Cefazolin Sandoz

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek do przygotowania roztworu do wstrzyknięć lub infuzji
Dawka
1 g
Ilość
1 fiol.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: SANDOZ GMBH

Cefazolin Sandoz - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Cefazolin Sandoz - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Cefazolin Sandoz - opis

- w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na cefazolinę (patrz punkt 5.1): ? zakażenia dolnych dróg oddechowych: zaostrzenie bakteryjnego przewlekłego zapalenia oskrzeli, zapalenie płuc ? zakażenia układu moczowego: ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek ? zakażenia skóry i tkanek miękkich ? zapalenie wsierdzia ? posocznica - w zapobieganiu zakażeniom okołoperacyjnym: stosowanie cefazoliny w okresie okołooperacyjnym może zmniejszyć częstość występowania zakażeń pooperacyjnych w zabiegach chirurgicznych o dużym ryzyku wystąpienia takich zakażeń. Stosowanie cefazoliny w fiolkach należy ograniczyć do przypadków, w których konieczne jest pozajelitowe podanie leku. Należy uwzględnić oficjalne wytyczne (np. zalecenia krajowe) dotyczące prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych. W miarę możliwości należy przeprowadzić testy wrażliwości na lek drobnoustrojów wywołujących zakażenie (antybiogram), jednak w uzasadnionych przypadkach można rozpocząć terapię przed otrzymaniem wyników tych testów.

Cefazolin Sandoz - skład

1 fiolka zawiera 1048 mg soli sodowej cefazoliny, co odpowiada 1000 mg cefazoliny (Cefazolinum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Cefazolin Sandoz - dawkowanie

