Asprocol

Asprocol
Asprocol
zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki
Dawka
0,5g+0,2g
Ilość
10 tabl.
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.

Asprocol - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Asprocol - ulotka preparatu

Asprocol - opis

Bóle o słabym lub średnim nasileniu, np. bóle mięśni, stawów, bóle głowy. Gorączka w przebiegu przeziębienia i innych zakażeń wirusowych lub bakteryjnych. 

Asprocol - skład

Jedna tabletka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego ( Acidum acetylsalicylicum ) + 200 mg glicyny ( Glycinum ).

Asprocol - dawkowanie

Dorośli:

Przeciwbólowo i przeciwgorączkowo zwykle 500 mg kwasu acetylosalicylowego (1 tabletka) co 3-4 godziny lub 1000 mg kwasu acetylosalicylowego (2 tabletki) co 6 godzin. Nie należy stosować więcej niż 4 g kwasu acetylosalicylowego na dobę. 

Młodzież w wieku powyżej 12 lat:

UWAGA! Może być stosowany wyłącznie na zlecenie lekarza. Dawkowanie jak u dorosłych.

Dzieci:

Patrz punkt Przeciwwskazania

Tabletki należy popijać dużą ilością płynu.

Asprocol - środki ostrożności

Ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli i napadu astmy produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego lub katarem siennym z polipami nosa oraz u osób z reakcjami alergicznymi (odczyny skórne, świąd, pokrzywka) na inne substancje w wywiadzie.

Należy zachować ostrożność stosując lek w przypadku nadwrażliwości na inne substancje alergizujące.

Produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów z przebytą chorobą wrzodową lub krwawieniami z przewodu pokarmowego w wywiadzie. Produkt może wywoływać uszkodzenia błony śluzowej żołądka i krwawienie z przewodu pokarmowego, które może przebiegać bezobjawowo. Krwawienie zwykle ma niewielkie nasilenie, jednak jeśli trwa długo, może prowadzić do niedokrwistości. Może też wystąpić krwotok z przewodu pokarmowego.

Stosować ostrożnie w przypadku nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej.

Kwas acetylosalicylowy, zwłaszcza w dużych dawkach, hamuje krzepliwość krwi. Może powodować wydłużenie czasu krwawienia w czasie lub po zabiegach chirurgicznych (w tym również niewielkich – np. ekstrakcji zęba). Produktu nie należy stosować co najmniej 5 dni przed zabiegiem chirurgicznym. Należy też unikać jednoczesnego stosowania kwasu acetylosalicylowego z lekami przeciwzakrzepowymi, zwłaszcza pochodnymi kumaryny.

W zaburzeniach czynności wątroby i nerek eliminacja kwasu acetylosalicylowego może być przedłużona, co stwarza ryzyko jego przedawkowania. U osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej kwas acetylosalicylowy może powodować hemolizę.

Ostrożnie stosować w dnie (skazie moczanowej) (nawet małe dawki kwasu acetylosalicylowego mogą zmniejszać wydalanie kwasu moczowego i powodować napad dny moczanowej u pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego), nadciśnieniu, niedokrwistości oraz niewydolności serca. Nie stosować w ciężkiej niewydolności serca.

Długotrwałe stosowanie dużych dawek, zwłaszcza w skojarzeniu z innymi lekami przeciwbólowymi, może prowadzić do uszkodzenia nerek.

Przyjmowanie produktu w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

Zaleca się odstawienie salicylanów 24 do 48 godzin przed podaniem dużych dawek metotreksatu we wlewach dożylnych.

W przebiegu niektórych chorób wirusowych, szczególnie w przypadku zakażenia wirusem grypy typu A, wirusem grypy typu B lub ospy wietrznej, głównie u dzieci i młodzieży, istnieje ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a – rzadkiej, ale zagrażającej życiu choroby. Występowanie uporczywych wymiotów w przebiegu infekcji może wskazywać na wystąpienie zespołu Reye’a, co wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

Ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a w przebiegu infekcji wirusowych może wzrosnąć, jeśli jednocześnie podaje się kwas acetylosalicylowy, chociaż związek przyczynowy nie został udowodniony. 

Z ww. względów u dzieci poniżej 12 roku życia produktów zawierających kwas acetylosalicylowy nie należy stosować, a u młodzieży powyżej 12 roku życia produkty zawierające kwas acetylosalicylowy można stosować wyłącznie na zlecenie lekarza.

Produkty lecznicze z kwasem acetylosalicylowym należy stosować ostrożnie w pierwszym i drugim trymestrze ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Kwas acetylosalicylowy może niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet.

Asprocol - przedawkowanie

Średnią dawkę śmiertelną ocenia się na 200-500 mg/kg (przeciętnie 14-35 g), jednak opisywano zgony już po dawce 10 g (20 tabletek).

