Arechin

zobacz opinie o produkcie »
Cena
19,46 zł
Forma
tabletki
Dawka
0,25 g
Ilość
30 tabl. (fiol.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Arechin - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Inne produkty spożywcze

Przyjmując leki, należy pamiętać, by zwrócić szczególną uwagę na produkty, które mogą przyczynić się do powstania niebezpiecznych interakcji z medykamentami. Przeczytaj pełny opis interakcji leków z innymi produktami żywnościowymi.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

RZS a leczenie biologiczne

Bardzo proszę o informacje dotyczące kwalifikacji do leczenia biologicznego. Choruje na RZS od 2011 roku. Reumatologii przepisywał mi do tej pory w różnych kombinacjach sulfasalazyne, metypred, metotreksat, arechin, różne NLPZ. Nie odczuwam żadnej poprawy, widzę jak choroba postępuje. Mój lekarz zawsze odpowiada wymijajaco gdy tylko zapytam o leczenie biologiczne...

Nasilające się bóle brzucha przy toczniu

Mama zdiagnozowanego tocznia. Od dwóch miesięcy biorę Arechin, Metypred 4, Polprazol 20 i Vigantoletten 500. Od dwóch tygodni mama bóle brzucha. Nasilają się a ja nie wiem co robić. Myślę,że to po lekach, ale odstawić przecież nie mogę. Lekarza mam dopiero pod koniec maja(120km.od miejsca zamieszkania).Co mam robić, bo chyba nie dam rady dotrwać?

Krwiaki na stopie 2 miesiące po urazie stawu skokowego

Witam serdecznie, 2 m-ce temu doznałam urazu skrętnego stawu skokowego ( naderwane więzadło strzałkowo - skokowe). , 5tyg. w gipsie następnie, 6tyg. bandaż elastyczny. Od kilku dni odstawione kule. Czy jest to normalne, że krwiaki na stopie do dnia dzisiejszego jeszcze się nie wchłonęły? Stosowałam zastrzyki Clexane 5tyg. Smaruję również stopę maścią z heparyną. Przy chorobie układowej tkanki łącznej z zalecenia lekarza biorę Arechin i Acard. Czy...

Wyniki badań krwi w trakcie leczenia reumatologicznego

20.10.2014 krwinki czerwone 4,30T/l, RDW 16,1%, krwinki białe 11,0G/l, LYMPH 5,0G/l i 45,8%, w moczu azotyny. Są to wyniki oznaczone statusem H. Pozostałe mieszczą się w granicach norm. Proszę o interpretację wyników tych badań i sugestie w odniesieniu do skutecznego zmniejszenia poszczególnych wskaźników. Ważę 68 kg, wzrost 172 i 60 lat. Obecnie zażywam Arechin - 1 tabl.dziennie i Metypred 4mg - 0,5 tabl....

POKAŻ WIĘCEJ

Arechin - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Arechin - opis

- Zimnica. Zapobieganie i leczenie ostrych napadów oraz leczenie podtrzymujące zimnicy (malarii) wywoływanej przez Plasmodium vivax , Plasmodium malariae , Plasmodium ovale oraz wrażliwe na chlorochinę szczepy Plasmodium falciparum

- Pełzakowica i ropień wątroby wywołane przez Entamoeba histolytica, zwykle w skojarzeniu z lekami przeciw pełzakom, działającymi w świetle jelita. 

- Chlorochinę stosuje się jako lek drugiego rzutu, jeżeli metronidazol okazał się nieskuteczny lub jest niedostępny. 

- Różne postacie tocznia rumieniowatego, postać układowa (SLE), przewlekła i toczeń rumieniowaty krążkowy (DLE).

- Reumatoidalne zapalenie stawów. 

Arechin - skład

1 tabletka zawiera250 mgchlorochiny fosforanu( Chloroquini phosphas ).

Arechin - dawkowanie

Sposób podawania

Produkt leczniczy należy przyjmować po posiłkach. 

Tabletek nie należy dzielić.

Produkt leczniczy przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci powyżej 14 lat.

Dawkowanie

Zimnica

Zapobiegawczo

Doustnie jeden tydzień przed wyjazdem do strefy endemicznej, w okresie przebywania w strefie endemicznej oraz przez 4 tygodnie po powrocie - 1 raz w tygodniu 500 mg tego samego dnia tygodnia.

Leczniczo (napad zimnicy)

Zakażenie Plasmodium vivax i Plasmodium ovale

1.dzień: pierwsza dawka 1000 mg, po 6 godzinach 500 mg

2.dzień: 500 mg

3.dzień: 500 mg

Zakażenie Plasmodium falciparum i Plasmodium malariae

1.dzień: pierwsza dawka 1000 mg, po 6-8 godzinach 500 mg

2.dzień: 500 mg

3.dzień: 500 mg

Pełzakowica i ropień wątroby

Przez 2 dni 1000 mg na dobę (2 razy po 500 mg), następnie 500 mg na dobę (2 razy po 250 mg) przez 2 do 3 tygodni. 