Dawkowanie zależy od wrażliwości patogenów i ciężkości zakażenia. Dorośli Dawki zwykle stosowane u dorosłych podano w tabeli poniżej. Rodzaj zakażenia Dawka Częstość stosowania Całkowita dawka dobowa Lekkie zakażenia (wywołane przez bakterie Gram-dodatnie) 500 mg 1 g co 8 godzin co 12 godzin 1,5 g 2 g Niepowikłane zakażenia układu moczowego 1 g co 12 godzin 2 g Zakażenia umiarkowane do ciężkich (wywołane przez bakterie Gram-ujemne) 1 g co 6 do 8 godzin 3 g do 4 g Zakażenia zagrażające życiu 1 g do 1,5 g co 6 godzin 4 g do 6 g Rzadko stosowano dawki do 12 g. Dorośli z niewydolnością nerek Lek należy podawać w dawkach zgodnych z danymi zawartymi w tabeli poniżej. Klirens kreatyniny (ml/min/1,73 m2 pc.) Stężenie kreatyniny w surowicy (mg/100 ml) Całkowita dawka dobowa Częstość stosowania ?55 ?1,5 zwykle stosowana dawka bez zmian 35 do 54 1,6 do 3,0 zwykle stosowana dawka co 12 godzin 11 do 34 3,1 do 4,5 ½ zwykle stosowanej dawki co 12 godzin ?10 ?4,6 ¼ zwykle stosowanej dawki co 24 godziny U pacjentów poddawanych hemodializie schemat dawkowania leku zależy od warunków dializy. W zapobieganiu zakażeniom okołooperacyjnym Dawkowanie zależy od rodzaju i czasu trwania zabiegu chirurgicznego. ? Cefazolin Sandoz w dawce początkowej od 1 g do 2 g podaje się dożylnie lub domięśniowo od 30 minut do 1 godziny przed rozpoczęciem operacji. ? Jeśli zabieg trwa dłużej (co najmniej 2 godziny), w trakcie jego trwania podaje się dożylnie lub domięśniowo kolejną dawkę od 500 mg do 1 g. ? Po operacji w ciągu 24 godzin podaje się dożylnie lub domięśniowo co 6 do 8 godzin dawkę od 500 mg do 1 g. W zakażeniach, które mogą stanowić duże zagrożenia dla pacjenta (np. po operacjach serca lub dużych zabiegach ortopedycznych, takich jak całkowita wymiana stawu), zalecane jest dalsze podawanie leku przez 24 do 48 godzin, w dawkach stosowanych zwykle po zabiegach chirurgicznych. Pacjenci w podeszłym wieku U pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek nie jest konieczna modyfikacja dawkowania. Noworodki w wieku poniżej 1 miesiąca Nie zostało ustalono bezpieczeństwa stosowania leku u noworodków w wieku poniżej 1 miesiąca (patrz punkt 4.4). Niemowlęta w wieku powyżej 1 miesiąca i dzieci W większości lekkich i średnio ciężkich zakażeń skuteczna całkowita dawka dobowa wynosi 25 do 50 mg/kg mc., podzielona na 3 lub 4 równe dawki. W ciężkich zakażeniach całkowitą dawkę dobową można zwiększyć do maksymalnej dawki zalecanej 100 mg/kg mc. Dzieci Masa ciała 25 mg/kg mc. na dobę w 3 dawkach podzielonych 25 mg/kg mc. na dobę w 4 dawkach podzielonych Dawkowanie co około 8 godzin Objętość, jaką należy pobrać z fiolki roztworu o stężeniu 125 mg/ml Dawkowanie co około 6 godzin Objętość, jaką należy pobrać z fiolki roztworu o stężeniu 125 mg/ml 4,5 kg 40 mg 0,3 ml 30 mg 0,25 ml 9,0 kg 75 mg 0,6 ml 55 mg 0,45 ml 13,5 kg 115 mg 0,9 ml 85 mg 0,7 ml 18,0 kg 150 mg 1,2 ml 115 mg 0,9 ml 22,5 kg 190 mg 1,5 ml 140 mg 1,1 ml Masa ciała 50 mg/kg mc. na dobę w 3 dawkach podzielonych 50 mg/kg mc. w 4 dawkach podzielonych Dawkowanie co około 8 godzin Objętość, jaką należy pobrać z fiolki roztworu o stężeniu 225 mg/ml Dawkowanie co około 6 godzin Objętość, jaką należy pobrać z fiolki roztworu o stężeniu 225 mg/ml 4,5 kg 75 mg 0,35 ml 55 mg 0,25 ml 9,0 kg 150 mg 0,7 ml 110 mg 0,5 ml 13,5 kg 225 mg 1,0 ml 170 mg 0,75 ml 18,0 kg 300 mg 1,35 ml 225 mg 1,0 ml 22,5 kg 375 mg 1,7 ml 280 mg 1,25 ml Dzieci z niewydolnością nerek Klirens kreatyniny (ml/min/1,73 m2 pc.) Dawka cefazoliny (mg/kg mc.) Przerwa między dawkami (godziny) > 50 7 (do 500 mg/dawkę) 6 do 8 25 do 50 7 12 10 do 25 7 24 do 36 < 10 7 48 do 72 Dzieciom poddawanym hemodializie podaje się na początku leczenia dawkę 7 mg/kg mc. Ponieważ stężenie cefazoliny w surowicy zmniejsza się podczas dializy o 35% do 65%, w okresie między kolejnymi zabiegami dializy podaje się dawkę 3 do 4 mg/kg mc. (przerwa między zabiegami dializy wynosi 72 godziny). Czas trwania leczenia Czas trwania leczenia zależy od przebiegu choroby. Zgodnie z ogólnymi zasadami stosowania antybiotyków, podawanie cefazoliny należy kontynuować co najmniej przez 2 do 3 dni po ustąpieniu gorączki lub po zlikwidowaniu zakażenia. W leczeniu zakażeń wywołanych przez paciorkowce betahemolizujące podawanie leku trwa co najmniej 10 dni. Sposób podawania Przygotowany roztwór podaje się głęboko domięśniowo lub dożylnie. Leku nie należy podawać dokanałowo. Patrz również punkt 6.6. Podawanie domięśniowe Lek można podawać domięśniowo tylko w niepowikłanych zakażeniach. Dawki stosowane domięśniowo (maksymalnie 1 g) należy wstrzykiwać do mięśni o dużej masie. Podawanie dożylne Nie należy podawać drogą dożylną cefazoliny rozpuszczonej w roztworze lidokainy. Infuzja dożylna Większe dawki dobowe (4 do 6 g w 2 lub 3 pojedynczych dawkach) podaje się w infuzji dożylnej (w ciągu 20 do 30 minut). Cefazolina może być podawana z innymi płynami stosowanymi dożylnie lub w oddzielnej butelce przeznaczonej do infuzji dożylnej. Bezpośrednie wstrzyknięcie dożylne Do dawki 1 g cefazolinę można podawać w powolnym wstrzyknięciu dożylnym (3 do 5 minut), bezpośrednio do żyły lub przez cewnik.