Przyczyną przedawkowania może być stosowanie zbyt dużych dawek produktu, zwłaszcza długotrwale. Po przedawkowaniu może wystąpić ból i zawroty głowy, szum w uszach, upośledzenie słuchu, zaburzenia świadomości, senność, pocenie, wymioty, biegunka. Wczesnym objawem jest hiperwentylacja z alkalozą oddechową, maskującą kwasicę metaboliczną, rozwijającą się wskutek nasilenia katabolizmu. Nasilenie reakcji spalania może powodować gorączkę obwodową. Hiperwentylacja i gorączka są często traktowane błędnie jako wskazanie do zwiększenia dawki leku przeciwgorączkowego. W ciężkim zatruciu dochodzi do ciężkich zaburzeń równowagi elektrolitowej; rozwija się kwasica metaboliczna i oddechowa na skutek zahamowania ośrodka oddechowego, hipertermia, odwodnienie. Hipoglikemia jest złym objawem prognostycznym.

Postępowanie polega na usunięciu salicylanu z przewodu pokarmowego. Należy wywołać wymioty, przeprowadzić płukanie żołądka oraz podać węgiel aktywowany. Należy też wyrównywać zaburzenia wodno-elektrolitowe. Stosowanie diurezy alkalicznej jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem ścisłej kontroli równowagi kwasowo-zasadowej, ponieważ przyspieszenie eliminacji salicylanów może spowodować gwałtowne przejście z kwasicy w alkalozę. W ciężkich przypadkach możliwe jest zastosowanie hemodializy lub dializy otrzewnowej. Ze względu na potencjalnie ciężki przebieg objawów przedawkowania, wskazana jest hospitalizacja pacjenta.

Asprocol - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na salicylany, w tym tzw. astma aspirynowa (patrz punkt 4.4), inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, na glicynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Astma oskrzelowa.

Czynna choroba wrzodowa.

Trzeci trymestr ciąży. 

Zaburzenia krzepliwości krwi.

Ciężka niewydolność wątroby.

Ciężka niewydolność serca.

Ciężka niewydolność nerek.

Jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.

Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Asprocol - działania niepożądane

Częstość przedstawionych działań niepożądanych jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądka i jelit:

Dolegliwości dyspeptyczne (pieczenie, ból w nadbrzuszu, odbijanie), wymioty, biegunka, wrzód trawienny z krwawieniem lub bez, rzadziej krwotok z przewodu pokarmowego, perforacje żołądka i dwunastnicy.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Uszkodzenie wątroby.

Badania diagnostyczne:

Wydłużenie czasu krwawienia, wydłużenie czasu protrombinowego.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Niedokrwistość wskutek mikrokrwawień z przewodu pokarmowego, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Zwiększone ryzyko krwawień, krwotoki (pooperacyjne, z nosa, z dziąseł, z układu moczowo-płciowego), krwiaki, trombocytopenia.

Zaburzenia naczyniowe:

Wylew krwi do mózgu (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i/lub jednocześnie stosujących inne leki przeciwzakrzepowe) potencjalnie zagrażający życiu.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Skurcz oskrzeli, w przedawkowaniu hiperwentylacja.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Wysypki, obrzęk naczynioruchowy, świąd, pocenie.

Zaburzenia układu nerwowego:

Zawroty głowy.

Zaburzenia ucha i błędnika:

Szum w uszach, przemijające zaburzenia słuchu.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Uszkodzenie nerek (występuje po długotrwałym stosowaniu, zwłaszcza złożonych leków przeciwbólowych lub w wyniku przedawkowania).

Zaburzenia układu immunologicznego:

Reakcje nadwrażliwości z objawami klinicznymi i nieprawidłowymi wynikami odpowiednich badań laboratoryjnych, takie jak: astma, łagodne do umiarkowanych reakcje obejmujące skórę, układ oddechowy, układ sercowo-naczyniowy z objawami, takimi jak: wysypka, pokrzywka, obrzęk (w tym naczynioruchowy), zaburzenia oddychania i pracy serca, i bardzo rzadko ciężkie reakcje, w tym wstrząs anafilaktyczny.

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.

Asprocol - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Hamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na ciążę i (lub) rozwój zarodka lub płodu. Wyniki badań epidemiologicznych wskazują na to, że stosowanie inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży zwiększa ryzyko poronienia, występowania wad wrodzonych serca i wytrzewień wrodzonych. Całkowite ryzyko wystąpienia wrodzonych wad sercowo-naczyniowych zwiększa się z mniej niż 1% do około 1,5%. Uważa się, że ryzyko zwiększa się wraz z dawką i długością okresu terapii.

U zwierząt po podaniu inhibitorów syntezy prostaglandyn zaobserwowano zwiększone ryzyko obumarcia zapłodnionego jaja w okresie przed i po zagnieżdżeniu się w macicy oraz zwiększone ryzyko obumarcia zarodka lub płodu. Dodatkowo, u zwierząt, po podaniu inhibitorów syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy, donoszono o zwiększonej liczbie przypadków różnych wad rozwojowych, w tym wad sercowo-naczyniowych. 

