Aspirin Complex Hot

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
granulat do przygotowania zawiesiny doustnej
Dawka
0,5g+0,03g
Ilość
10 sasz.
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: BAYER SP. Z O.O.

Aspirin Complex Hot - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Aspirin Complex Hot - ulotka preparatu

Aspirin Complex Hot - opis

Aspirin Complex Hot jest stosowany w leczeniu objawowym przekrwienia i obrzęku błony śluzowej nosa oraz związanych z przeziębieniem dolegliwości bólowych i gorączki.

Aspirin Complex Hot - skład

Jedna saszetka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego i 30 mg pseudoefedryny chlorowodorku.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Jedna saszetka zawiera 2 g sacharozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Aspirin Complex Hot - dawkowanie

Dawkowanie

Dorośli i młodzież (w wieku od 16 lat)

1-2 saszetki (co odpowiada dawce 500-1000 mg kwasu acetylosalicylowego i 30-60 mg chlorowodorku pseudoefedryny).

W razie potrzeby pojedynczą dawkę można powtarzać w odstępach 4 do 8 godzin. Nie należy podawać dawki większej niż maksymalna dawka dobowa wynosząca 6 saszetek (co odpowiada dawce 3000 mg kwasu acetylosalicylowego i 180 mg chlorowodorku pseudoefedryny).

Produktu leczniczego Aspirin Complex Hot nie stosować dłużej niż przez 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Aspirin Complex Hot u dzieci w wieku poniżej 16 lat, chyba że na zlecenie lekarza. Ze względu na ograniczone doświadczenie w stosowaniu produktu leczniczego Aspirin Complex Hot u dzieci i młodzieży nie jest możliwe sformułowanie zaleceń dotyczących dawkowania dla tej grupy wiekowej.

Jeśli dominuje tylko jeden z objawów, zaleca się stosowanie preparatu jednoskładnikowego.

Sposób podawania

Podanie doustne.

Produkt leczniczy Aspirin Complex Hot należy rozpuścić w szklance gorącej, lecz nie wrzącej wody. Produkt leczniczy Aspirin Complex Hot należy przyjąć dopiero po ostygnięciu do temperatury umożliwiającej wypicie. Granulat nie ulega całkowitemu rozpuszczeniu.

Aspirin Complex Hot - środki ostrożności

• Nadwrażliwość na przeciwzapalne lub przeciwreumatyczne produkty lecznicze lub inne alergeny.

• Dodatni wywiad w kierunku choroby wrzodowej lub krwawienia z przewodu pokarmowego.

• Jednoczesne leczenie lekami przeciwzakrzepowymi.

• Zaburzenie czynności wątroby.

• Zaburzenie czynności nerek.

• Nadczynność tarczycy, lekkie lub umiarkowane nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroba niedokrwienna serca, podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, rozrost gruczołu krokowego oraz zwiększona wrażliwość na leki sympatykomimetyczne.

• Osoby w podeszłym wieku mogą być szczególnie wrażliwe na wpływ pseudoefedryny na ośrodkowy układ nerwowy.

Kwas acetylosalicylowy może wywoływać skurcz oskrzeli oraz napady astmy lub inne objawy nadwrażliwości. Czynniki ryzyka obejmują: astmę oskrzelową, katar sienny, polipy nosa oraz przewlekłe choroby układu oddechowego. Ostrzeżenie to odnosi się także do pacjentów wykazujących reakcje alergicznie (np. reakcje skórne, świąd, pokrzywka) na inne substancje.

Wskutek działania hamującego agregację płytek krwi kwas acetylosalicylowy może zwiększać skłonność do krwawień w trakcie oraz po zabiegach chirurgicznych (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcją zęba).

Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach, zmniejsza wydalanie kwasu moczowego. U pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego preparat może wywołać napad dny moczanowej.

Nawykowe stosowanie leków przeciwbólowych (zwłaszcza kombinacji różnych leków przeciwbólowych) może spowodować trwałe uszkodzenie nerek (nefropatia po lekach przeciwbólowych).

Jedna saszetka produktu leczniczego Aspirin Complex Hot zawiera 2 g sacharozy. Należy to uwzględnić u pacjentów z cukrzycą.

Pacjenci z rzadko występującymi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego Aspirin Complex Hot.

Sportowcy muszą być świadomi, że ten produkt leczniczy może spowodować dodatni wynik testu antydopingowego.

Dzieci i młodzież

Istnieje potencjalny związek pomiędzy kwasem acetylosalicylowym i zespołem Reye'a, jeśli kwas acetylosalicylowy stosowany jest u dzieci z gorączką. Z tego powodu nie należy podawać produktu leczniczego zawierającego kwas acetylosalicylowy dzieciom poniżej 16. roku życia, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Aspirin Complex Hot - przedawkowanie

Kwas acetylosalicylowy:

Istnieje różnica pomiędzy przewlekłym przedawkowaniem z dominującymi zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego ("salicylizm"), a ostrym zatruciem, którego główną cechą są ciężkie zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej.