Cefazolin Sandoz - środki ostrożności

Szczególną uwagę należy zwrócić u pacjentów ze skłonnością do alergii, astmą oskrzelową lub gorączką sienną. Przed podaniem cefazoliny należy przeprowadzić wywiad dotyczący występujących uprzednio reakcji nadwrażliwości na inne antybiotyki beta-laktamowe (penicyliny lub cefalosporyny). - U pacjentów, u których występują reakcje alergiczne, należy lek odstawić i wdrożyć odpowiednie leczenie objawowe. Należy wziąć pod uwagę możliwość reakcji krzyżowych z innymi cefalosporynami i występującą rzadko alergię krzyżową z penicylinami. Jeżeli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na penicyliny, należy wziąć pod uwagę krzyżową alergię na inne antybiotyki beta-laktamowe jak cefalosporyny. - U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek wielkość dawek i (lub) przerwy między dawkami należy dostosować do ciężkości zaburzenia czynności nerek (patrz punkt 4.2). - W wyjątkowych przypadkach stosowanie cefazoliny może powodować zaburzenia krzepliwości krwi. Zwiększone ryzyko jest u pacjentów, u których występują czynniki ryzyka powodujące niedobór witaminy K lub zaburzające inne mechanizmy krzepnięcia (żywienie pozajelitowe, niedobory żywieniowe, zaburzenie czynności wątroby i nerek, małopłytkowość). Przyczyną zaburzonej krzepliwości krwi mogą być choroby (np. hemofilia, owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy), wywołujące lub nasilające krwawienia. U pacjentów z wyżej wymienionymi chorobami należy monitorować krzepliwość krwi za pomocą testu Quicka. Jeżeli parametry krzepliwości krwi zmniejszają się, należy podawać witaminę K (10 mg na tydzień). - U pacjentów z ciężką lub utrzymującą się biegunką należy brać pod uwagę wystąpienie związanego ze stosowaniem antybiotyku rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy. Ponieważ może ono zagrażać życiu, należy natychmiast odstawić cefazolinę i zastosować odpowiednie leczenie. Leki hamujące perystaltykę jelit są przeciwwskazane. - Przedłużone stosowanie cefazoliny może przyczynić się do wzrostu opornych drobnoustrojów. Dlatego też pacjentów należy dokładnie obserwować, czy nie występują u nich nadkażenia. Jeśli wystąpi nadkażenie, należy wdrożyć odpowiednie leczenie. - U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub z niewydolnością serca należy uwzględnić zawartość sodu w roztworach do wstrzykiwań (48 mg na 1 g cefazoliny). - Nie należy stosować cefazoliny u wcześniaków ani noworodków w 1. miesiącu życia, ponieważ brak danych i nie zostało określone bezpieczeństwo stosowania. - Sportowców należy poinformować o tym, że podczas stosowania cefazoliny w roztworze lidokainy mogą występować pozytywne wyniki testów antydopingowych. - Nie podawać dokanałowo.

