Biodacyna

Biodacyna
Biodacyna
Biodacyna
Biodacyna
zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do wstrzykiwań i infuzji
Dawka
0,125 g/ml
Ilość
1 amp.a 2ml
Typ
Lecznictwo zamknięte
Refundacja
Nie
Producent: ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.

Biodacyna - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Krople Biodacyna Ophtalmicum a szczypanie oczu

Dzień dobry, mam pytanie dotyczące działania kropli Biodacyna Ophtalmicum. Kiedy wpuszczam do oczu krople Biodacyna Ophtalmicum 0,3% oczy bardzo mnie szczypią, czuję jakby coś pod powiekami chciało wyjść. Czy te szczypiące oczy oznaczają, że krople Biodacyna Ophtalmicum działają czy może raczej jest to jakiś niepożądany skutek uboczny? Stosuję krople Biodacyna Ophtalmicum na zapalenie spojówek i zastanawiam się czy powinnam w dalszym ciągu je stosować i zakończyć kurację czy raczej przerwać i natychmiast...

Zastosowanie biodacyny w kroplach przy bólach gardła

Witam, Proszę o poradę. Moja córka na kaszel,(zaczerwienione gardło tylna ściana gardła) dostała biodacynę w kroplach(biodacyna-krople do oczu). Pani doktor kazała wkraplać dwa razy dziennie po 3 krople do nosa. Wyczytałam, że to jest amikacyna i uszkadza słuch, strasznie się przejęłam. czy taka forma podania amikacyny nie uszkodzi słuchu. Podałam jej dwa razy po 3 krople i raz po dwie, bo...

Szczypanie w oczach, wypadanie rzęs i suchość pod powiekami

Witam ! Od pewnego czasu po grypie zaczeło się szczypanie w oczach wypadanie rzęs słuchość w powiekach brałem już krople ma to Biodacyna Ophthalmicum 0,3% dawało to ukojenie ale tylko czasowe 1-2h nie mogę zasnąć bo gdy zamknę oczy zaczyna mnie kuć odnowa coś w oku za tydzien idę po nowe krople a jeśli nie pomoże to do okulisty może ktoś z Państwa wie czym to może być spowodowane?

Zabieg przetykania oka u niemowlaka

Mam 1,5 miesięcznego synka,któremu od urodzenia łzawi oko. Przyjmował krople TOBREX i BIODACYNA OPHTHALMICUM 0,3% ale bez rezultatu. Dziś dostał skierowanie na przetykanie. Czy jest to konieczne, czy jest inna możliwość wyleczenia tego? Czy zabiek jest bolesny i bezpieczny u takiego maluszka. Proszę o pilną odpowiedź.

POKAŻ WIĘCEJ

Biodacyna - ulotka preparatu

Biodacyna - opis

Biodacyna jest przeznaczona do krótkotrwałego leczenia ciężkich zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na amikacynę (w tym bakterie oporne na inne antybiotyki aminoglikozydowe): - zakażenia dróg oddechowych,

- zakażenia kości i stawów,

- zakażenia skóry i tkanek miękkich,

- zakażenia wewnątrz jamy brzusznej, w tym zapalenie otrzewnej,

- zakażenia ran po oparzeniach i ran pooperacyjnych (również w chirurgii naczyniowej),

- ciężkie, powikłane i nawracające zakażenia dróg moczowych (w niepowikłanych zakażeniach amikacynę stosuje się tylko wtedy, gdy wywołujące je bakterie są oporne na inne antybiotyki),

- posocznice, najczęściej w skojarzeniu z antybiotykiem β-laktamowym,

- zakażenia ośrodkowego układu nerwowego.

Należy uwzględnić oficjalne miejscowe wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Biodacyna - skład

Biodacyna, 125 mg/ml, 1 ml roztworu zawiera 125 mg amikacyny (Amikacinum) w postaci disiarczanu.

Biodacyna, 250 mg/ml, 1 ml roztworu zawiera 250 mg amikacyny (Amikacinum) w postaci disiarczanu.

Substancje pomocnicze: sodu pirosiarczyn.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Biodacyna - dawkowanie

Dawkowanie i sposób podawania ustala się w zależności od czynności nerek i masy ciała pacjenta.

Wcześniaki i noworodki

Dawka początkowa wynosi 10 mg/kg mc., a następnie 7,5 mg/kg mc. co 12 godzin w infuzjidożylnej.

Dorośli, dzieci i niemowlęta

Dawka dobowa wynosi 15 mg/kg mc., podawana w dwóch lub w trzech dawkach podzielonych (7,5 mg/kg mc. co 12 godzin lub 5 mg/kg mc. co 8 godzin) we wstrzyknięciu domięśniowym lub infuzji dożylnej.

Dawkowanie u dorosłych i dzieci z prawidłową czynnością nerek w zależności od masy ciała.

