) należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Wstrząs występuje do 30 minut po zastosowania leku. W takim wypadku lekarz zadecyduje o odpowiednim postępowaniu, takim jak: odstawienie ceftriaksonu, ułożenie pacjenta na boku, uwolnienie dróg oddechowych, oddech kontrolowany, założenie stałego wkłucia, podanie leków sympatykomimetycznych (np. adrenalina, noradrenalina, orcyprenalina), dożylne podanie kortykoidów w dużych dawkach w przypadku pogłębiającego się wstrząsu (centralizacja krążenia krwi), np. metyloprednizolon w dawce 30 mg/kg mc. lub większej.

Należy zachować ostrożność stosując Ceftriaxon-MIP u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na penicyliny (szczególnie, gdy wystąpił w przeszłości wstrząs anafilaktyczny) lub inne antybiotyki betalaktamowe, gdyż znane są przypadki alergii krzyżowej na cefalosporyny i te antybiotyki.

W ciężkiej niewydolności nerek z współistniejącą niewydolnością wątroby zaleca się regularnie kontrolować stężenie leku w surowicy.

W przypadku długotrwałego leczenia zaleca się regularnie kontrolować morfologię i obraz krwi.

U pacjentów na diecie o niskiej zawartości sodu należy wziąć pod uwagę zawartość sodu w preparacie.

Jeśli w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu wystąpiła u pacjenta biegunka, zwłaszcza ciężka, lub długo utrzymująca się, można przypuszczać, że wystąpiło rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, które może zagrażać życiu pacjenta. W takich przypadkach należy natychmiast zgłosić się do lekarza, który zadecyduje o odstawieniu leku Ceftriaxon-MIP i zaleci odpowiednią terapię (np. doustne podawanie wankomycyny 4 x 250 mg na dobę). Przeciwwskazane jest podawanie preparatów hamujących perystaltykę i działających zapierająco.

Podczas ultradźwiękowych badań pęcherzyka żółciowego stwierdzono zacienienia, które znikały po odstawieniu leku lub po zakończeniu leczenia ceftriaksonem. Zacienienia te spowodowane były wytrącaniem się soli wapniowych ceftriaksonu i występowały zazwyczaj po podaniu dużych dawek. Rzadko, gdy wytrącanie się osadów wywołuje objawy kliniczne, takie jak np. bóle brzucha, zaleca się zastosowanie niechirurgicznych metod postępowania lub rozważenie możliwości przerwania podawania ceftriaksonu.

 U pacjentów w trakcie dializy nie są konieczne dodatkowe uzupełnienia dawki. Stężenie w surowicy powinno być jednak kontrolowane.

Ceftriaxon -MIP i.v./i.m - przedawkowanie

Nie są znane przypadki zatrucia ceftriaksonem.

Nie jest znane specyficzne antidotum. Hemodializa i dializa otrzewnowa nie zmniejsza stężenia leku w osoczu. Leczenie powinno być objawowe.

Ceftriaxon -MIP i.v./i.m - przeciwwskazania

Leku nie należy stosować u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na antybiotyki z grupy cefalosporyn.

Nie stosować leku u noworodków i wcześniaków z hiperbilirubinemią u których istnieje ryzyko rozwoju encefalopatii bilirubinowej, z kwasicą lub hipoalbuminemią oraz u wcześniaków u których zdolności wiązania bilirubiny są zmniejszone.

Leku  podawanego domięśniowo, rozcieńczanego w 1 % roztworze chlorowodorku lidokainy nie stosować w przypadku alergii na lidokainę, zaburzeń przewodnictwa, zaburzeń rytmu serca, porfirii lub ostrej nie wyrównanej niewydolności serca, w okresie ciąży i karmienia piersią.

Ceftriaxon -MIP i.v./i.m - działania niepożądane

Następujące zasady zostały przyjęte dla sporządzenia klasyfikacji częstości występowania:

często: > 1/100 i < 1/10,

niezbyt często: > 1/1 000 i < 1/100,

rzadko: > 1/10 000 i < 1/1 000,

bardzo rzadko: < 1/10 000

częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często: eozynofilia, leukopenia, trombocytopenia, granulocytopenia.

Rzadko: zaburzenia krzepliwości krwi.