Cefazolin Sandoz - przedawkowanie

Przedawkowanie może powodować ból, stany zapalne i zapalenie żyły w miejscu wstrzyknięcia. Podanie pozajelitowe bardzo dużych dawek cefalosporyny może spowodować zaburzenia równowagi, parestezje i ból głowy. U pacjentów z chorobą nerek przedawkowanie cefalosporyn może wywołać drgawki. Przedawkowanie może być związane z następującymi nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych: zwiększone stężenie kreatyniny, azotu mocznikowego we krwi (BUN), bilirubiny, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych; dodatni wynik testu Coombsa, trombocytoza lub trombocytopenia, eozynofilia, leukopenia oraz wydłużony czas protrombinowy. Leczenie przedawkowania W razie wystąpienia drgawek należy natychmiast odstawić lek. Może być wskazane podanie leków przeciwdrgawkowych. Należy monitorować ważne czynności życiowe i parametry laboratoryjne. Po znacznym przedawkowaniu, jeśli brak reakcji na inne sposoby leczenia, może być korzystne równoczesne zastosowanie hemodializy z hemoperfuzją, chociaż brak dodatkowych danych. Dializa otrzewnowa nie jest skuteczna.

Cefazolin Sandoz - przeciwwskazania

Występująca w przeszłości natychmiastowa i (lub) ciężka reakcja nadwrażliwości na penicylinę lub którykolwiek z antybiotyków beta-laktamowych. Dzieciom w wieku poniżej 1 roku nie należy podawać cefazoliny rozpuszczonej w roztworze lidokainy.