Masa ciała [kg]

Dawka amikacyny [mg]

7,5 mg/kg mc. co 12 godz.

5 mg/kg mc. co 8 godz.

45

337,5

225

50

375,0

250

55

412,5

275

60

450,0

300

65

487,5

325

70

525,0

350

75

562,5

375

80

600,0

400

85

637,5

425

90

675,0

450

95

712,5

475

100

750,0

500

Maksymalna dawka dobowa wynosi 15 mg/kg mc.

U pacjentów z bardzo dużą masą ciała nie należy podawać więcej niż 1,5 g na dobę.

Nie należy przekraczać zalecanych dawek.

U wszystkich pacjentów w czasie leczenia należy kontrolować czynność nerek.

U pacjentów z niewydolnością wątroby nie ma konieczności modyfikacji dawkowania.

Leczenie trwa zwykle 7 do 10 dni.

W ciężkich i powikłanych zakażeniach, gdy czas leczenia wydłuża się ponad 10 dni, należy częściej kontrolować czynność nerek i słuch i ponownie rozważyć wielkość dawki.

Nie zaleca się stosowania amikacyny dłużej niż 14 dni.

Jeżeli w ciągu 3 do 5 dni nie ma wyraźnej poprawy klinicznej, należy przerwać stosowanie amikacyny i ponownie określić wrażliwość drobnoustrojów na antybiotyki.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy zmniejszyć dawkę dobową leku i (lub) wydłużyć przerwy między dawkami. Sposób dawkowania ustala się w zależności od klirensu kreatyniny lub stężenia kreatyniny we krwi.

Jeśli zaburzenia czynności nerek nasilają się w trakcie leczenia amikacyną, stosowanie produktu należy przerwać.

Modyfikacja dawek i przerw między dawkami w zależności od klirensu kreatyniny.

Klirens kreatyniny [ml/min/1,73 m2]

Dawka maksymalna

Przerwa między

dawkami

80-50

250 mg

12 godz.

50-30

200 mg

12 godz.

30-10

100 mg

12 godz.

10-5

125 mg

24 godz.

< 5

125 mg

24 godz.

Wydłużenie przerw między standardowymi dawkami w zależności od klirensu kreatyniny.

Klirens kreatyniny (ml/min/1,73 m2)

Przerwa między

dawkami

> 50

12-18 godz.

10-50

24-36 godz.

< 10

36-48 godz.

Jeżeli nie jest znany klirens kreatyniny, to przerwy (w godzinach) między kolejnymi dawkami 7,5 mg/kg mc. można obliczyć mnożąc stężenie kreatyniny w surowicy (w mg/100 ml) przez 9.

Ten sposób obliczania przerw między dawkami można stosować tylko u pacjentów w stabilnym stanie. Nie należy stosować u pacjentów w podeszłym wieku.

Przerwy między dawkami 7,5 mg/kg mc. w zależności od stężenie kreatyniny we krwi.

Stężenie kreatyniny

we krwi

[mg/100 ml]

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

Przerwa między dawkami (podanie i.m.)

[godz.]

13,5

18

22,5

27

31,5

36

40,5

45

49,5

54

Sposób stosowania

Dorosłym lek należy podawać domięśniowo lub, po odpowiednim rozcieńczeniu, w powolnej infuzji trwającej od 30 do 60 minut.

Dzieciom i niemowlętom lek należy podawać w infuzji dożylnej trwającej od 1 do 2 godzin. Sposób przygotowania roztworów do infuzji, patrz punkt 6.6.

Biodacyna - środki ostrożności

Amikacynę należy stosować ściśle według zamieszczonych tu zaleceń, stale kontrolując stan pacjenta. Amikacyna niewłaściwie stosowana może powodować ciężkie zaburzenia układu moczowego i (lub) zaburzenia słuchu i równowagi, a nawet utratę słuchu. Wystąpienie nefro-, oto- i neurotoksyczności jest bardziej prawdopodobne u pacjentów z istniejącymi zaburzeniami czynności nerek i u pacjentów leczonych dużymi dawkami produktu dłużej niż przez zalecany okres.

Ze względu na ryzyko oto- i neurotoksyczności, amikacyny nie należy stosować jako leku pierwszego wyboru. W grupach ryzyka należy uzyskać pisemną zgodę pacjenta na zastosowanie leku.

Przed rozpoczęciem leczenia amikacyną należy ocenić czynność nerek i słuch pacjenta (oznaczyć klirens kreatyniny, w uzasadnionych przypadkach wykonać audiogram).

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy odpowiednio zmniejszyć dawki, patrz punkt 4.2.