W razie konieczności dawkę można zmniejszyć lub zwiększyć, a leczenie powtórzyć.

Toczeń rumieniowaty

Początkowo stosuje się 250 mg 2 razy na dobę, przez 1 do 2 tygodni, a następnie dawkę podtrzymującą, zwykle 250 mg na dobę.

Reumatoidalne zapalenie stawów

Zwykle stosowaną dawką jest 250 mg na dobę.

Aby nastąpiła poprawa, lek należy stosować przez kilka tygodni. Aby osiągnąć maksymalne działanie, konieczne jest kilkumiesięczne leczenie. Jeżeli po 6 miesiącach stosowania nie ma poprawy (tj. zmniejszenia obrzęków stawów, poprawy ruchomości), lek należy odstawić.

Po odstawieniu leku może nastąpić nawrót choroby. Wskazane jest wówczas wznowienie leczenia chlorochiną, jeżeli nie ma przeciwwskazań okulistycznych. 

Pacjenci z niewydolnością nerek i (lub) wątroby

W niewydolności nerek zmienia się dawkowanie chlorochiny. 

W zimnicy u pacjentów z klirensem kreatyniny > 50 ml/min oraz 10-50 ml/min dawkowanie nie zmienia się.

Gdy klirens kreatyniny wynosi > 10 ml/min, dawkę zmniejsza się o 50%, tj.:

1.dzień : pierwsza dawka 500 mg, po 6 godzinach 250 mg

2.dzień: 250 mg

3.dzień: 250 mg

Nie należy stosować chlorochiny w zapobieganiu zimnicy u pacjentów z krańcową niewydolnością nerek.

Lek kumuluje się w wątrobie. Dlatego należy go ostrożnie podawać pacjentom z chorobami wątroby, osobom z chorobą alkoholową. 

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie jest zalecane specjalne dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku, ale może być celowe monitorowanie stanu zdrowia pacjenta w celu ustalenia optymalnej dawki leczniczej.

Arechin - środki ostrożności

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (zwłaszcza w przebiegu ostrego, poalkoholowego uszkodzenia wątroby) lub nerek, u osób z chorobą alkoholową. Należy unikać stosowania chlorochiny u osób z zaburzeniami czynności siatkówki (z wyjątkiem ostrej fazy zimnicy), u pacjentów z zaburzeniami w obrazie krwi, a także u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (niedokrwistość hemolityczna, fawizm) oraz w ciężkich zaburzeniach żołądka i jelit.

Chlorochina może zaostrzyć przebieg łuszczycy, porfirii, miastenii. 

Podczas dłuższego stosowania należy okresowo co 3 miesiące przeprowadzać pełne badanie okulistyczne (badanie ostrości wzroku, dna oka, pola widzenia, ocena siatkówki, rogówki) z uwagi na ryzyko retinopatii. Jeżeli stwierdza się nieprawidłowości, należy natychmiast przerwać leczenie i obserwować pacjenta, gdyż zmiany chorobowe mogą postępować nawet po zaprzestaniu terapii. Podczas przewlekłego leczenia dużymi dawkami chlorochiny obserwowano nieodwracalną retinopatię. 

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z padaczką w wywiadzie. U pacjentów stosujących leki przeciwdrgawkowe lub z padaczką w wywiadzie należy rozważyć stosunek korzyści z leczenia do ryzyka związanego ze stosowaniem leku, ponieważ po zastosowaniu chlorochiny odnotowano rzadkie przypadki drgawek. 

U wszystkich pacjentów leczonych długotrwale należy co 3-6 miesięcy wykonywać badania odruchów i inne badania neurologiczne w celu wczesnego wykrycia osłabienia mięśni. Jeżeli stwierdza się nieprawidłowości, należy lek odstawić.

U pacjentów długotrwale leczonych chlorochiną należy kontrolować obraz krwi, ponieważ w rzadkich przypadkach może dojść do zahamowania czynności szpiku kostnego. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania chlorochiny i leków wywołujących choroby krwi.

Jeżeli wystąpią zaburzenia niezwiązane z procesem chorobowym należy, przerwać leczenie.

Podczas długotrwałego leczenia należy unikać nasłonecznienia i naświetlania promieniami UV.

W trakcie długotrwałego stosowania chlorochiny należy pacjenta uważnie obserwować, ze względu na ryzyko kardiomiopatii.