Oprócz zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitowej (np. utrata potasu), hipoglikemii, wysypki skórnej i krwawień z przewodu pokarmowego, inne objawy mogą obejmować hiperwentylację, szumy uszne, nudności, wymioty, zaburzenia widzenia i słuchu, ból i zawroty głowy oraz splątanie.

W ciężkich zatruciach może wystąpić majaczenie, drżenie, duszność, pocenie się, odwodnienie, wysoka gorączka oraz śpiączka. Zgon następuje zwykle z powodu niewydolności oddechowej.

Pseudoefedryna:

W wyniku zatrucia mogą wystąpić nasilone reakcje ze strony układu współczulnego,

np. częstoskurcz, ból w klatce piersiowej, pobudzenie, wzrost ciśnienia tętniczego, świszczący

oddech lub duszność, drgawki, omamy.

Metody stosowane w leczeniu zatruć produktem leczniczym Aspirin Complex Hot zależą od wielkości przyjętej dawki, stadium i objawów klinicznych zatrucia. Są to sposoby zwykle stosowane w celu zmniejszenia wchłaniania substancji czynnej: przyspieszenie wydalania, monitorowanie równowagi wodno-elektrolitowej, regulacja zaburzeń temperatury ciała, oddychania oraz czynności układu nerwowego i sercowo-naczyniowego. Natychmiastowa opieka medyczna ma krytyczne znaczenie nawet w przypadku, gdy nie ma objawów zatrucia.

Aspirin Complex Hot - przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na substancje czynne, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

• Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.

• Skaza krwotoczna.

• Ciąża.

• Karmienie piersią.

• Ciężka niewydolność wątroby.

• Ciężka niewydolność nerek.

• Ciężka niekontrolowana niewydolność serca.

• W połączeniu z metotreksatem w dawkach 15 mg/tydzień lub większych.

• Ciężkie nadciśnienie tętnicze.

• Ciężka choroba wieńcowa.

• Jednoczesne stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy.

Aspirin Complex Hot - działania niepożądane

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Możliwe działania niepożądane kwasu acetylosalicylowego:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Zwiększenie ryzyka wystąpienia krwawienia.

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości (duszność, anafilaksja, reakcje skórne), zwłaszcza u pacjentów z astmą.

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy — mogą być objawami przedawkowania.

Zaburzenia ucha i błędnika

Szumy uszne — mogą być objawami przedawkowania.

Zaburzenia żołądka i jelit

Dolegliwości żołądkowo-jelitowe (ból żołądka, niestrawność, zapalenie żołądka). Nudności, wymioty, biegunka.

Krwawienie z przewodu pokarmowego (krwawe wymioty, smoliste stolce, nadżerkowe zapalenie żołądka) mogące w pojedynczych przypadkach prowadzić do niedokrwistości z niedoboru żelaza.

Wrzody trawienne żołądka i dwunastnicy mogące w pojedynczych przypadkach prowadzić do perforacji.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie aktywności aminotransferaz.

Możliwe działania niepożądane pseudoefedryny:

Zaburzenia układu nerwowego

Pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego (np. bezsenność, rzadziej omamy).

Zaburzenia serca

Wpływ na serce (np. częstoskurcz).

Zaburzenia naczyniowe

Wzrost ciśnienia tętniczego, jednak nie w przypadku kontrolowanego nadciśnienia tętniczego.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wpływ na skórę (np. wysypka, pokrzywka, świąd).

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zatrzymanie moczu, zwłaszcza u pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail:adr@urpl.gov.pl..

Aspirin Complex Hot - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Ze względu na brak wystarczających doświadczeń stosowania obu substancji czynnych w połączeniu, produktu leczniczego Aspirin Complex Hot nie należy stosować podczas ciąży.

Hamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na ciążę i (lub) rozwój zarodka i płodu. Badania epidemiologiczne sugerują, iż stosowanie inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży zwiększa ryzyko poronienia, wystąpienia wad rozwojowych serca i wytrzewień wrodzonych. Całkowite ryzyko wystąpienia wrodzonych wad sercowo - naczyniowych zwiększa się z mniej niż 1% do około 1,5%. Uważa się, że ryzyko zwiększa się wraz z dawką i długością terapii. U zwierząt, po podaniu inhibitorów syntezy prostaglandyn zaobserwowano zwiększone ryzyko obumarcia zapłodnionego jaja w okresie przed i po zagnieżdżeniu się w macicy oraz zwiększone ryzyko obumarcia zarodka i płodu. Dodatkowo, u zwierząt, po podaniu inhibitorów syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy, donoszono o zwiększonej ilości przypadków różnych wad rozwojowych, w tym wad sercowo-naczyniowych.

Kwas acetylosalicylowy nie powinien być stosowany u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba że zaistnieją wyraźne wskazania terapeutyczne. W razie stosowania kwasu acetylosalicylowego przez kobiety usiłujące zajść w ciążę lub w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę leku w jak najkrótszym okresie leczenia.