Należy właściwie nawodnić pacjenta, by nie dopuścić do gromadzenia się amikacyny w nerkach i uszkodzenia kanalików nerkowych, zwłaszcza gdy w badaniu kontrolnym moczu zaobserwowano wałeczki, białko, białe i czerwone krwinki. U pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem moczu i przy niewłaściwym dawkowaniu możliwa jest kumulacja antybiotyku i wystąpienie działań niepożądanych. Jeśli stwierdzi się kumulację leku i objawy toksyczności, należy zastosować hemodializę lub dializę otrzewnową.

Jeśli wystąpi skąpomocz, azotemia lub uszkodzenie słuchu, należy natychmiast przerwać leczenie amikacyną. Szumy uszne, zawroty głowy, utrata słyszenia dźwięków o dużej częstotliwości mogą być pierwszymi objawami działania toksycznego produktu.

W czasie leczenia należy kontrolować czynność nerek i słuch, szczególnie u pacjentów z niewydolnością nerek, u pacjentów w podeszłym wieku i u najmłodszych dzieci.

Wskazana jest kontrola stężenia amikacyny w krwi, przede wszystkim przed podaniem kolejnej dawki, stężenie to nie powinno przekraczać 2–3 mg/l.

Należy unikać stosowania amikacyny u pacjentów, u których wcześniej stosowano aminoglikozydy, szczególnie jeśli występowały u nich objawy toksyczności (uszkodzenie nerek lub nerwu VIII).

Infuzję dożylną należy podawać powoli, zgodnie z zaleceniami, gdyż zbyt szybkie podanie leku może spowodować blokadę nerwowo-mięśniową i bezdech.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas podawania amikacyny pacjentom z chorobą Parkinsona i u pacjentów, którzy jednocześnie otrzymują leki zwiotczające mięśnie i znieczulające lub otrzymują znaczne ilości krwi konserwowanej cytrynianami. Amikacyna może osłabiać przewodzenie nerwowo-mięśniowe, a duże dawki mogą wywołać blokadę nerwowo-mięśniową z porażeniem mięśni oddechowych. Jeśli taka reakcja wystąpi, należy podać sole wapnia i w razie konieczności zastosować wspomaganie oddychania.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowaniu amikacyny z lekami nefrotoksycznymi, ototoksycznymi i neurotoksycznymi lub w krótkim czasie po ich stosowaniu, gdyż może to nasilać ich niekorzystne działanie.

Nie należy stosować amikacyny dłużej niż 14 dni ani nie przekraczać zalecanych dawek.

Jak w przypadku stosowania innych antybiotyków, istnieje niebezpieczeństwo nadkażenia niewrażliwymi bakteriami.

Substancja pomocnicza leku, pirosiarczyn sodu, może wywołać reakcję alergiczną i ciężki napad astmy u pacjentów ze skłonnością do uczuleń, zwłaszcza u pacjentów z astmą oskrzelową.

Biodacyna - przedawkowanie

W przypadku przedawkowania produktu lub stwierdzenia objawów toksyczności należy zastosować hemodializę lub dializę otrzewnową. U noworodków i niemowląt należy brać pod uwagę zastosowanie transfuzji wymiennej.

Biodacyna - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na amikacynę lub inne antybiotyki aminoglikozydowe, lub którąkolwiek z substancji pomocniczych produktu.

Miastenia.

Biodacyna - działania niepożądane

Działania niepożądane uporządkowano według klasyfikacji układów i narządów; do określenie częstości występowania zastosowano następującą terminologię:

bardzo często: (≥1/10), często: (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często: (≥1/1000 do < 1/100), rzadko: (≥1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko: (< 1/10 000), częstość nieznana: (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: niedokrwistość, zwiększenie liczby granulocytów we krwi, eozynofilia,.

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko: porażenie mięśni i bezdech, parestezje, drżenie, porażenie nerwu twarzowego, bóle głowy.

Zaburzenia ucha i błędnika

Częstość nieznana: szumy uszne, zawroty głowy, rzadko utrata słuchu przemijająca lub trwała (zwykle spowodowane niewłaściwym dawkowaniem), zaburzenia równowagi.

Zaburzenia serca

Rzadko: niedociśnienie.

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko: nudności, wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: pokrzywka, wysypka, osutka.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki podskórnej Rzadko: bóle i osłabienie siły mięśni, bóle stawów.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstość nieznana: zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w krwi, białkomocz, skąpomocz, krwinkomocz, wałeczki w moczu, azotemia.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Radko: gorączka polekowa

Częstość nieznana: zapalenie żyły, zakrzepowe zapalenie żyły, po podaniu domięśniowym lekki lub silny ból, stwardnienie, jałowy ropień w miejscu wstrzyknięcia.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: zwiększenie we krwi aktywności aminotransferaz i stężenia bilirubiny.

Biodacyna - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Amikacyna szybko przenika przez łożysko do krążenia płodowego i płynu owodniowego.