Wykazano, że chlorochina może powodować ciężką hipoglikemię, w tym utratę przytomności, co może być zagrożeniem dla życia pacjentów leczonych i nieleczonych lekami przeciwcukrzycowymi. Pacjenta leczonego chlorochiną należy poinformować o ryzyku hipoglikemii i związanymi z nią objawami klinicznymi. Jeśli w czasie leczenia chlorochiną u pacjenta wystąpią objawy kliniczne świadczące o hipoglikemii, należy u niego oznaczyć stężenie glukozy we krwi i w razie konieczności zrewidowane leczenie.

W każdym przypadku należy rozważyć, czy zarażenie zimnicą stanowi dla organizmu większe ryzyko niż objawy niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania chlorochiny.

Dzieci i młodzież

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 14 lat.

Arechin - przedawkowanie

Przedawkowanie chlorochiny jest bardzo niebezpieczne i trudno poddaje się leczeniu, szczególnie u dzieci. 

Objawy przedawkowania: nudności, wymioty, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, narastające szumy uszne, niewyraźne i nieostre widzenie, osłabienie, hemoglobinuria, skąpomocz, zaburzenia rytmu serca, nagłe zahamowanie czynności serca, drgawki, zatrzymanie oddechu, śpiączka, ostre objawy uczuleniowe, które charakteryzują się obrzękami, rumieniem, tworzeniem się pęcherzyków i pęcherzy oraz obrzękiem krtani, gorączką, dusznością. Przedawkowanie chlorochiny prowadzące do powstania niewydolności krążenia, niewydolności oddechowej oraz ciężkich zaburzeń rytmu serca może spowodować zgon.

Leczenie jest objawowe.

Po przedawkowaniu należy bezzwłocznie i całkowicie opróżnić żołądek poprzez sprowokowanie wymiotów lub płukanie żołądka. Aktywny węgiel wprowadzony do żołądka za pomocą zgłębnika żołądkowego (po płukaniu żołądka i w ciągu 30 minut od podania chlorochiny) zmniejsza wchłanianie tego leku.

W przypadku tachykardii nadkomorowej i w migotaniu przedsionków należy podać dożylnie wodorowęglan sodu w dawce 1-2 mmol/kg mc. i wykonać kardiowersję. 

W przypadku ciężkich zatruć stosuje się infuzje dożylne:

- adrenalina: początkowo 0,25 μg/kg mc./min., następnie zwiększając o 0,25 μg/kg mc./min do momentu przywrócenia właściwego skurczowego ciśnienia krwi (więcej niż 100 mm Hg);

- diazepam: infuzja 2 mg/kg mc. przez 30 min jako dawka początkowa, następnie 1-2 mg/kg mc./dobę przez 2-4 doby; diazepam może zmniejszyć działanie kardiotoksyczne chlorochiny.

Zakwaszenie moczu, hemodializa, dializa otrzewnowa i transfuzja wymienna są nieskuteczne w zatruciu chlorochiną.

Chlorochina jest wydalana bardzo wolno. Dlatego po przedawkowaniu należy obserwować pacjenta przez wiele dni.

Arechin - przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na fosforan chlorochiny, pochodne 4-aminochinoliny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

- Zmiany w siatkówce oka lub w polu widzenia spowodowane pochodnymi 4-aminochinoliny.

Arechin - działania niepożądane

Działania niepożądane chlorochiny opisano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA.

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza, leukopenia, trombocytopenia, neutropenia, hamowanie czynności szpiku kostnego, hemoliza u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6 fosforanowej

Zaburzenia układu immunologiczn ego

nadwrażliwość na światło, reakcje alergiczne i anafilaktyczne, w tym pokrzywka lub swędząca wysypka, obrzęk naczynioruchowy, trudności w oddychaniu

Zaburzenia układu nerwowego

drgawki, napady padaczkowe, psychozy, lęk, bóle głowy, pobudzenie psychoruchowe, myśli samobójcze, przypadki manii

Zaburzenia oka

dotyczące ciałka rzęskowego (zaburzenia akomodacji, nieostre widzenie - objawy zależne od dawki, przemijają po zakończeniu leczenia), dotyczące rogówki [obrzęk, punkcikowate lub liniowe zmętnienia, zmniejszenie wrażliwości na bodźce, złogi w rogówce, nieostre widzenie, halo (poświata) wokół źródeł światła, fotofobia], dotyczące siatkówki (obrzęk, atrofia, zaburzenia pigmentacji plamki żółtej i pozostałych części siatkówki, zmiany w tętniczkach, retinopatia), zaburzenia pola widzenia, częściowa lub całkowita utrata wzroku, podwójne widzenie

Zaburzenia ucha i błędnika

głuchota (typu nerwowego), niedosłuch u pacjentów z uprzednio istniejącymi uszkodzeniami narządu słuchu, szumy uszne

Zaburzenia serca

spadki ciśnienia, zmiany w elektrokardiogramie pod postacią poszerzenia zespołu QRS i zmian załamka T, kardiomiopatia