Cefazolin Sandoz - działania niepożądane

Rzadko występowały następujące reakcje po podaniu cefazoliny: reakcje skórne przebiegające ze świądem lub bez, takie jak miejscowa lub uogólniona wysypka, rumień, rumień wielopostaciowy wysiękowy, pokrzywka, przemijające miejscowe zwiększenie przepuszczalności naczyń krwionośnych, błon śluzowych lub stawów (obrzęk naczynioruchowy), gorączka polekowa, śródmiąższowe zapalenie płuc lub zapalenie płuc. Rzadko w związku z leczeniem cefazoliną opisywano ciężkie reakcje skórne z uogólnionymi reakcjami zagrażającymi życiu (np. zespół Lyella i zespół Stevensa-Johnsona). Mogą wystąpić ciężkie ostre reakcje alergiczne. Może to być obrzęk twarzy, obrzęk języka, obrzęk głośni ze zwężeniem dróg oddechowych, przyspieszona czynność serca, duszność, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi i wstrząs anafilaktyczny. W razie wystąpienia tych reakcji może być konieczne natychmiastowe intensywne leczenie. Krew i układ krzepnięcia Podczas leczenia cefazoliną rzadko występuje leukocytoza, agranulocytoza, monocytoza, limfocytopenia, bazofilia, eozynofilia, granulocytopenia, neutropenia, leukopenia, trombocytopenia. Objawy te występują rzadko i są odwracalne. Po podaniu niektórych cefalosporyn rzadko opisywano zmniejszenie stężenia hemoglobiny i (lub) wartości hematokrytu, niedokrwistość i agranulocytozę. Podczas stosowania tych cefalosporyn opisywano również rzadko niedokrwistość aplastyczną, pancytopenię i niedokrwistość hemolityczną. Podczas leczenia cefazoliną bardzo rzadko występowały zaburzenia w układzie osoczowych czynników krzepnięcia i w wyniku tych zaburzeń ? krwawienia. Większe ryzyko powyższych zaburzeń występuje u pacjentów z niedoborem witaminy K lub innymi czynnikami, prowadzącymi do zaburzeń w układzie krzepnięcia (żywienie pozajelitowe, niedobory żywieniowe, zaburzenia czynności wątroby i nerek, zmniejszona liczba płytek krwi) oraz u pacjentów z chorobami indukującymi lub nasilającymi krwawienia (np. hemofilia, wrzody żołądka i dwunastnicy). Wątroba Rzadko występowało czasowe zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT, gamma-GT), stężenia bilirubiny i (lub) aktywności LDH i fosfatazy zasadowej. Rzadko opisywano przemijające zapalenie wątroby i żółtaczkę cholestatyczną. Przewód pokarmowy Rzadko występują objawy ze strony przewodu pokarmowego, związane ze stosowaniem cefazoliny, w tym: utrata apetytu, biegunka, nudności i wymioty. W większości przypadków objawy mają lekki przebieg i ustępują często w trakcie lub po zakończeniu leczenia. Jeśli w trakcie lub po zakończeniu leczenia cefazoliną występuje ciężka lub utrzymująca się biegunka, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, ponieważ może ona być objawem ciężkiej choroby (rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy), którą należy natychmiast leczyć. Pacjent nie powinien przyjmować żadnych leków, które hamują perystaltykę jelit. Długotrwałe stosowanie cefalosporyn może powodować nadmierny wzrost niewrażliwych drobnoustrojów, zwłaszcza Enterobacter, Citrobacter, Pseudomonas, Enterococcus lub Candida. Nerki Rzadko może wystąpić przemijające zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi i kreatyniny w surowicy oraz zaburzenie czynności nerek. U większości pacjentów, otrzymujących jednocześnie inne leki potencjalnie nefrotoksyczne, stwierdzana była nefrotoksyczność. Układ nerwowy Objawy ze strony układu nerwowego, występujące po doustnym, domięśniowym lub dożylnym podaniu cefalosporyn, obejmują zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego i obwodowego, złe samopoczucie, zmęczenie i koszmary senne. Podczas leczenia niektórymi cefalosporynami notowano również nadmierną ruchliwość, nerwowość lub lęk, bezsenność, senność, osłabienie, uderzenia gorąca, zaburzenie widzenia barw i splątanie, chociaż związek przyczynowy nie zawsze był potwierdzony. U niektórych pacjentów (zwłaszcza z niewydolnością nerek) potwierdzono zmniejszenie progu drgawkowego wywołane stosowaniem cefalosporyn oraz indukowaną przez cefazolinę encefalopatię z uogólnionymi drgawkami. Opisano przypadek jałowego zapalenia opon mózgowych, związany z narażeniem na działanie cefaleksyny, cefazoliny i ceftazydymu. Inne Opisywano zapalenie żyły w miejscu wstrzyknięcia po dożylnym podaniu leku. Inne objawy niepożądane opisywane podczas leczenia cefalosporynami obejmują: ból w klatce piersiowej, wysięk do opłucnej, duszność lub zespół zaburzeń oddechowych, kaszel, zapalenie błony śluzowej nosa, zwiększenie lub zmniejszenie stężenia glukozy w surowicy, świąd narządów płciowych i odbytu, kandydozę narządów płciowych, zapalenie pochwy, zakrzepowe zapalenie żył, ból podczas domięśniowego podawania leku. Opisywano reakcję przypominającą nadwrażliwość na światło po wcześniejszym narażeniu na promieniowanie UV (efekt ?dawki zapamiętanej?).

Cefazolin Sandoz - ciąża i karmienie piersią

Cefazolina przenika przez barierę łożyska. Dotychczasowe doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania cefazoliny u kobiet w ciąży jest niewystarczające, dlatego w okresie ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze, lek może być stosowany jedynie po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka. Nieznaczna ilość jest wydzielana do mleka. U karmionych piersią niemowląt może wystąpić uczulenie, zaburzenie składu flory jelitowej oraz nadkażenie grzybami Candida. W takich przypadkach należy zaprzestać karmienia piersią podczas leczenia cefazoliną.

Cefazolin Sandoz - prowadzenie pojazdów

Nie stwierdzono wpływu cefazoliny na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Cefazolin Sandoz - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Cefazolinum

  Cefazolina jest bakteriobójczym antybiotykiem beta-laktamowym z grupy cefalosporyn I generacji. Stosuje się ją w ciężkich zakażeniach układu oddechowego, moczowego, narządów płciowych, skóry, tkanek miękkich, kości, stawów, dróg żółciowych, a także w zapaleniu wsierdzia, posocznicy, oraz w profilaktyce zakażeń okołooperacyjnych.