Częstość nieznana: agranulocytoza (< 500/mm3) najczęściej po dziesięciodniowej terapii o łącznej dawce 20 g ceftriaksonu lub większej, anemia hemolityczna, wydłużenie czasu protrombinowego.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: wolne stolce lub biegunka, nudności, wymioty, zaburzenia smaku, zapalenie jamy ustnej, zapalenie języka.

Rzadko: rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: podwyższenie poziomu kreatyniny w surowicy, skąpomocz.

Bardzo rzadko: wytrącanie się osadów w nerkach, najczęściej u dzieci w wieku poniżej 3 lat, które leczone były wysokimi dawkami dobowymi (np. 80 mg/kg mc. na dobę lub wyższymi) lub po zastosowaniu łącznej dawki przekraczającej 10 g oraz przy dodatkowym obciążeniu innymi czynnikami ryzyka (odwodnienie, unieruchomienie itd.). Wytrącanie osadu może zaburzać czynność nerek i zanika po odstawieniu ceftriaksonu.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podaniaNiezbyt często: bóle i zawroty głowy, grzybica dróg rodnych.

Rzadko: zapalenie żył w miejscu wstrzyknięcia (powolne wstrzyknięcie, powyżej 2-4 min. zmniejsza możliwość wystąpienia zapalenia).

Częstość nieznana: ból i uczucie dyskomfortu w miejscu wstrzyknięcia domięśniowego, na ogół dobrze tolerowane i przemijające. Wstrzyknięcie domięśniowe bez lidokainy jest bolesne. Może wystąpić zakażenie drobnoustrojami niewrażliwymi na lek.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny (do 30 minut od zastosowania leku). W takim wypadku należy odstawić ceftriakson i zastosować odpowiednie leczenie: ułożenie pacjenta na boku, uwolnienie dróg oddechowych, oddech kontrolowany, założenie stałego wkłucia, podanie leków sympatykomimetycznych (np. adrenalina, noradrenalina, orcyprenalina), dożylne podanie kortykoidów w dużych dawkach w przypadku pogłębiającego się wstrząsu (centralizacja krążenia krwi), np. metyloprednizolon w dawce 30 mg/kg mc. lub wyższej.

Często: skórne reakcje alergiczne (zapalenie skóry, pokrzywka, wysypka, obrzęk).

Niezbyt często: świąd, gorączka polekowa, dreszcze, reakcje anafilaktyczne i anfilaktoidalne.

Częstość nieznana: rumień wielopostaciowy, syndrom Stevensa-Johnsona, syndrom Lyella.

Działania niepożądane lidokainy

Niekiedy po iniekcji lidokainy występują zawroty głowy i wymioty. Po podaniu większych dawek (które na ogół nie są stosowane jako roztwór do rozcieńczania Ceftriaxonu-MIP im. 1 g) opisano wystąpienie bradykardii, zatrzymania akcji serca, arytmii, oszołomienia, drgawek i wstrząsu. Objawy te mogą również wystąpić po omyłkowej iniekcji wewnątrznaczyniowej. Obserwowano świąd, wysypkę, obrzęki i objawy wstrząsopodobne, senność, zawroty głowy, nerwowość, euforię, szumy uszne, zaburzenia widzenia, oczopląs, wymioty, uczucie gorąca, drętwienie, drżenia, zaburzenia czucia, splatanie, depresja oddechowa, zatrzymanie oddechu.

U niektórych osób w czasie stosowania Ceftriaxon-MIP mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Ceftriaxon -MIP i.v./i.m - ciąża i karmienie piersią

Ceftriakson przenika przez łożysko.

Nie udowodniono nieszkodliwości stosowania leku Ceftriaxon-MIP u kobiet ciężarnych. Badania nad reprodukcją przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały toksycznego wpływu na płód i noworodki, działania teratogennego, negatywnego oddziaływania na płodność mężczyzn i kobiet mającego wpływ na poród lub rozwój około- lub poporodowy. 

Ceftriaxon-MIP nie powinien być stosowany u kobiet ciężarnych, szczególnie w pierwszych trzech miesiącach ciąży, jeżeli nie jest to niezbędnie konieczne.

Ceftriakson w niewielkich ilościach przenika do mleka matki i dlatego w okresie stosowania leku nie należy karmić piersią.

Lidokaina. Bezpieczeństwo stosowania lidokainy w ciąży nie zostało ustalone.