W trzecim trymestrze ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn:

• mogą powodować narażenie płodu na:

o działania toksyczne w obrębie układu krążenia i oddechowego (włącznie z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym), o zaburzenia czynności nerek, które mogą ulec progresji do niewydolności nerek i małowodzia;

• mogą powodować narażenie matki i noworodka, w końcowym okresie ciąży, na:

o możliwość wydłużenia czasu krwawienia oraz działanie antyagregacyjne, które może ujawnić się nawet po zastosowaniu małych dawek, o zahamowanie czynności skurczowej macicy prowadzącej do opóźnienia porodu lub przedłużenia akcji porodowej.

Pomimo, iż dostępne dane dotyczące stosowania pseudoefedryny w ciąży nie dostarczają żadnych dowodów zwiększonego ryzyka powstawania wad wrodzonych, pseudoefedryna nie powinna być stosowana przez kobiety w ciąży.

W badaniach na zwierzętach obie substancje czynne wykazywały działanie toksyczne na układ rozrodczy (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią

Zarówno salicylany, jak i pseudoefedryna przenikają w małych ilościach do mleka matki. Ze względu na brak dostępnych danych na temat łącznego stosowania obu substancji czynnych, Aspirin Complex Hot jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią.

Płodność

Istnieją dowody na to, że leki hamujące syntezę prostaglandyn mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Aspirin Complex Hot - prowadzenie pojazdów

W trakcie stosowania produktu leczniczego Aspirin Complex Hot zdolność do reagowania może być zaburzona. Jednoczesne spożywanie alkoholu może nasilać ten efekt. Należy to brać pod uwagę przy wykonywaniu czynności wymagających zwiększonej uwagi, np. podczas prowadzenia pojazdów.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Aspirin Complex Hot - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Acidum acetylsalic.,Pseudoephed.hydroch.

  Dostępne opakowania
  Aspirin Complex Hot

  Aspirin Complex Hot

  granulat do przygotowania zawiesiny doustnej - 10 sasz. - 0,5g+0,03g
  BAYER SP. Z O.O.
  Aspirin Complex Hot

  Aspirin Complex Hot

  granulat do przygotowania zawiesiny doustnej - 20 sasz. - 0,5g+0,03g
  BAYER SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Grypa - przyczyny, objawy, leczenie, powikłania

  Prawdy i mity na temat grypy

  Prawdy i mity na temat grypy

  Grypa to choroba, która nie zawsze jest odpowiednio rozpoznana, a co za tym idzie, leczona w odpowiedni sposób. Diagnoza powinna być postawiona na podstawie badań wykrywających wirusa grypy. Leczenie grypy powinno odbywać się za pomocą leków dostępnych...

  Leki i suplementy

  Kwasy omega-3 i aspiryna. Zachowaj ostrożność (WIDEO)

  Kwasy omega-3 i aspiryna. Zachowaj ostrożność (WIDEO)

  Aspiryna to nie tylko lek o działaniu przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym. Kwas acetylosalicylowy rozrzedza krew, dzięki czemu zmniejsza ryzyko zawału. Jednak jego regularne przyjmowanie wyklucza spożywanie dużych dawek kwasów nienasyconych omega-3....

  Przyczyny grypy

  Zakażenie wirusem grypy

  Zakażenie wirusem grypy

  Wysoka gorączka, dreszcze, ogólne osłabienie, suchy kaszel - jeżeli zauważasz u siebie takie objawy, to najprawdopodobniej dopadł cię wirus grypy. W grupie najbardziej narażonych na zachorowanie są dzieci i dorośli z przewlekłymi chorobami. Jak rozprzestrzenia...

  Krew i naczynia krwionośne

  Układ chłonny

  Układ chłonny

  Układ chłonny chroni organizm przed drobnoustrojami, ale sam też bywa przez nie atakowany. Choroby układu limfatycznego to schorzenia m.in. migdałków i węzłów chłonnych. Sprawdź, jakie są przyczyny i objawy anginy, zapalenia migdałków, zapalenia węzłów...

  Grypa - przyczyny, objawy, leczenie, powikłania

  GIS ostrzega: grypa atakuje

  GIS ostrzega: grypa atakuje

  W ciągu tygodnia w Polsce zarejestrowano prawie 100 tys. przypadków zachorowań na grypę. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega, że szczyt zachorowań dopiero przed nami. Jak chronić się przed chorobą? Grypa w Polsce Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia...

  Leki i suplementy

  Jakie składniki powinien zawierać skuteczny lek na przeziębienie?

  Jakie składniki powinien zawierać skuteczny lek na przeziębienie?

  Sezon infekcji w pełni. Większość z nas ma już za sobą kilka dni spędzonych na regularnym kichaniu, wycieraniu nosa i kaszlu. Dlatego to właśnie jesienią i zimą najczęściej sięgamy po różnego rodzaju leki, które mają pozwolić nam na szybszy powrót do...