Ze względu na możliwość wystąpienia objawów nefro-, oto- i neurotoksyczności stosowanie amikacyny w ciąży jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy jest to bezwzględnie konieczne dla matki, a zastosowanie bezpieczniejszego leku alternatywnego jest niemożliwe lub przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Należy unikać stosowania leku u kobiet karmiących piersią. W razie bezwzględnej konieczności stosowania amikacyny u matki, powinna ona zaprzestać karmienia piersią.

Biodacyna - prowadzenie pojazdów

Nie określono wpływu amikacyny na zdolność kierowania pojazdami i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Amikacinum

  Amikacyna jest antybiotykiem bakteriobójczym z grupy aminoglikozydów. Jako jeden z nielicznych antybiotyków tej grupy jest stosowana przede wszystkim wewnętrznie, w leczeniu ciężkich, ostrych zakażeń dróg oddechowych, kości, stawów, skóry, tkanek miękkich, jamy brzusznej, ran, układu moczowego i oczu.

  Dostępne opakowania
  Biodacyna

  Biodacyna

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 1 amp.a 2ml - 0,125 g/ml
  ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
  Biodacyna

  Biodacyna

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 1 amp.a 2ml - 0,25 g/ml
  ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
  Biodacyna

  Biodacyna

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 1 amp.a 4ml - 0,25 g/ml
  ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
  Biodacyna

  Biodacyna

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 1 fiol.a 2ml - 0,125 g/ml
  ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
  Biodacyna

  Biodacyna

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 1 fiol.a 2ml - 0,25 g/ml
  ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
  Biodacyna

  Biodacyna

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 1 fiol.a 4ml - 0,25 g/ml
  ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
  Powiązane artykuły
  Krew i naczynia krwionośne

  Ostre niedokrwienie kończyny dolnej: leczenie (WIDEO)

  Ostre niedokrwienie kończyny dolnej: leczenie (WIDEO)

  Leczenie niedokrwienia kończyn dolnych Ostre niedokrwienie kończyny dolnej jest wywołane niedrożnością tętnicy w kończynie. Ta niedrożność może mieć różne przyczyny. Są to na przykład: skrzeplina przyniesiona razem z krwią, kryształy cholesterolu, fragmenty...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Co to jest zakrzepica? (WIDEO)

  Co to jest zakrzepica? (WIDEO)

  Co to jest zakrzepica? Zakrzepica żył głębokich to choroba, która wywołuje powstawanie skrzepów we krwi. Skrzepy najczęściej powstają w kończynach dolnych. Zakrzepica czasem prowadzi to do niewydolności w obrębie ścian żylnych i zastawek. Taki stan z...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie zakrzepicy (WIDEO)

  Leczenie zakrzepicy (WIDEO)

  Leczenie zakrzepicy Zakrzepica żył głębokich to zaburzenie wywołujące powstawanie skrzepów we krwi. Przewlekłe zaburzenia krążenia mogą doprowadzić do osłabienia ścian naczyń krwionośnych i pogorszenia funkcjonowania zastawek i w konsekwencji do niewydolności...

  Leki i suplementy

  Toksyna w walce z bakterią

  Toksyna w walce z bakterią

  Być może już wkrótce pokonamy bakterie ich własną bronią, a przyczynią się do tego uczeni z Washington University, którzy zbadali mechanizm działania jednej z toksyn umożliwiających bakteriom atakowanie komórek gospodarza... Bakterie a toksyna Amerykańscy...

  Antybiotyk - działanie, rodzaje, działania niepożądane, stosowanie

  Nowe oblicze antybiotykooporności

  Nowe oblicze antybiotykooporności

  Genetycznie uwarunkowana oporność na antybiotyki nie jest jedynym mechanizmem, jakim posługują się bakterie w dążeniu do przeżycia. Belgijscy naukowcy odkryli drugą strategię przetrwania stosowaną przez chorobotwórcze bakterie. Co warunkuje antybiotykooporność? Wyniki...

  #dzieńdobryWP

  Wiedza Polaków na temat antybiotyków (WIDEO)

  Wiedza Polaków na temat antybiotyków (WIDEO)

  Co wiesz o antybiotykach? Co Polacy wiedzą na temat antybiotyków i jak często je przyjmują? Czy wiedzą, na jakie infekcje pomagają, a na jakie są bezskuteczne? A może zamiast stosowania tzw. ślepych leków mają inne sprawdzone sposoby na walkę z infekcjami?...

  #dzieńdobryWP

  Czy antybiotyki wpływają negatywnie na zdrowie? (WIDEO)

  Czy antybiotyki wpływają negatywnie na zdrowie? (WIDEO)

  Stosowanie antybiotyków Jak długo możemy stosować kuracje antybiotykowe bez szkody dla zdrowia? Czy istnieje wyraźna granica, a może każda nawet minimalna dawka sieje spustoszenie w naszym organizmie. Dr n. med Paweł Grzesiowski pediatra i internista...