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Ceftriakson w niewielkich ilościach przenika do mleka matki i dlatego w okresie stosowania leku nie należy karmić piersią.

Lidokaina przenika do mleka matki.

Leku Ceftriaxon-MIP 1 g podawanego domięśniowo, rozcieńczanego w 1% roztworze chlorowodorku lidokainy nie należy stosować w ciąży i w okresie laktacji.

Ceftriaxon -MIP i.v./i.m - prowadzenie pojazdów

Ceftriakson nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Nie można jednak wykluczyć, iż niektóre działania niepożądane, jakie mogą wystąpić w związku ze stosowaniem ceftriaksonu, będą taki wpływ wywierać

Lidokaina używana do rozcieńczania proszku 1g, podawanego domięśniowo nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Nie można jednak wykluczyć, iż niektóre działania niepożądane, jakie mogą wystąpić w związku ze stosowaniem lidokainy, będą taki wpływ wywierać

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Ceftriaxon -MIP i.v./i.m - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Ceftriaxonum

  Substancja ta jest cefalosporyną III generacji, antybiotykiem o działaniu bakteriobójczym. Mechanizm działania polega na blokowaniu biosyntezy ściany komórkowej bakterii, jest oporna na działanie klasycznych β-laktamaz. Stosowana jest w zakażeniach dróg moczowych, dolnych dróg oddechowych, kości i stawów, w jamie brzuszne, posocznicy.

  Dostępne opakowania
  Ceftriaxon -MIP i.v./i.m

  Ceftriaxon -MIP i.v./i.m

  proszek do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.s.subs. - 1 g
  MIP PHARMA POLSKA SP. Z O.O.
  Ceftriaxon -MIP i.v./i.m

  Ceftriaxon -MIP i.v./i.m

  proszek do sporządzania roztworu do infuzji - 5 fiol.s.subs. - 1 g
  MIP PHARMA POLSKA SP. Z O.O.
  Ceftriaxon -MIP i.v./i.m

  Ceftriaxon -MIP i.v./i.m

  proszek do sporządzania roztworu do infuzji - 25 fiol.s.subs. - 1 g
  MIP PHARMA POLSKA SP. Z O.O.
  Ceftriaxon -MIP i.v./i.m

  Ceftriaxon -MIP i.v./i.m

  proszek do sporządzania roztworu do infuzji - 10 fiol.s.subs. - 1 g
  MIP PHARMA POLSKA SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Nie każdy z nas wie, że zgodnie z obowiązującym prawem farmaceuta lub osoba wydająca leki ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku innego niż ten zapisany na recepcie, jednak o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce i postaci farmaceutycznej....

  Niezbędnik pacjenta

  E-recepty od 2015 roku

  Złożono 10 propozycji wykonania prototypu programu e-recept. Ostatecznego wykonawcę wyłoni sąd konkursowy. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ma 3 mln zł do przeznaczenia na ten program... Jak powstanie system e-recept? Po wyborze wykonawcy...

  Leki i suplementy

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Pacjent lecząc się u lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty ma prawo do leków refundowanych, czyli takich, których koszt częściowo lub całkowicie pokrywany jest z budżetu państwa. Decyzję o tym, które leki i w jakiej części będą refundowane podejmuje...

  Leki i suplementy

  Rynek farmaceutyczny w 2010 roku

  2010 rok przyniósł polskiemu rynkowi farmaceutycznemu wzrost w wysokości 3% w stosunku do poprzedniego roku i 11% w stosunku do roku 2008. W aptekach największą popularnością cieszyły się leki na dolegliwości przewodu pokarmowego... Wartość rynku farmaceutycznego Chociaż...

  Niezbędnik pacjenta

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Opublikowano wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia wykryła wiele błędów. Z 224 skontrolowanych miejsc tylko w 31 nie znaleziono żadnych nieprawidłowości. Błędy lekarzy i farmaceutów są nagminne. Błędy osób...

  Leki i suplementy

  Nowelizacja prawa farmaceutycznego

  Sejm uchwalił nowelizację prawa farmaceutycznego, która szeroko definiuje sprzedaż wysyłkową, dzięki czemu nie będzie już możliwości kupienia przez Internet leków na receptę. Wprowadza również zmiany dotyczące badań klinicznych... Internetowa sprzedaż...