Zaburzenia

żołądka i jelit

zaburzenia żołądka i jelit, jadłowstręt, nudności, wymioty, biegunka, kolki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, zaburzenia w testach czynnościowych wątroby

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

hipoglikemia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

siwienie, łysienie, świąd, pokrzywka, wysypka, przebarwienia skóry, błon śluzowych, paznokci, skórne reakcje alergiczne, zmiany typu liszaja płaskiego, rzut łuszczycy, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksycznorozpływna naskórka

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

neuromiopatia, miopatia

 

Arechin - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie należy stosować leku podczas ciąży, chyba że w opinii lekarza potencjalna korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu. 

Krótkotrwałe zapobieganie zimnicy 

Zarażenie zimnicą u kobiet w ciąży zwiększa ryzyko śmierci matki, poronienia, urodzenia martwego płodu oraz urodzenia noworodka o małej masie urodzeniowej stwarzającej ryzyko jego śmierci. 

W okresie ciąży należy unikać podróży do krajów o zwiększonym ryzyku zarażenia zimnicą, a jeśli to nie jest możliwe, należy stosować chlorochinę w zalecanych dawkach profilaktycznych. 

Długotrwałe stosowanie dużych dawek

Stosowanie dużych dawek chlorochiny podczas ciąży może powodować uszkodzenia narządu wzroku i słuchu u płodu. 

W badaniach na myszach z użyciem znakowanej chlorochiny stwierdzono, że lek przenika przez łożysko, odkładając się głównie w tkankach oka płodu. Chlorochinę można wykryć w tkankach oka płodu w pięć miesięcy po odstawieniu leku. 

Karmienie piersią

Chlorochina przenika do mleka kobiecego. Jeżeli jest stosowana w zapobieganiu zimnicy, ilość chlorochiny jest zbyt mała, aby zaszkodzić dziecku, ale również niewystarczająca do skutecznego zapobiegania zakażeniu. Dlatego konieczne jest oddzielne postępowanie zapobiegawcze u dziecka. Nie należy karmić piersią podczas długotrwałego stosowania dużych dawek chlorochiny w chorobie reumatycznej.

Arechin - prowadzenie pojazdów

Chlorochina może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Dlatego należy ostrzec pacjenta, aby zachował ostrożność, jeżeli podczas stosowania leku wykonuje czynności wymagające zachowania sprawności psychofizycznej.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Chloroquini phosphas

  Dostępne opakowania
  Arechin

  Arechin

  tabletki - 30 tabl. (fiol.) - 0,25 g
  PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  Arechin

  Arechin

  tabletki - 30 tabl. (blistry) - 0,25 g
  PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  19,46 zł
  Powiązane artykuły
  Toczeń - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Toczeń rumieniowaty układowy - co to jest i jak go leczyć

  Toczeń rumieniowaty układowy - co to jest i jak go leczyć

  Toczeń to choroba, którą większość z nas może kojarzyć ze znanego serialu o lekarzach. Jest to tajemnicze schorzenie, obejmujące niemal cały organizm i uszkadzające układ odpornościowy. Warto wiedzieć, jakie mogą być pierwsze jego objawy, bo im wcześniej...

  Toczeń - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Leczenie tocznia rumieniowatego

  Rozpoznanie tocznia rumieniowatego układowego, chociaż często trudne, jest zaledwie wstępem do długotrwałej współpracy - współpracy pacjenta i lekarza (reumatolog, dermatolog), tak by właściwie kontrolować chorobę, czyli leczyć różnie w zależności od...

  Ortopedia i reumatologia

  Przyczyny strzelania w kolanach. Zobacz, jakie choroby może oznaczać

  Przyczyny strzelania w kolanach. Zobacz, jakie choroby może oznaczać

  Ciężko pracujący staw kolanowy Staw kolanowy jest największym i najbardziej skomplikowanym stawem w ciele człowieka. Jest to też jeden z najbardziej przeciążanych stawów. Używamy go nie tylko do chodzenia i biegania, ale również do skakania, siadania,...

  Toczeń - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Gdzie leczyć tocznia?

  Oto lista placówek, w których specjaliści zajmują się leczeniem chorób reumatycznych, chorób tkanki łącznej oraz tocznia rumieniowatego układowego: Warszawa Instytut Reumatologii, Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej ul. Spartańska...

  Toczeń - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Nowy lek na tocznia rumieniowatego

  Po raz pierwszy od 56 lat FDA zatwierdziła nowy lek stosowany w leczeniu tocznia rumieniowatego. W Europie rejestracja nowego farmaceutyku planowana jest na drugą połowę tego roku. Leczenie tocznia rumieniowatego Osoby cierpiące na toczeń rumieniowaty...