  Dostępne opakowania
  Cefazolin Sandoz

  Cefazolin Sandoz

  proszek do przygotowania roztworu do wstrzyknięć lub infuzji - 1 fiol. - 1 g
  SANDOZ GMBH
  Cefazolin Sandoz

  Cefazolin Sandoz

  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji - 10 fiol. - 1 g
  SANDOZ GMBH
  Powiązane artykuły
  Nadciśnienie

  Niebezpieczne interakcje leków na nadciśnienie

  Na łamach pisma „Canadian Medical Association Journal" pojawił się artykuł kanadyjskich naukowców, którzy ostrzegają, iż jednoczesne przyjmowanie pewnych dwóch rodzajów farmaceutyków w leczeniu nadciśnienia tętniczego wiąże się z ryzykiem niewydolności...

  Nefropatia

  Eksperymentalny lek na nefropatię cukrzycową

  Amerykańscy naukowcy donoszą o obiecujących wynikach badań klinicznych leku przeciwzapalnego, zapobiegającego włóknieniu nerek w przebiegu nefropatii cukrzycowej... Czym jest nefropatia cukrzycowa? Nefropatia cukrzycowa jest częstym powikłaniem cukrzycy,...

  Rak płuc - objawy, leczenie, rokowania

  Petycja w sprawie pilnej refundacji leków dla chorych na raka płuca

  Petycja w sprawie pilnej refundacji leków dla chorych na raka płuca

  Rak jest chorobą wdzierającą się we wszystkie sfery życia Pacjenta od relacji rodzinnych, po te zawodowe. Dodatkowo, niestety często wiąże się z bezsilnością związaną z faktem, że najbardziej optymalne dla Pacjenta leczenie jest w Polsce niedostępne,...

  Zabiegi

  Życie po przeszczepie (WIDEO)

  Życie po przeszczepie (WIDEO)

  Funkcjonowanie pacjenta po przeszczepie nerki Przeszczep to ogromna szansa na dalsze życie dla chorych dotkniętych niewydolnością narządu. Z reguły już po kilku tygodniach, większość pacjentów odzyskuje energię życiową. Co więcej, znacząco poprawia się...

  Choroby zakaźne i pasożytnicze

  Wirus MERS - epidemiologia, objawy, leczenie, profilaktyka

  Wirus MERS - epidemiologia, objawy, leczenie, profilaktyka

  W czerwcu światem wstrząsnęły wiadomości docierające z Korei Południowej, w której śmiertelne żniwo zaczął zbierać nie do końca znany wirus MERS (Middle East Respiratory Syndrome). W ciągu kilku tygodni w południowej części Półwyspu Koreańskiego z powodu...

  Leki i suplementy

  Dramatyczny apel do ministra zdrowia (WIDEO)

  Dramatyczny apel do ministra zdrowia (WIDEO)

  Przeszczep to często jedyna szansa na ratowanie życia dziecka. Rodzice cieszą się, gdy zostanie znaleziony dawca do przeszczepu. Jednak udana operacja to dopiero początek, po przeszczepie dziecko musi cały czas przyjmować leki. Zmiany w liście leków...

  Przeszczep nerki

  Jak wygląda życie po przeszczepie? (WIDEO)

  Jak wygląda życie po przeszczepie? (WIDEO)

  -Jakie będą państwa działania, oprócz tego protestu, który miał miejsce w piątek w Sejmie? Jaki będzie kolejny krok? Bo manifestowaliście przed Sejmem apelując do polityków, którzy byli w środku aby coś zrobili z tą sytuacją. -Obecna lista leków refundowanych...

  Leki i suplementy

  Zmiany na liście leków refundowanych od 1.05.2016

  Zmiany na liście leków refundowanych od 1.05.2016

  Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt dotyczący zmian w wykazie leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zmiany wejdą w życie 1 maja 2016 r. Jakie zmiany przewiduje Ministerstwo Zdrowia? Od...