Nie należy stosować produktów zawierających kwas acetylosalicylowy u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. 

W razie stosowania kwasu acetylosalicylowego przez kobiety usiłujące zajść w ciążę lub w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę leku przez jak najkrótszy czas. 

W trzecim trymestrze ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą powodować narażenie płodu na:

- działania toksyczne na układ krążenia i oddechowy (włącznie z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym),

- zaburzenia czynności nerek mogące prowadzić do niewydolności nerek i małowodzia.

W końcowym okresie ciąży wszystkie inhibitory prostaglandyn mogą spowodować narażenie matki i noworodka na:

- możliwość wydłużenia czasu krwawienia oraz działanie antyagregacyjne, które może ujawnić się nawet po zastosowaniu małych dawek,

- zahamowanie czynności skurczowej macicy prowadzącej do opóźnienia porodu lub przedłużenia akcji porodowej.

W konsekwencji kwas acetylosalicylowy jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Kwas acetylosalicylowy i jego metabolity przenikają w niewielkich ilościach do mleka kobiet karmiących piersią. Jak dotąd, podczas krótkotrwałego stosowania salicylanów przez matki nie stwierdzono występowania działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią, przerywanie karmienia piersią z reguły nie jest konieczne. Jednakże w przypadku regularnego przyjmowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego, karmienie piersią powinno być wcześniej przerwane. 

Płodność

Isntnieją dowody na to, że leki hamujące cyklooksygenazę (syntezę prostaglandyn) mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Asprocol - prowadzenie pojazdów

Produkt stosowany w dawkach terapeutycznych nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Acidum acetylsalic., Glycinum

  Dostępne opakowania
  Asprocol

  Asprocol

  tabletki - 10 tabl. - 0,5g+0,2g
  PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
  Asprocol

  Asprocol

  tabletki - 20 tabl. - 0,5g+0,2g
  PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
  Powiązane artykuły
  Koronawirus

  Koronawirus. Jak stwierdzić, że już się przeszło zakażenie?

  Koronawirus. Jak stwierdzić, że już się przeszło zakażenie?

  Zastanawiasz się, czy już przeszedłeś zakażenie koronawirusem? Dr Dan Bunstone, specjalista National Health Service ds. COVID-19 uważa, że powinieneś zwrócić uwagę na kilka charaterystycznych objawów lub zrobić test na przeciwciała. Testy na przeciwciała Najbardziej...

  Ortopedia i reumatologia

  Przewianie szyi - przyczyny, objawy, leczenie i domowe sposoby

  Przewianie szyi - przyczyny, objawy, leczenie i domowe sposoby

  Przewianie szyi potrafi dać się we znaki, ponieważ wywołuje ból, często bardzo silny i uniemożliwiający codzienne funkcjonowanie. Dolegliwości mogą pojawić się w wielu sytuacjach - wystarczy chwila nieuwagi. Co robić, gdy dokucza przewiana szyja? Co warto...

  Choroby autoimmunologiczne - charakterystyka, czynniki rozwoju, układ odpornościowy

  Choroba Stilla - objawy, diagnozowanie, leczenie

  Choroba Stilla - objawy, diagnozowanie, leczenie

  Choroba Stilla (lub młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów) to choroba autoimmunologiczna. Oprócz niszczenia chorych komórek, układ odpornościowy zwraca się przeciwko zdrowym własnym tkankom. W przypadku choroby Stilla celem ataku stają się stawy....

  Neurologia

  Bóle mięśni - przyczyny i leczenie. Domowe sposoby na bóle mięśni

  Bóle mięśni - przyczyny i leczenie. Domowe sposoby na bóle mięśni

  Bóle mięśni zdarzają się dość często. Niezależnie od przyczyny zwykle znacznie utrudniają codzienne funkcjonowanie. Zdarza się, że pojawiają się po intensywnym wysiłku fizycznym lub w czasie niegroźnej infekcji wirusowej. Za ostry ból najczęściej odpowiadają...

  Ból głowy - przyczyny, objawy, leczenie

  Kręgosłup szyjny a zawroty i ból głowy

  Kręgosłup szyjny a zawroty i ból głowy

  Kręgosłup szyjny a zawroty głowy - czy mają ze sobą jakieś powiązanie? Bóle głowy to bardzo nieprzyjemna dolegliwość. Często są tak silne, że nie możemy normalnie funkcjonować. Każdy, kto doświadcza tego rodzaju przykrości, ma jakąś teorię na temat...

  Newsy - leki i suplementy

  GIF: wycofanie z obrotu serii kropli Petroleum D4

  GIF: wycofanie z obrotu serii kropli Petroleum D4

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju produktu leczniczego: Petroleum D4, czyli nafty destylowanej. Przyczyną decyzji GIF są błędy w oznakowaniu produktu. Petroleum D4 - właściwości i zastosowanie Petroleum...